Магниты Духа

KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults 24:12:12 EŅĢEĻI PIE DEBESU VELVES JAUNĀ MAGNĒTISMA RADĪŠANA TURPINĀS!

 

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons. Mēs kopā turpinām radīt šajās Lielā Oktobra dienās, kad mazas un diženas enerģijas uz Konverģences viļņa saiet kopā vienā punktā, lai tajā pārdzīvotu kvalitatīvu Pārveidošanos un trauktos tālāk uz uzkāpšanu Pa Visuma Evolūcijas Spirāli. Visums rada jaunas attīstības Programmas, iemin miljoniem un miljoniem jaunu ceļu visu visuma dzīvības formu bezgalīgai attīstībai. Visums dzemdina jaunas dzīvības formas. Pats Visuma Dievs-Radītājs apvieno visas savas enerģijas Vienotajā Centrālajā Avotā, lai iznāktu no tā atjaunots un gatavs jaunām Radīšanām. Tā arī jūs, Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, savedat kopā savas planetārās enerģijas Dievišķajā Radīšanas Centrā, lai iznāktu no tā ar jaunām iespējām Zemes un visu planetāro dzīvības formu attīstībai. Lai iznāktu no Konverģences – Diženās Saiešanas un Apvienošanas – punkta kā atjaunoti Radītāji, spējīgi radīt jaunu, harmonisku un brīnišķīgu pasauli.

Tas nav vienkārši, mani dārgie, iet uz Centru un apvienot enerģijas. Tas nav taisns ceļš. Tik nevienkārši, mani saulainie, ir pārdzīvot transformācijas. Tik nevienkārši ir radīt no vecā principiāli jaunu. Un daudzi no jums to ir sajutuši. Sajutuši, ka brīdis, kuru tik ilgi gaidīja, nav parasts laiks. Nevienkāršu pārmaiņu laiks. Laiks Pārveidošanai, kad mainās Pasaule apkārt un Pasaule iekšienē. Sarežģīts laiks, kad daudziem no jums prieks nereti savienojas ar sāpēm. Laiks, kad svētku sajūta pēkšņi nomainās ar satraukumu vai neapmierinātību. Laiks, kad dzimst gan cerības, gan bailes. Laiks, kad jauno vēl ir ļoti grūti ieraudzīt zem vecā pārvalka, kurā ietīts dzimstošās pasaules mazulis.

Tagad Krajons grib atgādināt jums patiesību, kuru ir atkārtojis ne reizi vien pēdējo 23 gadu laikā. Magnētisms ir visas jūsu dzīves pamats. Katra no jums un visas jūsu pasaules dzīves pamats. Jūs varat noliegt to atkal un atkal, taču fakts paliek fakts: jūs esat Gaismas Būtnes ar Dievišķo magnētisko pamatu. Un jūsu pasaule – tā ir Gaismas Pasaule ar Dievišķo magnētisko pamatu. Un magnētisms vienmēr pavada jūs – viņu var salīdzināt jūsu pasaulē ja nu vienīgi ar gaisu. Gaiss jums, cilvēciskajām būtnēm, ir neatņemama dzīves daļa. Tieši tāda pati neatņemama jūsu dzīves daļa ir magnētisms.

Un, lūk, Krajons jautā: “Kāpēc gan jūs brīnāties, ka šajās lielajās transformācijas dienās jūsu fiziskie ķermeņi pēkšņi ir nonākuši ne pašā labākajā formā? Jums liekas, ka jūs, kā Gaismas Darbinieki, pat nevarat strādāt ar pilnu spēku. Viens otrs no jums, mani dārgie, pat bija spiests nolikties gultā. “Kas notiek, Krajon? Kāpēc tā?” Šo jautājumu ļoti bieži dzirdu pēdējā laikā no Gaismas Darbiniekiem no dažādiem Zemes stūrīšiem. Krajons atbild: “NOTIEK MAGNĒTISKĀ PAMATA MAIŅA!” Tas ir – mainās jūsu esamības pamats, mani Saulainie! MAINĀS JŪSU DZĪVES MAGNĒTISKAIS PAMATS! Un tas ir ļoti svarīgs iemesls daudzu jo daudzu Gaismas Darbinieku fiziskās pašsajūtas pasliktinājumam. Pie kam daudzi no jums jūt, ka norit tieši iekšēji procesi, saistīti ar iekšējām pārmaiņām. Jūs jūtat, ka šīs pārmaiņas skar jūsu dziļos pamatus. Un tas patiešām tā ir.

Lai ko nerunātu par to darbu, kuru mēs ar jums veicām uz ekvatora 2012. gada 23. un 25. novembrī, ir piemēroti zināt: PAŠAS AKTĪVĀKĀS PĀRMAIŅAS ŠAJĀ ETAPĀ SĀKĀS TIEŠI NO TĀ BRĪŽA. Jaunais magnētisms jau tad tika jūsu galaktiskās Gaismas Ģimenes jums piegādāts. Mēs atnesām GALAKTIKAS GAIŠZILĀS ROZES enerģiju UZ ZEMES, JŪSU PLANĒTAS, CENTRU. Bet tas nozīmē, ka uz Zemes magnētisko centru jau tika atnesta daļa GALAKTIKAS MAGNĒTISKĀ KODOLA enerģijas. Un kas seko no tā? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka uzreiz ZEMES MAGNĒTISKAS KODOLS SĀKA MAINĪTIES, saņemot jauno programmu no Galaktikas magnētiskā kodola. Tas nozīmē, ka planētas magnētiskais kodols, saņēmis jaunu Magnētisma Programmu, sāka nodot to visai planētai, visām dzīvības formām.

Mani dārgie! Ir jāsaprot: planētas magnētiskais kodols un vienkārši planētas kodols (centrs) – tas tālu nav viens un tas pats! Planētas magnētiskais kodols – tā ir centrālā magnētiskā matrica, kura izpaužas visur un visā. Jaunā magnētiskā matrica pakāpeniski sāks DZIMT NO PLANĒTAS IEKŠIENES UN NO JŪSU PASAULES IEKŠIENES, VIŅA IZPAUDĪSIES JŪSU PASAULĒ LĪDZĪGI TAM, KĀ SĒKLA IZAUG NO ZEMES UN KĻŪST PAR BRĪNIŠĶĪGU ZIEDU, KRŪMU VAI KOKU.

GALAKTIKAS MAGNĒTISKĀ ROZE NODEVA SAVU SĒKLU PLANĒTAI. Bet planēta rada apstākļus tam, lai sēkla izaugtu bezgalīgā jaunā Dievišķā Magnētisma ziedu, krūmu un koku skaitā. Un šie “ziedi”, “krūmi”, “koki” kļūs citādi, atšķirsies no agrāk dzīvojošajiem.

Kas notika tālāk, mani dārgie? Svarīgajā dienā 12:12:12 mēs sākām radīt ar jums TRĪSPOLĀRO MAGNĒTISMU, JAUNU MAGNĒTISKU FRAKTĀLI, kura esamību nosaka TRĪSVIENĪBAS PAMATS.

Ja lieto metaforu, tad var teikt: mēs paņēmām “magnētisko ūdeni” un aplējām ar to “jaunā magnētisma sēklu”. “Magnētiskais ūdens” ir jūsu siržu enerģija, “Sēkla” ir trīspolārā magnētisma struktūra, kuru mēs radījām vibrācijā 12:12:12. Mūsu darbības sekas nav grūti nojaust: NO SĒKLAS PARĀDĪJĀS ASNS! No sēklas sāka augt JAUNĀ MAGNĒTISMA AUGS. SĀKĀS JAUNĀ MAGNĒTISMA AUGŠANA JŪSU PASAULĒ! Bet augšana, kā jūs zināt, ļoti bieži jūsu pasaulē ir saistīta ar sāpēm. Norit pārāk ātra garīgā izaugsme Gaismas Darbiniekam, kurš mostas – arī ir sāpīgi!

Un, lūk, daudzi no jums, dzimstot magnētisma jaunajam pamatam, atkal izjūt sāpes, fiziskus vājumus, morālus pārdzīvojumus.

