Магниты Духа

UZMANĪBU: PLANETĀRĀ SVĒTĀ CEREMONIJA!

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

VIENOTĀS APZIŅAS ATDZIMŠANA

GAISMAS ĢIMENE PIEDĀVĀ VEIKT SVĒTU CEREMONIJU CILVĒCES KOLEKTĪVĀS APZIŅAS IZIEŠANAI UZ JAUNU LĪMENI

Mani dārgie saprāta Brāļi un Māsas!

Uzrunāju tik oficiāli tāpēc, ka ļoti gribas atgādināt par jūsu saprāta un jūsu apziņas lomu tajā procesā, kuram mēs ielikām pamatu 2012. gada 21. februārī – pirms gada. Atceraties, kas toreiz notika? Notikums, par kuru tik daudzi priecājās! Gaismas Ģimene paziņoja, ka Galaktika Piena Ceļš caur savu likumdevēju orgānu – Brīvo Pasauļu Federācijas Padomi – ir devusi signālu jaunas ēras sākumam cilvēces attīstībai. Mēs paziņojām, ka beidzam jūsu pildīto Dualitātes Eksperimentu. Tā turpināšana kļūst bezjēdzīga visai planetārajai dzīvībai. Pieredze, jūsu sakrāta šī Eksperimenta izpildīšanas procesā – ļoti vērtīga pieredze! – arhivējas Galaktikas Ai-Ka-Ši (Akaši) Hronikās un var tagad tikt izmantota jauniem virzieniem visa Visuma pasauļu evolūcijā.

Mani Bērni! Aizvadītā gada laikā jums bija zināmi panākumi iziešanā no Dualitātes. Taču ar to šajā attīstības etapā ir manāmi par maz!

Mēs vairākkārt ziņojām, ka Dualitātes nasta ir noņemta. Mēs ne reizi vien atgādinājām jums, ka spēle Dualitātes apstākļos ir pārtraukta un jūs varat sākt jaunas dzīves plānošanu. Mēs pastāvīgi dodam jums informāciju, nepieciešamu, lai pārvarētu jūsu “Es” iekšienē vērtību sistēmu, duālās eksistences izaudzinātu. Mēs soli pa solim stāstām jums, kā var radikāli un diezgan strauji aiziet no Dualitātes enerģijām un radīt ne tikai personīgo, bet arī sociālo, jaunu dzīvi visai planētai. Kā jūs paši bieži sakāt – radīt pašu labāko, pašu apskaidrotāko dzīvi saviem “Es” un saviem mīļajiem un tuvajiem! Daudzi Gaismas Darbinieki jau pārliecinoši iet pa ceļu, jaunu, neizpētītu, taču nesošu daudz prieka, mīlestības un laimes.

Kāpēc tagad atkal ir pienācis laiks runāt par iziešanas no Dualitātes tēmu? Tikko kā uz Zemi tika atnesta Jaunā Mīlestības Enerģija. Tas ir apbrīnojams, pilnīgs Artefakts, kuru Galaktikas speciālisti radīja speciāli palīdzībai Zemei – iepriekš padomājuši, ka iziešana no Dualitātes neizrādīsies viegla. Mēs pavēstījām par Jaunās Mīlestības Enerģijas atnākšanu. Es ar lielu prieku redzu, ka daudzi zemieši pieņēma Mīlestības Artefaktu savās Sakrālajās Sirdīs. Ne tikai savās Sakrālajās Sirdīs, bet arī savas dzimtās Zemes, visu planetāro dzīvības formu Sakrālajās Sirdīs. Slava tiem, kas ātri saprata un pieņēma savā sirdī šo Lielo Velti, Aštara Šerana gaismas kuģu piegādātu.

Tagad Es gribu piedāvāt jums iet kopā ar Mani tālāk. “Kurp tālāk?” – jautāsiet jūs. Jautājums ir pamatots. Vai Nemīlestība aizies uzreiz, ja Jaunās Mīlestības Zieds ir ieradies uz Zemes? Nē, protams. Nevar sarežģītus procesus īstenot vienā momentā. Jūs labi zināt, pie kā var novest strauja mašīnas bremzēšana uz ceļa. Mums nav nepieciešamības taisīt steidzīgu bremzēšanu. Taču arī gausums iziešanā no Dualitātes ir pilnīgi nevēlams!

