Магниты Духа

Projekts “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS”. Otrais etaps. “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks
caur Sergeju Kanaševski
JAROSVETA LIELĀ DĀVANA

Sveicināti, mani mīļotie bērni – Zemes bērni, Galaktikas bērni, Visuma bērni. Ar jums ir Galaktiskais Kristus-Melhisedeks.
Šodien turpināsim sarunu par cilvēces nākotnes Pasauli un jūsu domradīšanas Meistarību. Jums ir skaidri jāzina: doma cilvēciskā piektās dimensijas matērijai kalpot var. Bet tas nozīmē, ka doma piektajā dimensijā ir Gaismas Būtņu materiālās esamības pamats. Gaismas Būtņu, dzīvojošu ceturtajā dimensijā, doma un piektās dimensijas Gaismas Būtņu doma ir vienādas pēc savas dabas. Bet tomēr viņas atšķiras. Ceturtās dimensijas cilvēku domai ir savas īpatnības. Tā, piemēram, viņas gaismas-viļņu raksturojumiem ir cits pamats, konkrēti, tie var būt IZSTIEPTĀKI, GARĀKI TELPĀ-LAIKĀ, STABILĀKI. Piektās dimensijas Gaismas Būtņu domas rada kustīgāku, mainīgāku, dinamiskāku pasauli.
Gan ceturtās dimensijas cilvēkiem, gan piektās dimensijas cilvēkiem ir speciāli organizēti, speciāli radīti telpas-laika rajoni/apjomi, kurās viņi mitinās vislielāko laika daļu. Nopratāt, par ko runāju? (SMAIDS). Jā, jā, jā, par jūsu mājām, par jūsu mājokļiem runāju. Jūsu dzīvoklis, jūsu māja – tas ir tikai vienīgi speciāli organizēts telpas-laika apjoms, kurā jums ir vairāk vai mazāk komfortabli eksistēt. Ceturtajā dimensijā, tādā mājā, jūs varat mitināties ievērojamu dzīves daļu vai pat nodzīvot visu dzīvi. Piektajā dimensijā šīs “mājas” neeksistē tik ilgu laiku. Tās mainās – atkarībā no garastāvokļa, no izpildāmā darba, no būtņu skaita, kuras apvienojušās kopīgai dzīvošanai. Radīt māju, mājokli (jūsu sapratnē) piektajā dimensijā ir daudz vieglāk, nekā uzcelt māju (vai iegādāties komfortablu vietu dzīvošanai) ceturtajā dimensijā. Tāpēc ka, pirmajā gadījumā, tam vajadzīgi vēlēšanās, zināma domradīšana un pavisam nedaudz enerģijas. Otrajā gadījumā, jūsu pasaulē, arī vajadzīgi vēlēšanās, domradīšana (mājas projekts vai tās iegādāšanās noteikumi) un enerģija. Pie kam enerģijas ir nepieciešams daudz vairāk. Un bez tam četrdimensionalitātes mājas radīšanai pieslēdzas vēl arī MATĒRIJA. Nav iespējams uzbūvēt māju bez celtniecības materiāliem – bez ķieģeļiem, cementa, krāsām. Un pat cilvēka rokas, kuras piedalās celtniecībā, arī ir jūsu pasaules matērijas forma. Tieši šī MATĒRIJAS forma – celtniecības materiāli un celtnieku rokas – kļūst par UZCEĻAMĀS CELTNES MATERIĀLO PAMATU. Bez tiem jūsu vēlēšanās un jūsu domradīšana nespēs kļūt par jūsu četrdimensiju pasaules REALITĀTI. Bet, lūk, piektajā dimensijā bez tādas matērijas formas var viegli iztikt. Toties piektajā dimensijā nav iespējams uzcelt Māju, uzbūvēt celtni bez DOMAS kā piektās dimensijas matērijas pamata. Doma piektajā dimensijā – tie ir gan vēlēšanās, gan projekts, gan celtniecības materiāli, gan celtnieku darba rokas vienlaicīgi.
Mani bērni! Tagad tuvojamies ļoti svarīgam momentam! Tas ir svarīgs ne tikai šai tēmai. Ir tik svarīgs, ka es lūdzu jūs izlasīt šī vēstījuma rindas ne vienu reizi vien. Gribu, lai jūs izjustu šo informāciju ar sirdi un izanalizētu ar prātu. Izdariet pareizu secinājumu, no kura ir atkarīga jūsu nākotne, visas cilvēces, jūsu mīļo un tuvo nākotne, jūsu “Es” kā cilvēka un Gaismas Būtnes nākotne! Bet, izdarījušiem secinājumu, ir piemēroti rīkoties, kļūstot par īstiem DOMRADĪTĀJIEM.
Jums jāsaprot piektās un ceturtās dimensijas cilvēku domas atšķirības. Ceturtās dimensijas doma, ja viņa, balstoties uz tīru nodomu, ir VĒRSTA uz piekto dimensiju, iegūst ĪPAŠAS MATĒRIJAS STATUSU. Piektās dimensijas doma, nebagātina ar ceturtās dimensijas domu, tādu statusu iegūt nevar!
