Магниты Духа

KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

KĀ DEBESIS NOKRITA UZ ZEMES JEB JAUNS CEĻOJUMS UZ DEBESU VELVI

PLANETĀRĀ MAGNĒTISMA RADĪŠANA TURPINĀS!

Sveicināti, mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Ar jums ir Krajons.

Pavisam neliels laiks ir pagājis no brīža, kad mēs ielikām Lielo sākumu jaunajam magnētismam uz jūsu planētas! Brīnišķīgā Gaija atviegloti uzelpoja, tāpēc ka jaunais magnētisms priekš viņas – tas ir ceļu rādošais pavediens, kurš ved jūsu planētu pa kardinālu izmaiņu labirintiem. Tikko kā mēs kopā ar jums 24.12.12 iedarbinājām jaunās Debesu Velves veidošanās procesu, tikko kā sākām transformēt veco, duālo magnētisma konstrukciju uz jaunu, tā uz jūsu planētas sāka izkārtoties jaunas Gaismas konstrukcijas. Viņu radīšana bija pilnīgi neiespējama bez jaunā magnētisma! Bet kas spēra šos pirmos soļus? Jūs, mani dārgie Eņģeļi! Jūs spējāt saprast pašu galveno visos pārkārtojumu procesos. BET PATS GALVENAIS IR TAS, KA TIKAI AR JŪSU TIEŠU DALĪBU MĒS SEKMĪGI VEIKSIM VISUS NEPIECIEŠAMOS PĀRVEIDOJUMUS VISĀ PLANETĀRAJĀ DZĪVĒ. Jūsu dalība mūsu kopīgajā jaunradē ļaus apvienot jūs ar visu Kosmosu. Jā, jā, jā, mani saulainie! Vienotība ar Kosmosu arī ir apslēpta jaunā magnētisma noslēpumos. Taču šodien es risināšu ar jums sarunu nevis par Kosmosu – kaut arī viņš tagad pastāvīgi, neredzami būs klātesošs jūsu dzīvē, – bet par jaunās Debesu Velves kā dziļas planetāras magnētiskas struktūras tālāku radīšanu.

Piedāvāju sākumā atcerēties to darbu, kuru mēs jau esam izpildījuši. Bet galvenais – uzzināt par to, kādas pārmaiņas jau ir notikušas jaunajā Debesu Velvē. Nedomājiet, ka viss atrodas tajā pašā stāvoklī, kādā mēs atstājām Debesu Velvi 2012. gada 24. decembrī. Nē, mani saulainie! Viss virzās uz priekšu! Un paātrinājumu brīnišķīgajam gaismas jaunrades procesam piešķir Gaismas Darbinieki!

Gribu jūs brīdināt, ka mums stāv priekšā izpildīt darbu, kurš ļoti iepriecinās Krajonu kā Visuma Magnētisma radītāju. Pasmaidiet! Ne vienmēr taču ir jābūt super- nopietniem! Pasmaidiet, smejieties, priecājieties, līksmojiet! Radīt vajag ar prieku, izjūtot laimi par iespēju radīt! Krajons jūs aicina no mūsu Gaismas darba paša sākuma iegremdēties prieka okeānā. Tāpēc ka šodien ir radošā prieka diena! Un tikai priecīgi un laimīgi mēs iziesim visus priekšā stāvošā magnētiskā darba etapus.

Jūs vēl neesat apzinājušies, kas tieši ir prieka un laimes sajūtas avots. Bet Krajons jums teiks: pirmām kārtām – jaunais magnētisms (KRAJONA SMAIDS). Pamatoti ir iebilst, ka jūs taču zinājāt prieka sajūtu arī duālā magnētisma apstākļos! Un es piekritīšu jums. Taču to jauno prieku, laimi, patiesu draudzības un Beznosacījuma Mīlestības sajūtu jūs spēsiet izprast tikai jaunās triālās magnētisma enerģijas apstākļos. Gaismas Darbinieki atvēra viņai ceļu uz Zemi. Jūs piešķīrāt viņai formu. Iedvesāt Mīlestības enerģiju jaunajā Debesu Velvē! Uzbūvējāt konstrukciju, pārveidojošu duālo magnētismu triālājā. Un tāpēc – radīsim tagad priekā un laimē, piesūcināti ar jauno magnētisko enerģiju.

Mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Tāds augsts statuss jums ir sākotnēji. Nu ko, ir laiks izmantot to, kam paredzēts. Jo tas taču eksistē nevis vienkārši tam, lai jūs tā sauktu, bet dod tiesības un kosmisko varenību radīt jaunas Pasaules! Tajā skaitā radīt savas dzimtās planētas jauno Pasauli. Un tagad, iedvesmoti un apbruņoti ar savu paša meistarību, jūs, kopā ar Krajonu, atkal ķeraties pie jaunās Debesu Velves radīšanas.