Ko es piedāvāju, par ko ir runa? Paskatāmies uz iziešanas no Dualitātes jautājumu kompleksi, tas ir ļoti svarīgi. Aiziešanu no Dualitātes ir pieņēmuši tālu ne visi no tiem, kas mīt uz planētas. Dažiem, kā viņi domā, šī aiziešana nes vienīgi negatīvas pārmaiņas viņu dzīvē. Par ko runāju, jūs, protams, noprotat. Taču atkal un atkal atkārtoju: jūs visi, izklīduši Dualitātē pa dažādiem spēles laukuma poliem, bijāt norunājuši spēlēt noteiktas lomas. Un tagad tie, kas bija nospiesti, apspiesti, kas dzīvoja nebrīvē vai trūkumā – var ielīksmoties un iztaisnot plecus. Taču pretējā nometne negrib atstāt savas pozīcijas. Viņiem, tēlaini izsakoties, zeme sāk zust zem kājām. Un kāpēc? Tāpēc ka uz planētas vairs nepaliek enerģijas, kuras viņus piebarotu un vadītu viņu darbības. Šīs nometnes pārstāvji sāk radīt enerģijas mākslīgi, tajā skaitā arī uz tā rēķina, ka tur bailēs un neziņā milzīgu daudzumu saprātīgu cilvēku. Lūk, šeit tad jums, Gaismas Darbinieki, ir plašs darbības lauks! Jūs jautāsiet, kā tad pamodināt tos, kas vēl nav sapratuši, ka dzīves planetārais scenārijs ir izmainījies? Mēs daudz par to jau esam runājuši, bet tagad Es tikai nokoriģēšu savas rekomendācijas un pavēstīšu, ka iespējas cilvēku garīgai pamodināšanai ir kļuvušas principiāli citādas.

Apvienojam vienkopus informāciju, kuru Mēs jums jau esam devuši šajā jautājumā. Dualitātes enerģijas daļēji ir aizvāktas no planētas. To vēl ir daudz, ļoti daudz – taču viņas, sākot ar 2012. gada novembri, ir sākušas mainīties kvalitatīvi, ko veicināja planetārā akcija, kuru jūs izpildījāt 2012. gada 23. un 25. novembrī. Tas ir svarīgs moments, tā vērts, lai jūs par to atcerētos! ATLIKUŠĀS DUALITĀTES ENERĢIJAS IR SĀKUŠAS MAINĪTIES KVALITATĪVI! Pirmām kārtām, viņas ir zaudējušas milzīgu daļu graušanas spējas! Mēs vēl un vēl par to atgādinām. To ir svarīgi apzināties, nepieļaut cilvēku iebiedēšanu un neielaist savā apziņā vecos uzstādījumus par Dualitātes enerģiju graujošo iedarbību. Negatīvo enerģiju pārveidošana pozitīvās, radošās ir viens no jūsu iespējamajiem ceļiem palīdzēt planētai un cilvēcei. To var, bet tagad arī vienkārši nepieciešams darīt! Tagad duālo enerģiju kvalitatīvas pārveidošanas potenciāls ir liels! Bet pēc veco enerģiju pārveidošanas jums parādīsies jaunas, papildus iespējas jaunās dzīves radīšanai.

Mani Bērni! Galaktikas Bērni! Visuma Bērni!

PAR VIENU NO PAŠIEM SAPROTAMĀKAJIEM UN JŪTAMĀKAJIEM REZULTĀTIEM GAISMAS DARBĀ, VISU PLANĒTAS GAISMAS DARBINIEKU VEIKTĀ, KĻUVA SPĒCĪGU KATAKLIZMU UN KATASTROFU NEESAMĪBA 2012. GADA DECEMBRĪ, KURAS VARĒJA NOTIKT, JA MĒS AR JUMS KVALITATĪVI NETRANSFORMĒTU DUALITĀTES ENERĢIJU. DUALITĀTE ZAUDĒJA SAVU GRAUJOŠO SPĒKU, UN DECEMBRA-2012 PĀREJAS PROCESS REALIZĒJĀS HARMONISKI! DAUDZI PAT JUTA VILŠANOS PAR TO, KA NENOTIKA KATAKLIZMAS UN KATASTROFAS. TAČU ĪSTENI GAISMAS DARBINIEKI VAR PATIESI LEPOTIES AR TO, KO MĒS KOPĀ IZDARĪJĀM AIZGĀJUŠAJĀ GADĀ. PĀREJAS HARMONIJA, SPĒCĪGU KATASTROFU UN KATAKLIZMU NEESAMĪBA IR REZULTĀTS TAM, KA IR IZMAINĪJUŠĀS DUALITĀTES ENERĢIJAS. UN ŠĪS PĀRMAIŅAS TURPINĀS. TAS NOZĪMĒ, KA STIHISKO UN SOCIĀLO KATAKLIZMU PROCESS PAKĀPENISKI IR SĀCIS IET UZ LEJU, PLANĒTĀRĀ DZĪVE SĀK HARMONIZĒTIES!

UN ŠO PROCESU IR ĻOTI SVARĪGI NOTURĒT NOTEIKTAJĀ VIRZIENĀ. BET PRIEKŠ TĀ GAISMAS DARBINIEKU DARBĪBU NEPIECIEŠAMS AKTIVIZĒT, PADARĪT TO APZINĀTĀKU.

