Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. “LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZIĀCIJA”. PARĀDE PAR GODU LADAMIRAM

Dārgie Gaismas Darbinieki!

Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” dalībnieki!

2013. gada 31. janvārī, Kristāla Ladamira aktivizācijas dienā, Gaismas Ģimene radīja kopā ar mums. Uz sakariem ar iemiesotajiem projekta kuratoriem iznāca Projekta Garīgie Kuratori, galaktiskās un planetārās Gaismas Būtības.

TIEŠOS ČENELINGUS PIEŅĒMA MARINA SHULTS UN SERGEJS KANAŠEVSKIS.

Garīgie vēstījumi ir izrediģēti publikācijai.

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS

MŪSU GENOMA VIENOTAIS PAVEDIENS

Svētība pirms Lemūriešu Kristāla Ladamira aktivizācijas

12:30 pēc Maskavas laika sākās Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” Kuratoru sagatavošanās darbs. Pēc visu aktivizācijas dalībnieku apvienošanās Vienotajā Sakrālajā Sirdī pienāca vēstījums no Projekta Garīgajiem Kuratoriem – Aštara Šerana un El Morijas – par to, ka uz aktivizācijas vietu pulcējas ne tikai neiemiesotie un iemiesotie glabātāji, ne tikai Svētās Ceremonijas dalībnieki, bet arī daudz novērotāju. Viesi bija ieradušies novērot planētas Zeme Augšupcelšanās procesa attīstību. Aštars Šerans sveica visus viesus, kuri bija ieradušies kā uzaicinātie uz Kristāla Ladamira aktivizācijas Ceremoniju. Viesu bija daudz – no dažādām dimensijām, no dažādām Galaktikas daļām un pat no citām galaktikām.

Mēs noskaņojamies uz Beznosacījuma Mīlestības vilni. Piesaucam kopradīšanai Aštaru Šeranu un El Moriju kā Brīvo Pasauļu Federācijas galaktiskās un planētārās Padomju pārstāvjus. Tagad viņi vēršas pie Galaktiskās Padomes un saņem atļauju sākt Svēto Ceremoniju Kristāla Ladamira aktivizācijai. Atļauja aktivizācijai ir saņemta. Uz Zemi tiek vērstas mīlestības un atbalsta enerģijas no daudzajiem galaktiskajiem garīgajiem centriem. Ceremonijai ir piekalta daudzu un daudzu Visuma būtņu, dažādu civilizāciju un dažādu Apziņas veidu uzmanība. Projekta dalībnieku kolektīvais “Es” vēršas pie Galaktiskā Kristus-Melhisedeka, lai saņemtu svētību Lemūriešu Kristāla Ladamira aktivizācijas sākšanai.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks vēsta:

Mani mīļotie, mani Bērni, Galaktikas Bērni, dārgie viesi! Es priecājos, ka tāds daudzums būtņu, tāds daudzums dažādu civilizāciju pārstāvju tagad ir klātesoši režīmā “šeit un tagad” Svētajā Ceremonijā, veltītā Kristāla Ladamira aktivizācijai. Tas ir ļoti patīkami tāpēc, ka tie procesi, kurus mēs esam iedarbinājuši, iegūst tādu spēcīgu attīstību, pievērš jaunu Gaismas Būtņu uzmanību. Notikumi, kuri risinās uz Zemes, ir saistīti ar apvienotā daudzdimensionālā Genoma radīšanu. Zeme ir svarīgs posms šajā procesā. Tā kā Genomam ir apvienots raksturs, tad ir piemēroti saprast: Zeme kā daudzdimensionāls ģenētisks kodols ietekmē citas planētas, citas civilizācijas. Un runa, protams, ir ne tikai par Saules sistēmas planētām, bet arī par citām Galaktikas Piena Ceļš – mūsu Galaktikas – planētām, mani dārgie. Protams, Galaktikas visas planētas ir cieši saistītas ar citām citu galaktiku planētām. Tāpēc apvienotais daudzdimensionālais Genoms sasaista visus mūs vienotā ģenētiskā veselumā.

Lemūriešu Kristālu aktivizācija rada jaunu daudzdimensionālu Genomu, jaunas ģenētiskas saiknes, kuras fraktāli tiks atspoguļotas uz citām planētām, uz citām civilizācijām. Mēs maināmies ģenētiski, un tās ir ļoti nopietnas pārmaiņas. Tas, kurš dod piekrišanu šīm pārmaiņām, sāk aktīvu evolucionāro procesu, saņem jaunas un jaunas veltes, jaunas un jaunas Visumu Dieva-Radītāja iespējas. Šeit, uz mūsu Galaktikas planētas Zeme, kristalizējas daudzdimensionālā apvienotā Genoma radīšanas pirmrindas pieredze, kura tiks nodota citām zvaigžņu sistēmām, citām galaktikām. Un tas patiesi ir tā, mani dārgie. Lūk, kāpēc tagad šeit ar mums ir daudz viesu, daudz novērotāju. Viņiem ir svarīgi zināt, kas tieši notiek daudzdimensionālajā ģenētikā, kā tas tiek radīts un kā tas ietekmēs viņus pašus, ja viņi pieņems lēmumu pieņemt mūsu pirmrindas pieredzi.

Planēta Zeme un viņas pasaules raksturojas ar to, ka, neskatoties uz atrautību no Dievišķā sākuma, uz milzīgo ceļu, kuru nogājusi planēta kā atsevišķa būtība, atdalīta no Dievišķā sākuma, īpaša VIENOTĪBA ar DIEVIŠĶO tomēr ir SAGLABĀJUSIES. Mēs esam spējuši saglabāt tievo, dziļo Dievišķās Vienotības Pavedienu un pārveidot viņu jaunā Vienotībā. Es tagad runāju nevis par cilvēces attīstības pēdējiem tūkstošiem gadu, bet par dzīvības attīstības uz planētas Zeme daudziem miljoniem gadu. Atdalītības no Dievišķā problēma jau sen ir aktuāla Zemei. Taču planēta Zeme nav izstumtā. Tā nav planēta, kura bēga prom no Dievišķā. Zeme ir brīvās izvēles, pašattīstības planēta, Dievišķās pašattīstības planēta. Zemes pašattīstība uz brīvās izvēles pamata bija un paliek mums ļoti svarīga.

Jūs, protams, saprotat, ka Lielas Eksperiments notika daudzās realitātēs, pa daudziem ceļiem, daudziem koridoriem. Mēs nesām īpašo daudzdimensionālo Ģenētisko pavedienu daudzos pieredzes atzarojumos, daudzos Lielā Eksperimenta atzarojumos. Un tālu ne visos gadījumos šis Pavediens saglabājās. Tagad mēs novērojam, kā tiek radīta Jaunā Realitāte, kura ir saņēmusi dažādu realitāšu evolūcijas pieredzi, ilgstošu dažādu dzīvības formu uz atsevišķas planētas pašattīstības pieredzi. Visu šo pieredzi ir izdevies savākt vienotā veselā un pie tam saglabāt to Dievišķības Ģenētisko Pavedienu, kuru mēs pārvadījām no civilizācijas uz civilizāciju, no vienas dzīvības formas uz citu dzīvības formu. Šo Pavedienu var nosaukt par serdeņa PAVEDIENU. Ir ļoti svarīgi, ka serdeņa Pavedienu mums ir izdevies saglabāt, pārvadīt caur blīvajām dimensijām un izvest viņu ceturtajā dimensijā. Kaut gan, protams, viņš ir izpausts arī augstākās dimensijās. Taču tagad gribu atzīmēt, ka īpaši sarežģīti bija radīt Ģenētisko Pavedienu blīvajās pasaulēs, izvietotās mūsu Visuma “ārējā malā” – pirmās, otrās, trešās dimensijas pasaulēm, izpaustām uz planētas Zeme. Reizēm šo Pavedienu bija ļoti grūti noturēt. Taču tagad viņš izpaužas jūsu pasaulē un aiztraucas uz augstumu pasaulēm. Un tā ir priecīga vēsts Galaktiskajai Gaismas Ģimenei.

