Магниты Духа

EL MORIJAS UZRUNA – VĒSTĪJUMS PIRMS 5.ās VISPASAULES AKCIJAS FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAI UZ ZEMES.

MANI DĀRGIE GAISMAS VĒSTNEŠI! DĀRGIE GAIŠI ZILĀS PLANĒTAS BĒRNI!
ŠODIEN JŪS ATKAL UZRUNĀ JŪSU SENAIS DRAUGS – EL MORIJA.
Šo Akciju norišu laikā Mēs ar Jums esam satuvinājušies, pat it kā saradojušies. Mūsu attiecības kļuvušas daudz ciešākas, uzticamākas, esam iepazinušies tuvāk – Jūs ar mani, Es ar Jums.
Domāju, ka piekritīsit Man – stādāt šādā atmosfērā IR vieglāk, komfortablāk un, galvenais – efektīvāk.
Mani dārgie! Jūs lieliski zināt, ka MĒS VISI PATLABAN dzīvojam VĒSTURISKĀ laikā – IR Planētas un Visas Cilvēces Attīstības kulminācijas brīdis. Mēs visi patlaban atrodamies Epohālu Notikumu priekšvakarā, kuri sāksies 12.12.12. un turpināsies līdz 24.12.12.. Šis laika periods sakrīt ar Otro Harmonisko Korvenģenci, kad ZEMES Cilvēce iesaistīsies aktīvā Planetārās Dzīves celtniecībā.
Notikumi, kuri risināsies 12.12.12.: Planetārā Kristāliskā Režģa pārbūves pabeigšana, divu pēdējo Atlantīdas Tempļu Meistarkristālu Aktivācija / Ugunīgais Rubīna Enerģijas Kristāls un Tota Kristāls /, pēdējā Kristāliskā SAULES Diska Kodēšana – TIE būs Sagatavošanās perioda finālsoļi, kuri tuvinās Mūs Decembra Saulstāvjiem un JAUNĀS ZEMES PIEDZIMŠANAI – 21.12.12..
Pievērsīsimies Krajona numeroloģijai – apskatīsim šos divus datumus, KO TIE MUMS NESĪS.
Šie divi datumi savās vibrācijās rezonē ar meistarskaitli 11.
/12.12.2012. = 1+2+1+2+2+0+1+2 = 11, un 21.12.2012. = 2+1+1+2+2+0+1+2 = 11/.
Jūs visi zināt, ka skaitlis 11 ir Krajona skaitlis, kurš apzīmē JAUNU SĀKUMU – JAUNĀS ZEMES PIEDZIMŠANU. Šis skaitlis sevī ietver arī numeroloģisko Transformācijas frekvenci,
TĀ IR FIZISKĀ TRANSFORMĀCIJA DIEVIŠĶAJĀ.
Tad…KAS gan NOTIKS 21.12.12.?
21.12.12. NORISINĀSIES GALAKTISKĀ IZLĪDZINĀŠANĀS, kad SAULE un SKAISTULE GAIJA IZVIETOSIES un ATRADĪSIES VIENĀ LĪNIJĀ attiecībā PRET GALAKTIKAS „Piena Ceļš” CENTRU. TAS  ATVĒRS GAISMAS PORTĀLU un BEZGALĪGA DIEVIŠĶĀS GAISMAS un MĪLESTĪBAS STRAUME IZLĪS PĀR ZEMI. PATI ZEME un VISA DZĪVĀ ESĪBA PIESĀTINĀSIES ar ŠĪM — AUGSTAS VIBRĀCIJAS ENERĢIJĀM, UN JŪS KĻŪSIT PAR JAUNĀS ZEMES PIEDZIMŠANAS LIECINIEKIEM. TAS, SAVUKĀRT, PAĀTRINĀS CILVĒCES ATMODU un IZSAUKS CILVĒCISKAJĀ APZIŅĀ KVALITATĪVU LĒCIENU.
Šī APZIŅAS pārbīde – pārmaiņa atspoguļosies Jaunā Sapratnes līmenī, ka VISA DZĪVĪBA IR VIENOTA, SAVSTARPĒJI SAISTĪTA un SAVSTARPĒJI ATKARĪGA, un TAS, kas NOTIEK AR VIENU  DZĪVĪBAS  DAĻU – katrā ziņā NOTIEK ARĪ AR TĀS VESELUMU.
Un tagad, uz šīs augstās nots — Es pamazām nonāku pie Mūsu KOPDARBA FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAI UZ ZEMES.
Vai tagad Jūs saprotat, kādā īpašā, nozīmīgā laikā Es Jums piedāvāju sarīkot un izvest Mūsu 5.to FINĀLA AKCIJU?
Jā, patlaban IR SVĒTĪGS laiks jebkāda GAISMAS DARBA realizācijai uz Planētas ZEME.
Nešaubīgi, Mūsu tālākajā Kopdarbā palīdzēs arī TAS, ka pavisam nesen Mēs VISI bijām Akcijas- Dualitātes Enerģiju Aizvadīšanai no Planētas – dalībnieki.
Neaizmirstiet arī, ka Jūsu Iniciatīvu – Vaļu un  Delfīnu Aizsardzībai – uztvēra un pievienojās visa Mūsu plašā GALAKTIKA.
Uz tām dualitātes Planētām, kur Vaļveidīgie atrodas līdzīgā situācijā – kā uz Jūsējās, arī TIEK UZSĀKTS  DARBS VIŅU AIZSARDZĪBAI. GALAKTIKAS VAĻVEIDĪGO  SAVIENĪBA — /Asociācija/ patlaban IR tik cieši SALIEDĒTA, kā vēl nekad. Neaaizmirstiet, ka KVANTU PĀREJA norisināsies VISĀ GALAKTIKĀ, ne tikai UZ ZEMES, un Vaļveidīgie gatavojas kopā ar Jums šim nozīmīgajam NOTIKUMAM. Drīz, ļoti drīz Jūs varēsit ar Viņiem satikties un saprast Viņu valodu, Viņiem, patiesi, IR Jums KO sacīt…
Un tā, mani dārgie! Es uzaicinu Jūs visus piedalīties Mūsu Fenomenālajā 5.jā Floras un Faunas Aizsardzībai uz ZEMES veltītajā Akcijā, kura notiks 12:12:12 plkst.12:12 pēc Grīnvičas laika.
Mani mīļie, TĀS ENERĢIJAS, kuras IZSTAROS pabeigtais PLANETĀRAIS KRISTĀLISKAIS REŽĢIS 144, PALIELINĀS Mūsu pūles TŪKSTOŠKĀRT!
TAD APVIENOSIM  MŪSU SIRDIS VIENOTĀ KAISMĪGĀ, KVĒLĀ CILDENĀ  JŪTU UZPLŪDĀ un NOSŪTĪSIM MŪSU DĀRGAJIEM BRĀĻIEM un MĀSĀM MĪLESTĪBU un PATEICĪBU.
KOPĀ MĒS – SPĒKS!!!
Ar MĪLESTĪBU pret visiem ZEMES CILVĒKIEM,
Jūsu EL MORIJA.

Pieņēma Aestra,
30.11.12..
Tulkoja Ingrīda Ņesterova.

Print Friendly, PDF & Email