Магниты Духа

KRAJONS caur Sergeju Kanaševski, Krievija

125 DIENAS, RADOŠAS JAUNO PASAULI

PAR TO, KAD SĀKĀS UN KAD BEIGSIES OTRĀ PLANETĀRĀ HARMONISKĀ KONVERĢENCE

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons. Šodien mēs runājam par Pārejas-2012 notikumiem un dažiem svarīgiem datējumiem, ar tiem saistītiem.

Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения” Garīgie Kuratori piedāvāja sākt hronikālu atskaiti par Pāreju-2012 ar vienu īpašu notikumu. Kāpēc tieši šo notikumu ir piedāvāts uzskatīt kā SĀKUMA punktu, kā sākumu aktīvām gaismas darbībām, saistītām ar Pāreju-2012? Pats notikuma datums ir cieši saistīts ar Pirmās Harmoniskās Konverģences datumu, kura, kā zināms, sākās 1987. gada 17. augustā un beidzās tā paša gada 19. augustā. Vēl agrāk jums vairākkārt tika vēstīts, ka planetārā Harmoniskā Konverģence notiek… vienu reizi 25 gados. 25 gadi ir pareizs termiņš, taču aptuvens. Šodien mēs to PRECIZĒJAM un pavēstām, ka Otrā Harmoniskā Konverģence sākās… 25 gadus, 92 dienas un 21 stundu pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences beigām. Kāpēc nosaucam tieši šādu termiņu? Jums ir zināms, ka mikrocikls ir makrocikla atspoguļojums un otrādi. Cikli ir savstarpēji saistīti, ir viens otra atspoguļojums dažādos līmeņos. Jums, dārgie draugi, tagad labi pazīstams lielais laika cikls, kurš ir ieguvis ZEMES ASS PRECESIJAS CIKLA nosaukumu. Tieši šo ciklu daži no jūsu senajiem sauca par EONU. Šī cikla laikā Zemes ass veic pilnu apgriezienu pa Zodiaka apli un atgriežas izejas punktā, no kura sāka savu kustību. Jūsu zinātnieki dažādi nosaka to lineāro laiku, kurā tiek veikts Zemes ass precesijas cikls. Krajons pavēsta: vistuvāk patiesībai ir tie pētnieki, kuri ir noteikuši cikla ilgumu kā 25 920 gadus. Bet, lūk, arī precīzāka informācija: pēdējais precesijas cikls turpinājās 25 920 gadus un 21 dienu – pēc jūsu zemes, pašreizējā lineārā laika.

Šajā gadījumā tas ir makrocikls. Taču eksistē arī mikrocikls, kad PLANĒTAS MAGNĒTISKĀ KODOLA ASS VEIC SAVU IEKŠĒJO PRECESIJU. Pievērsiet uzmanību: tagad mēs runājam nevis par fizisko Zemes kodolu, bet par MAGNĒTISKO PLANETĀRO KODOLU kā smalkmateriālu daudzdimensionālu objektu, kurš VADA ZEMES ASS PRECESIJU. Planetārā Magnētiskā Kodola ass precesija tagad pabeidz savu ciklu jūsu pasaulē 25 gadu, 92 dienu un 21 stundas laikā. Atskaitiet no Pirmās Harmoniskās Konverģences dienas 25 gadus, pēc tam vēl 93 dienas, un jūs dabūsiet ĻOTI SVARĪGU DATUMU! 2012. gada 20. novembrī beidzās Zemes Magnētiskā Kodola precesijas cikls. Pārejā no 20. uz 21. novembri (ņemiet vērā laika joslu maiņu) sākās jauns cikls! Tiesa, tas ir īpašs cikls. Un Zemes Magnētiskā Kodola precesija šajā ciklā… sākas ne uzreiz! Nepieciešams laiks, lai pārskaņotos, lai sagatavotos jaunajam ciklam.

Tad, kas gan notika novembrī, mani dārgie?! Atceramies! Naktī no 2012. gada 20. novembra uz 21. novembri Gaismas Ģimene, Lielā Eksperimenta uz planētas Zeme autori un izpildītāji sagaidīja GALAKTISKO GAIŠZILO ROZI! Galaktiskais artefakts ieradās jūsu Saules sistēmā un atnesa sev līdzi burvīgas, neparastas enerģētiskās informācijas paketes! Tieši tad sākās JAUNAIS CIKLS. Un sākās OTRĀ, ĪPAŠĀ, PLANETĀRĀ HARMONISKĀ KONVERĢENCE, kura beigsies 2013. gada 24. martā.