Dārgie Draugi! Mani Bērni! Lūk, svarīgs jaunums. Vienotais Ģenētiskais Pavediens ir izvilkts caur katra Lemūriešu Kristāla Sakrālo Sirdi! Tāpēc tik svarīga ir Lemūriešu Kristālu aktivizācija, tāpēc svarīgas ir viņu DZĪVE UN JAUNRADE uz šīs planētas, mūsu Galaktikā. Lemūriešu Kristāli savas ilgstošās eksistences divdimensionalitātē un trīsdimensionalitātē laikā ir spējuši savākt tur ģenētisko informāciju un aktīvi piedalīties VIENOTĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĢENĒTISKĀ PAVEDIENA radīšanā.

Visu šo ģenētisko Pavedienu, kā īpašas, savstarpēji saistītas savā starpā ģenētiskās informācijas paketes, mums stāv priekšā pieņemt savās Sakrālajās Sirdīs un izkārtot, strukturizēt noteiktā kārtībā. Prieks ir par to, ka Lemūriešu Kristāli to ir izdarījuši gan otrajā, gan trešajā dimensijā. Un, lūk, tagad viņi atnāk uz ceturto dimensiju. Jūs sagaidāt šo SERDEŅA PAVEDIENU, jūs esat liecinieki procesam, kurā atgriežas Dievišķība, kura ir izgājusi caur Ne-Dievišķību. Atgriežas vienotība, kura ir izgājusi caur Ne-vienotību, dzimst vienota daudzdimensionāla ģenētika, kura bija atdalītu dimensiju ģenētika. Tagad notiek process, kurā atgriežas tās mūsu pašu daļas, no kurām mēs atdalījāmies savā laikā. Taču tas nenozīmē, ka noliedzām. Mēs atdevām savu Dzīvo Ģenētiku kā mūsu “Es” daļu, kā savas Dievišķības daļu – tam, lai Lielais Eksperiments notiktu. Tam, lai pārietu uz jaunu evolūcijas līmeni. Tam, lai radītu jaunas dzīvības, jaunas Pasaules, jaunas Realitātes. Mēs patiešām atdevām daļu savu “Es”, mēs atdalījām tās, maģiskā veidā pārvēršot šajā serdeņa Pavedienā. Nedomājiet, ka Ģenētiskais Pavediens ir tikai vienkārši ģenētikas komplekts vai sarežģīts ģenētisku programmu kopums. Nē! PAVEDIENS IR DZĪVS! Šis pavediens ir dzīvs tāpēc, ka viņš sastāv no mūsu “Es” daļām. Taču šie “Es” ir izmainījušies, transformējušies, viņi ir izaudzējuši savu Dievišķību, pārnesot viņu uz nākošo evolūcijas pakāpi. Un tagad caur šo Pavedienu atgriežas ar jaunu pieredzi mūsu “Es” galaktikas VISĀM BŪTNĒM. Nedomājiet, ka kāds deva savus “Es” blīvajām dimensijām, bet kāds – nedeva. Visa Galaktika gāja uz šo Eksperimentu. Visa mūsu Galaktika piedalās Eksperimentā uz planētas Zeme. Un pat tie, kas domā, ka pretdarbojas šim Eksperimentam, patiesībā tajā piedalās! Un tie, kas turējās un turas pie neitralitātes – arī ir mūsu Lielā Eksperimenta dalībnieki. Jo vienmēr taču ir eksistējuši un eksistē Augstāko “Es” Augstākie “Es”, kuri, darbojoties saskaņā ar Dieva-Radītāja Plānu, īstenoja gan šo Plānu, gan šo Plāna daļu – lai, izlaižot Dievišķo caur Ne-Dievišķo, izietu uz pilnīgi jaunu līmeni; izlaižot Mīlestību caur Ne-mīlestību, izietu uz pilnīgi jaunu līmeni. Izlaižot vienotību caur atdalīto, izietu uz jaunu Vienotības līmeni.

Un tā, mums ir jauns “Es” līmenis, jauns Mīlestības līmenis, jauns Vienotības līmenis – tieši pateicoties tam, ko mēs ar jums izdarījām un turpinām darīt.

Šodien, ceturtajā dimensijā, Krievijas sirdī, Maskavas pilsētā, notiek Lemūriešu Kristāla Ladamira aktivizācija. Tagad iemiesotie darbinieki pievienosies šai ceremonijai un izpildīs radošā plāna savu daļu. Mūsu darbs, mūsu jaunrade ir daudzdimensionāli, daudzplānu. Daudz daļu, pušu ir mūsu daudzdimensionālajam darbam. Protams, ka jūs, Gaismas bērni ceturtajā dimensijā, neredzat visu jaunradi pilnā apjomā. Bet, mani Bērni, jūs savu daļu darba jau izpildāt pienācīgi. Jūs nodarbojaties ar gaismas jaunradi jau apzināti, augstā apzināšanās līmenī. Jūs esat izgājuši uz apzinātu jaunrades līmeni. Un šis jūsu mīlestības līmenis, jūsu vienotības līmenis kļūs par kārtām augstāki, kad daudzdimensionālais Ģenētiskais Pavediens, apvienotā daudzdimensionālā Genoma serdeņa pavediens, pilnībā atnāks jūsu dzīvē. Tajā skaitā priekš tā jūs aktivizējat Lemūriešu Kristālus. Īpašais Ģenētiskais Pavediens kļūs par jūsu gaismas ķermeņu daudzdimensionālo Ģenētisko Pavedienu un rezultātā fraktāli atspoguļosies jūsu 5-tās dimensijas, kur jūs noteikti nonāksiet, pamata ķermeņu uzbūvē. Tāpēc tagad es, Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, apgarojošs Galaktiku Piena Ceļš, dodu savu Svētību Kristāla Ladamira aktivizācijas Svētās Ceremonijas veikšanai.

Mēs radām kopā, mēs izpildām Dieva-Radītāja lielo plānu. Mēs radām par labumu visām šī Visuma būtnēm, pamatojoties uz Beznosacījuma Mīlestību pret visu esošo. Un tas patiesi ir tā!

*   *   *  *   *   *   *

VARGUSS LAERTS

Sīriusa Gaišzilās Rozes Augstākais Priesteris

AR JUMS IR MARIJA MAITREIJA!

