Магниты Духа

KRISTĀLISKĀS SFĒRAS NOSLĒPUMS. NOTICIS ĻOTI SVARĪGS NOTIKUMS PLANĒTAS ZEME AUGŠUPCELŠANĀS PROCESĀ!!!

8. februārī iemiesotie Gaismas Darbinieki varēja vērot grandiozu ainu. Apkārt Zemei, smalkajā plānā, parādījās neparasta sfēra, pēc apjoma kā pati planēta. Pa ekvatoru izkārtojās iemiesoto Gaismas Darbinieku Augstākie “Es”, ieradās ļoti daudz augstu Gaismas Būtību…

Noritēja plaša mēroga darbs! Ar Kristālisko sfēru strādāja Krajona Visuma Magnētiskais Dienests, Laertu un Arhontu starpgalaktiskie Dienesti. Klātesoši bija Aštars Šerans, Ercenģeļi, pazīstami Augšupceltie Skolotāji… Magnētisma Galaktisko Dienestu atbalstīja Galaktikas Magnētiskais Kodols – Arheirar. Daudzās Gaismas Būtības bija nevis vienkārši novērotāji, bet savdabīga Atbalsta Grupa, kura palīdzēja īstenot nepieciešamos gaismas darbības veidus.

Apkārt Zemei sāka parādīties kaut kāda ļoti lieka kristāliska struktūra. Viņa mainīja krāsu atkarībā no tā, kādas operācijas ar viņu tika veiktas. Konstrukcijai ir tukšas sfēras forma, kurā pilnībā ieiet mūsu planēta. Kā uzreiz pavēstīja Skolotājs El Morija, tikko radītā struktūra ir saistīta ar visiem Zemes kristāliem. Arī ar visiem planetārajiem kristāliskajiem režģiem. Viņa ir nokodētu impulsu, nākošu no Visuma un Galaktikas Centrālajām Saulēm, raidītājs-uztvērējs un nodod tos VISIEM PLANETĀRAJIEM KRISTĀLISKAJIEM REŽĢIEM UN VISIEM KRISTĀLIEM. Radītā sfēra sastāv no atsevišķām šūnām, līdzīgām bišu šūnām. Katrā šūnā ir ielikta īpaša individuāla programma. Konstrukcija ir daudzdimensionāla un daudzfunkcionāla. Viņas galvenais mērķis ir Zemes un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās. Viņā ir ienesta visa mūsu Zemes vēstures informācija, kā arī viņas varbūtīgā nākotne.

Norit kristāliskās struktūras “Montāža”, kura beigsies pēc 3 dienām. Par to pavēstīja jau Aštars Šerans un precizēja, ka kristāliskā viešņa tika izpausta uz Zemes 07.02.13. g. – PILNĪGĀ KLUSUMĀ UN ABSOLŪTĀ MIERĀ. Šīs struktūras jaudīgums un iespējas ir ļoti lielas! Pēc viņas pilnīgas aktivizācijas notiks visa kristālu, tai skaitā arī Lemūriešu Kristālu, ieradušos no Sīriusa, tīkla pārstartēšana.

 

*   *   *   *   *   *   *

Pavēstījuši šo informāciju, Skolotāji nesteidzās ar tālākiem komentāriem. Viņi it kā bija paņēmuši pārtraukumu. Kļuva skaidrs, ka notiek patiešām kaut kas ļoti svarīgs, nozīmīgs. Pat Krajons bija ļoti lakonisks. Bija jūtams, ka mums kaut ko nepasaka līdz galam – it kā TIEK GATAVOTS PĀRSTEIGUMS…

 

*   *   *   *   *   *   *

KRAJONS:

Mani dārgie! Jā, tagad uz planētas notiek ļoti svarīgi notikumi. Un patiešām tiek radīta kāda struktūra (KRAJONA SMAIDS). Ļoti daudz iemiesoto Gaismas Darbinieku piedalās šajā radīšanā savu Augstāko “Es” līmenī, pie kam jūtot lielu fizisku slodzi pat FIZISKI. Šis darbs ir titānisks no tā apjoma redzes viedokļa. Un darbs ir vissmalkākais no tā īstenošanas skrupulozuma viedokļa. Tam ir daudztelpisks raksturs, un tas prasa iesaistīt tajā Gaismas Darbiniekus no visiem viņu gaismas organizācijas līmeņiem. Un tāpēc tagad daudzi no jums jūt izpildāmu daudzlīmeņu darbu, dažbrīd neapzinoties tā jēgu un svarīgumu.