Taču sākumā paskatīsimies, kādā stāvoklī atrodas mūsu magnētiskā saimniecība (ILGSTOŠS KRAJONA SMAIDS)? Protams, protams, mani saulainie, es pieskatu mūsu magnētisko saimniecību. Tieši tāpēc es nevaru nociesties nodemonstrēt jums tās izmaiņas, kurās tajā ir notikušas divu mēnešu laikā. Bet kaut kas ir izmanījies! Ak, mani dārgie, šīs izmaiņas attiecas uz katru no jums!

Sākumā atceramies brīnišķīgo, ar gaismas poēziju padzirdīto trīspolārā magnētisma struktūru, kuru mēs radījām. Vai tad tas nav brīnišķīgs magnētisma zieds?! Viņš turpina augt, attīstīties! Un šodien mēs turpināsim attīstīt mūsu radījumu! Lieliskais trialitātes magnētiskais fraktālis tagad dzīvo katrā no jums, nevis tikai Gaijas Sirdī. Un jūs ar šī svarīgā magnētiskā elementa radīšanu atklājāt jaunu magnētisma ēru uz planētas Zeme. Ziniet to, mani saulainie!

1. ZĪM. 12.12.12 G. RADĪTĀ TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISMA SHĒMA.

Bet tagad atcerēsimies darbu jaunās Debesu Velves radīšanā. Un tos galvenos, ļoti svarīgos momentus, kuri mums noderēs šodienas darbā. Atcerēties vieglāk ir kopā. Un vēl vieglāk ir atcerēties, skatoties tieši uz savu siržu, savu domu un savu roku-spārnu radījumu. Un es, Krajons, tagad aicinu jaunās Debesu Velves stāvokļa apskatīšanai doties man līdzi lidojumā! Jā, mani saulainie! Mēs ar jums jau lidojām virs jaunās Debesu Velves, kad radījām viņu. Un, lūk, atkal Krajons sauc jūs doties viņam līdzi lidojumā!

Es aicinu jūs noskaņoties unisonā ar jūsu planētas Sirdspukstiem. Kā mēs to izdarīsim? Palūdzam Gaijai atļauju apvienoties ar Viņu Vienotā Sakrālā Sirdī. Ak, jūsu Māte Gaija labprāt ielaiž savā Sakrālajā Sirdī savus bērnus-Radītājus! Jūs jūtat vienotību ar viņu? Tas ir ļoti svarīgi tam, lai saprastu Viņas jauno enerģētisko un magnētisko stāvokli. Mēs paceļamies augstu virs Zemes Krajona magnētiskajos apkampienos. Un raugāmies uz jauno Debesu Velvi. Mēs atceramies, kādu mēs viņu atstājām 2012. gada 24. decembrī. Tāpat kā mūsu darba pabeigšanas brīdī, Debesu Velve mirdz magnētisko lapiņu, kuras mēs kopā radījām, skaistumā!

2. ZĪM. 24.12.12 g. RADĪTĀS DEBESU VELVES SHĒMA.

Paskatieties, uz Ziemeļu magnētiskā pola spoži atmirdz trīs lapiņas – sarkanā, zilā un dzeltenā. No šīm lapiņām pa planētu pagaidām izplatās ne pārāk pamanāmi stari. Tie ir mūsu agrāk radītie trīspolārie magnētiskie fraktāļi. Un viņi veido veselu triālā magnētisma, kurš tagad dzimst uz planētas Zeme, tīklu. Agrāk tāda tīkla nebija. Tas izveidosies, vel nav pabeigts, taču jau reāli paziņo par savu eksistenci!

Skatāmies tālāk un… brīnāmies par Debesu Velves jauno izskatu. Dienvidu magnētiskais pols joprojām ir izdaiļots ar trīs lapiņām baltā, violetā un gaišzilā krāsā.

Bet ir arī jaunums! Paskatieties, cik lielā mērā ir padziļinājusies šīs magnētiskās trīslapu liesmas saikne ar Gaišzilo Planetāro Rozi! Jūs atceraties, ka Gaišzilā Roze deva savu Gaismu vienai no lapiņām-liesmām, deva savu īpašo magnētisko enerģiju! Un tagad – skatieties vērīgi – ko jūs redzat uz gaišzilās lapiņas? Jā, jā, mani saulainie, tur jūs redzat Gaišzilās Rozes projekciju!