MUMS AR JUMS IR JĀRADA HARMONIJA KOPĀ!

Nomierināties ir nevis tikai par agru, mani Bērni! Nomierināties Gaismas Darbiniekiem tagad ir nepieļaujami. Tāpēc ka Gaismas Ģimene rēķinās ar jūsu palīdzību un atbalstu. Bez jūsu aktīvas dalības mēs nespēsim īstenot iziešanu no Dualitātes un noturēt Pārejas uz jauno dzīvi harmoniju. Atcerieties par to, mani Bērni, kad radāt savas dzīves plānus! Atrodiet tajos arvien vairāk laika Gaismas Darbam, tāpēc ka citādi mums neizdosies sasniegt tos rezultātus, kurus mēs ar jums ieplānojām agrāk – līdz jūsu tagadējiem iemiesojumiem.

Bet tagad atgādināšu vēl par vienu svarīgu faktoru, krasi izmainījušu jūsu dzīvi uz planētas. Es runāju par jaunās magnētiskās enerģijas atnākšanu. Tā ir sākuma stadija neizbēgamajam un brīnišķīgajam visas planetārās kopienas kardinālas pārveidošanās procesam. Un tā ir ķīla sekmīgai visas planetārās dzīvības sagatavošanai Augšupcelšanai. Taču tā ir arī iespēja plūstošai, pakāpeniskai, harmoniskai Pārejai uz planētas augstākajām dimensijām. Pārejai bez kataklizmām un stresiem. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka Pāreja neīstenojas vienīgi nelielam cilvēku skaitam un dažām planetārajām dzīvības formām. Pāreja īstenojas visiem un jaunā veidā! Tiek izmantoti tie planetārās dzīvības un, īpaši, cilvēces augšupcelšanās sagatavošanas un veikšanas paņēmieni, kuri nebija paredzami līdz Pirmajai Harmoniskajai Konverģencei, kas notika 1987. gada augustā. Cilvēki ar saviem centieniem, ar savu gaismas jaunradi izmainīja pašu zemes vēstures attīstību, pilnībā pārrakstīja agrāk ieplānoto Dualitātes Eksperimenta un paša spēles laukuma planēta Zeme nokopšanu. Var droši apgalvot, ka atkarībā no tās vai citas apziņas, vai tas būtu cilvēks, vai cita dzīvības forma, gatavības Pārejas un Augšupcelšanās apstākļi var tikt izkārtoti plūstoši un optimālajā režīmā. Un tāpēc nav nekāda pamata biedēšanai ar jaunu “pasaules galu” vai citiem biedējošiem notikumiem cilvēkiem vai planētai.

Mani Bērni! Jūs jau esat kļuvuši pieaugušāki! Piedāvāju jums pašiem atrast atbildes uz dažiem jautājumiem, kurus tagad uzdod daudzi cilvēki. Kā jūs domājat – kāpēc 2012. gada decembrī mēs neizmainījām, pēc daudzu domām, sociālās dzīves kardinālas pārveidošanas scenāriju? Kāpēc neizzuda, kā daži saka, apspiedēji? Kāpēc jūs dzīvojat, līdz šim laikam izmantojot veco ekonomisko sistēmu, kura paverdzina cilvēci tāpat kā pirms gadsimtiem? Jautājumu ir daudz, bet atbilde ir stingri viena. Ne Kosmiskā, ne Planetārā Gaismas Ģimene nekad nesāks jūsu dzīves pārveidošanu piespiedu kārtā. Bet jums pašiem revolūciju ceļš arī pakāpeniski aiziet pagātnē. Jums ar sirdi JĀSAPROT, kas patiesībā ir pretējās nometnes spēlētāji Dualitātes Lielajā Spēlē. Tad jūs apzināsieties, ka, tikai atzīstot viņu lomas nepieciešamību šī Eksperimenta veikšanā, jūs KOPĒJIEM SPĒKIEM uzvarējāt šo spēli. Pēc iziešanas no Dualitātes Eksperimenta NAV uzvarētāju vai uzvarēto. Ir tikai visi, vienkopus savākušies Eksperimenta izpildīšanai. Un tagad jums pienākas ar visu Galaktikas progresīvo spēku atbalstu iziet no šīs spēles ar vismazākajiem zaudējumiem. Bet pazaudēt var daudz ko, ja arī iziešanā turpina cīņu, nesaprotot, kādēļ tika veikts Eksperiments; ja neievēro katra spēles rezultātu adekvātas pieņemšanas noteikumus. Pēc būtības, tas ir TĀ PAILDZINĀŠANA, KAS JAU IR AIZLIEGTS. GALAKTIKA PĀRTRAUC DUALITĀTES EKSPERIMENTU UZ ZEMES. Tas nozīmē reālu spēles aizliegumu spēles laukumā “Zeme” pēc vecajiem noteikumiem.

