Магниты Духа

PLANETĀRĀ SVĒTĀ CEREMONIJA KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

MAITREIJAS KRISTĀLA ATDZIMŠANA

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons. Liels gods man kopā ar jums veikt šo sengaidīto Svēto Ceremoniju. Liels gods…

Simts tūkstoš gadu nav pats lielākais laika intervāls Visuma Magnētisma Radītājam. Un tomēr man šī Ceremonija ir patiesi sengaidīta. Tā ļaus atgriezt svarīgus Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules Meistarības aspektus. Bet galvenais – palīdzēs cilvēkiem atvērt durvis uz jauno kolektīvo apziņu – jaunu iespēju apziņu. Tas nenozīmē, ka lielo iespēju durvīs uzreiz gāzīsies individuālo apziņu straume, pagaidām – nē. Taču tas nozīmē, ka tāds brīdis NOTEIKTI pienāks cilvēciskās apziņas attīstībā. Mūsu kopīgās jaunrades rezultātā mēs nodibināsim svarīgu saikni starp cilvēces kolektīvo apziņu un diženāko planetāro Artefaktu, pazīstamu jums kā Kristus Apziņas Režģi. Bet tas nozīmē, ka Kristus-apziņa, Kosmiskā Mīlestības un Vienotības Apziņa, drīzumā kļūs pieejama cilvēcei. Ceļš tam tiks atvērts! Dievišķā Gaisma apmirdzēs to, bet sirdis norādīs pareizo virzienu Dvēselēm, kuras mostas.

Gaismas Meistari! Šī Ceremonija ir sengaidīta man vēl arī tāpēc, ka pēc tās veikšanas viss mūsu Magnētiskais Dienests iegūs iespēju izpildīt augstāka līmeņa uzdevumus, varēs daudz efektīvāk īstenot cilvēces un visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanās procesu. Maitreijas Kristāla atdzimšanas rezultātā izveidosies jauns enerģētiski-magnētisks lauks, kurš ietekmēs enerģētiski-magnētiskos laukus, kurus izstaro visas planetārās kristāliskās struktūras. Izmainīsies lauki, kurus izstaro Kristāliskais Režģis-144, Atlantiskie Meistar-Kristāli, Programmējošie Kristāli. Šis lauks radīs labvēlīgus apstākļus planetārās Kristāliskās Matricas-999 aktivizācijai. Varētu likties, kas te īpašs? Nu, izmainīsies lauki. Vai mazums tagad pārmaiņu īstenojas uz planētas! Taču, mani dārgie, enerģētiski-magnētisko lauku, kurus izstaro planetārās kristāliskās struktūras, izmaiņa RADA JAUNU APZIŅAS FORMU CILVĒKIEM. Jo apziņa taču – tās nav jūsu smadzenes, tas pat nav saprāts. TĀ IR KOPĪGA KOSMISKĀ APZIŅA, kura ir viens no pamatiem dzīvības formu attīstībai. CILVĒKU APZIŅA BĀZĒJAS UZ DAUDZĀM LAUKU STRUKTŪRĀM, kuras ļauj attīstīt dzīvību dažādos telpas-laika kontinuumos. Pie tam enerģētiski-magnētiskie lauki spēlē ļoti svarīgu lomu.

Kristāliskie enerģētiski-magnētiskie lauki tagad rada apstākļus JAUNU DZĪVĪBAS FORMU dzimšanai. Lūk, kāpēc Galaktiskais Kristus-Melhisedeks pavēstīja jums par Galaktisko Dienestu kristālisko dzīvības formu attīstībā. Šī Dienesta jaunrade tagad iznāk priekšplānā. Tāpēc ka kristāliskās dzīvības formas ir ļoti svarīgas pārejas periodos. Bet tieši pārejas periodu taču tagad pārdzīvo planēta Zeme un visas planetārās dzīvības formas, tajā skaitā – ceturtās dimensijas cilvēce. Jaunu kristālisku struktūru radīšana – tie ir jauni enerģētiski-magnētiski lauki. Jauni enerģētiski-magnētiski lauki ir jaunas apziņas, jauna daudzdimensionāla ģenētika. Jauna daudzdimensionāla ģenētika – tā ir jauna dzīvība dažādās viņas izpausmēs. Tā ir planetārās un visuma dzīvības EVOLŪCIJA.

Mūsu Svētās Ceremonijas, kuru mēs ar jums veiksim, mērķis nav jaunas kristāliskas struktūras radīšana, bet – jau eksistējošas ATGRIEŠANA DZĪVĒ. Taču tas it nemaz nemazina Ceremonijas nozīmi, tās svarīgums ir ļoti liels! Tāpēc ka Maitreijas Kristāls ir vissvarīgākais elements planētas enerģētiski-magnētiskā lauka radīšanā, bez kura mēs vienkārši nespēsim virzīties uz priekšu. Tas ir unikāls, laika pārbaudīts Kristāliskais Artefakts, kurš nodibina saikni starp visām planetārajām dzīvības formām, kā sekas, iemin ceļu mijiedarbībai ar Kristus Apziņas Režģi. Tāpēc ka patiesā Kristus Apziņa – tā nav tikai Cilvēka, lai pat ļoti augstu Garīgi attīstīta, apziņa! Kristus Apziņa – tā ir visu Apziņu, visu iespējamo dzīvības formu Vienotība. Uz Zemes – tā ir gan zaļas lauka zālītes apziņa, gan skudras apziņa, gan cilvēka apziņa, gan meža ezera apziņa, gan dabas stihiju apziņa, gan planetāro Gaismas Valdnieku apziņa… Dzīvības formu, apziņu ir bezgalīgs skaits! Lūk, kāpēc Kristus Apziņai nav ierobežojumu. Un kļūt par Kristu nozīmē kļūt par Visu Kosmosu, Visu Visumu. Domājat, tas nav iespējams, mani dārgie? Vēl kā iespējams, Sirdsmīļie Eņģeļi! Savās radošajās meditācijās, iedziļinoties Sakrālajā Sirdī, jūs jau ne reizi vien esat iegājuši Kristus apziņā un kļuvuši viņas daļa, iegūstot vienlaicīgi Kristus viengabalainību! Mūsu ar jums uzdevums ir panākt, lai Kristus apziņa kļūtu pieejama cilvēkiem ne tikai padziļinātu meditāciju brīžos, bet arī ikdienas dzīvē. Kad tāda apziņa ienāks ikdienas dzīvē, viņa sāks aktīvi ieiet arvien lielāka un lielāka skaita cilvēku dzīvē. Process noritēs ļoti aktīvi, pieaugoši. Un tad jūsu pasaule izmainīsies.