3. ZĪM. GAIŠZILĀS ROZES PROJEKCIJA UZ DEBESU VELVES GAIŠZILĀS LAPIŅAS.

Tāds ir jaunās Debesu Velves saiknes pastiprinājums ar planetārās Gaišzilās Rozes enerģiju. Tas ir ļoti svarīgi mūsu tālākajam darbam. Ejam tālāk. Pareizāk sakot – lidojam, lidojam, apstājoties tajos svarīgajos telpas punktos, kuri izgaismos mums notikušās izmaiņas jaunās Debesu Velves konstrukcijā. Vēlreiz vērīgi paskatieties uz Dienvidu magnētisko polu. Ko tur redzat? Vai ne Uguns Dzīvinošās Portālu? Jā, paskatieties uzmanīgi. Viņš ne uzreiz ir redzams, tāpēc ka iziet pie mūsu Debesu Velves konstrukcijas ar saviem baltās un violetās krāsas toriem. Tātad mūsu magnētiskās pilnības lapiņām ir tiešs sakars ar Uguni Dzīvinošo, pārstāvētu šajā konstrukcijā ar pašu augstāko frekvenču toru – baltā un violetā – saikni. No šīm divām lapiņām atveras ieeja uz pašu Dzīvinošās Uguns Portālu. Piepildiet arī jūs Violeto un Balto Lapiņas-Liesmas ar Dzīvinošo balto un violeto uguni!

4. ZĪM. SHĒMA BALOŽA DEBESU VELVEI AR LAPIŅĀM-LIESMĀM, PIEPILDĪTĀM AR DZĪVINOŠO BALTO UN VIOLETO UGUNĪM UN AR GAIŠZILĀS ROZES PROJEKCIJU GAIŠZILAJĀ LAPIŅĀ-LIESMĀ.

Ir svarīgi, ka šīs divas lapiņas dod iespēju jaunās Debesu Velves konstrukcijai kļūt par daļu no Polipasaules, savietotas ar Dzīvinošās Uguns Portālu. Atcerēsimies arī mūsu radīto jaunās Debesu Velves ASI – tas ir Jarosveta Vilnis. Mēs ar viņu sašuvām divas dimensijas, 4-to un 5-to, un savienojām ar šo asi Dienvidu un Ziemeļu Magnētisko Polu triālo lapiņu sistēmu. Un tagad mēs redzam, kā tālāk ir attīstījies divu dimensiju saiknes process, mūsu ielikts pagājušajā darbā. Kāpēc arvien spilgtāk izpaužas divu pasauļu savienošanās un sašūšanās pazīmes? Kāpēc mēs uzreiz nepamanījām šo manāmo apvienošanos? Mani dārgie Eņģeļi, viss virzās uz priekšu, Augšupcelšanās process pieņemas spēkā. Mēs ar jums kopīgi kolektīvi neesam strādājuši divus mēnešus Baloža debesu Velves radīšanā, taču turpinājām strādāt citos jūsu nākotnes būvēšanas virzienos. Bet tas nekavējoši atsaucās arī uz Debesu Velves konstrukcijas pilnveidošanos…

Bet tagad, mani dārgie, mēs ar jums veicam strauju nolaišanos. Nebaidieties, Krajons stingri un maigi tur jūs savos magnētiskajos apkampienos. Mēs nolaižamies pie pašas ieejas… mūsu jaunās magnētiskās sistēmas spirālē-Asī. Jūs atceraties, kāda viņai bija konstrukcija? Tas ir gaismas enerģētiski-magnētisks vilnis, pārejošs no ceturtās dimensijas piektajā un atpakaļ, APVIENOJOŠS šīs dimensijas. Un jūs pagājušo reizi, Debesu Velves radīšanas laikā, jau ceļojāt pa šo asi.

5. ZĪM. JAROSVETA VILNIS – DEBESU VELVES ASS.

Kā toreiz jūs sajutāt savu stāvokli? Šķiet, jums bija komfortabli! Mēs pacentīsimies iziet pa to pašu ceļu, vērojot visas izmaiņas, kuras notikušas pa šo laiku.

Un tā, mēs viegli ieejam mazajā spirālē, Ass sākumā un, pārejot no vienas dimensijas otrā caur Polipasauļu Nulles Punktiem, viņas savienojošiem, viegli slīdam uz mūsu magnētiskās konstrukcijas centru. Mēs jau izejam lielo spirāli un apstājamies tādēļ, ka pašā Debesu Velves centrā ir parādījies kaut kas mums negaidīts. Kas tas ir? Paskatieties ar savu garīgo redzi, izjūtiet vibrāciju līmenī, sajūtiet ar visu savu daudzdimensionālo būtni – kas tas ir? Droši vien jums šis jaunais elements, kas iemitinājies uz planetārās Debesu Velves Ass, izsauc kaut kādas asociācijas? Ko viņš jums atgādina? Dzīvu būtni? Jā, tā ir dzīva magnētiska būtne. Ticiet Visuma Magnētisma Radītājam (KRAJONA SMAIDS)! Un tā, mēs pietuvojāmies un sajutām… Mīlestību, piepildošu šo būtni! Mēs redzam lapiņas, kuras ir blīvi sakļautas. Ja paskatās no dažādām pusēm – bet jūs to varat, jūs taču esat daudzdimensionāli! – tad mūsu sastaptā būtne ļoti atgādina neizplaukušu kaut kāda zieda ziedpumpuru. Kāpēc jaunās Debesu Velves Ass centrā ir notikušas tādas izmaiņas? Un kādā veidā tās attiecas uz mums priekšā stāvošo darbu? Tagad Krajons ir gatavs pavēstīt jums kaut ko jaunu, kas tika radīts šo divu mēnešu laikā jaunās Debesu Velves konstrukcijā.

