Магниты Духа

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Sergeju Kanaševski. Trīsvienība un trīs evolūcijas atzarojumi

Tiešais čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai

Sveicināti, mani mīļotie bērni – Zemes bērni, Galaktikas bērni, Visuma bērni!

Šodien es esmu ar jums tāpēc, ka mums stāv priekšā veikt 2012. un 2013. gadu harmoniskas apvienošanas ceremoniju ar jūsu siržu enerģiju palīdzību. Gaismas Radītāji! Pateicos jums par visu Gaismas darbu, kurš tika īstenots 2012. gada laikā. Īpaši – par aktīvo darbību novembrī-decembrī, Lielās Pārejas-2012 laikā. Pāreja patiešām ir veikta, taču tā TURPINĀS. Tāpēc ir svarīgi uzlūkot 2012. gada kalendāro beigšanos kā PLŪSTOŠU PĀRTECĒŠANU uz 2013. gadu. Svarīgi ir patiešām saprast, ka PĀREJA-2012 – tā ir daļa no VISPĀRĒJĀS PĀREJAS NO VECĀ UZ JAUNO. Un notikumi, kuri izvērsīsies 2013. gadā, ir ne mazāk, bet pat VAIRĀK SVARĪGI – no Zemes, cilvēces un visu planetāro dzīvības formu evolucionārās attīstības redzes viedokļa.

Mani mīļie! Jūs redzējāt, ka mūsu kopīgā, kolektīvā darba laikā dažbrīd uzliesmoja kaislības ne pa jokam; izpaudās pat pretošanās starp Gaismas Darbiniekiem. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka tā saucamie pret-cīnītāji, tā saucamie pretinieki patiesībā ir jūsu patiesi draugi un palīgi. Gribu, lai tikai tā, no īstenu Melhisedeku pozīcijas, jūs uztvertu visus, kas izsaka nepiekrišanu, saka jums reizēm aizvainojošus vārdus; iet to ceļu, kuru jūs nepieņemat. Jūsu sirdis ir aicinātas izstarot vairāk mīlestības, jūsu apziņai stāv priekšā vēl lielākas paplašināšanās process. Jūsu patiesie “Es” nav tie, ar ko jūs esat pārstāvēti šajā realitātē. Jūs lieliski par to esat informēti. Jūs tikai esat sākuši tuvoties saviem patiesajiem “Es”. Taču tuvojas šim Dievišķajam “Es” arī ABSOLŪTI VISI ZEMES CILVĒKI – tiesa, atrodoties katrs savā evolucionārās attīstības līmenī. Jūs zināt Kristus mācības pamatu, šīs mācības patiesību. ŠĪ PATIESĪBA IR MĪLESTĪBA. Katrs no jums ir Kristus, un tāpēc jūsu īstenā daba ir patiesa Mīlestība pret visu: gan pret tiem, kas iet ar jums, gan pret tiem, kas, kā liekas, turas pretī jums. Jebkuru pretnostatījumu, pretošanos īsteni Gaismas Darbinieki uztver tikai uz mīlestības viļņa. Tāpēc jums ir piemēroti veikt speciālu meditāciju jaunajā gadā un nosūtīt mīlestības vilni visiem, kas MITINĀS AR JUMS ŠAJĀ PASAULĒ UN PAT – citās pasaulēs. VISS IR VISUMA LIELA SPĒLE. Bet spēle – tā ir partija ar partneriem. Tā nav iespējama bez dažādiem dalībniekiem, bez dažādām lomām. Bez partneriem jūs vienkārši nespētu nospēlēt Dualitātes Partiju, tāpēc ka Dualitāte pamatojas uz sadalījumu un, kā sekas tam – uz pretošanos. Pateicoties tam vai citam pretnostatījumam, pateicoties tai vai citai negatīvas enerģijas izpausmei, jūs arvien vairāk un vairāk saprotat, kas notiek patiesībā, jūsu apziņa paplašinās. Vienlaicīgi ar to Jūs arvien vairāk jūtat arī notiekošo notikumu svarīgumu.

