Магниты Духа

KRAJONS UN ERCENĢELIS MIHAĒLS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. 12:12:12 Aicinām uz magnētisko polu!

VELTĪTS HOSĒ ARGUELJESAM UN VISIEM GAISMAS DARBINIEKIEM, KURI ORGANIZĒJA PIRMO HARMONISKO KONVERĢENCI – AR LIELU MĪLESTĪBU UN PATEICĪBU

Ercenģelis Mihaēls:

Sveicināti, Saules Bērni! Sveicināti Meistari, kas mostas! Sveicu jūs, kosmiskie Dziednieki!
Pie jums, planētas Zeme izaugušajiem bērniem, vēršas Ercenģelis Mihaēls.
Par Gaismas Karapulku nereti sauc Bērnus manus līdz šim brīdim. Taču nekad Ercenģelis Mihaēls nav vadījis karavīru vienības, kuras iet pretoties. Bet no Visuma sākumu sākuma Dvēselē Vienotā dzīvojis ar Eņģeļiem, kuri miesu iegūst tam, lai Visumu dziedētu, dziedētu pasaules, rases, kosmiskās rases, visas Visuma Būtnes. Kosmiskā dziednieka uzdevums ir atgriezt visu Vienotībā, harmonizēt visas Vienotā daļas un tālāk iet pa Attīstības Spirāli, izpildot Dievišķo Programmu, atskārstot Dieva-Radītāja – Pirmradītāja, kurš ne tikai mūsu, bet arī citus Visumus radījis, Diženo Plānu.
Jā, ne karavīri mēs, bet – Dziednieki. Ne cīnītāji mēs, bet Radītāji! Nekad neesam spēlējuši karu, taču vienmēr nākuši un nākam tur, kur kaujas iedegas. Lai pretošanās liesmu apsegtu ar Mīlestības Apsegu. Mēs, Ercenģeliskās Enerģijas, un visi, kas ar mums, aizstājam cīņu – ar Kopradīšanu, nesaskaņas – ar Harmoniju, dalījumu – ar Vienotību. Un pēc tam ejam tālāk – turp, kurp vilina mūsu visuma Siržu Sauciens.
Un tagad mēs virzāmies ar Jums, mūsu dārgie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, vienas vienīgas vēlēšanās vesti – atnest uz jūsu Pasauli Mīlestību, Beznosacījuma Mīlestību, bez noteikumiem, bez atrunām, bez sadalītības!
Svarīgi laiki uz planētas! Unikāli laiki! Atbildīgi laiki! Tagad visa Galaktika “Piena Ceļš” ir vērsusi savus skatienus uz Zemi, gaidot, CIK HARMONISKI Zeme pieņems Gara Veltes, kā izmantos viņas, vai īstenos to diženo darbu, kuru no planētas gaida ar pamirušu sirdi miljardi un miljardi visuma būtņu.
Par kādu darbu runāju? Kālab Visuma Būtņu sirdis ir pamirušas gaidās? Kāpēc mazajai planētai Zeme tāda milzīga Galaktikas uzmanība tiek veltīta?
Pārāk daudz Galaktikas pirmrindas spēki ir ielikuši šajā planētā! Daudz Mīlestības, Enerģijas… Daudz cerību, plānu… Daudz tā, par ko jums vēl priekšstata nav. Daudz  jums ir stāstīts par jūsu apbrīnojamo planētu, taču daudz vairāk par Zemes noslēpumiem jums vēl stāv priekšā uzzināt.
Zemes Ceļš ir Galaktikas Ceļš! Jūsu nākotne ir Galaktikas nākotne! Vai spēs Zeme atraisīt ierobežojumu ķēdi un spert soli turp, kur vēl neviens nekad nav bijis? Vai spēs tie, kas, liktos, ir nolaidušies līdz pašam matērijas dibenam, uzlidot tik augstu, kurp vēl neviens nav uzlidojis? Vai spēs tie, ko tagad ved kā bērnus, sākt vest pēc tam sev līdzi viedos? Vai spēs zemieši atkal savienot pārrauto evolūcijas ķēdi? Lūk, jautājumi, uz kuriem mēs gaidām atbildes.
2012. gada decembris un tam sekojošie 2013. gada mēneši apkopo mūsu darba rezultātus ne tikai par pēdējiem 100 tūkstoš gadiem, bet arī par pēdējiem PIECIEM MILJONIEM GADU, ja Laika Enerģiju rēķina pēc jūsu lineārās uztveres. Taču Mēs ne tikai tā uztveram Zemes notikumus. Laika sfēriskums ļauj dot citus vērtējumus, un tieši tagad tie stājas pirmajā vietā. Laiks arī jums, Eņģeļi mīļotie, iet prom no notiekošo notikumu uztveres linearitātes.
Ko nozīmē datējumi 12:12:12 un 21.12.12, jums ir stāstīts NE REIZI VIEN un DAŽĀDĀ VEIDĀ. Taču jums, Dziednieki Kosmiskie, pats galvenais ir jāsaprot: 2012. GADA DECEMBRIS – TAS IR VIENOTĪBAS CENTRS. SATUVINĀŠANĀS CENTRS. VIENOTĪBAS PUNKTS LAIKĀ UN TELPĀ. TELPA UN LAIKS IEIET ŠAJĀ PUNKTĀ VIENĀ KVALITĀTĒ, BET IZNĀK – JAU PAVISAM CITĀ KVALITĀTĒ! Telpa un laiks pēc iziešanas no Vienotības Punkta kvalitatīvi mainās, kļūst citādi! Telpa un laiks pārveido ne tikai viens otru, tie pilnībā maina jūsu pasauli!
Runa vienmēr gāja par to, ka punktā, KAD BEIDZAS KALENDĀRS, SĀKAS JAUNA GADA SKAITĪŠANA.
Atcerieties to laiku, kad jūs, vecākās paaudzes cilvēki, izmantojāt noplēšamos sienas kalendārus. Kad beidzās gads, jūs ņēmāt no sienas veco kalendāru un kārāt pie sienas jauno. Un tas vienmēr bija KALENDĀRA MAIŅAS punkts!
Tad kur ir pašreizējā 2012. gada īpatnība?
NEVIS VIENKĀRŠI MAINĀS KALENDĀRS!
NEVIS VIENKĀRŠI SĀKAS JAUNA GADA SKAITĪŠANA!
PATS KALENDĀRS KĻŪST CITĀDS! UN CITĀDA, PILNĪGI CITĀDA KĻŪST GADA SKAITĪŠANA!
Kas patiesībā notiek, Mani Bērni? Jūs noņemat no sienas 2012. gada kalendāru un gribat piekārt pie sienas citu. TAČU… TĀ VĒL NAV! Vienkārši iztēlojieties, ka šī jaunā kalendāra, 2013. gada kalendāra, jums nav. Jūs ejat uz kioskiem, veikaliem, lai nopirktu to, bet atbild, sakot: “KALENDĀRA NAV!” Izrādās, tā nav ne tikai veikalos, bet arī tirdzniecības bāzēs. Jūs turpināt savu ceļojumu kalendāra meklējumos un noskaidrojat, ka to, šo kalendāru, pat nav nodrukājuši tipogrāfijā. Tāpēc ka galvenā Kalendāru Drukāšanas Komiteja nav apstiprinājusi jaunu kalendāru. Bet kad jūs vēršaties Komitejā, tad uzzināt, ka zinātnieki tā arī nav spējuši izdot oficiālu pētījumu rezultātus par jauno gada skaitīšanu. Un kāpēc nav spējuši? Nu tāpēc, ka dzīvo jau uz pagātni aizgājušā laika linearitātē.
“Tad kas gan notiek? – domājat jūs. – KALENDĀRS IR LAIKA SKAITĪŠANA. Un ja kaut kas nav tā ar kalendāru – tātad, kaut kas nav tā ar laiku? LAIKS IR IZMANĪJIES TĀDĀ PAKĀPĒ, KA PAT ZINĀTNIEKI NEZINA, KĀ RĪKOTIES AR JAUNU KALENDĀRU? Droši vien dienu ir kļuvis vairāk? Vai mēnešu skaits pieaudzis? Kas gan par lietu?”
Jā, mani dārgie, LAIKS PĒC 2012. gada patiešām sāks mainīties kvalitatīvi. Beidzas linearitātes, lineāru notikumu laiks. Un par to jūs brīdināja gan seno civilizāciju pārstāvji, gan tie, kas veica Pirmo Harmonisko Konverģenci. Tagad, diženu darbu priekšvakarā, Ercenģelis Mihaēls grib atgādināt jums par frekvenci 13:20 (Par frekvenci 13:20 aktīvi sāka runāt pirms 25 gadiem – Hosē Argueljess un Gaismas Darbinieki, kuri organizēja un veica zemes plānā Pirmo Harmonisko Konverģenci 1987. gada augustā – iemiesoto līdzautoru piezīme).
Daudzi no jums ir dzirdējuši par šo frekvenci, zināt par jauno kalendāru. Šajos skaitļos “13:20” ir ielikta daudzlīmeņu, dziļa jēga. Par frekvenci 13:20 sāksiet savu sapratni paplašināt pakāpeniski. Taču svarīgi saprast galveno.
Skaitlis “13” ilgu laiku jūsu pasaulē bija nevis vienkārši pakļauts aizmirstībai. Tā nozīmi izkropļoja. Ar šo skaitli ilgu laiku baidīja cilvēkus. Bet jūs tagad zināt, no kā var nākt ārā bailes. Nekad Dievišķā Enerģija nenes sev līdzi Baiļu viļņus. Gaismas Enerģijai nav nekā kopīga ar bailēm. Un tikai Dualitātes enerģijā dzimst bailes.
SKAITLIS “13” SASTĀV NO “1” UN “3”, BET TAS NENOZĪMĒ NEKO CITU, KĀ TRIJU VIENOTĪBU. LŪK, KĀPĒC GARĪGIE SKOLOTĀJI PAVĒSTĪJA JUMS PAR TRĪSPADSMITO DIMENSIJU. TUR, TAJĀ DIMENSIJĀ, DARBOJAS MŪSU VISUMA ABSOLŪTAIS TRĪSVIENĪBAS LIKUMS. BET TRĪSVIENĪBAS LIKUMS PAREDZ, KA NAV PRETĒJU SĀKUMU. TIE VIENMĒR IR SALIETI VIENOTI AR TREŠĀ SĀKUMA PALĪDZĪBU, KURŠ TAD ARĪ IR HARMONIZĒJOŠAIS DIEVIŠĶAIS SĀKUMS. RIT ATKALAPVIENOŠANĀS DIEVIŠĶĪBĀ, RIT DIEVIŠĶĀS JĒGAS ATKALAPVIENOŠANĀS!
Un tā, frekvence 13:20 pirmkārt paredz 13-tās dimensijas – Lielās Centrālās Visuma Saules – Enerģijas Atnākšanu, un tā ir TRĪSVIENĪBAS (1-3) Enerģija. Citiem vārdiem, planetārais LAIKS-TELPA SĀK PĀRKĀRTOTIES, BALSTOTIES UZ TRĪSVIENĪBU.
Bet tagad pievērsīsim uzmanību skaitlim “20”. Tas patiesībā nav “divdesmit”, bet “2”un “0”. Par ko var liecināt 2 un 0, blakus stāvoši? “Divi” ir sākumu atvienošanas enerģija, tā pati Dualitātes enerģija, par kuru mēs tik daudz runājam pēdējā laikā. Un “nulle”? Nu, protams, ka tas ir “Nulles Punkts” – kā daļa no jums jau zināmās magnētiskās enerģētiskās struktūras Mebiusa lentas veidā! Speriet soli kopā ar mani, Dimensiju Meistari! “2” un “0” – tā ir TRANSFORMĀCIJA DUALITĀTES ENERĢIJAI, izvestai caur Nulles Punktu!
Tad kas gan ir frekvence 13:20 pēc savas būtības? Šajā etapā tā ir DUALITĀTES ENERĢIJAS TRANSFORMĀCIJA AR DIEVIŠĶĀS TRĪSVIENĪBAS PALĪDZĪBU!
TRIJU VIENĪBA PĀRVEIDO DUALITĀTI, IZVEDOT VIŅU CAUR NULLES PUNKTU!
Bet tagad saskaitiet, saskaņā ar numeroloģijas likumu, Enerģijas 13-20 visus ciparus. Kas iznāk? Jā, 6!!! “Sešnieks”, ilgu laiku tik nemīļš daudziem no jums, mani Bērni! Tāpēc ka trīs sešnieki – “666” – tika nosaukti jūsu duālajā pasaulē par “Zvēra skaitli”, iekrāsoti negatīvi. Taču tas tā nav! Negatīvu skaitļu nav! Skaitļi dod informāciju, bet izvēlēties pozitīvu vai negatīvu ceļu – tā ir būtņu, dzīvojošu Dualitātē, izvēle. Skaitļi ir daudznozīmīgi. Skaitlis “666” arī ir daudznozīmīgs. Taču šajā gadījumā tas atspoguļo GATAVĪBU DUALITĀTES ENERĢIJAS TRANSFORMĀCIJAI. “Seši” – tā ir trīsreiz atkārtota dualitāte (divnieks):
2+2+2 = 6
Trīs sešnieki ir 9 reizes atspoguļota dualitāte.
Un tā, jūs tagad saprotat, ka SEŠI ir līmenis jūsu gatavībai transformācijai. SEŠI — tas ir līmenis gatavībai PĀRVEIDOŠANAI. SEŠI – tā ir gatavība pieņemt Lielās Visuma Centrālās Saules Enerģijas. Seši — tā ir gatavība pieņemt SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS enerģijas.
TRĪSREIZ ATKĀRTOTĀ CIPARĀ “6” glabājas DIŽENA TRANSFORMĀCIJAS IESPĒJA.
6+6+6 = 18 = 1+8 = 9
Bet kas ir “18”? Astoņu vienotība! Bet “astotnieks”, kā zināms, veido “bezgalības zīmi” vai arī – Mebiusa Lentu!
Bet tagad, mani dārgie, lai atceramies, kas notika 2012. gada 23. un 25. novembrī, kad jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki, saskanīgi strādājāt ar Gaismas Ģimeni, nostājušies uz ekvatora?
Galaktiskā Gaišzilā Roze atnesa Visuma ASTOŅKRĀSU Dzīvinošo uguni, kura dzemdina uz planētas SVĒTĀS VIENOTĪBAS UGUNI! Lūk, tā – astoņu (1-8) vienotība! Lūk, tas – Gaismas Darbinieku mīlētais “devītnieks” – Augšupcelšanās enerģija, pārejas simbols (1+8=9)!
6 un 9, saplūstot kopā, veido apvērstu “astotnieku” jeb bezgalības zīmi, jeb Mebiusa lentu.