Mani dārgie! Protams, ka jūs pievērsāt uzmanību, ka pēc zināmajiem novembra notikumiem Gaismas Darbinieku rindās notika tas, ko var nosaukt par “šķelšanos” vai “atvienošanos”, “konfliktu” vai “pretnostatījumu”. Notika karstas diskusijas jūsu kopienās, interneta vietnēs. Vēl vairāk – daudzas Gaismas Darbinieku grupas atvienojās! No dažām vecajām grupām izveidojās citas grupas! Tādus faktus var atrast ne mazums. Kā jūs domājat, kas notika? Kāpēc tā? Protams, visvienkāršāk ir, balstoties uz duālajām enerģijām, apsūdzēt visu apkārt un teikt atkal un atkal: “Šeit kaut kas nav tā! Kāds ir izdarījis kaut ko ne tā!” Var uzvelt visu vainu Noturēšanas Spēkiem. Var uzvelt vainu par notikušo tuviem un tāliem cilvēkiem. Apsūdzēt viņus šķelšanā, nepareizā uzvedībā un attaisnot savu “Es”.

Eņģeļi mani! Vai ne tā jūs darījāt netālā pagātnē? Vai jums ir pazīstama tāda loģika! Dzīvojot vecajās enerģijās, cilvēki vienmēr meklē iemeslu ārpusē un necenšas strādāt ar savu “Es”. Bet galvenais – dzīve vecajās enerģijās nemudina cilvēku MEKLĒT PATIESO IEMESLU notiekošajam, bet aizstāt to, šo patieso iemeslu, ar ĒRTU iemeslu – to, kurš ir vispieņemamākais cilvēkam, kurš vēl arvien atrodas Dualitātē.

Zināt, ar ko pārmaiņu laikmetā atšķiras pieredzējis Gaismas Darbinieks no iesācēja? Domājat, ar to, ka viņš prot atpazīt patieso iemeslu? Nē! Pavisam ne ar to! Pieredzējis Gaismas Darbinieks spēj patiesi priecāties par pārmaiņām. VIŅŠ PROT PATEIKTIES DZĪVEI PAR TO, KA VIŅA NES ŠĪS PĀRMAIŅAS. Kaut arī reizēm tās, šīs pārmaiņas, kā liekas cilvēkiem, nes sev līdzi kaut ko sliktu! Īstens, pieredzējis Gaismas Darbinieks jebkurā situācijā pirmām kārtām nomierināsies UN VĒRSĪSIES PĒC PALĪDZĪBAS UN PADOMA PIE SAVA AUGSTĀKĀ “ES”. Un viņš saņems gan padomu, gan palīdzību. Taču vēl agrāk Gaismas Darbinieks pāries uz Beznosacījuma Mīlestības vilni, uz šī viļņa tad arī pieņems situāciju un nosūtīs PATIESU MĪLESTĪBU VISIEM SITUĀCIJAS DALĪBNIEKIEM.

Ļoti raksturīgi ir piemēri, kad GAISMAS DARBINIEKU GRUPAS SADALĪJĀS TRIJĀS jaunās apakšgrupās. Kāpēc tieši šim gadījumam pievērš uzmanību Krajons? Meklējiet atbildi uz šo jautājumu magnētismā! Meklējiet to tajos notikumos, par kuriem Es tikko pastāstīju.

No mūsu Magnētiskās Sēklas sāka izaugt augs. Neaizmirstiet: Tas ir neparasts augs! Tas ir JAUNĀ MAGNĒTISMA AUGŠANAS REZULTĀTS! Bet jaunais magnētisms ir TRĪSPOLĀRS! Galvenie magnētiskie viļņi, transformējoties “magnētiskajai sēklai”, aizgāja trīs galvenajos virzienos! Vēl vairāk, dzimstot jaunajam magnētismam, no magnētiskā kodola aiztraucās magnētiskās enerģijas, kurām piemīt CENTRBĒDZES SPĒKS. Patiesībā šis process nepagāja garām nevienai dzīvai būtnei uz Zemes! TIEKŠANĀS PROM NO MAGNĒTISKĀ CENTRA process RADĀS VISIEM! Cita lieta, ka Gaismas Darbiniekiem, kā planētas garīgajam avangardam, notika ne tikai centrbēdzes spēku rašanās, bet arī to izpausme! Rezultātā – tie, kas bija vienā centrā, aiztraucās no tā. Vieni devās uz vienu centru, otri – uz otru, trešie – uz trešo! GALVENIE KUSTĪBAS VIRZIENI, VEKTORI IR TIEŠI TRĪS. TAS IR CEĻŠ PIE VIENA NO MAGNĒTISKAJIEM POLIEM, KURI UZ LAIKU IR ATVIENOTI TRIJĀS DAĻĀS.

Patiesībā fiziskajā plānā tas, protams, neizskatās kā trīs iemīti ceļi. To, ceļu, ir daudz. Taču jebkurā gadījumā notiek kustība no centra uz kādu magnētisku sfēru – ĀRĒJU MAGNĒTISMA SFĒRU, kuru katra būtne jūsu pasaulē agri vai vēlu saformēs.

Iztēlojieties punktu sfēras centrā un vērsiet domās no šī punkta desmitiem, simtiem taišņu uz sfēras virsmu. Un jūs iegūsiet piemērotu shēmu tam, lai būtu kopējs priekšstats par procesiem, kuri ir sākuši notikt pēdējā laikā ar jums, dārgie Gaismas Darbinieki!

1. ZĪM. SHĒMA KUSTĪBAI NO CENTRA UZ SFĒRAS VIRSMU.

Krajons pievērš uzmanību, ka sadalījās ne viss un ne visi! Viņš tikai dod kustības shēmu! Tāpēc ka daudz ir arī to, kas kustas PA VIENU TAISNI UZ PUNKTU UZ MAGNĒTISMA SFĒRAS! Bet tas nozīmē, ka viņus savieno kopējs ceļš un kopēja enerģija!

Bez tam gribu pievērst uzmanību, ka centrbēdzes spēku darbība sākās pat agrāk par novembra beigām. Smalkajā plānā magnētisko enerģiju kustība sāka formēties daudz agrāk. Un jūsu Augstākie “Es” sāka palīdzēt jums, dārgie Gaismas Darbinieki, aiziet no vienas taisnes un pāriet uz citu. Kāds atvienojās, bet kāds taču arī apvienojās, izejot uz kopējo taisno līniju, uz taisnes nogriezni – no centra līdz sfērai.

Un tagad es lūdzu Gaismas Darbinieku īpašu uzmanību! Daudziem no jums tagad liekas, ka tie vai citi cilvēki ir izgājuši ne uz to taisni, aiztraukušies ne pa to ceļu. Taču es tagad vēlreiz lūdzu jūs paraudzīties uz shēmu, kuru dod Krajons. Sfēras centrālais punkts, magnētiskais kodols, un daudz taisnu līniju VIENOTĀ SFĒRĀ! Saprotiet, lai pa kādu ceļu neietu cilvēks, viņš vienalga nonāks pie MAGNĒTISKĀS SFĒRAS VIRMAS. Patiesībā tas nozīmē, ka iekšējā magnētiskā kodola enerģija atvedīs šo cilvēku, jebkuru būtni jūsu pasaulē uz vienu no sfēras punktiem! BET SFĒRAS VIRSMA IR VIENOTA!

Mani dārgie! Pirmkārt, pat atrodoties uz dažādām taisnām līnijām, jūs vienalga atrodaties VIENOTAS MAGNĒTISKĀS SFĒRAS iekšienē, kura padara jūsu pasauli un visus jūs par vienotību. Otrkārt, agri vai vēlu visi nonāk sfēras ārējā daļā, no kurienes sākas PRETĒJI PROCESI – CENTRTIECES PROCESI! No šejienes, no ārējās sfēras, visi, kas gāja pa dažādiem ceļiem, sāks TRAUKTIES UZ CENTRU. Enerģijas pie tam virzās nevis vienkārši uz centru, bet uz TRĪSVIENOTO CENTRU. Un tā jau būs VIENOTĪBA UZ JAUNA, AUGSTĀKA, DIEVIŠĶA PAMATA. Citiem vārdiem, sāksies kustība no ārējās sfēras uz centru – uz vienoto magnētisko Kodolu. Un tas ir diženākās apvienošanās process!