Attiecībā pret Pārejas-2012 notikumiem tika izteikti polāri viedokļi. Taču tieši pateicoties tam, pēc kāda laika jūs varēsiet novērtēt Pāreju kā vēl vienu nozīmīgu notikumu priekš vispārējās Augšupcelšanās. Paies laiks, un citi cilvēki arī novērtēs to no jaunām, līdz šim nezināmām pozīcijām.

Tāpēc, lūk, pats galvenais Kristus-Melhisedeka novēlējums jums – Gaismas Radītājiem: iet patiesas Mīlestības ceļu. Ļoti daudzi uz planētas runā par mīlestību, bet tomēr nejūt viņu, šo mīlestību. Runāt par mīlestību ir viens. Just, izstarot Mīlestību, radīt, balstoties uz Mīlestību, ir pavisam kas cits. Patiesa Mīlestība – jebkurā formā, kurā viņa izpaužas, ir iedarbīga! Mīlestība palīdz gan Augšupcelšanās procesam, gan visu uzdevumu, kuri stāv mūsu priekšā, risinājumam. Pāriešana uz patiesu Mīlestības Vilni tagad ir pats galvenais uzdevums visiem cilvēkiem un pirmām kārtām – planētas Garīgajam avangardam, Gaismas Radītājiem.

Mani bērni! Uzdevumi, kurus mums stāv priekšā atrisināt 2013. gadā, ir vēl augstāki, vēl sarežģītāki nekā uzdevumi, kuri stāvēja līdz 2012. gadam un 2012. gadā.

Vispirms Es vēlreiz aicinu uz to, lai jūsu Gaismas darbā, meditācijās, garīgi-enerģētiskajos, informācijas vēstījumos būtu vēl vairāk patiesas Mīlestības. Es lūdzu uztvert to ne kā formālu novēlējumu; lūdzu saprast to KĀ PAŠU GALVENO NOVĒLĒJUMU. Tāpēc ka JAUNOS UZDEVUMUS, kuri stāv priekšā iemiesotajiem Gaismas Radītājiem, nav iespējams atrisināt tajā planetārās Mīlestības enerģijas līmenī, kurš bija agrāk! Tagad ar šo mīlestības līmeni nepietiek! Iesūciniet mīlestības enerģiju katrā savā vārdā, katrā garīgā kontaktā, katrā kolektīvā un individuālā gaismas jaunradē. ATKĀRTOJU: DZĪVOT, RADĪT, STRĀDĀT PATIESAS MĪLESTĪBAS LĪMENĪ IR MANS GALVENAIS NOVĒLĒJUMS JUMS. Jauns Mīlestības līmenis – tas ir tas, ka palīdzēs jums pārvarēt smagus, reizēm šķietami nepārvaramus, šķēršļus,

Daudziem no Gaismas Darbiniekiem nebija vienkārši dzīvot, attīstīties un radīt 2012. gadā. Un kā veiksies 2013. gadā, kad mēs organizēsim lielāka mēroga darbus? Viss ir atkarīgs no jums, NO JŪSU MĪLESTĪBAS. Jo augstāks būs jūsu mīlestības līmenis, jo patiesāka un maigāka viņa būs, jo daudzdimensionālāka, ietilpīga kļūs jūsu sirds telpa, jo LIELĀKS SKAITS SMALKMATERIĀLO PALĪGU AIZTRAUKSIES JUMS PALĪGĀ. Jo lielāku skaitu uzdevumu, sabiedrisku un personīgu, jūs spēsiet atrisināt. Jo vairāk pavirzīsieties pašpilnveidošanās, apziņas paplašināšanas, Radītāju – Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules – Garīgās Meistarības apgūšanas lietā. PATIESA MĪLESTĪBA JAUNAJOS ESAMĪBAS APSTĀKĻOS DAUDZ REIŽU PALIELINĀS JŪSU RADĪTĀJU VARENĪBU.