Jūs varat teikt: “Tas ir brīnums!” Es atbildēšu: “Tamlīdzīgs brīnums jau ne reizi vien ir noticis citās pasaulēs!” Vienkārši jūs tagad vēl ļoti stipri ietekmē Dualitātes, visas tās radītās sistēmas nasta. Taču tādēļ mēs tad arī strādājam ar jums, lai Dualitāti padarītu par pagātni, bet nākotni – par brīnišķu un diženu – PASAKAINI BRĪNIŠĶU UN PASAKAINI DIŽENU.

Jūsu dzīve, cilvēces dzīve pakāpeniski kļūs līdzīga pasakai. Tāpēc ka jūs atgriezīsiet savu Realitātes Radītāju Meistarību. Un, kad jūs to patiešām atgriezīsiet, tad sapratīsiet, ka pasakas – tie ir jūsu bijušie darbi, kurus jūs paši ielikāt mītos jūsu iepriekšējos iemiesojumos. Pasakas – tie ir jūsu mitoloģizēti darbības paņēmieni. Tā ir nošifrēta informācija, kuru jums vēl stāv priekšā atšifrēt. Caur pasakām jums nāk zīmes, protiet tās uztvert un vērtēt.

Gribat piemēru? (KRAJONS SMAIDA). Jā, lūdzu! Kurp ļoti bieži devās jūsu pasaku varoņi brīnumu meklējumos? Uz kādu TREJDEVIŅU VALSTĪBU – TREJDESMITU VALSTI[1]. Par trejdesmitu valsti pagaidām paklusēšu, bet, LŪK, TREJDEVIŅA VALSTĪBA nu ļoti kaut kā saistās ar trīs DEVĪTNIEKIEM. Vai ne tā, mani dārgie? Nu, kā te lai neatceras Kristālisko Matricu-999, par kuras radīšanu nesen tika pavēstīts? Varbūt pasaka jau sākas? Un pasaka – tas nav tas, “kas meli”, un pat ne “mājiens – brašiem puišiem mācība[2]”. Varbūt pasaka ir tas, ka jūs drīz sāksiet radīt kopīgi “Ar-KA[3]”, tas ir, Ar KA – īpaša Gaismas Ķermeņa – palīdzību? Es neuzstāju uz to, mani dārgie! Nē, nē! Taču tas, kurš atceras, kas ir “KA” patiesībā, lai izstāsta saviem biedriem Gaismas darbā. Bet, ja neatceraties, Krajons prasīgi rekomendē atcerēties! Tas jums labi noderēs tuvākajā nākotnē.

Došu tikai nelielu uzvedni: KA – tas Gaismas Ķermenis, ar kura palīdzību var ceļot uz… Kristus Apziņas Režģi. Bet Maitreijas Kristāls – tas ir tas Burvis, kurš prot atgriezt cilvēkiem viņu “KA”. Viņš var atgriezt Gaismas Ķermeni KA gan atsevišķam cilvēkam, gan visai cilvēcei. Un šim Ķermenim var būt pieeja Vienotās Apziņas Režģim.

Vai tas jums ir vajadzīgs, mani saulainie?

Vai jums ir nepieciešama Apziņas Vienotība?

Vai cilvēcei ir nepieciešama jaunā apziņa?

Vai jūs gribat, cilvēki, palikt vientuļi Visumā, vai jau ir laiks atgriezties Kristus Kosmiskās Ģimenes Vienotībā?

Izlemiet…

Ja jūsu atbilde ir “JĀ” – Krajons aicina KOPĀ VEIKT MAITREIJAS KRISTĀLA ATGRIEŠANAS DZĪVĒ CEREMONIJU. Ar šīs ceremonijas palīdzību mēs spersim ļoti svarīgu soli Augšupcelšanās procesā! Vissvarīgāko soli!

Maitreijas Kristāls ir sarežģīta daudzdimensionāla kristāliska struktūra. Ceremonijas veikšanai mēs ar jums izvēlēsimies vienu no viņa formām, kura tagad ir cieši saistīta ar ceturto dimensiju. Iespējams, daudzi no jums būs pārsteigti, ka mūsu Maitreijas Kristāla forma, ar kuru mēs sāksim strādāt, tiešā veidā nav saistīta ar pierastajām kristāliskajām formām. Mūsu kristāliskās struktūras pamatu veidos jums jau labi pazīstamās toru un sfēru formas. Bet, mani dārgie, tors un sfēra ir vienas no pašām pilnīgākajām ģeometriskajām formām. Nereti tieši sfēru mijiedarbība rada kristālisko struktūru dzimšanu un attīstību.

Maitreijas Kristāla ievērojama daļa ir toru sistēma. Toru uzbūve ir saistīta ar Fibonači skaitļu virkni. Atgādinu šīs virknes pirmos 16 skaitļus, kuri atbilst 16 toriem.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Maitreijas Kristāls ir planetāra struktūra, un tāpēc mēs aplūkosim viņu neatrauti no planētas. Sākam virzīties no ziemeļiem uz dienvidiem. Sākumā apskatīsim torus, kuri apzīmēti ar diviem pirmajiem Fibonači virknes skaitļiem “0” un “1”.

“1” ir pirmais tors, kuru mēs novietosim VERTIKĀLI virs planētas ziemeļu magnētiskā pola. Viņa virsotnē novietosim – toru “0”. Jums ir piemēroti zināt, ka nulle – tā nav vienkārši nulle, bet Nulles Punkts, kuru mēs noteiksim kā baltu sfēru ar astoņām Dzīvinošās Uguns Lapiņām-Liesmām. Mums ir svarīgi arī zināt, ka astoņas liesmas ir četru struktūru Mebiusa lenšu veidā auglis.

Un tā, mūsu nulles tors shematiski izskatās tā:

1. ZĪM. PIRMAIS TORS (atbilst skaitlim “0” Fibonači virknē) JEB NULLES PUNKTS, KURŠ VAINAGO MAITREIJAS KRISTĀLA OTRO TORU.