Jūs jautāsiet – kur tad ir izvēles brīvība? Tā nav atcelta, protams. Arī tagad jūsu izvēle tiek atzīta. Un tās izmantošana, protams, nav nosodāma. Taču jūsu izvēles rezultātā tagad var nopietni ciest citi cilvēki vai jūs paši. Tagad ar apbrīnojamu ātrumu realizējas visas jūsu brīvās izvēles sekas. Un tas jums ir “lakmusa papīriņš”. Brīvā izvēle, nesoša ātrus rezultātus jūsu dzīvē, tas ir brīnišķīgs faktors, kas nodrošina to koridoru, pa kuru jūs varēsiet netraucēti ieiet jaunās tūkstošgades straumē. Taču izmantojiet savu brīvo izvēli saprātīgi! Ar šo vēršanos – vēršanos pie jūsu saprāta – Es tad arī sāku savu sarunu ar jums. Jā, protams, labāk klausīties jūsu brīnišķīgo Sirdi. Kas var būt pareizāks par Sirds balsi? Taču planētas iedzīvotāju daudzie slāņi pagaidām vairāk ieklausās savā saprātā. Nu ko, saprātu arī var apmācīt jaunām garīgām vērtībām un salīdzināt savus lēmumus ar tām!

Bet tagad mēs runājam par to, kā Gaismas Darbinieki var palīdzēt cilvēcei. Kas ir izmanījies uz planētas, kas ļaus jums daudz EFEKTĪVĀK palīdzēt citiem cilvēkiem, un, tātad, arī Augšupcelšanās procesam kopumā?

Tagad Es atkal atgādināšu jau pateikto, taču, iespējams, vēl daudzu cilvēku nesaprasto. Gaismas Ģimene jau vairāk kā divdesmit gadu nenogurstoši runā par to, ka katram cilvēkam nepieciešams iemācītie klausīties sava Augstākā “Es” balsi. Daudziem cilvēkiem tas jau ir gan iespējami, gan reāli! Taču viņi tā arī nav izmantojuši piešķirto iespēju. Un tā galvenais iemesls ir viņu Duālās dzīves izvēle. Sirdsmīļie! Ja jūs līdz šim laikam aktīvi nesazināties ar savu “Es”, tas nozīmē, pirmām kārtām, ka jūs, pieņemot jauno dzīvi vārdos, neesat pieņēmuši to patiesībā! Jūs Garīgās dzīves normas nepadarāt par jūsu četrdimensiju dzīves normām. Jūs vienu realitāti neesat ienesuši otrā, bet tas ir viens jūsu galvenajiem uzdevumiem šajā iemiesojumā. Jūs neesat kļuvuši par to, kas jūs esat – Garu, pārvaldošu savu apziņu un ķermeni. Jūsu Augstākais “Es” sazinās ar katru no jums. Sazināšanās ar Augstāko “Es” process – tā ir plūsma no jūsu domām, kuras jūs negribat dzirdēt, vai arī šaubāties par to, ka tās dzirdat! Tās ir bezgalīgas zīmes, kuras jums gadās ceļā. Tie ir cilvēki, kur jums doti kā skolotāji un palīgi. Pārstājiet šaubīties! Jūsu Augstākais “Es” sazinās ar jums, un ir pienācis laiks klausīties un atbildēt viņam. Un, vēl vairāk, uzklausījušiem, sākt darboties! Ir laiks paņemt Garu aiz rokas un virzīties kopā ar viņu pa dzīvi! Un jau vairs neatlikt uz rītu to, ko var izdarīt šodien! Bet tieši šodien var izdarīt ļoti daudz! Pirmām kārtām, tieši šodien var pieņemt lēmumu, ka jūs, katrs no jums, ir Lielais Gars, atnācis uz Zemi, lai radītu jauno, bet nevis dzīvotu pēc vecajiem noteikumiem, Dualitātes un sistēmas, kura aiziet pagātnē, ietvaru noteiktiem. Jūsu tīrs nodoms – nodoms ATGRIEZT JUMS PATIESO VARENĪBU, BALSTĪTU UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBU, ir daudz vērts! Bet, izteikuši savu karsto vēlēšanos un tīro nodomu iegūt veselumu ar savu Augstāko “Es”, nepakļaujiet šaubām neko, kas ienāks jūsu dzīvē. Skatieties uz dzīvi ar plaši atvērtām bērna acīm, kurš dzīvo pasakā. Tāpēc ka, kā citādi saukt jūsu dzīvi, kurā pastāvīgi notiek brīnumi un īstenojumi? Jums vienīgi vajag ļaut dzīvei tecēt cauri jums, nepaātrinot notikumu iestāšanos. Jūs, dodot tīru nodomu, ļaujat notikumiem jūsu dzīvē sākt sakārtoties pašā piemērotākajā un labākajā veidā jūsu attīstībai. Zemes līmenī jūs, protams, sāksiet darboties, saņemot uzvednes un izmantojot atvērušās iespējas. Pie tam jums nevajag pielikt nekādas pārliecīgas pūles un nebūvēt pie tam ar saprātu iespējamos notikumu attīstības gājienus vēlamā rezultāta sasniegšanai. Tieciet, pasaule, kas ir ap jums, ir tik vieda, ka jūs iegūsiet VISU un pat vairāk, kā jūs vēlaties. VISS IR ĀRKĀRTĪGI VIENKĀRŠI! ATĻAUJIET JŪSU DZĪVEI UN BRĪNUMIEM BŪT! Viens tāds jūsu nodoms sāk mainīt realitāti, un uz jums ar trīsām sāk raudzīties tie, kuri tik ilgi ir jūs pārvaldījuši un uzskatījuši jūs par nekurnošiem izpildītājiem un enerģijas avotiem.

