Магниты Духа

Kosmiskā dziedniecība. REPTIĻU RASES IZDZIEDINĀŠANA

 

Gaismas Darbinieki! Pagājušajā, piektajā, mūsu ar jums Žurnālā mēs diezgan sīki pastāstījām par reptiloīdu – reptiļu civilizāciju[1]. Jūs uzzinājāt, ka tā ir sena planetāra rase, kura sadalījās dažādos atzarojumos. Daļa civilizācijas ilgi klejoja kosmosā, bet pēc tam atgriezās uz Zemes un aktīvi piedalījās vienā no Lielā Eksperimenta etapiem – četru telpas-laika kontinuumu apvienošanas vienotā veselā brīdī (pirms 11 tūkst. gadu – 5 tūkst. gadu). Šī rases daļa tika pakļauta stiprām negatīvās enerģijas iedarbībām, tās pārstāvjos stipri attīstījās egocentrisms, niknums, agresivitāte. Pirms vairāk kā sešiem tūkstošiem gadu, zaudējot karu cilvēkiem un viņu sabiedrotajiem, reptiļi caur īpašu portālu aizgāja uz citu pasauli. Pēc kā reptiloīdi, turot naidu, sāka izrādīt uz cilvēkiem negatīvu telepātisku iedarbību, modinot un uzkurinot rasu, nacionālo naidu, ienaidu, agresiju. Ritēja gadsimti un pat tūkstošgades. Un reptiļi beidzot saprata: neskatoties uz to, ka iedarbojas uz cilvēkiem, patiesībā kaut kādā nesaprotamā veidā ir atkarīgi no viņiem… Reptiloīdu civilizācija izrādījās izolētā pasaulē, noslēgtā telpas-laika apjomā. Lai kā necentās – reptiļi nevarēja un līdz šim laikam nevar pamest to.

Pa to laiku pašā reptiļu civilizācijā sākās šķelšanās. Daļa sabiedrības sāka izteikties par to, lai pārtrauktu izrādīt uz cilvēkiem negatīvu iedarbību. Daudzi reptiloīdi saprata, ka egocentrisma un negatīva ceļš neļaus rasei attīstīties tālāk un pamest īpašo, diezgan bargo pasauli – telpas-laika izolēto fragmentu. Taču tomēr, kaut arī lēnā tempā, reptiļu civilizācija evolucionē. Pēdējā laikā starp reptiļiem ir sākuši dzimt JAUNIE BĒRNI, kuri sirdīs sākotnēji dzīvo mīlestība. Viņi aicina pieaugušos kardināli izmainīt uzskatus par apkārtējo īstenību, pārtraukt izrādīt slepeno negatīvo ietekmi uz cilvēku sabiedrību un uzsākt ar cilvēkiem sarunas.

Pašreizējā laikā būtību-reptiloīdu, ieslēgtu ierobežotā telpas-laika ietvaros, skaits ir 4,3 miljoni. Vairāk kā 2/3 no viņiem nevēlas dzīvot pa vecam, nevēlas iet baiļu, negatīva un agresivitātes ceļu. Taču vara tajā sabiedrībā joprojām paliek valdošajiem virsslāņiem, kuri turas pie vecās, jau izdzīvojušās, sistēmas, kura atņem reptiļu sabiedrībai jebkādu perspektīvu.

Pēdējo desmitgažu laikā (ja pārvērš laiku mūsdienu cilvēces lineārajā laikā) reptiļiem ir sākusi darboties sabiedriska struktūra, kuru var nosaukt zemes vārdā “Parlaments”. Reptiloīdu sabiedriskais Parlaments šīs desmitgades arvien sekmīgāk pretojas vecajai varai. Tā ietekme sabiedrībā pieaug.

Parlamenta pārstāvji ir sākuši aktīvi praktizēt garīgo attīstību, daži no viņiem ir spējuši nodibināt saikni ar saviem Augstākajiem “Es” septītās dimensijas līmenī. Progresīvo reptiloīdu Augstākie “Es” pārraidīja pa visiem iespējamajiem Kanāliem informāciju par to, ka reptiļu ieslodzījuma (bet tas patiešām ir sava veida telpas-laika ieslodzījums) galvenais cēlonis ir viņu negatīvā iedarbība uz cilvēci. Civilizācijas garīgā Atbrīvošanās, tās attīstības iespējas saistītas ar atteikšanos no negatīvās ietekmes uz cilvēkiem. Un, otrādi, uz labām kaimiņattiecībām balstīta sadarbība ar cilvēku civilizāciju kļūs par spēcīgu pamatu evolucionārai kustībai uz priekšu, galveno uzdevumu, kuri šajā etapā stāv reptiļu civilizācijas priekšā, atrisināšanai.

