Магниты Духа

KRAJONA čenelings caur Marinu Shults 2012. gada 21. decembris, Rīga

(Čenelings ir rediģēts un papildināts publikācijai)

Marina Shults:
Labrīt! Apsveicu jūs šodien visus ar svētkiem! Ar svētkiem, ka sākas ļoti daudzi mūsu dzīves cikli. Ne tikai individuālie, ne tikai planetārie, bet arī Galaktiskie un Visuma cikli. Un tāpēc šodien mēs ar jums atkal strādāsim, sniedzot savu ieguldījumu, savu darba daļu tajos planetārajos procesos, kuri norit – norit ļoti strauji, ļoti piesātināti; viens process nāk aiz otra. Par šodienu mums teica Krajons, un vispār visi daudz ko ir lasījuši par šodienu, – tas ir ļoti svarīgs kulminācijas punkts. Taču Skolotāji decembra pēdējās dienās saka, ka arī pēc šodienas mums stāv priekšā saspringts darbs; vismaz vajag sagatavoties izpildīt vienu darbu pēc otra. Pagaidām termiņš ir noteikts tāds – 24. marts. Ļoti daudziem tas ir nozīmīgs datums – mēs vienmēr to esam svinējuši kā Skolotāju Dienu, kā Gaišo Spēku Hierarhijas Dienu, tāpēc ka viss tagad tieksies uz šo datumu. Taču pēc šodienas mūsu dzīve izkārtosies jaunās enerģijās, jaunās programmās. Un kaut kādā ziņā mums visiem būs vieglāk. Tāpēc ka tie pārkārtojumi, reizēm ļoti bargi, ļoti stipri, kurus pārdzīvo planēta un tātad arī katrs no mums – mēs nevaram sevi atraut atsevišķi no planētas – piespiež dažreiz mūs būt neveseliem, izjust diskomfortu. Un tas ir pilnīgi normāli, tāpēc ka viss ieies savā gultnē. Domāju, ka Krajons mums šodien par to pastāstīs.
Es sveicu jūs ar jaunu tikšanos ar Krajonu! Domāju, ka šodien mēs atkal produktīvi pastrādāsim. Daudzi no jums šajā gadā ir nākuši uz katru čenelingu, bet vispār mēs ar jums, kā visa zāle, sākām strādāt no 2011. gada janvāra. Šodien mēs pabeidzam ar šo čenelingu šī gada darbu. Tādejādi mēs čenelingos ar Krajonu aktīvi strādājam jau 2 gadus – un to, protams, ir ļoti patīkami apzināties. Varbūt, ka tās vadīšanas, tās būvēšanas, kuras mums deva Krajons, Arheirar, nebija jums sarežģītas. Taču nedomājiet, ka pie tam mēs neizpildām kaut kādu lielu darbu, tāpēc ka ar mums strādā visa Gaismas Ģimene. Un to vajag saprast. Jūs droši vien esat pamanījuši, ka tagad čenelingā Krajons mums nesaka, ka Viņš paceļ “aizsegu”, tāpēc ka to nevajag pacelt. Mēs ar jums tagad strādājam jau bez “aizsega”. Mēs tādā tiešā kontaktā atrodamies ar Smalko Pasauli, ka tagad katrs no jums var maigi un pārliecināti palūgt savu Augstāko “Es” būt ar jums tagad pilnā saplūšanā. Mūsu čenelings, kurš ilgs apmēram 1,5 stundas, kā jūs zināt, ir pats labvēlīgākais laiks tam, lai ieietu kontaktā ar savu Augstāko “Es”, ar Gaismas Ģimeni un jebkuru no Gaismas Ģimenes, kas dārgs sirdij, kas ir Skolotājs – viņi visi šodien ir ar mums.
Mēs ar jums sāksim darbu ar Gaismas Kristāla uzbūvēšanu. Tā kā mums ir zālē cilvēki, kuri ir izlaiduši dažus čenelingus vai atnākuši tikko – nav bijuši ar mums iepriekšējos darbos, tad es atkal kā vienmēr vadu šī Gaismas Kristāla uzbūvēšanu, nekā sarežģīta tajā nav. Un ir jāsaka, ka mēs paši tagad atrodamies ļoti spēcīgā kristāliskā telpā. Tāpēc ka jau vairākas dienas Gaismas Ģimene atkal Maskavas Namu – ēku, kurā mēs veicam mūsu gaismas darbu, ir aptvērusi ar ļoti sarežģītu Kristālu. Kas redz, paskatieties. Vismaz pēdējās 3 dienas bija redzama viņa būvēšana. Ļoti spēcīgs Kristāls! Tāpēc viss, ko mēs darīsim, tiks daudzkārtīgi pastiprināts un nodots uz planetāro līmeni, nodots visiem cilvēkiem un dzīvības formām, kuras eksistē uz mūsu planētas.
Ķeramies pie mūsu darba.
Mēs būvējam Gaismas Kristālu. Mūsu zāle, kura ir gandrīz kvadrātiska, ļoti veicina šo būvēšanu. Palaidiet domās grīdas līmenī Gaismas Starus pa mūsu zāles perimetru – lai uzbūvējas gaismas kvadrāts. Bet tagad no zāles stūriem paceliet Gaismas Starus augšup, augstu, pie Debesu Tēva. Un uzreiz paceļas lieliska Skaistuma četrstūru piramīda. Atstarosim to spoguļattēlā lejup, tā, lai apakšējās piramīdas virsotne būtu vidū, Zemes centrā. Un tagad atcerieties, ka katram ir jūsu Dvēseles Zieds, Sirds Zieds. Un tie, kas strādāja planetārajā akcijā 23. un 25. novembrī, saņēma sirdī, sirds telpā Galaktiskās Gaišzilās Rozes hologrammu. Varat viņu tagad aktivizēt savā sirds telpā. Piepildiet mūsu Gaismas Kristālu, kurš tagad jau ir pacēlies, ar jūsu Dvēseles Ziedu vibrācijām, skaistumu un Gaišzilās Galaktiskās Rozes hologrammām. Savienojieties Mīlestībā cits ar citu. Nosūtiet Mīlestības zelta stariņus cits citam: blakus sēdošajiem cilvēkiem, priekšā sēdošajiem cilvēkiem, aizmugurē sēdošajiem cilvēkiem, nosūtiet viņus uz Piramīdas augšējo virsotni un uz Piramīdas apakšējo virsotni. Kāds skaists Mīlestības Tīkls ir izkārtojies mūsu Kristālā! Un šodien mēs ar jums strādāsim ar šo Kristālu un pat ar vēl sarežģītāku Kristālu.
Es – Krajons no Magnētiskā Dienesta, sveicu visus Eņģeļus no Visuma Garīgās Saules, kuri sapulcējušies šodien savas dzimtās Planētas un visas Galaktikas, un visa Visuma svētku dienā. Šodien notiek neparasta nozīmīguma, sarežģītības, taču tai pat laikā priecīga piepildījuma notikums. Šodien ir diena, ar kuru cilvēkus baidīja, taču patiesībā tā ir svētku diena, tas ir Gaismas notikums. Un Es ar milzīgu prieku saku: Sveicu jūs, mani dārgie! Sveicu jūsu sirdīs Mīlestības Uguni. Es priecājos, ka mēs atkal esam satikušies. Es priecājos, ka mēs atkal strādāsim. Bet šodien izpildīt darbu priekš planētas un, tātad, arī priekš visas Galaktikas ir ārkārtīgi svarīgi, un jūs esat atnākuši, lai to izdarītu. Bet Mēs – visa Gaismas Ģimene – šodien esam ar jums, un Mēs mazgājam jūsu pēdas, tāpēc ka jūs to esat pelnījuši. Un Mēs zinām: tas, ko mēs šodien paveiksim, gulsies planetārās pārveidošanās pamatā. Nenovērtējiet par zemu savas darbības. Nenovērtējiet par zemu savu nozīmīgumu, mani dārgie Eņģeļi. Jūs tagad uzbūvējāt Gaismas Kristālu, brīnišķīgu Kristālu. Un Galaktiskā Gaišzilā Roze jau mirdz viņā. Ne tikai kā hologrammas jūsu sirdīs, viņa ir klātesoša paša Kristāla telpā. Taču Es gribu jums atgādināt, mani dārgie, mūsu lielisko darbu iepriekšējās tikšanās reizē, kad mēs satikāmies šī gada 21. oktobrī. Atcerieties, lūdzu, ar ko mēs pabeidzām savu darbu? Tad jums tika likts priekšā savienot kopā visus Gaismas Kristālus, kurus mēs būvējām un ar kuriem mēs strādājām čenelingos, kā pareizi atzīmēja mana darbiniece, 2-vu gadu laikā. Vēl vairāk, mēs šo summāro brīnišķīgo Kristālu, piepildītu ar evolucionāro informāciju, kura skanēja šajā zālē, ar jūsu labajiem impulsiem, jūsu siržu mirdzumu, jūsu mīlestību un jūsu siržu ziediem, šo summāro Kristālu mēs iebūvējām tad vēl topošajā Portālā 12:12:12. Taču šis datums jau ir pagājis, Portāls ir aktivizēts un līdz ar viņu ir aktivizēts jūsu summārais Kristāls. Un tagad mūsu darba pastiprināšanai Es piedāvāju jums piesaukt šo summāro Kristālu un savienot viņu ar to Gaismas Kristālu, kuru jūs tikko kā uzbūvējāt. Paskatieties uzmanīgi, izjūtiet, apzinieties, kas notiek. Jūsu Kristāls, tikko kā uzbūvētais, pārveidojas, viņš kļūst sarežģītāks savā konstrukcijā, sarežģītāks savā piepildījumā ar informāciju. Un viņš ar neredzamiem pavedieniem ir savienots ar Portālu 12:12:12, kurā tagad eksistē 2 savstarpēji iekļūstošas plūsmas starp Zemi un Galaktikas Centru, un visu Visumu. Šīs informācijas plūsmas nes Zemei daudzas radošas programmas, un, tātad, jums arī. Tādejādi tagad mums ir šīs zāles telpā, mūsu darba telpā, neparasta spēka un skaistuma Gaismas Kristāls. Tieši viņā mēs radīsim, tieši ar viņu mēs strādāsim. Un Es aicinu, mani dārgie, sākt šo svarīgo darbu un svinīgi atzīmēt ar savu darbu Galaktiskās Izlīdzināšanas brīnišķīgo dienu. Šodien jūs atkal tiksieties ar Arheirar, un viņš arī ar jums strādās, un tāpēc mūsu tikšanās iegūst arvien lielāku un lielāku nozīmi kopējā planetārā nozīmē. Un atkal saku jums: Nenovērtējiet par zemu savus “Es”, nenovērtējiet par zemu savu nozīmīgumu, savas iespējas. Atklājieties! Atklājiet savu meistarību! Tagad kā nekad ir piemērots laiks tam, lai izteiktu nodomu, lai tagad, mūsu tikšanās laikā, jūsu meistarība atklātos. Un Krajons jums saka, ka jūs vēl esat arī ļoti svarīgi Magnētisma darbinieki. Tieši šai tēmai mēs šodien veltīsim mūsu čenelingu.