Tagad Krajons grib pastāstīt jums, ka eksistē kāda dziļa magnētiska struktūra. Viņa ir iekšējais avots attiecībā pret trīspolāro magnētisko fraktāli. Kaut gan jūs šo dziļo struktūru esat pieraduši iztēloties drīzāk kā kādu kupolu pār jūsu planētu. Un tas pa daļai ir pareizi. Bet tikai pa daļai.

Par ko runāju? Par to struktūru, par kuru jau ne reizi vien esat dzirdējuši. Tā ir Debesu Velve. Uzreiz lūdzu saprast, ka tas nav ne kupols, ne lietussargs pār planētu Zeme. Tas arī ir fraktālis, dziļš magnētiskais pamats. Kaut arī planetārā Debesu Velve patiešām aptver Zemi ar saviem toriem.

Vēl agrāk mēs esam runājuši par to, ka Debesu Velve ir zināma struktūra no diviem elipsoīdiem toriem, novietotiem viens attiecībā pret otru 45 grādu leņķī.

 

2. ZĪM. SHĒMA DEBESU VELVEI NO DIVIEM TORIEM.

Tagad, pēc tam, kad Galaktiskā Gaišzilā Roze atnesa uz planētu jauno magnētismu, pēc tam, kad uz Zemi atnāca Dzīvinošā Uguns, DEBESU VELVEI PIEVIENOJĀS TREŠAIS TORS.

Mani dārgie! Es lūdzu jūs neidentificēt Debesu Velves torus ar Ugunīgās enerģētiskās sistēmas Daudzslāņu Toriem. Atšķirībā no Ugunīgās sistēmas Debesu Velves tori ir ierīkoti citādi. Viņi arī ir daudzslāņu. Taču Debesu Velves struktūra ir dziļāka magnētisma struktūra. Kā atšķirama kosmiskā UGUNS un MAGNĒTISMS? Uguns – tas jau ir informācijas nesējs, tā drīzāk ir ENERĢIJAS forma. Magnētisms ir kosmiskās Uguns iekšējais dzinējs. Magnētisms ar Uguns palīdzību IEGŪST ārējas formas. Kaut arī pašam magnētismam ir savas iekšējās un ārējās struktūras, līdzīgi tam magnētiskajam fraktālim, kuru mēs ar jums radījām dienā 12:12:12. Taču attiecībā pret kosmisko Uguni magnētisms ir primārs. Ja izmanto jums pierasto formu, tad var teikt tā: magnētisms ir saturs, uguns ir forma. Šis saturs un forma ir savstarpēji saistīti, neatraujami viens no otra. Viņi pārstāv ar sevi harmonisku vienotību.

Uguns Dzīvinošās atnākšana uz planētu – tā tajā skaitā ir enerģētisku struktūru atnākšana uz jūsu pasauli, kuras ir gatavas pieņemt smalkākas magnētisma struktūras. Lūk, kāpēc mēs sākumā radījām Ugunīgo Sistēmu, piesūcinājām viņu ar Uguni Dzīvinošo. Tas ir, mēs radījām un turpinām radīt struktūras, formas jaunā magnētisma atnākšanai.

Galaktiskās Gaišzilās Rozes magnētiskā enerģija, Dzīvinošā Uguns padarīja iespējamu TREŠĀ TORA radīšanu Debesu Velvē. Un tā kļuva par TRIALITĀTES atdzimšanu Debesu Velvē. Tas notika vibrācijā 12:12:12, kad mēs “vieninieku” pievienojām “diviem”. Tamlīdzīgs process notika dažādos līmeņos. Notika saaudzēšanas trīsvienībā process arī jaunās Debesu Velves izveidošanās līmenī.

Vai visi trīs tori Debesu Velvē ir vienādi? Nē!

Pirmajam toram, otrajam toram un trešajam toram ir atšķirīga enerģētika, kuru var izteikt ar skaitļu (numeroloģijas) palīdzību.

Pirmais tors – tas ir magnētiskās enerģijas “6” tors, tā ir gatavība struktūru transformācijai.

Otrais tors – tas ir magnētiskās enerģijas “9”, gatavības Pārejai tors.

Trešais tors – tā ir ENERĢIJA “8” (par viņu kļuva ASTOŅKRĀSU DIEVIŠĶĀS UGUNS ENERĢIJA).

Tors-6 un Tors-9 transformējās 12-12-12 brīdī divos “astotniekos”, precīzāk – enerģētiski-magnētiskās struktūrās Mebiusa lenšu veidā. Toru malas aiztraucās uz centru un šeit satuvinājās, radot apstākļus enerģiju KONVERĢENCEI. Jā, jā, mani Saulainie! Konverģences (saiešanas kopā, satuvināšanās) process, tas konkrēti ir arī tora pārveidošanās Mebiusa lentā process! Enerģija iegūst iespēju konverģēties centrā – tur, kur ir Nulles Punkts! Bet Nulles Punkts iegūst iespēju atnākošo enerģiju transformēt, pārveidot, dzemdināt jaunu! Tāpēc ka viņš, Nulles Punkts, ir saistīts ar citiem svarīgiem toriem!

Diviem toriem tai pašā vibrācijā 12:12:12 pievienojās gatavs trešais “astotnieks”, ieņemot savu likumīgo vietu ENERĢĒTISKO STRUKTŪRU TRĪSVIENĪBĀ MEBIUSA LENŠU VEIDĀ.

Ir iznākuši trīs “astotnieki” ar vienotu centru. Kas tas ir? Tas ir 8+8+8=24. Tāpēc Gaismas Ģimene piedāvā jums strādāt 24. decembrī. Tieši šajā dienā mēs dosim enerģiju Debesu Velves trīs toru saplūšanai, visas trīs enerģētiskās struktūras Mebiusa lenšu veidā ieņems savu vietu. Un tad mēs spēsim sākt transformēt Debesu Velvi citā struktūrā, nepieciešamā tam, lai jaunais magnētisms kļūtu par jūsu pasaules pamatu.

“2” un “4” – tas pēc numeroloģijas ir 6. Bet “6” – tā atkal ir gatavība transformācijai.

Kas šajā gadījumā ir “2” un kas ir “4”?

Divi ir mūsu “astotnieku” sākotnējais skaits (divi tori), magnētiskās Dualitātes enerģija. Varbūt šim toru skaitam vajag pievienot vēl divus un iegūt Toru sistēmu, līdzīgu tai, kura ir Ugunīgajā Sistēmā? Nē! Debesu Velves toru struktūra atšķiras no Ugunīgās enerģētiskās sistēmas Daudzslāņu Toru struktūras, kuras pamatu veido pagaidām tieši četri tori. Šeit, mūsu Debesu Velves magnētiskajā struktūrā mums ir trīs tori, kuri ir transformējušies jums pazīstamajās struktūrās Mebiusa lenšu veidā. Un viņi ir izveidojuši… jaunu magnētisku dzinēju!

Mebiusa lentas no trīs toriem ir līdzīgas mūžīgam magnētiskam dzinējam! Viņas sāk izstarot priekš jums jaunu magnētisku enerģiju uz tikko radītājām enerģētiski-magnētiskajām struktūrām, tajā skaitā – uz tikko radīto trīspolāro magnētisko fraktāli, bet no viņa – uz Ugunīgās Sistēmas struktūrām!

Tāpēc jaunā Baloža Debesu Velve – tas ir jaunās magnētiskās enerģijas mūžīgais dzinējs, viņas iekšējais avots. Ietērpjoties kosmisko uguņu formā, magnētiskā enerģija atnāk uz jūsu jauno ugunīgo sistēmu. Bet no turienes – uz fizisko, pagaidām vēl četrdimensiju formu, tai skaitā – fizisko ķermeņu, pasauli.