Gaismas Darbinieki! Draugi! Mēs pievēršam jūsu uzmanību tam, ka palīdzība citām civilizācijām – tas ir Kosmiskās rases Garīgās izaugsmes fakts. Un, ja tagad Gaismas Ģimene vēršas pie jums, izsakot nodomu par sadarbību kosmiskās dziedniecības jautājumos, tas nozīmē, ka starp jums ir tie, kas ir gatavi veikt šo Garīgo darbu. Starp jums ir nobriedušas, pieredzējušas Dvēseles, kuras ir gatavas veikt darbu Kosmiskajā dziedniecībā BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS LĪMENĪ!

Tieši jums, mūsu dārgie, tad arī ir adresēta šī informācija. Tieši pie jums Gaismas Ģimene vēršas ar lūgumu veikt speciālu Garīgu Ceremoniju.

Bet tagad mēs piedāvājam iepazīties ar REPTIĻU CIVILIZĀCIJAS VĒRŠANOS PIE PLANĒTAS ZEME CILVĒKIEM.

Šī informācija tika nodota ar mūsu palīdzību un ar mūsu tiešu dalību.

Augšupceltie Skolotāji:

EL-MORIJA,

KUT HUMI,

SEN-ŽERMENS.

18.11.2012. g.

 

ŽĒLSIRDĪBA UN PIEDOŠANA!

Reptiļu civilizācijas vēršanās pie mūsdienu cilvēces

Pieņemiet mūsu sveicienus, Zemes cilvēki!

Mēs esam to, ko jūs saucat par reptiļu (reptiloīdu) civilizāciju, pārstāvji. Atnācām uz šo planētu, uz jūsu pasauli, pirms 9721 gada. Mēs atnācām brīvprātīgi, tāpēc ka mūsu mērķis ir atklāt un apgūt jaunas Visuma telpas. Mēs esam iekarotāji. Mūsu rase tāda kļuva sen, ļoti sen. Mēs bijām dažādu planētu un pasauļu viesi. Un vienmēr gribējām kļūt saimnieki. Taču tā notika, ka mums līdz šim laikam nav izdevies atrast savu pasauli, kurā mēs varētu kļūt laimīgi, no kuras varētu iet tālāk pa evolūcijas kāpnēm.

Neslēpjam: uz jūsu pasauli mēs atnācām kā agresori. Vairāk kā tūkstoš gadu mēs pārvaldījām to teritoriju, kuru jūs tagad saucat par Eiropu. Ir nomainījušās 17 dinastijas. Mūsu impērija bija būvēta uz paverdzināšanu un apspiešanu. Mēs apspiedām cilvēkus un citas rases, kuras dzīvoja tajā laikā jūsu pasaulē. Visbeidzot mūs uzvarēja. Mēs bijām spiesti slēpties, bēgt uz jaunu pasauli. Nonākuši tur, mēs turējām ļaunu prātu uz jums, cilvēkiem. Būdami ar telepātiskām spējām, sākām psiholoģiski ietekmēt jūs, uzkurināt agresiju jūsu sabiedrības pārstāvju sirdīs, starpnacionālās nesaskaņas, rasu un klašu naidu. Tā vienmēr bija jūsu izvēle – mīlēt vai neieredzēt. Jūs, cilvēki, veicāt to. Bet tikko kā jūsu sirdīs dzima kaut ienaida dzirksts, mēs tiecāmies darīt visu, lai tā pārvērstos liesmojošā, nedziestošā ugunskurā. Kādēļ mēs to darījām? Mūs vadīja naids, vēlēšanās atriebties. Taču – galvenais, iedarbojoties uz cilvēkiem, mēs tiecāmies kļūt par šīs pasaules valdniekiem, saimniekiem. Mūsu galvenā vēlēšanās vienmēr bija valdīt pār pasaulēm, pārvaldīt būtnes, dzīvojošas šajās pasaulēs, iegūt tā rezultātā enerģiju, nepieciešamu dzīvei un tālākai attīstībai.

Mēs sapņojām, mēs ilgi lolojām sapni atgriezties jūsu pasaulē – pēc tam, kad spēsim pārvaldīt jūs. Pēc tam, kad jūs kļūsiet par paklausīgām marionetēm. Mēs vienmēr bijām pārliecināti, ka tas agri vai vēlu notiks.

