Магниты Духа

EL MORIJA, SEN-ŽERMENS, KUT HUMI caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults 21:12:12 PAVASARIS DECEMBRĪ: JAUNĀS SAULES DZIMŠANA

GAISMAS ĢIMENE PIEDĀVĀ RADĪT PAVASARA MĪLESTĪBAS GAISMAS VILNI ZIEMAS SAULGRIEŽU DIENĀ

MEDITĀCIJA: 21.12.12 21:00 pēc vietējā laika

Galvenais piepildās! Gan planēta Zeme, gan mūsu Galaktika, gan viss Visums pāriet uz jaunu ciklu. Un šo procesu nav iespējams apturēt. Tās trīs dienas, par kurām jums tik ilgi stāstīja, 21., 22. un 23. decembra dienas, no astroloģijas redzes viedokļa ir tikai vienīgi fakts, saistīts ar 2012. gada ziemas saulgriežiem. No globālo procesu Visumā redzes viedokļa – tas ir daudzu jaunu ciklu sākums. Un šos ciklus, veidojošus jaunu vienotu visuma ciklu, var salīdzināt ar VISUMA IZELPU. Tagad viņš ir ieelpojis ar pilnu krūti, ieņēmis savā “Es” visu enerģiju… Jūsu decembra trīs zemes dienas ir līdzīgas ETAPAM, KAD IEELPA TRANSFORMĒJAS PAR IZELPU. Taču šīs trīs dienas – patiesībā nav pauze, nav pietura. Tas ir laiks lielai jaunradei, laiks lielai Pārveidošanai un gaismas Transformācijai. Tieši šajā etapā, etapā, kad visa Enerģija ir sakoncentrēta vienā Lielā Punktā, Visuma Gaismas Ģimene spēj radīt Lielo Jauno Neizpausto. Visas Gaismas Būtnes šajās dienās aug kā Radītāji, palielinās viņu dabas gaismas radošās spējas. Un šīs spējas pieaug daudzkārtīgi, kad Gaismas Būtnes rada jaunu dzīvību, sūtot Beznosacījuma Mīlestību visām dzīvības formām visā Visumā. Tāpēc, lai ar kādu garīgo praksi jūs nenodarbotos šajās dienās, nosūtiet Beznosacījuma Mīlestību visām Visuma dzīvības formām un apsveiciet tuvojošās pārmaiņas visiem un katram!

Šodien mēs runājam par lielajām pārmaiņām, kuras seko viena aiz otras aizejošā 2012. gada pēdējo mēnešu laikā. Ļoti daudz ko jūs jau esat izdarījuši un paspējuši papriecāties par to vispārējo garīgo pacēlumu, kurš ar katru jaunu planetāru akciju aptver visu pasauli strauji un auglīgi. Taču, protams, nomierināties vēl ir par agru, daudz par agru! Un tāpēc – turpinām mūsu gaismas kopradīšanu!

Tagad pievērsīsim uzmanību dienai, kas tuvojas, 21. decembrim. Par to izplatās pašas pretrunīgākās un reizēm pēc savām prognozēm draudošas baumas. Šodien ir pēdējā diena pirms dīvainās un daudziem nesaprotamās dienas, par kuru, starp citu, Gaismas Ģimene jau ne mazums ir pavēstījusi cilvēkiem. Taču tieši šodien gribam atkal APSVEIKT visus ar jaunās Ēras iestāšanos planetārās, galaktiskās un visuma attīstības vēsturē! Zeme kopā ar visu Saules sistēmu ieiet Galaktikas Piena Ceļš jaunā gaismas diapazonā, bet Galaktika savukārt pāriet uz evolucionārās attīstības spirāles jaunu vijumu. Astronomiski šī Lielā Pāreja sāksies tieši rīt – 2012. gada 21. decembrī. Taču sagatavošanās etaps tai turpinās ne vienu gadu un ne vienu tūkstošgadi vien! Jūsu šī sagatavošanas darba izpildes laikā nevienam no īsteniem Gaismas Darbiniekiem nebija ne bail, ne neskaidrs, pie kā un priekš kam viņi strādā. Tas tā ir. Tagad mēs varam apkopot rezultātus jūsu un mūsu jau noietajam Ceļam, bez kura šī Lielā Pāreja nebūtu bijusi Lielā. Un tas patiesi ir tā.