Bet enerģētiskā struktūra Mebiusa lentas veidā ietver savā “Es” Nulles Punktu, caur kuru tiek veikta PĀREJA – ENERĢIJU PĀREJA NO DIMENSIJAS UZ DIMENSIJU, NO PASAULES UZ PASAULI. Un, kopā ar Pāreju, tiek veikta arī šo enerģiju transformācija. Tieši 2012. gada decembrī sākas jūsu pasaules telpas-laika TRANSFORMĀCIJAS process ar frekvences 13-20 palīdzību un pakāpeniska pārvešana uz šo frekvenci.
Tas nenotiks uzreiz! Būs vajadzīgs laiks! “Sešnieks” pavadīs jūs līdz 2013. gada 24. martam, izpildīs savu SAGATAVOŠANĀS TRANSFORMĀCIJAI misiju un sāks aktīvi transformēties par devītnieku, radot jaunus apstākļus jūsu Planetārajai Augšupcelšanai (ar “8” palīdzību).
Tāpēc pievēršu jūsu uzmanību, ka GALAKTISKĀ IZLĪDZINĀŠANA – TAS IR PROCESS, bet nevis viena mirkļa akts, kurš piepildīsies periodā no 2012. gada 12. līdz 24. decembrim. Decembrī notiks svarīgākie notikumi priekš Galaktiskās Izlīdzināšanas. Svarīgākie, taču ne galīgie! Un jums, Gaismas Darbinieki, stāv priekš turpināt aktīvu līdzradīšanu ar Gaismas Ģimeni janvāra-februāra-marta laikā. Tas ir aktīva darba laiks, mūsu ciešas līdzradīšanas etaps, kad jums ir piemēroti būt galveno notikumu kursā un iet kopsolī ar mums – ar tiem, kas strādā aiz “Aizsega”, ar visiem Gaismas Spēkiem. Jums ir piemēroti saskaņoties ar mums, just notikumu ritmu, just planetāro dzīves pulsu. Svarīgi just katram Gaismas Darbiniekam, kurš pamodies, savu personīgo iesaisti, savu personīgo piederību notiekošajām izmaiņām un notikumiem, kuri izvēršas.
Mani mīļie! Vēršos pie visiem tiem, kas jūt atbildību ne tikai par planetārajiem notikumiem, bet – par galaktiskajiem un Visuma! Gaismas Ģimene ir nodomājusi veikt turpmākajos četros mēnešos, kopīgi ar iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem, veselu virkni svarīgu Gaismas pasākumu – to, ko jūs apzīmējat kā planetārās akcijas. Tas ir kolektīvs Gaismas darbs, kur mēs ar jums, plecu pie pleca, sāksim radīt gan Galaktisko Izlīdzināšanu, gan īstenot Pāreju uz citu esamības līmeni, radīt pamatu Zemes un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanai. Ja jūs esat gatavi tādam darbam, ja jūsu Augstākais “Es”, jūsu Sirds dot jums atļauju dalībai tādā Gaismas jaunradē – izsakiet tīru nodomu, piesauciet savus garīgos Skolotājus, Audzinātājus, smalkmateriālās Atbalsta Grupas un strādājiet ar Mīlestību. UN TAD NEVIENS UN NEKAS NESPĒS JŪS KAVĒT!
Pat ja, izmantojot tehniskus līdzekļus (galvenokārt – datorizētos sakaru līdzekļus), jūs sajutīsiet, ka notiek kļūme – neapjūciet, mierīgi turpiniet darbu. Ja tiek radīti jebkuri šķēršļi jūsu darbam – palieciet mierīgi un radiet Gara līmenī! Jūsu Mīlestība, tīrais nodoms, garīgie un mentālie centieni vienalga palīdzēs sasniegt uzstādīto mērķi. Skolotāji no Smalkā Plāna palīdzēs un atbalstīs, ievirzīs enerģiju kopējā radošajā gultnē.
NEKAD NEIZJŪTIET BAIĻU SAJŪTU! AUGSTAS MĪLESTĪBAS JŪTAS IZSLĒDZ BAILES. VIENMĒR ATCERIETIES, KA JŪS STRĀDĀJAT NE TIKAI CILVĒKU UN PLANĒTAS LABĀ. JŪTIET SAVUS “ES” KĀ VISUMA RADĪTĀJUS! JŪS STRĀDĀJAT VISU VISUMA BŪTŅU LABĀ. JŪS IZDZIEDINĀT GAN GAISMU, GAN TUMSU! JŪS ESAT VIENOTI AR VISU! LAI KAS NEATNĀKTU PIE JUMS DARBA LAIKĀ – SŪTIET VISIEM PATIESU MĪLESTĪBU. SŪTIET NO SIRDS DZIĻUMA SIGNĀLU PAR TO, KA JŪS ESAT DZIEDNIEKS, KURŠ VĒL LABUMU VISIEM, VISIEM, VISIEM! UN TURPINIET MIERĪGI RADĪT. TAS, KAS AGRĀK TRAUCĒJA, VAR JUMS PALĪDZĒT! TĀPĒC KA VIŅU AUGSTĀKIE “ES” VAR STRĀDĀT GARĪGAJĀ LĪMENĪ, NO AUGSTĀKĀS DIMENSIJAS PLĀNA. Kad jūs sajutīsiet ko līdzīgu, ziniet: jūs esat pārgājuši uz visuma gaismas enerģētisko viļņu sazināšanās augstāku līmeni!
Mani dārgie! MĪLESTĪBA IR PAŠAS GALVENĀS UN SVARĪGĀKĀS ZĀLES VISAM UN VISIEM! PIEPILDIET AR MĪLESTĪBU SAVU ES, PIEPILDIET AR MĪLESTĪBU VISUS, AR KURIEM JŪS RADĀT ROKU ROKĀ! PIEPILDIET AR MĪLESTĪBU VISU APKĀRT JUMS! RADIET NO MĪLESTĪBAS UN AR MĪLESTĪBU, UN TAD JŪS BŪSIET PATI MĪLESTĪBA UN HARMONIJA!
Mani dārgie! Mēs piedāvājam uz mūsu darba aktīvās fāzes laiku atlikt malā domstarpības, neatdot enerģiju strīdiem un, vēl jo vairāk, nesaskaņām un konfliktiem. PALIECIET MIERĪGI, HARMONISKI, PRIECĪGI. Saprotiet: tie, kas iesaista jūs tagad strīdos, konfliktos, NOVĒRŠ JŪS NO GAISMAS DARBA. Un tas tad arī ir viens no to spēku galvenajiem mērķiem, kurus jūs tagad apzīmējat kā Noturēšanas Spēkus. FOKUSĒJIETIES UZ SAVU GALVENO UZDEVUMU – PĀRVEIDOT JŪSU PASAULI VISAS CILVĒCES UN VISU DZĪVĪBAS FORMU UZ PLANĒTAS ZEME LABUMAM!
2012. gada decembris ātri beigsies, mūsu Gaismas darbs – nē. (ERCENĢELIS MIHAĒLS DĀVĀ SMAIDA ENERĢIJU)
ČETRDIMENSIONALITĀTES IEMIESOTO GAISMAS DARBINIEKU UN GAISMAS ĢIMENES AKTĪVA KOLEKTĪVA LĪDZRADĪŠANA TIKAI SĀKAS! TICIET, PRIEKŠĀ MŪS GAIDA DAUDZ JAUNU ATKLĀJUMU UN INTERESANTU CEĻOJUMU!
Šodien es gribu jums pastāstīt par to Gaismas Darbu, kuru mums, kopā ar jums, stāv priekšā veikt Vārtu 12:12:12 atvēršanas laikā.