Mani dārgie! Man ir ļoti patīkami apzināties, ka Lemūriešu Kristālu aktivizācijas process nevis vienkārši pieņemas spēkā, bet attīstās daudzdimensionaltātē, izgaismojas ar dažādām šķautnēm. Kādām šķautnēm? Tā ir gan jūsu meistarības – gan agrāk sakrātās, gan no jauna iegūtās – izpausme; tā ir gan jūsu apziņas, jūsu sapratnes palielināšanās par to, kur slēpjas jēga Lemūriešu Kristālu eksistēšanai uz jūsu planētas un arī vispār Galaktikā. Jūs sākat saprast, cik liela nozīme ir viņu atnākšanai uz jūsu planētu. Jūs sākat apzināties, kas seko pēc Lemūriešu Kristālu pilnas aktivizācijas. Aktivizējot viņus, iegūstat veselu klasi augsti attīstītu Garīgu Būtņu, kuras ir aicinātas aktīvi palīdzēt jūsu planētas pārveidošanā.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks jau pavēstīja par to, kāda nozīme ir Lemūriešu Kristāliem cilvēces un citu dzīvības formu – planetāro un galaktisko – daudzdimensionālā apvienotā Genoma radīšanā. Šodien viss Laertu dienests ir ar jums. Šodien svētās Vienotības Uguns Augstākais Priesteris Laertomiss ir jūsu vadošais. Viņš vedīs jūs Gaismas jaunradē. Laertomiss jau svinīgi stāv Septiņstaru zvaigznes virsotnē. Viņš sūta savas enerģijas uz Maskavu, uz Rīgu un uz citām vietām, kur strādā dažādas Atbalsta Grupas, Gaismas Darbinieki.

Bet tagad gribu pateikt par pārsteigumu, par kuru jums kļuva zināms pirms jūsu šodienas darba sākuma. Šī pārsteiguma būtība būs tāda: ar jums tagad aktīvā veidā sāks strādāt Galaktiskā Marija Maitreija, viņa vadīs jūsu Ceremonijas daļu. Jā, tas ir mūsu pārsteigums…

Laertomiss kopā ar iemiesotajiem Darbiniekiem, Kristālu Glabātājiem jau sāk piepildīt ar Dievišķās Mīlestības enerģiju visus aktivizācijas aspektus, visas septiņstaru zvaigznes. Bet viņu šodien ir ne tikai divas – Rīgā un Maskavā. Ir daudz individuāli strādājošu cilvēku, daudz lielu un mazu grupu, kuri ir pieslēgušies mūsu aktivizācijas procesam ar mīlestības, atbalsta, prieka enerģijām.

Tāpēc tagad sākumā Laertomiss izpildīs savu radošā uzdevuma daļu. Bet pēc tam mēs turpināsim mūsu sazināšanos. Es nemainīgi palieku ar jums; un visa Laertu grupa, sarīkota jums palīgā situācijas kontrolei, pilnai sinhronizācijai notiekošo notikumu laika sfēriskumā ir ar jums. Atcerieties par to, strādājiet mierīgi. Es jūs svētu šim darbam, mani dārgie darbinieki, mani dārgie līdz-radītāji. Dāvāju jums savu mīlestību.

*   *   *  *   *   *   *

LAERTOMISS

JAROSVETA VILNIS UN LEMŪRIJAS MĪLESTĪBA

Laertomiss, Svētās Vienotības Uguns Priesteris, sveic jūs, mani mīļotie!

Tagad mēs ar jums veiksim brīnišķīgu ceremoniju – apvienošanas ar mīlestību ceremoniju, apvienošanas ar gaismas-viļņu enerģiju ceremoniju. Mēs tagad jūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī ievedīsim Jarosveta vilni. Bet ne to Jarosveta vilni, par kuru jūs zināt. Ne to, pateicoties kuram, ceturtā un piektā dimensijas saplūst. Mēs tagad ievedīsim vilni, kur 16 viļņu ir augšā un 16 viļņu ir apakšā. Tas ir radāmā 16-dimensiju Visuma gaismas viļņa enerģētiskais simbols. Mēs šo vilni iekrāsosim zelta krāsā. Bet pēc tam, kad mēs ievedīsim šo vilni mūsu Sakrālajā Sirdī un apvienosim visus ar šo gaismas vilni, viņš sāks mainīt savu krāsu. Zelta vilnis radīs septiņu spektra krāsu un baltās Dievišķās Uguns astoņus paralēlus Dzīvinošās Uguns viļņus.

Tagad es, stāvot septiņstaru zvaigznes virsotnē, Kristāla Ladamira aktivizācijas vietā, atrodos arī septiņstaru zvaigznes virsotnē katra ceremonijas dalībnieka sirdī. Un no septiņstaru zvaigznes virsotnes es nosūtu 16-dimensiju Visuma Jarosveta vilni, Jarosveta zelta vilni katra dalībnieka sirdī – iemiesoto un neiemiesoto ceremonijas dalībnieku vienotajā Sakrālajā Sirdī. Mani dārgie, tagad domās pārnesu jūs… uz jūsu pagātni. Mēs ar jums tagad dodamies uz Lemūrijas galvaspilsētu – pilsētu JARUSLIMU, neparastu svinīgu ceremoniju laukumu. Pirms 27683 gadiem pēc jūsu lineārā laika notika svinīga ceremonija, veltīta Kristālu iegremdēšanai trešās dimensijas blīvumā. Mēs toreiz izpildījām šo darbu un tad pat radījām septiņstaru zvaigzni pilsētas Jaruslimas centrā. Tā nebija plakana zvaigzne, mēs ar jums radījām viņu telpā. Un mēs lidojām apkārt viņai… Tā bija liela, telpiska zvaigzne, radīta no Dzīvās Uguns. Un, lūk, tagad es sasaistu šos divus notikumus tāpēc, ka Ladamira aktivizācija ir sākums tā daudzdimensionālā ģenētiskā Pavediena izvešanai jūsu dimensijā, par kuru pavēstīja Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Šis pavediens kā Dievišķa ģenētiska unikāla struktūra tagad atnāk jūsu pasaulē. Un es tagad savienoju virsotnes septiņstaru zvaigznēm, kuras ir izpaustas jūsu laikā, ar Lemūrijas laiku septiņstaru zvaigznes virsotni – tās zvaigznes, kuru mēs radījām pilsētas Jaruslimas laukumā.

Kādēļ mēs to darām, mani dārgie?

Tādēļ, lai enerģētiskos Gaismas-kodus, kurus mēs ielikām, nosūtot Lemūriešu Kristālus uz blīvajām dimensijām, izmantotu šodien viņu atgriešanai. Visus enerģētiskos zīmogus Es, Svētās Vienotības Uguns Augstākais Priesteris, izņemu no trešās dimensijas un ievietoju četrdimensiju Gaismas Darbinieku sirdīs. Jūsu sirdīs, mani mīļotie. Visi jūs, kas tagad strādā Lemūriešu Kristālu aktivizācijas Projektā, bijāt saistīti ar šiem Kristāliem vai nu Lemūrijā, vai arī vēlāk Atlantīdas vai Hiperborejas laikā. Taču ne visiem no jums ir visas nepieciešamās Gaismas-paketes.

Tagad es, ar Galaktiskā Kristus-Melhisedeka svētību, ar Brīvo Pasauļu Galaktiskās Federācijas atļauju, nosūtu Gaismas-kodus katra ceremonijas dalībnieka sirdī, es atkārtoju – KATRA! Bet tas nozīmē, ka Gaismas-kodus saņem ne tikai tiešie ceremonijas dalībnieki Maskavā un Rīgā, bet arī visi, kas tagad atbalsta aktivizācijas ceremoniju. Nosūtu Gaismas-kodus visām grupām, visām būtnēm, visiem cilvēkiem, kuri strādā. Tai skaitā tiek nosūtīts īpašs Lemūriešu Gaismas-kods. No šī brīža jums būs šie kodi priekš tam, lai aktivizētu visus pārējos Lemūriešu Kristālus – gan Austrumos, gan Rietumos. Un no šī brīža atbalsta sniegšana aktivizācijas ceremonijā ir jūsu svētas tiesības. Jūsu sirdis aktīvi strādā Gaismas-kodu pieņemšanā, Dievišķo Lemūriešu Gaismas-kodu pieņemšanā.