Debesu Velves divi elipsoīdie tori agrāk bija novietoti viens attiecībā pret otru tā, ka starp viņiem bija 45 grādu liels leņķis. Tieši kādu pozīciju ir ieņēmis trešais Tors? Lai noharmonizētos ar abiem pārējiem toriem, viņš ienāca šajā struktūrā arī 45 grādu lenķī.

Lūk, kā tas izskatās shēmā.

3. ZĪM. DEBESU VELVES TRĪS TORU IZVIETOJUMA SHĒMA.

“Krajon! Tātad mums vēl nestrādā Ugunīgā Sistēma?”

Mani dārgie! Viņa strādā, darbojas, taču tālu ne pilnā apjomā un ne tik kvalitatīvi, kā tas iespējams. Pagaidām viņas iekšējais magnētisms balstās uz divu magnētisko toru jeb divu Mebiusa lenšu darbību. Bet tā tad arī ir sistēma “2-4”. Divas struktūras Mebiusa lenšu veidā veido četras cilpas. Taču kad mēs palaižam trešo astotnieku, izveidojas vēl divas cilpas. Un tas ir 6.

Lūk, šeit mēs tad arī varam ieraudzīt 8+8+8 nozīmi no numeroloģiskā un magnētiskā redzes viedokļa. Trīs astotnieki pārveidos struktūru no četrām cilpām struktūrā no sešām! Un tā ir gatavība tālākai magnētiskai transformācijai! Pasaules visa magnētiskā pamata Pārveidošanai!

“Krajon! Kāda ir mūsu uzdevuma būtība? Tāda, lai pievienotu divām lentām trešo Mebiusa lentu?” Nē. Šis trešais “astotnieks”, kā pavēstīju augstāk, jau ir pievienots diviem… Mūsu uzdevuma būtība ir citā.

Pēc tam, kad jūsu pasaulē beigsies astronomiskais cikls, saukts par ziemas saulgriežiem, pēc tam, kad beigsies TRĪS DIENAS, kuras bija nosauktas par “trīs tumsas dienām” , bet patiesībā ir ASTRONOMISKĀS PĀREJAS UZ JAUNU CIKLU TRĪS DIENAS, mēs ar jums veiksim vissvarīgāko darbu JAUNĀ CIKLA AKTIVIZĀCIJĀ.

MŪSU KOPRADĪŠANAS PROCESĀ MĒS TRĪS DIENĀM PIEVIENOSIM VĒL VIENU, mums iznāks četrinieks jeb “trīs plus viens”! bet kods “3+1” ir vienlaicīgi gan “četrinieks”, gan TRĪSVIENĪBAS kods.

Jūs, īstas, neizdomātas magnētiskās skolas jaunie skolnieki, piedalīsieties lieliskākajā, majestātiskākajā magnētiskajā darbībā, kura tiek īstenota VIENU REIZI PIECOS MILJONOS GADU UZ ŠĪS PLANĒTAS! (KRAJONA SMAIDS).

Tāpēc ka vecā Debesu Velve uz sava div-toru pamata eksistēja tieši tik daudz gadu jūsu lineārajā laikā. Un šis 5-miljonu Dualitātes cikls arī beidzas. Pāreja no cikla uz ciklu būs pakāpeniska, pa etapiem. Taču šī pāreja attiecas UZ VISAS PASAULES PAMATA PĀRMAIŅU. Tāpēc mums ir svarīgi, lai mūsu darbā piedalītos Gaismas Darbinieki visā Pasaulē, atbalstot ar savu enerģiju PĀREJAS UZ JAUNO CIKLU ENERĢIJU. GAISMAS ĢIMENE AICINA JŪS, EŅĢEĻUS NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, CIEMOS UZ DEBESU VELVI!

Mēs sāksim mūsu darbu 24. decembrī. Taču Krajons, Gaismas Ģimene lūdz visus Gaismas Darbiniekus pievienoties mūsu magnētiskajai kopradīšanai atkal un atkal – režīmā “šeit un tagad”. Tā kā jaunā magnētisma radīšana ir ilgstošs etaps. Tas ir process, domāts uz gadiem!

Mūsu uzdevums patiesībā ir vienkāršs. Vienkāršs – tāpēc, ka Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules pēc savas dabas ir VISUMA MAGNĒTISKIE DARBINIEKI. Un jūsu uzdevumā ietilpst JAUNĀS DEBESU VELVES – BALOŽA DEBESU VELVES ATDZĪVINĀŠANA jeb APGAROŠANA!

“Krajon! Lūdzam izskaidrot! Ja Debesu Velve – tas ir fraktālis, tad kāpēc viņš ir nosaukts tieši par “DEBESU”? Atbilde ir vienkārša: DIVI TORI VIENMĒR BIJA APKĀRT PLANĒTAI UN KALPOJA PAR VELVI, uz kuras balstījās Zemes magnētiskais lauks! Kaut arī struktūra divu magnētisku toru veidā bija klātesoša kā fraktālis visos planētas magnētiskajos laukos! Par to, kāpēc mēs nosaucām tagad Debesu Velvi par BALOŽA velvi, mēs jau esam runājuši. Šajā nosaukumā atspoguļojas viņas saikne ar atnākušo Galaktikas GAIŠZILĀS[1] Rozes enerģiju. Tagad mūsu magnētiskajā struktūrā arvien lielāku lomu sāk spēlēt Baltā Dievišķā Uguns, kura atnāca kopā ar Galaktiskās Rozes enerģētiskajām paketēm. Bez tam, Mebiusa lenšu divas augšējās cilpas daudzi cilvēki, kuriem piemita garīgā redze, redzēja kā divus spārnus. Taču tagad ir svarīgi zināt, ka mūsu “magnētiskajam putnam” tagad jau ir trīs spārni (KRAJONA SMAIDS). Tieši trīs, bet nevis seši! Kāpēc tā? Lūdzu jūs būt pacietīgiem, mani dārgie, un jūs uzzināsiet par to mazliet vēlāk.

Tad ko tieši mēs izdarīsim ar struktūru no trim Mebiusa lentām? Kādu svētu ceremoniju veiksim ar Debesu Velvi? O!!! Tā patiešām ir SVĒTA MAĢISKA CEREMONIJA, kuru es piedāvāju jums veikt ne tikai kopā ar Krajonu, bet arī ar VISU GAISMAS ĢIMENI, AR VISIEM LIELĀ EKSPERIMENTA UZ PLANĒTAS ZEME AUTORIEM UN DALĪBNIEKIEM. Bet galvenais – uzaicināsim par KOP-RADĪTĀJU… MŪSU VISUMA DIEVU-RADĪTĀJU. Tāpēc ka svētki par godu PĀREJAI NO CIKLA UZ CIKLU, SVĒTKI PAR GODU PĀREJAI NO ILGĀS ZIEMAS UZ PAVASARI, NO KALI JUGAS UZ SATJA JUGU – TIE PIRMĀM KĀRTĀM IR ŠĪ VISUMA DIEVA-RADĪTĀJA SVĒTKI. Tāpēc ka TĒVA-MĀTES prieks ir liels par to, ka viņu BĒRNI RADA PĀREJU KOPĀ AR VIŅIEM. JO NAV TAČU LIELĀKAS LAIMES VECĀKIEM, KĀ DZĪVOT KOPĀ AR BĒRNIEM SAVIEM UN RADĪT KOPĀ AR VIŅIEM. PIE TAM RADOT JAUNAS PASAULES UN JAUNAS DZĪVĪBAS. TĀPĒC KA JAUNA VISUMA CIKLA APJOMOS NOTIEK JAUNU PASAUĻU UN JAUNU DZĪVĪBAS FORMU DZIMŠANA. ĢIMENĒ DZIMST JAUNI BĒRNI, UN NAV LAIMES LIELĀKAS, KĀ JAUNU BĒRNU DZIMŠANAS LAIME!