Divpadsmito Zvaigžņu Vārtu atvēršana – tas ir daudzlīmeņu, daudzdimensionāls, daudztelpisks un ļoti sarežģīts process. Dažādi Galaktiskie un Visuma Gaismas Dienesti strādās daudzos virzienos. Kādu kolektīvo darbu piedāvā jums veikt Ercenģelis Mihaēls?
Pirms noteiksim mērķi un uzdevumus mūsu darbam uz 2012. gada 12. decembri, piedāvāju atgriezties pie numeroloģijas.
Aplūkosim, no numeroloģijas redzes viedokļa, datumu, dienu, kad mēs ar jums veiksim svarīgu Gaismas darbu. Tas ir: 12:12:12.
VIENOTĪBA (1) dodas pie DUALITĀTES (2) un izveidojas TRĪSVIENĪBA. Datums 12:12:12, 12-to Zvaigžņu Vārtu atvēršana ir TRĪSVIENĪBAS IZVEIDOŠANĀS PROCESS! Tāpēc ka 12:12:12 pēc numeroloģijas ir 3:3:3.
Krajons, Erceņģelis Mihaēls, visa Gaismas Ģimene piedāvā jums piedalīties vienā no svarīgākajiem TRĪSVIENĪBAS IZVEIDOŠANĀS PROCESA etapiem.
Visas jūsu trešā Garīgā Centra dimensijas (dimensijas 1-7) apvieno zināmu TRĪSVIENĪBU. Šīs trīsvienības pamatu veido TRĪS ASIS:
1.    Magnētiskā Ass.
2.    Materiālā Ass.
3.    Garīgā Ass.
Kas notika laikos, kad uz Zemi, uz jūsu pasauli, atnāca Dualitāte? Visas trīs ASIS, uz kurām turas jūsu pasaule, pārdzīvoja transformāciju, izmainījās. Visas tās kļuva divējas, polāras. Parādījās pluss un mīnuss, vīrišķais un sievišķais sākumi, labais un ļaunais, un pat – pagātne un nākotne.
Jūs esat aizdomājušies par to, ka dualitāte – tā nav vienkārši sadalīšana UZ DIVI, tā patiesībā ir ĪPAŠA TELPAS-LAIKA ORGANIZĀCIJA? Un šī organizācija atspoguļojas visos līmeņos – gan mikrokosmosa līmeņos, gan makrokosmosa līmenī, gan jūsu gēnos, gan jūsu ģimenes uzbūvē, gan sabiedrisko struktūru organizācijā.
Jūsu enerģija kustas no viena virziena uz otru, no viena pola – uz pretējo. Jūsu redzamajos gēnos ir divi DNS pavedieni, ģimeni sākotnēji veido divi cilvēki – vīrietis un sieviete. Un jēdziena “VARA” esamība sabiedrībā arī atspoguļo jūsu duālo polaritāti, tā kā varas esamība vieniem paredz tās neesamību citiem. Pašai planētai ir divi magnētiskie poli – Ziemeļu un Dienvidu. Un tas arī ir dualitātes, STRUKTŪRAS DIVĒJĀDĪBAS, atspoguļojums.
Tagad sākam runāt par magnētiskās Ass struktūru. Jūsu telpas magnētiskā ass ir duāla. Un tāpēc pie vārda “ASS” jums visbiežāk rodas redzes asociācija – taisna līnija, kurai ir divas beigas, divi gali.
Taču jums, dārgie Dimensiju Meistari, laiks atcerēties par to, ka ass var nebūt vienkārši līnija. “Ось ” – tas ir kāds “ОСнова ”. Civilizācijā, kura ilgu laiku eksistēja mūsdienu Indijas teritorijā un bija diženo lemūriešu mantinieki, vārds “ОСЬ” tika izrunāts kā “ОСТЕ”; un, lūk, pēc tam, tūkstošgažu laikā, šis vārds pārveidojās sākumā par “ОСТЬ”, un pēc tam – par “ОСЬ”.
“ОСТЕ” – tas ir “ОСнова ТЕла ” Runājam nevis vienkārši par cilvēka ķermeni un pat vispār par kaut kādas būtnes ķermeni. Tas ir TELPAS-LAIKA “ĶERMENIS”, TELPAS-LAIKA organizācija. MĒS RUNĀJAM PAR ASI ARĪ KĀ PAR KĀDU FRAKTĀLU PAMATU.
Un tā, atgriežamies pie jūsu pasaules pirmās ASS (fraktālā pamata) – MAGNĒTISKĀS ASS.
Strukturāli šī Ass (vienkāršotā veidā) izskatās kā 1+1=2.
Šis divnieks ir iešifrēts kodā 12:12:12 – kā pirmais divnieku rindā. Tieši viņš šajā skaitļu rindā atspoguļo jūsu pasaules magnētiskās ass uzbūvi. Un kas notiks, ja mēs pie magnētiskās dualitātes pievienosim vieninieku? Atbilde ir vienkārša: PASAULE SĀKS IEGŪT TREŠO MAGNĒTISKO POLU! TRĪSPOLARITĀTE PĀREJĀ UZ PIEKTO DIMENSIJU KĻŪS PAR JŪSU MAGNĒTISKO PAMATU.
Un tas konkrēti nozīmē, ka pat jūsu planētai nākotnē būs NEVIS DIVI MAGNĒTISKIE POLI, BET TRĪS!
Redzu, ka daudziem tas izraisa šaubas! Bet mīļotie Eņģeļi, jums jau ne reizi vien ir teikts par to, ka Dualitātes Matrica nomainās uz Trialitātes matricu! Trīsvienība, Trialitāte organiski ieies visās jūsu struktūrās – no MIKROPASAULES LĪDZ MAKROPASAULEI, kā jūsu dzīvajā Dabā, tā arī tajā, kuru jūs par nedzīvo saucat. Kaut arī patiesībā nedzīva Daba neeksistē. Viss dzīvo, attīstās, transformējas, pāriet no vienas dimensijas uz citu. Tas, ko jūs saucat par “nāvi” jūsu pasaulē, citā pasaulē saucas “dzimšana”…
Un tā, mani Bērni, sāk dzimt JŪSU PASAULES TRĪSPOLARITĀTE, konkrēti – MAGNĒTISKĀ TRĪSPOLARITĀTE jeb MAGNĒTISKĀ TRIALITĀTE.
TRĪSPOLĀRĀS STRUKTŪRAS dzimšana ir viens no pašiem svarīgākajiem faktoriem, kurš saistīts ar 12-to Zvaigžņu Vārtu atvēršanu un sekojošu 13-to, VIENOTO VĀRTU, jeb TRĪSVIENĪBAS VIENOTĀ KOSMISKĀ PORTĀLA izveidošanos.
Tāpēc svarīgākais uzdevums Gaismas Darbiniekiem Portāla 12:12:12: atvēršanas brīdī ir PIEDALĪŠANĀS TRĪSPOLĀRĀS STRUKTŪRAS RADĪŠANAS PROCESĀ, UN PIRMKĀRT – TRĪSPOLĀRĀS MAGNĒTISKĀS STRUKTŪRAS RADĪŠANĀ.
Lūdzu jūs, mani Bērni, uzmanīgi uzklausīt Krajonu, kurš pastāstīs par to praktisko Gaismas Darbu, kuru jūs aicina izpildīt 2012. gada 12. decembrī, enerģijā 12:12:12.

