Магниты Духа

SUDRABA SFĒRAS NOSLĒPUMS: NO AIZSARDZĪBAS UZ DIEVIŠĶO ATTĪSTĪBU!

AUGŠUPCELTĀ SKOLOTĀJA EL MORIJAS UZRUNA

pēc 5.FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS AKCIJAS uz ZEMES.

MANI MĪĻOTIE, GAIŠI ZILĀS LIESMAS PLANĒTAS GAISMAS NESĒJI!

Lūk, IR aizritējusi mūsu Fināla Akcija Floras un Faunas Aizsardzībai uz ZEMES. Taču ar TO nebeidzas mūsu Kopējais Palīdzības Darbs, kurš veltīts mūsu Brāļu un Māsu Aizsardzībai – mūsu Darbs tagad pāriet citā kvalitātes līmenī.

Jūs jau visi zināt, ka šī Akcija notika Planētai Zeme Epohālā laikā – laikā, kad visi GAISMAS PULKI piedalījās grandiozos NOTIKUMOS uz Planētas, kuri risinājās šajā tik neparastajā trīskāršajā datumā 12:12:12.

ŠAJĀ DIENĀ NORISINĀJĀS NOTIKUMI, KURIEM MĒS GATAVOJĀMIES DAUDZAS DZĪVES… TIKA AKTIVĒTS PLANĒTAS KRISTĀLISKAIS REŽĢIS 144, TIKA ATVĒRTI GALAKTIKAS ZVAIGŽŅU VĀRTI, IELIKTI PAMATI JAUNAJAI  ZEMES TRĪS POLU /TRIĀLAJAI/  MAGNĒTISKAJAI STRUKTŪRAI, VISU PLANĒTU PĀRŠALCA DIEVIŠĶĀS  „OM” SKAŅAS VILNIS, SASKAŅOJOT ZEMES un KOSMOSA VIBRĀCIJAS, AKTIVĒJOT DZĪVĪBU RADOŠĀ UGUNS  ENERĢIJU uz PLANĒTAS.

Šajā dienā miljoniem Gaismas Darbinieku sarīkoja un realizēja dažādus Gaismas Darbus – meditēja, pieņēma un noenkuroja Dievišķās Mīlestības un Gaismas Enerģijas. Un šajā lieliskajā nozīmīgajā dienā tika realizēta 5. Vispasaules Floras un Faunas Aizsardzības Akcija uz ZEMES. Patiesi, ŠĪ DIENA bija ĪPAŠA un NOZĪMĪGA.

Kādus gan jaunumus jums šodien IR atnesis EL MORIJA?  Labus, ļoti labus jaunumus!

Kā jūs visi labi zināt, mūsu Akcija bija daudzfunkcionāla. Tā bija veltīta ne tikai Floras un Faunas Aizsardzībai uz ZEMES, bet ARĪ —  TO ĪPAŠĪBU ATMODAI CILVĒCĒ, kuras PALĪDZĒS VIŅAI PĀRIET JAUNĀ APZIŅAS LĪMENĪ: LĪDZJŪTĪBA, MĪLESTĪBA, PATEICĪBA! ŠĪ AKCIJA NOSPĒLĒJA NOZĪMĪGU LOMU CILVĒKU SIRŽU APVIENOŠANĀ, lai PALĪDZĒTU TIEM, KAM TAS NEPIECIEŠAMS.

Pateicoties daudzkārt atkārtotajam Gaismas Darbam, mūsu Akcija vērsās plašumā un izauga līdz  Globāliem mērogiem – par TO bija uzzinājuši cilvēki visos mūsu Planētas stūrīšos.

Ar katru reizi aizvien vairāk cilvēku atsaucās Aicinājumam – PALĪDZĒT dažādiem Floras un Faunas pārstāvjiem.

Šoreiz — 5.Akcijā piedalījās 35713 cilvēku!

