Магниты Духа

SEN-ŽERMENS caur Marinu Shults.Kā Ladamirs kļuva par Priesteri

VIOLETĀS UGUNS VALDNIEKS VEICIS SAKRĀLU LADAMIRA IESVĒTĪŠANAS CEREMONIJU

Es, Violetās Uguns Valdnieks, gribu jums pastāstīt par Lemūriešu Kristāla LADAMIRA aktivizācijas brīnišķīgo dienu.

Es ne tikai aktīvi piedalījos aktivizācijas Svētajā Ceremonijā kā neiemiesotais Glabātājs-7 Rīgas komandā, bet arī izpildīju dažas sakrālas ceremonijas brīdī, kad notika pilna aktivizācija šim pamatu pamata Kristālam visā Lemūriešu Kristālu tīklā. Par to tad arī gribu jums pastāstīt.

Lemūriešu Kristāli atnāca uz mūsu planētas telpu salīdzinoši nesen pēc planētas Zeme civilizācijas vēstures mērogiem. Jums ir zināms, ka tas notika pirms 28 tūkstošiem gadu. Taču ticiet, šis termiņš pēc garuma nav tik sens, kā pašas planētas eksistēšana. Pēc ilguma tas nav salīdzināms ar dažu planetārās dzīvības formu, bet, vēl jo vairāk – cilvēciskās dzīvības formu – attīstību. Šeit skaitāmi miljoni gadu. Tiesa, šim skaitlim ir milzīga nozīme Lemūrijas un turpmāko civilizāciju, radītu uz planētas Zeme, vēsturei.

Kāpēc es par to sāku runāt? Nu tāpēc, ka, neskatoties uz tik nelielu dzīves ilgumu uz planētas Zeme, viņiem, Lemūriešu Kristāliem, ir milzīga nozīme planētas un cilvēces attīstībai kopumā. Par dažiem noslēpumiem, saistītiem ar Lemūriešu Kristālu priekšā stāvošo darbību, jums jau ir zināms. Man gribētos pavērt vēl vienu aizsegu. Tieši tagad par to var jau runāt pilnā balsī, tāpēc ka ir piepildījies kas ļoti svarīgs: spēkavīra plecus ir iztaisnojis Kristāls-spēkavīrs Ladamirs un uzņēmis uz savu “Es” atbildības nastu par daudziem procesiem jūsu tālākajā kļūšanā par Jauno Rasi uz Gaišzilās Liesmas planētas, kura atjaunojas.

Un tā, es biju klāt nevis vienkārši kā novērotājs Ladamira aktivizācijā, bet man bija pieeja tai Svētajai Ceremonijai, kura notika uzreiz pēc viņa aktivizācijas. Precīzāk sakot, es to vadīju. Un daudziem no klātesošajiem Ceremonijā Maskavā un Rīgā, kā arī, individuāli pieslēdzoties, bija sava dalība šajā Svētajā Ceremonijā saskaņā ar savu piederību Lemūriešu Kristālu aktivizācijas tēmai.