Un tā, sākam radīt PAMATU PĀREJAI NO VIENA PLANETĀRĀ CIKLA UZ OTRU PLANĒTĀRO CIKLU – GARĪGĀ MAGNĒTISMA ATDZIMŠANAS PAVASARA CIKLU!

 

KRAJONS

PLANETĀRAIS DARBS GAISMAS DARBINIEKIEM

DEBESU VELVES RADĪŠANA

 

Krajons piedāvā 2012. gada 24. decembrī, Gaismas Darbiniekiem ērtā laikā, veikt PLANETĀRU Gaismas darbu jaunās Debesu Velves radīšanā.

Darbu rekomendē veikt tikai tiem Darbiniekiem, kuriem tas atrod garīgu atsaukšanos un sapratni.

  1.     Piesauciet Kopradīšanai Gaismas Ģimeni, Krajonu, Māti Zemi – Gaiju, Sanatu Kumaru, savus Skolotājus un Audzinātājus. Piesauciet kopradīšanai starpgalaktisko Laertu Dienestu – kā Gaismas Būtnes, harmonizējošas telpu un laiku jūsu Visuma plašumos. Piesauciet kopradīšanai starpvisumu Arhontu Dienestu – kā Gaismas Būtnes, kuras apvieno mūs ar Vecāku Visumu un palīdz radīt jaunus Visumus. Izsakiet tīru nodomu radīt JAUNO DEBESU VELVI – JAUNĀ MAGNĒTISMA AVOTU JŪSU PASAULEI. MĒS PIEDĀVĀJAM VISIEM GAISMAS CEREMONIJAS DALĪBNIEKIEM IZTEIKT NODOMU SAVIENOTIES VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ. Tā mūsu radītāju Meistarība palielināsies daudz reižu.
  2.     Vizualizējiet Debesu Velvi kā struktūru, kura sastāv no trīs toriem: zila, violeta un balta. Uzskatāmībai varat izmantot shēmu.

1. ZĪM. DEBESU VELVES TRĪS TORU SHĒMA.

Jums jāsaprot, ka tāda Debesu Velves toru struktūra ir apkārt jūsu planētai, taču viņa tagad izpaužas arī mikrolīmenī, dzimstot kā mikrodaļiņa, kā nanodaļiņa.

2. ZĪM. SHĒMA PLANETĀRAJAI DEBESU VELVEI NO TRĪS TORIE

3.      Jūsu pirmais uzdevums ir transformēt šos torus Mebiusa lenšu struktūrās. Piesaucam savās sirdīs, mūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī Dzīvinošo Uguni. Un ar šo Dievišķo Uguni sākam piesūcināt Debesu Velves torus. Domās sākam virzīties pa toru ārējo malu, pakāpeniski pārejot uz iekšējo un iedziļinoties centrā. Mēs ejam pa savērpjošos spirāli, visu laiku tuvojoties Centrālajam punktam. Veicam divpadsmit pilnus apgriezienus un atnākam tora centrālajā punktā. Centieties virzīties nesecīgi – sākumā pa vienu toru, pēc tam – pa otru un trešo. Mācieties kustēties vienlaicīgi TRĪS VIRZIENOS. Jūsu attīstošies daudzdimensionalitāte un daudztelpiskums ļauj jums kā Gaismas Darbiniekiem strādāt nelineāri, uzreiz vairākos virzienos. Pēc tam, kad jūs atvedīsiet Dzīvinošās Uguns enerģiju Centrālajā punktā, vērojiet, kā tori sāk transformēties Mebiusa lentās! Domās, enerģētiski palīdziet šim procesam, kamēr nepārliecināsieties, ka toru vietā Debesu Velvē tagad dzīvo enerģētiskās struktūras Mebiusa lenšu veidā.

Šī darba etapa noslēgumā jāvizualizē tāda shēma.

 

3. ZĪM. SHĒMA TRĪS ENERĢĒTISKAJĀM STRUKTŪRĀM MEBIUSA LENŠU VEIDĀ.
4.     
Gaismas Darbinieki! Uzmanību! Tagad ir ļoti svarīgs mūsu gaismas-magnētiskā darba etaps. Mums ar jums stāv priekšā pāriet pie kvalitatīvi jaunas struktūras radīšanas no jau radītās. Tas ir ļoti atbildīgs solis. Un šo soli var nosaukt par “evolucionāru lēcienu” magnētisma attīstībā. Ko mēs tagad ar jums darām? Sākumā var katru struktūru Mebiusa lentas veidā sadalīt divās daļās! Jūs lieliski esat informēti par to, ka Mebiusa lentai ir divas cilpas. Tās ir piemēroti apzīmēt kā pirmā un otrā, kā kreisā un labā (ja lenta ir novietota horizontāli), kā augšējā un apakšējā (ja lenta ir novietota vertikāli). Un, lūk, tagad Krajons piedāvā jums pamēģināt sadalīt LĪDZ ŠIM NEDALĀMO! (VISUMA MAGNĒTISMA RADĪTĀJA SMAIDS). Mēs dalām Mebiusa lentu, taču patiesībā – sadalām VIENOTU TORU, kurš ir pieņēmis Mebiusa lentas formu. Mēs dalām nedalāmu struktūru – VIENOTU TORU, kurš teorētiski un praktiski var ar sevi pārstāvēt VESELU VISUMU. Bet vai tad var dalīt Visumu? Lūk, patiesi interesants jautājums! Un tas radās vienīgi tāpēc, ka cilvēki Dualitātē patiešām pieraduši DALĪT DAĻĀS, uzskatot arī savus “Es” par DIEVA daļām! Taču jūs neesat Dieva daļas! Jūs esat Viņa ABSOLŪTA KOPIJA-matrica. Un jūsu valodā ir vārds, kurš atspoguļo tamlīdzīgu parādību – FRAKTĀLIS! Pie tam “fraktālis” nozīmē to, ka kopija ir absolūta, tas ir, tā NE AR KO NEATŠĶIRAS NO ORIĢINĀLA!

Un tā, mani dārgie, tad nesāksim dalīt toru lentas veidā uz divām daļām, bet FRAKTĀLI ATSPOGUĻOSIM TĀS.

Kaut arī vienkāršībai varat saprast šo procesu kā sadalīšanu divās daļās. Tikko kā mēs “sadalīsim” mūsu brīnišķīgās lentas, tā uzreiz iegūsim sešas jaunas daļas. Mūsu struktūra iegūst sešu enerģiju, bet tā ir transformācijas enerģija, jo patiesībā taču “sešnieks” vienmēr tiecas uz ātriem pārveidojumiem.

Kā mēs rīkosimies tālāk? Mēs IZVEIDOSIM NO SEŠIEM DIVAS TRĪSVIENĪBAS! Mēs no trim bijušajiem toriem iegūsim DIVAS JAUNAS STRUKTŪRAS, kuras balstās uz TRIJU ENERĢIJU. Mēs savienosim atdalītās (patiesībā – fraktāli atspoguļotās) Mebiusa lenšu cilpas. Pie tam zilās lentas pirmo cilpu mēs savienosim ar violetās pirmo cilpu un baltās lentas pirmo cilpu. Tieši tāpat rīkosimies arī ar atlikušajām lentām.

Lūk, kādas struktūras mēs iegūsim rezultātā.

4. ZĪM. STRUKTŪRU, IEGŪTU TRĪS MEBIUSA LENŠU “DALĪŠANAS”/FRAKTĀLAS ATSPOGUĻOŠANAS REZULTĀTĀ, SHĒMA.

Magnētisma radītāji! Mani dārgie! Tagad pienācis laiks RADĪT MAGNĒTISKO TRANSFORMĀCIJU. JUMS IR PIEMĒROTI IZTĒLOTIES, KĀ NO TRĪS STRUKTŪRĀM MEBIUSA LENŠU VEIDĀ DZIMST JAUNA MAGNĒTISKA TRIĀLA STRUKTŪRA.