2013. gadā mums stāv priekšā veikt virkni svarīgu svētu ceremoniju, svarīgu gaismas pasākumu, un jūs, mani Bērni, kļūsiet par to dalībniekiem, organizatoriem. Jūsu Mīlestība un Gaisma ir aicinātas pamodināt arvien jaunus un jaunus cilvēkus, kuri drīz kļūs par jauniem Gaismas Darbiniekiem. Tie, kas iet pa pēdām jums, blakus jums, sāks arvien vairāk uzticēties jums. Viņi sajutīs, jutīs, ka jūs nesat Mīlestību. Viņi nevis vārdos, bet enerģētiskā līmenī sajutīs, ka jūs nesat Planetārā, Galaktiskā un Visuma Garīgo Centru enerģiju. Viņi sajutīs patiesu Mīlestību un Vienotību. Un šī vienotība ir visu, tajā skaitā arī to, kas jums stāv pretim, pieņemšana. Tāpēc pat mazākās jūsu negatīvo pārdzīvojumu, kurus jūs veltāt dualitātes tēmai, pretnostatījumam, nokrāsas gada laikā ir jānoved līdz minimumam. PIENĀCIS LAIKS VĒL AKTĪVĀKAI GARĪGAI IZAUGSMEI. Jūs paši vairs neesat tie iesācēji Gaismas Darbinieki, kādi bijāt līdz Pārejai. 2012. gads izveda jūs uz citu, absolūti kvalitatīvi jaunu, līmeni. Taču pašpilnveidošanās paliek absolūti svarīgs un primārs uzdevums. Vajag katru dienu, katru stundu augt garīgi. Augt garīgi tieši šodien, neatliekot uz rītu. Mācieties Mīlestību arvien vairāk izmantot kā garīgu instrumentu. Pieņemiet šo instrumentu savā sirdī, radiet ar to, izplatiet tā darbības lauku. Tas vienmēr ir bijis galvenais, par to mēs esam runājuši ar jums arī pirms diviem tūkstošiem gadu, kad kopā radījām Pāreju uz Zivs Laikmetu. Un tagad mēs aizejam no šī Zivs Laikmeta, beidzam pāreju uz Ūdensvīra Laikmetu. Šis process pagaidām vēl nav pabeigts, 2013. gadā to vajag pienācīgi noslēgt. Mūsu gaismas kopradīšanas aktīvā fāze ilgs līdz 24. martam. Taču svarīgi procesi, saistīti ar Pāreju, plūstoši pārtecēs arī uz nākošajiem 2013. gada mēnešiem.

Mūsu galvenie uzdevumi 2013. gadā paliek daudzdimensionālā apvienotā Genoma, jaunā magnētisma uz planētas, planētārā Kristāliskā Režģa 999, jūsu jauno gaismas ķermeņu un kristālisko struktūru radīšana. Turpināsies jūsu pasaules un augstāko pasauļu patiesas garīgas apvienošanās process. Mēs esam sākuši jaunas pasaules – Polipasaules – radīšanu. Un tas nozīmē, ka viens no jūsu galvenākajiem uzdevumiem ir jūsu ieaugšana piektajā dimensijā. To pavadīs arvien aktīvāka sazināšanās un kopradīšana ar piektās dimensijas iemītniekiem. Kopā ar viņiem jums laiks pāriet pie jaunās pasaules, jauno realitāšu, uz kurām jūs pāriesiet pēc Augšupcelšanās uz piekto dimensiju, kolektīvas radīšanas. Kā kolektīvas Gaismas Būtnes 2013. gadā jūs esat aicinātas aktīvāk harmonizēt jūsu pasaules dabas un sabiedrisko dzīvi. Apvienotas Gaismas Darbinieku grupas Garīgo Skolotāju un Audzinātāju vadībā paplašinās savu ietekmi uz dabas stihiju darbību. Pateicoties iemiesoto Gaismas Darbinieku un Gaismas Ģimenes kopējai darbībai dabas un sabiedrisko kataklizmu process sāks aprimt. Tuvākajos gados jūs, mani bērni, jau ieraudzīsiet savas Gaismas Jaunrades rezultātus. Tā izpaudīsies kā pakāpeniska harmonizācija sabiedrības dzīvē un dabas stihiju darbībā.