KRAJONS

Sveicināti, mani dārgie! Ar Jums ir Krajons. Gaismas Ģimene piedāvā jums veikt kārtējo KOLEKTĪVĀ GAISMAS DARBA etapu.
Erceņģelis Mihaēls pastāstīja jums par būtību notiekošajiem notikumiem Portāla 12:12:12 atvēršanas brīdī. Mēs ne nejauši pēdējo 12 gadu laikā vedām jūs caur trīskāršajiem datumiem, pievēršot uzmanību TRIALITĀTEI, tam, ka skaitlis “3” iegūst savas likumīgās tiesības. Trīsvienība nāk nomainīt Dualitāti, un tie patiesi ir diženi svētki gan Gaismas Darbiniekiem, gan arī visiem Cilvēkiem. Tie ir arī lieli svētki Gaismas Ģimenei, visiem mūsu Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme autoriem un dalībniekiem. Un tas, saprotiet, mūsu dārgie un mīļotie Gaismas Darbinieki, ir svarīgs notikums, tā kā planēta Zeme un visas viņas dzīvības formas ATGRIEŽAS pie sākuma, sākotnējās Dievišķās jēgas un attīstības ieceres!

Gaismas Darbinieki! Mēs ar jums nesen tikāmies uz ekvatora un veicām svarīgu darbu, saistītu gan ar planētas duālās Enerģijas izvadīšanu, gan ar jaunām enerģētiskās informācijas, daudzdimensionālās ģenētiskās informācijas galaktiskajām paketēm. Tas bija svarīgs sagatavošanās Augšupcelšanās Procesam etaps. Bet tagad ir pienācis laiks spert nākošo soli. Mēs atkal aicinām jūs veikt planetāro darbu. Tikai šoreiz mēs dosimies nevis uz ekvatoru, bet… uz polu! Vai šajā gadījumā iet runa par planētas Zeme poliem?
Gan jā, gan nē – vienlaicīgi!
Dienā 12:12:12 mēs sāksim strādāt ar JAUNU, DZIMSTOŠU STRUKTŪRU. TAS IR MAGNĒTISKAIS FRAKTĀLS, DZIMSTOŠĀS PASAULES MAGNĒTISKAIS PAMATS!
Mani dārgie! Šis darbs ir ne mazāk svarīgs par to Gaismas Ceremoniju, kuru mēs veicām 2012. gada 23. un 25. novembrī. MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES RADĪŠANA, JŪSU PASAULES JAUNAS MAGNĒTISKĀS ASS RADĪŠANA, IR DAUDZ NOZĪMĪGĀKS NOTIKUMS, NEKĀ GALAKTISKĀS GAIŠZILĀS ROZES ATNĀKŠANA, DUALITĀTES ENERĢIJU IZVADĪŠANA UN GENOMA INFORMĀCIJAS PIEŅEMŠANA. SVARĪGĀKS, TĀPĒC KA TĀS IR SEKAS GAN GALAKTIKAS GAIŠZILĀS ROZES ATNĀKŠANAI, GAN DAUDZIEM NOTIKUMIEM, LĪDZĪGIEM TAM, KAS NOTIKA NOVEMBRĪ!
TRIĀLĀS MAGNĒTISKĀS STRUKTŪRAS ATNĀKŠANA TIKA GATAVOTA TŪKSTOŠGADĒM! Mēs veicām plūstošu, rūpīgu darbu magnētiskās trīspolaritātes radīšanā pēdējo 17,5 tūkstošu gadu garumā – pēc jūsu lineārā laika mēra.
Un tagad pienāk laiks, kad var reāli sajust Gaismas Ģimenes kolektīvās darbības augļus. ŠIE AUGĻI NES KARDINĀLAS PĀRMAIŅAS JŪSU PASAULĒ. ŠIE AUGĻI ĻAUJ NE TIKAI AIZIET NO DUALITĀTES, NE TIKAI IZIET ĀRPUS JŪSU IEROBEŽOTĀS PASAULES IETVARIEM, BET ARĪ SĀKT RADĪT JAUNU, BRĪVĀKU UN HARMONISKĀKU PASAULI, BALSTĪTU NEVIS UZ DIVU POLĀRU SĀKUMU PRETNOSTATĪJUMU, BET UZ TRIJU SĀKUMU HARMONISKU KOPRADĪŠANU. UN ŠĪ KOPRADĪŠANA BĀZĒJAS UZ RADĀMO TRĪSPOLĀRO, JAUNO MAGNĒTISKO ASI.
Kā mēs varam iedomāties šo asi? Eksistē vairākas shēmas, paredzētas Magnētiskās ass uztverei jūsu četrdimensionalitātē. Sāksim ar pirmo, pašu vienkāršāko magnētiskās trīspolaritātes shēmu.
No jebkura punkta novelkam trīs dažādus nogriežņus, kuri ir slīpi viens attiecībā pret citu 120 grādu leņķī. Uz katra nogriežņa noliekam punktu. Katrs punkts ir magnētiskais pols.

1. ZĪM. TRĪS PUNKTI, SIMBOLIZĒJOŠI TRĪS MAGNĒTISKOS POLUS.
Un tā, mums ir pirmā shēma ar trīs magnētiskajiem poliem. Ja seko šai shēmai, tad nav grūti noprast, ka katram materiālam objektam ar laiku divu polu vietā veidojas trīs poli! Vai tas attiecas uz jūsu planētu – Zemi? Jā, pirmām kārtām! Planēta attīstās ātrāk par jums, apsteidzot jūs, cilvēkus un citas planetārās dzīvības formas. Viņa nevis vienkārši apsteidz, viņa iemin jums CEĻU JAUNAI DZĪVEI, planēta jau iet pa Jaunās Realitātes Koridoru, aizraujot sev līdzi savus bērnus, kuri dzīvo uz viņas.
Zemes magnētiskie poli jau ir sākuši kustēties, “dreifēt”. Tas ir saistīts, jūs jau zināt, ar jauna Zemes magnētiskā lauka radīšanu. Jums jau tika vēstīts, ka poli izmanīs savas zīmes, “pluss” kļūs par “mīnusu”, un otrādi. Vai tas tā ir? Jā! Taču lieta ir tā, ka ar to nebeigsies pārmaiņas, saistītas ar magnētiskajiem poliem! Pārskatāmā nākotnē jūsu planētas magnētiskajā laukā parādīsies trešais magnētiskais pols. Un savā laikā jūsu magnētiskās navigācijas ierīces sākumā sāks bojāties, bet pēc tam cilvēkiem vispār nāksies nomainīt tās ar jaunām ierīcēm.
Ja mēs uzzīmēsim riņķa līniju un vienmērīgi izvietosim uz tās trīs punktus, tad iegūsim mūsu magnētiskās trīspolaritātes otro shēmu.

2. ZĪM. MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES SHĒMA RIŅĶA LĪNIJĀ.
Kā jūs domājat, kas sāks notikt magnētiskās trīspolaritātes apstākļos? Kā darbosies, piemēram, magnētiskais kompass, kura bultiņa vienmēr norāda uz ziemeļiem? Protams, tas pārstās pareizi rādīt virzienu, tāpēc ka gan polu izvietojums izmanīsies, gan to lādiņš kļūs cits.
Ierīci, kura palīdzēs izvēlēties pareizo virzienu trīspolaritātes apstākļos, izgudrot nebūs sarežģīti, daudz sarežģītāk ir organizēt magnētisko PASAULES TRĪSPOLARITĀTI, pārveidojot duālo pasauli triālajā (KRAJONA SMAIDS). Taču Gaismas Ģimenei tas ir pa spēkam. Jau kaut vai tāpēc, ka savā laikā jūsu pasaule tika pārvesta no trialitātes apstākļiem uz dualitātes apstākļiem. Un tagad – stāv priekšā pretējs darbs.
Un mēs sāksim to aktīvi izpildīt dienā 12:12:12.
Kā tieši, Krajons pastāstīs mazliet vēlāk, bet pagaidām pāriesim pie TREŠĀS MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES SHĒMAS.
Tā kā mūsu magnētiskā trīspolaritāte balstās uz skaitli “3”, tad tieši viņu mēs arī ierakstīsim mūsu shēmā, attēlotā augstāk (2. zīm.). Pie tam skaitļu “3” virsotni novietosim katrā no magnētiskajiem poliem, bet skaitļu apakšējo daļu novietosim centrā. Mūsu magnētiskajiem poliem shēmā ir krāsas: dzeltena, zila, sarkana. Tajās pašās krāsās iekrāsosim arī attēlotos “trijniekus”, kas saiet kopā centrā.

3. ZĪM. MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES SHĒMA AR SKAITLI “3”.
Pievērsiet uzmanību, ka skaitļa “3” iekšpusē mēs apzīmējām shēmā dažas līnijas. Tās ir ne vienkārši līnijas, tās atspoguļo magnētiskās enerģijas kustību mūsu trīspolārajā polā. Tagad enerģijas kustas no punkta uz riņķa līnijas uz centru. Punkti uz riņķa līnijas (sarkans, dzeltens, zils) ir shematisks attēlojums magnētiskās enerģijas centriem – ĪPAŠIEM TRĪSVIENĪBAS MAGNĒTISKAJIEM POLIEM.
Mani dārgie! Tagad mēs izmantosim izteikumu “trīspolārais pols” vienskaitlī ne nejauši. Uz riņķa līnijas mēs novietojām TRĪS polus, kuri apzīmēti ar dzeltenu, sarkanu un zilu riņķa līniju (punktu). Taču patiesībā šie poli nevar eksistēt atsevišķi no trīsvienības. Ja dualitātē mēs varam atsevišķi runāt par Ziemeļpolu un Dienvidpolu, par pozitīvo un negatīvo enerģiju, tad mūsu gadījumā mēs tagad APZĪMĒJAM KĀ POLU VISU STRUKTŪRU, kuru atspoguļo mūsu shēma.
Tikko kā divpolārajai magnētiskajai asij pievienojas trešais pols, tā uzreiz ass (kā līnija vai plakne) pārveidojas riņķa līnijā (sfērā). Tikko veidojamo struktūru mēs nosauksim par MAGNĒTISKO TRĪSPOLARITĀTI.
Punkti uz riņķa līnijas (sarkanais, dzeltenais, zilais) tikko veidotajā struktūrā jau vairs nav poli šī vārda iepriekšējā nozīmē. Tie NAV UZLĀDĒTI ne pozitīvi, ne negatīvi. Šie punkti šajā gadījumā ir PORTĀLI ENERĢIJAI, kura sākuma traucas uz riņķa līnijas (sfēras) centru, tur transformējas un sāk kustēties no centra jau pa citu ceļu. Tieši riņķa līnijas centrālais punkts (shēmā – sarkans, riņķa līnijas centrā) kļūst par TRĪSVIENOTĀ MAGNĒTISKĀ POLA centru. Tieši šeit koncentrējas īpaša magnētiskā enerģija, kura ir galvenā piektajā dimensijā.
Un tā, ar skaitļa “3” palīdzību, kustoties no centra, mēs spēsim piektās dimensijas magnētisko enerģiju atvest uz mūsu trīsvienoto polu! Taču ar to jaunā trīsvienotā magnētiskā pola radīšana vēl nav pabeigta!
Pēc tam, kad magnētiskā enerģija ar skaitļa “3” palīdzību atnāk uz centru, viņa sāk kustību atpakaļ no centra, tikai iet pa citu ceļu. Atpakaļceļš arī rada skaitli “3”, tikai tagad viņš SPOGUĻATTĒLĀ ATSTARO SAVU ES.
Rezultātā skaitlis “3” SAPLŪST pats ar sevi! Un kas tad izveidojas, mani dārgie? Skatieties! Skaitlis “3” spoguļattēlā atstarojis savu formu, izveido “astotnieku”, jeb telpiski – struktūru Mebiusa lentas veidā! Tieši struktūra Mebiusa lentas veidā izveidojas šajā magnētiskās trīspolaritātes radīšanas etapā.