Gaismas Darbinieki! Cilvēki, garīgo meklējumu ceļu ejošie! Sapratuši jau ir daudzi no jums, ka pienākas jums, četrdimensiju Gaismas būtnēm, un piektās dimensijas cilvēkiem radīt īpašu pasauli, kurā saplūdīs VIENOTAJĀ ceturtās un piektās dimensijas raksturojumi. Bet kas kļūs par tādas pasaules matērijas pamatu? JŪSU DOMA! JŪSU DOMAS! VISU GAISMAS DARBINIEKU, KURI IEKĻAUSIES DOMRADĪŠANAS PROCESĀ, ĪPAŠĀS JAUNĀS PASAULES RADĪŠANAS PROCESĀ, DOMAS.
TAČU PAR MATĒRIJAS PAMATU KĻŪS NE TIKAI JŪSU DOMAS, BET ARĪ PIEKTĀS DIMENSIJAS CILVĒKU DOMAS. JŪS VARAT SAPLUDINĀT KOPĀ SAVAS DOMAS, AKTĪVI SADARBOJOTIES AR PIEKTO DIMENSIJU! UN TAD APVIENOTĀS PASAULES MATĒRIJA IEGŪS ĪPAŠAS TELPAS-LAIKA POLIDIMENSIONALITĀTES ĪPAŠĪBAS, BET PATI RADĀMĀ PASAULE KĻŪS PAR POLIPASAULI, PAR KURU JUMS JAU IR SĀKUŠI STĀSTĪT JŪSU GARĪGIE SKOLOTĀJI.
POLIPASAULE – tas ir dažādu dimensiju saaudzināšanas procesa rezultāts. Tas ir dažādu dimensiju IEAUGŠANAS vienai otrā process. Šajā gadījumā mēs runājam par to, ka ceturtā dimensija ir sākusi ieaugt piektajā, bet piektā – ieaug ceturtajā.
Jaunās pasaules dzimšanai ir nepieciešama jaunas pamata-matērijas dzimšana. Un jūsu uzdevums, mūsdienu Gaismas Darbinieku, pamodušos no Dualitātes programmas miega, uzdevums ir atsaukties ar sirdi Polipasaules dzimšanas procesa idejai un aktīvi piedalīties apbrīnojamā un unikālā JAUNĀS PASAULES – POLIPASAULES, kurā jūs sāksiet dzīvot ne visai tālā nākotnē – RADĪŠANĀ.
Mani mīļotie Eņģeļi! Kāpēc tieši tagad jūsu Galaktiskais Tēvs runā par jaunās Pasaules radīšanu – tagad, kad visi gatavojas Galaktiskās Izlīdzināšanas veikšanai, vispārējās Harmoniskās Konverģences procesam?
Tad jums ir piemēroti saņemt atbildi uz jautājumu par to, kas ir POLIPASAULE pēc savas būtības un kāpēc, kādiem mērķiem to vajag radīt, veidot?
POLIPASAUĻU DZIMŠANA VISUMĀ IR GAN GALAKTISKĀS IZLĪDZINĀŠANAS, GAN VISUMA IZLĪDZINĀŠANAS ATSEVIŠĶA IZPAUSME. TĀ IR GAN GALAKTISKĀS KONVERĢENCES, GAN VISUMA KONVERĢENCES ATSEVIŠĶA IZPAUSME. TAS IR KONVERĢENCES PROCESA, VISPĀRĒJĀS HARMONIZĀCIJAS PROCESA TURPINĀJUMS.
Jūs zināt, ka Gaisma ir visa esošā pamats. Gaismas izplatīšanās forma trešajā Garīgajā centrā (dimensijās no septītās līdz pirmajai) ir gaismas vilnis. Tagad visā Visumā aktīvi ir sākušies GAISMAS VIĻŅU KOHERENCES* procesi. Visu viļņu, visu dimensiju viļņu frekvencēm ir pareizi jāattiecas savā starpā. Sniegšu piemēru, kurš vienkāršos šīs parādības sapratni. Ja jūs iemetīsiet ūdenī akmeni, no tā aizies viļņi. Ja pēc sekundes iemet blakus citu akmeni, viļņi sāks uzklāties viens uz otra, viļņu salikšanas rezultātā ūdens kustība tiks disharmonizēta. Ja mēs vienlaicīgi iemetīsim ūdenī divus akmeņus un vēl noteiktā attālumā vienam no otra, tad viļņi kustēties harmoniski. Pie tam, ja akmeņu svars un to krišanas augstums būs vienāds, tad viļņi būs vienādi, sāks kustēties harmoniski, to viļņu FĀZE būs vienāda.