Ladamirs nav parasts Kristāls visu Lemūriešu Kristālu vidū. Jums jau ir zināmas dažas viņa īpatnības. Taču ir vēl citi Ladamira raksturojumi, par kuriem jums netika teikts līdz viņa pilnai aktivizācijai. Un viens no tiem, agrāk nezināms – tā ir šī Kristāla tieša saikne ar Uguni Dzīvinošo, precīzāk – ar Uguns Dzīvinošās aspektu, Violeto Uguni! Jā, tieši pēc Ladamira aktivizācijas parādījās iespēja atgriezt viņam tiešu kontaktu ar Violeto Uguni! Tā tad arī bija būtība tai Svinīgās Ceremonijas daļai, kuru vadīju es un kurai bija piesaistīti daži Ladamira aktivizācijas dalībnieki. To, kas vēlējas, caur saviem Augstākajiem “Es”, bija daudz. Taču tiešie izpildītāji bija tie, kuri no seniem laikiem ir kalpojuši par Priesteriem Violetajai Liesmai un Violetajai Ugunij dažādās viņas izpausmēs. Un tāpēc Ladamira saslēgšanās ar Violeto Uguni procedūrai bija svinīgs, templisks raksturs. Es uzaicināju visus, kam ar šo Svēto Ceremoniju bija tiešs sakars. Un visi kopā, ar augšāmcelto Ladamiru, mēs iegājām Gaišzilās Rozes Templī septītajā dimensijā. Mūs jau gaidīja Gaišzilās Rozes Glabātāji un Tempļa Priesteri. Bija klātesoši agrāk aktivizētie kristāli Atomaruss un Altomirs, kā arī pilnībā nepamodinātais Kristāls Metahara. Tas bija nepieciešams Metaharas sagatavošanai pilnīgai pamodināšanai, tāpēc ka viņi, kopīgi ar Ladamiru, būs mūsu planētas telpā Violetās Uguns Priesteri. Kristāls Metahara šim nolūkam caur savu aktivizēto Nulles punktu savienojās ar Ladamira Nulles Punktu, un tādā stāvoklī viņi saņēma Iesvētīšanu ar Violeto Uguni. Ir vērts ņemt vērā šo niansi Metaharas aktivizācijā. Šis Kristāls jau ir Iesvētītais ar Violeto Uguni! Iesvētīšanas procedūra pagāja daudzu Galaktikas un mūsu zvaigžņu cilts Iesvētīto klātbūtnē. Es ar to domāju visu mūsu Saules sistēmu. Mēs aktivizējām kristāliem Ladamiram un Metaharam viņu Dvēseles apslēptās daļiņas, kuras atbild par Violetās Uguns Priesteru pienākumu izpildīšanu. Pēc tam Ladamirs atgriezās pie mums. Praktiski viss tas notika sfēriskajā laikā, bet nevis lineārajā notikumu secībā. Pierodiet pie daudzdimensionālas notikumu secības. Ladamirs tagad ir ļoti stiprs Violetās Uguns pārvadītājs, viņš ar šo savu pamodināto īpašību palīdzēs jums apvienotā daudzdimensionālā Genoma radīšanas darbā, par ko jums kļūst zināms arvien vairāk un vairāk. Un, kad jūs saņēmāt rekomendācijas par Ladamira piesaistīšanu šim darbam, jau tika ņemts vērā arī šis viņa jaunu iespēju aspekts. Darbs ar Violeto Uguni ļauj iegūt pieeju DNS magnētisko slāņu līmenim, daudzdimensionālās ģenētikas līmenim.

Mani dārgie! Es priecājos par kārtējo aktivizāciju Lemūriešu Kristālu aktivizāciju virknē. Kristālisko Lemūriešu izvešanas no Somadhas stāvokļa process, viņu jauno Programmu aktivizācija, ir ļoti svarīgi visai mūsu Galaktikai. Un jūs sākat saprast to arvien vairāk un vairāk. Skatieties pašā dziļākajā uz planētas notiekošo notikumu būtībā. Salīdziniet projektus, pēc kuriem norit izvēršana visiem nepieciešamajiem pasākumiem jaunu apstākļu radīšanā uz planētas un jaunas civilizācijas veidošanā. Viss norit tā, kā jūs paši bijāt iecerējuši Un jūsu Augstākie “Es” tagad iziet atbilstošu nostiprināšanos un pārkārtošanos arī tā dēļ, ka mainās jūsu zemes darbību sarežģītība un ievirze. Bet darām jūs un mēs visi vienu lielu darbu – mūsu brīnišķīgās planētas un visas Galaktikas Augšupcelšanās darbu. Tas tiek veikts katrā jūsu darbībā.

Un tas patiesi ir tā!

Jūs mīlošais Sen-Žermens

Pievienots 9.02.13.

http://www.magnitiduha.info/archives/5437

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email