Un pat nav tik svarīgi, cik cilvēku piedalījās, bet gan – KĀDAS KVALITĀTES DOMFORMA TIKA NOSŪTĪTA…

TIKA RADĪTA VISAUGSTĀKĀS RAUDZES DOMFORMA, KURU PIEPILDĪJA AUGSTĀKĀS MĪLESTĪBAS un PATEICĪBAS VIBRĀCIJAS.

ĻAUJIET MAN APSVEIKT VISUS AR ŠO LIELISKO DARBU!

Tagad, mani dārgie, jūs varat jautāt  EL MORIJAM: „ Un kas tālāk? Akcija IR beigusies, un kā mums tālāk PALĪDZĒT mūsu mīļajiem Vaļiem, Delfīniem un Sekvojām? Kā PALĪDZĒT citām Dzīvības formām?

Jūsu PALĪDZĪBA varētu būt šāda: lai PALĪDZĒTU Florai un Faunai – jūs varat organizēt un realizēt gan individuālas, gan arī grupu Kalpošanas.

Tā – izsakot tīru, patiesu NODOMU – jūs varat savam Palīdzības Darbam „ ieslēgt automātisko režīmu”, lai Akcijas turpinātos un norisinātos jūsu Augstāko „ES” līmenī, bez jūsu fiziskās līdzdalības. Jūs deleģējat savas pilnvaras saviem Augstākajiem „ES”, taču – nesaraujot jūsu fiziskās klātbūtnes Enerģētisko Saikni ar Vaļiem un Delfīniem.

Darbs var noritēt arī citā veidā – caur FLORAS un FAUNAS ATTĪSTĪBAS DIEVIŠĶĀS PROGRAMMAS RADĪŠANU.

Jūs visi izsakāt tīru, patiesu NODOMU, lai Akcijas dalībnieku Augstākie „ES” „PIESLĒDZAS” SUDRABA KRISTĀLISKAJAI SFĒRAI, kura atrodas ZEMES Ēteriskajā Plānā.

ŠAJĀ  SFĒRĀ tika IEVIETOTA VISA FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS PROGRAMMA, kuru MĒS RADĪJĀM AKCIJU LAIKĀ. Laiku pa laikam jūs varat ATGRIEZTIES  pie SUDRABA KRISTĀLISKĀS SFĒRAS, NOSŪTOT VIŅAI MĪLESTĪBAS ENERĢIJU un ieviešot NEPIECIEŠAMĀS KOREKCIJAS – ar savu AUGSTĀKO „ES” PIEKRIŠANU.

NEAIZMIRSTIET, MANI DĀRGIE, ka VAĻVEIDĪGO AIZSARDZĪBAS KUSTĪBU UZTVĒRA un ATBALSTĪJA ARĪ CITAS MŪSU GALAKTIKAS DUĀLĀS PLANĒTAS…

Katras šādas Planētas Ēteriskajā Plānā eksistē SAVA SUDRABA KRISTĀLISKĀ SFĒRA ar  UNIKĀLU  INDIVIDUĀLO FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS PROGRAMMU. ŠĪ PROGRAMMA NEVAR BŪT VIENĀDA VISĀM PLANĒTĀM, jo BŪTNES, kuras APDZĪVO TĀS  — DZĪVO DAŽĀDOS APSTĀKĻOS, VIŅĀM IR DAŽĀDS APZIŅAS LĪMENIS, un, atbilstoši – FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS PROGRAMMAS BŪS DAŽĀDAS. Visas ŠĪS SFĒRAS IR savstarpēji SAVIENOTAS 1-ā  SISTĒMĀ, VIŅU DARBU KOORDINĒ GALVENĀ SUDRABA KRISTĀLISKĀ  SFĒRA, kura ATRODAS GALAKTIKAS CENTRĀ. ŠĪ AIZSARDZĪBAS SISTĒMA STRĀDĀS ar NEPILNU JAUDU TIK ILGI – LĪDZ TO CAUR JŪSU PATIESO NODOMU  AKTIVĒS JŪSU AUGSTĀKIE „ES”. Tāpēc jūsu UZDEVUMS – ŠEIT un TAGAD – IR AKTIVĒT PLANETĀRO SUDRABA KRISTĀLISKO SFĒRU – NE TIKAI KĀ FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS PROGRAMMU, bet ARĪ KĀ DIEVIŠĶĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU, kura SĀKS PLĀNVEIDĪGI ATTĪSTĪTIES un PILNVEIDOTIES.

