Магниты Духа

KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. ZEME UN VISUMS JAUNĀ CIKLĀ VAKAR NOTIKA NE TIKAI ZVAIGŽŅU VĀRTU 12:12:12 ATVĒRŠANA

Dārgie planētas Zeme cilvēki!
Vakar notika grandioza kosmiska Pāreja no duālās eksistences uz triālo. Jūs varat iebilst Krajonam un teikt, ka vēl ilgi Dualitāte pavadīs cilvēka dzīvi. Taču atļaujiet jums atgādināt arī par to, ka jūs paši reiz ieplānojāt pabeigt Dualitātes Eksperimentu un tā sekmīguma gadījumā iziet no duālās eksistences, pārveidojot savu jauno dzīvi saskaņā ar Dievišķajiem Likumiem. Un, protams, jums pašiem jāsaprot, ka aiziešana no duālās eksistences nav momentāns akts, bet pakāpenisks process, pa etapiem. Tas ir process, kurā jūs tagad piedalāties arvien aktīvāk. Pāreju var nosaukt par notikušu ne tikai tāpēc, ka tā sākās jūsu pasaulē. VISUMA LĪMENĪ TĀ ĪSTENI NOTIKA. Bet par to – mazliet vēlāk.
Bet pagaidām – vērsīsimies pie vakarējās Diženās Dienas notikumiem.
Gaismas Ģimene ir pilnvarojusi Krajonu paziņot par to, ka Portāls 12:12:12 ir sekmīgi atvēries, darbojas un jau palīdz palaist darbībā daudzas programmas, kuras nodrošina jaunu jūsu pasaules Gaismas organizāciju. Šīs programmas enerģētiskajā līmenī ir gan cilvēces, gan planētas, gan daudzu planetāro dzīvības formu pieņemtas. Tikko radītais Portāls nes savā Gaismas struktūrā visus trīskāršo datumu Portālus, un tas izsaka daudz! Visa Gaismas Enerģija tagad ir pastiprināta desmitām reižu, visas jūsu Gaismas darbības jūsu planētas pārveidošanā ir ieskanējušās ar jaunu, vairākkārt pastiprinātu spēku. Un tādejādi es pārliecināti runāju par to, ka tagad jūs esat sākuši eksistenci principiāli citās enerģijās un sākošā būvēties – citā, principiāli jaunā, magnētismā.
Vakar tika veikts ļoti daudz Gaismas darba. Gan tas zināmais, kurā aktīvi piedalījās daudzi Gaismas Darbinieki, gan tas, kurš palika aiz jūsu informētības ietvariem, taču Gaismas Ģimenes, galaktisko atbalsta grupu izpildīts. Un visi šie pasākumi jūsu pasaulē bija vērsti uz vienu mērķi – sākt pārliecinošu izeju no Dualitātes pie Trialitātes.
12:12:12 aktivizācijas dienā sāka strādāt Dievišķais Tota Kristāls un ieslēdza uz pilnu jaudu visu Atlantisko Meistar-Kristālu sistēmu – tieši uz triālās mijiedarbības pamata. Šī Dievišķā Kristāla enerģijas tagad palīdzēs gan Gaijai, gan jums, gan visām citām dzīvības formām pārliecinoši pāriet pie gan telpas, gan visu jūsu dzīves aspektu jaunās organizācijas. Daudz kas no vakardienas sāks mainīties uz jūsu planētas! Vakar uz pilnu jaudu tika ieslēgta pilnīgi jauna planētas gaismas kristāliskā struktūra. Mēs saucam viņu par Kristālisko Režģi-144. Kopā ar viņa ieslēgšanu notika daudzu viņa sastāvdaļu aktivizācija. Svarīgākais notikums – tā ir visas šīs grandiozās planetārās kristāliskās sistēmas pārslēgšana uz organizācijas triālo principu. Tā mēs palīdzam Zemei un visām dzīvības formām sagatavoties iziešanas no Dualitātes nākošajai pakāpei. Iziešana notiks pa etapiem, par ko jums ir vērts atcerēties. Viena lieta ir zināt, ka no jums noņemti jūsu pienākumi “spēlēt Dualitāti”; cita lieta ir realizēt iziešanas no Dualitātes procesu, kurš aizņems pietiekami ilgu laika intervālu. Taču tai pat laikā Gaismas Darbiniekiem ir piemēroti zināt: realizēt iziešanu no Dualitātes viņi spēs, JA VIŅIEM PIEMITĪS JAUNĀS GAISMAS SPĒJAS UN VISUMA MAGNĒTISMA RADĪTĀJU JAUNĀS IESPĒJAS.