Mani Bērni! Jūs brīvprātīgi uzņēmāties uz saviem “Es” tamlīdzīgas lomas! Brīvprātīgi! Taču izpildīt “nekurnošu izpildītāju” lomas vairs nevajadzētu. Jūs, Gaismas Darbinieki, neesat sistēmas daļa. Jūs esat – Dieva-Radītāja daļas. Un jūs šeit esat tādēļ, lai radītu jauno dzīvi.

Tā kā vairums planētas cilvēku vēl arvien nav izgājuši uz sava “Es” kā Garīgas Būtnes apzināšanās līmeni, var un vajag attīstīt cilvēku apziņu, vēl vairāk – RADĪT CILVĒKU JAUNO APZIŅU.

Gaismas Darbinieki! Jums vienmēr ir bijusi iespēja caur planētas vai cilvēces kolektīvo apziņu vērsties pie visu planētas cilvēku Augstākajiem “Es”. Tagad situācija kardināli mainās. Mēs jau vēstījām, ka Zemes cilvēku Augstākie “Es” tagad maina savas struktūras. Tas kļuva iespējams, pateicoties jauno enerģiju atnākšanai, Dualitātes enerģiju kvalitatīvai transformācijai un jaunās magnētiskās enerģijas, pārradošas pašu planetārās dzīves būtību, atnākšanai. Par ko ir runa un kāpēc to ir tik svarīgi saprast?

MAINĀS CILVĒKU VISU AUGSTĀKO “ES” STRUKTŪRAS.

Tāpēc tas attiecas uz visiem, uz katru no jums! Augstāko “Es” struktūras sāk mainīties uz apvienošanās savā starpā pusi. Vienotības princips sāk organiski ieiet planētas cilvēku apziņā, vai viņi to grib, vai negrib. Apvienošanās norit nevis piespiedu kārtā, kardinālie pārveidojumi notiek ar Augstāko “Es” piekrišanu un viņu vadībā. Rezultātā tiek veiktas gan Zemes, gan cilvēces kolektīvās apziņas nepieciešamās korekcijas. Tieši šajā procesā jūs varat piedalīties tieši, sūtot caur saviem Augstākajiem “Es” mīlestības, vienotības enerģijas, pozitīvas noskaņas impulsus visiem planētas cilvēkiem – neatkarīgi no tā, kādas lomas viņi spēlēja jūsu duālajā eksistencē. To ir svarīgi saprast. Tādu sūtījumu paņēmieni var būt dažādi. Neko sarežģītu izdomāt nevajag. Jūs varat sūtīt mīlestības, vienotības enerģijas atsevišķam cilvēkam, varat – cilvēku kolektīvam vai pat visai cilvēces kolektīvajai apziņai. Varat strādāt individuāli, grupās, iet caur kopradīšanu ar Gaiju. Un svarīgi atcerēties, ka ir pietiekami strādāt caur savu Augstāko “Es”, tāpēc ka visu Augstāko “Es” struktūra ļauj momentāni dot iespēju jūsu pozitīvajam impulsam aiziet uz vajadzīgo struktūru un “tikt izdzirdētam”. Pie tam atcerieties, ka tiks pieņemti tikai tie impulsi, kuri veicina cilvēku apziņas vienotību un harmonizāciju. Tādas pašas Mīlestības un Harmonijas enerģētiskās paketes jūs varat sūtīt caur planētas Augstāko “Es” uz cilvēces kolektīvo apziņu. Analoģiski varat sūtīt aicinājumus un nodomu enerģiju uz visu planetārās vienotības formu kolektīvo apziņu un saņemt no turienes Mīlestības un Atbalsta enerģijas! Tieši tā! Tāpēc ka daudzas dzīvības formas uz Zemes ievērojamā mērā saglabāja vienotības spēku tai laikā, kamēr jūs izpildījāt Dualitātes programmu. Un citu dzīvības formu – piemēram, Delfīnu un Vaļu – vienotās apziņas sniegs nenovērtējumu palīdzību cilvēku apziņas attīstībā. Un atcerieties, radot Jaunās Beznosacījuma Mīlestības enerģijās, jūs paaugstināt ne tikai savu paša vibrāciju līmeni, bet arī cilvēku ap jums, kā arī – planētas kopumā – vibrāciju līmeni. Un, jo vairāk cilvēku sāk radīt uz Mīlestības viļņiem, nebalstoties uz Dualitātes un baiļu enerģijām (“ka tik kas nenotiktu”, “bet, ja es pēkšņi kaitēšu savam “Es”, pazaudēšu paša enerģijas”), jo ātrāk mēs nonākam pie mūsu vienotības Mīlestības enerģijās, pastiprinām efektu visiem mūsu kopīgajiem impulsiem par labu visai cilvēcei, visām dzīvības formām uz planētas, pašai Zemei kopumā.