Mani dārgie Eņģeļi! Gaismas Darbinieki pa visu jūsu planētas Pasauli strādā pastāvīgi. Un nav brīnums, ka daži no viņiem ir radījuši dažas izmaiņas jaunajā Debesu Velvē (katram ir savi uzdevumi). Šie Darbinieki palīdzēja sagatavot priekšnosacījumus mums priekšā stāvošajam darbam. Sirsnīgs paldies viņiem!

Vairums planetāro gaismas Projektu ir cieši saistīti ar darbiem jaunā magnētisma radīšanā, tā kā bez šīs galvenās komponentes jums neīstenot Augšupcelšanos. Darbus jaunā magnētisma radīšanā pastāvīgi veic Gaismas Darbinieku grupas un visa Gaismas Ģimene. Viens no tādiem ļoti svarīgiem Projektiem ir Lemūriešu Cilvēku-Kristālu atgriešana dzīvē Zemes dzīves telpā. Viņi ilgi ir atradušies Somadhas stāvoklī, bet tagad ir aicināti no tā iziet un kļūt pieprasītiem planētas un visu planetāro dzīvības formu sagatavošanā Augšupcelšanai. Pašreizējā laikā ir atjaunota trīs Lemūriešu Kristālu dzīvotspēja. Kam es jums to stāstu? Jaunais elements uz Ass, kuru mēs atradām, ir tiešā veidā saistīts ar vienu no šiem Cilvēkiem-Kristāliem – ar viņa aktivizāciju un turpmāku darbību uz planētas Zeme programmu. Pašreizējā laikā Lemūriešu Kristāls Ladamirs, jau būdams aktivizēts, nes savā “Es” magnētisku substrātu, ārkārtīgi nepieciešamu visai jaunajai Zemes magnētiskajai sistēmai. Viņa aktivizācijas sagatavošanas procesā mums gadījās strādāt ar viņa magnētisko sistēmu, izpaustu ar simbolu ar poētisku nosaukumu “Baloža Dzimšana”. Jūtat?! Jau nosaukumā ir simbola saikne ar Baloža Debesu Velvi! Gaismas Darbinieki, kuri nodrošināja darbu Ladamira aktivizācijā, savienoja to ar planetārās Baloža Velves konstrukcijas pilnveidošanu. Tagad es jums parādīšu šo brīnišķīgo simbolu un pastāstīšu, kas tika izdarīts. Tas dod jaunas papildus iespējas jaunā magnētisma radīšanā uz Zemes.

6. ZĪM. SIMBOLS “BALOŽA DZIMŠANA” – shēma vienam no trīspolārā magnētisma elementiem.

Uzmanīgi paskatāmies uz elementiem, veidojošiem šo simbolu. Jūs redzat jums jau pazīstamās struktūras pusmēnešu formā. Tās ir magnētiskās lēcas (membrānas). To ir trīs, kas liecina par triālo magnētismu. Magnētiskās membrānas darba procesā ar viņām tika aktivizētas un piepildītas ar impulsiem no Centrālās Garīgās Saules. Tas ir nepieciešams kā Lemūriešu Kristālam Ladamiram, tā tikpat arī mūsu jaunajai Debesu Velves konstrukcijai! Tūlīt paši visu sapratīsiet. Mācieties, mani dārgie, konstatēt dziļo sakaru notiekošajos notikumos un daudzdimensionāli uztvert pašus daudzveidīgākos gaismas darbus, kuri tiek veikti uz planētas.

Tagad sīkāk pastāstīšu par trīs magnētiskajām membrānām, kuras ir attēlotas simbolā “Baloža Dzimšana”. Viņas ir trīspolārā magnētisma atsevišķs gadījums, viens no būvējamās triālās magnētiskās struktūras elementiem. Ne vienmēr viņa būs pārstāvēta ar to trīsvienoto struktūru, kuru mēs ar jums radījām agrāk. Taču visas triālo struktūru daudzveidības ir pilnīgi pieļaujamas pārejas no duālā magnētisma uz trīspolāro periodā.