7. februārī tika izpausts, daudzdimensionāli samontēts… kāds kristālisks enerģētiski-magnētisks pārraidīšanas-pieņemšanas komplekss. Šīs konstrukcijas konkrētais mērķis ir visā pilnībā atjaunot Visuma enerģētiski-magnētiskās struktūras, kuras jau ir noenkurotas uz Zemes. Norit precīza un spēcīga planētas līdz-noskaņošanās ar visiem magnētisma centriem Visumā. Tas bija svarīgākais planētas Zeme līdz-noskaņošanās ar Visuma magnētiskajiem cikliem darbs; darbs, vērsts uz koherentu kosmisko viļņu pieņemšanu. Jūs bijāt dalībnieki un liecinieki kārtējam etapam, kurā planēta Zeme izkārtojas savā jaunajā lomā, tieša spēlētāja uz spēļu laukuma ar nosaukumu “Jaunais 16-dimensiju Visums”, lomā.

Taču šie sagatavošanās darbi tālu nav saistīti tikai ar pašas Zemes noskaņošanu uz kosmiskajām struktūrām, notikumiem un parādībām. Kristāliskā struktūra ir aicināta… sākt aktīvu gatavošanos tādam notikumam kā PLANĒTAS AUGŠUPCELŠANĀS. Jūs izbrīnīti teiksiet, ka KRAJONA un ARHEIRAR komanda gan varētu jums pavēstīt par to laikus. Bet, mani dārgie, jūs tādā mērā esat iekļauti jaunajās reālijās, ka jums agrāka paziņošana vairs nav vajadzīga. Jūs jau tādā mērā esat sinhronizējušies ar planetārā mēroga procesiem, ka iekļaujaties to īstenošanā viegli, bez kaut kādām pūlēm. Tas notiek automātiski – pateicoties jūsu pastāvīgajai piesaistei visu veidu planētārajai pārkārtošanai.

Tāda veida darbs jūsu zemes klātbūtnē norit pamatā naktī, miegā. Tā kā dienā jums ir vesels iemiesotu cilvēku pienākumu uzskaitījums. Bez tam jūs jau paši spējat atsekot visus procesus, kuru dalībnieki jūs esat, un procesus, kuros jūs esat iesaistīti. Reizēm jums liekas, ka jūs nesaprotat notiekošo notikumu bagātību, taču jums tā… tikai liekas. Ticiet man, Visuma Magnētisma Meistaram. Es taču zinu, ko un kā katrs no jums dara. Ko un kā katrs no jums novēro un atskārst. Tāpēc mēs labprāt arī turpmāk piesaistīsim jūs paaugstināta svarīguma un sarežģītības līmeņa darbu izpildīšanai.

Mēs pagaidām nesteidzamies stāstīt plašai auditorijai par veicamajiem darbiem. Vēl nav laiks. Patiesību sakot, darbi pagaidām norit, un tos prasās pabeigt.

Un mēs gaidām jūs noteiktā laikā tālākām kolektīvām darbībām un kopradīšanai.

Ar mīlestību no Radītāja Sirds

KRAJONS

*   *   *   *   *   *   *

Tā… Mēs sapratām, ka MUMS PAGAIDĀM NENODOD INFORMĀCIJU PILNĀ APJOMĀ. Sajūtu, ka informācijas klusums nav radies nejauši, apstiprināja Krajons. Un, protams, katrs no mums sāka nodarboties ar savām kārtējām lietām, izpildīt “dienas pienākumu uzskaitījumu”…

Situācija noskaidrojās tikai 10. februāra rītā, kad beidzot mums pavēstīja sīkāk par noslēpumaino

“kristālisko sfēru”…

*   *   *   *   *   *   *

Šajā dienā mēs atkal paskatījāmies uz gigantisko kristālisko konstrukciju un konstatējām, ka darbi turpinās. Skolotājs El Morija, noskaņots ļoti svinīgi, rotaļīgā manierē deva uzvedni:

– Tuvojieties Dienestu Darbiniekiem, kuri veic darbus, un pajautājiet viņiem: “Vai viņiem gadījumā nav sakars ar Kristāliskās Matricas-999 radīšanu?”

Mūsu Saša Kabakovs droši devās uz “montāžas darbu” vietu un uzdeva šo jautājumu. Atbilde bija pozitīva!!!

Tad, lūk, kas!!! Kristāliskā Matrica-999, par kuru tik ilgi runāja mūsu Skolotāji, ir kļuvusi PAR MŪSU PLANĒTAS REALITĀTI!!! Jā, viņa vēl nav gatava; jā, viņa vēl tiek radīta, TAČU VIŅA JAU IR REALITĀTE! Bet tas ir ļoti svarīgs solis uz mūsu AUGŠUPCELŠANOS! VISSVARĪGĀKAIS!!!