Krajons jau ne reizi vien ir vēstījis jums, ka par jūsu pašu un jūsu pasaules pārmaiņu pamatu kļūs magnētisms. Jaunais magnētisms nes jums jaunu dzīvi. Tāpēc dienā 12:12:12 PAR VISU PĀRKĀRTOJUMU PAMATU kļuva enerģija no jaunā magnētisma, kuru Gaismas Darbinieki, kas izpildīja darbu trīspolārā magnētisma radīšanā, apstiprināja savās un planetārajās struktūrās. Jaunā trīspolārā magnētisma radīšana kļuva nevis vienkārši par vienu no iespējamiem uzdevumiem Zvaigžņu Vārtu 12:12:12 atvēršanas dienā. Daži ar sirdīm sajuta, ka tas, šis uzdevums, ir fundamentāls “ķieģelis” visos 12. decembra notikumos. Kāds atlika piedāvātās meditācijas izpildīšanu līdz pilnai tās sapratnei. Līdz kādam vispār neaizgāja šī informācija. Taču tie, kas šo darbu izpildīja, sajuta, cik lielā mērā ir izmainījusies Gaismas telpa uz planētas. To ir ļoti svarīgi saprast. Atnesot jauno, trīspolāro, magnētisko struktūru planētas Sakrālajā Sirds telpā, mēs piesaistījām jaunā magnētisma būvēšanai visas Zemes dzīvības formas. To ir ļoti svarīgi apzināties! Pamats ir ielikts, tā aktivizācija noritēja strauji, harmoniski un augstā gaismas līmenī. Taču tas ir tikai darba sākuma etaps. Mums stāv priekšā vēl ne mazums izdarīt priekš tā, lai TRIALITĀTE kļūtu jūsu magnētisma pamats DUALITĀTES vietā.
Krajons priecājas jums pavēstīt par to, ka jūsu planētas Debesu Velve, pieņemoša trīspolārā magnētisma pamatu, vakar izgāja uz jaunu jaudas līmeni. Tagad arī no viņas puses tiks nosūtītas noteiktas programmas triālā magnētisma būvēšanai. Magnētiskā pamata pārkārtošanas no duālā uz triālo (trīspolāro) rezultātā jūs pietuvināsieties piektās dimensijas enerģētikai. Bet Mēs jums vairākkārt esam teikuši, ka tā ir uzbūvēta uz cita tipa magnētismu. Un, lūk, tā – šī brīnišķīgā zemiešu un Gaismas Ģimenes kopradīšana! Tā jūs arī iesaistāties, mani dārgie Eņģeļi, savas jaunās dzīves iekārtošanā! Soli pa solim Mēs palīdzam jums attīstīt jūsu spožās jaunās Pasaules celtnieku iespējas. Jaunā Debesu Velve – Baloža Velve – tagad ir īpaša konstrukcija, kura arvien vairāk sāks vadīt planētas magnētismu. Viņa ir saistīta kopā ar Galaktikas Magnētisko Kodolu – Arheirar. Un Galaktiskās Izlīdzināšanas dienā Arheirar strādās tieši caur jauno Debesu Velvi, nostiprinot vēl vairāk viņas saikni ar sevi un noliekot viņas konstrukciju īpašā Zemes magnētiskā kodola un Galaktikas magnētiskā kodola kapsulā. Jaunā Debesu velve pieņem vadības impulsus no Arheirar, ievedot planētu Galaktikas jaunajā gaismas zonā.