Periodā no 2012. gada 21. novembra līdz 2013. gada 24. martam Zemes Magnētiskā Kodola ass PĀRDZĪVOS ĪPAŠU TRANSFORMĀCIJU, ar to notiks kvalitatīvas strukturālas izmaiņas. Gaismas Darbiniekiem ir piemēroti zināt, ka visu šo periodu ILGS ZEMES MAGNĒTISKĀ KODOLA NULLES PRECESIJAS CIKLS. Citiem vārdiem sakot, magnētiskais kodols šajā lineārajā laikā neveiks nekādu precesijas kustību. Kaut arī, atkārtoju, viņā pašā notiks īpašas, dziļas, intensīvas izmaiņas. Šo pārmaiņu būtība reducējas uz to, ka planētas Magnētiskajā Kodolā ieies jaunas programmas, kuras ar laiku izmainīs planetārās, Zemes ass precesiju. Tas precesijas ceļš, pa kuru kustēsies Zemes ass, palielināsies (nosacīti: palielināsies kustības rādiuss), taču, kopā ar to, ZEMES ASS PRECESIJAS CIKLS BEIGSIES ĀTRĀK, nekā iepriekšējais. Tas ir saistīts ar to, ka izmainīsies PATS PLANETĀRAIS LAIKS.

Pamatots jautājums: “Krajon, kā tad tā? Iznāk, ka Pirmā Harmoniskā Konverģence turpinājās trīs dienas, bet Otrā – veselus četrus mēnešus? Kāpēc tā?” Jā, mani dārgie, Otrā Harmoniskā Konverģence turpināsies 125 dienas. Un es lūdzu jūs nebrīnīties par tādu atšķirību, tā kā 1987. gada 17.-19. augustā vēl nebeidzās ne Zemes ass planetārais precesijas cikls (25 920 gadus un 21 dienu), ne Galaktikas Magnētiskā Kodola Galaktiskais PRECESIJAS cikls (piecus miljonus gadu). Trīs 1987. gada dienu laikā planētas Magnētiskais Kodols saņēma nepieciešamās enerģētiskās paketes, un viņa smalkmateriālās ass precesija turpinājās.

Šajā reizē planētas smalkmateriālā MAGNĒTISKĀ KODOLA ASS NEVEIKS precesijas kustību 125 dienas (no 2012. gada 2. novembra līdz 2013. gada 24. martam). Tieši tik dienas būs vajadzīgas tam, LAI VEIKTU PILNU MAGNĒTISKĀ ZEMES KODOLA IZLĪDZINĀŠANU AR GALAKTISKO MAGNĒTISKO KODOLU. Tieši tik daudz laika būs vajadzīgs tam, lai planētas Magnētiskais Kodols saņemtu JAUNU MAGNĒTISKO PROGRAMMU, kura (tajā skaitā!) sāks nodrošināt arī Zemes ass jauno precesiju jaunajā ciklā (jaunajā eonā). Šajā īpašajā jūsu lineārā laika intervālā Zemeslodes ass precesija turpināsies. Taču šīs precesijas vadību (šajā laikā – 125 dienas) veiks nevis planetārais Magnētiskais Kodols, bet Galaktiskais Magnētiskais Kodols.

2013. gada 24. martā Galaktiskais Magnētiskais Kodols nodos savas pilnvaras atjaunotajam planetārajam Magnētiskajam Kodolam, un tas NOZĪMĒS PILNĪGU OTRĀS PLANETĀRĀS MAGNĒTISKĀS KONVERĢENCES PABEIGŠANU UN ZEMES MAGNĒTISKĀS ASS IZLĪDZINĀŠANAS AR GALAKTISKO MAGNĒTISKO KODOLU PABEIGŠANU. UN TAS PATIESĪBĀ NOZĪMĒS JAUNAS ĒRAS SĀKUMU JUMS, DĀRGIE ZEMES CILVĒKI. JAUNA, APBRĪNOJAMA, NEATKĀRTOJAMA EONA SĀKUMU.

Pie tam Krajons atgādina jums, ka runa iet ne tikai par asu kā kādu taisnu līniju vai vispār virzienu izlīdzināšanu. Runa iet par ĪPAŠU, DZIĻU ENERĢĒTISKU-GAISMAS, MAGNĒTISKU PARAMETRU UN PROGRAMMU, kuri nosaka Zemes un visu planetāro dzīvības formu attīstību sekojošajā Zemes ass precesijas ciklā, IZLĪDZINĀŠANU, UZBŪVĒŠANU.