DOMĀS VEICIET ŠO TRANSFORMĀCIJAS PROCESU. Tam jūs varat iztēloties, kā trīs Mebiusa lentas atspoguļo plaknē DIVAS STRUKTŪRAS, RADĪTAS… NO TRĪS LAPIŅĀM! Jūs varat arī iztēloties, ka divas trīslapu struktūras izaug līdzīgi ziediem no trīs Mebiusa lentām.

NU!? KAS!? (SMAIDA KRAJONS, SMAIDA…) JŪSU SIRDIS NODREBĒJA PIE VĀRDU SAVIENOJUMA “trīs lapiņas”?! O, jā! Tas nav nejauši! Jo jums taču tik labi ir pazīstams vārdkopa “TRĪSLAPU LIESMA”. Jūs nereti izmantojāt to savā Gaismas darbā un droši vien neaizdomājāties par to, ka šīs “TRĪS LAPIŅAS” IR TRĪS ENERĢĒTISKO STRUKTŪRU MEBIUSA LENŠU VEIDĀ AUGLIS! Un, vēl jo vairāk, jūs nenojautāt, ka trīslapu liesma ir TRĪS TORU AUGLIS, kuri sākumā apvienojās savā starpā, bet pēc tam transformējās “bezgalības zīmēs” (“astotniekos”) un radīja FRAKTĀLU ATSPULGU TRĪSLAPU LIESMAS VEIDĀ! Daudzi no jums, Gaismas Darbinieki, novērojāt ar garīgo redzi trīslapu liesmu gan sirds telpā, gan saules pinuma rajonā, gan virs galvas… Un tagad Krajons jums pavēsta, ka šī trīslapu liesma VIENMĒR ir toru sistēmas auglis! Kā tieši tas notiek, jūs tagad nevis vienkārši zināt, jūs TAGAD PAŠI KĻŪSTAT TRĪSLAPU LIESMAS RADĪTĀJI! Un mēs turpinām vissvarīgāko Gaismas darbu, radot jauno magnētismu.
5.   
Piekrītiet, dārgie Gaismas Darbinieki, laikmetā, kad Trialitāte nomaina Dualitāti, visur un visā gribas meklēt un atrast skaitli “trīs”. Bet mums iznāca DIVAS struktūras – ar trīslapu liesmu. Vai tas ir nejauši? Nē, protams! Lieta tā, ka jūs dzīvojat pārejas laikmetā no Dualitātes uz Trialitāti, jūs pārejat no pamata, kas bāzējas uz skaitli “2”, uz pamatu, kas bāzēsies uz skaitli “3”. Tāpēc “2” un “3” savienojums ir pilnīgi piemērots savienojums MAGNĒTISMA ATTĪSTĪBAS PĀREJAS ETAPAM. Mums ir DIVAS struktūras uz TRĪSvienota pamata. Un šīs divas struktūras tagad sāksim aktīvi izmantot vecā magnētisma pārveidošanā jaunajā! Neskatoties uz to, ka mēs ar jums radījām trīspolāro fraktāli un sākām aktīvi ievest viņu jūsu pasaulē, divpolaritāte neizzuda momentāni no jūsu pasaules. To jūs, protams, saprotat. Jūs saprotat, ka mēs veicam PAKĀPENISKU PĀREJU no vienas dzīves uz citu. Un mēs radām pakāpenisku pāreju no magnētisma vecās formas uz jauno. Magnētisma vecā forma – tā ir divpolaritāte! Tā ir divu magnētisko polu esamība. Tāpēc DEBESU VELVE translē savas trīslapu magnētiskās struktūras DIVIEM MAGNĒTISKAJIEM POLIEM, kuri pagaidām vēl funkcionē jūsu pasaulē jebkurā līmenī. Tā notiek gan visas planētas līmenī, gan mikrostruktūru līmenī. Tāpēc, mani dārgie, tagad jūs varat radīt DEBESU VELVES JAUNU STRUKTŪRU APKĀRT ZEMEI! Jūs tagad varat ievīstīt planētu jaunā magnētiskā trīslapu liesmā!

Krajons lūdz jūs noskaņoties uz Beznosacījuma Mīlestības vilni. Krajons lūdz jūs saprast, ka patiesais magnētisms sākas tikai tad, kad sirdī dzimst smalka, maiga Mīlestība pret visu esošo. Egoistisks aprēķins, pat visrūpīgāk nomaskēts negatīvisms uzreiz atņem jums patiesa magnētisma iespēju – īpaši paaugstinātu vibrāciju apstākļos! Tāpēc, jo vairāk Mīlestības jūs nosūtīsiet tikko radītajai Debesu Velvei, jo maigāka, gleznāka, patiesāka viņa būs, jo ātrāk un kvalitatīvāk sāks strādāt mūsu jaunā Debesu Velve! Šī diženā magnētiskā struktūra ir nepieciešama ne tikai jums, cilvēkiem. Augstāko “Es” līmenī jauno Debesu Velvi gaida citu planetāro pasauļu iemītnieki; gaida dzīvnieki, putni, planetārās Stihijas, upju, ezeru, okeānu Gari… Gaida kalni, meži, zāle un ziedi… Jaunā Debesu Velve piešķirs jaunas iespējas attīstībai visiem planētas iemītniekiem un pašai Zemei. Māte Zeme, jūsu Gaija, tagad ir aizturējusi elpu lielās darbības priekšnojautās. Gaida Sanati Kumaras… Gaida visi Ercenģeļi, Eņģeļi… Visi galaktiskie un starpgalaktiskie Dienesti ir paziņojuši gatavību Jaunās Debesu Velves radīšanai… Ko viņi gaida? Jūs jautājat? Kā!? Jūs vēl neko neesat sapratuši? Jums jādod komanda radīšanas sākumam! Jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki, tikai jūs VARAT PAZIŅOT PAR GATAVĪBU! Jūs manifestējat šo gatavību!!! UN JŪS IZSAKĀT TĪRU NODOMU RADĪT JAUNU DEBESU VELVI – kā jaunu magnētisko pamatu, kā jaunu magnētisko dzinēju jūsu pasaules enerģijai!!!

JŪSU ENERĢIJA, KATRA GAISMAS DARBINIEKA ENERĢIJA, iet Debesu Velves radīšanas kopējā krājkasītē. Jūs ar savu tīro nodomu, enerģiju, APZINĀTU VADĪŠANU sākat pārbīdīt pasauli no divpolaritātes uz trīspolaritāti!

Bet tam mums ar jums sākumā nepieciešams ar savu siržu enerģiju iedegt trīslapu liesmas magnētiskajos polos un ievīstīt viņās planētu.

5. ZĪM. DEBESU VELVES TRĪSLAPU LIESMAS IEVĪSTA PLANĒTU.

Lūk, paskatieties, kā viņas izvietojas!

6. ZĪM. TRĪSLAPU LIESMU IZVIETOJUMS.

Vienu magnētisko trīslapu liesmu mēs novietojam Zemes Ziemeļu magnētiskajā polā, otru – Dienvidu magnētiskajā polā. Bet pēc tam skatāmies, kā lapiņas maigi apskauj Zemi, virzoties uz ekvatora līniju. Liesmu lapiņas uz ekvatora satiekas tā, it kā viena lapiņa gatava ieaugt starp divām, augošām pretī. Nosūtiet Debesu Velves magnētiskajām lapiņām Mīlestības un augšanas Enerģiju! Barojiet viņas ar savu siržu magnētismu!

Lapiņas pamirst uz ekvatora… Taču mūsu magnētiskā darbība pie tā neapstājas. Mums nepieciešams veikt vēl vienu, ļoti svarīgu magnētisku aktu.
6.   
Magnētisma Radītāji! Tagad mēs ar jums radīsim JAUNU MAGNĒTISKO ASI, kura savienos trīslapu liesmu Ziemeļu magnētiskajā polā un trīslapu liesmu Dienvidu magnētiskajā polā. Patiesībā Debesu Velves trīslapu magnētiskās liesmas atrašanās vieta NESAKRĪT ar pašreizējo magnētisko polu atrašanās vietu. Tā kā magnētiskā pola struktūra un Debesu Velves struktūra – tās nav vienas kārtas struktūras. Debesu Velve ir primārā, iekšējā struktūra, kura nosaka magnētiskā pola uzbūvi. Lūk, kāpēc mēs sākumā radījām formu – trīspolāro magnētisko fraktāli, bet tagad nodarbojamies ar iekšējākas, smalkmateriālākas struktūras radīšanu, kura sāks padot enerģiju trīsvienotajiem poliem.

