Магниты Духа

GALAKTISKAIS KRISTUS MELHISEDEKS caur Sergeju Kanaševski. Augšāmcelšana kā realitāte

 

Sveicināti, mani sirdsmīļie bērni – Zemes bērni, Galaktikas bērni, Visuma bērni. Ar jums ir Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Mana Dvēsele – tā ir mūsu Galaktikas Dvēsele. Mana Apziņa – tā ir visu Visuma Būtņu Apziņa. Mana Sirds – tā ir Galaktikas Sirds. Un šī sirds pukst unisonā ar jūsu planētas Sirdi un katras Zemes būtnes Sirdi. Gaijai tagad ir pievērsta mana īpaša uzmanība, tā kā no viņas daudzējādā ziņā ir atkarīgs ceļš, pa kuru ies gan mūsu Galaktikas, gan visa Visuma tālākā evolucionārā attīstība.

Mani sirdsmīļie! Šodien runāju ar jums, lai nostiprinātu gan jūsu ticību, gan jūsu zināšanas par Nemirstību. Pavēstu jums par jūsu ABSOLŪTO NEMIRSTĪBU. Jūs esat VISS un VISI un varat eksistēt Visumā bezgalīgā ķermeņu daudzveidībā, nākt tajos uz jebkuru telpas-laika punktu. Tās ir jūsu, Eņģeļu no Lielās Centrālās Visuma Saules, tiesības un meistarība. Viens no šīs Meistarības aspektiem ir process, kurš jūsu pasaulē nosaukts par AUGŠĀMCELŠANU. Par to šodien gribu pastāstīt saviem Bērniem.

Pēdējo simts tūkstoš gadu laikā Gaismas meistari, cilvēku ķermeņos iemiesojušies, ne reizi vien demonstrēja augšāmcelšanas māku. Sabrukušais fiziskais ķermenis jums nezināmā veidā atjaunojās, un viņā no jauna iegāja Dvēsele un Apziņa. Šo māku nodemonstrēja arī Meistars Jēzus, kurš sazinājās ar mani, saucot par Debesu Tēvu. Viņa augšāmcelšana, ieplānota sākotnēji, notika ar Manu Svētību un Manu atbalstu. Jā, cilvēku augšāmcelšanas process jūsu pasaulē vienmēr bija iespējams un vienmēr īstenojās. Augšāmcelšana netika veikta bieži, un tai nebija masveida rakstura. Taču tā notika visos laikos, ja runā par pēdējiem simts tūkstoš gadiem. Tiesa, pēdējos piecus tūkstošos gadu, jūsu vislielākās iegremdēšanās matērijā periodā, augšāmcelšana sāka realizēties arvien retāk. Taču tā tomēr notika ne tik reti, kā jūs varat domāt. Cilvēku augšāmcelšanas fakti līdz šim laikam ir svēts noslēpums. Bet jums, Gaismas Radītajiem, pienākas zināt: Augšupceltie Skolotāji atkal un atkal nāk uz jūsu pasauli tajos ķermeņos, kuros viņi dzīvoja agrāk. Viņu dvēsele, viņu apziņa atgriežas iepriekšējos ķermeņos. Jūs saucat to par augšāmcelšanu. Tagad jūs, mūsdienu Gaismas Darbinieki, esat uzzinājuši arī par to, ka iespējama arī Augšupcelšanās kopā ar fizisko ķermeni. Bet, ja ir iespējama aiziešana no pasaules kopā ar fizisko ķermeni – nav grūti saprast, ka ir iespējama arī atgriešanās ar šo ķermeni.

Kas ir augšāmcelšanas process pēc savas būtības jūsu pasaulē? Tas ir cilvēciskās Dvēseles un apziņas fiziskajā ķermenī atgriešanās tajā pasaulē, no kuras Dvēsele un apziņa aizgāja ķermeņa nāves rezultātā, process. Bet nāves process – tas konkrēti ir fiziskā ķermeņa, kurš pārstāj funkcionēt kā dzīvotspējīga bioloģiska sistēma, eksistēšanas pārtraukšanas process. Šie vārdi jums, mani sirdsmīļie Bērni, var likties skarbi, pat – rupji. Jo kopā ar fizisko ķermeņu izzušanu jūs zaudējat mīļotas būtnes, priekš jums viņu vairāk nav… Taču es lūdzu saprast un skaidri apzināties: fiziskā ķermeņa zaudējums traģiski tiek uzlūkots tikai no jūsu pozīcijas – no četrdimensiju cilvēku – Dvēseles fragmentu, daļu, ierobežotu jūsu pasaules eksistences ietvaros, pozīcijas. Augstāko pasauļu pārstāvji fiziskā ķermeņa atstāšanu UZLŪKO KĀ ATGRIEŠANĀS MĀJĀS SVĒTKUS. Jo katrs Gars, kurš atstāj fizisko ķermeni, atnāk uz Augstāko pasauli, un viņam tur ir citi ķermeņi. Un šīs pasaules ir ne tik ļoti ierobežotas matērijas un citu likumu ietvaros kā jūsu eksperimentālā pasaule. Šajā planetārās attīstības etapā jūsu pasaules cilvēki, atstājot fizisko ķermeni, iegūst daudz papildu iespēju, atgriežot savu Dievišķību. Viņi iegūst iespēju savienoties ar savām citām RADNIECĪGAJĀM DAĻĀM, viņi iegūst iespēju dzīvot brīnišķīgā pasaulē vai vairākās pasaulēs vienlaicīgi.

