Магниты Духа

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

AŠTARA FLOTES ZVAIGŽŅU DĀVANA
VĒSTĪJUMS PLANĒTAS ZEME CILVĒKIEM
2013. gada 1. februārī

Es sveicu planētas Zeme varoņus! Ir piepildījies tas, ko mēs gaidījām jūsu duālās dzīves ilgas tūkstošgades. Ir noticis svarīgs notikums, kura sekas pārvērtēt ir grūti. Vakar, Lemūriešu Kristāla Ladamira aktivizācijas dienā, uz planētu atnāca neatšķaidītas Mīlestības enerģijas – tās Mīlestības, kuru jūs esat nosaukuši par Beznosacījuma Mīlestību. Bet priekš mums visiem viņa ir Patiesā Mīlestība, Visuma Mīlestība, Kosmiskā Mīlestība.
Nebrīnieties, mani dārgie Bērni! Nebrīnieties! Mīlestības enerģija jau sen peldina Zemi savās straumēs. Taču pagaidām ne visus Mīlestības enerģijas diapazonus jūs un citas planetārās dzīvības formas varat pieņemt, izlaist caur savām Sirdīm. Tas ir saistīts ar jūsu Dualitātes eksperimenta sekām.
Kaut arī tagad situācija kardināli mainās, Dualitāte tomēr nesteidzas pamest jūsu pasauli. Diena, no kuras daudzi tik izmisīgi baidījās, 2012. gada 21. decembris, notika bez draudošām sekām Zemes un visu zemiešu dzīvei. Taču atkal daži cilvēki, kurus atkal un atkal pārliecina spēki, kuri negrib jūsu gaismas pārveidošanos, uzskata, it kā “pasaules galu” ir tikai pārbīdījuši uz kaut kurieni. Daļa cilvēces joprojām paliek draudu mēmās saspringtības tumsā.
Es, Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, pavēstu par visu baiļu, bēdu un izmisuma beigšanos. Tagad uz jūsu planētas nav ārēju enerģētisku faktoru, kas uzturētu šos stāvokļus. Ja cilvēki atkal un atkal iedzen savus “Es” šajos stāvokļos, tas nozīmē tikai to, ka viņi ir izolējušies no jaunā virziena evolucionārajiem procesiem, kuri visā plašumā izvēršas uz planētas Zeme. Vēršos pie visiem Zemes cilvēkiem.
PLANĒTAS ZEME CILVĒKI!
Mēs ar jums esam pabeiguši Dualitātes Eksperimentu ne nejauši.
Jūs paši, jūsu Augstākie “Es” pieņēma verdiktu par Eksperimenta ar Dualitāti pabeigšanu, tas ir nepieciešamais solis pēc tā sekmīgas izpildīšanas. Jūsu Augstākie “Es” strādā augstākajos līmeņos Kosmosā, palīdzot jums veikt pāreju no Dualitātes uz jaunu dzīvi. Tagad visi Gaismas Darbinieku Augstākie “Es” iziet rekonstrukciju savā sākotnējā struktūrā, kas rezultātā ļaus visai zemes dzīvībai iziet uz kosmisku saslēgšanos ar daudzām Galaktikas un Visuma esamības sfērām.
Zemes cilvēki! Jūs ne nejauši kļuvāt par Dualitātes Eksperimenta pabeigšanas lieciniekiem. Katrs no jums gāja, pārvarot lielas grūtības, uz šiem iemiesojumiem tā dēļ, lai Eksperiments tiktu sekmīgi pabeigts. Jūs saņēmāt ekstraordināru atdalīšanās no Dievišķā pieredzi, bet saņemat jaunu brīnišķīgas saplūšanas ar Dievišķo pieredzi un vienlaicīgi radāt Jauno Realitāti un jaunas dzīvības formas.
Un šodien es pavēstu: jūsu Zemes Jaunā Saule vakar atvēra īpašu Portālu to Beznosacījuma Mīlestības Enerģijas frekvenču diapazonu atnākšanai uz Zemi, kuri jums nepieciešami Dualitātes seku pārvarēšanai – kā jūsu personīgajās dzīvēs, tā arī visā planetārajā kopā.