Uzdevumu 2013. gadam ir ļoti daudz. Par tiem sīkāk jums pastāstīs jūsu Garīgie Skolotāji un Audzinātāji. GALVENAIS MĒRĶIS PALIEK ZEMES, CILVĒCES UN VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU AUGŠUPCELŠANĀS PROCESA REALIZĀCIJA. Pie tam Augšupcelšanās jāsaprot pašā plašākajā šī vārda nozīmē kā kustību pa Evolūcijas Spirāli, kā Visuma Dieva-Radītāja Lielā Plāna realizāciju.

Mani bērni! Viens no pašiem sengaidītākajiem jaunumiem. Šajā gadā jūsu Skolotāji sāks mācīt jums PRAKTISKAS METODIKAS jūsu smalkmateriālo un fizisko ķermeņu sagatavošanai augšupcelšanai. Daudziem no jums aktīvi formēsies Augšupcelšanās Meistarība. Jūs sāksiet aktīvāk gatavoties to garīgo prakšu pielietošanai, kuras prasmīgi īstenojāt senatnē. Dimensiju meistaru māka, ķermeņu augšupcelšanas meistarība – tās ir jūsu dabiskās dabas spējas. Jums tagad stāv priekšā saprast, ka patiesībā jūsu augšupcelšanās kopā ar fizisko ķermeni nav īpaši sarežģīts uzdevums. Savos pagājušajos iemiesojumos jūs to izpildījāt vairākkārt: Lemūrijas, Atlantīdas laikos un vēlāk – Hiperborejas laikos. Tiesa, īstenot augšupcelšanos kopā ar ķermeni kļuva sarežģītāk – samērā ar matērijas sablīvēšanos. Taču tomēr saprotiet, mani bērni: tas nav tik grūts uzdevums Gaismas Ģimenei – organizēt, pat ja cilvēks ir salīdzinoši nesagatavots, pat ja cilvēkam nepiemīt gaismas, garīgā izaugsme, pāreju uz augstākām dimensijā kopā ar fizisko ķermeni. Jā, patiesībā tas nav tik grūti Gaismas Ģimenei, jūsu Skolotājiem un Audzinātājiem. Sarežģītāk iemiesotiem Gaismas Darbiniekiem ir īstenot PAŠAUGŠUPCELŠANĀS procesu.

Taču šajā etapā Gaismas Ģimenei stāv priekšā vēl sarežģītāks uzdevums – HARMONISKI savākt visu dimensiju visu enerģētisko informāciju vienotā veselā, radīt vienotu daudzdimensionālo Genomu. Pašreizējā laikā – jūsu lineārajā laikā – ļoti aktīvi norit daudzdimensionālā Genoma dažādu pamatu apvienošana vienotā veselā. Tie nav tikai vārdi. Tas patiešām ir vienotības uzdevums, kad mēs sakām, ka 2013. gads ir vienotības gads. Un mēs visu laiku atgādinām jums par trīsvienību. Pienācis laiks uzzināt, ka trīsvienība – tā tajā skaitā ir trīs cilvēka evolūcijas atzarojumi: tie, kas uzkāpj; tie, kas nokāpj; un tie, kuros augšupejošais un lejupejošais atzarojums saplūst vienotā veselā; kas nevis vienkārši fiziskā ģenētiskā līmenī, bet daudzdimensionālā ģenētiskā līmenī jau ir šis jaunais evolucionārais atzarojums. Un, lūk – mūsu uzdevums ir, lai viss saplūdušā evolūcijas atzarojuma ieguvums, visā pasauļu daudzveidības izpausmes apjomā, harmoniski apvienotos jaunā Dievišķā Sākumā – tādā, kāda vēl nav mūsu izpaustajā Visumā. Es nerunāju par visu pasauļu saplūšanu, tāpēc ka tas pagaidām šajā etapā nav iespējams. Runāju par vienotību, par daudzu pasauļu, kurās iemiesojās un turpina iemiesoties Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, saplūšanu. Tajā skaitā arī jūs, iemiesoti jūsu pasaulē. Cilvēce JAU IR APVIENOJUSI DAUDZU PASAUĻU PIEREDZI. Tagad jūsu pasaulē dzīvo daudz cilvēku, kuri nes savā “Es” dažādu pasauļu īpatnības, šo pasauļu daudzdimensionālos Genomus. Tajā skaitā, jūs jau to saprotat, daudzi cilvēki ir atnākuši ar iemiesošanās blīvajās dimensijās pieredzi.