Un tā, mūsu noslēpumainais “enerģētiskais raidītājs”, mūsu mīklainā kristāliskā sfēra patiesībā ir Dievišķā Kristāliskā Matrica-999, enerģētiski-magnētiskais AUGŠUPCELŠANĀS pamats!

Lūk, tās – mūsu daudzdimensionālās dzīves īpatnības! Naktī, Augstāko “Es’ līmenī, mēs aktīvi radījām Kristālisko Matricu-999, bet dienā neko neatcerējāmies par to! Pie tam, katru rītu pamostoties, palika neviegla darba sajūta. Reiz kāds no mums teica: “No rīta pašsajūta ir tāda, it kā naktī izkrautu vagonus!”

Nu, un lieliski! Tas bija to vērts, lai “izkrautu naktī vagonus”, bet patiesībā – radītu Augstāko “Es” līmenī Matricu-999. Tas bija to vērts, draugi! Visi mēs, iemiesotie Gaismas Darbinieki, devām savu ieguldījumu viņas radīšanā! VISI, BEZ IZŅĒMUMA. Un, lūk, tagad Matrica-999 mirdz savā skaistumā apkārt planētai, priecē mūsu sirdis. Gan prieks, gan svētki dvēselē. Un zināšana par to, kas VISS NORIT SASKAŅĀ AR DIEVIŠĶO PLĀNU, viss aug. Un visu procesu pieņemšana aug. Un sapratne: VISS MUMS IZDOSIES. Augšupcelšanās nav vienkārši vārds! Augšupcelšanās ir reāla lieta, ar kuru mēs, visi kopā, nodarbojamies. Un, lai kas ko neteiktu – AUGŠUPCELŠANĀS PROCESS NOTIEK. Bet tas ir galvenais, dārgie draugi. Tas ir galvenais…

Un tā, Skolotāji mums ir pasnieguši īstu PĀRSTEIGUMU, pavēstot par KRISTĀLISKĀS MATRICAS-999 RADĪŠANU.

Taču kā viņa tomēr izskatās? Ja viņa ir kristāliska, tad kāpēc ieraudzījām tikai sfēru un šūnas?

Paskaidrojumus deva EL MORIJA:

Mani dārgie draugi! Jūs redzat šūnas tāpēc, ka viņas ir izvietotas konstrukcijas augšpusē. Caur viņām iet enerģētiskā informācija. Ieskatieties iekšā, un jūs ieraudzīsiet, ka iekšienē tā ir ļoti sarežģīta, daudzdimensionāla konstrukcija. Skatieties – redzat piecas savstarpēji iekļūstošas sfēras? Bet, lūk, četras savstarpēji iekļūstošas sfēras! Ko tas jums atgādina? Jā, tā ir POLIPASAULES struktūra! Tieši Polipasaules struktūra ir SVARĪGĀKAIS MATRICAS-999 ELEMENTS. Ko, negaidījāt, Mani Bērni?! Jūs jau sen strādājat ar Polipasaules struktūru, un, sekojoši, palīdzat Kristāliskās Matricas-999 radīšanā. Piecas sfēras plus četras sfēras – tas ir pirmais devītnieks no trijiem! Par pārējiem pavēstīsim vēlāk!

1. ZĪM. Polipasaules, apvienojošas četrdimensionalitāti un piecdimensionalitāti (četras lielās sfēras – četrdimensionalitāte, piecas mazās sfēras – piecdimensionalitāte).

Kristāliskā Matrica-999 nav līdzīga parastam Kristālam vai to kopumam. Tā nav jums zināmo Platona ķermeņu ģeometrija. Šeit kristāliskās formas apvienojas ar sfēriskumu, ar magnētismu un daudzdimensionālās Ģenētikas enerģētisko informāciju! Kristāliskā Matrica-999 kļūs par enerģētiskās informācijas un magnētisma pamatu kā jūsu, tā arī planētas – gaismas transformācijai un Augšupcelšanai. Tāpēc tas patiešām ir vēl viens pārsteigums jums! POLIPASAULES STRUKTŪRA IR KRISTĀLISKĀS MATRICAS-999 ŠŪNA! Tā Polipasaule, kura jums tagad ir pazīstama, sāk viņas būvēšanu. Līdz ar Polipasaules tālāku sarežģīšanos Matrica-999 iegūs savu daudzdimensionālo attīstību un pilnveidošanos. Un tagad mums kopā ar jums stāv priekšā atdzīvināt šūnu, padarot viņu par daudzdimensionālās ģenētikas, daudzdimensionālā magnētisma un daudzdimensionālā kristāliskā lauka brīnumu. Bet tas ir ļoti sarežģīts, filigrāns, ļoti rūpīgs un daudzfunkcionāls darbs. Bet precīzāk – ĻOTI AIZRAUJOŠA JAUNRADE. (Skolotāja El Morijas smaids.)

