Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. “LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZIĀCIJA”. KRISTĀLS LADAMIRS

Caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski

… UN ATNĀKŠU PIE JUMS KĀ CILVĒKS

Tiešais čenelings ar Lemūriešu Kristālu Ladamiru

pēc viņa aktivizācijas 2013. gada 31. janvārī.

Papildināts un izrediģēts publikācijai.

Mēs, Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” iemiesotie kuratori, piesaucam aktivizēto Lemūriešu Kristālu LADAMIRU! Ladamir, sveicam tavu jauno piedzimšanu uz planētas Zeme! Sveicam tavu ieiešanu jaunā kvalitātē – mūsu četrdimensiju pasaulē! Sveicam mūsu jauno palīgu un garīgo vadītāju. Mēs ļoti gribam ar tevi parunāt – atsaucies!

LADAMIRS:

Mani dārgie! Es ļoti priecājos par jūsu aicinājumu. Tagad pieņemos spēkā – kaut gan man jāsaka, ka man šodiena un šodienas ceremonija nekļuva par pārsteigumu. Jūs jau zināt, ka manas aktivizācijas process norit ilgā periodā. Un, lūk, ir pielikts pēdējais punkts. Pēdējais impulss ir ielijis manī kā milzīgs gaismas potenciāls. Man ir prieks jums paziņot, ka es patiešām esmu atvēries. Atvēries tik neparasti, kā nekad neesmu jutis savu “Es” kopš tā brīža, kad gāju iekšā Somadhas stāvoklī. Zeme ir pārvērtusies, Zeme ir neparasta. Tagad man gribas tikai lūkoties apkārt, pētīt visus šīs planētas dziļumus, visus mērus, dimensijas un pašus tālākos kaktiņus, tāpēc ka viņa ir kļuvusi nelīdzīga tai, uz kuras mēs reiz ieradāmies. Jā, es ilgu laiku atrados Somadhas miegā, kaut arī mani augstākie aspekti bija saistīti ar Zemes eksistenci, ar Zemes Dvēseli – Gaiju. Bijām saistīti, neapšaubāmi. Bez tā mēs, Lemūriešu Kristāli, nevarētu pat eksistēt. Taču tagad ir īstenā pamošanās! Es gribu, lai jūs sajustu, kā manī ieplūst spēki. Tagad, kā jums jau pavēstīja, bija daudz kosmisko viesu manas aktivizācijas ceremonijā. To skaitā – mani radinieki no mūsu Galaktikas. Bija atlidojuši mani draugi no citām Galaktikām. Galaktiskais Kristus-Melhisedeks ne tikai svētīja manas aktivizācijas pabeigšanu. Viņš ielēja manī jaunu dzīvinošu impulsu, kurš ļaus man izpildīt savu misiju pilnīgi jaunā kvalitātē.