Daudzi no jums, Gaismas Darbiniekiem, uzskata savus “Es” par nokāpušiem no Debesīm, no augstākajām dimensijām. Tas patiešām ir tā. Taču starp jums jau ir arī tie, kas sākumā ieguva blīvo pasauļu iziešanas pieredzi, un pēc tam – dzīves piektajā dimensijā pieredzi. Maz ir to, kas atceras savas dzīves blīvajās pasaulēs. Bet šī pieredze ir daudziem Gaismas Darbiniekiem! Pie tam katram ir sava unikāla pieredze. Katrs ir gājis savu ceļu, bet pasauļu ir daudz, un tās ir unikālas. Ja paskaita, cik tagad pie jums ir valstu uz planētas Zeme, to izrādīsies ne tik maz! Bet iedomājieties – cik eksistē pasauļu?! To ir daudz vairāk! Neizmērojami vairāk!

Kāpēc ir svarīga augšupcelšanās kopā ar fizisko ķermeni? Tāpēc ka kopā ar fizisko ķermeni pastiepsies uz vienoto veselo citas struktūras – ar blīvāku pakāpi. Mēs tās noteiktā veidā arī strukturizēsim, padarīsim par kopējās pieredzes daļu, daudzdimensionālā Genoma daļu. Daudziem Gaismas Darbiniekiem šeit tagad dzīvot šajā pasaulē, iziet īpašu gaismas transformāciju, nav viegli. Taču tā ir jūsu vēlēšanās, jūsu Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules tīrs nodoms, kuru jūs izteicāt, kad nācāt uz Zemi – brīvās izvēles eksperimentālu planētu. Tas ir Jūsu lēmums – iziet ceļu, kuru bez visas genoma enerģētiskās informācijas, bez tās noteiktas transformācijas, gaismas transmutācijas, šo struktūru apvienošanas jaunā struktūrā, jūs nepabeigsiet. Vienkārši augšupcelšanās nav uzdevums tiem, kas pēc savas dabas ir dimensiju un dažādu Augšupcelšanās formu Meistari, jums, mani bērni!

Bez visas enerģētiskās informācijas apvienošanas un tās transformācijas, bez jaunā daudzdimensionālā Genoma – Jaunās Dzīves balsta – radīšanas nav iespējama tā darba plāna izpildīšana, kuru mēs kopā ar jums iezīmējām un kuru jūs tagad īstenojat šajā četrdimensiju pasaulē.

Pagaidām vairumam cilvēku nav sapratnes par to Gaismas darbību, kuru jūs, Gaismas Darbinieki, īstenojat šajā pasaulē. Šī darbība ir sarežģīta, daudzdimensionāla. Tiem uzdevumiem, kurus daudzi cilvēki uzstāda – vienkārši augšupcelties, vienkārši uzlabot savu dzīvi, protams, ir tiesības eksistēt. Un šie procesi arī īstenojas jūsu telpas-laika ietvaros. Taču jums, kā cilvēces Garīgajam avangardam, ir svarīgāks uzdevums. Jums stāv priekšā uzdevums savākt visu daudzdimensionālo ģenētisko enerģētisko informāciju, visu planetāro pieredzi un transformēt to. Un tikai pēc jau sāksies enerģētiskās informācijas pārnešana uz augstākajām dimensijām.