Un tā, Es aicinu jūs sākt nopietnu darbu VIENOTĪBAS programmas izpildīšanā. Tas tagad ir aktuāli augstākajā pakāpē!

Mani Bērni! Gaismas Darbinieki! Visi garīgi mostošies cilvēki! Neceriet, ka situācija uzlabosies pati no sevis. Jūs pilnīgi apzināti gājāt uz Dualitātes Eksperimentu, neviens jūsu vietā to neizpildīja. Tieši tāpat arī iziešanai no Dualitātes ir jākļūst par jūsu ārkārtīgu pieredzi, kurai seko visa Galaktika. JUMS PAŠIEM IR JĀIZIET NO DUALITĀTES. Jūsu vietu to neviens neizdarīs!

Tas, protams, nenozīmē, ka mēs tikai novērojam. Jūs jau zināt no mana vēstījuma, ka no Dualitātes spēles sākuma brīža Galaktikā uzreiz sākās atbilstoša gatavošanās palīdzībai jums pēc Lielā Eksperimenta beigām. Palīdzība jau nāk, tā ir pietiekamā pakāpē daudzveidīga, par ko mēs jums pastāvīgi vēstām. Taču, cik jūs patstāvīgi attīstījāt Eksperimentu, tik patstāvīgi jums nepieciešams arī iziet no tā, ņemot vērā to, ka jūs paši gribējāt apgūt arī šo pārejas periodu. Jā, es vēlreiz gribu jums atgādināt, ka vairums tagad uz Zemes klātesošo Eņģeļu no Centrālās Garīgās Saules, kādi jūs esat, gribēja būt uz šīs eksperimentālās planētas Eksperimenta pārtraukšanas un iziešanas no tā periodā. Šo pieredzi jums vēl stāv priekšā iziet, apkopot un uzdāvināt visai Galaktikai. Un tāpēc tās Veltes, kuras jums sūta no galaktikas, ir bezprecedenta palīdzība jums, taču tomēr neizslēdz jūsu pašu aktivitāti un garīgo tiekšanos uz iziešanu uz jaunu planetārās vienotības līmeni.

Mani dārgie Bērni! Tagad es gribu jums atgādināt, ka tradicionāli ir pieņemts jūsu sabiedrībā atzīmēt piemiņas cienīgus datumus. Un vai tad Galaktiskā Kristus-Melhisedeka Paziņojuma par Dualitātes Eksperimenta atcelšanu diena nav svētku datums? Ir! Tie ir neparasti kosmiski svētki! Cik daudz ilgu tūkstošgažu jūs gājāt uz šo robežu! Un mēs tagad tuvojamies ar jums šim brīnišķīgajam datumam. Sakarā ar to gribu jums piedāvāt pienācīgi atzīmēt šo datumu ar ĻOTI SVARĪGU Gaismas Darbu.

Es, Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, piedāvāju radīt 21. februāra dienā priekšnoteikumus pilnīgai iziešanai no Dualitātes. MUMS STĀV PRIEKŠĀ VEIKT KOLEKTĪVU PLANETĀRU SVĒTU CEREMONIJU.

Šīs ceremonijas mērķis ir ATGRIEZT DZĪVĒ VIENOTO APZIŅU, PĀRVEST VIŅU UZ JAUNU DIEVIŠĶU PAMATU. BET PRIEKŠ TĀ, SIRDSMĪĻOTIE, STĀV PRIEKŠĀ ATGRIEZT DZĪVĒ ARĪ KĀDU SAKRĀLU KRISTĀLISKU STRUKTŪRU.