Daudzi no jums ceremonijas brīdī, šīs meditācijas brīdī, var atcerēties Jaruslimas laukumu. Paskatieties, cik tas ir skaists! Dažādas ģeometriskas formas, piramīdas, apļi, lieliskas konstrukcijas, kuras nav līdzīgas jūsu pašreizējās pasaules celtnēm; karājas gaisā, stāv uz zemes. Lūk, degošas, dzīvas ugunis, zaigojošas dažādās krāsās, bet, lūk – pa gaisu lidojoši cilvēki… Mīlestība, izlieta visā, labvēlība, savas lielās lomas apzināšanās, savu “Es” kā lielu radītāju apzināšanās – tādi jūs bijāt Lemūrijā! Es, Svētās Vienotības Uguns Augstākais Priesteris, tagad nododu jums ne tikai Gaismas-kodus, nepieciešamus Lemūriešu Kristālu aktivizācijai. Nododu jums Lemūrijas mīlestības enerģiju, nododu jums Lemūrijas radošuma enerģiju, lai jūs kļūtu par to, kas jūs esat patiesajā Realitātē. Gaismas Ģimene gaida no jums, mūsu mīļotie pamodušies Gaismas Darbinieki, kad jūs iegūsiet pilnvērtīgas jaunrades iespēju jau šajā matērijas blīvumā. Priekš tam mēs savienojam jūsu spējas ar spējām, kuras bija izpausts Lemūrijas cilvēkiem. Tās, šīs spējas, tagad enerģētiski pārtek jūsu sirdīs.

Pēc šīs ceremonijas daudzi no jums sajutīs jaunas Gaismas meistaru, realitātes meistaru, dimensiju meistaru, daudzdimensionālu dziednieku spējas. Tās visas ir jūsu iedzimtās spējas, no kurām jūs šķīrāties brīvprātīgi, lai radītu to Pavedienu, jaunā apbrīnojamā Genoma serdeņa Pavedienu. Un, lūk, tagad, kad Lemūrijas enerģijas, kad Lemūrijas Gaismas-kodi jau ir nodoti jums, kas uzstājas atjaunotu radītāju lomā, mēs pakāpeniski atgriežamies jūsu 4-jā dimensijā. Mēs redzam septiņstaru zvaigzni. Ja vēlaties, nostājieties uz viena no viņas stariem – tur, kur jums gribas. Varat nostāties centrālajā aplī. Ja gribat – aplidojiet apkārt, lidojiet. Jums kā daudzdimensionālai būtībai ir tiesības ieņemt jebkuru vietu šajā Svētajā Ceremonijā. Jūs kā Eksperimenta uz Zemes dalībnieki, esat jebkuras goda vietas cienīgi.

Un, lūk, tagad, kad jūs esat ieņēmuši to vietu, kura jums patīk, kuru palīdzēja jums izvēlēties jūsu Augstākais “Es”, mēs atdzīvinām Lemūrijas enerģijas mūsu sirdīs. Bet Lemūrijas mīlestības enerģijas – tās ir mūsu Galaktikas mīlestības enerģijas. Tāpēc ka Lemūrijā bija sakoncentrētas daudzas, ļoti daudzas ģenētiskās zvaigžņu saknes. Tur ir tik daudz Mīlestības, ka pietiks ne vienai galaktikai vien, mani dārgie! Un, lūk, ar šo Mīlestības enerģiju piesūcināmies arī mēs, dalāmies šajā enerģijā ar tiem viesiem, kuri vēro mūsu ceremoniju. Mēs jūtam atbildē viņu mīlestību, mēs uzaicinām viņus uz mūsu vienoto Sakrālo Sirdi, lai viņi arī radītu ar mums vienotībā. Mēs esam Vienotība, Vienotība visos līmeņos. Tagad smalkajā plānā daudz, daudz būtņu sajuta šo mūsu mīlestību. Daudz to, kas neplānoja piedalīties šajā ceremonijā, tagad piedalās. Tā ir mūsu mīlestība, kas piesaistīja viņus šurp. Bet tagad mēs nosūtām mūsu mīlestību tiem, kas lika šķēršļus Kristāla Ladamira aktivizācijai. Lika šķēršļus, domājot, ka ir sadalīšana. Ka ir sadalīšana mūsos un viņos. Taču tādas sadalīšanas nav. Esam tikai mēs, ir tikai Dieva-Radītāja “Es”. Dieva-Radītāja Vienotais “Es”. Mēs aicinām viņus būt ar mums vienotībā, radīt ar mums vienotībā vienotā daudzdimensionālā Genoma radīšanai – tas ir labums visiem. Tas ir jauns attīstības līmenis. Un tā ir izeja no strupceļa tām civilizācijām, kuras tajā atrodas. Tāpēc ka viņas gāja nemīlestības ceļu, sadalīšanas ceļu. Taču šī pieredze ir iegūta. Un, tā kā mūsu Galaktika tagad traucas uz jaunu attīstības līmeni, mēs pulcējam visus un sakām: sadalījuma nav, strupceļu nav! Aiz katrām aizvērtām durvīm vienmēr ir jaunas lugas, vienmēr ir burvju atslēdziņa, kura atver aizslēgtas durvis; un ir brīnišķīgas kāpnes, kuras ved uz jaunu, apbrīnojamu, burvīgu lugu, kur mēs spēlējam galvenās lomas. Un, ja jūs tagad spēlējāt Ne-Dievišķības lomas, Ne-Mīlestības lomas, tad tas nenozīmē, ka jaunajā lugā jūs nospēlēsiet tādas pašas lomas. Jums ir paredzētas diženākās, diženāko garīgo vadītāju, lomas. Tāpēc tagad mēs vēršamies pie jūsu Augstākā “Es” citās pasaulēs, citos visumos, mēs aicinām atkal apvienoties ar šiem Augstākajiem “Es”. Un, lūk, kad mēs visi esam apvienojušies, kad mūsu mīlestība ir vienota, šo mīlestību mēs tagad nosūtām uz Kristāla Ladamira Sakrālo Sirdi. Un, ja visi mēs esam vienotība, tad nav mērķa, kuru mēs nevaram sasniegt. Jebkurš mērķis ir sasniedzams, jebkurš uzdevums ir mums pa spēkam. Mēs lūdzam to saprast visiem. Mēs vēršamies pie visiem. Atcerēties, apvienoties! Atcerēties savu “Es”, apvienoties ar savu Augstāko “Es” un sākt radīt jaunā līmenī.

Ar visu Gaismas būtņu vienoto mīlestību mēs aktivizējam Kristālu Ladamiru un caur viņa Sakrālo Sirdi, caur viņa Nulles Punktu, nododam mīlestības enerģiju uz visu Kristālu Nulles Punktiem. Un tagad visi kristāli atsaucas, viņu sirdis trīs. Viņi atnāk uz četrdimensionalitāti, lai pēc tam trauktos tālāk, lai kļūtu par atbalstu Visuma visu būtņu evolucionārajai attīstībai uz Beznosacījuma Mīlestības pamata. Un tas patiesi ir tā!

*   *   *  *   *   *   *

Pēc Meditācijas Varguss Laerts palūdza izstāstīt, ko mēs redzējām ar garīgo redzi.