Ūdens šajā piemērā – tā ir Gaisma. Viļņi – viņas eksistēšanas un izplatīšanās formas. Akmens ir enerģija un pirmām kārtām visuma magnētisma enerģija. Galaktiskās Izlīdzināšanas procesā mēs, protams, nesāksim mest nekādus akmeņus. Bet sāksim izlīdzināt GAISMAS VIĻŅA RAKSTUROJUMUS AR MAGNĒTISMA PALĪDZĪBU. Mēs nevaram visu dimensiju gaismas viļņus padarīt vienādus. Mazmēru dimensijām, blīvajām pasaulēm, eksistē vieni viļņi, daudzmēru dimensijām – citi. Taču mēs varam NOVEST NOTEIKTĀ ATBILSTĪBĀ DAŽĀDU DIMENSIJU GAISMAS VIĻŅUS. Tie, vibrējot katrs savā frekvencē, noteiktā kārtībā mijiedarbojas savā starpā, var ATBILST CITU DIMENSIJU FREKVENCĒM UN HARMONISKI MIJIEDARBOTIES AR TĀM. Un šis process realizējas galaktiskās Izlīdzināšanas procesā – ar galaktiskā un visuma magnētisma enerģiju palīdzību. Magnētiskā enerģija ir sākusi mainīt savus raksturojumus dažādos telpas-laika apgabalos tādā veidā, ka gaismas viļņi dažādās dimensijās, dažādās pasaulēs ir izmainījuši savus raksturojumus, to parametri tiek pievesti pie kopēja saucēja. Tieši tā! Tiem ir dažāds skaitītājs, taču viens saucējs! Tie paliks dažādi, taču tai pat laikā kļūs Vienoti – veselā jaunu rādītāju virknē.
Gaismas viļņi – tā arī ir enerģija. Tajā skaitā – elektriskā strāva. Ko dara jūsu pasaulē, kad elektroierīces nevar dabūt vajadzīgā sprieguma elektrisko strāvu? Elektroenerģiju transformē – paaugstinot vai pazeminot spriegumu. Tāpēc arī ir radīti speciāli transformatori. Šajā gadījumā Enerģijas Avots (ģenerators) un enerģijas saņēmējs (elektroierīce) arī tiek harmonizēti ar transformatora palīdzību. Tas ir ļoti vienkāršots piemērs, taču piemērots. Jums ir svarīgi saprast, ka katra dimensija ir vienlaicīgi gan enerģijas ģenerators, gan tās saņēmēja. Ceturtās-piektās dimensijas POLIPASAULE ir tā struktūra, kura harmonizē Gaismas viļņus starp ceturto un piekto dimensiju. Palielinās ceturtās un piektās dimensijas gaismas-viļņu īpašību KOHERENCE, izlīdzinās dimensiju viļņu parametri, tās sāk vibrēt VIENĀDI, kaut arī dažādās frekvencēs.
POLIPASAUĻU RADĪŠANA VISUMĀ – TĀ IR VIENA NO VISUMA HARMONIZĀCIJAS FORMĀM. Tas ir process, kad vispārīgais ievelk savā “Es” atsevišķāku. Un atsevišķais kļūst par vispārīgo. Tas ir Dievišķā daļu Apvienošanas process, tas ir process Dievišķā bagātināšanā uz atdalītu daļu rēķina, kuras ieguvušas atsevišķas dzīves pieredzi. Šajā gadījumā – arī daļu, kuras ieguvušas dzīves pieredzi dualitātē.
Bet tagad atgriežamies pie tās tēmas, ar kuru mēs sākām mūsu sazināšanos. Pie domas un jūsu domradīšamas tēmas. Jūsu uzdevums šajā etapā ir veikt jūsu domu enerģijas gaismas-viļņu raksturojumu harmonizāciju ar piektās dimensijas domu enerģiju.
Tam jums tiks piedāvāta virkne domu un meditatīvu vingrinājumu. Sāksim mūsu apmācību no vienkāršā. Iztēlosimies četrdimensionalitātes shēmu kā četras savstarpēji iekļūstošas cita citā sfēras. (Sk. 1. zīm.)

1. ZĪM. Četrdimensionalitātes shēma
Centrālā violetā sfēra – tas ir Laika mērs, kurš apvieno trīs citus jūsu pasaules mērus – garuma mēru, platuma mēru un augstuma mēru. Laika enerģija iekļūst visā jūsu pasaules matērijā, tāpēc MATĒRIJAS IZPLATĪBA garuma, platuma un augstuma veidā nevar eksistēt ārpus laika.
Tagad pievērsīsimies piecdimensiju pasaules shēmai. Izveidosim piecas savstarpēji iekļūstošas cita citā sfēras, kur centrālā sfēra arī ir laika mērs. Laiks piecdimensionalitātē arī eksistē, mani dārgie Bērni! Tikai tam piektajā dimensijā ir citi raksturojumi. Tas ir nelineārs, variantisks un daļēji apgriežams! Un kādi citi mēri ir piektajā dimensijā? Ir pieci pamata mēri, veidojoši piecdimensionalitāti:
1. LAIKS kā īpašs piektās dimensijas mērs (nelineārs, daļēji apgriežams un variantisks).
2. PLATUMA-LAIKA MĒRS.
3. GARUMA-LAIKA MĒRS.
4. AUGSTUMA-LAIKA MĒRS.
5. ĒTERISKUMA MĒRS (Vienots lauks no trīs telpas mēriem plus “hipertelpas”).
Nosacīti piecdimensionalitātes shēmu var iztēloties tā (Sk. 2. zīm.).