Kāpēc – nevis radīt, bet tieši ATGRIEZT DZĪVĒ?!

Ak! Eņģeļi mani, atnākušie uz Lemūriju! Jūs varat ar Sirdi atcerēties, ko izdarījām mēs ar jums pirms tā, kad jūs, šķīrušies no sava eņģeliskā diženuma, aiztraucāties uz cilvēku ķermeņiem. Notika tas mazliet vairāk kā pirms simts tūkstoš gadiem – pēc jūsu lineārā laika. Mēs ar jums deaktivizējām lielu kristāliski-magnētisku radījumu. Un tas bija ļoti svarīgs solis jūsu ATDALĪŠANAI, jūsu APZIŅAS atdalīšanai! APZIŅA CILVĒCISKĀ ATDALĪTA TIKA NO APZIŅAS PLANETĀRĀS TĀS PAŠAS DEAKTIVIZĀCIJAS REZULTĀTĀ!

Vārds šim radījumam ir MAITREIJAS KRISTĀLS .

Vairāk kā simts tūkstoš gadu šis Lielais Kristāls atrodas “aizmigušā” stāvoklī. Viņa iekšējās Kosmiskās Ugunis ir nodzisušas – uz mūsu Lielā Eksperimenta noslēdzošā etapa laiku. Tikai bez Maitreijas Kristāla kļuva iespējama tā Dualitātes forma, kurā jūs iegremdējāties. Jūsu, cilvēku, atslēgšana no Vienotās Planetārās Apziņas bija viens no galvenajiem ieiešanas Dualitātē noteikumiem. Jūs iegājāt EGOCENTRISKĀS APZIŅAS pasaulē, domājot, ka cilvēks ir vienīgā saprātīgā būtne uz planētas un pat – Visumā. Tas bija nepieciešams mūsu Lielajam Eksperimentam! Ja jūs neatslēgtu no VIENOTĀS PLANETĀRĀS APZIŅAS, tad jūs nekad nebūtu aizmirsuši par simtu un pat tūkstošu saprātīgu būtņu sugu eksistenci, kuras mitinās kopā ar jums uz planētas Zeme. Taču jūsu atdalīšana bija nepieciešamais noteikums PATSTĀVĪGAI ATTĪSTĪBAI, ĪPAŠAI EVOLŪCIJAI DUALITĀTĒ.

MAITREIJAS KRISTĀLS ir tā struktūra, kura dzemdina enerģētiski-magnētisku, kristālisku lauku, kurš ļauj EKSISTĒT VISU DZĪVĪBAS FORMU APZIŅAS VIENOTĪBAI!

MAITREIJAS KRISTĀLA ATGRIEŠANA DZĪVĒ – TĀ IR JŪSU ATGRIEŠANĀS PLANETĀRAJĀ VIENOTĪBĀ, PLANETĀRĀS APZIŅAS VIENOTĪBĀ.

TAČU MAITREIJAS KRISTĀLA ATGRIEŠANA DZĪVĒ – TAS IR VĒL ARĪ EFEKTĪVS CEĻŠ PIE PĀRMAIŅĀM CILVĒCES KOLEKTĪVAJĀ APZIŅĀ. TĀ IR DUĀLĀS APZIŅAS NOMAIŅA AR VIENOTO DIEVIŠĶO.

Mani Bērni! Iziešana uz JAUNU APZIŅAS LĪMENI IR NESARAUJAMI SAISTĪTA AR KRISTĀLISKO DZĪVĪBAS FORMU ATTĪSTĪBU UZ JŪSU PLANĒTAS. Pateicoties Maitreijas Kristālam, mēs radīsim īpašu vienotu kristālisku lauku, kas ļaus radīt APZIŅAS VIENOTĪBU. BET VIENOTA CILVĒCES UN VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU APZIŅA IR NEPIECIEŠAMS NOTEIKUMS AUGŠUPCELŠANAI, JŪSU PĀREJAI UZ PIEKTO UN AUGSTĀKĀM DIMENSIJĀM.

Ar kristālisko apziņas formu attīstību līdz nesenam laikam aktīvi nodarbojās pamatā tikai speciālisti no Galaktiskā Dienesta Kristālisko dzīvības formu attīstībā (saīsināti – Galaktiskais Kristāliskais Dienests). Jā, tāds dienests Galaktikā ir, un tas aktīvi strādā uz planētas. Ir pienācis laiks jums, Sirdsmīļie, arvien aktīvāk iesaistīties kopradīšanā ar šo Dienestu, kļūt par tā aktīviem Darbiniekiem. Starp citu, daudzi no iemiesotajiem Gaismas Darbiniekiem ir tā pārstāvji šeit, uz planētas Zeme. Viņu misija ir attīstīt kristāliskās planetārās dzīvības formas kā pamatu VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU ATTĪSTĪBAI, tajā skaitā – cilvēces Dievišķajai Evolūcijai.