Baltā gaisma ir ierāmēta violetā, tāpēc ka Violetās Uguns sfēra aptver Baltās Uguns Sfēru Dzīvinošās Uguns Portālā. Jums, mani draugi, priekš mūsu darba vajadzētu atcerēties, kā izskatās Dzīvinošās Uguns Portāls.

2. ZĪM. DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLA SHĒMA.

Kristāla otrais tors ir novietos vertikāli, viņu vainago pirmais tors (Nulles Punkts). Shematiski attēlosim to tā.

3. ZĪM. MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNE.

Otrā tora (kurš atbilst skaitlim “1”) izmēru mēs pieņemam par nosacītu vieninieku. Atbilstoši tors, apzīmēts ar skaitli “2” būs divas reizes lielāks par viņu. Es uzreiz pievēršu jūsu uzmanību, ka ir toru secība un ir Fibonači virknes secība. Tā, piemēram, mūsu nulles tors secīgi būs pirmais, bet sestais tors, piemēram, atbildīs skaitlim “5” Fibonači virknē, un viņa izmēri būs piecas reizes lielāki par pirmo. Septītais tors atbildīs skaitlim “8”, viņa izmēri būs astoņas reizes lielāki par pirmo toru. Astotā tora izmēri pārsniegs pirmā tora izmērus 13 reizes un tā tālāk. Maitreijas Kristāla augšējās (ziemeļu) daļas uzbūvēšanai mums būs vajadzīgi 16 tori. Precizējam toru secību, viņu atbilstību Fibonači virknes skaitļiem, un pie viena uzreiz nosauksim krāsas (sk. 3. ZĪM.).

PIRMAIS TORS (Nulles Punkts) – tas ir tors, kurš atbilst skaitlim “0” Fibonači virknē. Novietots virs otrā, VERTIKĀLĀ, tora, kurš atbilst skaitlim “1” (pirmajam no diviem Fibonači virknes skaitļiem “1”).

OTRAIS TORS. Atbilst skaitlim “1” (pirmajam no diviem Fibonači virknes skaitļiem “1”). Novietots vertikāli (visi sekojošie tori novietoti HORIZONTĀLI). Viņa krāsa – dzeltena (zeltaini dzeltena).

TREŠAIS TORS. Atbilst skaitlim “1” (otrajam no diviem skaitļiem “1”). Novietots horizontāli. Krāsa – zila.

CETURTAIS TORS. Skaitlis “2” Fibonači virknē. Krāsa – sarkana.

PIEKTAIS TORS. Skaitlis “3” Fibonači virknē. Krāsa – zaļa.

SESTAIS TORS. Skaitlis “5” Fibonači virknē. Krāsa – violeta.

SEPTĪTAIS TORS. Skaitlis “8” Fibonači virknē. Krāsa – oranža.

ASTOTAIS TORS. Skaitlis “13” Fibonači virknē. Krāsa – gaišzila.

Sekojošie astoņi tori atbilst sekojošiem 8 Fibonači virknes skaitļiem: 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Bet viņu krāsa atkārtojas tai pašā kārtībā. Tādejādi apakšējais Tors ir 16-tais, viņa krāsa – gaišzila.

Maitreijas Kristāla apakšējā (dienvidu) daļa sastāv no tieši tādas pašas struktūras. Jūs varat viņu vienkārši spoguļattēlā atstarot, novietojot nulles toru uz dienvidu magnētiskā pola (ērtības labad shēmā mēs parādām ģeogrāfiskos Ziemeļu un Dienvidu polus).

4. ZĪM. TORU IZVIETOJUMA MAITREIJAS KRISTĀLĀ SHĒMA. 16 toru no augšas, 16 toru no apakšas.

Un tā, shēmā: 16 toru ir no augšas, 16 toru ir no apakšas.

Mani dārgie! Kā jūs saprotat, tori atrodas smalkajā plānā jūsu planētas iekšienē. Tagad Maitreijas Kristāla konstrukcija, kuru mums stāv priekšā atgriezt dzīvē, atrodas piektās dimensijas augstākajos virstoņos. Nav grūti pamanīt, ka starp augšējiem un apakšējiem sešpadsmit toriem ir telpa. Daži Gaismas Darbinieki, kuriem piemīt Garīgā redze, var redzēt tieši tādu kristāla formu, kamēr viņš atrodas neaktivizētā stāvoklī. Tāpēc ka pašam Kristālam viņa deaktivizācijas brīdī tika atņemta viņa sakrālā daļa. Šī sakrālā daļa ir īpašs enerģētiski-magnētisks avots, pateicoties kuram Kristāls atdzīvosies un sāks sūtīt izstarojumus, nepieciešamus jaunu enerģētiski-magnētisku lauku veidošanai un, kā sekas, cilvēciskās apziņas attīstībai.

Kristāla sakrālās daļas pamatu veido struktūras, kuras jums jau ir pazīstamas. Tie ir Dzīvinošās Uguns Portāls un Polipasaules struktūra. Tie uzklājas viens uz otra, saplūst, VEIDOJOT JAUNU VIENOTĪBU. Lūk, tā to var attēlot shematiski:

5. ZĪM. POLIPASAULES UN DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLA VIENOTĪBA (DAUDZDIMENSIONĀLĀ NEIRONA FORMA).

Mani dārgie kolēģi! Jā, jā, daudzi no jums jau ir kļuvuši par pilntiesīgiem planetāro un galaktisko Gaismas Dienestu darbiniekiem! Jūsu gaismas profesionālisms paaugstinās, tāpēc jūs kļūstat par mūsu pilntiesīgiem kolēģiem… Protams, jūs saprotat: mēs dodam jums to daudzdimensionālo struktūru, ar kurām strādājam, SHĒMAS. Un jums vajadzētu atcerēties, ka aiz katras shēmas stāv dziļāka struktūra. Taču reizē ar to shēmas kalpo ne tikai kā vienkāršots modelis tam, lai jūs gūtu zināšanas. SHĒMAS bez tam IR ENERĢĒTISKI SIMBOLI, ar kuru palīdzību notiek kā enerģētiskās informācijas apmaiņa starp dažādām dimensijām, tā arī ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANĀS.