EL MORIJA piedāvā jums ar MEDITĀCIJAS  Palīdzību AKTIVĒT VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU HARMONISKAS ATTĪSTĪBAS DIEVIŠĶO PROGRAMMU.

    VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU ATTĪSTĪBAS

 DIEVIŠĶĀS  PROGRAMMAS  AKTIVĀCIJA.

MEDITĀCIJA.

1.Piesauciet sadarbībai Gaismas Ģimeni, savus Garīgos Skolotājus, Audzinātājus, Smalkā Plāna Atbalsta grupas. Piesauciet savus Augstākos „ES” un visu Planetāro Dzīvības formu Augstākos „ES”. Noskaņojieties uz Beznosacījuma Mīlestības viļņa.

2.DOMĀS RADIET LIELU SUDRABA SFĒRU, kura IR it kā noausta no KRISTĀLIEM, kuri pēc savas formas atgādina Septiņstaru Zvaigzni. Šie KRISTĀLI nav parasti – TIE IR DZIEDOŠIE KRISTĀLI.

Un pati SFĒRA – FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS  un ATTĪSTĪBAS DIEVIŠĶĀ PROGRAMMA.

3.IEVIETOJIET SFĒRAS CENTRĀ GAIŠI ZILU SEPTIŅSTARU ZVAIGZNI, kuru APTVER ORANŽAS KRĀSAS MAZĀKA SFĒRA. TAS – mūsu SUDRABA  SFĒRAS un mūsu ZEMES FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS un ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS MAGNĒTISKAIS CENTRS.

PIEPILDIET ŠO MAGNĒTISKO CENTRU ar VISMAIGĀKO MĪLESTĪBU, MĪLESTĪBU PRET VISĀM DZĪVĪBAS FORMĀM.

4.IEAICINIET SUDRABA SFĒRAS iekšpusē VISU DZĪVNIEKU, VISU AUGU,VISU UPJU, EZERU, OKEĀNU, KALNU, MEŽU, LAUKU… AUGSTĀKOS „ES”…

IEAICINIET ZEMES FLORAS un FAUNAS AUGSTĀKOS „ES”! PIEPILDIET ar MĪLESTĪBU SUDRABA SFĒRU. MĪLESTĪBAS MAGNĒTS PIEVILKS ŠAJĀ SFĒRĀ AIZVIEN LIELĀKU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU DAUDZUMU…

FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS  PROGRAMMA KĻŪST AIZVIEN DAUDZVEIDĪGĀKA! Jūs varat piesaistīt savai SUDRABA SFĒRAI DZĪVĪBAS FORMAS no citām PLANĒTĀM – lai VIŅAS dalās ar savu POZITĪVO PIEREDZI!

IZSAKIET NODOMU APVIENOTIES  VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ  AR VISĀM DZĪVĪBAS FORMĀM! JŪS KOPĀ —  ŠEIT un TAGAD, RADĀT NE TIKAI FLORAS un FAUNAS AIZSARDZĪBAS PROGRAMMU, JŪS SĀKAT RADĪT FLORAS un FAUNAS DIEVIŠĶĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU!

NO AIZSARDZĪBAS JŪS PĀREJAT uz DZĪVĪBAS ATTĪSTĪBU!

UN TAS, PATIESI, IR TĀ!

5.Skatieties, kā MAINĀS KRĀSAS SUDRABA SFĒRĀ!

TĀS LAISTĀS — KĀ DZĪVĪBU RADOŠĀS UGUNS ASTOŅKRĀSU VARAVĪKSNE!

AICINIET DZĪVĪBU RADOŠO UGUNI uz SADARBĪBU – KOPRADĪŠANAI!

PIEPILDIET ar VIŅU/uguni/ MŪSU KRISTĀLISKO SFĒRU!