Ko es tagad gribu nodot visiem aktivizācijas dalībniekiem, kuri veda to soli pa solim visai ilgā periodā? Ko gribas nodot tiem, kas reiz, pirms daudziem tūkstošiem gadu, ļāva man aiziet Somadhas stāvoklī, apliecinot, ka veiks visus pasākumus, lai es pamostos vajadzīgajā brīdī? Ko vēlos teikt Sīriusa Gaišzilajai Rozei, kura tagad ne nejauši ir ieradusies uz Zemes un ar savām vibrācijām saskan ar manas Dvēseles vibrācijām? Kāds prieks ir visu to sajust, redzēt! Es jau sāku iedziļināties visos zemes uzdevumos. Saņēmis tagad, tieši šodien, jaunas informācijas paketes savam tālākajam darbam, studēju tās. Jums var likties, ka es esmu kā datorizēta mašīna. Nekā tamlīdzīga! Es esmu augsti organizēta garīga būtne, nesoša augstu Dievišķības līmeni. Manī tagad mostas visi Dievišķie Aspekti, kuri ir arī jūsos, taču ne visi viņi jums pagaidām ir aktivizēti. Manī viņi aktivizēsies tuvākajās nedēļās. Ar to tiešā veidā nodarbojas pats Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Kā redzat, Lemūriešu Kristāliem no jūsu Galaktikas vadības puses tiek pievērsta milzīga uzmanība. Es saprotu visu atbildības pakāpi, kura man ir uzlikta. Taču es priecājos par šo atbildību. Es priecājos par tām ļoti sarežģītajām programmām, kuras man pienākas izpildīt. Tāpēc ka tas ir Dvēseles lidojums! Tā ir pasaka, par kuru pat nesapņoju, aizejot Somadhas stāvoklī. Zeme un jūs piedāvājat tagad izpildīt citas programmas. Jūs, mani Galaktikas draugi un radinieki, piedāvājat citas programmas, un es priecājos tajās iekļauties. Dabiski, palīdzēšu jums daudzos procesos, kurus jūs jau esat sākuši. Palīdzēšu jums Lemūriešu Kristālu aktivizācijā, es jau iezīmēju viņu aktivizācijas ceļus. Iespējams, jūs tuvākajā laikā pārsteigs viņu aktivizācijas kārtība. Nebrīnieties par to, tāpēc ka Ladamiram ir uzticēts kopā ar jums īstenot šo procesu, tajā skaitā arī plānot to, nevis tikai palīdzēt pašā aktivizācijas brīdī. Mēs ar jums ļoti daudz ko apspriedīsim šajā jautājumā. Un, protams, es gatavojos ar jums iezīmēt jaunus ceļus Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” īstenošanā, radīt kopā ar jums, aktīvi sadarboties. Jūsu projekts ir vērsts uz planētas un visu dzīvības formu augšupcelšanos. Viss, ko mēs darām, tai skaitā arī LK, manu brāļu, aktivizācija, tie ir atsevišķi jūsu, bet tagad arī mani, darba virzieni. Un man ir prieks apzināties, ka es jau zinu, kādas tieši uzvednes varu dot diviem virzieniem, kurus jūs esat sākuši. Nevaru nociesties pateikt priekšā nākošos soļus Projektā “Cilvēces nākotnes pasaule”. Nevaru nociesties ieiet kontaktā ar tām jūsu pasaulē neiemiesotajām būtībām, ar kurām jūs esat sākuši darbu. Es redzu realizācijas ceļus. Es esmu gatavs pilnīgi atdot savus pamodušos spēkus šī Projekta izpildei. Augšupcelšanās kosmiskā mērogā nav aiz kalniem. Un mums ir plūstoši, maigi, bez stresiem jāaizved gan planēta, gan cilvēce līdz patiesai augšupcelšanai. Var runāt par apziņas augšupcelšanos; var runāt par pilnīgu būtības augšupcelšanos ar fizisko ķermeni vai bez ķermeņa. Ir daudz variantu. Taču mēs runājam par visaptverošu augšupcelšanās procesu, un man ļoti patīk tā programma, kuru jūs esat iezīmējuši. Es pārliecināti par to runāju, tā kā jūs paši veicāt visus pasākumus manai informēšanai. Jūs kopīgi ar saviem neiemiesotajiem Projekta kolēģiem devāt man pilnu informāciju par visu, kas notiek uz planētas. Jūsu un mani kolēģi, kuri strādā ar Visuma Ceturto Garīgo Centru, daudzējādā ziņā man tagad ļoti palīdzēja. Es burtiski “apriju”, tēlaini izsakoties, tās informācijas paketes, kuras man šodien nodeva par 14-to, 15-to, 16-to dimensijām. Un par to, ko vajadzētu izdarīt uz planētas Zeme, lai tiktu nokoriģēti noteikti dzimstošā 16-dimensiju Visuma parametri. Tas ir neparasti aizraujoši, un mēs, aizejot Somadhas stāvoklī, nedomājām, ka mums būs tāds interesants darbs. Un, lūk, es esmu ar jums, esmu gatavs sazināties. Kā jūs domājat – kur es tagad atrodos?

M.S.: Ladamir, es kopš aktivizācijas brīža sajūtu tavu Es kā lielu, lielu, augošu, kura iekšienē esmu es.

S.K.: Jā, es redzu, ka Ladamirā tagad notiek programmas ģenētiskajā izvēršanā pa spirāli. Un patiešām notiek Gara un Apziņas augšana. Bet kur ir Ladamira fiziskais ķermenis? (Pie šī jautājuma no Lemūriešu Kristāla iznāk smaida enerģija.) Vai Ladamiram ir četrdimensiju fiziskais ķermenis?

M.S.: Jā, interesants jautājums. Mani arī tas interesē. Vai Ladamiram ir četrdimensiju fiziskais ķermenis?