Lūdzu saprast, mani sirdsmīļie, ka visi jūs atrodaties, dzīvojat un strādājat NEVIENKĀRŠA EKSPERIMENTA ZONĀ, piedalāties RADOŠOS VISUMA MEKLĒJUMOS, kuri ir Visuma Dieva-Radītāja svētīti. Un atgriešanās no eksperimenta zonas – tā vienmēr ir atgriešanās Dzimtajās Mājās – turp, no kurienes jūs atnācāt.

TAS IR CEĻŠ UZ MĀJĀM!

Vieniem tas ir īsāks, citiem – ievērojami garāks, atkarībā no izvēlētā evolucionārā ceļa. Un ceļi ir dažādi, bieži – ļoti dažādi, mani dārgie Bērni. Tāpēc ka evolūcijas nozarojumiem nav skaita…

Jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki, kopā ar Gaismas Ģimeni MANIFESTĒJĀT EKSPERIMENTA AR DUALITĀTI UZ PLANĒTAS ZEME BEIGAS. TAČU PATS LIELAS EKSPERIMENTS VĒL NAV PABEIGTS. Jo visu, ko mēs sastrādājām piecu miljonu gadu laikā, tagad taču vajag realizēt jaunā Gaismas Jaunrades etapā. Un mūsu kopējais mērķis ir sarežģīts un vienkāršs vienlaicīgi: tā ir evolucionārā attīstība, jaunu pasauļu dzimšana mūsu Visumā un pat – Jauna Visuma, tā paša 16-mēru Visuma, par kuru jau ne reizi vien ir teikuši jūsu Garīgie Skolotāji, Radīšana.

Kāpēc šajā mūsu sazināšanās etapā mēs izvirzām tik nevienkāršo jums Augšāmcelšanas tēmu? Šī tēma atsaucas ar sāpēm daudzu sirdīs, šī tēma TIEŠĀ VEIDĀ attiecas uz katru cilvēku, kuram dvēselē dzīvo sāpes par aizgājušajiem mīļajiem, tuvajiem, mīļotajiem. Šī tēma tagad ir svarīga, svarīga tieši tāpēc, ka MĒS ESAM IZGĀJUŠI UZ JAUNU EVOLUCIONĀRO LĪMENI. UN VIENS NO MŪSU SVARĪGĀKAJIEM UZDEVUMIEM IR RADĪT PAREIZU PRIEKŠSTATU PAR AUGŠĀMCELŠANAS PROCESU – SĀKUMĀ GAISMAS DARBINIEKU APZIŅĀ, UN PĒC TAM – ARĪ VISAS CILVĒCES KOLEKTĪVAJĀ APZIŅĀ.

Nav noslēpums jums, mani mīļotie Bērni, ka augšāmcelšanas ideja tagad NETIEK CILVĒKU SABIEDRISKĀS APZIŅAS PIEŅEMTA. Tajā skaitā – to nepieņem arī Gaismas Darbinieku vairākums. Nāves ideja tik dziļi ir iekļuvusi jūsu sirdīs, ka, pat zinot par nemirstību, zinot par Dieva-Radītāja Visvarenību, jūs noraidāt ideju par IESPĒJAMĪBU ATGRIEZTIES JŪSU DZĪVĒ TIEM, KAS NO TĀS IR AIZGĀJUŠI. Jūs domājat, ka, ja fiziskais ķermenis ir sadalījies vissīkākajās sastāvdaļās, tad Dievs-Radītājs nespēj radīt viņu no jauna? Ar to pašu jūs pakļaujat šaubām DIEVA-RADĪTĀJA VISVARENĪBU. Nu ko… Tās ir jūsu tiesības.

Tiem, kas saprot, ka nekas neiespējams neeksistē, zināšanas šīs adresēju – ar diženāko Mīlestību no Sirds savas.