Vērojiet, kādas PĀRMAIŅAS NOTIEK jūsu SFĒRĀ… Jūs varat IERAUDZĪT – kā VAĻI un DELFĪNI IZNĀK uz SAUSZEMES un DZĪVO KOPĀ ar CILVĒKIEM… Jūs varat IERAUDZĪT, kā CILVĒKI, OKEĀNA krastā stāvot – SARUNĀJAS ar VIŅU, OKEĀNU – SAPRĀTĪGU BŪTNI, LŪDZ VIŅAM PADOMU, PLĀNO KOPĒJU DARBU.

Jūs varat IERAUDZĪT, kā PUTNI SĒŽ uz jūsu PLECIEM un ČUKST CILVĒKIEM MĪLESTĪBAS un PATEICĪBAS VĀRDUS… Un CILVĒKI SMAIDA un RUNĀJAS ar SAVIEM DRAUGIEM – PUTNIEM. Jūs varat IERAUDZĪT, kā DZĪVNIEKU BARI IET PRETIM CILVĒKIEM un VIŅU ACIS IR PILNAS ar MĪLESTĪBU… VIŅI VAIRS  NAV CILVĒKU BARĪBA, VIŅI – CILVĒKU DOMUBIEDRI un GARĪGIE PALĪGI.

Jūs esat spējīgi IERAUDZĪT, kā TĪĢERI un LAUVAS SAVĀS ĶEPĀS AUKLĒ MAZUS BRIEŽUS…  Vai TĀ IR PASAKA? FANTĀZIJAS AINAS? Bet – varbūt TĀ — JŪSU NĀKOTNE? Iespējams, TĀ IR – nemaz tik tālas NĀKOTNES REALITĀTE, kad JŪS  un DZĪVNIEKI AUGŠUPCELSIETIES GARĀ un APZIŅĀ, kad GARĀ un APZIŅĀ AUGŠUPCELSIES VISAS PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS FORMAS!

Vai jūs, Mani mīļie, zināt, ka maiga rīta saruna ar čalojošu strautiņu, var  kļūt gaidītāka un mīļāka par jebkuru mūziku?

Vai zināt, ka vecais ūdenskritums var kļūt par jūsu gudrāko Padomdevēju un Audzinātāju?

Vai patiesi TAS IR TĀ? Iedomas vai realitāte? ATBILDIET  uz šo jautājumu tieši TAGAD, kad jūs atrodaties SUDRABA SFĒRAS IEKŠPUSĒ, MŪSU ZEMES FLORAS un FAUNAS DZĪVĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SAKRĀLĀS TELPAS IEKŠPUSĒ…

KĀ JŪS IZLEMSIET, TĀ ARĪ NOTIKS! VAI JŪS VĒLATIES DZĪVOT PATIESĀ VIENOTĪBĀ ar VISU APKĀRTĒJO ESĪBU?  TAD PIEŅEMIET ŠO VIENOTĪBU! PIEŅEMIET SAVĀ SIRDĪ — VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU VIENOTĪBU AUGŠUPCELŠANĀS  GARĀ, ne tikai CILVĒCES…

SAJŪTIET SAVU GARA RADNIECĪBU un VIENOTĪBU ar VISU!

Jūs esat spējīgi IEMĀCĪT CEĻOT MEŽUS un KALNUS, bet OKEĀNUS – LIDOT, jūs smaidāt? Nē, TAS — NAV joks! Tā – jūsu BRĪNUMAINĀ NĀKOTNE!

PIEŅEMIET TO AR VISU SAVU SIRDI un RADIET , RADIET KOPĒJO NĀKOTNES DZĪVI ar VISĀM DZĪVĪBAS FORMĀM! Lai NĀKOTNĒ par jūsu labāko DRAUGU KĻŪST VIEGLS, PŪKAINS MĀKONIS DEBESĪS un par JAUTRU KOMPĀNIJU – RĪTA SAULES STARI! SAPROTIET JEL – VISAPKĀRT VISS IR DZĪVS! FLORA un FAUNA – TAS IR VISS, KAS VISAPKĀRT JUMS…

Un jūs tagad sakāt: ES ESMU VISS VISAPKĀRT. Un ES –RADĪTĀJS, ŠEIT un TAGAD – RADU HARMONISKU VIENOTĪBU, ŠEIT un TAGAD, ES RADU VISHARMONISKĀKO DIEVIŠĶĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU VISAM, KAS IR uz PLANĒTAS!