Un tā, pieņemiet Manu bezgalīgo Mīlestību. Un Es uzaicinu jūs sākt mūsu darbu.
MEDITĀCIJA
Zemes cilvēki! Mani Zelta Eņģeļi!..
Šodien mūsu tikšanās reizē mēs turpināt būvēt jūsu gaišās nākotnes pasauli. Jūs vēl šaubāties, ka tas tā ir?..
Jūs šaubāties, vai tas ir jūsu spēkos?.. Jā! atbildu Es, Krajons. Jūs tad arī esat paša labākā, ko sakrājusi miljoniem gadu eksistences laikā jūsu planēta, Radītāji. Un jūs esat Radītāji sākotnēji, pēc savas būtības, Eņģeliskās būtības!.. Un kam, ja ne jums, mani Saulainie, jāpadara sava Pasaule par planētas Zeme pasakainu dārzu, izaudzējot uz viņas nevis vienkārši brīnišķīgu augu dārzu, bet radot no saviem pašiem glabātākajiem domu tēliem jaunu planētu, jaunus cilvēkus, jaunu dzīvi, jaunu augstu jūsu eksistēšanas līmeni.
Tagad telpā mirdz Portāls 12-12-12, savienojošs Zemi… un jūs… ar visu Galaktiku… Tieši šajā Portālā staro mūsu iepriekšējās tikšanās reizēs jūsu uzbūvēto Gaismas Kristālu daudzskaldnis… Un tagad planetārās Vienotības attīstības jaunu programmu uzdošanai mēs izdarīsim nelielu korekciju šajā kristālā…
Iztēlojieties jūsu Gaismas Kristālu kā sasaistošo posmu ar Arheirar, Galaktikas Magnētisko Kodolu… Kas priekš tā nepieciešams?.. Atcerieties, ka piramīdas apakšējā virsotne atrodas jūsu planētas centrā… Gaismas Kristāls it kā izaug no tā… bet tagad iztēlojieties, ka piramīdas centrā ir iemirdzējusies jūsu Saule!.. Viņa ir brīnišķīga! Viņas stari iet uz visām pusēm un piesātina jūsu Kristālu pilnībā, bez pārpalikuma. Visi jūsu siržu ziedi uztver viņas dzīvinošos starus… un stari ir kļuvuši citādi! Neparastu izstarojumu sūta jums Saule… Izjūtiet caur savām sirdīm pilnīgu vienotību gan ar Zemi, kura atrodas Kristāla apakšējā virsotnē, gan ar Sauli… Viņas gaisma sasilda jūs… Tā ir maiga, nepierasta… Kaut kas tajā mainās… Un jūs to apzināties arvien dziļāk un dziļāk… Cik dziļi ir iekļuvuši jūsos šie viņas stari?.. Uztveriet viņus ar visiem saviem ķermeņiem… Piesauciet savienoties ar jums šajā jauno saules staru uztveršanas aktā savus Augstākos “Es”… Tā… jūs sākat saprast, ka atrodaties Lielu Pārmaiņu procesā… Saglabājiet šo jauno stāvokli… Tas ir svarīgs mūsu šīsdienas darbam…
Bet tagad noteiksim jūsu Kristālā arī vietu Galaktikas Magnētiskajam Kodolam!.. Novietosim viņu piramīdas augšējā virsotnē… Iztēlojieties, kā magnētiskā stīga sasaista Galaktikas Magnētisko Kodolu… caur Sauli… ar Zemes centru… Viņa arī būs… jūsu piramīdas centrālā ass… Katrs ieraudzīs un sajutīs to savā veidā…
Tagad es lūdzu visus būt ļoti uzmanīgiem… Mēs turpinām celt… Radiet no Kristāla augšējās virsotnes uz viņa pamatni paplašinošos spirāli… Pats platākais šīs spirāles aplis aptver Sauli un pieskaras piramīdas pamatnes malām… Turpināsim spirāli lejup, pakāpeniski sašaurinot viņas vijumus… Un pabeigsim viņu Zemes centrā…
Iedomājieties! Tieši tāda pati konstrukcija tagad eksistē telpā… starp Galaktikas Magnētisko Centru un jūsu planētas centru… Turiet savā apziņā šo brīnišķīgo konstrukciju… Mēs vēl turpināsim mūsu darbu ar viņu…
Dārgie Eņģeļi… Cik viegli jūs to izdarījāt…
Un tagad lai katrs no jums tikko kā pārveidoto Gaismas Kristālu ievieto savā Sakrālajā Sirdī…
Jūs esat divkārši šīs konstrukcijas iekšienē…
Jūs paši atrodaties šī Kristāka iekšienē… Un tai pat laikā viņš ir jūsu Sakrālās Sirds iekšienē… Jūs esat savienojuši iekšējo ar ārējo… Un jūs esat tā Lielā Procesa aktīvi dalībnieki, kurš šodien ir iedarbināts…
Palikusi pavisam maza piepūle – un jūs ieiesiet Galaktiskās Izlīdzināšanas ritmā…
Krajons sveic Zemes celtniekus!
Mēs atkal kopā. Un siržu ziedi mirdz.
Šodien mums svētki. Katrs zina,
Ka DZIMŠANAS DIENA būs Zemei.
Krajons jūs atkal aicina pie darba.
Zemei vajadzīgs atbalsts un gādība.
Lai palīdzam viņai. Tuvu ir stunda,
Kad ar brīnišķīgu Gaismu sagaidīs jūs
Un Zemi, un visu Saules ķēdi
Galaktikas Saullēkts! To pavedienu jums šķērsot
Šodien stāv priekšā! Jūs ilgi gājāt uz Saullēktu!
Saullēkts ir jūsu sirdīs! Saullēkts sauc ceļā!
Zeme, Mūžības Princese! Visuma Zvaigzne!
Šodien atkal darīsim darbu,
Turot savās rokās Dievišķos Pavedienus
Un sajūdzot tos magnētiskā kokonā.
Mēs šeit pulcējušies, ilgi gaidot
Arheirar noteikto stundu.
Krajons ved jūs! Zelta Mūžība
Atklās jūsu Augšupcelšanās noslēpumu.
Mostas Saullēkts. Viņš ir jauns, starojošs.
Un jums peldēties viņa liesmā.
Šodien mēs palīdzēsim kļūt brīnišķīgai
Laimes Planētai. Un viņas graudu
Piesātināsim ar Saullēkta maigo liesmu.
Savienosim visus sarautos pavedienus no jauna.
Plaši atvērsim logus! Un iemaldījies vējš
Palīdzēs uzdāvāt pasaulei mūsu mīlestību.
Krajons skan šodien uz īpašas nots.
Visi Kosmosa un Zemes spēki ir pievilkti.
Nosūtiet caur sirdi viņiem sveicienu.
Viņi nes mīlestību… Zeme mīlestībā peldas.
Tagad un šeit – noskaņojieties ar visu dvēseli
Uz nebijušu veikumu kosmisku.
Nosūtiet visiem… mīlestību! Nosūtiet visiem… mieru!
Pieņemiet paši vadīšanu majestātisko.
Mīļie Eņģeļi! Mēs atkal kop-radīsim
Šodien, piesaucot Gara liesmu,
Pienācīgu statusu dzimtajai Zemei –
Planētas Gaismu, nedziestošu gadsimtiem!    Крайон приветствует строителей Земли!