2. ZĪM. Piecdimensionalitātes shēma
Pievērsiet uzmanību, ka sfēras, kura simbolizē mums PIECDIMENSIJU LAIKA mēru, iekšienē ir parādījusies struktūra divu krustojošos bezgalības zīmju veidā. Patiesībā tās ir divas krustojošās enerģētiskas struktūras Mebiusa lenšu veidā. Šo struktūru centrā atrodas Nulles Punkts, pateicoties kuram piektās dimensijas (ne visu pasauļu, bet tikai augstāku, attīstītāku piecdimensiju pasauļu) Gaismas Būtnes var veikt ceļojumus telpā-laikā, tajā skaitā – pārvietoties atpakaļ (no jūsu redzes viedokļa) laikā (ierobežotā intervālā).
Piektajā dimensijā visi jums zināmie mēri: LAIKS, GARUMS, PLATUMS, AUGSTUMS kvalitatīvi izmainās, transformējas, iegūst jaunas īpašības.
Pirmkārt, telpa piektajā dimensijā sāk ciešāk iekļūt laikā, un otrādi. Tāpēc mēs arī apzīmēsim tos tā: GARUMS-LAIKS, PLATUMS-LAIKS, AUGSTUMS-LAIKS. Tomēr arī jūsu, četrdimensiju pasaulē, šie mēri ir savstarpēji iekļūstoši, vienoti. To atšķirība piecdimensionalitātē ir tāda, ka samērā ar tuvošanos sešdimensionalitātei, samērā ar vibrāciju paaugstināšanos, šī savstarpējā iekļūšana palielinās. Taču bez tam laiks piecdimensionalitātē kļūst PĀRVALDĀMĀKS no Gaismas Būtņu puses. Un vēl – VARIABLS. Tāpēc, ja jūs, piemēram, ceļat māju, tad varat realizēt tās celtniecību pa vairākiem laika tuneļiem/koridoriem. Pie kam kaut kādā jūsu celtniecības “intervālā” jūs varat atgriezties atpakaļ laikā (pagaidām tikai noteiktā “intervālā”!) un ieviest korekcijas jūsu “celtniecības” gaitā. Ja jūs četrdimensiju mājas būvniecībā esat pieļāvuši kļūdu fundamenta būvēšanas stadijā, tad tas var izsaukt nākotnē nopietnas negatīvas sekas. Un četrdimensionalitātē tamlīdzīgus defektus ir grūti novērst, un reizēm – vienkārši neiespējami. Piecdimensionalitātē jūs varat atgriezties atpakaļ un novērst to, ko izdarījāt nepareizi. Bez tam, sākot “mājas celtniecību, piecdimensiju Gaismas būtne nekad nesāks būvēt tikai vienu ēkas variantu. Piecdimensiju cilvēks, īpaši piektās dimensijas augstāko frekvenču cilvēks, vienmēr realizē savu darbību VARIANTISKI, darbojoties uzreiz vairākos virzienos. Tā ir viena no būtiskajām četrdimensiju cilvēka atšķirībām no piecdimensioanāla – VARIANTISMS. Cilvēks četrdimensionālais nereti arī rada Realitāšu variantus, taču dara to neapzināti. Piecdimensiju cilvēks apzināti rada citas Realitātes un var tās pārvaldīt, ieviest korekcijas. Piecdimensiju cilvēks vairs NEDZĪVO VIENĀ REALITĀTĒ kā jūs. VIŅA APZIŅA NAV SAISTĪTA TIKAI AR VIENU REALITĀTES VARIANTU. Un to vēl stāv priekšā jums, četrdimensiju būtnēm, saprast, pieņem, apzināties.
Piecdimensionalitātē eksistē ĒTERS kā īpašs apvienojošs MĒRS. Tas izpilda apvienojošas funkcijas kā telpai, tā arī laikam. Pie kam, ja piecdimensionalitātes zemākajās pasaulēs par centrālo, veidojošo sfēru vēl paliek laika (īpaša, piecdimensiju laika) mērs, tad augstākajās piecdimensiju pasaulēs par centrālo sfēru kļūst ēters. Un tas jau ir solis uz Pāreju uz sešdimensionalitāti.
Tieši pateicoties ĒTERA esamībai mums ir tiesības mūsu piecdimensionalitātes shēmā novietot enerģētiskās struktūras Mebiusa lenšu veidā. Tāpēc ka ēters savieno vienkopus platumu, garumu, augstumu un laiku. Un, otrkārt, veic telpas-laika izvešanu uz lielāku dziļumu, uz citu līmeni, kuru var apzīmēt tai skaitā kā iziešanu “hipertelpas koridoros”. Šajā gadījumā “hipertelpas koridori” izved uz sešdimensionalitātes līmeni un ļauj praktiski momentāni pārvietoties no viena piecdimensionalitātes punkta uz citu, no vienas piecdimensionalitātes pasaules – uz citu pasauli.
Ēteru var salīdzināt ar portālu, kurš ļauj MĒRIEM iegūt jaunas iespējas un piedalīties jaunu pasauļu un pat dimensiju celtniecībā. Sestajā dimensijā pilnīgāka “portāla” funkciju izpilda cits mērs, kuru nosacīti var apzīmēt kā “megaēteru”, tā kā jūsu, zemes, valodā pagaidām vēl nav iedzīvojušies augstāko dimensiju jēdzieni un augstāko dimensiju mēru apzīmējumi.