4. ZĪM. TRĪS MEBIUSA LENTAS UN MAGNĒTISKĀS ENERĢIJAS KUSTĪBAS SHĒMAS – no centra uz “astotnieku” virsotni un atpakaļ uz centru.
Tagad magnētiskajai enerģijai ir jauni pārvietošanās ceļi! No centra viņa dodas augšup uz tikko izveidotā “astotnieka” centru pa to trijnieka daļu, kura izveidojās spoguļattēla rezultātā. Sasniegusi centru, enerģija pāriet no Mebiusa lentas iekšējās puses uz ārējo, pēc tam kustas pa bijušā, sākotnējā “trijnieka” pusi un atgriežas izejas punktā – dzeltenajā, zilajā vai sarkanajā.
Apgūstot šo struktūru, mani Saulainie, ziniet, ka enerģija iet uzreiz pa visām trijām Mebiusa lentām. Domās trenējieties pārvadīt viņu uzreiz pa visiem trim virzieniem – tas jums būs nepieciešams, veicot praktisko gaismas darbu ar magnētiskajām enerģijām.
Gaismas Darbinieki! Krajons rāda jums tikai enerģijas ceļu, ieturot pauzes un apstājoties paskaidrojumiem. Patiesībā enerģija nekur nekavējas, bet kustas pastāvīgi. No riņķa līnijas (sfēras) punktiem viņa atkal atgriežas pa atspoguļoto “trijnieka” daļu uz Mebiusa lentas centru, pāriet uz tās iekšējo virsmu, pēc tam – uz “sākotnējo trijnieku”, sasniedz centru. Un pēc tam sākas jauns kustības cikls no lentas centra, kad magnētiskā enerģija no iekšējās pasaules atkal atgriežas ārējā (šajā gadījumā magnētiskā enerģija iznāks no piektās dimensijas uz ceturto un atgriezīsies atpakaļ).
Magnētiskā trīspolaritāte ļauj jums, dzīvojošiem ceturtajā dimensijā, aktīvi izmantot piektās dimensijas magnētismu. Un, attiecīgi, PAŠIEM MAINĪTIES uz PIECDIMENSIONALITĀTES pusi. Tā kā kopā ar trīspolārā magnētisma izveidošanos sāks transformēties arī jūsu fiziskais ķermenis, pakāpeniski “ieaugot” piecdimensionalitātē.
Bet tagad, mani dārgie skolnieki – zemes četrdimensionalitātes skolas abiturienti, aplūkosim vienkāršu aritmētisku uzdevumu.
Mēs ievietojām mūsu riņķa līnijas (sfēras) centrā trīs trijniekus, pēc tam mēs spoguļattēlā atstarojām tos, tas ir, no viena “trijnieka” ieguvām divus. Tātad mums pavisam bija jāiznāk sešiem trijniekiem! Viss ir pareizi?
3+3+3+3+3+3 = 18 = 1+8 = 9 (pēc numeroloģijas).
Bet tā vietā mums nezin kāpēc “pēkšņi” izveidojās trīs astotnieki!
Bet tas jau ir pavisam cits skaitlis!
8+8+8 = 24 = 2+4 = 6 (pēc numeroloģijas).
Tad ko gan mēs ar jums patiesībā izdarījām?! O! Mēs ar jums mūsu struktūrā ieguvām vienlaicīgi gan 9, gan 6, gan 8! Lūk, kur ir šīs struktūras unikalitāte. TRĪSPOLĀRAIS MAGNĒTISKAIS POLS IETVER SAVĀ IEKŠĒJĀ “ES” 6, 8 un 9 POTENCIĀLU vienlaicīgi!
Mums ir gatavība transformācijai (6), pats transformācijas process (8) un iziešana uz cikla pabeigtības līmeni (9). Jo aiz “devītnieka” taču nāk “desmitnieks”. Bet tas jau ir JAUNA CIKLA SĀKUMS! AIZ “DEVĪTNIEKA” SEKO AUGŠUPCELŠANĀS UZ NĀKOŠO LĪMENI jeb vienkārši AUGŠUPCELŠANĀS (KRAJONA SMAIDS).
Taču trīs “astotnieki” riņķa līnijā, bet precīzāk – trīs enerģētiskās struktūras Mebiusa lenšu sfērā veidā – tā vēl nav mūsu magnētiskās trīspolaritātes jeb magnētiskās trialitātes galīgā shēma. Kā jūs domājat, kurp mēs dosimies, lai pilnveidotu magnētisma shēmu? Domās pārcelsimies uz jebkuru no trīs punktiem uz riņķa līnijas (sfēras) – vai nu uz dzelteno, vai zilo, vai sarkano. Jo patiesībā tie taču nav punkti, bet… zvaigznes! Jā, jā! Pašas īstākās SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES – trīs reizes mazākas pēc apjoma kā mūsu magnētiskās enerģētiskās struktūras riņķa līnija.
Skaitlis septiņi, kā jūsu trešā Garīgā Centra atspoguļojums, jūsu pasaulē sākotnēji ir stādīts priekšā kā kāda svarīga daļa. Atcerieties par to, ka jums ir septiņas dienas nedēļā. Septiņniekam acīmredzami ir sakars ar kalendāru, kurš tagad arī atjaunojas, un par to jums atgādināja Erceņģelis Mihaēls.
Septiņstaru zvaigznes divi apakšēji stari ir ievīti Mebiusa lentas enerģētiskajā struktūrā. Lūk, paskatieties, kā tie ir enerģētiski saistīti.

5. ZĪM. MEBIUSA LENTAS AUGŠA UN SEPTIŅSTARU ZVAIGZNE MIJIEDARBĪBĀ AR TO (starp diviem apakšējiem stariem ir īpaša struktūra, magnētiskā membrāna).
Pievērsiet uzmanību struktūrai lēcas jeb pusmēness veidā (starp zvaigznes apakšējiem stariem). Tā ir magnētiskā membrāna, kura transformē magnētisko enerģiju, palīdz enerģiju apmaiņai starp Mebiusa lentu un septiņstaru zvaigzni.
Ar sarkano Mebiusa lentu mijiedarbojas oranža zvaigzne, ar dzelteno – zaļa, ar zilo – violeta.

6. ZĪM. MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES SHĒMA KOPĀ AR SEPTIŅSTARU ZVAIGZNĒM.
Kā redzam, pieci stari septiņstaru zvaigznei paliek brīvi. Šie pieci stari saista trīspolāro magnētismu ar PIEKTĀS DIMENSIJAS PIECIEM MĒRIEM. Pie tam centrālais, augšējais septiņstaru zvaigznes stars saista jūsu telpu-laiku ar PIEKTĀS DIMENSIJAS ĒTERU (piekto mēru). Bet šī stara virsotnē ir novietota VISAS MŪSU MAGNĒTISKĀS ENERĢĒTISKĀS STRUKTŪRAS MIKROKOPIJA – magnētiskās trīspolaritātes samazināts fraktālis.

7. ZĪM. TRĪSPOLĀRAIS MAGNĒTISKAIS POLS UN VIŅA FRAKTĀLAIS ATSPOGUĻOJUMS SEPTIŅSTARU ZVAIGZŅU VIRSOTNĒS.
Un, lūk, tagad mēs varam teikt, ka šī mūsu magnētiskā struktūra tad arī ir 13-tu enerģija enerģētiskajā frekvencē “13:20”.
“Krajon! Jā, mēs sapratām: tu RUNĀ PAR TRIJU VIENOTĪBU, tas arī ir tas, kad “1” un “3” saplūst vienā. Bet tomēr, kur šeit tieši ir “trīspadsmit”?
Bet lai atbildētu uz šo jautājumu, mums jāiedziļinās magnētiskās trīspolaritātes pašā centrā, mūsu riņķa līnijas (sfēras) centrā. Sākumā mēs atvedām šurp, uz centru, trīs “trijniekus”.
3+3+3 = 9
Pēc tam atvedām vēl trīs “atspoguļotos trijniekus”.
3+3+3 = 9
Pēc tam mēs pievienojām centra enerģijai trīs astotniekus.
8+8+8 = 24
Rezultātā 9+9+24 = 42 = 6 (pēc numeroloģijas).
Tas ir, magnētiskajā centrā mums ir sešu enerģija! Bet tieši turpat, centrā, dzīvo arī SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES enerģija.