Neviens un nekas neizzūd bez pēdām. Katrs fiziskais ķermenis pēc savas “nāves” atstāj BIOMATRICU, kura tiek ievietota PLANETĀRĀ KRISTĀLISKĀ REŽĢA ĪPAŠĀ DAĻĀ. Planetārās informācijas glabāšana ir viena no Planetārā Kristāliskā Režģa pamata funkcijām. Katra fiziskā ķermeņa biomatrica enerģētiskā stāvoklī eksistē piektajā dimensijā. Katra atsevišķa ķermeņa biomatrica “ieplūst” cilvēka fizisko ķermeņu kopējā Planetārajā Biomatricā. Un šī Planetārā Biomatrica ir unikāla enerģētiski-kristāliska un magnētiska struktūra, būdama Planetārā Kristāliskā Režģa un Planetārā Magnētiskā Lauka organiska daļa. Jūs pat zināt šīs Matricas nosaukumu, kaut arī nevarējāt iedomāties, ka ar šo vārdu, jums pazīstamu, tiek apzīmēta arī Planetārās Kristāliskās struktūras daļa… Tā šo struktūru sauca vēl pirms lemūriešiem – lielisko arimoijiešu laikos, kuri jūsu austrumu kultūrās tiek attēloti kā četrroku Dievi. Nu ko, viņi patiešām bija četrroku, bet par dieviem viņus var nosaukt tieši tāpat kā jūs, manus Bērnus. Jūsu sabiedrībā tagad ir vairāk par divsimt miljoniem to, kas iemiesojās Arimoijas civilizācijā. Viņa eksistēja laika intervālā periodā pirms 327 tūkst. gadu – 286 tūkst. gadu. Šai civilizācijai ir īpaša saikne ar Lemūriju, tā kā tieši Arimoija smalkajā plānā gatavoja lemūriešu atnākšanu. Uz jūsu pasauli pa pēdām arimoijiešiem atnākušajiem horajoniešiem jau bija citi mērķi, un viņu saikne – tā ir saikne ar Atlantīdu, viņi gatavoja Atlantīdas vēsturi.

Tieši Arimoijas cilvēki-dievi radīja kristālisko struktūru cilvēku ķermeņu biomatricu pieņemšanai. Tieši viņi deva tai nosaukumu – “MELHISEDEKS”. Un jau vēlāk šajā vārdā tika nosaukts baltās Brālības Ordenis, kurš dažādos laikos bija pazīstams ar dažādiem nosaukumiem. Taču viņa Augstākie Priesteri vienmēr zināja, ka viņi kalpo pašam senākajam un svētākajam, pašam Dievišķīgākajam Ordenim uz planētas – Melhisedeka Ordenim.

“MELHISEDEKS” burtiski nozīmē: “TELPAS-LAIKA DIEVIŠĶAIS PAMATS, RADOŠS EVOLŪCIJU VISĀS VISUMA DIMENSIJĀS”.

Kas tas ir par pamatu? Protams, ka jums, mūsdienu Gaismas Darbiniekiem, nav grūti atrast atbildi uz šo jautājumu. Vārda “MELHISEDEKS” sinonīms ir vārds “MĪLESTĪBA”. Taču jūsu valodā šim vārdam ir daudz nozīmju nokrāsu. Bet “MELHISEDEKS” – TĀ IR DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS JEB BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS ENERĢIJA. Tieši tāda Mīlestība ir Pamats, kurš rada evolūciju gan jūsu Visumā, gan VISOS CITOS VISUMOS. Jo nav cita pamata attīstībai, izņemot Dievišķo Mīlestību. Ar visdiženāko mīlestību Arimoijieši radīja Kristāliskās Struktūras daļu, kur pēc tam tika ievietotas un tagad tiek ievietotas cilvēku fizisko ķermeņu enerģētiskās matricas. Ne nejauši pēc tam tika dots nosaukums šai struktūrai: “MELHISEDEKS” – “BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS PAMATS”.

Struktūra “MELHISEDEKS” kā Planetārā Kristāliskā Režģa daļa ir kristālisku un magnētisku garīgu ģeometrisku formu kopums, kuras funkcionē kā harmoniska dzīva enerģiju sistēma. Pie kam, kad biomatricu skaits pārsniedz noteiktu skaitli, struktūra “MELHISEDEKS” maina savu formu, sekojot kvantitātes pārejai kvalitātē likumam.

Un tagad priekš jums, mani Bērni, man ir svarīgs jaunums. Pavisam nesen, 2012. gada rudens saulgriežu dienās, planetārā matrica “MELHISEDEKS”, kā cilvēku fizisko ķermeņu biomatricu kopums, sāka KVALITATĪVI MAINĪTIES! Šīs kvalitatīvās pārmaiņas ved pie jaunu iespēju parādīšanās. Un ir pienācis laiks, mani sirdsmīļie, jums uzzināt, par kādām iespējām ir runa. Protams, ka kvalitatīvās pārmaiņas matricā “Melhisedeks” ir saistītas ne tikai ar fizisko ķermeņu biostruktūru daudzumu. Tam ir arī citi iemesli.