Мы снова вместе. И цветы сердец сияют.
Сегодня у нас праздник. Каждый знает,
Что ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ будет у Земли.
Крайон вас приглашает вновь к работе.
Земля нуждается в поддержке и заботе.
Давайте ей поможем. Близок час,
Когда прекрасным Светом встретит вас,
И Землю, и всю Солнечную цепь
Восход Галактики! Ту нить вам пересечь
Сегодня предстоит! Вы долго шли к Восходу!
Восход – в ваших сердцах! Восход зовёт в дорогу!
Земля, Принцесса Вечности! Звезда Вселенной!
Сегодня снова поведём работу,
Держа в своих руках Божественные Нити
И сопрягая их в магнитный кокон.
Мы здесь собрались, долго ожидая
Археирар назначенного часа.
Крайон ведёт вас! Вечность золотая
Раскроет тайну Вознесенья вашего.
Встаёт Рассвет. Он – новый, лучезарный.
И вам купаться в пламени его.
Сегодня мы поможем стать прекрасной
Планете счастья. И её зерно
Насытим нежным пламенем Рассвета.
Соединим все порванные нити вновь.
Откроем настежь окна! И залётный ветер
Поможет миру подарить нашу любовь.
Крайон звучит сегодня на особой ноте.
Все силы Космоса к Земле подтянуты.
Пошлите через сердце им приветствие.
Они несут любовь… Земля в любви купается…
Сейчас и здесь – настройтесь всей душой
На небывалое свершение космическое.
Пошлите всем…любовь! Пошлите всем… покой!
Примите сами управление величественное.
Родные Ангелы! Мы снова со-творим
Сегодня, призывая Духа пламень,
Достойный статус для родной Земли –
Планеты Свет, не меркнущий веками!

Jā, Es, Krajons, un Gaismas Ģimene tieši uz to jūs šodien aicinām un ceram, ka mūsu darbs būs auglīgs un sekmīgs. Un, neatliekot nekādus jautājumus uz vēlāku, Es uzreiz gribu jums teikt, ka šodien būs pilnīgi jauns darbs, un tas būs veltīts jaunās Magnētiskās Enerģijas apstiprināšanai uz planētas Zeme. Kā liktos, Krajonam vajadzētu apkopot pagājušo mēnešu un jūsu izpildītā planetārā darba rezultātus. Bet jūs taču visu zināt, jūs paši šajos darbos piedalījāties. Un ir tik daudz informācijas šī darba rezultātu apkopošanā. Taču katrā darbā ir kaut kāds dziļš grauds, kurš ne uzreiz uzpeld virspusē, ne uzreiz tiek pasludināts. Un, izpildot darbu, jūs strādājat ar šo graudu, reizēm paši to nenojaušot. Un, lūk, par to Krajons tad arī grib jums pastāstīt.
Es gribu sākt ar jūsu planetāro darbu, izpildītu šā gada 23. un 25. novembrī. Mēs vērsāmies pie visiem Gaismas Darbiniekiem, bet principā pie visas Zemes cilvēces caur viņu Austākajiem “Es”, ar lūgumu: līdz Portāla 12:12:12 atvēršanai un Galaktiskās Izlīdzināšanas iestāšanās datumam, kura notiek tieši šodien, izdarīt lielu darbu dualitātes enerģiju izvadīšanā, lai ne pilnīgā, taču ļoti nozīmīgā izvadīšanā no planētas Zeme. Šis process netika iedarbināts tieši 23-jā, tas jau ritēja uz planētas. Taču vajadzēja to paātrināt un palīdzēt planētai pienākt pie šiem lielajiem decembra datumiem vairāk attīrītai. Es īsi atgādināšu jums, ka ir sākusies tumsas spēku, kā jūs viņus saucat, izvadīšana no planētas. Tagad jūs jau varat apzināties, ka nevajag dalīt pasauli Gaismas un Tumsas spēkos. Tam, lai spēlētu dualitāti, lai izpildītu šo Lielo Eksperimentu, jūs paši vienojāties par tādu sadalījumu. Un tomēr, kad šajā gadā, pēc tam, kad tika paziņots, ka Dualitātes eksperiments ir pabeigts un cilvēki var vairs nepildīt programmas, saistītas ar šo Eksperimentu, Dualitātes spēki, pārstāvoši to, ko jūs agrāk saucāt par Tumsas spēkiem, ne visai gribēja iet prom no planētas un cerēja uz to, ka viņiem izdosies uz viņas palikt. Un tomēr pēc ilgstošām sarunām ļoti augstos līmeņos to spēku, kuri vēlējās turpināt dualitātes eksperimentu priekš saviem “Es”, masveida iziešanai tika piedāvāta cita izeja. Un šā gada 19. decembrī bija tā saucamo tumšo spēku masveida iziešana no jūsu planētas. Viņi nekādā veidā necieta, viņi nekādi nav pazemināti, tāpēc ka viņiem tika sagatavota speciāla planēta. Un ir jāzina, ka Galaktikā ir ne viena vien planēta, kura dzīvo, attīstoties dualitātes apstākļos. Lai arī ne gluži līdzīgs jūsu ceļam; ceļš katram ir savs, unikāls, taču tādas planētas ir. Un cilvēki gāja prom – tie, kas gribēja palikt šajā eksperimentā un negribēja šķirties no šīm enerģijām. Nu ko, viņiem pati komfortablākā eksistēšana būs nodrošināta uz šīm planētām. Un viņu iziešanas, precīzāk sakot, viņu atgriešanās pie Dievišķības apstākļi tāpat tiks radīti. Iespējams, mani dārgie Eņģeļi, vēl pienāks laiks, kad arī mums nāksies viņiem palīdzēt. Es jums saku to tādēļ, lai jūs spētu saprast: jā, aiziet dualitātes enerģijas no planētas. Un 23. un 25. novembrī ļoti liels Gaismas Darbinieku skaits pievienojās akcijai priekš tā, lai maksimāli, līdz kritiski minimālajai atzīmei izvadītu dualitātes enerģijas no planētas. Un tas tika izpildīts.
Taču Krajons grib veltīt mūsu sarunu ne šim jautājumam. Šis jautājums guļ šī notikuma virspusē. Bet es gribu ar jums runāt par Jaunā Magnētisma apstiprināšanu. Un, lūk, tieši šajās dienās, bet precīzāk, sākot ar 21. novembri, kad tika organizēta Galaktiskās Gaišzilās Rozes sagaidīšana, un visās nākošajās dienās uz Zemi Galaktiskā Gaišzilā Roze no Galaktiskā Magnētiskā Kodola nesa Jauno Magnētisko Enerģiju. Jūs zināt, ka visu darbu, kuri tika veikti šajās 2 dienās, bet principā 3 dienās, tāpēc ka 24-jā arī tika izpildīti īpaši darbi, rezultātā Galaktiskā Roze deva savu hologrammu sirdīs visiem Gaismas Darbiniekiem, kuri šajā akcijā piedalījās. Viņa deva hologrammu visas cilvēces sirdī, bet ne visi viņu pieņēma – tas ir cits jautājums. Jūs zināt, ka mūsu planētas sirdī tagad eksistē Planetārā Gaišzilā Roze. Un tas ir jauna tipa Magnētisko Enerģiju, Arheirar caur Galaktisko Gaišzilo Rozi uzdāvinātu planētai Zeme, centrs. Viņas pagaidām vēl nav tajā daudzumā, kurš būs vajadzīgs jūsu dzīves attīstībai un dzīves formēšanai 5-jā dimensijā. Taču tā ir pirmā pakāpe, pirmais solis uz jūsu pāreju uz jaunām magnētiskām enerģijām. Tādejādi Jaunā Magnētisma Ēra uz planētas Zeme tika uzsākta. Ar ko Es jūs tad arī apsveicu! Tāpēc ka Es jums bieži saku par to, ka priekš tam, lai jūs augšupceltos un turpinātu dzīvot 5-jā dimensijā, nepieciešama jauna magnētiskā enerģija. Es jums esmu teicis arī par to, ka 5-tā dimensija pamatā eksistē uz magnētiskās enerģijas, pie kam katrā apakšlīmenī viņa atšķiras pēc saviem raksturojumiem. Taču viņas līdz šim laikam nebija, kaut arī daži 5-tās dimensijas apgabali eksistē un dzīve tur attīstās. Es runāju par tiem apgabaliem, uz kuriem notiks gan cilvēces, gan citu dzīvības formu masveida Augšupcelšanās, pie kam uz viņu evolucionārās attīstības ilgiem laikiem. Lūk, jums pirmais solis – un to spērāt jūs. Es jūs apsveicu ar to. Jūs, iespējams, nepievērsāt uzmanību, ka paralēli jautājumam par duālo enerģiju izvadīšanu tika risināts jautājums par principiāli jauna Magnētisma atnākšanu uz Zemi. Tas, starp citu, ir arī Arheirar darbs. Un tie, kas pie Arheirar vērsās un stājās ar viņu kontaktā, un lūdza Viņa balansēšanu, un noskaņojās uz šo balansēšanu, no šiem 23.-25. novembra datumiem sāka to saņemt jaunā līmenī un ar jaunām enerģijām. Pie kā tas pagaidām ved? Es negribu jūs biedēt, mani dārgie Eņģeļi, taču pāreja uz jaunu magnētisko enerģētiku nevar jums būt pilnīgi nesāpīga. Šī pārkārtošanās norit jūsu DNS līmenī. Vienlaicīgi pārkārtošanās sākas arī planētai Zeme. Tāpēc Man gribas jūs nomierināt: novembra un decembra mēneša dienas un, iespējams, vēl tālāk, janvāra mēneša dienas, var būt jums fiziski smagas. Nepierakstiet savam Es nekādas slimības, nesteidzieties ārstēties. Var saasināties arī hroniskas slimības. Taču jums visiem neizbēgami norit pārkārtošanās uz jauno magnētisko enerģiju, bez tiem lielajiem pārkārtojumiem, par kuriem jums jau ir zināms un pie kuriem Es negribu aizkavēt jūsu uzmanību. Taču atcerieties, ka, kad mēs runājām par jaunās Ugunīgās enerģētiskās sistēmas būvēšanu, Es tiku domājis, ka viņa ar pilnu jaudu var sākt strādāt tikai līdz ar jaunu magnētisko enerģiju atnākšanu. Lūk, tagad mums parādās šis potenciāls – šī brīnišķīgā iespēja. Attiecieties pret viņām ne vienkārši lietpratīgi un pat ne vienkārši laipni, bet ar visu sirdi, ar mīlestību, ar milzīgu prieku, ka šīs izmaiņas beidzot sāk īstenoties jūsu organismos, jūsu dzīvē un planetārajā uzbūvē, un, dabiski, visplanetārajā dzīvē. Tas attiecas vispār uz visām dzīvības formām un visām pašām visdažādākajām civilizācijām, kuras attīstās uz Zemes. Un tā, tas bija pirmais solis.