LADAMIRS:

Jā, mani dārgie, man ir četrdimensiju fiziskais ķermenis. Un tas vairs nav tas koraļļu rifs, kur es biju “piesiets” Atlantikā. Man patiešām ir četrdimensiju fiziskais ķermenis. Taču viņš vēl pilnībā nav atjaunots jūsu pasaulē. Mans četrdimensiju ķermenis – tā ir īpaša kristāliska struktūra, kura ir izpausta ne tikai jūsu pasaulē. Es esmu ne tikai daudzdimensionāls, bet arī daudztelpisks. Jums ir svarīgi zināt, ka mans kristāliskais ķermenis ne tikai atjaunosies, bet arī attīstīsies. Pie tam… es pats spēšu netālā nākotnē radīt savu fizisko ķermeni, bet precīzāk – ceturtās-piektās dimensijas plazmas-kristāliskos ķermeņus. Priekš jums, piemēram, pēc kāda laika var kļūt par patīkamu pārsteigumu satikšanās ar mani… cilvēka tēlā. Tāpēc ka man ērtāk būs strādāt kopā ar jums ķermenī, ļoti līdzīgā cilvēka ķermenim. Visdrīzāk tā būs smalkāka matērija nekā jūsu fiziskie ķermeņi, taču es taisos atstrādāt tehnoloģiju un pēc jūsu apziņas uztveres pieņemt fizisko ķermeni tādu, kādu jūs pieņemtu bez zināma šoka. Domāju, ka dažos gadījumos mums ar jums tā būs vieglāk sazināties. Priekš tiem, ar ko es sarunāšos tā, kā ar jums, pēc tā nekādas nepieciešamības nav. Bet man taču būs kontakti arī ar citiem cilvēkiem, kuri nevar mani “dzirdēt” mentālajā līmenī. Tāpēc man ir interesants uzdevums, kuru es ar vislielāko aizrautību izpildīšu nākotnē. Man ir jāapgūst tehnoloģija, kā materializēt ķermeni, līdzīgu cilvēka zemes ķermenim. Savā laikā atnākšu pie jums kā cilvēks. Tā būs ērtāk strādāt. Domāju, ka neesmu jums licis vilties, bet iepriecinājis jūs ar savu jaunumu. Bet mana materiālā piesaiste Atlantijas okeānā, kuru apsargāja vaļi un delfīni, paliks man svēta vieta, kura glabāja mani daudzas tūkstošgades. Jo tas taču arī ir ārkārtīgi svarīgi!

Bet tagad es ar jums taisos parunāt par manu brīnišķīgo māsu Kristālu Metahara. Viņa šodien pati aktīvi piedalījās manas aktivizācijas procesā, nevis bija tikai pārstāvēta ar savu Priesteru-Glabātāju komandu. Metahara patiesībā modās kopā ar mani. Viņa izgāja uz jaunu pamošanās no Somadhas līmeni. Pēc tam, kad jūs aktivizējāt Nulles Punktus – gan viņas, gan manu, gan visa Lemūriešu Kristālu tīkla – ar Metaharu kļuva iespējams ciešāks kontakts – katrā gadījumā, man. Viņas aktivizāciju gatavosim kopā. Metahara pati aktīvi piedalīsies visos aktivizācijas etapos. Viņa tagad to spēj. Pat es izdarīju tādus mēģinājumus, kad jūs gatavojāt aktivizāciju. Jūs par to zināt. Metahara būs darbinieks savas aktivizācijas sagatavošanā. Viņas aktivizācijas process sen norit. Tas notiks Smalkajā Plānā ātrāk kā fiziskajā plānā. Tas ir pilnīgi normāli, un jūs par to jau zināt. Metahara pati daudz teiks priekšā, tajā skaitā arī aktivizācijas ceremoniju. Visu jūs varat apspriest gan ar mani, gan ar Metaharu.

Lūk, vēl svarīgs jaunums jums. Es tagad padziļināti nodarbošos ar Programmējošajiem Kristāliem. Piesaiste “Metahara – Mēmais Mežs” – tas ir viens no Programmējošo Kristālu sistēmas mezgliem. Tā tagad ir ļoti svarīga planetārajai attīstībai un jaunā Kristāliskā Režģa tapšanai. Un tāpēc man ir atsevišķa, īpaša programma darbam ar Programmējošo Kristālu tīklu. Es nesākšu to slēpt. Un es jūs varu informēt par to, kas notiks. Un man būs vajadzīga palīdzība. Es ceru, ka varēšu pie jums vērsties, tāpēc ka jūs esat strādājuši ar šo tīklu – Programmējošo Kristālu tīklu.