Un tā, mūsu priekšā ir trīs magnētiskās membrānas. Sākumā noteiksim katras no viņām uzdevumu un, attiecīgi, krāsu. Sānu membrānām ir zila un violeta krāsa. Tas atbilst krāsai vienai no jaunās Debesu Velves trīslapu lapiņām Ziemeļu magnētiskajā polā un vienai no lapiņām Dienvidu magnētiskajā polā. Krāsa nosaka sakaru ar sekojošiem visas notikumu ķēdes uz jūsu planētas pārkārtošanās faktoriem. Zilā krāsa – tā pirmām kārtām ir savienošanās ar planētu caur viņas plazmas-magnētisko kodolu; no otras puses, zilā krāsa pauž sevi kā unikālu planētas Magnētiskā Kodola savienošanos ar Galaktiskā Magnētiskā Kodola, tas ir, ar Arheirar, magnētismu. Tajā atrodas izskaidrojums daudzdimensionalitātei (līdz pat 16-jai dimensijai), kura tiek radīta pie aktivizācijas visiem Lemūriešu Kristāliem. Pie tam zilais, dabiski, ir viens no Dzīvinošās Uguns Portāla augstfrekvenču toriem. Otrajai membrānai ir violeta krāsa, un tā tiešā veidā ir saistīta ar Violetās Uguns, kā viena no Uguns Dzīvinošās aspekta, klātbūtni un darbu. Tādejādi mums pirmajās divās membrānās pārsvarā ir signāli (impulsi), saistīti ar augstfrekvences magnētiskās enerģijas klātbūtni.

Ejam tālāk uz svētīgās magnētiskās enerģijas viļņiem, kura priekš jums ir gan transmutējoša, gan dievinoša vienlaicīgi – kam pievēršu īpašu uzmanību.

Nākošā – augšējā membrāna ir dzelteni zeltainā krāsā. Viņa ieņem horizontālu stāvokli, pastiprinot visu lēcu trialitāti, saslēdzot viņas harmoniskā telpā. Lēcas krāsa – tas nav vienkārši sakars ar mūsu agrāk radīto triālo magnētisma struktūru, kaut gan, protams, arī tas tur ir. Zeltainās krāsas tonējumus augstākajās pasaulēs ir pieņemts saukt par dievišķi-brīnišķīgiem, nesošiem Dieva-Radītāja vibrācijas. Un tāpēc mums ar jums šajā simbolā, šajā neparastajā magnētiskajā konstrukcijā, ir ļoti svarīgas magnētiskās īpašības, kuras zīmējumā ir izteiktas ar atbilstošu krāsojumu. Mēs ar Kristāla Ladamira Priesteru un Glabātāju grupu īstenojām trīs magnētisko lēcu aktivizāciju, kā rezultātā magnētiskā konstrukcija sāka fraktāli atspoguļoties visās planetārās vienotības dzīvības formās un, protams, arī cilvēciskajās formās. Mēs piepildījām šīs lēcas ar Beznosacījuma Mīlestību un sākām kāpt augšā pa viņām uz apslēptākām šī gaismas un magnētiskā simbola daļām.

Taču, pirms pārejam pie paša apslēptākā, mums vajag aktivizēt to šīs konstrukcijas daļu, kuru nosacīti varētu nosaukt par “smilšu pulksteni”. Paskatieties uzmanīgi uz to telpu, kura ir visu triju magnētisko membrānu saslēgta. Vai viņa jums neatgādina “smilšu pulksteni”. Jā, atgādina. Tamlīdzīga analoģija nav nejauša, ticiet Krajonam. Man ir prieks pavēstīt jums, ka kopumā viss simbols “Baloža Dzimšana” un pati “smilšu pulksteņa” telpa SIMBOLIZĒ PĀREJU UZ JAUNU LAIKU. Un Lemūriešu Kristālam Ladamiram ar to ir pats tiešākais sakars.