Un pēc tam – bija Portāla 12:12:12 atvēršana. 12. decembrī jūs visi arī ļoti saskanīgi strādājāt. Tika risināti daudzšķautņaini, daudzvariantu, daudznozīmīgi jautājumi. Protams, Es tagad varu sākt uzskaitīt to, kas jums labi zināms. Jā, tika ieslēgts uz pilnu jaudu jūsu planētas jaunais Kristāliskais Režģis 144. Varu jūs apsveikt, tas ir noticis! Viss, kas tika būvēts daudzu gadu laikā, beidzot sāka darboties. Taču atcerieties to, ko Es jums tagad teicu: uz Zemes ir parādījusies Jaunā Magnētiskā Enerģija. Tā parādījās viņas Magnētiskajā Kodolā. To atnesa Galaktiskā Gaišzilā Roze. Nejauciet Magnētisko Kodolu – vai mēs runājam par Galaktiku, vai zemes Magnētisko Kodolu – vienkārši ar planētas kodolu vai centru. Tagad daudzi ir sākuši jaukt, daži Arheirar sauc vienkārši par Galaktisko Kodolu. Tas tā nav, mani dārgie, tas ir Magnētiskais Kodols. Un Magnētiskais Kodols ir ļoti sarežģīta konstrukcija, magnētiska matrica, kurai ir hologrāfisks atspoguļojums absolūti visās dzīvības formās, kuras eksistē uz planētas, dabiski, arī pašā planētā. Tāpēc tagad mēs ar jums runājam par to, ka Galaktiskā Gaišzilā Roze no Galaktikas Magnētiskā Kodola atvilka sasaistošo pavedienu un Zemes Magnētiskais Kodols saņēma Jauno Magnētisko Enerģiju. Tā viņā nostiprinājās, un mēs ar jums šodien un, Es ceru, ne tikai šodien, bet arī citos planetārajos darbos, palīdzēsim pārpildīties šai enerģijai tā, lai viņa nostiprinātos visā esošajā uz šīs planētas. Un mēs ar jums būvēsim atbilstošas konstrukcijas. Bet vienu no šīm konstrukcijām tieši 12. decembrī jūs jau arī uzcēlāt. Es runāju par to, ka tika būvēta 3-polārā magnētisma konstrukcija. Rekomendēju tiem, kas šajā akcijā nepiedalījās, izlasīt šo materiālu . Un atstrādāt šo jautājumu var jebkurā laikā. Tieši tāpat kā Ugunīgo enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu, 4-ru toru sistēmu arī var un vajag turpināt taisīt, apstiprinot šo sistēmu. Viņa ar vēl lielākām sekmēm tagad sāks darboties sakarā ar Jaunā Magnētisma atnākšanu. Tad, lūk, mēs ar jums strādājām pēc piedāvātās metodikas. Un visi, kas šajā darbā piedalījās, uzbūvēja ļoti interesantu konstrukciju. Tā arī bija iešana prom no dualitātes, tāpēc ka mēs polu magnētisma vietā sākām ar jums būvēt 3-polāru, neitrālu magnētisma konstrukciju. Es viņu nosaucu par 3-polāro magnētismu, varat saukt viņu par “neitrālo magnētismu”, bet tikai neielieciet “pola” jēdzienā veco nozīmi, kura eksistēja jums dualitātē. Mēs esam sākuši arī magnētismā pāriet uz trialitāti. Atcerieties, cik ilgi Mēs jau jums sakām, ka vajag no dualitātes visās konstrukcijās un savā ikdienas dzīvē iet pie trialitātes. Tas patiešām ir tā. Un dzīve ir pārpilna ar piemēriem tam, ka tas notiek dažreiz pat bez sasprindzinājuma, pat bez jūsu speciālas dalības vai nodoma izteikšanas. Cilvēku grupas izšķiras un saiet kopā un bieži sadalās nevis 2 grupās, bet tieši 3. Lūk, šī trīsvienība, Trijotne, trialitāte – viņa sāk izpausties visur. Padomājiet par to un neienesiet savā dzīvē vecos duālisma uzstādījumus – tie tagad jums tikai traucēs. Tie ir pinekļi uz kājām, to nevajag pieļaut, tā ir dualitātes enerģiju noturēšana. Tāpēc 12. decembrī ļoti daudzi Gaismas Darbinieki jau uzbūvēja fraktālu struktūru, kura iezīmē ar sevi vienu no elementiem, vienu no puzzlēm, var teikt, vienu no mezgliem tajā sarežģītajā magnētiskajā struktūrā, triālajā struktūrā, kura uz Zemes pakāpeniski tiks būvēta. Un es jums tagad tieši gribu pastāstīt par šīs konstrukcijas galvenajiem etapiem.
Es palūdzu, lai šajā zāle būtu tās struktūras, kuru mēs uzbūvējām 12. decembrī, attēls.
(Marina: Pēc Krajona lūguma es pievēršu jūsu uzmanību plakātam – pēdējam labajā pusē, tuvāk man karājas. Viens no elementiem, centrālais elements ir zvaigzne, zaļa septiņstaru zvaigzne sarkanā sfērā; viņa atrodas 3-polārā magnētisma fraktāļa centrā. Piedāvāju iepazīties ar šo darbu sīkāk, tāpēc ka patiešām, ar šīs konstrukcijas būvēšanu mums vēl vajag strādāt un strādāt. Taču process ir palaists.)