Mani Bērni! Neaizmirstiet par visiem tiem, kas spēlēja ar jums uz vienas grandiozas Skatuves šajā Lielajā Kosmiskajā Lugā. Beznosacījuma Mīlestība, Mīlestības enerģija jaunajā diapazonā paredz JŪSU MĪLESTĪBU PRET VISU ESOŠO UN PRET VISĀM VISUMA BŪTNĒM. Tagad jūs kļūstat par kosmiskajiem dziedniekiem, kuri spēj dziedināt gan Gaismu, gan Tumsu. Jūsu mīlestība un pateicība no šī brīža tiek nosūtīta visiem Lielās Lugas partneriem – gan tiem, kas stāvēja uz baltajiem lauciņiem, gan tiem, kas stāvēja uz melnajiem lauciņiem, gan tiem, kas vadīja spēli, neizejot uz laukuma…
Lielā Spēle ir Dieva-Radītāja Lielā Plāna daļa. Spēle nebeidzas, taču jūs pabeidzat izrādi ar nosaukumu “DUALITĀTE”. Dualitātes Eksperiments ir Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes novērtēts kā sekmīgi izpildīts, ir dots signāls tā pabeigšanai. Un kopš tā laika jums ne tikai ir piešķirta izvēles brīvība – turpināt dzīvot Dualitātē vai aiziet no tās. Jums nevis vienkārši ir iespēja iziet uz jaunu eksistences līmeni ar kosmisko līdzekļu palīdzību – jo Gaismas Ģimene taču veic kopīgi ar jums nopietnus, plaša mēroga, dziļus galaktiskus un planetārus pasākumus iziešanā no Dualitātes. JUMS IR GALVENĀS TIESĪBAS – izdarīt kaut ko ģeniāli vienkāršu un ārkārtīgi svarīgu gan priekš planētas Zeme visas cilvēces, gan priekš visām planētārās dzīvības formām. Jums ir atgriezts MĪLESTĪBAS – visaptverošas MĪLESTĪBAS, Beznosacījuma MĪLESTĪBAS, viskosmiskas MĪLESTĪBAS, MĪLESTĪBAS pret visiem jūsu Lielā Dualitātes Eksperimenta dalībniekiem, stāvoklis! UN JŪSU GALVENĀS TIESĪBAS IR PIEŅEM AUGSTĀS BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS. TĀS IR JŪSU, EŅĢEĻU NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, TIESĪBAS.
Ko tad dod jums atgriešanās patiesajā MĪLESTĪBĀ? Atgriešanos nevis vienkārši uz veco Mīlestības līmeni, bet jaunu Ceļojumu uz Mīlestību, Beznosacījuma Mīlestības jauna līmeņa, kurš palīdzēs jums uzbūvēt dzīvi pilnīgi no jauna, pieņemšanu un apgūšanu. Lieli mērķi stāv manu Bērnu priekšā! Radīt Jauno Zemi, radīt principiāli jaunas dzīvības formas, izmantojot kosmiskā mēroga spēlētāju ļoti bagāto pieredzi. Jaunais Mīlestības līmenis ir sasniegts jau daudzās mūsu Galaktikas dzīves sfērās. Un Mēs tagad atgriežam jūs ne tikai pie tās Mīlestības, no kuras līmeņa jūs gājāt uz Eksperimenta apstākļiem, bet arī uz augstāko līmeni MĪLESTĪBAI, kuru atvēra mūsu Galaktikas Dzīvības Zieds. Jūsu godājamas tiesības – atvērt savas Sakrālās Sirdis, kuras palika DIEVIŠĶI PILNĪGAS ilgā duālā miega laikā, un pieņemt tajās neparastā MĪLESTĪBAS ZIEDA, izaudzēta mūsu Galaktikā, atverošos ziedpumpurus.
Šo neparasto Galaktikas Velti vakar atnesa uz Zemi Aštara Šerana kosmiskā flote Lemūriešu Kristāla Ladamira aktivizācijas laikā. Šīs veltes atnešana sakrita ar Lemūriešu Kristāla aktivizāciju ne nejauši. LADAMIRS, kā visu Lemūriešu Kristālu Nulles Punktu Glabātājs, ietver savā “Es” īpašus GAISMAS KODUS, kuri palīdzēja planētai harmoniski pieņemt Mīlestības jaunā diapazona vibrācijas.
Un tagad Es esmu pilnvarots sniegt Paziņojumu Visuma Kristus-Melhisedeka un visu Kosmosa Pasauļu Mātes vārdā.