Gaismas Darbinieki!

Bet tagad ir pienācis laiks atgādināt, ka jums uz planētas ir pilnīga DIEVIŠĶĀS APZIŅAS struktūra. Tas ir Kristus Apziņas Režģis jeb Dievišķās Vienotības Apziņas Režģis. KRISTUS APZIŅAS REŽĢIS ir VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU, VISU PLANETĀRO CIVILIZĀCIJU – PAGĀTNES UN NĀKOTNES – apziņas attīstības rezultāts. Tas ir Dievišķās Apziņas Etalons, kuru var apjēgt, apgūt bezgalīgi. Režģis mijiedarbojas ar visām planetārajām kristāliskajām struktūrām. Viņas ir nesēji speciāliem, gaismas, enerģētiskās informācijas, magnētiskiem laukiem, kuri nodrošina apziņas eksistenci planetārajām dzīvības formām, tajā skaitā – arī cilvēces apziņai. Gaismas, enerģētiskās informācijas, magnētiskie lauki ir planetāro kristālisko struktūru daļa. Jaunu kristālisku struktūru dzimšana ļauj dzimt jaunām lauka struktūrām, kuras savukārt ļauj iziet uz jaunu līmeni mijiedarbībai starp Kristus Apziņas Režģi un cilvēku – individuālu un kolektīvu – apziņu. Tikko aktivizētās kristāliskās struktūras ir tie posmi, kurus nepieciešams harmoniski savienot ar Kristus Apziņas Režģi, kurš ir galvenais elements Vienotās Apziņas Radīšanā un, attiecīgi, jūsu iziešanā no Dualitātes apstākļiem. Jo attīstītāki ir planētas kristāliskie lauki, jo dziļāku pieeju iegūst planētas iemītnieki vissvētākajam – Kristus Apziņas Režģim.

Nesen Gaismas Ģimene paziņoja jums par Kristāliskās Matricas-999 radīšanu. Šī jaunā struktūra tagad ļauj mums veikt MAITREIJAS KRISTĀLA ATGRIEŠANAS DZĪVĒ SVĒTO CEREMONIJU. Rezultātā mēs spēsim radīt jaunu lauku mijiedarbībai ar Kristus Apziņas Režģi un ienest cilvēces apziņā JAUNUS DIEVIŠĶUS APZIŅAS ETALONUS.

Un tā, 2013. gada 21. februārī Gaismas Ģimene piedāvā veikt MAITREIJAS KRISTĀLA ATGRIEŠANAS DZĪVĒ SVĒTO CEREMONIJU.

Taču ar to Gaismas Jaunrade nebeigsies. Ir nepieciešamība pēc mūsu kolektīvās jaunrades 2013. gada 26. februārī. Tajā dienā mēs ar jums veiksim jaunu ceļojumu uz Baloža Debesu Velvi un Planētas Magnētiskajā Kodolā. Mēs turpināsim jaunā magnētisma radīšanu, lai visas PLANETĀRĀS KRISTĀLISKĀS STRUKTŪRAS SPĒTU IZSTAROT JAUNUS LAUKUS. PATEICOTIES VIŅIEM, CILVĒCE IZIES UZ JAUNU APZIŅAS LĪMENI. Ar to pašu mēs iedvesīsim jaunu enerģētisko magnētismu arī Maitreijas Kristālā, kurš ne tikai atdzims, bet arī sāks attīstīties, saņemot jaunas evolūcijas Dievišķās Programmas.

Mani dārgie Bērni! Zemes Bērni! Galaktikas Bērni! Es ļoti gribu radīt kopā ar jums atbildīgajās dienās 2013. gada 21. februārī un 26. februārī. Īstenosim Svēto Ceremoniju Apziņas Vienotības radīšanā kopā – balstoties uz lielo Mīlestību, kura izplūst no Jaunās Mīlestības Zieda Sirds centra! Kopā spersim ļoti svarīgu soli pa iziešanas no Dualitātes ceļu!

AICINU VEIKT SVĒTO CEREMONIJU VISAS, GARĪGI PAMODUŠĀS SIRDIS, KURAS TIECAS UZ JAUNO DZĪVI!

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks – vienmēr ar jums un vienmēr jūsu Sakrālajā Sirdī.

2013. gada 12. februārī

AICINĀM VEIKT CEREMONIJU

“MAITREIJAS KRISTĀLA ATGRIEŠANA DZĪVĒ”

21. februārī 21:00 pēc Maskavas laika. Visus, kas nevarēs piedalīties Ceremonijā norādītājā laikā, lūdzam pievienoties ērtā laikā – strādāt režīmā “šeit un tagad”.

http://www.magnitiduha.info/archives/5553

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email