Rodas jautājums: priekš kam šī daudzdimensionālā ģenētiskā enerģētiskā informācija augstākajās pasaulēs – 5-jā, 6-jā un 7-jā dimensijās? Tajā skaitā arī tam, lai aiznestu to līdz Otrajam Garīgajam Centram, līdz augstākām dimensijām! Tāpēc ka gan Otrais Garīgais Centrs (8-tā-12-tā dimensijas), gan Pirmais Garīgais Centrs (13-tā dimensija) vēl nav bagātināti ar šo jauno informāciju. Jo, ja mēs runājam par saplūšanu, transformāciju, gaismas transmutāciju, bagātināšanos, bet tā ir savstarpēja bagātināšanās, tad tā taču tad arī ir tā pati svarīgā vienotība. Jā, mēs virzījāmies, evolucionējām no dažādām pusēm. No 13-tās dimensijas, dzimstot Visumam, Eņģeļi aizgāja pa diviem dažādiem ceļiem. Un tagad ir brīnišķīgs notikums, kad divi pamati savienojas vienā. Protams, jūs saprotat, ka katrā no pamatiem eksistē vēl daudz citu pamatu. Sarežģīta daudzu pamatu savienošanās Vienotībā. Taču, ja skatās kopumā, tad mēs patiešām virzāmies pa evolūcijas lejupejošo un augšupejošo atzarojumiem. Rezultātā jau tagad veidosies evolūcijas trešais atzarojums. Veidosies tas, uz ko mēs tik ilgi, no mūsu Visuma dzimšanas brīža, tiecāmies. Dzimst jaunā evolūcijas atzarojuma Gaismas Būtnes – tās, par kurām jūs tagad jau kļūstat. Jūs jau tagad nesat savos “Es” apvienoto daudzdimensionālo Genomu. Tas ir brīnišķīgs Genoms, par kuru mēs tik ilgi sapņojām. Gaismas Būtnēm parādās jaunas lieliskas iespējas! Lūk, kāpēc jūsu jaunajam, apvienotajam daudzdimensionālajam Genomam patiešām ir piekalta daudzu civilizāciju – tai skaitā arī ne visai garīgi attīstītu – uzmanība. Interese par jauno Genomu ir ļoti liela! Viņš dod jaunas iespējas darbā ar daudzām pasaulēm; dod iespēju radīt vienlaicīgi gan augstākajā, gan zemākajā līmenī. Tas ir tikpat, ka var “ar vienu roku turēties” pie 12-tās dimensijas un pie tam ņemt un pārmainīt viendimensionālo pasauli. Vai otrādi, atrodoties viendimensionālajā pasaulē, ietekmēt 12-dimensiālo! Ziniet, ļoti daudz jaunu iespēju nes apvienotais Genoms Gaismas Būtnēm!

Interesi par Genomu izrāda ne tikai augsti attīstītas Gaismas Būtnes, bet arī daudz augstākās dimensijas būtņu, kurām nepiemīt tas garīgums, kurš piemīt jums četrdimensionalitātē. Dažām būtnēm pagaidām nav viņu Augstāko “Es”. Viņas vai nu tikko dzimst, vai arī… dzīvo citos Visumos! Jā, mani bērni, arī kas tāds ir iespējams. Tā ir ļoti sarežģīta parādība – evolucionārais process, par kuru jums vēlāk pastāstīsim sīkāk. Bet pagaidām saprotiet, ka jūs esat lielu garīgu vērtību, visuma dārgumu nesēji. Jūs visi esat Visuma jauno vērtību Lielie Glabātāji. Tas ir ļoti pagodinoši! Taču tā ir arī liela atbildība!

Mani bērni! Gaismas Radītāji! Tagad jūs maināties dziļi iekšienē, notiek jūsu kā Gaismas Būtņu dziļas pārkārtošanās! Jūs esat Lielā Eksperimenta dalībnieki, jūs brīvprātīgi piedalījāties tajā un devāt piekrišanu šīm izmaiņām. Tas ir, jūs atnācāt un teicāt: jā, mēs esam gatavi izmainīties; jā, mēs esam gatavi kardināli transformēties. Kāpēc Krajons jums saka par to, ka katrs Eksperimenta uz planētas Zeme dalībnieks ir īpašas mīlestības un īpašas cieņas cienīgs? Tāpēc ka visi zemieši – tās ir Gaismas Būtnes, kuras ir gatavas mainīties pašas, izmainīt savu dziļo pamatu kardinālu izmaiņu mūsu Visumā dēļ, iziešanas uz jaunu visuma evolūcijas pakāpi dēļ. Un tas bez visa cita ir godājami un atbildīgi. Tā kā pirms atnākšanas uz planētu, uz Zemes planetārajām pasaulēm jūs izgājāt stingru atlasi un nopietnu sagatavošanos.