Un tā, mēs sākam radīt jaunu magnētisko asi (asi šajā gadījumā uzskatām kā zināmu apvienojošu struktūru) STARP TRĪSLAPU LIESMĀM, kuras ir saistītas ar Zemes magnētiskajiem poliem. Smalkajā plānā Debesu Velves trīslapu liesmu centri atrodas blakus magnētiskajiem poliem, taču nesakrīt ar tiem!

Un tā, radām asi… Šī ass ir GAISMAS ENERĢĒTISKI MAGNĒTISKS VILNIS – līdzīgs tam, kuru mēs izmantojām TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISKĀ FRAKTĀĻA radīšanā, kad gājām cauri magnētiskajai membrānai. Šis vilnis sastāv no četriem lokiem no vienas puses un pieciem lokiem – no otras puses. Viņš savieno, saaudzē ceturto un piekto dimensiju. Četri loki – tā ir četrdimensionalitāte, pieci loki – tā ir piecdimensionalitāte.

7. ZĪM. VIĻŅA, KURŠ APVIENO CETURTO UN PIEKTO DIMENSIJU, SHĒMA.

Svarīgi zināt, ka pats vilnis sastāv no divām struktūrām – savstarpēji iekļūstošām sfērām. Pirmā struktūra ir viena sfēra centrā, trīs citas apkārt tai. Šī shēma simbolizē jūsu četrdimensionalitāti, kurā tagad dzīvojat.

 

 

8. ZĪM. STRUKTŪRA NO ČETRĀM SFĒRĀM, SIMBOLIZĒJOŠĀM ČETRDIMENSIONALITĀTI.

Otra struktūra – tās ir piecas savstarpēji iekļūstošas sfēras. Viena ir centrā, čatras ir apkārt. Tāda struktūra enerģētiski ir saistīta ar piecdimensionalitāti.

9. ZĪM. STRUKTŪRA NO PIECĀM SFĒRĀM, SIMBOLIZĒJOŠĀM PIECDIMENSIONALITĀTI.

Gaismas enerģētiski magnētiskais vilnis, kurš kalpo par pamatu asij starp trīslapu liesmām, sastāv tieši no tādām struktūrām, uzvērtām uz īpaša “magnētiska pavediena”. Četri loki no viļņa vienas puses sastāv no četru sfēru struktūras (četrdimensionalitāte), pieci loki no viļņa otras puses sastāv no piecu sfēru struktūras (piecdimensionalitāte). Tādejādi mūsu vilnis it kā gan “ienirst” piektajā dimensijā, gan “iznirst” ceturtajā. Enerģētiski tāds vilnis veic saikni starp dimensijām, satuvina, saaudzē tās.

Un tā, tagad mēs domās iztēlojamies tādu vilni.

Ir jāsaprot, ka uz šiem lokiem ir izvietotas struktūras no četrām sfērām un piecām sfērām, par kurām mēs pavēstījām. Uz pieciem lokiem ir izvietotas piecdimensionalitātes sfēras, uz četriem lokiem – četrdimensionalitātes sfēras.

Taču tā vēl nav visa ass! Tā sastāv no viena tāda viļņa un diviem citiem – līdzīgiem viņam, taču mazākiem pēc izmēra. Centrā ir lielais vilnis (viņš aizņem 1/3 daļu no visas ass garuma), no augšas un apakšas ir mazie viļņi (ar garumu 1/5 daļa no visas ass).


 

 

 10. ZĪM. GAISMAS VILNIS – DAĻA NO ASS, KURA SAVIENO DEBESU VELVES TRĪSLAPU LIESMAS.
7.   
Gaismas Darbinieki! Pienācis laiks radīt mūsu Debesu Velves kopējo struktūru. Savienojam ar asi no trīs viļņiem trīslapu liesmu augšējo un apakšējo daļu!

11. ZĪM. ASS, SASTĀVOŠA NO VIENA LIELA UN DIVIEM MAZIEM VIĻŅIEM.

 

 

12. ZĪM. TRĪSLAPU LIESMAS, APVIENOTAS AR ASI.

Bet tagad, mani dārgie, skatieties, kas notiek! Magnētiskās liesmas lapiņas sāk mainīt savas krāsas! Augšējā trīslapu liesma bija iekrāsota, kā jūs atceraties, zilā, violetā un baltā krāsā. Bet tagad zilā pārvēršas sarkanā, violetā – dzeltenā, baltā – zilā krāsā. Notiek krāsu izmaiņas arī apakšējā trīslapu liesmā. Taču šeit maina savu krāsu tikai viena lapiņa. Zilā kļūst gaišzila! Violetā un baltā lapiņa savas krāsas nemaina!

13. ZĪM. TRĪSLAPU LIESMAS AR JAUNAJĀM KRĀSĀM.

Lapiņu krāsu izmaiņas saistītas ar to, ka augšējā trīslapu liesma aktīvi sāk apmainīties ar enerģiju ar trīspolāro magnētisko fraktāli. Šī fraktāļa iekšienē aktīvi strādā enerģētiskās struktūras Mebiusa lenšu veidā, iekrāsotas tieši sarkanā, dzeltenā un zilā krāsā! Apakšējā trīslapu liesma nodibina aktīvu saikni ar Galaktikas Gaišzilās Rozes enerģiju, tieši tāpēc zilā krāsa transformējas gaišzilā. Baltā un violetā krāsa uztur aktīvu enerģētisku saikni ar Dzīvinošo Uguni.

Nu ko, mani dārgie Magnētisma Radītāji! Izbaudiet tikko radīto magnētisko struktūru! Izbaudiet, piesātiniet viņu ar savu siržu enerģiju. Nosūtiet šai struktūrai enerģiju no savām Sakrālajām Sirdīm, NO MŪSU VIENOTĀS – GAISMAS ĢIMENES – SAKRĀLĀS SIRDS! Un ziniet: šajās sekundēs DEBESU VELVE, pārdzīvojusi transformāciju vibrācijā 12:12:12, atkal pārveidojas. No trīs toru sistēmas viņa sāk transformēties sistēmā no trīslapu liesmām, apvienotām ar īpašu asi – jaunu gaismas enerģētiski magnētisku vilni.

Klau, mēs tagad ar jums atrausimies no zemes un pacelsimies augstu augšup! Krajons uzaicina visus radīt debesu ceļojumu! Es novietoju visus jūs uz sava “magnētiskā spilvena” – paša pilnīgākā pārvietošanās līdzekļa pa gaisa un magnētiskajiem viļņiem (KRAJONA SMAIDS). Mēs maigi uzlidojam virs planētas virsmas un tīksmināmies par Jauno Debesu VELVI. Sākumā mēs lidojam uz Ziemeļpolu, izbaudām sarkanās, dzeltenās un zilās krāsas kompozīciju… Pēc tam pārvietojamies uz Dienvidpolu… Mūsu acis priecē zilā, violetā un baltā krāsa… bet pēc tam… pēc tam mēs ar jums kopā “ienirstam” trīslapu liesmas iekšienē un sākam virzīties augšup pa vilni: četri-pieci-četri-pieci-četri-pieci… Nesteidzieties, mani dārgie! Nesteidzieties! Virzieties lēni, nesteidzoties! Jūs tagad nevis vienkārši ceļojat kopā ar Krajonu pa īpašu magnētisku asi. Mēs tagad kopā ar jums AUDZĒJĀM KOPĀ PIEKTĀS UN CETURTĀS DIMENSIJAS MAGNĒTISMU! Mēs tagad speram soli uz jaunas pasaules radīšanu, kurā būs salietas jūsu ceturtā un piektā dimensijas. Tā iegūs POLIPASAULES nosaukumu. Un tas patiesi ir tā! Mūsu radošais magnētiskais darbs rada pamatu, bez kura nav iespējama šīs apvienotās pasaules – POLIPASAULES – radīšana. Tāpēc ceļojiet pa gaismas enerģētiski magnētisko vilni “4-5” ar prieku! Jūs tagad patiešām esat kļuvuši Magnētisma Radītāji! Jūs radījāt VESELAS PASAULES JAUNU MAGNĒTISKU PAMATU! Mēs radām ar jums jaunu pasauli… Jaunu dzīvi…