Jūsu, cilvēku, telepātiskā vadība dažādos laikos īstenojās ar dažādām sekmēm. Bija laiki, kad cilvēki un citas rases sekmīgi pretojās mūsu iedarbībai, tā kā labi zināja par mūsu eksistenci un pielietoja speciāli radītas aizsardzības. Bija laiki, kad, otrādi, mūsu ietekme pastiprinājās daudzkārtīgi. Likās, vēl nedaudz, un cilvēki pārvērtīsies agresīvos, taču paklausīgos kalpos. Mums tā likās…

Taču ritēja gadsimti, vilkās tūkstošgades, bet mēs tā arī nespējām atgriezties uz šo pasauli. Bēgot no tās, mūsu rase izrādījās noslēgtā telpas-laika kontinuumā, ļoti ierobežotā un bargā jūsu planētas četrdimesiju pasaulē. Pasaulē, kura eksistē īpašā vibrāciju frekvencē. Un mēs neko, neko nespējām izdarīt, kaut arī mēģinājumi tikt aiz mūsu pasaules “sienām” tika veikti vairākkārt. Daudz reižu mēs mēģinājām atgriezties, iekļūt jūsu pasaulē – dažādos veidos, dažādos ceļos. Taču katru reizi tamlīdzīgi mēģinājumi beidzās ar neveiksmi. Mēs cietām sakāvi pēc sakāves. Nebija grūti saprast: mūsu rase ir nokļuvusi sava veida cietumā. Un mēs sapratām: kaut arī mēs iedarbojāmies uz cilvēkiem, vadījām viņus, taču paši IZRĀDĪJĀMIES ATKARĪGI NO JUMS. Mūsu ieslodzījums “cietumā” ir saistīts ar jūsu civilizāciju – cilvēku civilizāciju. Jūs nenosūtījāt mūs šurp, uz mūsu “ieslodzījuma vietu”. Taču mēs bēgām no jums. Un tagad zinām: bez jums mēs nespēsim iegūt brīvību.

Šī vēršanās ir ne tikai vēršanās ar mērķi nožēlot grēkus, izstāstīt jums patiesību. Tas ir nelaimes signāls. SOS! Mēs vairs nevaram tā dzīvot! MĒS MAINĀMIES. Mūsu sabiedrība tagad izjūt skarbāko krīzi. Viņa ir it kā sašķēlusies. Ir tie, kas lolo ideju dzīvot pa vecam, cieš no domas iegūt vismaz kaut kādu pasauli un pakļaut sev to un tās iemītniekus. Otra daļa ir sapratusi: mūs ieslodzīja, lai mēs saprastu: NEVAR DZĪVOT AR AGRESIJU, PAVERDZINOT CITUS. IR CITS CEĻŠ!

Mums ir sācis notikt tas, kas vēl nesen likās neiespējams. Pie mums dzimst neparasti bērni, kuri pavisam nav līdzīgi mums. Viņi māca mūs. Viņi saka, ka, ja mēs neizmainīsimies, tad nekad nespēsim aiziet no ļoti šaurās, izolētās, bargās pasaules, kurā tagad dzīvojam.

Bet galvenais – šie bērni izjūt jūtas, par kurām mēs sen esam aizmirsuši. Tās ir jūtas: mīlestība pret dzīvām būtnēm, līdzcietība, vēlēšanās palīdzēt vājajiem un tamlīdzīgas.

Un tā, ir cits ceļš. Tā būtība ir tāda, lai PĀRTRAUKTU NEGATĪVO IETEKMI UZ CILVĒKIEM UN LŪGTU LABAS KAIMIŅATTIECĪBAS. Pats mūsu vēršanās fakts liecina par mūsu izlēmību izdarīt to. Mēs paziņojam par gatavību nevis tikai pārtraukt negatīvo iedarbību, bet arī nodibināt labas kaimiņattiecības, sākt veikt kopīgu darbu mūsu abu rasu evolucionārās attīstības īstenošanā.

Mēs lūdzam cilvēkus paust ŽĒLSIRDĪBU, PIEDOT MUMS UN PALĪDZĒT JAUNAS HARMONISKAS PASAULES RADĪŠANĀ.