Mani dārgie Eņģeļi! Jūs ieguvāt zināmu priekšstatu par piecdimensionalitāti, un tagad varam atgriezties pie mūsu galvenās tēmas. Un šī tēma ir sakari starp dimensijām, robežu dzēšana starp dimensijām, savstarpēja saskaņotība, tuvināšanās – tā pati dimensiju KONVERĢENCE un jūsu piedalīšanās šajā procesā. Dimensiju apvienošanās uzdevumu palīdz risināt ceturtās-piektās dimensijas POLIPASAULE kā PĀREJAS PASAULE un vienlaicīgi kā unikāla harmoniska struktūra, kura, harmonizējoties pati, harmonizē arī apkārtējo.
POLIPASAULES struktūru VAR SHEMATISKI ATTĒLOT kā četrdimensionalitātes četru sfēru un piecdimensionalitātes piecu sfēru savstarpēju iekļūšanu citai citā. Lūk, šī shēma:

3. ZĪM. Ceturtās-piektās dimensijas Polipasaules shēma.
Galaktiskā Gaismas Ģimene aicina jūs, dārgie Gaismas Darbinieki, ķerties pie MŪSU ĻOTI SVARĪGĀ ŠAJĀ ETAPĀ PROJEKTA ceturtās-piektās dimensijas POLIPASAULES RADĪŠANĀ PRAKTISKAS REALIZĀCIJAS. Mēs aicinām jūs uz jūsu Domradīšanas Meistarības apgūšanu. Jūsu Augstākie “Es” gaida, kad jūs sāksiet izmantot savas domas kā POLIPASAULES VIENOTĀS MATĒRIJAS PAMATU.
Sākumam mēs piedāvājam jums veikt dažus vingrinājumus domās. Jums ir piemēroti domās iztēloties GAISMAS ENERĢĒTISKI-MAGNĒTISKĀ VIĻŅA SHĒMU, kura apvieno jūsu dimensiju ar piekto dimensiju.. Lūk, šī viļņa fragmenta shēma. (Sk. 4. zīm.)

4. ZĪM. Gaismas enerģētiski-magnētiskā viļņa, kurš apvieno ceturto un piekto dimensiju, fragmenta shēma.
Gaismas Darbinieki! Jums ir piemēroti pašiem uzbūvēt tādu vilni, sākot darbu no paša sākuma.
Uzzīmējiet uz papīra taisnu līniju desmit centimetru garumā. Sadaliet to divās daļās. No kreisās daļas centra novelciet nogriezni uz leju četru centimetru garumā. No labās puses centra novelciet nogriezni uz augšu tādā pašā garumā. Tagad jūs varat iegūt līku līniju, ap kuru tiek būvēts mūsu gaismas vilnis. Mums ir iznākuši divi loki – viens zemāk par horizontālo nogriezni, otrs augstāk. (Sk. 5. zīm.)

5. ZĪM. Shēma gaismas viļņa uzbūvēšanai.
Apakšējais loks – tā ir piecdimensionalitātes viļņa daļa! Šeit, uz loka līnijas, mēs novietojam PIECDIMENSIONALITĀTES PIECAS SFĒRAS, ATKĀRTOJOT ŠO STRUKTŪRU PIECAS REIZES. Šajā viļņa daļā (apakšējā lokā) piecdimensionalitāte atspuguļo savu “Es” piecas reizes!
Augšējais loks ir četrdimensionalitātes viļņa daļa. Šeit struktūra no četrām sfērām atkārtojas četras reizes! (Sk. 4. zīm.)
Iegaumējiet šo struktūru! Jums kā Domradītājiem ir piemēroti to vizualizēt pēc atmiņas.
Apskatīsim nedaudz sīkāk viļņa apakšējo daļu – piecdimensionalitātes vilni. Pievērsiet uzmanību, ka apakšējais (piecdimensionalitātes) vilnis un augšējais (četrdimensionalitātes) vilnis savienojas ar dzeltenās sfēras palīdzību. Šajā gadījumā dzeltenajā sfērā kā gaismas enerģētiski-magnētiskā viļņa mikrostruktūrā akumulējas visa telpa-laika enerģija. Tas ir, šajā dzeltenajā sfērā īpašā koncentrētā veidā atrodas uzreiz visi telpas-laika MĒRI (garums, platums, augstums un piecdimensiju vai četrdimensiju laiks). Šī dzeltenā sfēra gaismas viļņa struktūrā izpilda androgīnas funkcijas, to var apzīmēt kā UGUNĪGO ANDROGĪNU. Šajā gadījumā runa iet, kā jūs saprotat, nevis par vīrišķā un sievišķā sākumu apvienošanu, bet par telpas un laika visu formu apvienošanu. Tieši ar UGUNĪGĀ ANDROGĪNA palīdzību apvienojas apakšējais, piecdimensiju gaismas vilnis ar augšējo četrdimensiju vilni. Četrdimensiju vilnī arī ir UGUNĪGAIS ANDROGĪNS, kurš akumulē savā sfēriskajā struktūrā četrdimensiālos telpu un laiku.
Kā jūs sapratāt, četrdimensionalitātes un piecdimensionalitātes gaismas vilnī mēri ir attēloti ne tā kā Polipasaules shēmā, ne tieši – viena sfēra – viens mērs. Šeit katra sfēra nes savus, īpašus, telpas-laika raksturojumus. Un tā ir atsevišķas sarunas tēma.