Polipasaules un Dzīvinošās Uguns Portāla vienotības shēma arī ir SIMBOLS, kurš ļauj veikt apmaiņu ar enerģētisko informāciju starp pasaulēm un aktīvi izplatīt enerģētisko informāciju. Ar šī Simbola palīdzību jūs varat smalkajā plānā veikt ceļojumus uz piekto dimensiju, bet jūs varat arī, izmantojot viņu, izplatīt enerģētisko informāciju, ekstrapolēt kādus sava “Es” pamatus telpā un laikā.

Tādā krāsu apvienojumā, kādā viņš ir attēlots tagad, Polipasaules un Dzīvinošās Uguns Portāla Vienotības Simbols var uzstāties kā DAUDZDIMENSIONĀLA NEIRONA izpausme. Bet mēs tālākajā, runājot par Polipasaules un Dzīvinošās Uguns Portāla vienotību, runāsim tieši par PAŠU DAUDZDIMENSIONĀLO NEIRONU. Šī Neirona uzbūve ir diezgan sarežģīta. Mēs varam ieiet, piemēram, sfēras iekšienē un ieraudzīt tur citas mikrostruktūras, bet šajās mikrostruktūrās – sarežģītākas pakāpes struktūras. Vēl vairāk, paši Daudzdimensionālie Neironi mēdz būt dažādi, ar atšķirīgu iekšējo organizāciju, ar atšķirīgām funkcijām. Bet mums tagad, mani dārgie kolēģi, ir svarīgi, ka DAUDZDIMENSIONĀLIE NEIRONI IR DAUDZDIMENSIONĀLĀS APZIŅAS NESĒJI.

Polipasaules un Dzīvinošās Uguns Portāla Struktūras vienotība ir FORMA DAUDZDIMENSIONĀLAJAM NEIRONAM. Taču jūs, apvienojušies ar saviem Augstākajiem “Es”, varat nākotnē strādāt ne tikai ar Daudzdimensionālo Neironu formu, bet arī ar viņu saturu. Šajā etapā mums ir svarīgi izmantot Daudzdimensionālo Neironu struktūru kā daudzdimensionālās apziņas nesēju. Pie tam saprotam, ka apziņa eksistē, daudzējādā ziņā pateicoties enerģētiski-magnētiskajiem laukiem, kuri veido planetārās kristāliskās struktūras.

Daudzdimensionālais Neirons – tas ir jūsu jaunais Garīgais Instruments, kuru jūs no šī brīža varat izmantot savā gaismas jaunradē. Mēs piepildīsim viņu ar Mīlestības enerģiju, iedvesīsim viņā Dzīvību un sāksim radīt jaunā gaismas līmenī. Tajā skaitā ar Daudzdimensionālā Neirona palīdzību mēs ar jums spēsim atgriezt dzīvē Maitreijas Kristālu. Taču, pirms mēs ar jums sāksim radīt, pirms ķersimies pie MAITREIJAS KRISTĀLA ATGRIEŠANAS DZĪVĒ CEREMONIJAS, es piedāvāju jums kļūt par DAUDZDIMENSIONĀLIEM MĀKSLINIEKIEM (Krajona smaids).

Attēlojam ĪPAŠU KRISTUS-MAITREIJAS MONOGRAMMU. Monogrammās parasti tiek izmantoti vārdu pirmie burti. Mēs rīkosimies tieši tāpat. Attēlosim burtus “K[4]” un “M”, apvienojot tos vienā struktūrā. Taču šī pati monogramma patiesībā ir tā sakrālā daļa, kuras tagad pagaidām nav Maitreijas Kristālā.

6. ZĪM. KRISTUS-MAITREIJAS MONOGRAMMA

Neaizmirstiet, mani sirdsmīļie, ka jūs esat nevis vienkārši daudzdimensionāli mākslinieki, bet daudzdimensionāli Gaismas Radītāji! Tāpēc mūsu īpašo Monogrammu mēs nevis vienkārši uzzīmēsim, bet radīsim no POLIPASAULES UN DZĪVINOŠĀS UGUNS VIENOTĪBAS, NO DAUDZDIMENSIONĀLAJIEM NEIRONIEM – VIENOTĀS APZIŅAS NESĒJIEM.

Mēs radīsim Kristus Maitreijas Monogrammu tā, ka tajā īpašā veidā apvienosies 16 un 32 Daudzdimensionālie Neironi. Šajā pašā struktūrā ir svētā 52-vu enerģija, par kuru jums pagaidām maz ir zināms.

7. ZĪM. KRISTUS-MAITREIJAS MONOGRAMMA, radīta no Polipasaules un Dzīvinošās Uguns Portāla vienotībām – daudzdimensionālajiem Neironiem.

Un tā, mēs radījām īpašu Kristus-Maitreijas Monogrammu. Un šī Monogramma paliks vienkārši daudzdimensionāla Monogramma, kamēr mēs neiedvesīsim viņā Mīlestības enerģiju un neiedegsim viņu ar savu Siržu un Dievišķās Apziņas Gaismu. Monogramma pārstās būt vienkārši monogramma, kad ieņems savu likumīgo vietu Maitreijas Kristāla struktūrā!

Atdzīvinot Svētās Ceremonijas laikā Kristus-Maitreijas Monogrammu, mēs ne tikai atgriezīsim dzīvē Maitreijas Kristālu. Mēs sāksim sākumā CILVĒKU APZIŅAS APVIENOŠANAS AR PLANETĀRO APZIŅU procesu, BET PĒC TAM – ŠĪS JAUNĀS VIENOTĀS PLANETĀRĀS APZIŅAS IZPLATĪŠANAS PROCESU. Tāpēc ka, es atgādināšu, DAUDZDIMENSIONĀLAIS NEIRONS IR APZIŅAS NESĒJS. Un, kad šo NEIRONU ar Mīlestību piepildīsim ar KRISTUS-MAITREIJAS APZIŅU, tad viņš nesīs jūsu pasaulē šo apziņu, radot daudzdimensionāli, radot kvantiski…

Pirms sāksim veikt Ceremoniju, gribu pavēstīt jums, ka DAUDZDIMENSIONĀLOS NEIRONUS ar ATDZĪVINĀTĀS KRISTUS-MAITREIJAS MONOGRAMMAS palīdzību mēs spēsim ievest Maitreijas Kristāla toros. Un tad tori palīdzēs mums šo Neironu izplatīšanā. Viņi sāks izpildīt funkcijas, līdzīgas tām, kuras izpilda jūsu galvas smadzeņu neironi. Jūsu zinātnieki sauc tādu paņēmienu par SINAPTISKO PĀRRAIDI. Sinaptiskā pārraide apvieno divus procesus – informācijas KONVERĢENCI un DIVERĢENCI. Sākumā vienu neironu ietekmē daudzi citi, novedot pie konverģences. Pēc tam neirons atbild, signāls tiek nosūtīts daudziem citiem neironiem, novedot pie diverģences. Rezultātā šis neirons iedarbojas uz daudziem citiem neironiem.