Viss, kas tika no jauna uzbūvēts un pārbūvēts uz planētas Zeme, ir radīts gaišam mērķim – dzīvei jaunos apstākļos un zem citas, jau dzimstošas, JAUNAS Saules stariem. Viss, kas jau ir radīts, nekādā veidā netiek atcelts. Taču visas jaunās radīšanas sāks notikt citos apstākļos, kuri jau ir radīti. Jaunie apstākļi nenoraida neko no agrāk radītā! Taču tagad, planetārās, galaktiskās, visuma attīstības jaunajā ciklā, jums ir jāapzinās, ka radāt jaunu pasauli NE TIKAI CILVĒKIEM! JAUNIE CIKLI IR PATIESAS VIENOTĪBAS CIKLI! Tagad jūsu pūlēm ir jābūt vērstām uz visu planētas dzīvības formu APZIŅU VIENOTĪBU. Apvienošanās šajā brīnišķīgajā dienā – 2012. gada 21. decembrī – tā ir galvenā svira kopīgai iziešanai jaunā Galaktikas gaismas diapazonā. Nākošais gads – tas ir VIENOTĪBAS gads. Un tieši šajā dienā tiek ielikts stūrakmens šim brīnišķīgajam, visos plānos apzinātajam, jaunas vienotas planetārās kopas stāvoklim. Tāpēc visi jūsu uzkrājumi; visi jūsu izpildītie darbi planētas labiekārtošanā; jūsu pūliņi Zemes ievešanā Jaunās Realitātes Koridorā; jūsu darbs duālo enerģiju izvadīšanā; jūsu lieliskie panākumi gan planētas, gan zemiešu jaunās Ugunīgās enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas būvēšanā; Uguns Dzīvinošās piesaukšana uz Zemi un trīspolārā magnētisma radīšanas sākums; jūsu nepieredzētais darbs planētas jaunās Debesu Velves radīšanā uz mīlestības palielinošās plūsmas rēķina, un daudzas citas radošas darbības neliek šaubīties par to, ka tās tika veiktas ar tālu ejošiem evolucionāriem mērķiem. Un tāpēc neviens ne Visumā, ne jūsu Galaktikā, ne pašā Saules sistēmā nevar būt ieinteresēts tā bojāejā, kurā ir ielikts tik daudz meistarības, sirds enerģijas un, tajā skaitā, fizisku pūliņu! DZĪVE PĒC 2012. gada SAULGRIEŽIEM NEVIS VIENKĀRŠI TURPINĀSIES! TĀ TURPINĀSIES JAUNĀ CIKLĀ UN AR JAUNĀM DIEVIŠĶĀM IESPĒJĀM ATTĪSTĪBAI!

Mūsu dārgie Gaišzilās Liesmas planētas cilvēki! Jūs esat nopelnījuši statusu būt šīs planētas, kura sāk mirdzēt brīnišķīgā gaismā, līdzpilsoņiem! Šo Zemes mirdzumu jau var pamanīt no attāliem Kosmosa dziļumiem. Jūs pazīst, jūs novērtē, jūs mīl, jums sūta atbalsta enerģiju miljoniem Galaktikas un Visuma pasauļu! Vai tiešām jūs pat domās pieļausiet to, ar ko jūs biedē sakarā ar Galaktiskās Izlīdzināšanas iestāšanos? Vai tiešām jūs velti esat strādājuši tik daudz grūtu gadu, tūkstošgažu, eonu? Tādu nemērķtiecību Kosmoss nepieļauj! Gaismas Ģimene apgalvo: rīt, 2012. gada 21. decembrī, notiks nozīmīgs notikums, kuru daudzi garīgi attīstīti cilvēki gaidīja ar nepacietību. Sākot ar 1987. gadu, kad Zemei tika dots starts Dualitātes Eksperimenta pabeigšanai un sagatavošanās Augšupcelšanai sākumam, viņi zināja, ka šī diena – 2012. gada 21. decembris – kļūs par atslēgu visiem planetārajiem pārveidojumiem. Un tie ir Lieli Svētki! Tie, šie svētki, ir saistīti ar Jaunās Saules Laikmeta iestāšanos. Par Jaunās Saules parādīšanos runāja seno civilizāciju pārstāvji.

Kāpēc tieši tagad pievēršam jūsu uzmanību Jaunās Saules izpausmei? Viss ir pietiekoši vienkārši, ja Mēs jums atgādināsim, ka Galaktisko Izlīdzināšanu iziet pirmām kārtām mūsu spīdeklis. Bet tas nozīmē, ka viņš iegūst jaunus magnētiskus raksturojumus, saules iedarbības uz visu viņa sistēmu nomaiņu; Saules sistēmas attīstības jaunas programmas. Pat zemes cilvēka Jaunās Saules staru tīra uztvere kļūs citāda, un jūs pie tā pakāpeniski sāksiet pierast. Un tāpēc mēs ar jums patiešām ieejam Jaunā Laikmetā, kurā sāks darboties pavisam citas attīstības programmas. Jaunā Saule sāks jaunā veidā mijiedarboties ar tikko mostošos iekšējo zemes Sauli. Un tas viss ir ceļazīmes pārejai no iekšējiem uz ārējiem enerģētiskā nodrošinājuma avotiem.

Ar ko mēs varēsim rīt, 21. decembrī, sveikt šo gan visas Saules sistēmas, gan mūsu planētas jauno stāvokli? Mēs atkal varam, tāpat kā pēdējo planetāro Akciju laikā, apvienot savus pūliņus un izpildīt gaismas Darbu jauno attīstošos tendenču un procesu labumam. Mēs piedāvājam jums izpildīt meditāciju, vērstu uz apvienošanos Mīlestībā. Šajā meditācijā mēs vērsīsimies pie visām dzīvības formām, kuras attīstās uz planētas. Mēs savienosimies Mīlestībā ar stihijām; mēs apvienosim savas Sakrālās Sirdis ar Māti Zemi. Kopā ar viņu mēs palīdzēsim atdzimt planētas iekšējai Saulei, kura ienesīs planetārajā dzīvē PAVASARA ATJAUNOŠANOS!

Ko pašu galveno katrs no jums var izdarīt šajā brīnišķīgajā dienā? Pat tikai nosūtot savu Mīlestību Visumā, var izdarīt ļoti daudz ko!