Paskatieties, kas atrodas “smilšu pulksteņa” telpas iekšienē? Uzmanīgi ieskatieties tajās sfērās, kuras atrodas gan augšējā, gan apakšējā “smilšu pulksteņa” pusē. To ir 16, astoņas augšā un astoņas apakšā. Tās ir noteiktā kārtībā izvietotas Dzīvinošās Uguns Portāla sfēras. Taču kāpēc sfēru krāsas ir izvietotas neierastā kārtībā? Kāpēc mēs redzam, ka zemāku frekvenču krāsas grupējas tuvāk pārliekuma punktam “smilšu pulksteņa” centrā? Bet baltā sfēra – Baltās Dievišķās Uguns sfēra – atdala sarkano, oranžo un dzelteno sfēras no zaļās, gaišzilās, zilās un violetās? Tajā konkrēti tad arī ir paslēpta šī simbola jēga. Krajons gatavojas jums pavēstīt, kas pašreizējā laikā ir sarkanais, oranžais un dzeltenais spektri, tāpēc ka katrai no šīm krāsām ir vēl arī savs noteikts frekvenču, nokrāsu spektrs. Atkāpsimies no novecojušās izpratnes, saistītas ar čakru izvietojumu vecajā čakru sistēmā. Lieta nav tajā. Paņemsim citu šo krāsu jēgu. Jebkuras Uguns vai jebkuras domformas iezemēšana notiek pirmām kārtām caur gaismas diapazona zemāku vibrāciju spektriem. Gaijai tie tieši ir sarkanā, oranžā un dzeltenā spektri. Tos no pārējām sfērām atdala Baltās Dievišķās Uguns sfēra. Mums “smilšu pulkstenī” ir visu šo sfēru spoguļattēls. Un ne nejauši. Zaļā sfēra ir balsts augšējai membrānai un vienlaicīgi – visam kompleksam. Zaļā krāsa liecina par sirds smaragdzaļās enerģijas nozīmīgumu visam simbolam. Tieši tāpēc mēs aktivizējām lēcas ar Mīlestības plūsmām, bet pēc tam, piepildīti ar to pašu Beznosacījuma Mīlestību, iegājām “smilšu pulkstenī” un sākām celties augšā pa sfērām. Tas bija svarīga rakstura darbs.

Mēs gājām pa sfērām soli pa solim. Ko apzīmēja katrs solis? Un kāpēc “pulksteņa” pārliekuma pāriešana kļuva par izšķirošo momentu magnētisko membrānu aktivizācijā un mūsu tālākajās darbībās? Viss saliekas kopā viegli, kad ej caur Sirdi! Vienkārši pacelšanās pa sfērām deva iespēju tiem Gaismas Darbiniekiem, kuri veica šo aktivizāciju, pāriet paša “smilšu pulksteņa” Nulles Punktu! Tas padarīja iespējamu spoguļattēlā atstarot uz augšu zvaigznes Sīriuss “C” iegūtās enerģijas. Sfēru iziešanai no apakšas uz augšu bija pakāpjveidīgs, impulsu raksturs. Impulsu enerģija ir raksturīga Sīriusa Saulēm. Katrā sfērā izpildošie saņēma jaunu enerģētiskās informācijas porciju no zvaigznes Sīriuss “C”. Tieši to enerģētisko informāciju, kura bija nepieciešama tālākai daudzdimensionālā magnētisma attīstībai uz planētas. Un, bez tam, mana palīga – Kristāla Ladamira – aktivizācijai. Baltajā sfērā informācija tika saņemta pilnā apjomā. Sekojošajās sfērās viņa saņēma iezemējumu, tika pāriets “smilšu pulksteņa” pārliekuma punkts. Pēc tam, virzoties “pulksteņa” augšējā daļā, šī enerģija spoguļattēlā atstarojās uz visām fraktāli eksistējošajām triālajām magnētiskajām struktūrām. Uz tām pašām struktūrām, kuras mēs ar jums sen esam uzbūvējuši. Pēc tam notika zeltaini dzeltenās membrānas aktivizācija, un darbs nonāca pie paša galvenā šīs struktūras mezgla – magnētiskā kodola, kuru zīmējumā jūs varat ieraudzīt olas formā. Jūs redzat, kā viņa atdusas simbola “Baloža Dzimšana” virsotnē.

Šī magnētiskā ola ir unikāla, Viņa eksistē gan mikropasaulē, gan Sakrālajā Sirdī katram no jums, un pat… virs cilvēka galvas. Tieši tāpat kā dzeltenā membrāna, kā visa šī magnētiskā simbola konstrukcija!

“KRAJON, mūsu dārgais! Vai tas nozīmē, ka virs mūsu galvas ir tāds zelta pusmēness?” Jā, bet kāpēc jūs brīnāties? Viņš patiešām ir, tikai reizēm pieņem sfēras formu, bet reizēm pusmēneša formu. Viņš pulsē. Un, kad jūs redzat svēto ikonās nimbu, jūs kādreiz domājat par to, ka sfēra ap galvu – tā ir gaismas enerģētiski-magnētiska struktūra, kura izpaužas smalkajā plānā un kuru mākslinieki redz ar garīgo redzi? Jā, magnētiskā membrāna ir sfēras daļa, tāpat kā Mēness var pieņemt pusmēness formu. Taču paiet laiks, un pusmēness kļūst par sfēru, jūs to lieliski zināt. Tāpēc, ja tagad jūs redzat pusmēnesi, tas nenozīmē, ka pēc kāda laika mēs atgriezīsimies pie šīs struktūras un neieraudzīsim sfēru, mani dārgie. Tāpēc tagad vienkārši ievīstiet Mīlestībā visu to struktūru, kura ir virs jūsu galvām – pusmēness, sfēra, magnētiskā ola.