ES DĀVINU ŠO HARMONIJU VISĀM CITĀM PLANĒTĀM, KURĀM TĀ IR NEPIECIEŠAMA!

6.TAGAD IETINIET SUDRABA SFĒRU MAIGI ROZĀ APVALKĀ… TAS IR MŪSU MĪLESTĪBAS PĀRSEGS… Lai tagad ŠĪ SFĒRA KĻŪST par jūsu SAKRĀLĀS SIRDS DAĻU. JŪSU BURVJU NOSLĒPUMA DAĻU, TAS – JŪSU RADĪŠANAS NOSLĒPUMS…

Laiku pa laikam paceliet MĪLESTĪBAS ROZĀ PĀRSEGU un IENĀCIET šajā SFĒRĀ… IENĀCIET ŠEIT – SAVĀ NĀKOTNĒ, lai PRIECĀTOS un MĪLĒTU TO… Lai PRIECĀTOS par NĀKOTNES HARMONIJU un MĪLĒTU DZĪVI PATIESĀ VIENOTĪBĀ…

7.Un tagad – PATEICIETIES GAISMAS ĢIMENEI,VISIEM AUGSTĀKAJIEM „ES”, PATEICIETIES saviem PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS FORMU SKOLOTĀJIEM un AUDZINĀTĀJIEM. UN ZNIET – JŪS NUPAT, ŠEIT un TAGAD – RADĪJĀT DIEVIŠĶU HARMONISKAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU VISĀM PLANETĀRĀS DZĪVĪBAS FORMĀM.

UN TAS, PATIESI, IR TĀ!

Mani dārgie, lai arī kādu GAISMAS DARBA veidu jūs izvēlētos, VAĻI, DELFĪNI un SEKVOJAS VIENMĒR BŪS JUMS PATEICĪGI, JO VIŅI IR NĀKUŠI NE TIKAI PALĪDZĒT JUMS, VIŅI IR NĀKUŠI – KĻŪT PAR JŪSU DRAUGIEM!

Viņi, tāpat kā jūs, gaida un nevar sagaidīt, lai ar jums SĀKTOS TIEŠI SAKARI, SASKARSME, un VIŅIEM IR KO JUMS SACĪT!…

Vēlos piebilst, ka nesen veiktajā DARBĀ – ZEMES JAUNĀS TRĪS POLU /TRIĀLĀS/ MAGNĒTISKĀS STRUKTŪRAS RADĪŠANĀ  — AKTĪVI  PIEDALĪJĀS arī VAĻIun DELFĪNI, un starp lūgtajiem viesiem uz MAGNĒTISKĀ POLA BALLI varēja redzēt arī TRĪSVIENĪBĀ DEJOJOŠUS DELFĪNUS… ES un MANI UZTICAMIE  DRAUGI: SEN- ŽERMĒNS un KUT HUMI – arī bijām IELŪGTI uz ŠO BALLI kā GODA VIESI. Mēs stāvājām pie ieejas zālē un SVEICĀM VISUS VIESUS , kuri IERADĀS, ar TRIJU ROŽU PUŠĶI: GAIŠI ZILU,DZELTENU un ROZĀ… SKANĒJA BRĪNUMAINI SKAISTĀ VALŠA MŪZIKA, kura VĒL TAGAD SKAN MANĪ: VIENS, DIVI, TRĪS; VIENS, DIVI, TRĪS…

 VIENMĒR AR JUMS,  JŪSU EL MORIJA.

Pieņēma Aestra un Aleks- 13.12.12..

Meditāciju pieņēma SergejsKanaševskis — 15.12.12..

Tulkoja Ingrīda Ņesterova/

Print Friendly, PDF & Email