[1] “KRAJONS UN ERCENĢELIS MIHAĒLS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. 12:12:12 Aicinām uz magnētisko polu!” http://www.magnitiduha.info/archives/4912 Krieviski un ar attēliem: http://www.magnitiduha.info/archives/4834


Jā, paldies. Es patiešām ļoti gribētu, lai jūs pievērstu uzmanību šim attēlam, tāpēc ka Mēs viņu esam aktivizējuši, un pat tie, kas ar viņu nestrādāja un viņu nebūvēja, tagad saņem enerģētiskās informācijas paketes, kuras palīdz viņiem iebūvēt savā “Es” šo konstrukciju burtiski šūnu līmenī. Nebīstieties – tas ir tikai par labu. Un tā, es turpinu jums stāstīt, ar kādiem soļiem jūs taču paši, mani dārgie Eņģeļi, sākat mūsu planētas Jaunās Magnētiskās Struktūras uzbūvēšanu. Kad mēs runājām par 3-polu magnētisma fraktāļa būvēšanas nepieciešamību, kaut arī nedaudz, kaut arī garāmejot, Es ieminējos par to, ka šī fraktālā struktūra tiešā veidā ir saistīta ar Gaismas Ģimenes jau vairāku gadu laikā veidoto Jauno Debesu Velvi apkārt Zemei. Kad Mēs jums sākām vēstīt, galvenokārt tas bija pavasara Saulgriežos, par Jaunās Debesu Velves būvēšanu, Krajons jums teica par to, ka reiz Zemei eksistēja Debesu Velve. Nevajag iztēloties viņu kā kaut kādu kupolu – tas ir pārāk primitīvi, tāpēc ka Velve, pats vārds “velve” ir ar sarežģītākas konstrukcijas jēgu. Un Man jums jāsaka, ka patiešām Zemei reiz eksistēja, līdz Dualitātes Eksperimentam, Debesu Velve. Viņa sastāvēja no 2-viem toriem, un bija vienkāršāka; vairāk, var teikt, primitīvas konstrukcijas, nekā tā, kura tagad tiek radīta. Mani dārgie, pirms 5 milj. gadu viņa tika demontēta, kaut arī visa informācija par viņu, dabiski, tika saarhivēta. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Atkal tāpēc, ka jūs gājāt iekšā Dualitātes Eksperimentā. Izmainījās Zemes magnētiskā lauka forma, viņa kļuva 2-polu. Zemes magnētiskais karkass atbilda tām prasībām, kuras noteica Dualitātes Eksperiments. Tagad jūs zināt, zinātnieki ar bažām novēro magnētisko polu nestabilitāti. Nesen bija paziņojumi par to, ka pavisam vājinājies ir Dienvidpola magnētiskais spriegums. Zinātnieki sen ir konstatējuši planētas magnētiskā lauka vairākkārtējas pārpolēšanās faktu viņas attīstības daudzos miljonos gadu. Un tas patiešām ir tā. Tam bija savs pamats. Tam bija savas prasības. Vai tā draud jums tagad? Jā, iespējams, tā notiks. Taču tā būs aizejošā vecā magnētiskā lauka pārpolēšanās un vecā magnētiskā karkasa demontāža. Un Es gribu jūs brīdināt, ka neko sliktu jums tas nenes. Tāpēc ka visas no jauna uzbūvējamās magnētiskās  konstrukcijas jau sāk nodrošināt Zemi ar Jauno Magnētismu pēc jaunām programmām, pēc jaunas shēmas un savā jaunā mijiedarbībā ar visām dzīvībām uz planētas. Bet jūs taču visi esat magnētiski, mani dārgie, jūs lieliski zināt. Es daudz reižu esmu jums teicis: “Jūs esat magnētisma cilvēki.” Un vairākums dzīvības formu uz Zemes – tās ir magnētisma formas, kuras bez magnētiskās enerģijas eksistēt nevar. Jūs vēl par magnētisko enerģiju maz zināt. Taču drīz, drīz, jau pavisam drīz jūsu zinātne un daudzi no jums saņems izvērstu informāciju par to, kas ir magnētisms. Tāpēc ka tas iziet pirmajā vietā jūsu eksistēšanas nodrošināšanā uz šīs planētas.
Un tā, es atgriežos pie Jaunās Debesu Velves. Ja jūs atceraties, mēs runājām par to, ka tika uzbūvētas 2 elipses, kuras ir slīpas viena pret otru 45° leņķī. Jā, tas tā ir, taču pāriesim no elipses vienkāršas sapratnes pie tā, ka tie ir tori, tori, piepildīti ar magnētisko enerģiju. Un tagad mēs ar jums esam nonākuši pie tās robežas, kad mums šajā Debesu Velvē ir jārealizē trialitāte. Tieši viņa, tieši tāpat kā tā fraktālā magnētiskā struktūra, kuru jūs būvējāt 12. decembrī, pirmām kārtām nodrošinās trialitāti, jaunās magnētiskās enerģijas trialitāti. Un tātad baros visu Zemes pasauli ar šo triālo harmonisko enerģiju. Man jums jāsaka, ka atelpas jums darbā nebūs, ja jūs gribat aktīvi strādāt.
Šodien mēs strādājam ar jums šajā nozīmīgajā dienā, taču jau tiek gatavota jauna planetārā akcija, kuru mēs sarīkosim 24. decembrī. Un tas būs darbs Jaunās Debesu Velves būvēšanā. Lūk, tāds interesants darbs tiek veikts uz Zemes, un jūs visi tajā piedalāties. Jūsu Augstākie “Es” ir pilnībā informēti par darbu, kuri tagad tiek veikti uz Zemes, visām niansēm. Jūs varat saņemt no viņiem izsmeļošu informāciju. Un pat tie cilvēki, kuri pat tuvu nezina par to, ko mēs ar jums darām, un neatrodas tajās informācijas plūsmās, kurās atrodaties jūs, patiesībā viņi piesūcinās ar informāciju no saviem Augstākajiem “Es”. Tagad ir tāds laiks, ka citādi nevar. Tāpēc vienalga cilvēki mostas. Un brīvi vai neapzināti viņi planetārajos darbos piedalās.
Un tā, mani dārgie, kas tagad mums notiek? Iznāk, ka mums planētas Magnētiskajā Kodolā ir Planetārā Gaišzilā Roze, kura ir Galaktiskās Gaišzilās Rozes fraktālis jeb hologramma. Un tieši viņa ir saistošais posms ar Galaktikas Magnētisko Kodolu Arheirar. Tas ir, tā jau ir pastāvīga sakaru līnija. Un tā Galaktiskā Izlīdzināšana, kura norit šodien – Saules sistēma – Saule – Zeme, visprecīzāk no visas Saules sistēmas – tā norit tajā skaitā arī uz tā pavediena, par kuru, atcerieties, arī Arheirar jums teica: “Es nostiepju magnētisku stīgu, magnētisku pavedienu. Es it kā aizāķēju ar to Zemi.” Lūk, tagad šī izlīdzināšana norit tieši no Planetārās Gaišzilās Rozes. Sajūtiet, jums visiem sirds telpā, jūsu Sakrālajās Sirdī ir šīs Planetārās Rozes un, tātad, arī Galaktiskās Rozes hologramma. Sakiet, vai tad šajā brīdī kāds no jums jūt diskomfortu no tā, ko dara Arheirar? Jo magnētiskā stīga nostiepjas ari uz jūsu Rozi, kura atrodas jūsu Sakrālajā Sirdī. Vai tad jūs tagad neesat Mīlestības piepildīti? Neizplūst siltums jums sirdī? Vai tad kādam šeit ir slikti? Un tāpēc, Es domāju, nav iemesla nekādām šaubām un bailēm. Mums šodien ir svētki! Šodien ir globāls notikums ne tikai planetārā, bet Galaktiskā, un, tātad, Visuma mērogā. Un šodien norit Harmoniskā Konverģence, 2-rā Planetārā Harmoniskā Konverģence. Tā sākās, kā Es teicu, 12. decembrī un ilgs līdz 24-jam, kad mēs uzcelsim Jauno Debesu Velvi. Jā, bet tā ilgs arī tālāk, tāpēc ka pats vārds “konverģence”, tas jūsu valodā skan kā “saskanēšana”. Un tagad norit ļoti daudzu un globālu ciklu saskanēšana; par tiem, par kuriem jūs nezināt, taču, ticiet, kas tāds, kas gadās tagad ar jūsu Sauli un jūsu Zemi, prasa vēl beigu sakrišanu-saskanēšanu un jaunu sākšanos vēl arī lielākiem globāliem cikliem. Tie nevar sākties vai beigties vienā dienā. Tas ir process. Tāpēc mēs runājam ar jums par procesu. Šis process rit. Un mēs ar jums nosacīti apzīmējam Harmoniskās Konverģences dienas no 12-tā līdz 24-jam; Es atkārtoju “NOSACĪTI”. Tas tomēr ir process. Vienkārši šajās dienās it kā norit liela pašpiesātināšanās šajā procesā, liela kulminācija. Piekrītiet, no 12-tā līdz 24-jam ir 12 jūsu lineārā pašreizējā laika dienas. Kāda tā ir maza dzirkstele, kaut kāds mazs mirklis kopējā kosmiskā mērogā. Un tā, jūs tagad atrodaties atvērtajā portālā 12:12:12, piepildītā ar viņa enerģijām, viņa dieva svētību, viņa augstajām evolucionārajām programmām. Jūs tagad atrodaties Galaktiskās Izlīdzināšanas un Galaktiskās Konverģences procesā. Sajūtiet tā diženumu, kas tagad notiek jūsu planētas telpā, katra no jums dzīves telpā; un vislabāk izjūtiet to, kas notiek jūsu būtībā, jūsu Sakrālajā Sirdī un jūsu šūnu līmenī. Jūs zināt, viss, ko Mēs jums vēstām, informācijā, kuru dodam no dažādiem avotiem caur dažādiem saviem darbiniekiem, arī ir Konverģence. Lieciet kopā, savienojiet vienu informāciju ar otru, lai saprastu visu pilnību notikumiem, kuri tagad notiek jūsu Zemes telpā. Saprotiet, nevar neko atņemt no cita. Un tāpēc tagad Es gribu jums sagādāt pārsteigumu.
Tam, lai notiktu pāreja uz jauno magnētisko enerģiju, tam, lai notiktu, kā jūs paši tagad varat nospriest, izmaiņas jūsu DNS līmenī, jums vajag vēl kaut ko radīt savos organismos, vēl kaut ko piesaistīt uz Zemi un savienot kopā. Magnētiskā enerģija tagad atnāk savienojumā ar Uguni Dzīvinošo – to jūs labi zināt. Jūs ar viņu iepazināties, kad sākāt aktivizēt Ugunīgo enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu. Jūs zināt, jums vēstīja mīļotais Sen-Žermens, par to, ka Uguns Dzīvinošā nāk pa trīs kanāliem, un jūs nodarbojāties ar šo kanālu aktivizāciju. Derības Šķirsts, Grāla Kauss, Ehnatona Kristāls – visi šie kanāli tagad ir iesaistīti .