Mūsu dārgie zemieši! Mēs vēršamies pie visiem dzīvības izpausmes uz planētas Zeme veidiem un tipiem – ar jūsu duālās mijiedarbības un iekšējās duālās eksistēšanas galīgas pārtraukšanas mērķi. Dualitātes Eksperiments jau ir pabeigts! Izeju no Dualitātes nodrošina un atbalsta visi nepieciešamie Galaktikas Piena Ceļš līdzekļi un spēki. Turpmāka Dualitātes spēle neatnesīs jums neko, izņemot lieku spriedzi un jūsu pašu zemes dzīves pilnveidošanas kopumā izvēlēto programmu atlikšanu. Jums jau ir iedarbinātas nopietnas un progresīvas tālākās attīstības savdabīgas programmas, kuras ir Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes pilnīgi atbalstītas un uz kurām Mēs rekomendējam jums sakoncentrēt jūsu uzmanību un spēkus. Visas šurp nākošās un priekšā stāvošās programmas ir mērķētas uz jūsu planētas, visu planetāro dzīvības formu neparastu attīstību.
Mēs zinām, ka pamata masā jūs vēl atrodaties neziņā par uz Zemes notiekošajiem procesiem. Taču tajā nav nekā apbrīnojama un draudoša planētai un jums. Tas sākotnēji bija domājams, izejot no Dualitātes apstākļiem. Priekš tā tagad arī notiek visu cilvēku Augstāko “Es” restrukturizācija, lai palīdzētu iemiesoto Gaismas Būtņu pamata masai no jauna apzināties savu kosmisko statusu ne tikai uz šīs planētas, bet arī visā Galaktikā. Un Mēs atkal un atkal vēršam jūs uz MĪLESTĪBU. Tikai caur MĪLESTĪBU jūs spēsiet iziet no saviem Dualitātes kokoniem.
Par daudzajiem planetārajiem pārkārtojumiem jums visiem ir labi zināms. Ne nejauši norit nopietnas magnētiskas pārveidošanās un pārkārtošanās. Ne nejauši jūs sākāt nodarboties ar kosmisko dziedniecību. Un visiem, kas apzinājās šo nepieciešamību un sāka ar mīlestību dziedināt tos, ko daudzas tūkstošgades uzskatīja par saviem ienaidniekiem, iestājās JAUNĀS MĪLESTĪBAS, kuru Mēs vakar tad arī nogādājām uz jūsu planētu, apgūšanas ŠĶAUTNE. Kāpēc nogādājām? Kāpēc viņa neatnāca ierastajā veidā – noteiktā plūsmā caur kosmisko telpu? Kāpēc tā, bet ne savādāk? Kur viņa ir, šī neparastā MĪLESTĪBA? Kāpēc to atgādāja Aštara Šerana kuģi? Un kāpēc tas tika izdarīts Lemūriešu Kristāla aktivizācijas dienā? Daudz jautājumu ir meklējošam prātam un harmoniski noskaņotai sirdij. Taču tieši sirdij tad arī ir vērts uzticēt atbildes uz šiem jautājumiem. Tāpēc ka tieši caur jūsu Sakrālajām Sirdīm daudzi tad arī sajuta vakar neparastu enerģiju atnākšanu uz jūsu dzīves telpu. Jaunās Mīlestības Enerģiju jūs vēl ilgi pieņemsiet, apgūsiet un pēc tam – izliesiet jūs aptverošajā telpā. Tas ir nopietns process. Un Es šodien pavēstu par šī neparastā procesa sākumu.
Bet tagad Man ir jāpaskaidro Lemūriešu Kristāla Ladamira aktivizācijas sakaru ar Jaunās MĪLESTĪBAS Enerģijas atnākšanu uz Zemi. Jā, tie ir divi savā starpā saistīti notikumi, divi jūsu planetārās un viskosmiskās dzīves faktori. Kristālam Ladamiram bija paredzēta svarīgākā daļa no kopējās informācijas paketes par Jaunās Mīlestības Enerģijas pareizu pieņemšanu, adaptāciju un virzienu. Kristāls vakar saņēma atbilstošas instrukcijas par Jaunās Mīlestības adaptācijas procesu uz planētas Zeme, par ŠĪS ĪPAŠĀS ENERĢIJAS JAUNĀS FORMAS attīstību. Ladamira spēkos ir palīdzēt katram zemietim, neatkarīgi no viņa lomas Dualitātes Eksperimentā, apgūt Jaunās Mīlestības Enerģiju un iziet, pateicoties viņai, uz jaunu planetārās mijiedarbības līmeni un harmoniski iekļauties jaunu evolucionāro programmu izpildē. Tāda ir daļa no Kristāla Ladamira misijas.