Tagad, četrdimensiju apziņas, ieaugošas piecdimensionalitātē, cilvēku līmenī daudzi no jums pagaidām nav gatavi tik kardinālām, dziļām pārmaiņām. Taču kā Gaismas Būtnes, vairums cilvēku tam ir gatavi sen. Protams, jaunā daudzdimensionālā Genoma radīšanas Dievišķā Programma bija labi sagatavota. Runājot jūsu vārdiem, viss bija rūpīgi pārdomāts, ieplānots, izskaitļots, izsvērts. Un jūs, Eksperimenta Dalībnieki, iegājāt tajā ar pārliecību par sekmēm. Tagad stāv priekšā mūsu darbu pienācīgi turpināt un pabeigt, radīt vienoto daudzdimensionālo Genomu.

Tāpēc 2013. gads ir Vienotības gads vēl arī tāpēc, ka šajā gadā Gaismas Darbinieki sāks vākt visu enerģētisko informāciju Genomam kopībā – jau jaunā, apzinātākā, līmenī.

Šodien, 2012. gada 31. decembrī, kā arī turpmākajās 2013. gada dienās, režīmā “šeit un tagad” mēs ar jums aizvācam atdalījumu starp gadiem. Priekš mums neeksistē šķirtne. Tāpēc ka jaunais gads kaut kādā nozīmē priekš cilvēkiem bieži ir neredzama enerģētiska barjera, šķērslis, kura dēļ iznāk jauni sarežģījumi. Nereti jaunas laimes vietā cilvēki saņem jaunas problēmas. Jebkura barjera, ja tai tiek piešķirts daudz enerģētiskas informācijas, var kalpot par nopietnu šķērsli. Es piedāvāju jums nedalīt 2012. un 2013. gadus vecajā un jaunajā! Tad lai mēs 31. decembri harmoniski savienojam ar 2013. gada 1. janvāri. Mēs plūstoši pāriesim no viena gada uz otru, nepārvarot nekādus enerģētiskus šķēršļus.

Kā mēs to izdarīsim!? Ļoti vienkārši! Ar jauna skaitliska enerģētiska koda palīdzību!

31 – 31. decembris.

1.1 – pirmais janvāris.

13 – trīspadsmitais gads.

Kas mums ir iznācis? Kāds ir mūsu jaunais kods?

Lūk, tas:

3-1-1-1-1-3, bet precīzāk – 3-11:11-3.

Jums jau ir pazīstams kods no četriem cipariem 11:11, jūs esat pieraduši to uztvert kā jaunu vārtu atvēršanu, kā jaunu iespēju sākumu, kā JAUNU SĀKUMU.

Tikai uz mirkli – tikai uz vienu mirkli! – iztēlosimies, ka starp 2012. un 2013. eksistē šķērslis, kāda enerģētiska barjera. Tagad ko mēs darām? Mēs šo barjeru-šķērsli negraujam; mēs to vienkārši… sadalām molekulās un atomos, atsevišķās komponentēs. Iztēlojieties, ka atomi vienkārši sabrūk daudzkrāsainos svētku gaisa baloniņos. Bet tagad iegremdējieties savā sakrālajā sirds telpā un vērojiet, kā 2012. un 2013. gadi apvienojas! Tie uzliekas tieši viens uz otra. Pirmie trīs cipari savienojas, tāpēc ka tie ir absolūti identiski – 201. Un tikai “2” un “3” nesakrīt! Lēnām divnieku nomainīsim ar trijnieku. Tas ir svarīgi, jo Trialitāte (3) taču maina dualitāti (2). Un tagad ar jūsu siržu enerģiju izveidosim plūstošu, plūstošu pāreju no 2012. uz 2013. gadu. Pēc kā šo VIENOTO GADU mēs ievietojam Zelta Sfērā un piesūcinām šo sfēru ar Mīlestības enerģiju. Var iztēloties jauno gadu kā brīnišķīgu augošu bērnu – zēnu vai meiteni. Atkārtojiet domās trīs reizes: 3-11:11-3. Skaitļu kods 11:11, pie kura jūs jau esat pieraduši, turpina darboties. Taču Viņš no šī brīža darbojas trialitātē. Trīsreiz atkārtots 11-11 kļūst par trīsvienību: 3-11:11-3! Lūk, ko var pateikt par šo kodu, ja pārtulko to jūsu zemes vārdos.