Katrā evolucionārajā etapā katram Gaismas Būtņu veidam izpaužas noteikti ierobežojumi. Viens no galvenajiem ierobežojums jums kā četrimensiju pasaules būtnēm, kuras piedalās eksperimentā ar Dualitāti, bija un ir DZĪVES IEROBEŽOJUMS VIENĀ FIZISKĀ ĶERMENĪ NOTEIKTĀ TELPAS-LAIKA INTERVĀLĀ. Evolūcijas paātrināšanai, daudzveidīgākas pieredzes iegūšanai un vēl dažiem citiem mērķiem, saistītiem ar planetārās evolūcijas specifiku, jūs devāt piekrišanu DZĪVES PĀRTRAUKŠANAI. Jūs ne reizi vien mirāt, lai dzimtu no jauna. Putns FENIKSS, mirstošs un atdzimstošs – tie esat jūs, cilvēki, dzīvojoši pēc reinkarnācijas likumiem, nomirstoši un no jauna piedzimstoši četrdimensiju pasaulē. Taču pie tam nekad nenomira jūsu Augstākais “Es”, kurš visu laiku turpināja un turpina iegūt jaunu pieredzi un pastāvīgi pilnveidoties. Bet Fenikss – tas vispār nav pat putns, bet… speciāls dzīvs daudzdimensionāls Kristāls Planetārajā Kristāliskajā Režģī, kurš atbild par cilvēcisko būtņu reinkarnāciju. Tagad šis Kristāls pārdzīvo kvalitatīvas izmaiņas. Un šīs izmaiņas nesaraujami ir saistītas ar procesiem Kristāliskajā Matricā “MELHISEDEKS”.

Un tā, Matrica “MELHISEDEKS” ir kvalitatīvi transformējusies un tagad nes cilvēcei jaunas iespējas. Viena no tādām iespējām ir papildus izvēle ceļam, pa kuru Dvēsele, kā Augstākā “Es” daļa, var atnākt uz šo, pagaidām vēl četrdimensiju pasauli. Dvēsele var izdarīt kārtējās piedzimšanas izvēli un atnākt zīdaiņa ķermenī, pakāpeniski attīstoties. Taču Dvēsele var izdarīt arī citu izvēli. VIŅA VAR, AR GAISMAS ĢIMENES PALĪDZĪBU, MATERIALIZĒT ENERĢĒTISKO BIOMATRICU UN ATNĀKT UZ ŠO PASAULI PIEAUGUŠA CILVĒKA ĶERMENĪ – TAJĀ ĶERMENĪ, KURĀ VIŅA IR KĀDREIZ DZĪVOJUSI.

Dažus no jums varbūt izbrīnīs tas fakts, ka eksistē planētas, uz kurām Dvēseles dzīvo ķermeņos, kuros viņas dzīvoja uz Zemes? Tomēr tas tā ir. Ja tajās pasaulēs nav speciālu ierobežojumu, tad Dvēsele (šajā gadījumā mēs runājam par Dvēseli kā Augstākā “Es” daļu) noteiktos apstākļos var izmantot savu iecienīto fizisko ķermeni arī uz citām planētām, citās pasaulēs, kur eksistēšanas apstākļi ir līdzīgi jūsējiem. Tāpēc, ja jūs veiksiet kosmisku ceļojumu un aizlidosiet uz Galaktikas nomali, tad vienalga… varat tur satikt jums pazīstamus cilvēkus – vēsturiskas personas, pazīstamus jūsu sabiedrības darbiniekus, piemēram.

Fiziskā ķermeņa biomatricas materializācija ir sarežģīts process tikai no jūsu modernās zinātnes līmeņa redzes viedokļa un no jūsu vēl neattīstīto garīgo maģisko spēju redzes viedokļa. Daudzām piektās dimensijas būtnēm šis process nav pārāk sarežģīts. Dvēsele var “apvilkt ķermeni” līdzīgi tam, kā jūs ietērpjaties tajā vai citā ķermenī. Jūs uzvelkat uzvalku, ja dodaties uz darbu vai svinīgu pasākumu; komfortablai atpūtai jūs ietērpjaties mājās halātā, jūs uzģērbjat sporta formu, ja ejat uz sporta zāli… Jūs izvēlaties apģērbu – atkarībā no tā, kādas funkcijas grasāties izpildīt. Tāpat arī Dvēsele izvēlas to vai citu ķermeni – atkarībā no tām funkcijām, kuras viņai stāv priekšā izpildīt tajā vai citā pasaulē, tai vai citai evolucionārajai attīstībai.