Bet pagaidām apskatām vispārīgo enerģētiski-magnētiskā viļņa shēmu, kura apvieno jūsu un piekto dimensiju.
Mēs apskatām šo shēmu plaknē. Taču jums ir svarīgi zināt, ka patiesībā sfēras griežas ap viļņa līniju. Bez tam sfēras var griezties attiecībā pret saviem centriem un četru un piecu sfēru struktūru centriem dažādos virzienos. Taču pagaidām, šajā etapā, jums ir svarīgi iegaumēt šī viļņa struktūru, lai pēc tam aktīvi strādātu ar to jūsu domradīšanas procesā.
Kā redzat, struktūras no piecām sfērām uz viļņa līnijas savienojas savā starpā gan ar zilo sfēru palīdzību, gan ar oranžo palīdzību, gan ar gaišzilo sfēru palīdzību. Tas nozīmē, ka sfēras dažādi mijiedarbojas savā starpā, aktivizējot DAŽĀDUS MĒRUS un dažādus viļņa raksturojumus. Tas pat notiek arī ar sfērām uz četrdimensionalitātes viļņa, tikai kombināciju daudzums attiecīgi ir mazāks.
Katra viļņa (gan apakšējā, gan augšējā) augstums attiecas pret garumu kā 4 pret 5. Mēs uzzīmējām attēlu centimetros tikai ērtībai. Patiesībā gaismas enerģētiski-magnētiskie viļņi dzīvo mikropasaulē, to izmērs ir ļoti mazs. Svarīga ir attiecība: 4 pret 5! Šī attiecība raksturo to, ka mēs ar jums strādājam ar vilni, kurš apvieno 4 un 5, apvieno ceturto un piekto dimensiju! Tāpēc šajā vilnī daudz kas ir uzbūvēts uz 4 un 5 attiecību.
Mēs ar jums apskatījām tikai GAISMAS ENERĢĒTISKI-MAGNĒTISKĀ VIĻŅA fragmentu – tā MIKROVIENĪBU, kaut arī ne vienkāršu vienību. Taču pats vilnis kā vienota gaismas struktūra sastāv no PIECIEM piecdimensiju (apakšējiem) un četriem četrdimensiju (augšējiem) viļņveida lokiem.
Lūk, paskatieties kā izskatās pilnībā visa shēma gaismas vilnim, kurš ir ceturtās un piektās dimensijas POLIPASAULES MATĒRIJAS PAMATS. (Sk. 6. zīm.)

6. ZĪM. Gaismas enerģētiski-magnētiskā viļņa – ceturtās un piektās dimensijas POLIPASAULES matērijas pamata shēma.
Šajā gaismas vilnī harmoniski apvienojas ceturtā un piektā dimensijas. ŠIS VILNIS APVIENO CETURTO UN PIEKTO DIMENSIJAS! Tas it kā “iznirst” no piecdimensionalitātes četrdimensionalitātes ārējā pasaulē, ceļo pa to, bet pēc tam atkal iedziļinās piecdimensionalitātē. Šis vilnis “sašuj” piekto un ceturto dimensijas līdzīgi adatai ar diegu!
Jūs varat iegaumēt shēmu, bet pagaidām strādāt, skatoties uz šo zīmējumu! Šis zīmējums jau pats par sevi ir citas Realitātes, apvienojošas ceturtās un piektās dimensijas pasaules, SVARĪGĀKAIS ARTEFAKTS. Paies laiks, un jums vairs nebūs nepieciešama šī gaismas viļņa vizualizācija. Tas sāks strādāt “automātiski”, tā kā kļūs par daļu no jums. Jūsu čiekurveida dziedzeris, Gaismas Darbinieku, aktīvu ieejošu daudzdimensionalitātē, daudzdimensionālais orgāns jau ir gatavs šī brīnum-viļņa pieņemšanai-pārraidīšanai.
UN ES, GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS, SVĒTU JŪS PĀREJAI UZ JŪSU ESAMĪBAS JAUNO GAISMAS-VIĻŅU LĪMENI. ŠIS LĪMENIS ATCEĻ JŪSU ČETRDIMENSIJU BŪTNES STATUSU. JŪS IEEJAT LAIKMETĀ, KAD SĀKAS POLIPASAULES RADĪŠANA. CETURTĀ DIMENSIJA PLŪSTOŠI IEAUG PIEKTAJĀ. PIEKTĀ DIMENSIJA AKTĪVI TIECAS PIE JUMS. TAS IR ABPUSĒJI VĒRSTS PROCESS. JŪS, MANI BĒRNI, ARVIEN VAIRĀK UN VAIRĀK SĀKSIET SAZINĀTIES AR PIEKTĀS DIMENSIJAS IEMĪTNIEKIEM. JŪS KOPĀ AR VIŅIEM JAU ESAT SĀKUŠI KOPĒJU DARBU, KOLEKTĪVU KOPRADĪŠANU. ARVIEN VAIRĀK UN VAIRĀK, ARVIEN AKTĪVĀK, ARVIEN REĀLĀK UN SAJŪTAMĀK JŪS SĀKSIET SAZINĀTIES AR TIEM, KAS REIZ DZĪVOJA UN AIZGĀJA NO JŪSU PASAULES. JAUNAIS GAISMAS-VIĻŅU LĪMENIS ĻAUS JUMS IERAUDZĪT VIŅUS, IZDZIRDĒT VIŅUS, UN GALVENAIS – KOPĀ RADĪT. ŠO ETAPU MĒS ESAM GAIDĪJUŠI ĻOTI ILGI.