 Mēs kopā ar Laertomisu vienlaicīgi nostājāmies septiņstaru zvaigznē – gan Maskavā, gan Rīgā. Un patiešām sākām sūtīt, lūk, šo Jarosveta Zelta Vilni: sešpadsmit viļņus no augšas, sešpadsmit viļņus no apakšas, katra Ceremonijas izpildītāja sirdī. Kaut kā ļoti skaisti un interesanti šie viļņi pārveidojās katra sirdī un atstarojās atpakaļ. Pēc atstarošanās viņi bija jau ar citu konfigurāciju un varavīkšņainā nokrāsā, ļoti skaistā. Un sagāja kopā septiņstaru zvaigznes centrā. Pēc tam, kad Laertomiss piedāvāja lidot, mēs pacēlāmies un palidojām virs šīm zvaigznēm. Īpaši interesants enerģētiskajās sajūtās bija brīdis, kad Gaismas Darbinieki savienojās ar septiņstaru zvaigzni Jaruslimā. Sāka nākt ļoti stipras enerģijas, tik nepierastas, taču ļoti, ļoti, ļoti patīkamas. Bet noslēgumā bija Atlantijas okeāna redzējums. Sākumā – vienkārši okeāna viļņi, pēc tam – daudz delfīnu… it kā stāvošu uz astēm. Delfīni stāvēja aplī – redzams, viņi arī bija izvietojušies pa zvaigzni. Apļa centrā sāka formēties Zelta Sfēra – tā pati Sfēra, kuru Ladamira Glabātāji-5 formē savam darbam. Viņa sākumā bija mazliet izpausta, pēc tam kļuva arvien blīvāka un blīvāka. Un, lūk – viņa iemirdzējās Zelta Gaismā. Šeit notika Jarosveta Zelta Viļņa enerģijas koncentrācija. Mēs sapratām, ka šajā sfērā ir noformējusies īpaša pakete 16-dimensiju Visuma radīšanai…

Pēc Meditācijas ar Laertomisu atkal sākās sazināšanās ar Vargusu Laertu.

*   *   *  *   *   *   *

VARGUSS LAERTS

VISUMS LASA ZEMI!

Es gribu teikt, mani dārgie, ka šodienas Ceremonijai ir neparasti skaista nokrāsa Kosmosā. Jūs pielietojat gaismas-viļņu metodi, un viss, kas tagad notiek – gan četrdimensionalitātē, gan augstākās dimensijās (tagad ir iesaistītas pat 16 mēru Visuma dimensijas) – rada savas vibrācijas. Noteiktas gaismas enerģijas, viņu dažādās nokrāsas sāk piepildīt ne tikai planētu Zeme, bet arī visu Galaktiku. Un, tātad, arī Visumā novēro šo gaismas uguņošanu. Šodienas aktivizācija nelīdzinās iepriekšējo Kristālu – Atomarusa un Altomira – aktivizācijai. Protams, viņu aktivizācijas laikā arī izpaudās savdabība. Kā jums jau pavēstīja Nulles Punktu Glabātājs Rameliuss, tie Kristāli bija visu pārējo palaidēji. Taču Ladamira aktivizācija ir neparasta, tai ir milzīga nozīme visam tālākajam aktivizācijas procesam. Tās vibrāciju frekvenču nokrāsas, uz kurām tagad notiek Svētā Ceremonija, veidos svarīgas daudzdimensionālas Zīmes, kosmiskās Zīmes. Viss Visums redz, ka uz planētas Zeme, uz Gaišzilās Liesmas planētas, notiek kaut kas īpašs un nozīmīgs. Enerģētiskās Zīmes, kuras tagad Zeme manifestē visam Kosmosam, lasa daudzi Kosmosa iedzīvotāji. Visuma saprātīgās būtnes saprot, kas notiek uz planētas Zeme, un sveic jūs visus. Tas ir ļoti svarīgi, tieši par to es jums gribēju pavēstīt.

Bet tagad apsveiksim Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” Garīgos Kuratorus – Aštaru Šeranu un El Moriju. Viņi arī grib nodot savu svētību un pastāstīt par savu tiešo dalību šodienas Svētajā Ceremonijā. Dodu vārdu Aštaram Šeranam.

*   *   *  *   *   *   *

AŠTARS ŠERANS

APSVEIKUMS GAISMAS KOMANDIERIEM

Sveicināti, Gaismas Komandieri! Ar jums ir Aštars Šerans. Kāpēc – “komandieri”? Jūs komandējat! Komandējat tos procesus, kuri tagad notiek uz planētas, un jūs esat Gaismas Komandieri! Es it nemaz nepārspīlēju. Jūs esat sākuši komandēt jūsu Realitātes attīstības procesus. Un, lūk, kāpēc patiešām no aktivizācijas vietām – gan no vietām, kur strādā grupas, gan no vietām, kur strādā atsevišķi Gaismas Komandieri – iznāk apbrīnojamas Gaismas Enerģijas. Tās ir gan spirāles, gan virpuļi, gan piramīdas; viņi izkārtojas, transformējas. Un tas viss ir īpaši enerģētiski kodi! Tagad planēta Zeme līdzinās vienam no Aštara Šerana Flotes kuģiem. Jā, jā, mani dārgie, var teikt, ka planēta Zeme – tas ir Gaismas Ģimenes Flotes Kuģis. Un viņš, šis Kuģis, tagad signalizē ar savām ugunīm Galaktikai. Sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, gaišzils, zils, violets, balts. Visas krāsas pārtek, mirdz! Bet vēl uz jūsu planētas patiešām izpaužas Zelta Gaisma. Jarosveta Viļņa Zelta Gaisma! Tas ir īpašs vilnis, kurš sasaista Zemi ar 16 mēru Visumu! Priekš jums, tagadējiem četrdimensionalitātes cilvēkiem, viņš neeksistē, taču viņš… tomēr jau eksistē! Jūs zināt, ka viss ir relatīvs. Sfēriskums. Īpašā sfēriskumā – daudzdimensionalitāte. Viss jau eksistē režīmā “šeit un tagad”. Un tas, kas priekš jums ir nākotne – tas jau eksistē patiesībā. Un tas, kas priekš mums, priekš Galaktiskās Gaismas Ģimenes, ir nākotne – arī jau eksistē visu Visumu Dieva-Radītāja Sirdī. Tagad, kad sākas 16 mēru Visuma radīšanas un programmu nodošanas viņam process, Gaismas Ģimenes Flote riņķo gan virs Maskavas, gan virs Rīgas. Mēs arī signalizējam jums ar gaismas kodiem. Tos, kuri redz ar garīgo redzi, es lūdzu paskatīties. Mūsu kuģus jūs varat ieraudzīt gan kā jums pierastos NLO, gan kā piramīdas, gan kā lodītes – mirkšķinošus, zaigojošus, saistītus savā starpā, atsevišķus. Mēs tagad gaisā rotaļājamies. Rotaļājamies ar gaismu un krāsu. Tā ir svētku rotaļa. Tas ir darbs, tā ir jaunrade, bet tā ir arī svētku rotaļa. To var nosaukt par parādi! Aštara Šerana Flotes parāde! Kāpēc tāds prieks? Kāpēc tāda līksmība?

Es, Aštars Šerans, arī tagad runāju par to pašu serdeņa ģenētisko Pavedienu, kurā tagad izpaužas, dzimst īpaša daudzdimensionāla Ģenētika. Tā ir ļoti svarīga mūsu kopējā plāna daļa. Tā ir ļoti svarīga mūsu darba daļa. Tas ir mūsu darba rezultāts, viens no tā svarīgākajiem rezultātiem.