Un tā, jūs sapratāt: četrdimensiju pasaules fiziskos ķermeņus Dvēsele var ATKĀROTI un pat DAUDZKĀRTĪGI izmantot uz citām planētām. Rodas jautājums: KĀPĒC TAD NAV IESPĒJAMA FIZISKO ĶERMEŅU ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA JŪSU PASAULĒ, UZ JŪSU PLANĒTAS? Bet kas teica, ka nav iespējama? Tas ir iespējams un, vēl vairāk, tas ne reizi vien ir noticis jūsu pasaulē. Par ko liecina ieraksti jūsu senajos rakstu avotos. Protams, ka tādi ieraksti ir nofiksēti AIKAŠI (Akašas) Hronikās. Un Tas, Kurš sauca Mani par Debesu Tēvu, arī izmantoja FIZISKĀ ĶERMEŅA ATJAUNOŠANAS metodi biomatricas no planetārās kristāliskās struktūras “MELHISEDEKS” – piektās dimensijas bioenerģētiskās Matricas – aktivizācijas ceļā. Par šī stāsta ārējo kanvu jūs esat labi informēti. Arī augšāmcelšana, tāpat kā Augšupcelšanās, kļuva par FAKTU JŪSU VĒSTURISKAJĀ ATMIŅĀ, kura pakāpeniski tika pakļauta mitoloģizācijai. Vēsturisko patiesību cilvēciskais saprāts dualitātes apstākļos pārvērta par mītu. Taču tagad ir pienācis laiks, lai atjaunotu vēsturisko patiesību. Katrā mītā ir piemēroti atrast reālo cēloni un ir laiks raudzīties uz mītiem no mūsdienu ezotērisko zināšanu pozīcijām, kuras daudzējādā ziņā jau apstiprina arī jūsu modernā zinātne, kuras pirmrindas sasniegumi bieži ir slēpti plašai sabiedrībai – jums, mani Bērni.

Un tā, Matrica “Melhisedeks” glabā savā struktūrā visu cilvēku, dzīvojošu uz šīs planētas pēdējos 289 tūkstoš gados, visas fizisko ķermeņu enerģētiskās biomatricas. (Citu cilvēku, dzīvojošu citos laikmetos, fiziskie ķermeņi glabājas citās Planetārā Kristāliskā Režģa vietās.) Katru biomatricu var materializēt jūsu četrdimensiju pasaulei. Tas nozīmē, ka Dvēsele var reproducēt to fizisko ķermeni, kurā jau ir dzīvojusi, un OTRREIZ (vai daudzkārtīgi) atnākt uz jūsu pasauli.

Taču, lūk, ko ir svarīgi zināt. Ja agrāk Matricu “Melhisedeks” varēja lietot tikai ar Galaktiskā Kristus-Melhisedeka Atļauju un tikai atsevišķos gadījumos, nepieciešamos Kopējā Plāna īstenošanai, tad tagad pilnvaras ir nodotas Valdniekam Maitreijam – KĀ PLANETĀRAJAM MELHISEDEKAM. Var teikt, ka lēmumu par fizisko četrdimensiju biomatricu materializāciju tagad pieņem Zemes Garīgā Vadība. Un kvantitatīvie ierobežojumu Dualitātes atcelšanas apstākļos kļūst citādi. Augšāmceļamo skaits tagad var kļūt daudz lielāks!

Vai tas nozīmē, ka tūlīt pat sāksies masveida Augšāmcelšanas un Dvēseles milzīgā skaitā atgriezīsies uz Zemi savos “vecajos” fiziskajos ķermeņos? Nē, nē un nē! Nekas tāds pagaidām nenotiks! Tāpēc ka ne masu kolektīvā apziņa tam ir gatava, ne evolūcijas noteikumi paredz ko tamlīdzīgu. Tomēr Es pavēstu Gaismas Darbiniekiem – Gaismas kustības avangardam uz planētas: Augšāmcelšana – TĀ IR NE TIKAI REALITĀTE. NETĀLĀ NĀKOTNĒ TĀ KĻŪS PAR JŪSU DZĪVES REALITĀTI, VISPĀRPIEŅEMTU FAKTU.

TAČU VISAS AUGŠĀMCELŠANAS NOTIKS TIKAI AR PLANĒTAS GARĪGĀS VADĪBAS, kura ņem vērā katras Dvēseles attīstības intereses atsevišķi un planetārās evolucionārās attīstības kopējās intereses, ATĻAUJU. Pie tam sākumā Augstākais “Es” pieņem lēmumu par savas Dvēseles daļas fiziskajā ķermenī Augšāmcelšanu, un tikai pēc tam Valdnieks Maitreija-Melhisedeks atbalsta šo lēmumu.

Augšāmcelšanas process šajā cilvēces attīstības evolucionārajā etapā ir kļuvis aktuāls. Kāpēc? Tam ir iemesls. Pavēstu jums par to, mani dārgie, lielāki augošie Bērni.