8. ZĪM. GAIŠZILA SEPTIŅSTARAINA ZVAIGZNE sarkanas aploces (sfēras) iekšienē – magnētiskās trīspolaritātes centrs.
Kad SEŠU enerģija saskaras ar SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES, kā septītās dimensijas (jūsu trešā Visuma Garīgā Centra) enerģētiskās struktūras, SEPTIŅU enerģiju, tad izveidojas 13 (6+7)! Un šis skaitlis – “13”! – simbolizē gan Visuma dimensiju kopējo skaitu – “trīspadsmit”, gan arī mūsu Visuma galveno likumu – SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LIKUMU jeb KOSMISKĀS TRĪSVIENĪBAS LIKUMU.
Šajā gadījumā šo absolūto likumu mēs izpaužam jūsu dimensijā, radot TRĪSPOLĀRO MAGNĒTISMU gan kā pamatu jūsu pārejai uz PIEKTO DIMENSIJU, gan kā magnētisko pamatu vispārējās Augšupcelšanās procesam.
Bet tagad – virzāmies tālāk! Mums ir zvaigzne centrā un zvaigzne uz riņķa līnijas (sfēras). Kā viņas ir saistītas savā starpā? Viņas ir saistītas ar sešu (divu sākotnējo “trijnieku”) enerģijas palīdzību. Kas iznāk? 7+6+7 = 20! Skaitlis 20 šajā gadījumā ATSPOGUĻO JAUNO MAGNĒTISKO FREKVENCI, KURA BALSTĀS uz SEŠU MAGNĒTISKĀS ENERĢIJAS un SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES KRISTĀLISKĀS ENERĢIJAS mijiedarbību. Šīs mijiedarbības rezultātā tad arī izveidosies frekvence, par kuru jūs uzzinājāt pirms daudziem gadiem: 13:20!!!
Mūsu magnētiskajā trīspolaritātē enerģija 13:20 iet TRĪS VIRZIENOS, tas ir, 13:20 var tikt atkārtota trīsreiz. Numeroloģijā tas ir 666. Lūk, mani dārgie, kādus magnētisma noslēpumus glabā jums pazīstamais skaitlis, nesošs pozitīvas transformācijas, bet nekādi sagraušanas, iespējas.
Protams, ka enerģija 13:20 ar laiku tiks atspoguļota arī makrolīmenī. Tas ir, viņa ir saistīta ar jūsu gada skaitīšanas transformāciju, kalendāra izmaiņu. Jo magnētisms atrodas laika enerģijas pamatā. Trīspolārais magnētisms padara laiku sfēriskāku, tas maina laika ciklus, bet tas galu galā maina arī telpu.
Dārgie Eņģeļi! Atminieties tagad mūsu informāciju par jaunas Baloža Debesu Velves radīšanu planētai. Jau pirms vairākiem gadiem Mēs sākām runāt par Zemes magnētiskās ass divpolaritātes izmainīšanos. Mēs paskaidrojām jums jaunas Baloža Debesu Velves radīšanas iemeslu kā nepieciešamību pārejai uz neitrālu stāvokli, bez poliem. Un tagad ir pienācis brīdis, kad Mēs varam precīzāk un apstiprinošāk teikt – jaunās Debesu Velves būvēšana ielika pamatu trīsvienības izpausmei jūsu planētas magnētiskajos raksturojumos. Par to mēs vēl parunāsim. Bet tagad jums jāzina, ka jums piedāvātais gaismas darbs dienā 12.12.12 ir arī jaunās Baloža Debesu Velves radīšanas noslēdzošais etaps. Viņa atver ceļu Dievišķās Dzīvinošās Uguns atnākšanai, bet tas ir JAUNĀ MAGNĒTISMA pamats. Jaunās Velves struktūrā ir trīspolaritāte!
Un tā, mani dārgie, Ercenģelis Mihaēls un Krajons, visa Gaismas Ģimene aicina jūs pabeigt darbu jaunās Debesu Velves palaišanā tieši ar to metodi, kura jums tiks piedāvāta praktiskajam darbam.
Ar TRĪSVIENĪBAS (13) enerģijas palīdzību, ar Visuma Centrālās Saules (kura arī ir 1 un 3 jeb “13”) enerģijas, kura veido magnētisma pamatu, palīdzību mēs piedāvājam jums veikt DUĀLĀ MAGNĒTISMA APVIENOŠANAS AR TREŠO, DIEVIŠĶO, MAGNĒTISKO KOMPONENTI SVĒTO CEREMONIJU.
GAISMAS ĢIMENE AICINA JŪS VEIKT CEREMONIJU, VELTĪTU JAUNA MAGNĒTISMA – TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISMA – RADĪŠANAI JŪSU PASAULĒ, KURŠ BALSTĀS UZ KOSMISKĀS TRĪSVIENĪBAS LIKUMU, UZ SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LIKUMU. UN ŠIS LIKUMS ATKAL ATGRIEŽAS JŪSU ĪSTENĪBĀ, ATKAL KĻŪST PAR DARBOJOŠOS BĀZES LIKUMU.
ŠIS MAGNĒTISMS IR VĒRSTS UZ PRETRUNU, PRETSTATU PAKĀPENISKU DZĒŠANU. VIŅŠ IR VĒRSTS UZ PLANĒTAS UN VISU DZĪVĪBAS FORMU HARMONIZĀCIJU. PLANĒTA ATDZIMST GARĀ – BALSTOTIES UZ TRĪSVIENĪBU.
Mēs aicinām jūs veikt šo ceremoniju 2012. gada 12. decembrī, Svēto Vārtu 12:12:12 atvēršanas dienā.
Ceremonijas sākums: 13.20 pēc Maskavas laika.*
(*Visi, kas nevarēs pievienoties ceremonijai tieši šajā laikā, var veikt to vēlāk – režīmā “šeit un tagad”).

KRAJONS

Balle uz magnētiskā pola

Planetārā meditācija dienā 12:12:12

Gaismas Darbinieki! Mūsu darba mērķis ir magnētiskās trīspolaritātes, DZIMSTOŠĀS PIECDIMENSIJU PASAULES MAGNĒTISKĀ PAMATA, radīšana. Mēs radīsim jauno, trīsvienoto magnētismu sākumā jūsu Sakrālajās Sirdīs, jūsu Sirds Telpā – kā Gaismas Būtņu daudzdimensionālajā orgānā. Pēc kā jauno magnētisma pamatu mēs pārnesīsim uz jūsu pasauli. TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISKĀ PAMATA RADĪŠANA – TĀ IR SVARĪGĀKĀ DUALITĀTES MATRICAS TRANSFORMĀCIJAS TRIALITĀTES MATRICĀ DAĻA. Tas ir sākums jūsu pasaules magnētiskā pamata pārkārtošanai no četrdimensionalitātes līmeņa uz piecdimensionalitātes līmeni.
Mēs aicinām veikt šo darbu ar īpašu rūpību un uzmanību!
Lūdzam piedalīties šajā planetārajā Gaismas Ceremonijā tikai tos, kam tā atrod Garīgu atsaukšanos un sapratni.
1.    Noskaņojieties uz Beznosacījuma Mīlestību. Piesauciet Līdzradīšanai Gaismas Ģimeni, Krajonu, Erceņģeli Mihaēlu, Zemes Dvēseli – GAIJU, starpgalaktiskos un galaktiskos Laertu un Arhontu Dienestus, savus Garīgos Skolotājus un Audzinātājus. Izsakiet tīru nodomu trīspolārā magnētisma kā mūsu radāmās piecdimensiju pasaules magnētiskā pamata radīšanai.
2.    Domās pārvietojieties uz savu Sakrālo Sirdi, uz savu Sirds Telpu. Gaismas Ģimene tagad īpaši ir izdaiļojusi šo telpu! Piedāvājam jums sākumā iziet caur astoņkrāsu Dzīvinošās Uguns Portālu, kur iekšējā krāsa ir Baltā Dievišķā, aiz tās nāk krāsas: violetā, zilā, gaišzilā… Pēc tam – zaļā, dzeltenā, oranžā. Pēdējā krāsa, ārējā, ir sarkana. Jūs lēni ieejat šajā portālā… Jūs plūstoši tajā IELIDOJAT…  Tāpēc kā izjūtat neparasta viegluma sajūtu…