Gaismas Ģimene lūdz atcerēties par to, ka daudzas apziņas ir nobiedētas ar šo dienu. Un tāpēc daudzi cilvēki, un ne tikai cilvēki, lielā daudzumā, jau ģenerē baiļu negatīvās enerģijas viļņus, kurus jūs varat nodzēst ar stabilu pozitīva rakstura enerģiju. Neļaut izvērsties stihijām baiļu enerģijas iedarbībā – viens no iemiesoto Gaismas Darbinieku uzdevumiem. Jūs jau esat kļuvuši par īstiem kosmiskiem celtniekiem un īsteniem Gaismas Radītājiem, kuri spēj radīt realitāti. Tad esiet tādi Gaismas Radītāji šajā svētītajā dienā! Jūsu sirdis ir aicinātas izstarot Mīlestību un Mieru! Sūtiet šo Mīlestību kā planētai, cilvēkiem, tā arī visām planetārajām dzīvības formām! Uz visām pasaulēm! Kā Gaismas Radītāji sūtiet Mīlestību visam Visumam – Visumam, kurš Atjaunojas un dzemdina jaunas dzīvības!

Mīļotie Eņģeļi! Šajās Lielajās Oktobra Dienās, šajās ziemas dienās PATIEŠĀM DZIMST PAVASARIS. Tas ir JAUNĀS DZĪVES PAVASARIS VISOS PLANĒTAS UN VISUMA LĪMEŅOS! Tad lai jūsu sirdīs dzimst PAVASARA MĪLESTĪBA! Lai katrā sirdī skan skanīga prieka pavasara pile! Dzimst jauna dzīve! No aizejošā cikla ziemas sniega kupenu apakšas jau dzimst jaunās dzīves dīgsti! JAUNĀ SAULE SĀK MAIGI SILDĪT SAVUS BĒRNUS!

Gaismas Darbinieki! Mūsu dārgie! Mīļotie Eņģeļi!

Gaismas Ģimene piedāvā 21. decembrī izpildīt Meditāciju katrā laika joslā – pulksten 21:00. Tas ļaus piedalīties tajā daudziem dienā strādājošiem cilvēkiem. Izveidosim Pavasara Mīlestības Vilni ziemas saulgriežu dienās uz visas zemeslodes! Tas ir nepieciešams jaunās Saules un jaunās dzīves dzimšanai!

Ar mīlestību un prieku – Augšupceltie Skolotāji El Morija, Sen-Žermens, Kut Humi.

20.12.12

 

MEDITĀCIJA:

21.12.12

21:00 pēc vietējā laika

 

MĀTE ZEME

caur Svetlanu Dračovu

UN VILNIS DZEMDINA SAULI!

Tiešais čenelings ir izrediģēts publikācijai

 

Sveicināti, mani dārgie Bērni!

Jūs augat – arvien vairāk un vairāk! Es saku jums to jau ne pirmo reizi. Teicu pavisam nesen, pēc planētārās akcijas dienā 12:12:12. Saku tagad Planētas attīstības nākošā etapa priekšvakarā. Divpadsmitais decembris, divdesmit pirmais decembris… Laiks skrien ātri, un, lūk, mēs jau atkal stāvam uz jauna gaismas darba sliekšņa.

Jūs jautāsiet man – kāda darba? Un es jums atbildēšu.

Stāv priekšā interesants darbs! Stāv priekšā patīkams darbs. Stāv priekšā negaidīts darbs. Jūs prātojat par to, ka divdesmit pirmais decembris ir ļoti nopietns datums! Tam ir piekalta liela daudzuma gan Gaismas Darbinieku, gan vienkārši planētas Zeme iedzīvotāju uzmanība. Divdesmit pirmais decembris ir zināma robeža, kuru pāriet, kā domā daudzi, ir dots ne visiem. Tā kā kāds gatavojas paslēpties bunkurā, kāds gatavojas visu dienu pavadīt gultā, paņemot sev līdzi lukturīti. Kādam ir sagatavots diezgan liels produktu daudzums, lai tuvākajā mēnesī, vai pat divos, neizbāztu degunu ārā. Daudziem ir daudzveidīgi krājumi šajā sakarā.

Un kādi krājumi ir jums? Kā jūs esat sagatavojušies šim datumam, mani dārgie Bērni? Nu tad mēs ar jums pirmkārt veiksim inventarizāciju tam, ar ko jūs esat pienākuši pie šī datuma. Mani ļoti interesē, lai jūs paši godīgi atbildētu uz manu jautājumu. Ar ko jūs esat pienākuši pie šī datuma – divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmā decembra?

Es paskaidrošu savu jautājumu, lai jums būtu saprotams, par ko es jautāju. Es, protams, nejautāju par jūsu materiālajiem uzkrājumiem. Es, protams, ka nejautāju, vai jūs esat nopirkuši liekus produktus. Un pat neinteresējos, vai jums ir lukturītis. Es spriežu, ka jums ir pārticība tam, lai dzīvotu šajā pasaulē.

Es jautāju par citu. Es jautāju jums par to, mani dārgie Bērni, kādas jums ir sekmes? Kādas jums ir sekmes savā personības izaugsmē? Ko jūs esat izdarījuši priekš tā, lai pienāktu divdesmit pirmā decembra datumam jaunā stāvoklī? Jaunas Uztveres stāvoklī. Daudzdimensionālas izvēršanās stāvoklī. Ko jūs esat izdarījuši priekš tā, lai pārietu bezlaika robežu? Jauna laika bez laika robežu, ja tā jums ir ērti runāt. Lai pārietu uz jaunu grafiku, uz jaunu kalendāru? Ko jūs esat izdarījuši tādu personīgu, lai jums šis datums nekļūtu par vienkāršu datumu kalendārā, bet par kaut ko Nozīmīgu?

Jums, starp citu, ir vēl nedaudz laika, lai sagatavotos. Kādam pietiks ar stundu, kādam – ar divām, kādam – ar desmit minūtēm, lai saprastu, par ko es runāju, un saskaņotos. Saskaņotos ar tā gaidīšanas momentu, ko atnesīs šis datums.