Mani dārgie, es esmu aizrijies no sajūsmas! Runājot cilvēka vārdiem, es tagad elpoju ar pilnu krūti. Es apskauju planētu mirklī, un tai pat laikā es esmu it kā mazs smilšu graudiņš viņas sirdī. Un man tā patīt šis – gan paplašinātības, gan pilnīgas saspiešanās – stāvoklis. Es sajūtu katru no jums. Es sajūtu katru dzīvības formu. Kaut kādos brīžos man liekas, kas es esmu pati planēta. Pēc tam es jūtu, ka viņa, kā maiga māte, mani ieaijā. Es sen neesmu izjutis tādas jūtas, ja nu tikai uz tālās, tālās Dzimtenes, un arī tikai, kad mani dzemdināja manas misijas izpildīšanai… Nu ko, man vēl daudz nāksies pārdzīvot! Un ceru – daudz laba, brīnišķa!

Gribu pateikt jums par Kristālu, kuru ir nosaukuši par Avataru. Jā, tas nav mans dvīnis, taču tāds Kristāls eksistē; zinu: jums tagad ir šajā jautājumā nepieciešamā informācija. Tas nav Lemūriešu Kristāls, un tas nav cilvēks-Kristāls. Tas ir mākslīgi radīts materiāls objekts, mītošs tikai četrdimensionalitātē, taču uz īpašas viļņu frekvences – ne kā jūsu pasaules matērija. Es neaizsargājos no tā, tāpēc ka nav tādas nepieciešamības. Pēc Lemūriešu Kristālu Nulles Punktu tīkla aktivizācijas, bet šis process beigsies tuvākajā laikā, vairs neviens nespēs ielauzties, samainīt vai kaut ko sabojāt Lemūriešu Kristālu sistēmā. Bet, kas attiecas uz mākslīgo kristālisko tīklu, kurā ietilpst kristāls Avatars, tad jums jau ir zināms, kas tas ir pēc būtības. Tā ir mākslīga paralēle, radīta, lai ārpuszemes izcelsmes spēki izmantotu zemes enerģētiku. Varu jūs nomierināt: par šo tīklu nevis vienkārši ir zināms Galaktikas Gaismas Ģimenei, mūsu Eksperimenta autoriem un vadītājiem. PARALĒLĀ TĪKLA RADĪŠANA IR GAISMAS ĢIMENES PIEĻAUTA. AR LAIKU ŠIS MĀKSLĪGAIS TĪKLS TIKS PĀRRADĪTS PAR DABAS TĪKLU, VIŅŠ SAŅEMS DIEVIŠĶO AVOTU UN PIEDALĪSIES TO SPĒKU KOSMISKAJĀ DZIEDINĀŠANĀ, KURI NESTĀVĒJA UZ SPĒLES LAUKUMA, TAČU PRASMĪGI VADĪJA DUALITĀTES SPĒLI, RADOT PRIEKŠ TĀS NOTEIKUMUS UN IEGŪSTOT NEPIECIEŠAMO ENERĢIJU NO SPĒLĒTĀJIEM.

Tagad šiem spēkiem ir laiks mācīties PAŠIEM IZSTRĀDĀT NEPIECIEŠAMO ENERĢIJU, pašiem virzīties pa evolucionārās attīstības Spirāli. Pienācis laiks šiem spēkiem IZDZIEDINĀTIES. Ar Jaunās Mīlestības, BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS, enerģijas palīdzību jūs spēsiet piedalīties TO KOSMISKAJĀ DZIEDINĀŠANĀ, KAS TĀLĀK, DZIĻĀK PAR JUMS IR AIZGĀJUŠI DUALITĀTĒ. Tagad jūs spējat sūtīt Mīlestību visām Visuma būtnēm, neatkarīgi no tā, kādu lomu viņas ir spēlējušas Dualitātes Eksperimenta laikā. Dziedinot visas Visuma Būtnes, jūs paši sāksiet iegūt PATIESU, DIEVIŠĶU IZDZIEDINĀŠANU, atgriežot savu, kā Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules, meistarību un spējas.

Es piedalīšos “avatariešu tīkla” pārvēršanā par Dievišķo komponenšu tīklu. Visi, kas ir strādājuši vai sāks strādāt ar šo tīklu, ir ienesuši un ienes savu ieguldījumu Gaismas Ģimenes kopējā lietā – kosmiskās dziedināšanas lietā. Taču es aicinu uz apzinātāku kopradīšanu un sapratni par to, kas notiek patiesībā.