Tāpēc 2013. gada 24. martu varēs uzskatīt par dienu, kad pilnībā noslēgsies OTRĀ PLANETĀRĀ HARMONISKĀ KONVERĢENCE. VISAS ENERĢĒTISKĀS-GAISMAS, MAGNĒTISKĀS ENERĢĒTISKĀS PAKETES TIKS ATPAKOTAS UN PLANĒTAS MAGNĒTISKĀ KODOLA PIEŅEMTAS. PLANĒTAS MAGNĒTISKAIS KODOLS IEGŪS JAUNU STATUSU – GAIŠZILĀS LIESMAS PLANĒTAS KODOLA STATUSU! BET TAS IR PRINCIPIĀLI CITS MAGNĒTISMA LĪMENIS, ATTĪSTĪTĀKS APZIŅAS, PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU UN PAŠAS ZEMES LĪMENIS.

Mani dārgie! Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem Gaismas Darbiniekiem 2013. gadā kļūs jaunu planetāro un personīgo magnētisko struktūru attīstība. Mēs ar jums veltīsim daudz uzmanības jūsu pasaules, visas planētas jaunā magnētiskā pamata dzimšanai un izplatīšanai. Jums ir piemēroti saprast, ka jaunā magnētisma attīstība – tas ir PLANETĀRĀS AUGŠUPCELŠANĀS PROCESA GALVENAIS DZINĒJS! Bez viņa radīšanas mēs nespēsim pacelties līdz piektās dimensijas līmenim un dzīvot tajā burvīgajā Mīlestības un Gaismas pasaulē, par kuru sapņo Gaismas Darbinieki. Kā jūsu pasaules jaunā magnētiskā pamata dzimšanas un attīstības sekas būs jūsu planētas iemītnieku individuālās un kolektīvās apziņas attīstība! Savukārt zemiešu apziņas attīstība palīdzēs jaunu planetārā un visuma magnētisma līmeņu radīšanā.

Par jaunā magnētisma attīstības pamatu kļūs GAISMAS DARBINIEKU KOLEKTĪVAIS UN INDIVIDUĀLAIS DARBS.

Krajons vēlreiz pievērš jūsu uzmanību tam, ka tieši GAISMAS DARBINIEKU KOLEKTĪVAIS PLĀNVEIDA DARBS, JŪSU PRAKTISKĀ KOPRADĪŠANA AR AUGSTĀKO “Es”, ar planetārajām, galaktiskajām un visuma Gaismas Būtībām, ar specializētajiem Gaismas Ģimenes dienestiem ir Augšupcelšanās sekmīga procesa ķīla.

Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! Ar savu aktīvo Gaismas darbu pēdējos gados jūs esat pierādījuši galaktiskajai kopienai, ka cilvēku Rase – tā ir tā kosmiskā Rase, kura spēs izpildīt nevienkāršus evolucionāros uzdevumus, kas stāv mums priekšā. Jūs tikai mostaties, bet, tik tikko pamodušies, jūs jau esat ķērušies pie svarīgākā Gaismas Darba. Daudziem uz planētas (un ne tikai uz planētas) tas nepatīk. Nepatīk tāpēc, ka, sākot aktīvu Gaismas jaunradi, jūs AKTĪVI MAINĀT REALITĀTI UN MUDINĀT MAINĪTIES, AUGT TOS, kas ilgu laiku ir dzīvojuši blakus jums un pat – uz jūsu rēķina. Taču jums ir jāatceras reizi par visām reizēm: JŪS, EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES, RADOT BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS LĪMENĪ, RADĀT VISA VISUMA UN KATRAS BŪTNES LABUMAM. JŪS IZDZIEDINĀT GAN GAISMU, GAN TUMSU, UN TĀPĒC… JŪS IZDZIEDINĀT VISU UN VISUS! Tāpēc radiet ar Lielo Mīlestību, radiet ar lielu atbildību, radiet ar prieku un pārliecinoši – kopradīšanā ar Jūsu Augstākajiem “Es”, pēc Dieva-Radītāja plāna! Jums viss izdosies!

Un tas patiesi ir tā!

Ar mīlestību – no Radītāja Sirds

JŪSU KRAJONS

25.12.2012. g.

Vēstījums publicēts Žurnālā “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, № 1(7). Publicējot norāde uz žurnālu ir obligāta.

Pagaidām vēl tiek pieņemti pieteikumi uz Žurnāla speciālo izdevumu, veltītu Lielajai Pārejai.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Žurnāla interneta veikals: http://world-channeling.com/

http://www.magnitiduha.info/archives/5546

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email