Es piesaucu saziņai ar jums Mīļoto Valdnieku Sen-Žermenu.
Sen-Žermens.
Mani dārgie Gaišzilās Liesmas planētas cilvēki! Zināt, cik laimīgs ir Kosmoss, ka jūsu planēta ir atgriezusi šo diženumu! Tas ir brīnišķīgs nosaukums, kurš reiz eksistēja viņai pirms daudziem miljoniem gadu. Viņu sauca par Gaišzilo Pērli, Liesmaino Pērli, Gaišzilo Zvaigzni un vienkārši par Gaišzilo Planētu. Un viņai ne vienkārši tāpat tiek atgriezts viņas vārds. Viņai tiek atgriezts viņas statuss, un viņa patiešām kā Gaišzila pērle mirdz Kosmosa telpā. Es gribu turpināt Mīļotā Krajona stāstu par to, ka jaunais magnētisms ienāk jūsu dzīvē. Un es gribu attīstīt un turpināt to tēmu, kuru nesen sāku savā Vēstījumā. Un daudzi par to zina un, iespējams, jau ir sākuši strādāt. Es gribu jums pastāstīt par to, ka jaunā magnētisma ieviešana jūsu dzīvē, asimilācija jūsu dzīvē un Uguns Dzīvinošās pārliecinošs darbs uz jūsu planētas nav iespējams bez Violetās Uguns apstiprināšanas. Es īsuma jau pavēstīju par viņas atnākšanu . Violetā Uguns ir viens no Uguns Dzīvinošās svarīgākajiem aspektiem. Taču viņai, tāpat kā daudziem Uguns Dzīvinošās aspektiem, par kuriem jūs pakāpeniski uzzināsiet, ir savas patstāvīgas funkcijas, pielietošanas sfēra, izplatīšanās un uzdevums. Un tieši pēc tam, kad jūs uzbūvējāt trīs Dievišķos kanālus Uguns Dzīvinošās atnākšanai uz planētu un jūsu struktūru, kļuva iespējamas Violetās Uguns atnākšana un izpaušanās uz planētas. Un šodien, ja jau reiz jūs esat sākuši strādāt ar jauno magnētismu, es gribu veikt ar jums nelielu darbu Violetās Uguns piesaistīšanai jūsu dzīves telpai, jūsu ķermeņiem, burtiski jūsu DNS līmenim. Violetā Uguns aktīvi transmutēs jūsu DNS, tas ir, transmutēs jūs šūnu līmenī. Tieši viņa, būdama piesaukta, pieņemta, sāks palīdzēt jaunā magnētisma iekļūšanai visā jūsu struktūrā, visā jūsu būtībā. Viss strādā un nonāk pilnīgā mijiedarbībā. Saprotiet to! Un izpildīt atbilstošas tehnikas, prakses, meditācijas es jums iesaku tieši pilnīgā viena un otra sintēzē. Tad jūs vienu papildināt ar otru, un jūsu organismi ļoti harmoniski pārkārtosies. Jūs pat spēsiet izvairīties no tiem nespēkiem, par kuriem jums tikko kā teica Krajons. Violetā Uguns strādā, atnākot uz jūsu struktūru, caur Violeto Liesmu. Izaugsmes, Izdziedināšanās Violeto Liesmu, Transmutācijas Violeto Liesmu. Viņa atnāk caur Violeto Liesmu, un pēc tam jūs dodat viņai iespēju strādāt jau patstāvīgi un ar pilnu spēku. Tāpēc Violetā Liesma pirmām kārtām ir saistīta ar DNS 9-to līmeni. Šis slānis saucas par “izdziedināšanas slāni”. Šis slānis saucas arī par “DNS iekšējo antenu”. Saprotiet, ka, strādājot caur Violeto Liesmu, Violetā Uguns sāk aktivizēt jūsu DNS viņu saiknes ar Kosmosu. Krajons savā laikā daudz jums ir teicis, ka vajag aktivizēt visus DNS slāņus. Visus 12 slāņus. Pēc tam jūs uzzinājāt, ka slāņu ir 13. Un tas ir pareizi. Un, lūk, atnāk Violetā Uguns. Viņa aktivizēs jūsu 9-to slāni. Pirmkārt, atrisinās izdziedināšanās jautājumi, un ne tikai izdziedināšana jūsu fiziskajiem ķermeņiem, emocionālajiem, mentālajiem, par kuriem jūs vairāk zināt, kuri jums ir tuvāk. Bet sāk attīstīties jūsu dzīvē, jūsu sirdīs vajadzība nodarboties ar Kosmisko Dziedniecību. Un tas, ko jūs darāt ar Krajonu šajā zālē, tā, pirmām kārtām ir Kosmiska Dziedniecība. Mani mīļie, mani dārgie Zemes cilvēki! Es gribu jums teikt, ka, nodarbojoties ar dziedniecību tādā globālā mērogā, jūs paši automātiski izdziedināties, tāpēc vieglāk ir iet no lielākā, no globālā, kaut arī ignorēt sevi nevajag. Un tā, tas ir Violetās Uguns iekļūšanas jūsu DNS līmenī pirmais aspekts. Un, beidzot, 9-tais slānis – tā ir “DNS antena”. Tātad, līdz ar šīs antenas aktivizāciju jūs pakāpeniski kļūsiet īsteni Kosmosa cilvēki. Ļoti daudzi tagad sāk ciest no tā, ka viņiem nav saiknes ar saviem Augstākajiem “Es”, ar saviem Skolotājiem vai augstākām galaktiskajām garīgajām struktūrām. Tas arī sāks mainīties. Un ar šo aktivizāciju, kuru veiks Violetā Uguns, ja viņa būs jūsu piesaukta, sāksies pārliecinoša jūsu saikne ar Kosmosu, saprātīgo un garīgo Kosmosu. Drīz tas kļūs jums pats par sevi saprotams. Bez tā jūs vienkārši dzīvot nespēsiet. Un to saku jums es, Sen-Žermens.
Violetā Uguns izpaužas vēl vienā interesantā funkcijā. Viņa veic jūsu gatavības Augšupcelšanai hronometrāžu. Nedomājiet, ka jūsos kaut kur būs paslēpts mehānisms vai ievietots kaut kāds pulkstenītis vai hronometrs, kurš sāks lineārā laika atskaitīt dienas, minūtes, sekundes līdz jūsu Augšupcelšanai. Nē. Nevajag saprast to tik vienkāršoti. Gribu teikt, ka hronometrāža notiek ļoti interesanti. Violetā Uguns jūsos it kā sāk jūs testēt un noteikt, kur un ko vajag pavilkt, transmutēt, pieregulēt vai piebūvēt, lai sagatavotu jūs Augšupcelšanai. Kā redzat, tagad neviens nav aizlidojis no šīs zāles, nenorit augšupcelšanās ne ar fizisko, ne bez fiziskā ķermeņa. Tāpēc ka jūs atrodaties šajā procesā. Pagaidām aiziet tikai daži. Bet jums vajag sagatavoties kolektīvajai Augšupcelšanai. Un, lūk, tajā jums palīdzēs Violetā Uguns. Un jūs saņemsiet priekš saviem “Es” informāciju par to, kurā virzienā jums vajag kaut ko piestrādāt. Tas būs ļoti interesants pašizzināšanas, pašregulācijas, pašpilnveidošanās process, taču jau uz sagatavošanās Augšupcelšanai pusi. Daudz ir funkciju šai Violetajai Ugunij. Un es pakāpeniski jums par to stāstīšu. Bet tagad es gribētu izpildīt mazu Meditāciju. Tāpēc ka, ja mēs viņu neveiksim, tālākais darbs ar magnētismu, kuru piedāvā Krajons un Arheirar, būs apgrūtinās vai nesanāks. Izpildīsim to.
Tagad es aicinu jūs apsēsties ērtāk, atslābināties, noskaņoties uz Dievišķu noti. Nolaidieties savas Sakrālās Sirds dziļumā. Iztaisiet izvērsumu, lai ārējais aizietu uz iekšējo un jūs paši sajustu savu Es kā šo Sakrālo Sirdi. Bet jūsu Sakrālajā Sirdī jau dzīvo Uguns Dzīvinošā. Viņa ir atnākusi pie jums kā astoņkrāsu varavīksne. Jūsu pierastā septiņkrāsu varavīksne ir papildinājusies ar balto Dievišķo krāsu. Tā nav parastā baltā, kur ir visu septiņu krāsu sintēze. Tā ir baltā Dievišķā krāsa. Iztēlojieties Uguni Dzīvinošo jūsu Sakrālās Sirds centrā kā Uguns Dzīvinošās astoņkrāsu portālu. Un, protams, šai astoņkrāsu varavīksnē ir arī violetā krāsa. Izdariet tā vai izsakiet patiesu nodomu tam, lai šajā astoņkrāsu varavīksnē Violetā Uguns pastiprinātos arvien vairāk un vairāk. Paskatieties – iemirdzējās gredzens, no viņa ir sākusi iet gaisma uz visām pusēm. Šis gredzens kā violets tors sāk it kā atdalīties no kopējās varavīksnes, pacelties šajā portālā; šis tors blāzmo violetā krāsā. Viņš ir aktīvs, violetā krāsa pārtek viņā dažādās nokrāsās. Bet tagad paņemiet šo toru savā plaukstā un izjūtiet viņu, viņš ir piepildīts ar Violeto Uguni. Violetā Uguns sāk degt spēcīgāk, viņa jūsu plaukstu nededzina, viņa ir ļoti patīkama. Tā ir transmutācijas, pārveidošanas Uguns. Un tagad mēs izdarīsim ļoti vienkārši.