Tad, lūk, Mani Dārgie Bērni! Mēs šodien saskaņosimies ar šo datumu. Taču mums pats galvenais ir ieiet Harmonijā, ieiet Konsonansē ar tām enerģijām, ar tām iespējām, ko dāvā šis datums, šī robeža. Jums nepieciešams pienākt pie divdesmit pirmā decembra robežas, pulksten divdesmit viena jūsu lineārajā laikā, pilnīgi saskaņotiem un sagatavotiem šim datumam. Protams, ir pareizi jāsaprot lineārā laika nosacītība, tā uztveres kvantiskums. Jūs varat veikt pievienošanos manai meditācijai gan agrāk, gan vēlāk, dodot patiesu, tīru nodomu nodzīvot kopā ar visu Planētu Zeme, viņas iedzīvotājiem un visām dzīvības formām ROBEŽU – divdesmit pirmo decembri, pulksten divdesmit vienu pēc jūsu vietējā laika.

Un tā, Dārgie Draugi, Es piedāvāju mums ar jums saskaņoties. Es piedāvāju jums Gaismas Darbu. Gaismas-viļņu darbu. Tas nav parasts garīgais darbs – tas ir Gaismas-viļņu darbs. Jūs saskaņosieties ar Gaismas-viļņu impulsiem.

Mani dārgie, aizveriet acis… Un mēs ar jums dodamies ceļojumā. Ceļojumā pa Planētu Zeme. Mūsu ceļojuma izejas punkts būs ekvators. Mēs ar jums izkārtojamies uz ekvatora, sadevušies rokās. Aiciniet savus mīļos un tuvos, savus draugus, paziņas, kaimiņus, kolēģus; visus, kas dzīvo jūsu apdzīvotajā punktā, jūsu pilsētā, jūsu valstī, jūsu kontinentā. Aiciniet! Bet pēc tam sāciet aicināt ne tikai Planētas Zeme iedzīvotājus, bet arī visas saprātīgās dzīvības formas. Pat ja jūs neieraudzīsiet viņas mūsu meditācijas brīdī. Jūs skaidri zināt, ka viņas ir šeit. Jūs zināt par viņu klātbūtni.

Mēs ar jums stāvam uz ekvatora. Paskatieties, cik daudz cilvēku ir izveidojuši ķēdi apkārt ekvatoram! Un cilvēku daudzums pieaug. Pie tam jūs redzat cilvēkus, ne tikai ejošus pa Zemi. Peldošus, lidojošus, paceļošos no Zemes dzīlēm! Visas valstības, visas saprātīgās valstības pievienojas!..

Un, lūk, mēs stāvam uz ekvatora. Es arī stāvu ar jums uz ekvatora – lai cik jums tas neliktos dīvaini. ES ESMU AR JUMS GARĪGAJĀ LĪMENĪ! Un es sūtu no savas Sirds telpas impulsu! Gaismas-viļņu impulsu uz sirds telpu katram, stāvošam šajā ķēdē! Pieņemiet, mani dārgie Bērni! Pieņemiet impulsu! Mīlestības impulsu! Prieka impulsu! Pateicības! Atzinības!.. Māmiņas Gaijas impulsu!.. Pieņemiet!..

Un, pieņēmuši savā Sirds telpā, paskatieties, kā jūsu kaimiņi pieņem manas veltes, manus impulsus. Pievērsiet uzmanību saviem kaimiņiem pa labi, pa kreisi, pēc viena, pēc diviem cilvēkiem… Jums neko tas neatgādina? Skatieties uzmanīgāk!.. Skatieties, skatieties, skatieties!.. Raugieties uzmanīgāk, kas notiek Sirds telpā katram, kas stāv blakus jums. To jūs pagaidām vēl nenovērojat savā Sirds telpā. Taču jūsu kaimiņu Sirds telpā tas ir redzams ar neapbruņotu aci! Jūs redzat, kā impulsi sāk atvērties! Viņi ir līdzīgi apbrīnojamam Ziedam, kurš atver savas lapiņas un izdod aromātu! Iespējams, tā būs astere, iespējams, lotoss, roze… Zieds, kuram ir daudz lapiņu. Un viņš atveras!.. Paskatieties pa labi, pa kreisi… un pievērsiet uzmanību, kā visu cilvēku, stāvošu uz ekvatora, Sirds telpā atveras zieds aiz zieda! Bet tagad paskatieties uz savu Sirds telpu. Un pievērsiet uzmanību, kas notiek tajā. Vai jūs tur redzat ziedu? Jā! Jūs redzat ziedu! Taču pie tam viņš sāk jūsu acu priekšā transformēties! No viena zieda viņš sāk pārvērsties dažādos ziedos! Tā ir astere. Nākošajā momentā tas ir lotoss. Un pēc tam tā ir krizantēma. Un pēc tam tā ir tulpe. Un pēc tam – roze…

JŪS PASKATIETIES, KAS NOTIEK JŪSU SIRDS TELPĀ! KRĀSU TRAKULĪBA! ZIEDU TRAKULĪBA! NOTIEK APBRĪNOJAMA PĀRVĒRŠANĀS UN RADĪŠANA! TRANSFORMĀCIJA!

KO GAN MĒS AR JUMS NOVĒROJAM? KĀDI GAN APBRĪNOJAMI PROCESI RODAS JŪSU SIRDS TELPĀS?