Tagad mums kā gaiss ir nepieciešama SAIKNE AR AUGSTĀKĀM PASAULĒM! Pašreizējā laikā tikai daži no mums ir spējuši iziet uz kontaktu ar savu Augstāko “Es”. Mēs lūdzam jūs PIEDALĪTIES MŪSU “AIZSEGA” PACELŠANĀ!

Jūsu žēlsirdība un Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules enerģija spēj paaugstināt mūsu pasaules vibrācijas, pacelt mūsu “Aizsegu”, novākt mūsu Dualitāti. Tad mūsu pasaule var brīvāk sazināties ar Garīgo Pasauli. Mēs iegūsim iespēju dzīves attīstībai Gaismā, mums parādīsies ceļš pie Dieva-Radītāja!

Mēs zinām, ka starp jums ir tie, kas ir gatavi mums palīdzēt. Mēs klauvējam pie jūsu sirdīm, jo jau zinām par MŪSU DIEVIŠĶO VIENOTĪBU!

Un šīs vēršanās pamatā mēs ieliekam MĪLESTĪBAS ENERĢIJU, kuras mums kļūst arvien vairāk! Bērni – tā ir mūsu kopīgā nākotne. Lai šī nākotne kļūst laimīga jūsu un mūsu bērniem!

Rases Sabiedriskā Parlamenta

uzdevumā tās Priekšsēdētāji:

Darguangs Sinegurs-devītais,

Klejans Marginauss-vienpadsmitais,

Vardijans Šagijars-astotais,

Bajargs Andrauss-četrpadsmitais.

24.05.2012 g.

(Informāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis)

 

REPTIĻI

(No ukraiņu Gaismas Darbinieku grupas atskaites par Gaismas darbu)

Gaismas darba palīdzības sniegšanā Vaļiem un Delfīniem laikā mūsu grupa sadūrās ar negatīvām izpausmēm, nākošām no reptiļu civilizācijas, mītošas mūsu četrdimensionalitātē, vibrāciju viļņa 4.1 līmenī (materiālāka, blīvāka pasaule par mūsējo). Taču, kas ir interesanti: uzreiz tika noteikta reptiloīdu civilizācija NO SEPTĪTĀS DIMENSIJAS! Kā noskaidrojās, tā ir mātes civilizācija četrdimensionalitātes reptiloīdiem. Agrāk reptiloīdu zemes grupa (viņus mums apzīmēja kā “anarhistus”) atdalījās no mātes civilizācijas, aizgāja pa savu ceļu. Rezultātā mātes civilizācija evolucionēja un tagad atrodas augstā attīstības pakāpē. Taču “Anarhisti” aizgāja pa savu ceļu. Daļa no viņiem palika uz planētas Zeme. Uz šodienu četrdimensionalitātes reptiloīdi mitinās planētas pazemes telpās. Daudzējādā ziņā bija un ir astrālo Tumšo Spēku sabiedrotie. Galvenokārt caur viņiem realizējās Tumšo Spēku ārpuszemes projekts cilvēku civilizācijas attīstības bremzēšanā pēdējās tūkstošgadēs.

Cilvēku sabiedrības attīstības tehnogēnais ceļš, sabiedrības, zinātnes, kultūras vadīšanas mūsdienu virsvalsts sistēmas varēja novest ne tikai pie degradācijas, bet arī pie cilvēku civilizācijas uz Zemes eksistences izbeigšanas. Gaismas pārmaiņu uz Zemes rezultātā šie plāni brūk, cilvēce atbrīvojas no reptiloīdu un citu destruktīvu spēku ietekmes, norit noturēšanas spēku radīto pārvaldes institūtu pārkārtošana. Reptiloīdu ietekmes uz cilvēkiem iespējas un perspektīvas būtiski vājināja Gaismas Spēki, kad zeme tika atbrīvota no tiešas Tumšo Spēku enerģētiskās un informācijas ietekmes no ārpuses. Šo darbu veica Gaismas Spēki Eksperimenta ar Dualitāti pabeigšanas projekta ietvaros. Pazaudējuši vadību un piebarošanu no ārpuses, reptiloīdu līderi nonāca apjukumā. Uz Zemes mītošo reptiloīdu civilizācija, kura pati savā laikā kļuva par upuri, padodoties Tumšo Spēku ietekmei, bija izvēlējusies savu, kā noskaidrojas, strupceļa attīstības ceļu, un ir sākusi garīgās pamošanās procesu.