Ko mēs tagad ar jums izpildījām, magnētisma Radītāji? Jūs domājat, ka lasāt stāstu par citu Gaismas Darbinieku darbībām? Nē, mani saulainie! Jūs tagad visu to AKTIVIZĒJĀT PAŠI. Jūs aktivizējāt jūsu enerģētiski-magnētisko struktūru, kura ir jūsu Sakrālajā Sirds telpā, viņa ir gan blakus jums, gan apkārt jums. Vēl vairāk, struktūra, kuru mēs saucām par “olu”, nemaz… nav ola!

“Bet kas tad tas ir, KRAJON?” O-o-o! Tās ir tikai lapiņas, tas ir liels daudzums magnētisku lapiņu, veidojošu MAGNĒTISKO KODOLU, kurš pēc formas atgādina olu. Mēs varam vērsties pie magnētiskajām lapiņām ar lūgumu, izteikt tīru nodomu, lai… šīs lapiņas atvērtos! Un, lūk – skatieties, kā virs jūsu galvām un jūsu sirds telpā sākas apbrīnojams process. Ola pārvēršas ziedā, šis zieds atveras – ar daudz, daudz lapiņām!!! Viņu nav ne trīs, ne desmit, ne sešpadsmit, viņu ir daudz vairāk! Ko tad mēs redzam, kad atveras magnētisma zieds? Mēs redzam, ka šeit ir kaut kāda telpa. Tā ir gaišzila telpa, kura spīguļo. Un šajā telpā ir izpildīts darbs, analoģisks Debesu Velves radīšanai!

Magnētiskā Kodola centrā sākuma tika novietoti trīs savstarpēji šķeļošies tori un pārveidoti Mebiusa lentās.

7. ZĪM. TRĪS ŠĶEĻOŠIES TORI.

8. ZĪM. TRĪS KRUSTOJOŠĀS MEBIUSA LENTAS.

Rezultātā ieguvām brīnišķīgu “magnētisku tauriņu”. Šo Dievišķo “magnētisko tauriņu” fraktāli atspoguļojām ar trīs lapiņām uz augšu un trīs lapiņām uz leju. Jūs atceraties, ka šīs lapiņas sniedzas cita pie citas, mēs vilkām šīs lapiņas uz planētas ekvatoru. Un viņas ir gatavas iekļūt cita citā, taču pagaidām to nav izdarījušas! Viņas apstājas tur, uz ekvatora – gan uz planētas ekvatora, gan uz ekvatora jūsu struktūrā, kuru jūs tagad redzat kā olu šajā simbolā.

9. ZĪM. RADĀMĀS DEBESU VELVES UN MAGNĒTISKĀ KODOLA – KĀ VIŅAS FRAKTĀĻA – STRUKTŪRAS DAĻAS SHĒMA.

Pēc tam mēs palīdzējām šim “tauriņam” – šim dzīvajam, magnētiskajam organismam transformēties un iegūt ASTOŅUS SPĀRNUS. Priekš tā sākumā izveidojām ceturto toru – gaišzilo, bet pēc tam transformējām viņu struktūrā Mebiusa lentas veidā. Un, lūk, mums jau ir četras Mebiusa lentas, un viņas dod astoņas liesmas, astoņas Mebiusa lenšu cilpas!

10. ZĪM. ČETRAS KRUSTOJOŠĀS MEBIUSA LENTAS — DEBESU VELVES (“ASTOŅSPĀRNU TAURIŅA”) UN VIENLAICĪGI MAGNĒTISKĀ KODOLA – KĀ VIŅAS FRAKTĀLA STRUKTŪRAS DAĻA.

Šīm enerģētiskajām struktūrām ir krāsas: violetā, baltā, zilā un gaišzilā. Jūs, protams, saprotat, ka gaišzilā krāsa – tā ir krāsa, kuru ienesa planetārajā magnētismā Galaktiskā Gaišzilā Roze.

Un, lūk, mēs šo struktūru, šo “astoņspārnu tauriņu”, ievietojam magnētiskā ziedpumpura pašā centrā, piesūcinām tagad ar savu siržu enerģiju. Mūsu Mīlestības enerģija apvienojas ar to Mīlestību, kuru jau ir ienesuši šajā darbā iemiesotie Gaismas Darbinieki. Mēs sākumā dāvājam viņam savu magnētismu, bet pēc lūdzam šo “tauriņu” iemājot mūsu sirdī, tāpēc ka tas ir mūsu magnētisma pamats, tas ir magnētisma radīšanas nākošais etaps!