SKATIETIES UZMANĪGĀK! JŪS TAČU NE TIKAI REDZAT – JŪS DZIRDAT, ZINĀT, JŪTAT, SAOŽAT, SATAUSTĀT. ATSKĀRSTAT!.. UN TAS IR SVARĪGI! KA JŪS ESAT ŠAJĀ APBRĪNOJAMAJĀ JŪSU VISU VIENOTĪBAS AR PLANĒTU ZEME BRĪDĪ. AR VISĀM SAPRĀTĪGAJĀM DZĪVĪBAS FORMĀM. CITS AR CITU. JŪS SĀKAT ATVĒRTIES!.. ATVĒRTIES AR SAVĀM SIRDS TELPĀM!..

JŪSU SIRDS TELPAS SĀK RUNĀT! VIŅAS KĻŪST RUNĀJOŠAS! VIŅAS KĻŪST DAUDZDIMENSIONĀLI-NOTEICOŠAS VISAM, KAS NOTIEK JŪSOS! JŪSU SIRDS TELPAS NES JUMS UN PASAULEI LABO VĒSTI PAR TO, KA JŪS ESAT DAUDZTELPISKI! PAR TO, KA JŪS ESAT DAUDZDIMENSIONĀLI! PAR TO, KA JŪS TAGAD ESAT GAISMAS BŪTNES PILNĀ GAISMAS-VIĻŅU KLĀTBŪTNĒ! JŪSU GAISMAS ĶERMEŅI PĀRDZĪVO APBRĪNOJAMAS, APBUROŠAS IZMAIŅAS!.. UN VISS TAS KĻŪST ATKLĀTS, IZPAUSTS! UN TIEŠI PAR TO TAD ARĪ RUNĀ JŪSU SIRDS TELPAS, KURAS SPĒLĒJAS KRĀSU TRAKULĪBĀ! VIŅAS IZDOD APBRĪNOJAMAS SKAŅAS! ZVANIŅUS, VIJOLES, FLAUTAS, ARFAS, PALĀSES!.. VIŅAS IZDOD APBRĪNOJAMAS SMARŽAS! TĀ IR GAN VANIĻA, GAN KREIMENES SMARŽA, DAUDZ, DAUDZ SMALKU SMARŽU! UN, PROTAMS, ROZES SMARŽU! PASKATIETIES, KAS NOTIEK!

Tagad pievērsīsimies sajūtām. Kā jūs to visu sajūtat? Kas notiek Sirds telpā katram no jums? Notiek kaut kas jauns! Sirds telpā atveras jaunas, līdz šim neizbaudītas un jums nepazīstamas iespējas! Viņas smaržo! Viņas skan apbrīnojamās skaņās un krāsās! Viņas atveras ar Dievišķo skaņu “Ooo-Mmmm”!.. Un Dievišķā skaņa “Ooo-Mmmm” sāk radīt brīnumu jūsu Sirds telpā!.. Noskaņojieties uz vilni “Ooo-Mmmm”… Jūs varat pievienoties man meditācijas brīdī un sākt dziedāt šo Apbrīnojamo, šo Dziedinošo, šo Dievišķi Skaidro, Maigo skaņu “Ooo-Mmmm!.. Ooo-Mmmm… (dziediet).

UN DZIEDOT JŪS SĀKAT SASKAŅOTIES! AR VISĀM ŠŪNIŅĀM!.. JŪSU ŠŪNAS SĀK SKANĒT UNISONĀ AR VISĀM VISUMA ŠŪNĀM! “OM” NES LABO VĒSTI PAR JŪSU VIENOTĪBU AR VISU VISUMU! AR VISU GALAKTIKU PIENA CEĻŠ! JŪS IEKĻAUJATIES DIEVIŠĶAJĀ SKAŅKĀRTĀ! DIEVIŠĶĀKAJĀ RINDĀ! UN JŪS SĀKAT SKANĒT, VIBRĒT AR VISĀM ŠŪNĀM VISA VISUMA LĪMENĪ! JAUNĀ GAISMAS SPEKTRĀ!.. SKANIET! SKANIET AR ŠŪNĀM!.. “Ooo-Mmmm”!..

Mēs ar jums saskaņojamies! Saskaņojamies ļoti saudzīgi! Ļoti akurāti! Lai jūsu šūnas pienāktu pie jūsu ieiešanas Jaunajā Vienotības realitātē pilnīgi sagatavotas! Jūsu šūnas ir “ES ESMU DIEVIŠĶĀ KLĀTBŪTNE[1]”! Un jūsu šūnas ātri atceras, kas tad jūs esat patiesībā. Jūsu organismi, jūsu ķermeņi ir Daudzdimensionāli Dievišķi! Viņi nav jūsu lineārās uztveres varā. Visi procesi, kuri rodas, rit jūsu ķermeņos, jūsu šūnās, ir sākotnēji Daudzdimensionāli, Daudzslāņu, Daudztelpiski! Šūnām nevajag ilgi atcerēties par savu Dievišķību. Tā kā jūs, Būtnes saprātīgās, iegremdējāties Dualitātē, tad viņām nācās pieskaņoties funkcionēšanas Dualitātē apstākļiem. Un tagad, kad Aizsegs ir noņemts, kad Dualitātes eksperiments tuvojas savam noslēgumam un jūs stāvat uz sliekšņa jaunam etapam, izejas no ceturtās dimensijas, izejas no matērijas blīvuma etapam – jūsu šūnas priecīgi vibrē un atceras savu Dievišķību! Viņas to dara pavisam ne pēc jūsu kreisās puslodes pavēlējuma. Viņas to dara, vadoties pēc savām Dievišķajām saknēm! Vadoties pēc sava Dievišķā Visuresamības stāvokļa!