Pievērsiet arī uzmanību, ka kodā pagaidām paliek DIVI trijnieki. Ja mēs šos divus trijniekus aplūkojam no magnētisma redzes viedokļa, tad varam tos pielīdzināt trim trīslapu liesmām, kuras tagad dzimst jūsu magnētiskajās struktūrās, jūsu magnētiskajos polos. Jūs ar Krajonu noteikti turpināsiet jaunās magnētiskās struktūras radīšanu, atklāsiet jaunas mijiedarbības starp šīm struktūrām, trīslapu liesmām. Un tā kā 11:11 ir vārtu atvēršana, ir jauna sākuma dzimšana; tad no viena “trijnieka”, no viena magnētiskā pola mēs iesim uz otru magnētisko polu. Un tad jaunie vārti būs atvērti.

Tā ir vēl viena šī gada nozīme. Taču eksistē arī citas mūsu daudzzīmju koda nozīmes. Piemēram, 3-11:11-3 nozīme ir tāda, ka katra trialitāte atver vārtus citai trialitātei. Tas nozīmē, ka trialitāte sasaistās ar trialitāti. Piemēram, jebkuri trīs cilvēki, kuri harmoniski darbojas gaismas līmenī kā trialitāte, iegūst iespēju īpašā veidā, ar 11:11 palīdzību, saistīties ar citu trialitāti. Tādejādi mēs ar jums saistīsim arvien jaunas un jaunas trialitātes! Trialitātes augšana jūsu pasaulē 2013. gadā notiks arvien vairāk un vairāk!

Bez tam, paskatāmies no numeroloģijas redzes viedokļa uz šo kodu: saskaitot visus koda ciparus iznāks “10”. “Viens” un “nulle”. Protams, “viens” – tas ir jauns sākums. Tāpēc 2013. gads, pateicoties šim kodam, iegūs jaunu sākumu, kurš aktīvāk sāks izpausties jūsu pasaulē. Bet nulle – tās ir bezgalīgās iespējas, kas ieliktas Nulles Punktā. Tātad, mēs ar jums 2013. gadā ieliksim bezgalīgu iespēju pamatu jauna sākuma izvēršanai, bet “1” es lūdzu uzskatīt kā VIENOTĪBU un, pirmām kārtām, tieši kā daudzdimensionālā Genoma vienotību, par kuru es jums jau pastāstīju. Tā ir vēl viena šī koda nozīme.

Tagad vēlreiz pievērsiet uzmanību koda iekšējai daļai: “11:11” jeb “1-1-1-1”. Vēl viena sakrāla šī koda nozīme ir četri Garīgie Centri, kurus mēs radām jaunajā 16-dimensiju Visumā. Mēs ar jums tagad organizēsim jaunu visumu, pateicoties kodam 3-1-1-1-1-3. Trialitāti mēs harmoniski savienojam ar četriem Garīgajiem Centriem un iziesim uz trīsvienību. Uz jaunā 16-dimensiju visuma trīsvienību. Lūk, mani dārgie, pamata nozīmes šim skaitļu kodam, kuru tagad ar jums ieliekam Jaunā Gada enerģētiskajā struktūrā.

Bet tagad mēs piesaucam Māmiņu Gaiju. To Māmiņu Gaiju, kura apgaro planētu Zeme. Mēs piesaucam Gaiju un tagad mūsu jauno kodu 3-1-1-1-1-3 dāvājam Viņai, pārnesam uz pašu, pašu centru Magnētiskajā Kodolā, kurā tagad notiek planētas un visu planetāro dzīvības formu attīstības jaunās Dievišķās Programmas radīšana. Un jūsu Māmiņa Gaija pieņem šo dāvanu.

UZ JAUNO VIENOTO GADU MĒS RADĀM JAUNU VIENOTĪBU!

Un tas patiesi ir tā.

 

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks – vienmēr ar jums un vienmēr jūsu Sakrālajā Sirdī.

2012.12.31 – 2013.01.03

Tehniskais atbalsts: Elvīra Griščenko.

Pievienots 03/01/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/5108

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email