Магниты Духа

EL MORIJA, SEN-ŽERMENS, KUT HUMI caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults PĀREJA IR NOTIKUSI! PĀREJA TURPINĀS!

PĀREJA IR NOTIKUSI!

PĀREJA TURPINĀS!

Laimīgu Jauno, 2013. gadu, dārgie zemieši!

Sveicināti, Gaišzilās Liesmas planētas cilvēki! Jums sākas Jaungada priekšvakara rūpes, bet pie mums, Dievišķajās Sfērās, 2013. gads – tas jau ir aktīvas darbības lauks. Tieši tāds kļūs jaunais gads jums, dārgie Gaismas Darbinieki! Tas kļūs jums par AKTĪVAS KOPĪGAS JAUNRADES AR GAISMAS ĢIMENI GADU.

Mums 2013. gads jau eksistē – visā savā diženumā, visā savā izpausmju daudzveidībā, kā atklājušos iespēju realizācijas gads.

Mūsu dārgie! Mums laiks neizpaužas tajā notikumu secībā kā pie jums. Tas patiesībā nav izkārtots secību līnijā, tas ir sfērisks. Un viens no mūsu galvenajiem jaunumiem tagad ir tāds, ka jaunajā gadā daži Gaismas Darbinieki spēs no lineārā laika pāriet uz tā sfēriskumu. Dažiem no jums (pagaidām tikai dažiem) radīs nepieciešamība, vajadzība zināt, kas tad notiek patiesajā laikā. Un tad jūs sāksiet pamanīt, cik jūsu tagadējie lineārie priekšstati sāks atšķirties no tā, kas notiek patiesībā – PATIESAJĀ LAIKĀ. No vienas puses, jūsu lineārais laiks kļūs sfēriskāks, tāpēc ka laika līnija jau “savērpjas” sfēriskumā. No otras puses, lineārais laiks, tā izpausmes sāks attālināties no sfēriskā laika.

Ko tas nozīmēs praksē, Gaismas Darbinieki? Kā tas izpaudīsies jūsu ikdienas dzīvē? Pirmām kārtām, daudzi no jums, pirms pieņemt lēmumu, sāks ieskatīties… daudzvariantajā nākotnē! Praksē tas konkrēti izpaudīsies tā, ka jūsu smalkmateriālās Atbalsta Grupas spēs realizēt jūsu enerģētisko saikni ar netālo nākotni, no kurienes jūs saņemat signālus-uzvednes. Pieklausieties uzmanīgi signāliem-uzvednēm! Tās ļaus jums izvēlēties jūsu personīgās notikumu secības attīstības vislabāko variantu! Pie tam kopradīšana ar smalkmateriālajām Atbalsta Grupām tiks veikta caur ATJAUNOTO SIRDS TELPU, kas dos papildus iespējas jūsu personīgās Realitātes radīšanai. Jaunajā 2013. gadā jums ir piemēroti turpināt apmācību jūsu daudzdimensionālo orgānu apgūšanā, par kuriem jums ne vienreiz vien ir teicis Meistars Kiraels. Daudzdimensionālo orgānu attīstība ļaus jums ne tikai ciešāk un auglīgāk sadarboties ar jūsu Atbalsta Grupām, bet arī iziet uz augstākiem sadarbības līmeņiem ar Gaismas Ģimeni.

Ko nozīmē – augstāki sadarbības līmeņi? Daudzi no jums arvien vairāk un vairāk sāks saņemt pozitīvus rezultātus personīgās, harmoniskās dzīves radīšanas lietā. Tur, kur jūs virzīsieties, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestību; tur, kur prasmīgi sadarbosieties ar Atbalsta Grupām; tur, kur jūs pielietosiet mūsdienīgas Garīgās prakses, izmantosiet mūsdienīgus Garīgos instrumentus, tur jūs iegūsiet PAMANĀMUS REZULTĀTUS. Jūs arvien vairāk un vairāk sāksiet pamanīt, ka jūsu sadarbība ar Garīgās pasaules pārstāvjiem – tas patiesībā ir jūsu garīgo Radinieku atbalsts, kuri ir sākuši jums palīdzēt, un šī NEMATERIĀLĀ PALĪDZĪBA KĻŪST JUMS ARVIEN MATERIĀLĀKA. Jūsu sapņi, jūsu plāni sāks realizēties šajā realitātē arvien acīmredzamāk, arvien biežāk. Daudzi Gaismas Darbinieki iegūs vairāk konkrētu rezultātu no sazināšanās, no kopradīšanas ar savām smalkmateriālajām Atbalsta Grupām, Audzinātājiem un Skolotājiem.