Es piedāvāju tagad visiem izteikt tīru nodomu uz to, lai tāds tors, piepildīts ar Violeto Uguni, nostātos katrā jūsu ķermeņa šūniņā, katrā DNS. Paskatieties, izjūtiet, apzinieties, kāda mirdzēšana aizgāja pa visu jūsu būtību. Es pat nerunāju tikai par fizisko ķermeni, tāpēc ka pirmām kārtām sākas DNS virtuālo pavedienu aktivizācija, taču arī ar to ir par maz. Violetā Uguns, būdama stingri apstiprināta jūsu DNS līmenī, sāks aktivizēt papildus pavedienus, bez 13 jums zināmajiem.
Un šie pavedieni būs analoģiski Jaunās Debesu Velves trīs toriem. Tādejādi drīzā laikā jūs jauno magnētismu ienesīsiet tieši savu šūnu līmenī, un tam sekos jūsu grandioza pārveidošanās. Tagad es, Sen-Žermens, sūtu uz sirdi katram no jums Violeto Uguni. Jūsu sirds Sakrālā telpa arī tiešā veidā ir saistīta ar visām jūsu DNS. Un es no savas puses piesūcinu ar Violeto Uguni caur jūsu sirds telpu visas jūsu DNS.
Es apgalvoju, ka visi magnētiskie pārveidojumi, kurus jūs tagad darīsiet, svētīgi gulsies sagatavotā augsnē. Tos sagatavoja Violetā Uguns. Es jūs ļoti mīlu, Zemes cilvēki.
Jūs esat Radītāji, jūs tikai sākat atklāt savas iespējas. Dariet to drīzāk. Tagad nāk tik svētīgas enerģijas un palīdzība jūsu kosmiskās meistarības atklāšanā! Un katrs no jums ir atnācis uz šo Zemi ar savu meistarību un šeit vēl arī veicis zināmus uzkrājumus. Iedomājieties, kad katrs Zemes cilvēks atvērs šos dārgumus, cik ļoti pārvērtīsies jūsu dzīve.
Tas būs brīnišķīgi! Un tas būs! Es to jums saku, Sen-Žermens.
Paldies, mani dārgie. Es jūs mīlu.
Ar jums atkal ir Krajons. Nu ko, mēs esam spēruši vēl vienu soli jaunā magnētisma apgūšanā. Un tagad es gribu dot vārdu Arheirar. Ja jūs atceraties, tieši Viņš šā gada astotajā jūlijā norunāja ar jums satikšanos divdesmit pirmajā decembrī. Un mēs ļoti labā stāvoklī un ar lieliem sasniegumiem esam pienākuši šim datumam. Un man gribētos, lai tieši Arheirar turpinātu mūsu tikšanos.
Paldies, Krajon.
Mēs sveicam Galaktikas Magnētisko Kodolu – Arheirar.
Arheirar ir uz magnētiskās stīgas. Sveicināti, mani dārgie! Zemes cilvēki, jūs jūtat pavasara tuvošanos?.. Bet es jūsu! Es gribu jums teikt, ka katrs jauns dzīves vijums, un tieši tāds šodien tiek ielikts šajā jūsu dienā, lineārā dienā, šajā decembra mēneša dienā, vienmēr ir PAVASARIS. Jauna dzīves vijuma jauns sākums. Taču jums to ir vesela buķete, šo dzīves vijumu! Tāpēc iztēlojieties, ka katrs no jums tur rokās Dievišķo Buķeti. Un katrs kātiņš, katrs ziediņā šajā buķetē – tas ir jaunas dzīves sākums vai nu kādam no jums, vai kaut kādam ziediņam jūsu dabā, vai akmenim Zemes planetārajā režģī, vai daļiņai okeānā, vai gaisa molekulai. Un tas ir brīnišķīgi! Un kas tur šo lielisko Dievišķo Buķeti?.. Cilvēki! Tāpēc es arī vēršos pie jums tagad.
Mani dārgie Zemes cilvēki! Mēs to esam paveikuši! Galaktiskā Izlīdzināšana kā astronomiska parādība ir notikusi! Gals pasaulei nav iestājies! Vecajai pasaulei – jā. Jaunā – sākas! Un es jūs ar to apsveicu! Un apsveicu ar to, ka jūs bijāt šī jaunā vijuma Radītāji! Un mēs tagad ar jums varam turpināt radīt jūsu jauno dzīvi! Un, kā Krajons jums jau teica un viņu atbalstīja Mīļotais Valdnieks Sen-Žermens, mēs soli pa solim kārtosim visas nepieciešamās puzzles priekš tam, lai jūsu jaunās struktūras, pamatā magnētiskās, beidzot rastos. Tas nebūs viegls process, taču tas būs ļoti interesants. Aizraujošs! Un ļoti daudz ko jūs uzzināsiet paši. Daudz zināšanu iegūsiet šī procesa paveikšanas laikā.
Bet tagad es gribu, lai jūs kopā ar mani piedalītos jaunās magnētiskās enerģijas pārvadīšanā no Galaktikas Magnētiskā Kodola, kas Es esmu, uz jūsu Zemi. Jā, Krajons jums teica, ka jaunās magnētiskās enerģijas saikne ar planētu jau ir nodibināta. To izpildīja Gaišzilās Galaktiskās Rozes vizīte. Tas viss ir pareizi. Taču jums šajā Galaktiskās Izlīdzināšanas dienā un periodā, kad norit Harmoniskā Konverģence – vajag uzbūvēt jaunās magnētiskās enerģijas pastāvīgu pieplūdumu. Un jūs tagad varat to īstenot.
Tagad es lūdzu jūs sakoncentrēties uz jūsu uzbūvēto Gaismas Kristālu. Bet Kristāls ir neparasts, viņš ir summārs. Viņā tik daudz ir ielikts informācijas un jūsu Mīlestības, Bezgalīgas Mīlestības! Viņš mirdz Portāla 12:12:12 telpā un tai pat laikā atrodas jūsu zālē! Un jūs visi esat viņā, un vienlaicīgi viņš ir jūsu Sakrālajā Sirdī. Iekšējais savienojas ar ārējo, bet ārējais ar iekšējo.
Pastrādāsim ar šo Kristālu. Krajona vadībā jūs uzbūvējāt šajā Kristālā spirāli. Un jūs noteicāt viņā vietu man – Arheirar, jūsu piramīdas augšējā virsotnē. Kādēļ tad ir vajadzīga šī spirāle? Tieši viņu mēs tagad arī izmantosim. Es, Arheirar, sāku laist lejup pa šo spirāli visai planētai un visām planetārajām dzīvībām nepieciešamo jauno magnētisko enerģiju. Un es jūs ļoti lūdzu, mani dārgie Eņģeļi, palīdzēt man tajā. Izdariet to paši, sāciet laist lejā, ieraugiet, kā jaunā magnētiskā enerģija sāk no punkta, kuru jūs apzīmējāt kā Arheirar – laisties lejā pa spirāli, piesātinot viņu un caur viņu visu apkārtējo telpu ar jauno magnētisko enerģiju. Jūs jau sākat viņu just – šo jauno magnētisko enerģiju. Iespējams, kāds viņu vienkārši sajutīs, kāds viņu ieraudzīs. Nav svarīgi, kādā krāsā jūs viņu ieraudzīsiet. Var ieraudzīt arī krāsu. Tāpēc ka magnētiskā enerģija izpaužas arī krāsu diapazonā, pie kam dažādās frekvencēs. Jūs ieraudzīsiet viņas mirdzēšanu, sajutīsiet spirāles piepildīšanos ar šo enerģiju, viņas blīvumu. Šis piepildījums visu laiku palielinās, samērā ar to, kā es, Arheirar, izdodu viņu šajā spirālē. Varat nosaukt viņu par jūsu un saules magnētiski-evolucionāro spirāli. Daudz nosaukumu viņai var izdomāt.
Laižam lejā magnētisko enerģiju. Lūk, viņa pa spirāli jau ietin jūsu Sauli. Izjūtiet, kā viņa savērpjas apkārt Saulei un Saule arī piesūcinās ar jauno magnētisko enerģiju. Tas ir lieliski! Par to runāja daudzas senās civilizācijas. Un par to šodien runāju jums es – Arheirar.