Galvenais iemesls, kurš padara Augšāmcelšanu par svarīgu momentu attīstības mūsdienu etapā, ir tas, ka šis process NOSTIPRINĀS SAIKNI STARP CETURTO UN PIEKTO DIMENSIJĀM. Garīgie Skolotāji jau ir pavēstījuši jums, Gaismas Darbinieki, ka viena no jūsu Augšupcelšanās procesa īpatnībām ir DIMENSIJU SAAUDZĒŠANA. Jūs ejat pa neparastu, unikālu ceļu. Un svarīga šīs unikalitātes daļa ir tā, ka augšupceļoties jūs RADĀT PIEKTĀS UN CETURTĀS DIMENSIJU ĢENĒTISKO VIENOTĪBU. Bet ceturtajā, jūsu dimensijā, mani dārgie bērni, jau ir daudz trešās dimensijas ģenētisko kodu. Bet tas nozīmē, ka mēs ar jums vēlāk tad arī izveidosim ļoti, ļoti svarīgu telpas-laika koridoru “3-4-5-4-3”. Dvēseles un Apziņas no piektās dimensijas, būdamas piektās dimensijas daudzdimensionāli ģenētiskā daļa, ienes to četrdimensionalitātes ķermeņos. Jums tagad vienkārši pienākas saprast, ka ir ļoti svarīga ENERĢĒTISKI-ĢENĒTISKĀS APMAIŅAS STARP DIMENSIJĀM pastiprināšana. Kad jūsu pasaulē sāksies Augšupcelšanās kopā ar fiziskajiem ķermeņiem process, ģenētiskā enerģētiskā informācija aktīvi trauksies virzienā no ceturtās dimensijas uz piekto. Un, lūk, tad būs svarīgi organizēt pretēju enerģētisko plūsmu – NO PIEKTĀS DIMENSIJAS UZ CETURTO. Tieši tajā brīdī Augšāmcelšanas process kļūs svarīgs mūsu kopējā plāna elements. Dvēseles varēs nākt šurp tajos ķermeņos, kuros viņas jau ir dzīvojušas uz planētām. Protams, viņas atnāks ar Jaunu Apziņu, taču viņās būs SAGLABĀTA ATMIŅA PAR PAGĀJUŠAJĀM DZĪVĒM.

Ne nejauši Valdnieks Maitreija, jūsu Planetārais Kristus-Melhisedeks, nodeva jums svarīgu vēstījumu par VIENOTĀ PORTĀLA DVĒSEĻU PĀREJAI radīšanu[1]. Es, turpinot šo tēmu, daru zināmu, kas tas nav vienkārši portāls, TĀ IR DAŽĀDU DIMENSIJU DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĢENĒTISKĀ VIENOTĪBA. Šis Portāls ir sākums aktīvai Gaismas Darbībai DIMENSIJU SAAUDZĒŠANĀ. Viens no svarīgākajiem mūsdienu procesiem, par kuru ir svarīgi zināt Gaismas Darbiniekiem, ir BARJERU DZĒŠANAS STARP DIMENSIJĀM PROCESS. Ilgu laiku uz jūsu planētas, un ne tikai uz viņas, eksistēja struktūras, kuras stingri atdalīja dimensijas. Tas bija mūsu evolūcijas ceļš, un tas bija kardināli nepieciešams dažādu dzīvības formu attīstībai. Tagad iestājas Evolūcijas Etaps, kad barjeras, atdalošas dimensijas, dzēšas. Veidojas jaunas struktūras, kuras SAVIENO DIMENSIJAS, saaudzē tās. Šī darba sākuma formu var apzīmēt kā jauna tipa Pārejas Portālu radīšanu. Taču patiesībā šie portāli ar laiku transformēsies NEPARASTOS TELPAS-LAIKA IECIRKŅOS, kuri ir dažādu dimensiju organisks sajaukums un kam piemīt katras dimensijas raksturojumi! Tagad pagaidām runājam par to, ka jūs, Gaismas Darbinieki, kā četrdimensiju pasaules pārstāvji, sākat aktīvu kopradīšanu ar piektās dimensijas pārstāvjiem VIENOTA PĀREJAS PORTĀLA DVĒSELĒM RADĪŠANĀ, KURŠ PAKĀPENISKI TRANSFORMĒSIES TELPAS-LAIKA DAŽĀDMĒRU FORMĀ. Ja pārtulko šo dabas parādību jūsu modernās zinātnes valodā, tad struktūru, kuru mēs ar jums sāksim aktīvi radīt, var nosaukt par “POLIPASAULI”. Tādas Polipasaules posmi ir – kā četrdimensiju, tā arī piecdimensiju pasaules katras dimensijas kvalitatīvi-kvantitatīvie raksturojumi. Kas izveidojas rezultātā? Dzimst “daudzdimensionāla mikro-makromolekula”, kura maina kā makrokosmosu, tā arī mikrokosmosu.

Mani Bērni! Jūs augat, un man ir svarīgi, lai jūs saprastu: Cilvēku Rase ir aicināta izmainīt daudzdimensionālo ģenētiku. Īpaša daudzdimensionāla Genoma radīšana ir apbrīnojama, unikāla pieredze Visumā. Tā dod iespēju dzīvot visā Makrokosmosā un Mikrokosmosā uz principiāli citiem pamatiem. Lūk, kāpēc Zemei patiešām ir piekalta ne tikai mūsu galaktikas, bet arī pasauļu no citām galaktikām uzmanība.