Mani dārgie Bērni! Esmu laimīgs atkal runāt ar jums caur saviem uzticamajiem palīgiem un kosmiskajiem darbiniekiem. Taču jāsaka, ka tādi esat jūs visi, Gaismas Darbinieki! Visi uz Gaismu mostošies cilvēki! Visi jūs patiešām, bez pārspīlējuma, esat KOSMISKIE DARBINIEKI. Laiks atcerēties par savu uzdevumu; par tiem plāniem, ar kuriem jūs gājāt uz šo planētu. Laiks atcerēties par visu to, ko mēs kopīgi iecerējām un vairākkārt esam pārrunājuši. Tagad ir radīti visi apstākļi jūsu Dievišķības atgriešanai katram no jums. Mēs sākam jums palīdzēt atgriezt un aktivizēt visus jūsu Dievišķības atribūtus. Ejiet drosmīgi, atklāti pieņemot savās sirdīs to Lielo Galaktikas Velti, kura jums tika piegādāta.
Jūs jautāsiet, kā gan to saņemt? Kā gan izskatās šis Dievišķās Mīlestības Zieds? Pie kā vērsties, lai saņemtu? Es nosūtu jūs uz jūsu Sakrālajām Sirdīm. Caur tīru un patiesu Nodomu jūs varat ievietot savā Sakrālajā Sirdī JAUNĀS MĪLESTĪBAS ZIEDA hologrammu un dot iespēju nostiprināties jūsu Sirdī. Novērojiet viņu rūpīgi. Viņš vienlaicīgi būs arī labs testējošs faktors. Paskatieties, kādos jūsu pārdomu vai darbību brīžos viņš zied un sāk piepildīt ar sevi jūsu dzīves telpu. Un kad, otrādi, aizver savas lapiņas un sakļaujas. Un atcerieties: šīs Jaunās Mīlestības Gaisma jums ir jānes un jādāvā visiem, bez jebkādiem ierobežojumiem. Tajā ir jūsu Jaunās Mīlestības apgūšanas ķīla.
Bet tagad ir ne mazāk svarīgs vēstījums! JAUNĀ MĪLESTĪBA tika izaudzēta speciāli cilvēku un planētas Zeme visu planetāro dzīvības formu iziešanai no Dualitātes Eksperimenta apstākļiem. Mēs zinājām, ka iziet uz iepriekšējo, jūsu apgūto un sasniegto Mīlestības līmeni, jums būs grūti, ļoti grūti. Un Galaktikas speciālisti strādāja paralēli jums, vienlaicīgi. Bet kā jūs domājāt? Kāds gāja uz galaktiskā Eksperimenta īstenošanu, bet kāds – jau domāja par to, kā jums, celmlaužiem, varēs palīdzēt iziet no ļoti smagajiem Dualitātes apstākļiem. Bez tā mēs nevarējām jūs atlaist tik sarežģītā kosmiskā ceļojumā. Un palīdzības pasākumu izstrādes laikā tika ņemti vērā daudzi faktori, kuri tad arī ļauj jums tagad ne tikai iziet uz savu Dievišķību, bet arī izmanīt pašu planētu!
Jā, mani Bērni! Vakar Aštara Šerana Flotes kuģi atnesa Zemei un zemiešiem zvaigžņu dāvanu – JAUNO MĪLESTĪBU, kura padarīs iziešanas no Dualitātes procesu maigāku, harmoniskāku un, tai pat laikā – straujāku. Pieņemiet šo dāvanu jūsu Sakrālajās Sirdīs! Pieņemiet, mani Bērni!
Patiesās, Dievišķās Mīlestības izzušana kļuva par jūsu ieiešanas Dualitātē vienu no galvenajiem faktoriem. Tagad Dievišķās Mīlestības īpašās enerģijas atgriežas. Un Gaismas Ģimenei ir zināmi tie paņēmieni un metodes, ar kuru palīdzību Mīlestība kļūs par jūsu neatņemamu daļu, visas jūsu dzīves, visu dzīvības formu daļu. Patiesās Mīlestības Enerģijas atgriešanās – tā ir JŪSU NEDALĀMĪBAS atgriešanās. Tā ir JŪSU PATIESĀ IZDZIEDINĀŠANĀS UZ DIEVIŠĶĀS MĪLESTĪBAS PAMATA. Cita ceļa nav.
Galaktiskais Kristus-Melhisedeks,
Dzīvojošs sirdī katram no jums
http://www.magnitiduha.info/archives/5094
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email