Mēs ar jums izejam Sauli, mūsu spirāle sāk sašaurināt savus vijumus, un mēs ar jums pakāpeniski tuvojamies jūsu planētai. Un spirāle aiziet uz pašu planētas Sirdi. Tas ir jūsu Gaismas Kristāla zemākais punkts. Paskatieties, kas pieņem jauno magnētisko enerģiju jūsu planētas Sakrālajā Sirdī? Viņu pieņem Planetārā Gaišzilā Roze. Bet ne tikai… Viņu pieņem tā trīspolaritātes struktūra, kuru jūs būvējāt divpadsmitajā decembrī. Paskatieties, kā no centrālās septiņstaru zvaigznes viņa sāk piepildīt sarkano sfēru. Kā pa bezgalības astotniekiem izplūst pie zvaigznēm un kā pēc tam viņa sāk piepildīt visas fraktālās struktūras, bet to ir ievērojami vairāk nekā jūsu zīmējumā. Tāpēc ka šīs fraktālās struktūras aiziet ne tikai uz katru jūsu ķermeņu šūniņu, viņas aiziet uz katru planetāro šūniņu. Uz katru šūniņu, katru atomu visām dzīvības formām, kuras eksistē uz planētas. Bet tagad mēs ar jums sāksim piepildīt ar šo enerģiju jaunās Debesu velves torus. Mēs ar jums no planētas Sakrālās Sirds centra pārmetam astoņkrāsu varavīksnes tiltu uz katru toru. Un pa šiem astoņkrāsu varavīksnes tiltiem mēs virzām jauno magnētisko enerģiju. Paskatieties, kā pie tam uz šiem tiltiem, kurus mēs pārmetām, vibrē violetas krāsas lenta. Kā viņa aktivizējas un pa viņu tiek nodota jaunā magnētiskā enerģija uz jaunās Debesu velves toriem.
Mani dārgie Eņģeļi, jūs drīzumā turpināsiet šo darbu. To var dažādot. Galvenais ir saprast principu. Un galvenais ir saprast, ka jums uz planētas jau eksistē daudz kas priekš tam, lai jūs sāktu pieņemt pa pilnam un asimilēt savos “Es” un visā planetārajā struktūrā jauno magnētisko enerģiju. Tā ir jūsu nākotnes eksistences piektajā dimensijā enerģija. Tā ir enerģija, uz kuras rēķina pārliecinoši ritēs dimensiju saaudzēšana. Tā ir tā enerģija, kura jums nepieciešama Augšupcelšanai. Bez viņas tā ir apgrūtināta. Tā, visbeidzot, ir tā enerģija, kura dos iespēju izdarīt ļoti nopietnus genoma pārveidojumus daudzām dzīvībām uz jūsu planētas un, protams, jums kā vadošajām garīgajām saprātīgajām būtnēm. Tā ir jūsu nākotnes, bet arī tagadnes enerģija, ja reiz šodien jūs viņu pieņēmāt savās plaukstās.
Es jūs mīlu, mani dārgie! Esmu laimīgs, ka jūs esat atcerējušies Arheirar aicinājumu un atnākuši šodien, tieši šodien, lai izpildītu kopīgi ar mani darbu. Man jums jāsaka, ka uz jūsu Zemes norit ļoti daudz dažāda gaismas darba. Un mēs esam laimīgi to zināt, mēs esam laimīgi palīdzēt visiem Gaismas Darbiniekiem, kuri šodien strādā. Mēs esam laimīgi, ka, aizejot no šejienes, jūs turpināsiet šodien gaismas darbu. Un lai vakarā pēc Krajona aicinājuma izskan galvenā tēma, kuru šodien var publiskot. VIENOTĪBAS tēma.
Drīz jūs pārejat uz jūsu lineārā laika jauno, 2013. gadu. Tas ir vienotības gads, tas ir vienotības enerģiju un vienotības programmu gads. Taču tieši šodien pēc Gaismas Ģimenes aicinājuma jūs varat jau sākt būvēt šo globālo Vienotību jūsu planētai. Bet Es, Arheirar, pateicoties tam, ka Es ar jums šodien esmu apvienojies kā nekad cieši, savienojies caur jauno magnētisko enerģiju, Es būšu ar jums. Un tagad dažas sekundes, ja jūs gribat un izteiksiet nodomu, Arheirar ir gatavs jūs sabalansēt jaunajā magnētiskajā enerģijā.
(Norit balansēšana.) Paldies, mani dārgie Eņģeļi, paldies. Jūs varat mani piesaukt jebkurā laikā. Pēc mūsu tikšanās, kura bija jūlijā, ar mani kontaktēties iznāca ļoti daudzi zemieši.
Jūs atceraties, Es to gribēju. Esmu laimīgs. Neaizmirstiet par Arheirar, mums tagad vajag stādāt kopā un būvēt jūsu planētas jauno magnētisko struktūru, un, tātad, arī jūsu jauno magnētisko struktūru.
Es vienmēr esmu ar jums un būšu uzticams un pirmais palīgs. Sauciet Arheirar!
Es jūs ļoti mīlu, mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules!
Krajons
Šodien bija lieliski, bija skanīgi.
Dzied mīlestība sirdīs kā vijole, smalki.
Dejojam Mīlestības Valsi, izgaismojot gredzenus,
Tos aizvadot caur atvērto lodziņu…
Jā, mēs šodien paveicām
To, kas pēc tam augšāmcelsies jūsu Pasaulē
Kā Gaismas un Harmonijas notikumi,
Iekļāvuši jūs Visuma Simfonijā.
Paldies, Eņģeļi! Es ne nejauši jūs sveicu.
Jūs visi – celtnieki! Un jūs – peldat Gaismā.
Izjūtiet saplūšanu Mīlestībā, viņas ir tik daudz!
Stāvat jūs uz laika sliekšņa.
Šodien mēs dejojam Uzvaras Valsi!
Jūs atvirzīt spējāt bailes un nelaimes!
Jūs izpildījāt pienākumu un Zemi augšāmcēlāt.
Neaizmirstiet, mīļie, kas jūs šodien bijāt!
Mēs neatvadāmies. Mums daudz vajag izdarīt,
Lai zemes dzīvi kardināli pārtaisītu.
Un tāpēc saucam drīzāk Ugunsputnu,
Lai palīdz mums šķērsot robežu
Uz Gadu Jauno, kur citas iespējas
Atklās jums zemes dārgumi.
Un Zemes, Pērles mirdzošās Valsis
Atvērs Jauno Pasauli, gadsimtiem gaidīto.
Krajons atvadās, bet sirdī zina katrs,
Ka mūsu tikšanās nebija velta.
Nesiet dzīvē Mīlestību, nesiet Rītausmas Gaismu!
Dzimtie Eņģeļi, jūs – Zemes spēks un sāls!
Pieņemiet jūsu pašu šodien paveikto
Kā valša virpuli, kā Jaungada Svētkus!    Сегодня было славно, было звонко.
Поёт любовь в сердцах скрипично, тонко.
Танцуем Вальс Любви, высвечивая кольца,
Их уводя в открытое оконце…
Да, мы сегодня совершили
То, что потом воскреснет в вашем Мире
Событиями Света и Гармонии,
Включившим вас в Вселенскую Симфонию.
Спасибо, Ангелы! Я не случайно вас приветил.
Вы все – строители! И вы – плывёте в Свете.
Прочувствуйте слияние в Любви, её так много!
Стоите вы на временнОм пороге.
Сегодня мы танцуем Вальс Победы!
Вы отклонить сумели страх и беды!
Вы выполнили долг и Землю воскресили.
Не забывайте, милые, кем вы сегодня были!
Мы не прощаемся. Нам много надо сделать,
Чтоб жизнь земную в корне переделать.
А потому зовём скорей Жар-Птицу,
Чтоб помогла вам пересечь границу
В Год Новый, где возможности иные
Раскроют вам сокровища земные.
И Вальс Земли, Жемчужины сияющей,
Откроет Новый Мир, веками ожидаемый.
Крайон прощается, но в сердце знает каждый,
Что наша встреча не была напрасной.
Несите в жизнь Любовь, несите Свет Зари!
Родные Ангелы, вы – мощь и соль Земли!
Примите вами же свершённое сегодня
Как вальса вихрь, как Праздник Новогодний!

Krajons no jums atvadās, taču mums vēl ir jāizdara neliels darbs. Mēs šodien daudz paveicām. Tad nodosim to visai Pasaulei. Jā, jūsu Kristāls strādāja! Un visu kristālisko struktūru, kuru Mēs uzbūvējām, līdz jūs parādījāties šeit, un apkārt šai telpai un apkārt šai celtnei, visu šo kristālisko struktūru Mēs pieslēdzām jūsu sasniegumu translācijai uz visu zemeslodi. Bet jūs taču strādājāt jūsu summārajā Kristālā! Jūs viņu bagātinājāt ar jauniem sasniegumiem. Un tagad es piedāvāju pabeigt mūsu darbu ar to, ka mēs izteiksim Nodomu šo summāro Kristālu, bet precīzāk – viņa hologrammu, atgriezt Portālā 12:12:12. Nu, izdarām to saskanīgi! Tas būs derīgi ne tikai visai planētai, bet visai Galaktikai. Bet Kristāli, kurus jūs ievietojāt savā Sakrālajā Sirdī, aiziet jums līdzi. Un tāpēc viss, ko jūs izdarījāt, paliek arī ar katru no jums. Un tieši tāpat ar katru no jums nemainīgi paliek
Jūs mīlošais Krajons

Tehniskais atbalsts: Tatjana Boikova, Romāns Kozlovs, Lika Viņņikova, Nadežda Kozlova
http://www.magnitiduha.info/archives/5167
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email