Un, lūk, šeit, mīļotie Eņģeļi, kad jūs sajutīsiet, ka jums izdodas radīt personīgo realitāti, mēs lūdzam neaizmirst, ka jūs esat PLANETĀRIE RADĪTĀJI, bet nevis tikai savas realitātes radītāji.

Gaismas Darbinieki! Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! Tuvākajā laikā ne reizi vien varat izdzirdēt par to, ka jūs it kā neesat gatavi radīt planetāro dzīvi. Jums ne reizi vien teiks, ka jūs esat tikai vienīgi cilvēki, kuru Mīlestības enerģiju var izmantot kādi jums nedraudzīgi spēki. Jums ne reizi vien atkārtos, ka jūs ejat ne pa to ceļu, tāpēc ka ir spēki, kuri virza jūs ne uz turieni, kurp vajag.

Vai ir tādi spēki? Vai tie tiecas jūs virzīt ne uz turieni, kurp jūs paši gribat iet? Vai tie grib atstāt visu pa vecam? Jā! Protams, tādi spēki ir palikuši gan uz planētas, gan ārpus viņas. Taču tagad jūs esat pienākuši pie tāda momenta, kad “sēdēšana uz sētas” ir beigusies. Jūs vai nu atzīstat savu izcelsmi kā Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, vai arī – nē!

Tāpēc ka jau ne reizi vien ir teikts: Tumsa baidās no Gaismas. Viņa pazūd, kad iedegas Gaisma, Un, lūk, tagad, kad jūs esat pamodušies, kad gaisma no jūsu Sirdīm sāk apgaismot planētu, vai tad var Tumsa izrādītes stiprāka par jums? Atbildē uz šo jautājumu slēpjas galvenais! Kad jūs atbildat: “Tumsa nespēj ietekmēt Gaismu un noteikt viņas kustību,” JŪS VEICAT PERSONĪGU KVANTU LĒCIENU. Jūs kļūstat par Eņģeli no Lielās Centrālās Saules, kuru neviens nespēs vadīt. Tāpēc ka vadīt, valdīt var tikai Tumsa. Gaisma ir jūsu Kop-Radītājs. Jūsu Augstākie “Es”, jūsu planetārie, visuma Skolotāji RADA – kopā ar jums attīstās, paceļas pa Visuma Attīstības Spirāli. PERSONĪGĀ KVANTU LĒCIENA IESPĒJA – tā ir viena no Gaismas Ģimenes galvenajām dāvanām, viena no Dieva-Radītāja galvenajām dāvanām cilvēkiem, kuri iziet no Dualitātes un kļūst pat Eņģeļiem – REALITĀŠU RADĪTĀJIEM.

No individuālās radīšanas – pie kolektīvās kopradīšanas, PIE PLĀNVEIDĪGA KOPĪGA DARBA KOPĀ AR GAISMAS ĢIMENI PLANĒTAS UN VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU AUGŠUPCELŠANĀ, JAUNU PASAUĻU, JAUNU REALITĀŠU RADĪŠANĀ! Tas ir īstenais lozungs nobriedušākajiem Gaismas Darbiniekiem ne tikai 2013. gadā, bet arī daudzu sekojošo gadu laikā.