Un, lūk, mēs esam viļņa augšā… Mēs atlidojam uz augšējās trīslapu liesmas centru, mūs aptver sarkanā, dzeltenā un zilā krāsa… Un no šejienes, no Debesu Velves virsotnes, MĒS SĀKAM IZSTAROT MAGNĒTISMU VISAI PLANĒTAI, VISAI VIŅAS PASAULEI, KATRAI DAĻIŅAI, KATRAI DZĪVAI BŪTNEI. Ko jūs redzat? Upes, ezerus, okeānus, ūdenskritumus? Dāvājiet Debesu Velvi viņiem! Redzat dzīvnieku barus – dāvājiet viņiem! Putniem debesīs – dāvājiet! Vaļiem un delfīniem okeānā – dāvājiet! Pat gaisīgajiem mākoņiem debesīs – dāvājiet Debesu Velvi! Dāvājiet jauno magnētismu katram cilvēkam! Iededziet trīslapu liesmas katra cilvēka sirdī! Sarkano-dzelteno-zilo! Violeto-gaišzilo-balto! Jaunā magnētisma trīsvienība mostas visu cilvēku sirdīs, un šo procesu vairs nav iespējams apturēt! Un kāpēc – apturēt? Jo trīsvienība – tā taču ir Dievišķās Vienotības atgriešanās! Trīsvienība – tā ir kosmiskās harmonijas atgriešanās. Trīsvienība – tas ir Ceļš uz Mājām, uz Dievišķo Garīgo Dzimteni – Lielās Centrālās Saules Eņģeļu Dzimteni!

Bet tagad Krajons pārnes jūs uz kādu nākotni… Uz kādu Slavas Zāli, par kuru ir runājis ne reizi vien! Šīs Zāles centrā stāv lieliska Gaismas Būtne ar brīnišķīgu seju. Un šai Būtnei aplaudē tūkstoši citu Gaismas Būtņu – no dažādiem mūsu Visuma stūrīšiem. Kā jūs domājat – kas ir uzmanības centrā? Kas ir svinību “vaininieks”? Šī brīnišķīgā Gaismas Būtne nesen ir atnākusi no “Aizsega” tās puses uz Augstāko Pasauli, un viņas svētku tērpā KĀDS tagad iepin brīnišķīgas enerģētiskas lentas. Sarkanas-dzeltenas-zilas… Violetas-Baltas-Gaišzilas…

Gaišzilas… Sīriusa Gaišzilā Roze… Baloža Debesu Velve…Mēs vēl arvien turpinām radīt viņu. Tās nav mūsu darba beigas… Mēs vēl atgriezīsimies uz šo Dievišķo Velvi – uz magnētisma DZIĻO pamatu…

Kā jūs domājat – kas stāvēja centrā? Kā uzskatāt, kas dāvāja Gaismas Būtnei lieliskās atšķirības zīmes par apbrīnojamo darbu jaunā magnētisma radīšanā? Ak, nekad jums neatminēt tādu mīklu (KRAJONS DĀVĀ LABU SMAIDU). Nākotne… Tā jau ir… Un nākotne ir man uz plaukstas… Es zinu: VISS TIKA RADĪTS TĀ, KĀ IEPLĀNOJA ŠĪ VISUMA DIEVS-RADĪTĀJS – TAI SKAITĀ ARĪ ŠAJĀS BRĪNIŠĶĪGAJĀS LIELĀ OKTOBRA DIENĀS… VISS TIKA RADĪTS TĀ… VISS IR TĀ… VISS PATIESI IR TĀ!
8.     
Pateicieties par Kopradīšanu Gaismas Ģimenei, Krajonam, Mātei Zemei – Gaijai, Sanatam Kumaram, saviem Skolotājiem un Audzinātājiem. Pateicieties par kopradīšanu starpgalaktisko Laertu Dienestam – kā Gaismas Būtnēm, harmonizējošām telpu un laiku mūsu Visuma plašumos. Pateicieties par kopradīšanu starpvisumu Arhontu Dienestam – kā Gaismas Būtnēm, kuras apvieno mūs ar Vecāku Visumu un palīdz radīt jaunus Visumus. Pateicieties visiem Ceremonijas dalībniekiem par JAUNĀS DEBESU VELVES – JAUNĀ MAGNĒTISMA JŪSU PASAULEI AVOTA – radīšanu. UN KLAUSIETIES ATBILDĒ PATEICĪBAS VĀRDUS. GAISMAS ĢIMENE RUNĀ AR JUMS, MANI DĀRGIE! KLAUSIETIES VIŅU CAUR SAVĀM SAKRĀLAJĀM SIRDĪM!

22.12.12

Viktora Truhina ilustrācijas.

MEDITĀCIJAS AUDIOIERAKSTS

http://light-group.info/co-creation/planet-actions/786-audiorecordingofmeditationofkrayoncreationoftheheavenlyarch.html

 

Dārgie draugi!

PĀREJAS–2012 informatīvi-enerģētiskie materiāli.

1. “GALAKTISKĀ GAIŠZILĀ ROZE IERADUSIES SAULES SISTĒMĀ” http://www.magnitiduha.info/archives/4564

2. KRAJONS. “UZ TIKŠANOS UZ EKVATORA!”,

3. KRAJONS. “ATVADĪŠANĀS NO DUALITĀTES JEB TIKŠANĀS UZ EKVATORA” http://www.magnitiduha.info/archives/4472

4. KRAJONS. “KAS NOTIKA UZ EKVATORA?” http://www.magnitiduha.info/archives/4710

5. SEN-ŽERMENS. “VIOLETĀ UGUNS STEIDZAS PALĪGĀ PLANĒTAI” http://www.magnitiduha.info/archives/4728

6. KRAJONS UN ERCENĢELIS MIHAĒLS. “AICINĀM UZ MAGNĒTISKO POLU!”,

7. KRAJONS. “BALLE UZ MAGNĒTISKĀ POLA” http://www.magnitiduha.info/archives/4912

8. MĀTE ZEME. “LIELĀS DIENAS REZULTĀTI”, http://www.magnitiduha.info/archives/4958

9. KRAJONS. “ZEME UN VISUMS JAUNĀ CIKLĀ” http://www.magnitiduha.info/archives/4909

10. EL MORIJA, SEN-ŽERMENS, KUT HUMI. “PAVASARIS DECEMBRĪ: JAUNĀS SAULES DZIMŠANA”,

11. MĀTE ZEME. “UN VILNIS DZEMDINA SAULI” http://www.magnitiduha.info/archives/4969

12. KRAJONS. “EŅĢEĻI PIE DEBESU VELVES”,

13. KRAJONS. “DEBESU VELVES RADĪŠANA”

sagatavoja un nopublicēja Gaismas Darbinieku vietnēs žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” – Gaismas Ģimenes oficiālā izdevuma redkolēģija.

JUMS – AR MĪLESTĪBU…

GAISMAS DARBINIEKI RADĪJA PĀREJAS-2012 HARMONIJU!!!

PALDIES, KA MĒS ESAM KOPĀ!

MŪSU AIZRAUJOŠAIS GAISMAS CEĻOJUMS TURPINĀS – TAGAD JAU JAUNĀ PLANETĀRĀ UN VISUMA CIKLĀ!

http://light-group.info/co-creation/planet-actions/785-angelsontheheavenlyarch.html

Tulkoja Jānis Oppe[1] Netulkojama vārdu spēle krievu valodā: balodis – голубь; gaišzilā – голубая. (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email