AIZ 2012. GADA ROBEŽAS ATVERAS JAUNA DIŽENA DZĪVE! JAUNĀ, 2013. GADA, IESTĀŠANĀS PRIEKŠVAKARĀ MĒS AICINĀM JŪS NEATDALĪT 2012. UN 2013. GADUS. MĒS AICINĀM JŪS PLŪSTOŠI SAVIENOT TOS VIENOTĀ PAKĀPENISKAS PĀREJAS GALAKTISKAJĀ CIKLĀ. AICINĀM JŪS PIEŅEMT GALAKTISKO KONVERĢENCI KĀ VISPĀRĒJAS TUVINĀŠANĀS PROCESU, MĒS PIEDĀVĀJAM JUMS APVIENOT PAGĀTNI, TAGADNI UN NĀKOTNI AR JAUNO GAISMAS VILNI. APVIENOT LAIKU UN TELPU AR DZĪVINOŠĀS UGUNS ASTOŅKRĀSU VARAVĪKSNES PALĪDZĪBU. LAI ŠĪ VARAVĪKSNE IELENC MŪSU GAISMAS VILNI. TĀ MĒS IT KĀ IEVIETOSIM VIŅU DZĪVINOŠĀS UGUNS SAKRĀLAJĀ SIRDĪ.
Bez tam, no kreisās puses un labās puses pa Dzīvinošās Uguns astoņkrāsu varavīksnes struktūru, pa centrālo horizontālo asi, novietojiet vēl divus viļņus – tā, kā tas norādīts zīmējumā. (Sk. 7. zīm.)

7. ZĪM. JAROSVETA VILNIS.
Gaismas enerģētiski-magnētiskā vilnis dzīvinošās Uguns Sakrālajā Sirdī.
Tādejādi mūsu vilnis iegūst TRIĀLU, trīsvienotu pamatu. Nosūtiet Mīlestības enerģiju šai Gaismas Ugunīgajai Struktūrai! Domās novietojiet savu “Es” tajā punktā, kur sākas mikrovilnis (zīmējumā pa labi – šeit vilnas saskaras ar ārējo violeto slāni). Domās noejiet NO LABĀS PUSES UZ KREISO pa VISU mūsu enerģētiski-magnētisko vilni: pa labo mazo vilni, pēc tam pa lielo vilni, pēc tam pa kreiso mazo vilni. Rezultātā jūs atnākat uz mūsu viļņa galējo kreiso punktu. Pēc tam pārejat uz Dzīvinošās Uguns struktūru, kura parādās šeit elipsoīda Daudzslāņu Tora formā. Sākumā ejat pa ārējo violeto slāni un virzāties pa to NO KREISĀS PUSES UZ LABO (pretēji pulksteņa rādītāja virzienam), veicot pilnu apli. Pēc kā sākat virzīties pa Daudzslāņu Tora slāņiem uz centru, secīgi pārejot no ārējiem slāņiem uz iekšējiem. Pārejat uz balto slāni, veicat apli, pēc tam pārejat uz sarkano slāni, veicat apli – pārejat uz oranžo. Tādā veidā jūs turpināt kustību, kamēr nesasniedzat iekšējo violeto slāni. Domās veikuši apli pa elipsoīdo toru, jūs atnākat uz LIELĀ VIĻŅA KREISO GALĒJO PUNKTU. Un, lūk, no šejienes ejat, jau NO KREISĀS PUSES UZ LABO, sākumā pa lielo vilni, pēc tam mazo labo un atgriežaties tajā punktā, no kura sākāt savu Ceļojumu (zīmējumā pa labi).
Mani bērni! Veicot kaut vai reizi tādu ceļojumu domās, JŪS AKTIVIZĒJAT JAROSVETA VILNI KĀ GAISMAS ENERĢĒTISKI-MAGNĒTISKU STRUKTŪRU, KURA APVIENO CETURTO UN PIEKTO DIMENSIJAS. VIŅA SĀK REĀLI APVIENOT JŪS, ČETRDIMENSIĀLOS, AR JUMS PAŠIEM PIECDIMENSIONĀLAJIEM!
Paskatieties ar iekšējo, Garīgo redzi, kā ir atdzīvojusies gaismas Enerģētiski-magnētiskā viļņa struktūra, kā ir sākušas kustēties, griezties sfēras, kādu krāsu spēli ir sākusi Dzīvinošā Uguns!
Un galvenais – jūs sajutīsiet, kā jaunā gaismas enerģija, bagātināta ar Dzīvinošās astoņkrāsu Uguns enerģiju, pieskaries jūsu čiekurveida dziedzerim. JŪS REĀLI SPĒSIET SAJUST ŠO ENERĢIJU JŪSU GALVAS PAURA RAJONĀ, SAULES PINUMA, SIRDS RAJONĀ. JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLAIS ORGĀNS, pazīstams jums kā “čiekurveida dziedzeris”, UZREIZ, saskaroties ar šo vilni, iegūst JAUNAS DOMRADĪŠANAS SPĒJAS. Tajā skaitā – domradīšanas piektajā dimensijā. Taču neaizmirstiet, ka šīs spējas VAR IZMANTOT TIKAI AR TĪRU NODOMU UN UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS VIĻŅA.