1. ZĪM. ASTOŅKRĀSU DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLS.
Jūs lidojat… Un jūsu sirds pie tam sāk piepildīties ar prieku un apbrīnojamu harmoniju. Jūtat, ka Jūs tagad ne vienkārši ieejat savas Sakrālās Sirds telpā. Jūs jūtat, ka… dodaties uz svētkiem! Jā, jā, mūsu dārgie, jūs dodaties uz diženākajiem svētkiem. Tas ir līdzīgs ceļojumam uz… balli. Jūs esat tērpti krāšņos Gaismas tērpos, jūsu Gaismas ķermeņos ir ievītas apbrīnojamas enerģētiskas lentas, tas ir jūsu iepriekšējo nopelnu apliecinājums! MANI SAULAINIE! PASKATIETIES UZ SAVIEM PATIESAJIEM “Es” un nebrīnieties par notiekošo! Jūs patiešām ieraudzīsiet savus “Es” visā spožumā un diženumā. Jo tikko kā jūs ieiesiet Dzīvinošās Uguns portālā, ar jums taču uzreiz apvienosies Augstākie “Es” un jūsu Augstāko “Es” Augstākie “Es”! Un jūs dodaties uz MAGNĒTISMA SVĒTKIEM jau nevis vienkārši kā zemes personības, apvienotas ar saviem Augstākajiem “Es”. Jūs steidzaties uz svētkiem, savu Augstāko “Es” no otrā Garīgā Centra vesti! Divpadsmitspārnu Serafimi no 12-tās dimensijas apņem jūs ar saviem spārniem, majestātiskie demiurgi no 11-tās dimensijas saudzīgi ņem jūs savās dievišķajās delnās un burtiski nes uz MAGNĒTISMA BALLI! Jūs redzat, kā viss apkārt mirdz, pārtek krāsās. Iedegas arvien jaunas un jaunas ugunis! Deg sveces, virtenes, zvaigznes… Jūsu noskaņojums kļūst arvien labāks un labāks! Jūs sajūtat SVĒTKUS DVĒSELĒ! Svētkus, kurus jau sen gaidījāt… JŪSU DVĒSELE DZIED UN GAVILĒ!
3.    Un, lūk… demiurgi nogādā jūs lielā ZĀLĒ. Tā nav parasta zāle svinībām. TĀ IR ZĀLE VISUMA MAGNĒTISMA PILĪ, VIENĀ NO VIŅA SAKRĀLAJĀM TELPĀM. MŪSU ZĀLE – TĀ IR VIOLETA SFĒRA. UN TĀ IR MAGNĒTISMA TELPA, KURĀ TAGAD GAISMAS ĢIMENE SĀK RADĪT KOPĀ AR JUMS. Jūs lūdzat Dievišķos demiurgus novietot jūs pašā sfēras centrā. Jūs ar vislielāko Mīlestību izsakāt nodomu piedalīties aizraujošā magnētiskā ceļojumā. Un, lūk… Gaisma dziest! Kāpēc? Jūs vienkārši aizverat acis! Jūs darāt to – kā bērni, kuri aizver acis, kad gaida dāvanu no Burvja. Viņi aizver acis, skaidri zinot, ka, atverot acis – BURVESTĪBA NOTIKS!
MANI SAULAINIE. TAGAD JŪS ESAT MAGNĒTISKĀS SFĒRAS CENTRĀ. UN JŪS PATIEŠĀM TE ESAT KĀ BĒRNI. JŪS ESAT ĪSTENIE VISUMA BĒRNI, JŪS ESAT DIEVA-RADĪTĀJA BĒRNI. UN JŪS PAŠI ESAT RADĪTĀJI. Sāciet radīt kā BĒRNI-RADĪTĀJI – no tīras lapas, no tīras Dvēseles un ar visuma svētku sajūtu Dvēselē.
Jūs aizverat savas garīgās acis un zināt, ka tieši šajā mirklī jūs pārvēršaties GAISMAS RADĪTĀJOS, kuri atceras, kā ar magnētisma palīdzību radīt visuma burvestību. Un jūs atceraties galveno noteikumu: ZINĀT, KA BURVESTĪBA NOTIKS! Notiks, tāpēc ka jūs izteicāt tīru nodomu un tāpēc ka jūs radāt ar Mīlestību, un tāpēc, KA CITĀDI VIENKĀRŠI BŪT NEVAR!
Un tā, jūs aizverat GARĪGĀS acis, vēlreiz piesaucat savus Augstākos “Es”, savu Augstāko “Es” Augstākos “Es” un ATGRIEŽAT SAVU MAGNĒTISMA RADĪTĀJA MEISTARĪBU! Sajūtiet, izjūtiet šos JŪSU ATGRIEŠANAS MAGNĒTISMA RADĪTĀJA STATUSĀ mirkļus. Tas ir tas, kas dara Eņģeļus miesā – par Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules!
4.    Un, lūk, garīgās acis ir atvērtas. Jūs esat magnētisma sfēras centrā. Jūs izsakāt nodomu pāriet uz TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISMA SFĒRAS CENTRU. Un uzreiz jūs izrādāties ZILĀS SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES, ietvertas sarkanā aplocē (sfērā), virsotnē. Jūs veicat trīs apļus pa sarkano sfēru, kustoties pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, un piesaucat piektās dimensijas magnētisma enerģiju! Jūs piesūcināties ar iekšējās septiņstaru zvaigznes enerģiju. Tagad jūs un magnētiskā enerģija esat viens! Klusu pačukstiet visuma magnētismam: “Tu – tas esmu Es. Es – tas esi tu! Mēs esam viens.” Un turpiniet savu apbrīnojamo magnētisko ceļojumu.

2. ZĪM. GAIŠZILA SEPTIŅSTARAINA ZVAIGZNE SARKANĀ SFĒRĀ – MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES CENTRS.
5.    No punkta iekšējās septiņstaru zvaigznes virsotnē jūs plūstoši pārejat uz sarkanās Mebiusa lentas apakšējo daļu. Atcerieties: jūs tagad esat Magnētiskā Enerģija! Un vienlaicīgi – Magnētisma Radītājs. Jūs nevis vienkārši ejat magnētisku ceļu, bet radāt Magnētisma struktūru! Un, lūk, pārejot uz sarkano Mebiusa lentu, jūs gan ceļojat pa to, gan radāt to vienlaicīgi – atceroties par to, ka šī Mebiusa lenta ir radīta no diviem “trijniekiem”. Jūs iztēlojaties šos trijniekus, spoguļattēlā atstarojat tos, dāvājat tiem savu Mīlestību, barojat viņus ar piektās dimensijas magnētisma enerģiju… Un vienlaikus virzāties pa astotnieku, pa apakšējo cilpu… Sākumā pa kreisi (pēc shēmas, 3. zīm.), pēc tam uz centru, taisāt apgriezienu pa augšējo cilpu un atgriežaties centrā. Pēc tam pa apakšējās cilpas labo daļu atnākat izejas vietā.
Pēc tam sākat atkārtot noieto ceļu. Atkal izejat caur Mebiusa lentas centru, taisāt puspagriezienu pa augšējo cilpu un apstājaties centrālajā augšējā Mebiusa lentas daļā – tur, kur viņa saskaras ar magnētisko membrānu. Tagad mums stāv priekšā iziet cauri membrānai un iziet ārējā, oranžajā, septiņstaru zvaigznē.

3. ZĪM. MAGNĒTISMA ENERĢIJAS CEĻŠ NO TRĪSPOLARITĀTES CENTRA LĪDZ MAGNĒTISKAJAI MEMBRĀNAI.
6.    Dārgie Gaismas Darbinieki! Ejot cauri magnētiskajai membrānai (figūra uz riņķa līnijas, starp zvaigznes stariem, lēcas jeb pusmēness veidā) daudziem no jums var rasties grūtības! Jūsu gaismas-viļņu vibrācijas daļēji neatbilst šīs membrānas vibrācijām. MAGNĒTISKĀ MEMBRĀNA PAGAIDĀM LAIŽ CAURI TIKAI PIEKTĀS DIMENSIJAS MAGNĒTISMA ENERĢIJU. Mūsu uzdevums ir izdarīt tā, lai gan jūs, gan ceturtās dimensijas magnētisma nesēji spētu iziet caur membrānu un, vēl vairāk, transformēt to līdz četrdimensionalitātes- piecdimensionalitātes mijiedarbības līmenim. Ko izdarīsim priekš tā?
Priekš tā iztēlosimies shematiski Gaismas vilni, apvienojošu piecdimensionalitāti un četrdimensionalitāti. Šis vilnis it kā iznirst no apakšas, pēc tam iet augšup, pēc tam aiziet lejup (4. zīm.). Pieci loki apakšā – tā ir piecdimensionalitāte. Četri loki augšā – četrdimensionalitāte.
Loki apakšā šajā gadījumā ir sarkani (mēs izejam no sarkanās krāsas), augšējie loki ir oranži (ieejam oranžajā krāsā).

4. ZĪM. SHĒMA GAISMAS VILNIM, APVIENOJOŠAM PIECDIMENSIONALITĀTI UN ČETRDIMENSIONALITĀTI.
Šī viļņa vizualizēšana palīdz jums iziet caur šo membrānu! Sajūtiet, kā šī magnētiskā struktūra tagad laipni izlaiž cauri jūs.
7.    Un tā, gaismas vilnis palīdz jums pārvietoties no Mebiusa lentas uz septiņstaru oranžās zvaigznes apakšējo daļu. Šī zvaigznes apakšējā daļa (divi stari) jūsu pasaulē pagaidām pieder dualitātei un jūsu četrdimensionalitātei. Ejot pa šo struktūras daļu, nosūtiet mīlestības enerģiju Dualitātei, pateicieties par visām mācībām, par iegūto pieredzi. Un tikai pēc tam virzieties tālāk. Bet virzamies mēs no magnētiskās membrānas – uz zvaigznes labo staru, kurš vairs nesaskaras ar Mebiusa lentu (5. zīm.). Sākam kustību pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, apejot pa kontūru zvaigzni, un sasniedzam septiņstaru (elfu) zvaigznes centrālo (augšējo) virsotni.