Šajā gadījumā mēs varam saskatīt analoģiju. Mēs pielīdzināsim Maitreijas Kristālu vienam Daudzdimensionālam Neironam un sākumā izpildīsim viņam Konverģences procesu. Tas ir, ienesīsim viņā JAUNO DIEVIŠĶĀS VIENOTĪBAS APZIŅU UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS PAMATA. Bet pēc tam sāksim ar jums DIVERĢENCES PROCESU, sūtot enerģētiskās informācijas signālus citiem CILVĒCES KOLEKTĪVĀS APZIŅAS NEIRONIEM. Taču, pirms izplatām tādu enerģētisko informāciju, mēs apvienosim Maitreijas Kristālu ar Kristus Apziņas Režģi. Kā mēs to izdarīsim? Ak! Tas pats Daudzdimensionālais Neirons, Polipasaules un Dzīvinošās Uguns Portāla Vienotība, dod mums tam lielisku iespēju.

Un tā, Es vēršos pie jums, pieaugušāki kļuvušie Gaismas Darbinieki! Pie jums, mani dārgie kolēģi, Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Mūsu kopīgā jaunrade kļūst arvien atbildīgāka, nozīmīgāka, svarīgāka. Jūs esat pamodušies un sākuši aktīvi izpildīt savus uzdevumus, kurus iezīmējāt līdz iemiesojumam.

KRAJONS AICINA PIEDALĪTIES SVĒTAJĀ CEREMONIJĀ VISUS GAISMAS DARBINIEKUS, KUROS TĀ IR ATRADUSI SAPRATNI UN GARĪGU ATSAUKŠANOS.

 

SVĒTĀ CEREMONIJA, VELTĪTA VIENOTĀS DIEVIŠĶĀS APZIŅAS ATDIMŠANAI

Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! No Galaktiskā Kristus-Melhisedeka Sirds izlīst lielas pateicības enerģija visiem, kas ir pieņēmuši lēmumu piedalīties Svētajā Cermonijā. Viņš ar nepacietību gaida katru no jums, kas izteicis tīru nodomu atgriezt dzīvē Maitreijas Kristālu – seno Artefaktu, kurš apvieno cilvēces kolektīvo apziņu ar citām dzīvības formām un Kristus Apziņas Režģi.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks ir gatavs kopīgai jaunradei! Jums pietiek ieiet Dzīvinošās Uguns portālā, sasniegt Baltās Uguns sfēru, bet pēc tam spert domās soli uz Polipasaules centru. Un, lūk, jūs jau esat īpašā portālā, kurš ļauj katram no jums apvienoties ar Galaktisko Kristu-Melhisedeku Vienotā Sakrālā Sirdī.

1. ZĪM. DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLA UN POLIPASAULES VIENOTĪBA.

Izsakiet tam savu tīru nodomu. Bet pēc tam iztēlojieties, ka Galaktiskais Kristus-Melhisedeks paņem jūs savās plaukstās un saudzīgi pārnes uz citu Kosmosa daļu. Garām aizjoņo planētas, zvaigznes, galaktikas. Taču jūs nejūtat ātrumu, nejūtat nekādu diskomfortu. Jums ir ļoti labi, mājīgi šajās plaukstās. Viņas ir it kā jūsu dzimtās mājas. Jūs jūtat Tēva roku siltumu. Jūtat maiguma, gādīguma enerģijas… Jums nav par ko satraukties… JŪS ESAT ROKĀS UZTICAMAJAM DEBESU TĒVAM, Galaktiskajam Kristum-Melhisedekam, apgarojošam visu Galaktiku – Tam, Kas dzīvo katras galaktiskās būtnes sirdī, katra no jums sirdī…

Galaktiskais Kristus nogādā jūs uz Planētu Trons. Jūs izjūtat godbijību, jo tas taču ir Kristus-Apziņas Visuma Centrs! Jūs saprotat: tagad notiks kaut kas īpašs. Un tas patiešām ir tā! Visi Svētās Ceremonijas dalībnieki ir uzaicināti uz Lielo Mīlestības templi uz Planētas Trons! Jūs šeit esat sengaidīti un ilgoti viesi! Galaktiskais Kristus saudzīgi novieto jūs Mīlestības Zieda centrā. Zieda daudzās ziedlapiņas sāk raisīties vaļā un atver jums ceļu uz Templi. Jūs ejat… Nē, jūs lidojat… Lidojat virs šī ceļa, kurš mirdz zelta gaismā! Bet ziedlapiņas tik raisās un raisās. Ceļš pēkšņi tiecas augšup, jūs paceļat galvu un redzat zvaigzni ar 13 stariem. Jūs it kā ar magnētu ievelk šīs zvaigznes centrā. Bet tur ir brīnumi! Īsti brīnumi! Ziedu krāšņums, krāsu trakulība, apbrīnojama enerģētika… Viss apkārt raida tikai vienu sajūtu – DZĪVES PRIEKU! Jūs jūsmojat par krāsu rotaļu, sirdī aug prieka sajūta. Un, lūk, prieku nomaina laimes sajūta. Jūs JŪTAT DZĪVES LAIMI! Jūs ar visu savu būtību saprotat, ka DZĪVE patiesībā ir LIELA LAIME. Jūs vienkārši bijāt aizmirsuši šo sajūtu visā tās pilnībā un daudzdimensionalitātē. Bet tagad tā atgriežas pie jums… Tā ieplūst jūsos, visā jūsu būtībā, visos jūsu daudzdimensionālajos ķermeņos… Ieplūst jūsu Sakrālajā Sirdī…