Un, lūk, mēs dodam atļauju jūsu šūnām – funkcionēt, darboties, eksistēt atbilstoši viņu patiesajai Dievišķajai jēgai! NO ŠĪ BRĪŽA UN UZ VISIEM LAIKIEM JŪSU ŠŪNAS ATKAL STRĀDĀ PILNĀ ATBILSTĪBĀ DIEVA-RADĪTĀJA PLĀNAM! PILNĀ SĀKOTNĒJĀ SAVAS DIEVIŠĶĀS RADĪŠANAS JĒGĀ! JŪSU ŠŪNAS PRIECĀJAS PAR ŠO ATĻAUJU! JŪSU ŠŪNAS GAVILĒ! JŪSU ŠŪNAS ATDZIMST! Bet, sākot savu atdzimšanu, viņas dod jums, kā cilvēkam saprātīgajam, kurš dzīvo ķermenī, sastāvošā no šūnām, komandu sākt savu uzkāpšanu Garā, sākt savu kā Dievišķas Būtības, kā Gaismas Būtnes pilnīgu atdzimšanu.

Un mēs ar jums, vadoties pēc tiem procesiem, kas rit katra Sirds telpā, palaižot ar gaismas-viļņu impulsu palīdzību, sākam jūsu DIEVIŠĶO ATKALAPVIENOŠANOS. Mēs dodam šūnām komandu atcerēties VISU, atcerēties atjaunināšanās iespējas, reģenerācijas iespējas, zaudēto daļu un orgānu atjaunošanas iespējas. Mēs atļaujam šūnām RADĪT, radīt jaunu apskaidrotu dzīvi jums, mani Dārgie Bērni. Mēs šodien ar jums ieliekam atslēgu tajā slēdzenē, kura atver jūsu daudzdimensionāli-daudztelpiskās iespējas jūsu ķermeņu atdzimšanā, visu jūsu funkciju atjaunošanu atjaunināšanā, visu jūsu unikālo spēju, kuras jūs iznesāt un sakrājāt savu iepriekšējo iemiesojumu laikā kā uz planētas Zeme, tā arī uz citām planētām, attīstībā. Jūs kļūstat īsteni savas dzīves saimnieki! Un vienkārši no apzināšanās par to, ka “ES VARU VISU”, jūs pārejat uz jaunu stāvokli “ES PROTU VISU, ES ZINU VISU un ES ESMU!”

Mani dārgie Bērni, es priecājos par šo apbrīnojamo mūsu ar jums Augšāmcelšanas, jūsu, visu planetāro dzīvības formu un mana planētas Zeme “Es” atjaunošanas Esošā Vienotībā brīdi. 21. decembris – tā ir robeža. Beidzas vecais, lineārais laiks, un atveras jaunu, unikālu, skanīgu, skanošu, visuriekļūstošu iespēju laiks.

Mani dārgie Bērni! Tuvojas Pavasaris, Pavasaris Dvēselē, Pavasaris visos jūsu ķermeņos. Visās jūsu šūnās notiek atjaunošanās, rit jaunā izpausme. Un mēs ar jums ieejam 2013. gada priekšvakarā jaunā apbrīnojamā dzīvē.

Mani dārgie Bērni, dzimtie mani, mīļotie mani, jūs iznesāt caur Dualitātes gadiem to Apbrīnojamo Uguni, kura vienmēr ir dzīvojusi jūsu sirdīs. Un es gribu šodien savienot jūs ar šo Uguni, un Es gribu iepazīstināt jūs ar šo Uguni. Es gribu, lai šī Uguns iedegtos jūsos un liesmotu jūsu nenogurstoši.

Jūs nodarbina jautājums, par kādu Uguni ir runa? Jo taču tik daudz uguņu, liesmu ir atnākušas uz planētu Zeme brīdī, kad viņa pārgāja uz Galaktikas jauno gaismas spektru, uz jauno lomu, daudzdimensionālās planētas Zeme, daudztelpiskās planētas Zeme lomu. Jūs zināt Svētās Vienotības Uguni, Dzīvinošo Uguni. Jūs zināt par Violeto Uguni, par plazmas Uguni… Bet tagad es gribu atgriezt jūs pie Uguns, kura deg jūsu Sirds telpās. Kā viņu ieraudzīt? Bet iedomājieties oranžu zvaigznīti un vērojiet, kā no zvaigznītes iedegas liesma. Mēs ar jums tīrīsim visu, kas prasa attīrīšanu jūsos, jūsu dzīvēs, apkārt jums uz planētas Zeme. Mēs tagad attīrīsim ekoloģiju, dvēseles ekoloģiju, apziņas ekoloģiju. Mēs strādāsim ar planētas stihijām. Mēs šodien iedarbinām globālas attīrīšanas procesu. Un kā mums to izdarīt? Pats vienkāršākais veids un pats drošākais veids ir vērsties pie jūsu sirdīm, pie jūsu patiesajām sirdīm, pie jūsu trīsošajām sirdīm, pie jūsu Sirds telpām. Viņās deg Dzīvības Uguns, Dzīvības Enerģiju, zemes, saules, gaisa, ūdens, Uguns. Visas stihijas šodien dzīvo jūsu Sirds telpā. Un mēs ar jums sākam novērot to, kā šī Uguns iedegsies arvien spožāk un spožāk. Un tas nozīmēs un jau nozīmē, ka dzīvība uz planētas Zeme atjaunojas. Atjaunojas jaunā dimensijā, atjaunojas jaunās iespējās un izpaužas jaunā, nebijušā, augstfrekvences, augstu vibrāciju, gaismas-viļņu līmenī.