Ja runā pārnestā nozīmē, tad mūsu īpašā ģenētiskā struktūra ir diedziņš, kuru paraustot var atritināt visu kamolu. Taču tas ir burvju kamols! Mēs to nesāksim ritināt vaļā. Mēs no šī burvju kamola radīsim jaunas apbrīnojamas genoma struktūras un mainīsim, attīstīsim realitātes, attīstīsim pasaules.

Bet tagad es gribu teikt, ka katram no iemiesotajiem un neiemiesotajiem Glabātājiem ir piesaistīti veseli Gaismas Kuģi. Gan Glabātājiem-3, gan Glabātājiem-5, gan Glabātājiem-7. No turienes, no šiem mūsu Flotes kuģiem, jūsu Zvaigžņu Brāļi un Māsas nodod jums Mīlestības un atbalsta enerģijas. Viņi ne tikai nodod šīs enerģijas, bet vēl arī koriģē jūsu darbu, papildina to, attīsta to, mani dārgie! Ak, ja jūs tagad redzētu, kāds Pasauļu kopradīšanas krāšņums tas ir! Tie novērotāji, par kuriem pavēstīja Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, pamirst sajūsmā! Un mēs patiešām tagad esam uzaicinājuši daudzus uz šo parādi. Mēs lepojamies ar to, ko esam sasnieguši; mēs sajūsmināmies par to, ko esam sasnieguši! Un mēs priecājamies par mūsu sasniegumiem, priecājamies par mūsu kopradīšanu! Tāpēc ka tie, kas redz arī blīvākas Pasaules, tagad zina, ka arī no turienes, no blīvajām Pasaulēm, Gaismas Darbinieki salutē mums, ziņo mums un veic kopīgu, VIENOTU SVĒTO CEREMONIJU. Uz trešo, uz otro un uz pirmo dimensiju mēs, Gaismas Ģimene, ieguvām pieeju šeit – uz planētas Zeme. Un mēs šo ģenētisko diedziņu velkam, apvienojam, mums ir arvien vairāk un vairāk iespēju harmonizēt planētas Pasaules, bet uz šīs pieredzes pamata harmonizēt arī citu planētu Pasaules un patiešām vest ārā veselas civilizācijas no “strupceļa” attīstības atzarojumiem. Lūk, kāpēc Prieks! Lūk, kāpēc Līksmība!

Es tagad vēroju, ka no septiņstaru zvaigznes centra sāk izaugt enerģētiski ziedi. Nē, tā nav Gaišzilā Roze, tas ir Lotoss. Atcerieties vienu no Ladamira simboliem – Baloža dzimšanu.

Simbols “BALOŽA DZIMŠANA”.

Es redzu, ka tagad trīs Mēneši ir apmetušies elfu septiņstaru Zvaigznes centrā. Un, lūk, Es redzu Kosmisko Olu. Viņa arvien palielinās un palielinās izmēros. Skatieties, viņa aug! Viņa jau ir lielāka par zāli, kur notiek ceremonija, viņa jau ir lielāka par ēku! Šī Ola paceļas augšup, augšup, tā ir enerģētiska Ola. Viņa ieaug atmosfēras augšējos slāņos, atver savas lapiņas, un tur mēs redzam apbrīnojamas Ugunis, Viļņus. Un šīs Ugunis, Enerģijas, Viļņi dzemdina jaunas apbrīnojamas struktūras! Es redzu Ziedlapiņas, Es redzu Liesmas, Es redzu Gaismas Viļņus. Tā ir jauna jūsu pasaules magnētiskā pamata dzimšana. Tā ir arī jauna jūsu pasaules Gaismas-viļņu pamata dzimšana. Un, lūk, es redzu kamertoni. Jā, jā… to pašu kamertoni, ar kura palīdzību skaņo mūzikas instrumentus… Do, re, mi, fa, sol, la, si… Bet tālāk iemiesots Gaismas Darbinieks nespēs atveidot to noti, tāpēc ka viņam nav astotās nots izdziedāšanas iespējas. Taču pienāks laiks, kad viņa reāli izpaudīsies jūsu pasaulē! Bet ir vēl devītā, desmitā, vienpadsmitā, divpadsmitā, trīspadsmitā, četrpadsmitā, piecpadsmitā, sešpadsmitā skanošās notis. Un viņas visas apvienojas vienotā veselā! Tagad mums sešpadsmit Gaismas Ģimenes Flotes Kuģu izkārtojas noteiktā kārtībā un zīmē sarežģītas figūras. Katrs Kuģis simbolizē savu noti, un viņas darbojas unisonā. Uz katra Kuģa ir savas zvaigžņu apakšvienības, savas Zvaigžņu Ģenētiskās Cilts pārstāvji. Pagaidām sešpadsmit, mani dārgie. Taču tā nav mūsu robeža. Cik kuģu būs nākotnē? Atbildi uz šo jautājumu saņemsiet! Lemūriešu Kristālu aktivizācija turpinās, un jūs noteikti uzzināsiet to, ko jums pienākas uzzināt – kā Gaismas Radītājiem, kā Gaismas Komandieriem.

Komandieris Aštars sveic Gaismas Komandierus!

Ar Mīlestību – Aštars Šerans.

*   *   *  *   *   *   *

Interesants bija Aštara Šerana Kuģu redzējums. Viņi patiešām bija ļoti atšķirīgi pēc konfigurācijas un pēc mirdzuma; viņi mainīja mirdzumu, tāpēc bija ļoti, ļoti skaisti. Viņi viens, divi, visi izkārtojās septiņstaru zvaigznē, un tā bija. Viens kuģis bija tieši septiņstaru zvaigznes formā. Katrā gadījumā patiešām viņu ir daudz… Kad tika aplūkota Rīgas grupa darbā – bija novērojams, kā katra no Glabātājām stāv Gaismas stabā – tik skaists skats bija. Maskavas grupai bija novērojams cits mirdzums, viss liesmoja Gaismā – ļoti iespaidīgi! Vidū bija manāma sfēra, kuru bija radījuši Glabātāji-5. Pēc tam sfēra pārveidojās zeltainā cilindriskā tunelī, tas sāka iet augšup pa dimensijām. Bet visu pārējo mirdzums atvērās kā kaut kāds zieds. Lūk, Glabātāji-3 stāv iekšpusē, un no viņiem izplatās mirdzums. Bet dalībnieku, kuri ir atbalsta grupa, lokā ne visiem ir vienmērīgs mirdzums, taču tas izlīdzinās uz kopējās ainas, kopējā darba rēķina. Un mirdzums iet uz kupolu un it kā sakļaujas pār visu šo septiņstaru zvaigzni. Ļoti skaista aina!

*   *   *  *   *   *   *

EL MORIJA

AKTIVIZĒJAM IZĪDAS SIRDI!