Jūs jūtat, ka ir pienācis laiks doties uz Tempļa centru. Jūs redzat šo centru kā lielu Zelta Sfēru. Galaktiskais Kristus, maigi apkampjot plecus, pietuvina jūs šai Sfērai, un jūs redzat tur majestātiskas figūras…

Centrā ir piecas lielas figūras, no kurām iznāk varavīkšņains mirdzums. Tie ir Visuma EALOGHIMI – VISUMA RADĪTĀJA APZIŅAS GAISMAS nesēji. Jūs godbijīgi sveicat viņus un jūtat, kā atbildot uz jums izlīst Mīlestības Svētība… Ak! Sen jūs neesat jutuši tādu enerģiju… Sen jūs neesat viesojušies šajā Templī… Jūsu dziļā atmiņa saka priekšā, ka jūs šeit neesat pirmo reizi. Ealoghimi kaut ko saka jums. Jūs ieklausāties un dzirdat vārdus, kurus viņi izrunā:

“TU ESI EALOGHIMS!”

Un jūsu sirds atbild:

“ES ESMU EALOGHIMS”

Otru reizi dzirdat:

“TU ESI EALOGHIMS!”

Un jūsu sirds atbild:

“ES ESMU EALOGHIMS!”

Trešo reizi dzirdat:

“TU ESI EALOGHIMS”

Un tad jau atbild jūsu PATIESAIS “ES” – TAS, KAS JŪS ESAT:

“ES ESMU EALOGHIMS!!!”

Apvienošanās ar Visuma Ealoghimiem ceremonija noslēdzas, un, lūk, jūs redzat trīs figūras pa kreisi un trīs figūras pa labi no Ealoghimiem. Tās ir brīnišķīgas Gaismas Būtnes vīriešu un sieviešu izskatā, tērptas baltos mirdzošos tērpos. Kreisajā pusē no Ealoghimiem ir TRĪS MARIJAS MAITREIJAS ASPEKTI. Tie ir Galaktiskās Sievišķās Apziņas Dievišķie Glabātāji. Labajā pusē no Ealoghimiem ir TRĪS GALAKTISKĀ KRISTUS-MELHISEDEKA ASPEKTI. Tie ir Galaktiskās Vīrišķās Apziņas Dievišķie Glabātāji. Jūs sveicat viņus. Atbildei izlīst DIEVIŠĶĀS SIEVIŠĶĀS UN VĪRIŠĶĀS MĪLESTĪBAS enerģija. Viņa divās plūsmās nonāk tieši jūsu Sakrālajā Sirdī un tur apvienojas Dievišķās Mīlestības Vienotajā Avotā.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks svinīgi paziņo, ka Vienotības ar Visuma Ealoghimiem un Marijas Maitreijas un Kristus Maitreijas Galaktiskās Apziņas Dievišķajiem Aspektiem Ceremonija ir noslēgusies. Pēc tam viņš aicina visus Svētās Ceremonijas dalībniekus ieņemt savas vietas Zelta Sfērā – blakus Visuma Ealoghimiem un Marijas Maitreijas un Kristus Maitreijas Aspektiem. Jūs redzat, kā veidojas liela Gaismas Būtņu ķēdīte, tā aug un aug, tāpēc ka šajā Svētajā Ceremonijā PIEDALĀS VISU PLANĒTAS CILVĒKU AUGSTĀKIE “ES”.

Zelta Sfēra, kurā atrodas visi Svētās ceremonijas dalībnieki, sāk plūstoši celties augšup… Viņa atstāj Mīlestības Templi… Plūstoši lido Kosmosa sakrālajos dziļumos… Un, lūk, viņa jau ir Saules Sistēmā, blakus Zemei. Jūs redzat dzimto planētu. Jūs tagad esat Kosmosā, un planēta ir tikai lode, kuru varat aptvert ar savām rokām, maigi piespiest pie krūtīm. Jūs pievēršat uzmanību, ka Zeme it kā ir pārklāta ar kaut kādu vieglu sudrabotu plīvuru. Šis plīvurs ir speciāls Enerģētiskais Tīkls, kurš ilgu laiku kalpoja Apziņas Dualitātes eksistencei.

Paskatāmies, kas notiek apkārt! Ak! Mēs taču te nepavisam neesam vieni! Apkārt planētai ir daudz sfēru, līdzīgu mūsējai. Gaismas Spēku Kuģi Aštara Šerana vadībā ir izkārtojušies īpašā kārtībā apkārt Zemei. Gaismas kuģi it kā gredzeniem apjož planētu. Bez Gaismas Kuģiem blakus Zemei ir Gaismas Būtības, kurām nav nepieciešami transporta līdzekļi, lai pārvietotos telpā-laikā. Šīm Būtībām ir dažādas ģeometriskas formas… Jūs varat ieraudzīt piramīdas, torus, sfēras elipses… Tā jūs spējat ar redzi uztvert daudzdimensionālās Būtnes – mūsu viesus, kuri ieradušies no citām Galaktikām.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks paziņo par sākumu Ceremonijai, veltītai Maitreijas Kristāla Atdzimšanai uz planētas Zeme piektajā dimensijā. Visu dalībnieku skati ir pievērsti Zemei. Septiņas majestātiskas figūras, SEPTIŅI SANATI KUMARAS – planetārā Sanata Kumaras aspekti – tuvojas Zemei un noņem no viņas plīvuru – speciālo enerģētisko tīklu. Tagad jūs varat ieraudzīt Maitreijas Kristālu – tajā stāvoklī, kurā viņš pagaidām atrodas: sešpadsmit toru augšā un sešpadsmit toru apakšā, starp viņiem ir ne ar ko neaizpildīta telpa.

2. ZĪM. DEAKTIVIZĒTAIS MAITREIJAS KRISTĀLS.

Paiet neilgs laiks, un, lūk – no mūsu Zelta Sfēras iznāk VIENPADSMIT MAJESTĀTISKAS BŪTNES. Tie ir PIECI VISUMA EALOGHIMI, TRĪS MARIJAS MAITREIJAS ASPEKTI UN TRĪS KRISTUS MAITREIJAS ASPEKTI. Viņi lēni dodas uz piektās dimensijas Zemi, tuvojas tai un ieņem BRĪVO TELPU MAITREIJAS KRISTĀLA IEKŠIENĒ. Pieci Visuma Ealoghimi ieņem vietu Maitreijas Kristāla centrā, pa kreisi no viņiem nostājas trīs Marijas Maitreijas Aspekti, pa labi – trīs Kristus Maitreijas Aspekti.