Sajūtiet pārvietošanos jūsu sirds telpas iekšienē. Enerģijas virzās pa spirāli, pa apli, pa sfēru, pa toriem. Kādam šajā brīdī aktivizējas jūsu Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma. Jūs varat ieraudzīt toru sistēmu. Jūs varat paskatīties manu toru sistēmu, viņa arī aktivizējas. Mēs ar jums strādājam daudzdimensionālā Sadraudzībā un Kop-radīšanā. Bet tas nozīmē, ka es izrunāju frāzi par kaut kādu atsevišķu darbu, un uzreiz izpaužas citi darba spektri, saistīti ar šo virzienu. Viss ir tika organiski un saskanīgi. Viss ir tik savstarpēji saistīts un sinhronistisks. Viss ir tik piemērots. Un viss notiek tik harmoniski un atbilstoši jūsu plānam, plānam par attīstību Jaunās Realitātes Koridorā, jauno iespēju realitātes koridorā.

Viss skan unisonāKopā ar Visuma noti “OM”!

Un Visums “OM” Jums dāvā,

Un viņš Jums Pateicas!

Всё звучит в унисонВместе с нотой Вселенной «ОМ»!

И Вселенная  «ОМ» Вам дарИт,

И она Вас Благодарит!

Dzejas dzimst katram. Ja jūs ielūkosieties savā sirds telpā, kur deg Dzīvības Uguns, tad jūs sapratīsiet, ka esat jau tik saskanīgi un dzejiski, ka jūs Radāt ar prieku, jūs Radāt ar Mīlestību. Jūs Radāt jau pat ne ar domu vai domformu, jūs Radāt ar Gaismu, gaismas vilni. Un es labprāt apmācīšu jūs radīšanā ar gaismu, jaunradi Gaismā.

Kā radīt ar gaismas vilni? Par to runa vēl priekšā. Mēs sāksim radīt ar gaismas vilni janvārī, kad mēs PLŪSTOŠI pāriesim 31. decembra un 1. janvāra robežu. Un tad es labprāt atnākšu pie jums ar jaunu meditāciju un ar jaunu vēstījumu.

Bet pagaidām mēs ar jums pilnībā esam sagatavojušies pārejai uz Jauno Vienotības Ēru. Mēs esam atnākuši no lineārā laika uz daudzdimensionalitāti, laika sfēriskumu. No šī brīža laiks ir izmainījies. Un jūs ar interesi izzināsiet jaunos laika horizontus un jaunās laika iespējas.

Nu ko, Mani Dārgie un Mīļotie Bērni, es gribu pateikt jums vēl dažus vārdus. Es gribu, lai jūs atkal paskatītos sirds telpās cilvēkiem, kuri stāv no jums pa labi, pa kreisi, tālāk. Jā, jā. Kāds to pamanīja jau sen, taču es tikai tagad pievēršu jūsu uzmanību. Un jūs redzat, kā visas Sirds telpas ir saplūdušas, un saplūdušas viņas ir nevis vienkārši Vienotā Sirds telpā, bet saplūdušas vienotā Torā. Un tas nav nejauši, tāpēc ka tors ir ļoti saskanīga ar jums forma, enerģētiska forma, enerģētiski piepildīta, enerģētiski skanoša. Tieši tors palīdzēs jums 2013. gada ceļojumā. Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma gaida tālāku izvēršanos. Nu, bet atkal sīkāk mēs ar jums sāksim ar to strādāt nākošajā gadā. Tagad mēs gatavojamies pāriet no 2012. uz 2013. gadu. Mēs ar jums pārejam 21. decembra robežu, mēs jau esam sagatavojušies tam. Tagad mēs ejam tieši uz 24. decembra robežu, kad mums arī stāv priekšā ļoti svarīgs enerģētiski-magnētisks darbs. Taču Māmiņa Gaija ir sagatavojusi jūs tam ar gaismas-viļņu impulsu palīdzību. Informāciju par šo darbu jūs vēl saņemsiet. Un ticiet, tas jums patiks.

MANI DĀRGIE BĒRNI! ŠAJĀ APBRĪNOJAMAJĀ DIENĀ, MŪSU VIENOTĪBAS, ATKALAPVIENOŠANĀS UN ATDZIMŠANAS JAUNĀS, APBRĪNOJAMĀS, SKANOŠĀS IESPĒJĀS DIENĀ ES DĀVĀJU JUMS SAVU MĀTES SIRDI! ES APVIENOJOS AR JUMS VIENOTĀ SIRDS TELPĀ! VĒROJIET ŠO APBRĪNOJAMO DAUDZSLĀŅU TORU, KURŠ APVIENO MANU SIRDS TELPU UN JŪSU SIRDS TELPAS.

Bet tagad, dārgie Bērni, vēl nedaudz uzmanības! Paskatieties, kas notiek mūsu apvienotās sirds telpas centrā? Skatieties: tur sāk formēties oranža zvaigznīte. Lūk, viņa sāk pulsēt, viņa sāk paplašināties, viņa sāk palielināties. Skatieties uzmanīgi! Jūs esat liecinieki apbrīnojam procesam, manas iekšējās Saules atdzimšanas procesam! Tajā brīdī, kad jūsu Māte Zeme kopā ar saviem iedzīvotājiem iegremdējās Dualitātē, Es tiku pārslēgta uz ārēju enerģētiskā nodrošinājuma avotu – mūsu Saules sistēmas Saules veidā. Viņa ar sirdi un dvēseli kalpoja mums ilgu, ilgu laiku. Viņa arī kalpos mums, piepildījusies ar jaunām apbrīnojamām magnētiskām enerģijām, jaunām programmām. Taču tagad mūsu fokuss ir IEKŠĒJĀ, ZEMES CENTRĀLĀ SAULE. Viņa atdzimst priekš jums! NOSŪTIET VIŅAI SAVU PAVASARA MĪLESTĪBAS ENERĢIJU, NOSŪTIET ZEMES CENTRĀLAJAI SAULEI VIĻŅU IMPULSU NO JŪSU SIRDS TELPAS!