Uzzīmēsim tās Polipasaules, kuru mums stāv priekšā radīt, nosacītu shēmu. Jūsu dimensiju, sastāvošu no četriem mēriem (garums-platums-augstums-laiks), attēlosim kā četras sfēras, apvienotas savā starpā.

 

Piektajā dimensijā ir pieci mēri, apvienoti savā starpā. Attēlosim tos kā piecas apvienotas sfēras.

 

Centrālā sfēra – tas ir LAIKA MĒRS. Tagad uzzīmēsim shēmu, kur uz četrām sfērām uzliekas piecas sfēras.

 

Polipasaules “4-5” shēma.

Ne nejauši dodu šo shēmu, mani Bērni! Jau iztēlojoties, vizualizējot to, sāksiet sūtīt enerģiju VIENOTĀ DVĒSEĻU PĀREJAS PORTĀLA RADĪŠANAI, BET VĒLĀK – DIMENSIJU SAAUDZĒŠANAS UN POLIPASAULES VEIDOŠANAS, JAUNA DAUDZDIMENSIONĀLI-DAUDZTELPISKA TIPA KOSMISKAS MIKRO-MAKROMOLEKULAS DZIMŠANAS PROCESAM.

Ja mēs uzliksim krāsas mūsu shēmai un pievienosim dažus elementus, iegūsim pilnīgāku Polipasaules, apvienojošas ceturto un piekto dimensijas, ainu.

 

Polipasaules “4-5” pilnīgāka shēma

Iegaumējiet šo shēmu, jums stāv priekšā vēl ne reizi vien atgriezties pie tās jūsu nākotnes Gaismas darbā!

Centrālās sfēras gan kompozīcijā no četrām sfērām (četrdimensionalitāte), gan kompozīcijā no piecām sfērām (piecdimensionalitāte) – tas ir tas, ko jūs esat pieraduši saukt par LAIKU. Četrdimensionalitātē LAIKS IR NESARAUJAMI SAISTĪTS AR CITIEM MĒRIEM – garumu, platumu, augstumu. Tas pats ir arī piektajā dimensijā. Laiks arī tur ir saistīts ar ČETRIEM citiem mēriem. VISI MĒRI IR SAISTĪTI SAVĀ STARPĀ TIEŠI AR LAIKA MĒRU, Mums tagad ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ka LAIKS, kā mērs, atrodas mūsu polimērās struktūras centrā. Viņš ir gan četrdimensionalitātes, gan piecdimensionalitātes centrā. Polipasaules sakrālajā centrā četrdimensionalitātes un piecdimensionalitātes saaudzēšanas rezultātā veidojas ģeometriska figūra, kura shēma ir iezīmēta zaļā krāsā. Šī plaknē rombveidīgā figūra patiesībā ir starptelpu portāls. Viņa iekšienē DZĪVO cita struktūra, kura ir jums pazīstama kā “Mebiusa” lenta”. Kāpēc lietoju vārdu “DZĪVO”? Tāpēc ka šī “lenta” patiesībā ir DZĪVA ENERĢĒTISKA STRUKTŪRA, kuru jūs tagad dzemdināt – sākumā Smalkajā plānā, bet pēc tam viņa izpaužas (daudziem JAU IZPAUŽAS!) arī jūsu fiziskajos ķermeņos kā nukleotīda slāpekļa pamata piektā tipa daļa. Par viņu jums jau ir teikuši jūsu Skolotāji. Un tagad šo informāciju jums nodod Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Tas ir svarīgi, tāpēc ka POLIPASAULE izpaudīsies konkrēti arī POLITIMĪNA, jūsu nukleotīda jaunās daļas, kvalitātē un drīz kļūs par reālu jūsu DNS daļu – gan fizisku, gan magnētisku, daudzdimensionālu.

Kad mēs runājam par jauno, Vienoto Portālu Dvēseļu Pārejai, tad jāsaprot, ka tas nav kaut kāds telpas koridors, kuru mēs izbūvēsim apkārt Zemei, apkārt jūsu pasaulei, un pa viņu Dvēseles ies uz citu pasauli. Sākotnēji mēs RADĀM ŠO PORTĀLU KĀ GARĪGI-ĢENĒTISKU STRUKTŪRU CILVĒKU ĶERMEŅOS – fiziskajos un smalkajos. Taču kopā ar šo radīšanu mēs ar jums VIENLAICĪGI radām arī Planetāro Portālu, kurš kļūst par Zemes četrdimensiju un piecdimensiju globusu ĢENĒTIKAS daļu. Jūsu planētas četrdimensiju un piecdimensiju ķermeņi ARĪ SAAUG. Un par tā pamatu arī kļūst mūsu DAUDZFUNKCIONĀLĀ POLIPASAULE.