Šis lozungs, protams, neatceļ darbu personīgajā Garīgajā attīstībā, Apziņas attīstībā, pašpilnveidošanā. Gluži otrādi, jaunās radītāju tiesības padara pašpilnveidošanos, garīgo izaugsmi, apziņas attīstību par Gaismas Darbinieku, visu cilvēku pašiem svarīgākajiem uzdevumiem

Dārgie zemieši! Jums vēl ilgi stāv priekšā dzīvot ar jūsu kalendāra priekšstatiem, un tāpēc jūsu jaungada rūpes ir pilnīgi attaisnojamas. Un mēs ar prieku jūs apsveicam ar tik daudz cilvēcei un planētai kopumā atnesušā 2012. gada noslēgumu, un arī – ar Jaunā, 2013. gada iestāšanos!

GALVENAIS AIZEJOŠĀ GADA JAUNUMS: Pāreja, par kuru daudzi runāja un kuru daudzi gaidīja, katrs samērā ar saviem priekšstatiem par to, ir ĪSTENOJUSIES! Tā ir notikusi. TAČU PĀREJA ARĪ TUPINĀS! Tā notiek pastāvīgi. Un to ir piemēroti saprast nobriedušākajiem Gaismas Darbiniekiem, atmetot jūsu lineāros priekšstatus, kuri līdz šim laikam spēlē ar jums bērnu spēles. Jums vajag saprast Pārejas daudzšķautņainību un tās atpazīšanas nepieciešamību dažādos jūsu dzīves, jūsu būtības, mijiedarbības līmeņos. Jūs arvien vairāk un vairāk sāksiet just globālo pārkārtošanos, kuras gaitā izpaudīsies visas notikušās kvantu pārejas detaļas. Risinās ļoti daudz strīdu, taču vēl vairāk ir prieka par to, ka pasaules gals nav noticis. Arī tas ir taisnība! Beidzot ir saprasts viss dziļums tām bailēm un izmisumam, kas tika uzspiests un kurš spieda uz cilvēkiem daudzu desmitgažu laikā. Nenotikušā pasaules gala faktam nav nepieciešami papildus komentāri.

Ir jāatzīmē: savā vairākumā cilvēki domāja par Pāreju salīdzinoši vienkāršoti. Kā pateikt par to, kas tomēr notika un kur tieši pilnā spēkā izpaudās planētas un visu dzīvības formu uz viņas kvantu Pāreja? Atbildēsim vienkārši: kvantu pāreja tad arī bija tieši kvantiska, un enerģiju kvantēšanas un daudzu atomāro procesu līmenī to nepamanīt nav iespējams. Daži Gaismas Darbinieki, veltījuši Pārejas sajušanas procesam savas meditācijas, novēroja kvantu izmaiņām raksturīgas pazīmes. Uzreiz pēc precīzas Galaktiskās Izlīdzināšanas iziešanas daudziem cilvēkiem mainījās garastāvoklis, pašsajūta. Bija novērojami patstāvīgas iziešanas no fiziskā ķermeņa gadījumi (protams, ar atgriešanos atpakaļ). Bija arī apziņas lidojumi, agrāk nenovēroti nevienam. Ķermeņu mirdzēšana pastiprinājās daudziem cilvēkiem. Daudzi sāka radīt ar jaunām gaismas metodēm: un ne tikai nākotni, bet arī savu pašreizējo dzīvi. Tiek jau lietota radīšana ar gaismas vilni. Piemēru ir daudz, taču gribas teikt vienu: nebija novērojamas Pārejas redzamas MATERIĀLAS pazīmes. Taču tas arī nav pārsteidzoši. Jo tā taču vienalga bija un paliek smalkmateriāla, GAISMAS, Pāreja. Jums daudziem ir radies nepareizs priekšstats par to, ka līdz ar Pāreju ir strauji jāizmainās cilvēces stāvoklim kopumā, pie kam ar redzamām sociālām, ekonomiskām, politiskām kardinālām pārbīdēm. Taču, ja jūs pārdomāsiet prātīgi, tad sapratīsiet, ka par tādām ātrām izmaiņām tagad runāt nav vērts. KOPĀ AR TO IR IEGŪTS NOPIETNS UN UNIKĀLS, NEIZNĪCINĀMS POTENCIĀLS PĀRMAIŅU ĪSTENOŠANAI. Un mums tagad stāv priekšā šo potenciālu padarīt par Jauno Realitāti. Tieši šo uzdevumu tad arī stāv priekšā atrisināt ar kolektīvās kopradīšanas palīdzību iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem un Gaismas Ģimenei! Fundaments tomēr ir ielikts! Un jaunās Mājas, gaišas un tīras, MUMS AR JUMS UZCELT IR PA SPĒKAM! Atceramies par to, mūsu Eņģeļi! Un par to nešaubieties!