Iekšējās Saules atdzimšana ir vēl viena labā vēsts 2012. gada decembrī. Saule atdzimst, taču viņai vēl stāv priekšā iziet nopietnu ceļu. Un 2013. gadā jūsu Saule, mūsu ar jums iekšējā Saule, aktīvi attīstīsies, un jūs tajā tiešā veidā piedalīsieties.

Mani dārgie Bērni! Jūs redzat, mēs šodien nevis vienkārši uzstādījām tiltiņu starp 2012. gadu, sākot ar 12. decembri, tālāk 21. decembri, 24. decembri, 31. decembri un 1. janvāri. Mēs ar jums uzbūvējām darba plānu nākošajam 2013. gadam. Ticiet, tas būs ne mazāk interesants kā 2012., bet varbūt – vēl interesantāks, tāpēc ka tas ir Vienotības gads, Jaunrades un Kop-radīšanas gads. Bet radīt vienmēr ir interesantāk, nekā pārvarēt kaut ko. Piekrītiet, 2012. gadā mums nācās daudz ko attīrīt, pārvarēt, pāriet. Tas nebija vienkārši, taču jūs ar to tikāt galā. Un es apsveicu jūs ar šo sasniegumu, tāpēc ka 2013. gads ar tā apbrīnojamajām, daudzdimensionālajām, daudztelpiskajām iespējām jau gaida jūs. Tas vilina jūs, tas aicina jūs uz kolektīvu jaunradi – jūs un mani, jūsu planētu, jūsu Māti Zemi. Un es, mani Dārgie Draugi, labprāt pievienojos šai jaunradei!

Bet tagad mēs vēlreiz skatāmies, kā mēs visi stāvam uz ekvatora. Mēs stāvam, sadevušies rokās, apvienojušies ar sirds telpām, RADĪJUŠI JAUNO UGUNI IEKŠĒJAI, ZEMES CENTRĀLAJAI SAULEI. UN ŠĪ SAULE ATKAL DZIMST! Vērojiet šo lielisko dievišķo ainu un ievietojiet to savā personīgajā sirds telpā. Un tas būs jūsu personīgais darba iecirknis. Jūs strādāsiet ar šo mazo Zemi, ar Zemes un visu viņas iedzīvotāju Sirds telpu. Ar iekšējo zemes Sauli jūs strādāsiet, būdami tagad ciešā, noturīgā saiknē ar visām planētas Zeme dzīvības formām, ar pašu planētu, ar visām saprātīgajām valstībām un pasaulēm, kuras eksistē saprātīgo valstību atbalstam, ar visām planētas Zeme stihijām un ar viņas iekšējo Sauli. Bet tas nozīmē, ka jūs tagad esat kopējās apbrīnojamās, ar Gaismu skanošās, 5-tās dimensijas planētas Zeme daļa. Jūs būvējat jaunu dzīvi planētai, bet planēta būvē jaunu dzīvi visiem jums! Un jums ir mūsu ar jums harmoniskās pasaules modelis savā Sirds telpā.

Un es aicinu jūs Kop-radīt, strādāt ar šo mūsu ar jums kopējās pasaules modeli. Piepildiet viņu ar mīlestību, prieku, harmoniju, balansu, dievišķo skaņu “OM”. Tādejādi jūs harmonizējat visas zemes stihijas, jūs harmonizējat visus procesus, kuri notiek cilvēku kopienā, jūs harmonizējat visas planētas Zeme valstības, visas viņas pasaules. Jūs piesūcināt ar enerģijām iekšējo Sauli. Kop-radot, mēs ar jums uzcelsim, un jau ceļam, jaunu apbrīnojamu pasauli, 5-tās dimensijas Zemes pasauli ar jaunām apbrīnojamām iespējām visiem viņas iedzīvotājiem.

Nu ko, Mani dārgie Bērni, dārgie mani mīļotie un godātie bērni, mēs ar jums veicām apbrīnojamu ceļojumu pie sava patiesā “Es”, pie savas Sirds telpas. Un mēs ielikām mūsu kopējā Sirds telpā un katra Sirds telpā apbrīnojamu pasauli, mūsu ar jums pasauli, mūsu ar jums kopēju, priecīgu un laimīgu dzīvi. Un tas patiesi ir tā! Apkampju jūs savos mātišķajos apskāvienos, sūtu katram no jums rozā Mīlestības stariņus no savas Sirds telpas.

Un dzīvosim, mani Dārgie Bērni, draudzīgi! Mīlēsim cits citu, un tad visās mūsu valstībās, visās mūsu telpās, plaknēs, dimensijās iestāsies Miers un Labklājība.

Mīlu jūs neizmērojami!

Jūsu Māte Zeme

Meditācija. Māte Zeme caur Svetlanu Dračovu

TEHNISKAIS ATBALSTS:

ROMĀNS KOZLOVS UN ALLA SOLDATENKOVA

http://www.magnitiduha.info/archives/4969

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski: АЗ ЕСМЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email