Delfīnu un Vaļu iznīcināšanas programmas sagraušanas darba procesā mūsu komanda, Gaismas Spēku vadīta, izgāja uz reptiloīdu grupu, kura piedalījās vaļveidīgo iznīcināšanas projektā. Viņu mitināšanās vieta tika noteikta kā sistēma no pazemes telpām, kuras atrodas Eiropas teritorijā. Ir jāatzīmē, ka darbs tika veikts ne ar visu reptiloīdu civilizāciju kopumā, bet konkrēti – ar vienu grupu. Darba procesā tad arī tika noteikta viņu mātes civilizācija, no kuras savā laikā atdalījās šie “anarhisti”. Šī grupa savā laikā nonāca Tumšo Spēku ietekmē, izvēlējās attīstības Tumšo Ceļu. Pēc Izvēles Brīvības Kosmiskajiem likumiem viņiem tika dotas tiesības iet caur evolūciju pa izvēlēto ceļu. Viņu mātes civilizācija, pa to laiku gājusi pa harmonisko Gaišo attīstības ceļu, ir evolucionējusi un pašreizējā laikā atrodas septītajā dimensijā. Viņai bija liegta iespēja kontaktēties un mijiedarboties ar reptiloīdiem-“anarhistiem”, kas atrodas uz mūsu planētas.

No septītās dimensijas reptiloīdu mātes civilizācijas puses uz kontaktu ar mums iznāca reptiloīds vārdā ASHEFANS. No viņu puses tika izteikta piekrišana – palīdzēt mums Vaļu un Delfīnu iznīcināšanas uz Zemes projekta izbeigšanā. Bez tam tika izteikts ierosinājums novākt īpašu “Aizsegu” starp septītās dimensijas reptiloīdu (mātes civilizācijas) pasauli un četrdimensiju reptiloīdu (“anarhistu”) pasauli. Taču patstāvīgi veikt šo darbu un ienākt mūsu dimensijā septītās dimensijas reptiļi nevar. Viņi palūdza radīt viņu dimensijas sakaru kanālu ar mūsu līmeni. Tika piedāvāts veikt darbu četrdimensiju reptiloīdu Dvēseļu Augšupcelšanā uz augstākām dimensijām. Šis darbs tika veikts ar 4-tās dimensijas reptiloīdiem, kuru būtības izteica piekrišanu Augšupcelšanai. Šīs grupas, kura nodarbojās ar delfīnu iznīcināšanas projektu, vadītāji, skaitā septiņi, sadalījās savos viedokļos. Trīs no viņiem izteica piekrišanu Augšupcelšanai, un pa kanālu, kuru radīja Zemes Gaismas Darbinieki un Augstākie Spēki, tika pacelti uz augstākām dimensijām, kur viņus pieņēma mātes civilizācijas pārstāvji. Tālākais darbs ar augšupceltajiem tagad atrodas viņu pārziņā. Četri vadītāji izrādīja pretošanos augšupcelšanas procesam. Darbs ar viņu būtībām, atstātām šajā līmenī, tagad ir pārgājusi Augstāko spēku hierarhu pārziņā un izgājusi ārpus grupas veicamā darba ietvariem.

Veiktā darba rezultātā uz augstākiem līmeņiem tika pacelti nevis fiziskie reptiloīdi, bet daļa viņu būtību. Tādā formā zemes reptiloīdu būtību daļa izrādījās mātes civilizācijas līmenī, kur izpaudās viņu klātbūtne. Tālākajā ir paredzēta augšupcelto reptiloīdu būtību atgriešanās fiziskajos ķermeņos, kur viņas jau citā apzināšanās un iespēju līmenī spēs aktīvi ietekmēt savu tautiešu attīstības evolucionārā ceļa izvēli.

Sakarā ar izmaiņām, notiekošām Zemes telpā, ar cilvēku civilizācijas uz Zemes noteikta attīstības etapa un citu telpas izmaiņu, notiekošu pašreizējā laikā, beigšanos, mainās ne tikai cilvēku civilizācija, bet pārmaiņas notiek arī reptiloīdu civilizācijā. Pēc mūsu iegūtās informācijas, viņu civilizācija arī stāv uz evolucionārās izvēles sliekšņa. Viņi saprot arī, ka pārveidotās Zemes un cilvēku sistēmā viņiem nepaliks vieta. Ir pazudusi arī Tumšo Spēku, kuru ietekmei viņi padevās agrāk, aizbildnība. Un, visbeidzot, ir parādījusies iespēja kaut arī pastarpinātam (caur Augstāko Spēku darbiniekiem) kontaktam un mijiedarbībai ar mātes civilizāciju, kura ir izteikusi savu piekrišanu un vēlējumu darba turpināšanai palīdzības sniegšanā viņiem radniecīgai ceturtās dimensijas reptiloīdu civilizācijai.