*   *   *   *   *   *   *

Paziņojumu par ļoti svarīgo notikumu Zemes, visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās procesā sniedza Galaktiskais KRISTUS-MELHISEDEKS:

Mani Bērni! Zemes Bērni! Galaktikas Bērni!

Tā struktūra, kura tagad tiek radīta apkārt planētai un viņas iekšienē, patiešām ir Dievišķā Kristāliskā Matrica-999. Viņa ļāva Arheirar – Galaktiskajam Magnētiskajam Kodolam – atnest magnētisko ģenētisko programmu cilvēces jaunā apvienotā evolucionārā atzarojuma radīšanai. Matrica-999 jau ir sākusi savu darbību, palīdzot mums Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanā. Kas pēc savas būtības ir Programmas, kuras tagad nāk no Galaktiskā Magnētiskā Kodola Arheirar un tiek nosūtītas caur Matricu-999 uz Zemes Magnētisko Kodolu? Tās ir ĢENĒTISKĀS ATTĪSTĪBAS Programmas gan cilvēkiem, gan daudzām Dzīvības formām. DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĢENĒTIKA – TĀ IR DAUDZDIMENSIONĀLA DIEVIŠĶĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA, TĀ IR DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS PROGRAMMA, TAS IR DIEVA-RADĪTĀJA LIELAIS PLĀNS, kurš tagad tiek nests uz Zemi. Jūsu Matricas-999 šūna – tā patiešām ir POLIPASAULES struktūra, kuras katrā sfērā ir ģenētiskās formas, DNS daudzdimensionālās spirāles, daudzdimensionālās hromosomas, ugunīgie un plazmas genotipi.

Šodien ir noticis diženākais notikums! Pateicoties Matricai-999, cilvēces evolūcijas augšupejošais un lejupejošais atzarojumi daudzdimensionālā ģenētiskā līmenī apmainījās ar informāciju. DZIMST JAUNS EVOLŪCIJAS ATZAROJUMS, apvienojošs cilvēces augšupejošo un lejupejošo atzarojumus.

Gaismas Ģimene pēc Kristāliskās Matricas-999 radīšanas ir ieguvusi iespēju ienest jaunās radāmās dzīvības DNS spirāļu iekšienē, jūsu nākotnes ķermeņu DNS spirāļu iekšienē, BALTĀS DZĪVINOŠĀS UGUNS ENERĢIJU, kura balstās uz Polipasaules un Dzīvinošās Uguns astoņkrāsu Portāla apvienoto Enerģiju. Ģenētiskās spirāles toru iekšienē piedzima Baltās Uguns sfēra ar Lapiņām-Liesmām astoņās krāsās – Sarkanā, Oranžā, Dzeltenā, Zaļā, Gaišzilā, Zilā, Violetā un Baltā. Tas ir iekšējais Dievišķais Enerģijas Avots, kurš ļaus jums nākotnē dzīvot bez ārējiem enerģijas avotiem.

Tā ir pati labākā vēsts uz šodienu jums, mani bērni! Un tas patiesi ir tā!

*   *   *   *   *   *   *

Šajā brīdī no Arheirar, Galaktiskā Magnētiskā Kodola, caur Kristālisko Matricu-999 Zemes Magnētiskajā Kodolā turpina ienākt Gaismas-kodi DNS spirāļu veidā. Gaismas-kodi iet arī uz planetāro Kristālisko Režģi-144, kurš tagad ir sācis samazināties izmēros, saspiesties, gatavojoties savai transformācijai. Īpašu enerģētisko informāciju pieņem arī citas planetārās Kristāliskās struktūras. Tagad ar garīgo dzirdi var izdzirdēt stipru dunoņu, kas nāk no Zemes Kristāliskajām struktūrām… Svarīgie Gaismas darbi turpinās!

GAISMAS ĢIMENE APSVEIC VISUS AR ĻOTI SVARĪGO NOTIKUMU AUGŠUPCELŠANĀS DARBĀ – AR KRISTĀLISKĀS MATRICAS-999 RADĪŠANU!!!

Informāciju par Kristāliskās Matricas 999 radīšanu sagatavoja:

Svetlana Dračova (Krievija), Aleksandrs Kabakovs (ASV), Sergejs Kanaševskis (Krievija), Helēna Mežericka (ASV), Marina Shults (Latvija)

10.02.2013. g.

http://www.magnitiduha.info/archives/5471

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email