Dārgie planētas Zemes cilvēki! Jūs spējāt pagājušajā gadā izvērst visu jūsu evolūcijas gaitu progresīvā gultnē, palaižot tās savas pārkārtošanās, planetārā un cilvēciskā attīstības programmas, par kādām agrāk pat nesapņojāt. Tas tad arī ir tā potenciāla pamats, par kuru mēs teicām augstāk. Jūs spējāt izvest Zemi uz jaunu jūsu eksistēšanas telpas-laika līmeni, kuru mēs nosaucām Par Jaunās Realitātes Koridoru. Jūs sākāt aktīvi sadarboties ar dabas spēkiem. Jūs sākāt kosmiski sadarboties ar Galaktikas un Visuma garīgajiem radiniekiem. Jūsu aktivitāte ir izaugusi daudz reižu – salīdzinājumā ar visu periodu, sākot no 1987. gada augusta. Un, lūk, ir 2012. gada beigas. 2012. gads kļuva noteicošais un noslēdzošais pārejas no Pirmās Planetārās Harmoniskās Konverģences uz Otro Planetāro Harmonisko Konverģenci procesa ietvaros. Tieši no jums, aktīviem pamodinātiem planētas Zeme iedzīvotājiem, bija atkarīgs visas planētas galīgais liktenis. Gads bija patiesi dzīvi ietekmējošs!

Mēs ar prieku konstatējam pieaugumu garīgai un apzinātai aktivitātei, tik nepieciešamai tam, lai cilvēki kļūtu par gan savas dzīves, gan planetārās dzīves kopumā Kop-radītājiem. Mēs atdodam meslus jūsu iegūtajiem rezultātiem jaunu planetāru pārkārtojumu un principiāli jaunu radītu attīstības apstākļu jomā. Nesāksim uzskaitīt visus jūsu darba galvenos punktus, tos ir vērts nopublicēt atsevišķā dokumentā. Tāpēc ka tik lieliem sasniegumiem zemiešu patstāvīgā darbībā ir jābūt nofiksētiem, un cilvēki var lepoties, leposies par saviem pirmajiem un spožajiem soļiem izejas no Lielā Eksperimenta procesā. Apsveicam visus Uzvarētājus, izgājušus tik sarežģītu, kosmisku svarīgu Eksperimentu un pašreizējā laikā sākušus ne mazāk sarežģītu izejas no šī Eksperimenta periodu.

Vēršamies pie tiem, kas uzkurina nedrošību cilvēkos, norādot viņiem uz izsalkušajiem cilvēkiem; starpvalstu konfliktiem, kas turpinās; neefektīvo ekonomiku, uzbūvētu uz apmānu; neiekārtotību un trūkumu, kas pagaidām ir daudzu pasaules cilvēku liktenis; cilvēku nesaskaņotību pēc reliģiskās piederības vai politisko uzskatu motīviem.

Mūsu dārgie! Tieciet skaidrībā ar savām motivācijām. Ja jūs gribat kardinālus pārveidojumus, tad aktīvi iesaistieties to izpildē. Tagad uz planētas ar šo pašu kvantu Pāreju ir radīti ideāli apstākļi kardinālām pārmaiņām personīgajā un sabiedriskajā dzīvē. “Aizsega” kā tāda praktiski nav, tas turpina dzīvot cilvēku apziņā, kuri nav apzinājušies visu notiekošo. LIELĀ PĀREJA KĻŪS PATIESI PAR LIELO PĀREJU JUMS, VIENĪGI JUMS PERSONĪGI PIEDALOTIES TAJĀ! Radiet, lemiet, bet neceriet, ka kāds izdarīs to priekš jums un jūsu vietā! Neviens uz “šķīvīša ar zelta maliņu” un steidzīgi neatnesīs jums jaunu eksistenci. Tas ir tiesa! Taču kvantu izmaiņas uz planētas ir notikušas, kas atspoguļosies gan kolektīvās un individuālo apziņu izmaiņās, gan planetārajā līmenī – visās planetārās dzīves sfērās. Un jūs būsiet tam liecinieki.