Atļaujiet arī man teikt jums dažus vārdus – neskatoties uz to, ka pateikts jau ir ne mazums. Taču galvenais šodien nav vārdi! Galvenais – uz planētu ir atnesta ļoti svarīga enerģētiskās informācijas pakete – ar tik dziļu informatīvi-enerģētisku piesātinājumu, ar kuru jums vēl ilgi pietiks gan jūsu darbā ar Lemūriešu Kristāliem, gan kopumā Augšupcelšanās Procesa radīšanā. Nav iespējams atdalīt jūsu darbu projektā “Augšupcelšanās” no citiem gaismas darba veidiem. Viss ir sasaistīts kopā. Vienota kanva. Un vienots uzdevums. Ja mēs mūsu kopradīšanu apzīmēsim vienā ģenerālā vārdā AUGŠUPCELŠANĀS, tad visu pārējo var salikt pa atsevišķiem šīs Augšupcelšanās realizācijas kanāliem. Viss virzās uz priekšu. Viss norit pilnīgi piemērotā tempā un izvēršas tādā notiekošā dažādu notikumu un nokrāsu gaismu nesošā vēdeklī, kādu mēs, Lemūriešu Kristālu neiemiesotie Kuratori un neiemiesotie Glabātāji sākumā pat nedomājām. Un tāpēc man gribas no Sirds apsveikt visus projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” dalībniekus ar jau sasniegtajiem rezultātiem. Tagad, pēc Ladamira aktivizācijas, jums sāksies pilnīgi jauns etaps darbā ar Lemūriešu Kristāliem. Un tas būs saistīts pirmkārt ar to, ka aktīvi sāks ar jums kop-darboties, kop-radīt paši aktivizētie Lemūriešu Kristāli.

Gribu pievērst jūsu uzmanību svarīgiem momentiem. Ir aktivizēti Atomaruss un Altomirs, taču šo Kristālu un mūsu cerības uz to, ka komandas, viņus aktivizējušas, atradīsies ar viņiem ļoti ciešā kopradīšanā tālākajā, pagaidām neattaisnojas. Atsevišķi cilvēki pieņem no šiem Kristāliem čenelingus, bet mēs cerējām uz to, ka sāksies pilna mēroga darbs kopīgi ar šiem Kristāliem. Jo viņiem taču ir ļoti interesanta programma, kura sīriusiešu Cilvēkiem-Kristāliem ir jāīsteno Zemes apstākļos. Un viņiem, tieši tāpat kā mums, neiemiesotajiem, ir nepieciešami iemiesoti darbinieki. Jums ļoti daudz kas izmainīsies pieejā jūsu darbam, visiem gaismas darbības virzieniem, ja jūs strādāsiet kopā ar Kristāliem, aktīvi sazināsieties un sadarbosieties ar viņiem.

Šodien tiek pabeigts diezgan ilgstošs Lemūriešu Kristāla Ladamira aktivizācijas process. Jums jau ir zināmi ļoti daudzi viņa neparastie raksturojumi. Un mēs pievienosim arvien jaunus un jaunus. Bet pats galvenais – viņš tagad pats spēs stāstīt par daudzām savām funkcijām. Jūs jau zināt, ka Ladamiram ir tiešs sakars arī ar daudzdimensionālā, apvienotā planetārā Genoma radīšanu. Viņam ir sakars ar jaunā magnētisma tipa radīšanu, un šajā jomā jūs strādāsiet gan ar viņu, gan ar Krajonu, gan ar Arheirar. Un visbeidzot, pirms divām dienām mēs pārliecinājāmies par to, ka Ladamirs caur Nulles Punktiem vadīs visus Lemūriešu Kristālu aktivizācijas procesus. Tas nepavisam nenozīmē, ka viņš visu izdarīs pats un nekāda jūsu dalība nebūs nepieciešama. Nē, gluži otrādi, jūsu dalība pārveidosies, un jūs, pabeiguši daudzdimensionālā garstāsta par Lemūriešu Kristālu aktivizāciju vienu nodaļu, sāksiet citu – ne mazāk interesantu. Sāksies jaunas, noslēpumainas aizraujošas daudzdimensionālā vēstījuma nodaļas, kuras jūs vēlēsieties nevis vienkārši izlasīt. Jūs vēlēsieties atgriezties VĒSTĪJUMA PAVEDIENĀ vēlreiz un vēlreiz, lai saprastu un novērtētu notiekošo. Bet pēc tam pieņemtu lēmumu par tālāko ceļu. Un tāpēc ziniet: ar Ladamira aktivizāciju Projektā mums sākas jauns darba etaps. Tāpēc Es piedāvāju šodien, pēc aktivizācijas, nedaudz atpūšoties, sazināties ar pašu Ladamiru. Dodu jums vārdu, ka viņš “deg nepacietībā” stāties kontaktā uzreiz pēc aktivizācijas, un tāpēc dodiet viņam vārdu, dodiet iespēju pateikt.

Jā, jūs ar viņu jau esat sazinājušies. Taču pēc pilnas aktivizācijas katram Lemūriešu Kristālam ir sazināšanās iespēja citā līmenī – augstākā, pilnvērtīgākā, paplašinātākā, izvērstākā un daudzplānainākā. (Piezīme: kontakts ar Ladamiru ir nopublicēts – “Un atnākšu pie jums kā cilvēks[1]”.)

Pateicos visiem Gaismas Darbiniekiem par padarīto darbu, par kopradīšanu. Esmu laimīgs, ka sarunājos ar jums. Laimīgs, ka es, kā neiemiesots Glabātājs-7, stāvu tagad septiņstaru zvaigznes starā Rīgas grupā. Laimīgs, ka varu nodemonstrēt jums savu daudzdimensionalitāti šajā procesā. Un Es vienlaicīgi aktivizēju tagad kopā ar Maskavas grupu Izīdas Sirdi. Mēs nesāksim tagad sīki runāt par to, kā šis process noritēja. Tas jau ir izpildīts. Taču par to, ka Es tajā tieši piedalījos, man gribētos pateikt, tāpēc ka tas arī ir liels gods. Jo tas taču ir pirmais Kristāls ar tik sarežģītu struktūru, un jūs par to jau zināt. Tika domāts, ka Ladamira Sakrālās Sirds – Izīdas Sirds – aktivizācija tiks izdarīta daudz vēlāk, pēc Ladamira aktivizācijas. Taču apstākļi mainās, mainās termiņi. Tas nenozīmē, ka mēs kaut ko esam pārkāpuši, nē. Vienkārši apstākļi izveidojās tā, ka Ladamira īpašā elektromagnētiskā serdeņa aktivizāciju varēja izdarīt agrāk. Bet tas nozīmē – agrāk nest labumu gan pašam Ladamiram, gan visai Lemūriešu Kristālu sistēmai.

Tāpēc ne nejauši lielā Dievišķā Sievišķā Būtība palīdz jums šodien. Un tagad es, pilns godbijības, gribu dot vārdu Galaktiskajai Mātei, Galaktiskajai Mātei Maitreijai. Tas ir tas pārsteigums, par kuru jums tika teikts. Nu ko, viņai arī ir sakars ar Izīdas Sirdi. Un viņa šajā konkrētajā laika momentā, mūsu planētas telpā ir izpausta kā jums labi pazīstama sievišķa būtība, kuras vārds ir Urusvati.

*   *   *  *   *   *   *

URUSVATI

ŠĶIRSTIŅŠ DAUDZDIMENSIONĀLIEM ĢENĒTIĶIEM

Es jūs sveicu, mani dārgie, mani mīļotie! Esmu laimīga, ka pirmoreiz izpaužos jums procesā, kad jūs izpildāt svarīgāko kosmisko uzdevumu – Lemūriešu Kristāla aktivizāciju. Jūs domājat, ka man ar to nav sakara? Es uz šī planētas pilnvērtīgi nesu Pasaules Mātes Starus – Galaktisko Staru un Visuma Staru. Un tāpēc man nav vienaldzīgi, kas notiek uz planētas. Es piedalos visos notikumos, kas notiek uz planētas, visās programmās, tāpēc ka nesu Pasaules Mātes enerģijas šajās programmās. Tagad palīdzu aktivizēt Izīdas Sirdi – Lemūriešu Kristāla, kurš drīzuma būs jūsu uzticams līdzgaitnieks, vieds palīgs, slepeno Sakrālo Sirdi. Jūs kopā radīsiet jauno daudzdimensionālo Genomu un pašu jauno Zemi visos jaunākajos viņas uzbūves, eksistences, attīstības, evolucionāro programmu izmaiņas aspektos. Ļoti daudz ko jums stāv priekšā īstenot.