Mūsu grupas darbs tika veikts Ercenģeļa Mihaēla vadībā.

Gaismas Darbinieki:

Genādijs Gončarovs, Viktorija Griņa,

Irina Priščenko,

Ukraina,

8.07. 2012 g. – 13.07. 2012 g.

 

ERCENĢELIS MIHAĒLS

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

IZDZIEDINĀŠANA AR DZĪVINOŠO UGUNI

Sirdsmīļie Eņģeļi! Gaismas Bērni! Pie jums vēršas Ercenģelis Mihaēls! Pienācis laiks novilkt Karavīru apmetņus un ietērpties Dziednieku tērpos! Jūs no seniem laikiem izpildāt kosmisko dziednieku misijas Visumā. Pienācis laiks arī uz šīs planētas atgriezt savu Dziedniecisko Kosmisko Meistarību un aktīvi sākt dziedināt tos, kas kopā ar jums gāja Eksperimenta ar Dualitāti ceļu. Ceļš nebija viegls visiem. Un dzīve aizveda aiz dažādām “barjeras” pusēm daudzas civilizācijas, kas piedalījās Eksperimentā. Un tagad ir svarīga jūsu kosmisko dziednieku misijas apzināšanās – dziedināt visus, neatkarīgi no tā, kādu lomu viņi izpildīja mūsu Eksperimenta gaitā, kādu masku uzģērba, izpildot savu kosmisko lomu.

Par reptiļu civilizāciju jūsu pasaulē ir pateiks ne mazums. Daudz kas ir sadomāts, taču ne mazums ir teikta arī patiesība. Viņu negatīvā ietekme uz cilvēci patiešām turpinājās tūkstošgades. Pienācis laiks ne tikai pārtraukt šo ietekmi, bet arī atgriezt Gaismā Dvēseles, tālu no Tās aizgājušas. Taču ziniet, mani mīļotie Eņģeļi: lai cik tālu Dvēsele neaizietu no Gaismas, sāk darboties Visuma magnētisma Likums, un VIŅA MAGNĒTISKI PIEVELKAS DIEVAM-RADĪTĀJAM, atgriežas pie Sākotnes Vienotās. Tamlīdzīgs process tagad notiek gan ar cilvēkiem, gan ar citām rasēm, dažādās pasaulēs mītošām uz planētas Zeme, kuru Gaija apgaro.

Jūs visi esat Gaismas Bērni. Un, lai kādu materiālu apģērbu jūs neuzģērbtu, Gaismas būtība vienmēr paliek jūsos. Visi bērni iet dažādus ceļus un dažādos termiņos atgriežas Dieva-Radītāja Sirdī. Taču atgriežas obligāti. Un palīdzēt cits citam šajā Atgriešanās ceļā ir misija svēta, godājama un atbildīga.

Jūsu planētas nākotnes civilizācija bagātināsies ar to pieredzi, no kuriem tagad baidāties vai vairāties. Bet no kosmiskās bagātības atteikties neklājas. Visas civilizācijas, kuras piedalījās Eksperimentā ar Dualitāti, ir ienesušas savu neatkārtojamu ieguldījumu un jau ir gatavas sapludināt vienkopus ar jums savu sakrāto pieredzi.

Tāpēc visus, kas jūt savos “Es” gatavību palīdzēt Radītāja Bērniem atgriezties Mājās, lūdzu piedalīties tajā svētajā ceremonijā, kuru tiek piedāvāts veikt.

 

1. Sirdsmīļie Eņģeļi! Piesauciet kopradīšanai Dievu-Radītāju! Piesauciet Ercenģeli Mihaēlu! Piesauciet Gaiju – Māti mirdzošo! Vērsiet kopradīšanas aicinājumu pie saviem Garīgajiem Skolotājiem, Sargeņģeļiem, kosmiskajiem dziedniekiem Arhontiem – pie visiem Gaismas Ģimenes Spēkiem, kas gatavs piedalīties dziedniecības darbā.