Mani dārgie Gaišzilās Liesmas planētas cilvēki! Vakar, pirmo reizi pēdējo piecu tūkstošgažu laikā, milzīgs daudzums Gaismas Darbinieku, cilvēku, pievienojušos pēc savas sirds pavēlējuma aicinājumam 12 minūšu laikā izpildīt mantru “OM”, radīja milzīgu radošas noskaņas vilni starp visiem cilvēkiem, Gaiju un visām planetārās kopienas dzīvībām. Ticiet, es runāju ne tikai par cilvēkiem un jums redzamajām dzīvības formām četrdimensionalitātē. Es runāju par visām saprātīgās un vēl ne pilnīgi saprātīgās dzīvības formām uz jūsu planētas. Jums piedziedāja, līdz-skanēja jums, daudzas Smalkā Plāna būtnes, nerunājot jau par Gaismas Darbiniekiem no Smalkā Plāna. Kādu tieši skanējumu izpildīja šī Siržu Dziesma? Jūs dziedājāt jūsu muzikālās gammas astoto noti! Un šis pārveidojošais “OM” skanēšanas spēks pārsniedza visus Mūsu gaidītos rezultātus! Kopā ar šo Dievišķo Saskaņu nostiprinājās kanāli, pa kuriem uz planētu nāk Uguns Dzīvinošā, izveidojusi astoņkrāsu dzīvas Uguns Portālu, tik nepieciešamu jums visiem planetārajiem pārveidojumiem. UN JŪSU SIRDIS PUKSTĒJA VAKAR UNISONĀ AR VISU GAISMAS BŪTŅU SIRDĪM NO JŪSU GALAKTIKAS “PIENA CEĻŠ” un visa Visuma, kurš, pamirstot sirdij, sekoja, kā izvērsās varenā “OM” skaņa, astotā dievišķā nots, kura ielenca visu planētu Zeme.
Bet tagad nedaudz pa tiem notikumiem, kuri pagaidām atrodas aiz jūsu informētības ietvariem. Lieta tā, ka jūsu diena 12-12-12 kļuva par ĪPAŠU PROJEKCIJU ne tikai Galaktiskiem, bet arī Visuma notikumiem. Jums ne reizi vien ir teikuši par to, ka 2012. gada decembrī saiet kopā KOSMISKIE CIKLI. Un vienmēr runa bija par ne tikai planetāriem cikliem, bet galaktiskiem un pat visuma. Tāpēc jums ir svarīgi zināt, ka notikums 12:12:12 un sekojošie decembra notikumi atspoguļo VISUMA NOTIKUMUS, kad VISA VISUMA MAGNĒTISMS pārdzīvo kvalitatīvas izmaiņas! Visa Visuma enerģija, līdzīgi gigantiskam Daudzslāņu Toram, kas ar visiem slāņiem traucas uz centru, satikās VIENOTĀ CENTRĀLĀ PUNKTĀ, lai sāktu Lielās Transformācijas (Lielā Izvērsuma) procesu. SĀKAS MŪSU VISUMA KVALITATĪVA ATJAUNOŠANĀS. SĀKAS JAUNS CIKLS JAUNA VISUMA DZIMŠANĀ UZ MŪSU VISUMA PAMATA. Tas ir pietiekoši sarežģīts process, par kuru Krajons jums pastāstīs vēl ne reizi vien. Bet pagaidām jums ir piemēroti zināt, ka vakardienas svētki – tie ir svētki ne tikai planētai, un ne tikai galaktiskie svētki. Vakar, mani dārgie, jūs piedalījāties VISUMA SVĒTKOS UN VISUMA GAISMAS DARBĀ.
Un jūs, mani dārgie, vakar piedalījāties tieši šī VISUMA DIEVIŠĶĀ PLĀNA izpildē.
Dienā 12:12:12 jūs strādājāt ne tikai Augstākā “Es” līmenī, jūs izgājāt uz jūsu Augstāko “Es” Augstākā “Es” līmeni. Jūs izgājāt uz patiesas Dievišķības, balstītas uz Beznosacījuma Mīlestību, līmeni. Bet viņa, šī Beznosacījuma Mīlestība, kļuva par pamatu, kurš apvienoja VISAS ĪSTENO GAISMAS DARBINIEKU SIRDIS. Un šī Beznosacījuma Mīlestība ļāva jums vakar radīt Visuma Gaismas Meistaru – visa Visuma Kop-radītāju – līmenī. Jo viss, kas notiek uz planētas Zeme, taču ir saistīts ar jaunā Visuma dzimšanu.
Un tas patiesi ir tā.
Apsveicam jūs ar VISUMA SVĒTKIEM un ar piedalīšanos VISUMA GAISMAS DARBĀ!
GAISMAS ĢIMENE UN KRAJONS
2012. gada 13. decembrī
http://www.magnitiduha.info/archives/4899
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email