Polipasaules centrā dzīvojošā “Mebiusa lenta” izpaužas kā īpašs Laika Enerģijas, saistītas ar visiem mēriem, centrs. Struktūra “MELHISEDEKS”, kura ietver cilvēka fizisko ķermeņu biomatricas, cieši mijiedarbojas ar šo Laika Enerģiju, spējīgu ne tikai atjaunot ķermeņus, bet arī padarīt tos jaunākus līdz nepieciešamajam līmenim. Saprotat tagad, ko vēl jums dod POLITIMĪNA aktivizācija jūsu fiziskajos ķermeņos? Tā dod jums sākumā reālu iespēju padarīt jaunākus fiziskos ķermeņus! Bet tālāk – viss ir atkarīgs no tā, kādu attīstības ceļu jūs izvēlēsieties. Jo jūsu nākotnes ķermeņi taču arī ir atkarīgi no jūsu evolucionārā ceļa izvēles.

Kāds mērķis ir mūsu darbam? Jūs jau zināt, ka Dvēseles, atstājot ķermeni, varēs vieglāk, bez problēmām, pāriet no vienas dimensijas uz otru. “NĀVES” PROCESS SĀKUMĀ ATVIEGLOSIES, BET PĒC TAM – ATKRITĪS VAJADZĪBA PĒC TĀ. TAS TRANSFORMĒSIES STARPMĒRU PĀREJAS PROCESĀ. PĀREJA TIKS VEIKTA PILNĀ APZIŅĀ – KONTROLĒJOT CILVĒKA DVĒSELEI!

Taču “NĀVES” ATCELŠANA, kā jūs esat sapratuši, nav mūsu galīgais mērķis. Mēs iesim tālāk. DIMENSIJU SAAUDZĒŠANA RADĪS JAUNU DAUDZDIMENSIONĀLU ĢENĒTIKU UN BEZGALĪGU DAUDZUMU JAUNU PASAUĻU, JAUNU DZĪVĪBU. TAS ĻAUS GAISMAS ĢIMENEI DZEMDĒT MILJONIEM, MILJARDIEM, TRILJONIEM JAUNU BĒRNU, KURI SĀKS SAVU LIELĀS EVOLŪCIJAS CEĻU, BAGĀTINOT MŪSU KOPĒJO EVOLUCIONĀRO CEĻU. Lūk, kāds mērķis stāv priekšā Eņģeļiem no Lielās Visuma Centrālās Saules, kuri ir uzģērbuši saviem “Es” četrdimensiju ķermeņus. Grandiozais un Dievišķais Ceļš, kuru svētīja Dievs-Radītājs. Šī Svētība dzīvo Sakrālajā Sirdī katram no jums. Tāpēc, pirms ķerties pie svarīga darba, vērsieties pie Viņas, pie Sirds, un saņemiet Svētību svarīgam Gaismas Darbam no Dieva-Radītāja. Jo Viņš ir Jūsu Sirdī. SAJŪTIET ŠO SVĒTĪBU AR DVĒSELI.

Sirdsmīļie Bērni! Nekad cilvēki nav varējuši samierināties ar nāvi! Visos laikos viņi ir mēģinājuši padarīt fizisko dzīvi garāku, citi meklēja nemirstības eliksīru… Taču tagad runāju par tiem, kas DAUDZOS SAVOS IEMIESOJUMOS meklēja augšāmcelšanas iespēju. Viņu Dvēsele zināja, ka tas ir iespējams. Viņu Dvēsele nesamierinājās ar nāvi. Viņu Dvēsele meklēja dzīves turpinājumu. Ziniet: neviens jūsu Dvēseles centiens, nevienas jūsu garīgās pūles nav bijušas veltas. AUGŠĀMCELŠANA KĀ SABIEDRISKS FAKTS KĻŪS PAR REALITĀTI. NĀVES NEESAMĪBA JŪSU PASAULĒ KĻŪS PAR REALITĀTI. DAŽĀDAS DIMENSIJAS KĻŪS PAR VIENOTĪBU. UN DAŽĀDAS JŪSU DVĒSELES DAĻAS KĻŪS PAR VIENOTĪBU. JO JŪS ZINĀT: VISS IR VIENOTĪBA.

KATRS MANS VĀRDS IR APLIECINĀTS AR MĪLESTĪBU PRET JUMS, MANIEM BĒRNIEM, LIELAJIEM RADĪTĀJIEM ČETRDIMENSIJU ĶERMEŅOS, IEAUGOŠIEM PIECDIMENSIONALITĀTĒ! TAS IR MELHISEDEKA VĀRDS. TAS IR KRISTUS-MELHISEDEKA, APGAROJOŠA AR SEVI VISU GALAKTIKU, VĀRDS. TAS IR DIEVA-RADĪTĀJA, KURŠ DZĪVO SIRDĪ KATRAM NO MUMS, VĀRDS.

UN TAS PATIESI IR TĀ.

04.10.2012. g. – 21.10.2012 g.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 6. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS” – OTRAIS ETAPS. “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE” http://www.magnitiduha.info/archives/4067 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email