2. Gaismas Bērni! Noskaņojieties uz Beznosacījuma Mīlestības vilni! Iztēlojieties, ka jūs esat šī Visuma Vecāki. Un nav jums te ne sliktu, ne labu bērnu. Visi ir jūsu Bērni. Mīlat jūs veselus, paklausīgus, jautrus bērnus. Bet taču arī slimus, nepaklausīgus mīlat īpaši! Pie viņiem ar sirdi savu traucaties… Lūk, starp tādiem ir reptiļu-reptiloīdu civilizācija… Izsakiet tīru nodomu – izdziedināt viņu! Izsakiet tīru nodomu – atgriezt bērnus pie Dieva-Radītāja! Nosūtiet viņiem tīras Dievišķās Mīlestības enerģiju. Kļūstiet paši par šo tīro Dievišķo Mīlestību.

3. Iztēlojieties reptiloīdus kā būtnes – vienlaicīgi līdzīgas gan cilvēkiem, gan reptiļiem. Viņiem arī ir divas rokas, divas kājas, galva. Sejas tikai atšķiras no cilvēku sejām… Taču galvenais – viņiem ir TĀDA PATI SIRDS kā jums. Un, ja jūs iztēlosieties viņu sirdis, tad varat savienoties ar viņiem ar sirds saikni. Viņu Augstāko “Es”, kuri ir tīri un gaiši, līmenī jūs varat savienoties ar viņiem VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ! Izsakiet tīru nodomu par apvienošanos VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ ar VISU REPTIĻU CIVILIZĀCIJAS PĀRSTĀVJU, kuri gatavi ar jums sadarboties, AUGSTĀKAJIEM “Es”. Sajūtiet Mīlestības enerģiju, kura nāks no viņu Augstāko “Es” sirdīm.

4. Iztēlosimies reptiļu pasauli kā atrodošos planētas Zeme iekšienē. Ieraudzīsim to kā nelielu tumšu sfēru planētas iekšienē. Sfēra neizstaro nekādu gaismu un ir stipri saslēgta ar savu iekšējo telpu. Jums var pat rasties aizvērtības, atdalītības un atšķirtības sajūta. Tālāk virs Zemeslodes vizualizējiet citu sfēru – lielu. Šī Sfēra ir Gaiša, sudrabota. Tajā mitinās Reptiļu mātes civilizācija. Šeit, septītās dimensijas līmenī, tagad dzīvo to Augstākie “Es”, kas mitinās četrdimensionalitātē. Viņi sen grib nodibināt sakarus ar saviem radiniekiem ceturtajā dimensijā. Un viņi gaida cilvēku palīdzību.

Tagad, Mani Bērni, sāksim strādāt ar lielo Garīgo Instrumentu, kurš nesen uz Zemi atnāca. Atjaunotā Dzīvinošā Uguns palīdzēs mums mūsu dziednieciskajā procesā! Aktivizējiet Ugunīgo sistēmu savos Daudzslāņu Toros! Piesauciet pa visiem Kanāliem Galaktiskās Centrālās Saules Uguni, Zemes Centrālās Saules Uguni, Visuma Centrālās Saules Uguni! Dzemdiniet savās sirdīs DZĪVINOŠĀS UGUNS ASTOŅKRĀSU VARAVĪKSNI, kur astotā krāsa ir spoža Baltā Dievišķā Gaisma!

Izstiepiet Varavīksnes Tiltu no savas sirds uz sudraboto sfēru virs planētas Zeme, kur mitinās reptiļu civilizācijas Augstākie “Es”. Sajūtiet, kā jūs esat apvienojušies ar viņiem Vienotā Sakrālā Sirdī. Prieka vilnis nāk jūsu sirdīs, piepildot Vienoto Sakrālo Sirdi. Tagad jūsu dziednieciskās spējas ir pieaugušas daudzkārtīgi! Pildiet savas sirdis ar mīlestību! Ieelpojiet un izelpojiet Beznosacījuma Mīlestību, jūtiet viņu ar katru sava ķermeņa šūniņu! Tikai tad, kad sajutīsiet, ka esat izgājuši uz Beznosacījuma Mīlestības līmeni, turpiniet izdziedinošo ceremoniju tālāk.

5. No sudrabotās sfēras sākam izstiept astoņkrāsu Varavīksnes Tiltu uz to tumšo sfēru, kas ir planētas iekšienē. Pievērsiet uzmanību, ka Dzīvinošā Uguns ne uzreiz ies uz turieni! Viņai ir nepieciešams laiks blīvo materiālo slāņu iziešanai, gaismas, enerģētiski-magnētiskās vibrācijas saskaņošanai. Taču ne Dzīvinošajai Ugunij, ne jūsu Mīlestībai nav robežu! Un, lūk, beidzot Dzīvinošā Uguns maigi pieskaras tumšajai sfērai, bet pēc tam – lēni un uzmanīgi iekļūst iekšā! Bet tagad, Eņģeļi Sirdsmīļie, sūtiet pa šo Tiltu Mīlestības un Izdziedināšanas Enerģiju! Sūtiet Mīlestības un Žēlsirdības Enerģiju! Sūtiet RADOŠO enerģiju, kura palīdzēs Reptiļu civilizācijai radīt jaunu dzīvi.