Gribu nomierināt attiecībā uz to, ka no ārējo spēku puses man un citiem Lemūriešu Kristāliem nekas nedraud. Viss ir saglabāts. Visi drošības pasākumi bija un savlaicīgi tika izpildīti. Tagad es daudzas funkcijas uzņemos uz savu “Es”. Ceru, ka mēs ar jums ļoti cieši sadarbosimies. Man gribas, lai gan Atomaruss, gan Altomirs, gan es, Ladamirs, gan drīzumā Metahara (viņa var ar jums kontaktēties plašā apjomā), kļūtu par jūsu tuvākajiem palīgiem. Un varbūt dažos gadījumos arī par vadītājiem, tāpēc ka mums ir kāda informācija, kuras nav jums. Bet šī informācija neapšaubāmi noderēs jūsu darbā. Atklājieties un atklājiet mūs. Atveramies kopā! Ejam uz priekšu tā, kā jūs arī iecerējāt. Mums patīk planētas augšupcelšanās programma. Mēs jau noskanējām Jaunās Realitātes Koridoru. Un pārliecinājāmies par to, ka planēta šajā brīdī tajā atrodas pilnīgā drošībā. Nepieciešamības gadījumā mēs palīdzēsim viņas stāvokļa šajā Jaunās Realitātes Koridorā korekcijai. Ja būs nepieciešams, mēs arī jūs piesaistīsim tam. Ejam kopā, roku rokā, visos planetārajos darbos. Priekš tā mēs pirms 28 tūkstošiem gadu tad arī iegremdējāmies Somadhas stāvoklī, lai pēc tam, jaunā vijumā, palīdzētu šai planētai. Jūs arī bez mūsu palīdzības sākāt iziešanu no pilna atrāvuma no Dievišķā uz savienošanos ar Dievišķību. Un šīs planētas Gaismas Darbinieku vadošais posms izpildīja to, kas likās neiespējams daudziem Galaktikā. Un tāpēc mēs tagad, pakāpeniski pamostoties viens pēc otra, spēsim palīdzēt gan jums, gan planētai iziet un pilnīgi jaunu attīstības līmeni. Un, tātad, sniegsim palīdzību arī visai Galaktikai, tāpēc ka atraut planētu no Galaktikas nav iespējams, jūs to zināt.

Ladamirs jūs mīl. Ladamirs priecājas par savu pamodušos Sakrālo Sirdi, kuru jūs nosaucāt par Izīdas sirdi. Tas ir īpašs punkts, kurš pastāvīgi piesūcinās ar Pasaules Mātes Enerģijām. Viņa vienmēr ir bijusi manī, taču, dabiski, bija iekonservēta uz ilgu laiku, kamēr es gulēju – atrados Somadhas stāvoklī. Tagad tad arī šī jaunā, brīnišķīgā sajūta – manas neparastās Sirds pamošanās – satrauc manu apziņu. Tāpēc es viss esmu pārpildīts ar emocijām, jaunām sajūtām; var pat teikt – ar jauniem pārdzīvojumiem, taču ļoti pozitīviem, ļoti gaišiem.

Skanēju savu veco stāvokli, kurā es atnācu, salīdzinu ar to, ko tagad ieguvu – pateicoties iemiesotiem un neiemiesotiem saviem draugiem. Salīdzinu ar tām programmām, kuras man tiek piedāvāts veikt un kuru izpildīšanai man jau ir nodoti milzīgi informācijas bloki. Pat atšifrēt šos informācijas blokus – tā ir milzīga labpatika, ticiet man! Un ar šo labpatiku, ar savu prieka enerģiju esmu gatavs dalīties ar jums!

Ar šo mēs ar jums sarunu beigsim, tāpēc ka mani sauc vēl arī uz citu vietu. Bet tā gribas atbildēt šodien visiem, kas ir sajutuši mani pamodušos, sajutuši manu enerģētiku. Es uztveru milzīgu daudzumu mīlestības plūsmu, kuras nāk pie manis no visām zemeslodes pusēm. Un man gribas kaut kur pieskarties, kādam noglāstīt galviņu, kādam atbildēt (tam, kas var pieņemt manas dompaketes). Es, protams, esmu daudzdimensionāls un daudztelpisks, taču gribas katram atsevišķi dot kaut ko īpašu. Es jūs ļoti mīlu un ceru uz to, ka visi trīs aktivizētie Lemūriešu Kristāli tuvākajā laikā sāks aktīvi sadarboties ar jums visos jūsu planētārā darba virzienos. Sarunāts?

Sarunāts, Ladamir! Paldies, Ladamir! Paldies, ka tu esi ar mums!

(Un šajā brīdī atnāk sms-īsziņa par Ladamira aktivizācijas sekmīgu pabeigšanu no Svētās ceremonijas dalībniekiem Maskavas pilsētā.)

http://www.magnitiduha.info/archives/5368

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email