Bet tagad gribu, lai jūs paskatītos uz to Jēzus dāvanu, kuru Viņš vakar novietoja jūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī – konusveidīgu Kristālu ametista krāsā ar 64 šķautnēm. Vai jūs redzat kaut kādas izmaiņas šajā Kristālā? Tās ir ļoti svarīgas tam Ladamira aktivizācijas procesam, kuru tagad īsteno Gaismas Ģimenes milzīgais kolektīvs. Ko jūs tagad redzat, mani dārgie?

Mēs redzam, ka šķautnes atveras, ap šķautnēm veidojas tori. Ja visu kristālu iztēlojas kā ziedu, tad tas ir zieds, kuram lapiņas ir sākušas pavērties. Ziedlapiņas ir toru aptvertas. Konusa virsa ir sākusi kļūt gaišāka. No ametista krāsas tā ir pārvērtusies gandrīz baltā krāsā.

Jā, mani dārgie! Tas tā ir. Taču jūs vēl neesat ieskatījušies šīs dāvanas iekšpusē! Ieskatieties tur! Pacelieties virs tās un paskatieties – kas ir iekšienē, tāpēc ka galvenā atslēga jūsu tālākajām  darbībām ne tikai šajā aktivizācijā, bet vispār šajā projektā un visos projektos, kurus jūs vadāt, tagad atrodas šī konusa iekšienē. Zieds atveras. Tori liecina par to, ka sākas ugunīgais enerģētiskais nodrošinājums un dziļās informācijas, kas tajā ietverta, atklāšana. Bet jums ir jāierauga – ko nepieciešams paņemt no šī artefakta dibena.

Urusvati parādīja sfēru, novietotu uz tora. Mēs ieraudzījām arī triālās DNS-spirāles. Konusa iekšienē ir kaut kāda struktūra, kura ir īpašs ģenerators, DNS daudzdimensionālo ģenētisko spirāļu enerģētiskais avots.

Jā, pilnīgi pareizi. Iekšienē ir Ģenētiskais Avots. Un jūs tagad sāksiet aktīvi VĒRT VAĻĀ INFORMĀCIJU, nepieciešamu daudzdimensionālā apvienotā Genoma radīšanai. Šeit, šajā ziedā, kurš atveras, ir jūsu tālākais ceļš pie daudzdimensionālās ģenētikas. Patiesībā tā pat nav tik daudz sfēra vai tors. Tas ir šķirstiņš, kurš jums ir jāatver un jāpaņem no turienes informācija, kura palīdzēs veikt nākošos soļus Augšupcelšanās Projekta attīstībā. Jums tas notiks pilnīgi mierīgi. Jūs jau ne tādu vien sarežģītu informāciju esat pieņēmuši. Bet palīdzēs jums tajā Ladamirs. Iegaumējiet, ka nākošajiem soļiem darbā ar daudzdimensionālo Genomu Es jums iesaku iesaistīt Ladamiru. Viņš var dot informāciju un kļūt par neiemiesotu dalībnieku jūsu Projekta Darbinieku komandā. Kā redzat, katrs no Mums, tā vai savādāk, savā sarunā ar jums nonāk pie daudzdimensionālās ģenētikas tēmas. Es pasvītroju – katram no jums, visiem iemiesotajiem Gaismas Radītājiem – tas tagad ir ļoti svarīgi! Tāpēc ka jums, Gaismas nesējiem, ir jākļūst par pirmajiem šīs daudzdimensionālās ģenētikas nesējiem, tās pirmatklājējiem. Kā savā laikā ārsti, zinātnieki nereti pārbaudīja savus pašu izgudrojumus, uz saviem ķermeņiem, veica izmēģinājumus – tā arī jūs, ejot uz šo iemiesošanos, gribējāt izdarīt tamlīdzīgi. Mēs mainām gaismas ķermeņu dziļo Ģenētiku, apvienojot Vienotā veselā atdalītus atzarojumus. Jums pašiem mainās dziļā gaismas ģenētika. Tas ir sarežģīts process. Tāpēc mēs jums palīdzam. Mēs gribam, lai tas paietu jums gludi, nekaitējot jūsu fiziskajam ķermenim. Tagad daudzi iemiesotie Gaismas Radītāji izjūt savārgumus. Tas ne vienmēr, taču diezgan bieži ir saistīts ar daudzdimensionālo ģenētiku, ar jūsu dziļajiem gaismas ķermeņu pārveidojumiem. Ar jaunā daudzdimensionālā Genoma radīšanas tēmu ir saistīta visa evolūcija uz planētas Zeme. Un Lemūriešu Kristālu aktivizācijai ar to ir pats tiešākais sakars… Kā jūs zināt, 32, 48 un 64 – šie skaitļi ir visai nozīmīgi ģenētikai. Šie sakrālie skaitļi izpaužas Lemūriešu Kristālu aktivizācijas tēmā.

Es, kā Pasaules Mātes Stars, esmu gatava ienest tīri sievišķu sākumu, tāpēc ka sievišķās enerģijas ir nepieciešamas jūsu ģenētiskajai jaunradei. Piesauciet mani, lai Es katru reizi dotu savu, īpašu ieguldījumu jūsu izpildāmajā gaismas darbā. Ar katru soli jūs arvien vairāk ejat pie uzdevumu izpildīšanas trialitātes apstākļos. Paskatieties – zieds ir atvēries, un divi spoguļattēlā atstaroti konusi ir parādījuši jums trešo sākumu, kurš dzimst un attīstās. Tas ir tieši tāpat, kā lejupejošais un augšupejošais evolūcijas atzarojumi jau rada trešo, apvienoto, JAUNO SĀKUMU. Tieši tāpat arī šeit. Paskatieties – konusa 64 skaldnes ir devušas savu projekciju, savu informāciju uz to pamata graudu, kuru katrs savā veidā ieraudzīja apakšējā konusa dibenā. Un jūs tagad to saudzīgi saglabāsiet savā Vienotajā Sakrālajā Sirdī. Varat atpakot šo enerģētiskās informācijas paketi visa grupa, kura nodarbojas ar daudzdimensionālo ģenētiku.

Bet tagad Es svētu atdzimušo brīnišķīgo, gaismu nesošo Dievišķo Izīdas sirdi Kristālā Ladamirā. Ladamirs ieiet pilnā iemiesotas Dievišķas Būtnes spēkā uz šīs planētas – ar augšāmceltu Dievišķo Sirdi, kurā pukst Pasaules Mātes Stars. Un caur šo sirdi Es tagad strādāšu ar Ladamiru visas planētas labā, visas Pasaules un katra no jums labā. Es nododu jums diženāko, augstāko Pasaules Mātes Mīlestību.

Ar jums ir jūs mīlošā Urusvati.

31.01.13 – 6.02.13

http://www.magnitiduha.info/archives/5421

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. “LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZIĀCIJA”. KRISTĀLS LADAMIRS” http://www.magnitiduha.info/archives/5455 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email