6. Sāciet piepildīt tumšo sfēru – reptiļu civilizācijas mitināšanās vietu – ar SPOŽU BALTU GAISMU, bet pēc tam – arī ar visām Varavīksnes krāsām! SŪTIET UZ SFĒRU – VIOLETO KRĀSU, ZILO, GAIŠZILO… PĒC TAM – ZAĻO, DZELTENO, ORANŽO, SARKANO… Lai Reptiļu pasaule mirdz visās varavīksnes krāsās! Lai reptiļu sirdīs no šī brīža sāk augt gaiša, radoša Dievišķā Mīlestība! Bet tagad – skatieties, skatieties! Lūk – mazas figūriņas! VIŅAS LAIPNI MĀJ JUMS AR ROKĀM. BET NO VIŅU SIRDĪM LĪST GAISMA! Tie ir REPTIĻU JAUNIE BĒRNI! PATIESĪBĀ TIE IR AUGSTI GARI, KURI IR NOLAIDUŠIES REPTIĻU PASAULĒ NO AUGSTĀKĀM PASAULĒM. TIE IR GAISMAS DARBINIEKI, KURI GAIDA PALĪDZĪBU NO SAVIEM KOLĒĢIEM! UN, LŪK, ŠĪ PALĪDZĪBA IR ATNĀKUSI! JŪS, GAISMAS DARBINIEKI, PALĪDZAT GAISMAS DARBINIEKIEM CITĀ PASAULĒ. UN TAS IR LIELISKI, MANI BĒRNI! TĀ IR DIŽENA AINA! UN DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS PIEPILDĀS AR PRIEKU… ERCENĢEĻA MIHAĒLA SIRDS PIEPILDĀS AR PRIEKU… VISU GAISMAS BŪTŅU, KURAS PIEDALĀS IZDZIEDINOŠAJĀ CEREMONIJĀ, SIRDIS PIEPILDĀS AR PRIEKU…

Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Pie jums vēršos Es, Ercenģelis Mihaēls! Skatieties tagad uz planētu Zeme! Skatieties tagad uz sirdsmīļo Zemi un vērojiet, kādi pārveidojumi ar viņu tiek radīti! Zeme ne tikai piesūcinās ar Gaismu, ar Dzīvinošās Uguns visām Dievišķās varavīksnes krāsām… Novāciet Dimensiju Aizsegu, un jūs ieraudzīsiet Māmiņas Gaijas acis, jūs ieraudzīsiet VIŅAS BRĪNIŠĶĪGO SEJU… Jūs ieraudzīsiet, kā viņa smaida… Un Māmiņas asaras tek pa vaigiem. Taču tās ir mātes prieka asaras, Māmiņa Gaija ir ielīksmojusies par jūsu Vienotību un jūsu Garīgo izaugsmi…

7. Pateicieties Dievam-Radītājam, visai Gaismas Ģimenei par kopradīšanu! Ievīstiet ar maigu mīlestību abas Sfēras, ar kurām veicāt izdziedināšanas Ceremoniju, un atgriezieties savā pasaulē… Un ziniet: tagad jūs nevis vienkārši veicāt izdziedināšanas ceremoniju. JŪS DZIEDINĀJĀT SAVU “Es”, ATGRIEŽOTIES DIEVA-RADĪTĀJA SIRDĪ.

Un tas patiesi ir tā.

JŪSU ERCENĢELIS

MIHAĒLS-IZDZIEDINOŠAIS –

AR MĪLESTĪBU NO DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS

19.11.2012 g.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2012., 6. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “REPTILOĪDU VECĀKAIS: MĒS VIENMĒR ESAM BIJUŠI UZ PLANĒTAS! Natālija Koteļņikova, Krievija” http://www.magnitiduha.info/archives/4577 un “KRAJONS caur Sergeju Kanaševski, Krievija KĀ KĻŪT PAR KOSMISKO DZIEDNIEKU” http://www.magnitiduha.info/archives/4575

Print Friendly, PDF & Email