Tagad, mani dārgie bērni, mēs nevis vienkārši izpildījām vingrinājumu domās, mēs radījām SVARĪGU DOMRADĪŠANAS AKTU. Mēs kopā ar jums sākām mainīt JŪSU PASAULES, VISAS PLANĒTAS GAISMAS-VIĻŅU ENERĢĒTISKI-MAGNĒTISKO UZBŪVI! Mēs atnesām uz jūsu pasauli SENU ARTEFAKTU, kurš piederēja lemūriešiem un no kura jau bija šķīrušies atlanti. JAUNAIS GAISMAS ENERĢĒTISKI-MAGNĒTISKAIS VILNIS – TAS IR TAS ARTEFAKTS, AR KURA PALĪDZĪBU JŪS RADĪSIET AUGŠUPCELŠANOS. TAJĀ SKAITĀ VIŅŠ PADARA IESPĒJAMU ARĪ CILVĒKU AUGŠUPCELŠANOS UZ AUGSTĀKĀM DIMENSIJĀM KOPĀ AR FIZISKO ĶERMEŅI.
Lemūrieši, zinot par šī svētā Artefakta eksistēšanu, sauca viņu par JAROSVETU – gaismu, atnākušu no “JARA”, tas ir, no dziļuma, no RA – Lielās Centrālās Saules – centra . Izmantojot JAROSVETA VILNI, jūs spēsiet ne tikai paaugstināt savas vibrācijas, saistīties ar piekto dimensiju, bet arī aktivizēt savu saikni ar Lielo Centrālo Visuma Sauli. JAROSVETS ATGRIEŽ JUMS EŅĢEĻU NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES MEISTARĪBU. Bet Meistarības saņemšana padara jūs par Domradītājiem, atbildīgiem par cilvēces un visu planetāro dzīvības formu nākotni.
Mani bērni! Es aicinu jūs sagaidīt jauno 2013. gadu jau Domradītāju kvalitātē, pieņēmušiem savā Sakrālajā Sirdī Jarosveta Dāvanu. Es aicinu jūs ieiet jaunajā gadā jau nevis kā četrdimensionāliem cilvēkiem, bet kā daudzdimensionāliem Eņģeļiem, pie kuriem atgriežas viņu Visuma Meistarība. Un svētu jūs 2013. gada laikā aktīvi apgūt Domradīšanas Meistarību, strādājot Visuma, Galaktikas, Zemes un visu planetāro dzīvības formu labā.
Un vēlreiz atkārtoju! Neradiet krasu ūdensšķirtni, barjeru starp 2012. un 2013. gadiem. SAGAIDIET 2013. GADU KĀ 2012. gada TEICAMU TURPINĀJUMU. TIEŠI TĀ AICINA GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS SAGAIDĪT ČETRDIMENSIJU ZEMES IEDZĪVOTĀJUS JŪSU JAUNO, 2013. GADU. IR SVARĪGI PIEŅEMT TO SAVĀS SAKRĀLAJĀS SIRDĪS KĀ 2012. GADA ORGANISKU TURPINĀJUMU, KĀ PĀRTECĒŠANU UZ 2013. GADU. LAI ŠĪ PĀREJA NOTIEK PLŪSTOŠI, HARMONISKI, AR PRIEKU PAR PAVEIKTO DARBU UN AR PRIEKU PAR SAPRATNI PAR TO, KA VĒL STĀV PRIEKŠĀ IZDARĪT ĻOTI DAUDZ SVARĪGA DARBA. UN ŠĪS DARBS IR UZTICĒTS JUMS, MANI DĀRGIE BĒRNI – TIEM, KAS TAGAD IR IEMIESOTI JŪSU PASAULĒ. NEVIENS NO JUMS NAV ATNĀCIS ŠURP NEJAUŠI. NEVIENS NO JUMS NAV NEJAUŠI KĻUVIS PAR GAISMAS DARBINIEKU ŠAJĀ DIŽENĀKAJĀ DIŽENO IESPĒJU LAIKĀ. UN JŪS, VISUMA EŅĢEĻI, IZPILDĪSIET SAVU GAISMAS DARBU, KĀ TO ESAT DARĪJUŠI NE REIZI VIEN UZ CITĀM MŪSU MĪĻOTĀS GALAKTIKAS PLANĒTĀM.
UN TAS PATIESI IR TĀ.
JŪSU
GALAKTISKAIS KRISTUS-
MELHISEDEKS –
DZĪVOJOŠS
JŪSU SIRDĪS.
13.11.12. g.

Informācija ir publicēta žurnālā “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, № 6. Autortiesības aizsargātas.
Vēstījums var tikt brīvi izplatīts Gaismas Darbinieku vietnēs – bez izmaiņām un saīsinājumiem.
Pievienots 30/12/2012
http://www.magnitiduha.info/archives/5108
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email