Galaktiskais Kristus aicina ATGRIEZT KRISTUS APZIŅAS VIENOTĪBU PLANETĀRAJĀ MAITREIJAS KRISTĀLĀ – ATGRIEZT KRISTĀLU DZĪVĒ! Viņš sūta no savas Sakrālās Sirds uz Ealoghimu, Marijas Maitreijas un Kristus Maitreijas Aspektu Sakrālajām Sirdīm burvīgo Violeto Gaismu. Violetās Uguns liesma ietīsta telpu Maitreijas Kristāla iekšienē. Pakāpeniski Gaisma izklīst, un Ceremonijas dalībnieki redz, ka Kristāla iekšienē ir izveidojusies struktūra kausa formā. Kausa iekšienē deg Dievišķā Baltā Uguns, ierāmēta Violetajā Liesmā. Ealoghimi, Marijas Maitreijas un Kristus Maitreijas Aspekti atgriežas Zelta Sfērā. Bet vietā, kur viņi stāvēja, ir izveidojušās brīnišķīgas struktūras Kristus Maitreijas Monogrammas veidā. Vienpadsmit monogrammas spoguļattēlā ir atstarotas lejup. Piecas lielas monogrammas centrā, un pa trijām – pa kreisi un labi. Jūs saprotat, mani dārgie Ceremonijas dalībnieki, ka tās nav vienkārši struktūras, tās ir atdzimušās sakrālās Maitreijas Kristāla daļas.

3. ZĪM. MAITREIJAS APZIŅAS KAUSS (AR KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMĀM), ierāmēts Violetajā Liesmā.

Monogrammas ir radītas no daudzdimensionālajiem Neironiem, kuri ir VIENOTĀS VISUMA APZIŅAS Nesēji. Violetais kauss – tas ir MAITREIJAS APZIŅAS KAUSS, no kura tagad līs jauna DIEVIŠĶĀS APZIŅAS PLŪSMA. No piektās dimensijas viņš aiztrauksies uz jūsu pasaules cilvēku apziņu, uz katra no jums apziņu un uz cilvēces kolektīvo apziņu.

Un tagad, mani dārgie iemiesotie Gaismas Darbinieki, Visuma Eņģeļi, uz Zemi nokāpušie, ir pienācis laiks jūsu jaunradei! Piesātiniet Maitreijas Apziņas Kausu ar Mīlestības enerģiju un APZIŅAS GAISMU. Jūs tagad paši esat kļuvuši par EALOGHIMIEM – RADĪTĀJIEM, NESOŠIEM APZIŅAS GAISMU JAUNAJAI PASAULEI. Jūs tagad paši esat GAISMA DIEVA-RADĪTĀJA, PASAULES RADOŠA, APZIŅĀ.

Savienojiet savu sirdi ar MAITREIJAS APZIŅAS KAUSA centru AR DZĪVINOŠĀS UGUNS ASTOŅKRĀSU VARAVĪKSNI, PIESĀTINIET KAUSU AR DIEVA-RADĪTĀJA APZIŅAS GAISMU… NESTEIDZIETIES… RADIET MIERĪGI, AR APZINĀŠANOS, KA JŪS ESAT VISUMA RADĪTĀJI, KURIEM IR VISUMA DIEVA-RADĪTĀJA VARENĪBA UN SPĒJAS… BET TAS IR TĀ, MANI SIRDSMĪĻIE. TAS PATIESI IR TĀ, TĀPĒC KA JŪS APVIENOJĀTIES AR EALOGHIMIEM VIENOTĀ VESELUMĀ MĪLESTĪBAS TEMPLĪ UZ BURVĪGĀS PLANĒTAS TRONS, KUR VISS IR PATI KRISTUS-APZIŅA…

Un, lūk, jūs redzat, KĀ KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS IR ATDZĪVOJUŠĀS, VIŅAS IR SĀKUŠAS IZSTAROT ENERĢIJU… IT KĀ IR SĀKUSI MUTUĻOT UGUNĪGA SUBSTANCE KAUSĀ un SĀKUSI LĪT PĀRI TĀ MALĀM… Vērojiet, kā enerģija ir aizgājusi gan pa apakšējiem, gan pa augšējiem toriem… Šo toru iekšienē arī ieiet KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS… Šurp steidzas DAUDZDIMENSIONĀLIE NEIRONI – Dievišķās Apziņas nesēji. Tori atdzīvojas viens pēc otra – gaišzili, oranži, violeti, zaļi, sarkani, zili, dzelteni… Un, lūk, deg ar Dievišķās Apziņas uguni baltie tori. Katrā horizontālajā torā dzimst vienpadsmit spoguļattēlā atstarotas Kristus-Maitreijas monogrammas! Skatieties, visas monogrammas toru iekšienē tagad ir vienādā izmērā. Tāpēc ka visuma sākums vienlīdzīgi ir apvienojies ar vīrišķo un sievišķo apziņu. Toros ir notikusi īpaša sākumu sajaukšanās. Pa toriem ne tikai tiek nodota enerģētiskā informācija, viņos īstenojas liela APZIŅAS RADĪŠANA, notiek DAUDZU APZIŅU dzimšanas un attīstības sakrālie procesi. Šie tori ir patiesi maģiski, bet pats MAITREIJAS KRISTĀLS patiešām ir burvīgs Artefakts… Un tagad jūs piedalāties BRĪNUMU ATDZIMŠANĀ, UZ KURIEM IR SPĒJĪGA VIENOTĀ DIEVIŠĶĀ APZIŅA…

Dāvājiet, dāvājiet VISUMA APZIŅAS MĪLESTĪBAS UN GAISMAS ENERĢIJU MAITREIJAS KRISTĀLAM!!! VIŅŠ ATDZĪVOJAS JŪSU ACU PRIEKŠĀ! UN JŪSU ACU PRIEKŠĀ DZIMST NĀKOTNES BRĪNUMI PLANĒTAI ZEME…

UN, LŪK, MAITREIJAS KRISTĀLS IR ATGRIEZTS DZĪVĒ! VIŅŠ MIRDZ VISĀ SAVĀ KRĀŠŅUMĀ. IZSTARO DIEVIŠĶO APZIŅU PLANĒTAI, VISĀM DZĪVĪBAS FORMĀM, KATRAI BŪTNEI, DZĪVOJOŠAI UZ ZEMES!!!