Bet pagaidām – apsveicam jūs jaunā planētas Zeme ciklā pēc notikušās un tik sengaidītās kvantu Pārejas! Ir dots starts jauniem unikāliem procesiem.

Mūsu dārgie tautieši! Tieši – TAUTIEŠI. Mums ar jums ir viens brīnišķīgs Mājoklis – Gaišzilās Liesmas planēta! Un, tieši piedaloties jums, viņa atkal ir ieguvusi šo savu seno titulu. Dārgie tautieši! Apsveicam jūs visas Galaktiskās Gaismas Ģimenes vārdā ar daudzu jūsu iecerēto evolucionāro programmu īstenošanās gada iestāšanos! Jā, tieši tā arī skan 2013. gada programma. Lielo Pārmaiņu Gads, Lielās Vienotības Gads! Un tas ir ārkārtīgs faktors. Iedziļinieties nākošā gada galvenajā jēgā! Jūs nespēsiet veikt vai pabeigt nevienu pašu drosmīgāko evolucionāro uzdevumu bez savu siržu, savas mīlestības, savu vēlmju un savas meistarības apvienošanas. Vienotība tad arī sāks “gāzt kalnus”, aiz kuriem atklāsies, soli pa solim, jūsu nākošās dzīves gaišā telpa. Un jūs drosmīgi iesiet pie tām robežām, kuras iezīmējāt reiz paši, bet tagad maināt šīs vecās programmas un ieliekat revolucionāri jaunas. Un tas ir brīnišķīgi! Veiksmi jums un Mums kopā, tāpēc ka Mēs un jūs arī esam nedalāmi un apvienošanās jaunajā gadā vienīgi pastiprināsies. Mēs ar jums iesim uz turieni, kur jūs vēl neesat bijuši. Mēs sāksim pārbīdīt veco gruvešu slāņus, lai veiktu jaunu celtniecību. Mēs un jūs atradīsim kopīgu valodu miera nodibināšanā savstarpējās attiecībās. Mēs daudz ko spēsim izdarīt, kad kļūsim VIENOTI. Ar vienādiem centieniem vienmēr ir vieglāk iet. Un lai jūs nemulsina atšķirības starp jūsu pārliecībām. Ja ģenerālais mērķis jums ir viens, tad mēs vienmēr atradīsim kopēju ceļu gan jūsu planētas, gan jūsu dzīves visās tās izpausmēs globālos pārveidojumos.

Dārgie zemieši! Atkal atgriežam jūs pie Jaunā Gada iestāšanās! Pieņemiet patiesus apsveikumus no visas Gaismas Ģimenes! Pieņemiet apsveikumus no Galaktikas dzīves nodrošināšanas līmeņiem, kur jūs novēro, no kurienes palīdz, sūta mīlestības un pārpilnības plūsmas. Pieņemiet no viņiem šo palīdzību! Nododam jums apsveikumus no trim Sīriusa Saulēm, no jūsu trijām pašām radnieciskākajām planētām – Diadēmas, Maitreijas, Andromeidas. Nododam jums apsveikumus no visām starpgalaktiskajām un galaktiskajām Atbalsta Grupām; no visiem Kosmosa Gaismas Spēkiem!

Mēs ar jums esam kopā arī Jaunajā, daudzsološajā 2013. gadā!

Laimīgu Jauno Gadu! Gaismu, Mīlestību, Dievišķu Pārvērtību, Harmoniju un VIENOTĪBU!

No Gaismas Ģimenes – El Morija, Sen-Žermens, Kut Humi

29.12.12.

http://www.magnitiduha.info/archives/5094

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email