5. ZĪM. ENERĢIJAS KUSTĪBA NO MAGNĒTISKĀS MEMBRĀNAS LĪDZ SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES VIRSOTNEI.
Gaismas Darbinieki! Magnētisma Radītāji! Stāvot septiņstaru zvaigznes virsotnē, jāzina ir, kas tas ir magnētiskās ass, mūsu trīspolārā magnētisma, centrs, kurš tālāk var tik atspoguļots fraktāli līdz bezgalībai. Pie kam magnētiskie fraktāļi var kā palielināties līdz bezgalībai, tā arī samazināties, kļūstot par mikropasaules daļām. Iztēlojieties šo bezgalību kā MAGNĒTISMA UPI bez beigām un sākuma. Iztēlojieties viņu kā VIENOTU NEPĀRREDZAMU MAGNĒTISMA OKEĀNU. Iztēlojieties to kā vienotu “celtniecības ķieģeli”, pēc kura parauga var radīt bezgalīgu daudzumu “ķieģeļu” un uzcelt no tiem bezgalīgu daudzumu celtņu. Iztēlojieties to kā ideālu oriģinālu, no kura var iegūt bezgalīgu daudzumu kopiju…
Šis magnētisma fraktālis ir brīnišķīgs un dižens! Viņš patiešām var radīt jaunu pasauli. Taču mēs pagaidām viņu nespēsim padarīt par jūsu pasaules pamatu, dot viņam “ceļazīmi dzīvei”, tāpēc ka… mēs esam aktivizējuši tikai vienu trešo daļu fraktāļa! Tikai vienu trešo daļu! “Bet Krajon! Tātad mums tagad stāv priekšā veikt ceļu atpakaļ uz mūsu fraktāļa centru – turp, no kurienes mēs sākām ceļojumu!” Redzu, kā daudzi jau sāk iezīmēt atpakaļceļu! Ak, tā ir tīri lineāra pieeja, mani dārgie! Mums pagaidām nevajag atgriezties. Atrodoties septiņstaru zvaigznes (nav svarīgi, kādā krāsā viņa ir!) virsotnē, MĒS JAU ATRODAMIES MŪSU FRAKTĀĻA CENTRĀ. Un tagad spēsim tieši no šejienes iet jau pa dzelteno Mebiusa Lentu un vēlreiz veikt to ceļu, pa kuru jau gājām. Krāsas ir dažādas, ceļš ir viens! (Skat. 3., 4., 5. zīm.). Un vēl pievērsiet uzmanību, ka ieejot magnētiskajā membrānā arī viļņu krāsas būs citas: ieejot zaļajā zvaigznē, no apakšas ir dzelteni loki, bet no augšas – zaļi.
Nonākot zaļās zvaigznes virsotnē, jūs uzreiz no šejienes varat sākt kustību pa zilo Mebiusa lentu un nonākt violetajā zvaigznē. Pie tam pārejas caur membrānu viļņu krāsas ir sekojošas: apakša zila, augša violeta.
8.    Un, lūk, jūs esat violetās septiņstaru zvaigznes virsotnē. Tieši no šejienes, no šīs virsotnes, mēs paveiksim pašu svarīgāko darba daļu. JŪS, KĀ MAGNĒTISMA RADĪTĀJI, tagad sākat radīt ne tikai trīspolārā magnētisma bezgalību, bet arī padarīt viņu par jūsu pasaules pamatu… Domās iztēlojieties trīspolārā magnētisma struktūru… Centrs ir gaišzilā septiņstaru zvaigzne… Trīs Mebiusa Lentas – sarkana, dzeltena, zila. Trīs septiņstaru zvaigznes – oranža, zaļa, violeta. Bet tagad – ievietojiet šo magnētisko struktūru savā Sakrālajā Sirdī, savā Sirds Telpā, un atcerieties par savu MAGNĒTISKO BURVJU statusu – PAR RADĪTĀJU STATUSU… Nomierinieties… Noskaņojieties uz beznosacījuma Mīlestības vilni… Ieelpojiet un izelpojiet septiņas reizes… Astotajā ieelpā un izelpā SĀCIET ATDZĪVINĀT MAGNĒTISKO TRĪSPOLARITĀTI. IEDVESIET VIŅĀ DZĪVĪBU!!!
Skatieties! Skatieties! Skatieties! Viņa atdzīvojas! Viņa mirkšķina ar savām ugunīm! Zvaigznes deg! Mebiusa Lentas griežas! Magnētiskās membrānas elpo līdzīgi cilvēka krūškurvim! Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi… ASTOŅI!
Ir! Jūs ATDZĪVINĀJĀT MAGNĒTISMA TRĪSPOLARITĀTI! Piesūciniet ar Mīlestību šo struktūru! Iedvesiet viņā dzīvību! Nesiet viņu pasaulē!

6. ZĪM. JAUNDZIMUŠAIS TRĪSPOLĀRAIS MAGNĒTISMS!
Bet tagad – padariet viņu par jūsu JAUNĀS PASAULES pamatu! Sākumā piesauciet Māti Zemi – Gaiju un uzdāviniet jauno magnētismu viņas sirdij! Savienojieties ar viņu ar Dzīvinošās Uguns astoņkrāsu varavīksni un pārvadiet pa viņu mūsu magnētisko fraktāli… Un pēc tam… pēc tam iztēlojieties VISAS PASAULES UZ PLANĒTAS ZEME UN DĀVĀJIET ŠO MAGNĒTISKO FRAKTĀLI VISIEM! Cilvēkiem! Katram, ko jūs satiksiet jūsu ceļā! Dzīvniekiem! Katram no viņiem, ko jūs satiksiet jūsu ceļā! Mežiem, okeāniem, upēm, kalniem! Visam dzīvajam un “nedzīvajam”! IZPLATIET TRĪSPOLĀRO MAGNĒTISKO FRAKTĀLI VISUR! Neaizmirstiet uzdāvināt viņu arī saviem mīļajiem, tuvajiem. Un tiem, kas ir tālu… Un tiem, ko jums pat grūti iedomāties – visām būtnēm, mītošām uz Zemes! Iztēlojieties, kā pati planēta IEELPO šo fraktāli un ievieto to savā sirds telpā!
Magnētiskais trīspolārais fraktālis sāks darboties ne uzreiz un ne visiem. Taču svarīgi, ka viņš JAU IR jūsu pasaulē! Ar viņa palīdzību mēs tagad varam pārliecinoši iet planētas un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās ceļu!
Mani dārgie! Paklausieties atbildē pateicības vārdus! Jums pateiksies par jauno magnētismu gan dzīvnieki, gan upes, gan kalni. Viņš ir nepieciešams visiem! Tāpēc ka viņš ir jūsu pasaules enerģētikas pamats. Tās pašas enerģētikas, kura dibinās nevis uz ārējiem avotiem, bet iekšējiem! Tās pašas enerģētikas, kura balstās uz Dievišķo sākumu!
9.    Pēc tam, kad jūs uzdāvināsiet magnētisko fraktāli planētai, visām dzīvības formām, domās atgriezieties uz violetās zvaigznes centrālo staru. Un uzreiz – es atkārtoju: uzreiz, tai pat momentā! – atgriezieties  arī uz zaļās zvaigznes virsotni un uz oranžās zvaigznes virsotni. TAGAD JŪS VARAT STĀVĒT VIENLAICĪGI TRIJĀS VIRSOTNĒS!
10.    Un uzreiz sāciet savu ceļojumu PA TRIM ZVAIGZNĒM! Virzoties no virsotnes pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, apejiet zvaigzni pa kontūru, mierīgi ieejiet magnētiskajā membrānā – viņa harmoniski izlaidīs jūs cauri! – kustieties pa Mebiusa lentu atpakaļceļā – tā, kā tas parādīts shēmā.

7. ZĪM. SHĒMA PRETĒJAI KUSTĪBAI NO SEPTIŅSTARU ZVAIGZNES VIRSOTNES UZ MAGNĒTISKĀS TRĪSPOLARITĀTES CENTRU.
11.    Un, lūk, jūs atkal esat mūsu magnētiskā fraktāļa centrā – GAIŠZILĀS ZVAIGZNES virsotnē – tieši tur, no kurienes sākāt savu ceļojumu. Jūs esat magnētiskās trīspolaritātes centrā!
Vai tas tā ir? Paskatieties! (KRAJONA SMAIDS). JŪS ESAT PILS CENTRĀ! JŪS ESAT SVINĪBU ZĀLĒ! KAS TAS? KAS NOTIEK!? Viss apkārt kustas… Viss virpuļo… Skan mūzika… Valsis! Jā, jā, jā! Tas ir brīnišķīgs valsis – tas pats, kuru jūs visvairāk mīlat! Jūs esat samulsuši? Nu, kā gan! Es taču teicu jums: jūs esat uzaicināti uz Balli! Un šī Balle jau ir sākusies! Valsis, draugi! Valsis! Viens, divi, trīs… Viens, divi, trīs… Viens, divi, trīs… Mani dārgie! Mīļotie! Neapjūciet! Skatieties! Visi dejo! Deja rit pilnā sparā! Viens, divi, trīs… Viens, divi, trīs… Viens, divi, trīs… Jūs paraugāties apkārt un nedaudz brīnāties… Nav jums pierasto PĀRU, dejojošu valsi. DEJU IZPILDA TRIALITĀTES, TRĪSVIENĪBAS, TRIĀDES!
Ak, mani Saulainie, es, protams, negribu likt jums šķirties no jūsu zemes pāra – brīnišķīga partnera vai burvīgas partneres! Nepavisam! Taču tagad es piedāvāju jums izpildīt DEJU TRIJATĀ! Un ko jūs uzlūgsiet!? Atļaujiet, Krajons dos jums uzvedni. Skanot valša mūzikai, UZAICINIET UZ DEJU JŪSU AUGSTĀKO “Es” un JŪSU AUGSTĀKĀ “Es” AUGSTĀKO “Es”!!! Un dejojiet ar viņiem, baudiet šo trīsvienību… Viens, divi, trīs… Viens, divi, trīs… Viens, divi, trīs… Jaunais magnētisms ļauj jums tagad, mani dārgie, iziet uz daudz augstākiem Gara līmeņiem.
Apvienošanās ar jūsu Augstākā “Es” Augstāko “Es” – tas nav tikai ceļš uz piekto dimensiju. Atveras ceļš uz turieni, no kurienes mēs visi atnācām – uz Visuma Centrālo Sauli – uz TRĪS-VIENOTĪBU!
Mani Eņģeļi! Krajons klusu aiziet no mūsu balles, tāpēc ka šajās karstajās dienās un mēnešos stāv priekšā daudz, daudz ļoti magnētiskā darba. Bet jūs virpuļojiet dejā, kamēr neizbaudīsiet šos patiesi diženos JŪSU ATGRIEŠANAS VISUMA MAGNĒTISMA RADĪTĀJU STATUSĀ svētkus.
12.    Beidzas svētki… Nebeidzas jaunrade… Nav sadalījuma, ir Vienotība. Un ir mūsu kopējais ceļš šajā Visumā… Noskaņojieties uz Beznosacījuma Mīlestības vilni. Pateicieties par līdzradīšanu Gaismas Ģimenei, Zemes Dvēselei – GAIJAI, starpgalaktiskajiem un galaktiskajiem Laertu un Arhontu Dienestiem, saviem Garīgajiem Skolotājiem un Audzinātājiem. Pateicieties saviem Augstākajiem “Es” un savu Augstāko “Es” Augstākajiem “Es”. Mēs, visi kopā, radījām magnētisma pamatu dzimstošajai, jaunajai pasaulei… Un tas patiesi ir tā…
13.    Pabeiguši meditāciju, neaizmirstiet ieslēgt mūziku arī jūsu pasaules realitātē. Lai valsis skan jūsu mājās! Dejojiet, mani dārgie! Viens, divi, trīs… Tomēr tie ir diženi svētki! Svētki, kuru svarīgumu vēl tikai stāv priekšā saprast.
06.12.2012. g.
Viktora Truhina ilustrācijas
http://www.magnitiduha.info/archives/4834
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email