4. ZĪM. ATDZIMUŠAIS MAITREIJAS KRISTĀLS.

Veicam domās ceļojumu no Maitreijas Kristāla centra, no MAITREIJAS APZIŅAS KAUSA, uz KRISTĀLA VIRSOTNĒM. Mēs iziesim visus torus, uzdāvāsim Mīlestību un gaismu katrai Kristus Maitreijas Monogrammai, katram daudzdimensionālajam neironam. Un, lūk, mēs esam pašā pirmajā torā, kurš atbilst nullei Fibonači virknē.

5. ZĪM. DZĪVĒ ATGRIEZTĀ MAITREIJAS KRISTĀLA VIRSOTNE.

Redzat? Tas ir īpašs tors! Viņā deg astoņas Dzīvinošās Uguns lapiņas: sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā, gaišzilā, zilā, violetā, baltā. Tas ir īpašu enerģētisko struktūru Mebiusa lenšu veidā mijiedarbības rezultāts. Un šī tora iekšienē vairs nav vienpadsmit, bet ASTOŅAS KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS.

Pievērsiet tam uzmanību! Nepadomājiet, mani dārgie, ka trīs Monogrammas ir pazaudētas. Nē! NULLES TORĀ, ĪPAŠĀS VIENOTĪBAS TORĀ, IR ĪSTENOJIES VĪRIŠĶĀ UN SIEVIŠĶĀ SĀKUMU VIENOTĪBAS DIEVIŠĶAIS AKTS! TRĪS APZIŅAS SIEVIŠĶIE ASPEKTI IR APVIENOJUŠIES AR TRĪS APZIŅAS VĪRIŠĶAJIEM ASPEKTIEM. REZULTĀTĀ IR DZIMUŠAS TRĪS KRISTUS MONOGRAMMAS, APVIENOJOŠAS VĪRIŠĶO UN SIEVIŠĶO SĀKUMU. UN ŠIS SĀKUMS IR APVIENOTS AR DIEVIŠĶO VISUMA SĀKUMU. VĒL VAIRĀK – Monogrammas spoguļattēlā nav atstarotas, bet tas nozīmē, ka Apziņas Dualitāte ir salieta KOPĀ!

Mani saulainie! Tagad es aicinu visus Svētās Ceremonijas dalībniekus turpināt mūsu ceļojumu un ieiet NULLES TORA centrā. Ko jūs redzat tagad? Jūtat, kā pasaule mainās? Jūtat, kā mainās enerģija? ŠIS NULLES TORS, ŠĪ STRUKTŪRA, IR PIEKTĀS DIMENSIJAS KRISTUS APZIŅAS REŽĢA DAĻA. Un, atrodoties šeit, jūs kā visuma radītāji jau radāt, mijiedarbojoties ar Kristus Apziņas Režģi!

EŅĢEĻI NO LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES! Tagad ir MŪSU CEREMONIJAS APOGEJS. Nodibinājuši saikni ar Kristus Apziņas Režģi, mēs piesaucam… PLANETĀRO DIEVIETI-MĀTI – MARIJU MAITREIJU. Un redzam, KĀ PIECI VISUMA EALOGHIMI PASNIEDZ KĀ VELTI MARIJAI MAITREIJAI DZĪVĒ ATGRIEZTO MAITREIJAS KRISTĀLU. UN ŠO VELTI PLANETĀRĀ DIEVIETE-MĀTE PIEŅEM SAVĀ SAKRĀLAJĀ SIRDĪ.

TĀ IR LIELA VELTE NE TIKAI VIŅAI! TĀ IR LIELA VELTE VISAI PLANĒTAI, VISAI PLANETĀRAJAI APZIŅAI, KATRAI DZĪVĪBAS FORMAI, KATRAS BŪTNES, MĪTOŠAS UZ PLANĒTAS ZEME, PAREDZĒTAS JAUNU PASAUĻU DZEMDINĀŠANAS LIELAJAI MISIJAI, APZIŅAI.

Svētā Ceremonija noslēdzas… Taču svētki tikai sākas… Apkārt planētai skaistā kosmiskā dejā virpuļo Aštara Šerana kuģi, mirkšķina daudzkrāsainas Ugunis. Tās ir citu pasauļu Gaismas Būtnes, kas sveic mūs. Bet es, Krajons, pagaidām atstāju jūs, lai piedalītos citā gaismas jaunradē, ar kurām tagad ir PĀRPILNA PLANĒTA.

Pateicieties visiem Ceremonijas, veltītas Maitreijas Kristāla atgriešanai dzīvē, dalībniekiem, un paklausieties atbildē pateicības vārdus.

Mēs šķiramies ar jums uz neilgu laiku. Tāpēc ka drīzumā mūs gaida ceļojums uz Debesu Velvi. Ticiet, tur ļoti gaida jūs kopradīšanai! Gaismas Ģimene VIENMĒR GAIDA JŪS kopradīšanai! Jūs esat Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Jūs esat Dimensiju Radītāji. Jūs esat Gaisma Radītāja, pasaules radoša, apziņā. Un tas patiesi ir tā.

PALDIES, KA MĒS ESAM KOPĀ!

JŪSU KRAJONS – ar mīlestību no radītāja sirds.

Maitreijas Kristāla shēma restaurēta kopradīšanā ar mākslinieku Viktoru Truhinu.

17.02.2013. g.

http://www.magnitiduha.info/archives/5583

http://www.magnitiduha.info/archives/5592

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО – ТРИДЕСЯТОЕ ГОСУДАРСТВО” (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski ” намёк – добрым молодцам урок” (Tulk. piezīme)

[3] Krieviski “С-КА”. Netulkojama netieša vārdu spēle: “сказка” – pasaka (Tulk. piezīme)

[4] Krieviski “Х(ристос)” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email