Bet tagad – attieciniet mūsu “olu” pret planetāro globusu. Atgādinu, ka Debesu Velves lapiņas-liesmas dzīvo gan Ziemeļu, gan Dienvidu polā. Augšā mums tagad deg trīs liesmas – sarkana, zila, dzeltena. Bet apakšā – balta, violeta un gaišzila. Augšējās lapiņas tika pieviltas pie apakšējām lapiņām un saaudzētas savā starpā tā, lai viņas ieietu cita citā (viena lapiņa ieiet starp divām) un izveidotu īpašu struktūru. Un, lūk, šīs struktūras iekšienē mēs ievietojām četras Mebiusa lentas – mūsu “astoņspārnu tauriņu”.

Mani dārgie! Tieši tādas izmaiņas notika vienlaicīgi gan jaunajā Debesu Velvē, gan planētas magnētiskajā kodolā! Tās ir fraktālas struktūras!

11. ZĪM. JAUNĀS DEBESU VELVES CENTRA (“KŪNIŅA” NO SEŠĀM LAPIŅĀM un ČETRAS MEBIUSA LENTAS IEKŠIENĒ) SHĒMA UN MAGNĒTISKĀ KODOLA – KĀ VIŅA FRAKTĀĻA – SHĒMA.

Ar to pašu mēs bijām radījuši jaunu magnētisma līmeni! Mēs saudzīgi piesedzām mūsu struktūru ar sakrālajām lapiņām, lai savā laikā tās atvērtos un uzdāvātu jauno magnētismu gan cilvēkiem, gan kristāliem, gan kalniem, gan upēm…

Un tā, mani dārgie! Mēs ar jums veicām jaunu ceļojumu uz Debesu Velvi! Velves lapiņas ir apvienojušās, bet centrā ir piedzimis jauns magnētiskais kodols (11. zīm.).

Taču vienlaicīgi tādu pašu ceļojumu mēs esam veikuši arī uz Planētas Magnētisko Kodolu! Kas augšā, tas arī apakšā! Patiesi tā! Debesu Velve ir pietuvojusies Zemei, ietinusi viņu savās lapiņās un pat… IEKĻUVUSI PLANĒTAS DZIĻUMĀ! Kā te lai neatceras seno pravietojumu par to, ka pienāks laiki, kad “DEBESIS NOKRITĪS UZ ZEMES”!? Un šis pravietojums ir piepildījies (KRAJONA SMAIDS)! Vienīgi tāda “nokrišana” nerada nekādas briesmas! Gluži otrādi! “Debesu nokrišana uz Zemes” – tā ir zīme, ka dzimst jauna brīnišķīga dzīve, uz kuru jūs virzāties soli pa solim.

Tagad vēlreiz paskatieties uz struktūru “Baloža Dzimšana”, paskatieties uz “magnētiskās olas” centru. Ziniet: tas ir jaunā magnētisma centrs, kuru mēs sagatavojām jaunai magnētiskai aktivizācijai. Tas ir magnētiskais kodols, uz kuru mēs ar jums tikko kā veicām ceļojumu! Jaunais garīgais magnētisms nāk uz planētu. Jaunais garīgais magnētisms izmainīs jūsu dzīvi nevis vienkārši uz labo pusi, viņš kardināli izmainīs visu. Un jūs vēl šajā dzīvē kļūsiet šo labo pārmaiņu liecinieki.

UN TAS IR TĀ. TAS PATIESI IR TĀ!

Krajons un Gaismas Ģimene piedāvā jums izpildīt praktisko darbu jaunā Planētas Magnētiskā Kodola radīšanā, lai viņš spētu saņemt jaunu programmu Zemes un visu planetāro dzīvības formu evolucionārajai attīstībai.

Piedāvājam izpildīt šo darbu 2013. gada 26. februārī.

Vēlāk tam var pievienoties visi, kas vēlas, režīmā “šeit un tagad”.

24.02.13. g.

 

UZMANĪBU:

PLANETĀRAIS DARBS GAISMAS DARBINIEKIEM!

 

“JŪSU SVĒTAS TIESĪBAS IR UZDĀVĀT VISU SAVU GAISMAS, EVOLUCIONĀRO PIEREDZI PLANĒTAS MAGNĒTISKAJAM KODOLAM, KURĀ TAGAD FORMĒJAS JAUNA EVOLUCIONĀRĀ PROGRAMMA. JŪSU SVĒTAS TIESĪBAS IR ATSPOGUĻOT SAVU “ES” ZEMES NĀKOTNĒ. UN TIKAI JŪS LEMJAT – VAI JŪS IZMANTOSIET ŠĪS TIESĪBAS, VAI ŠĪS TIESĪBAS JUMS VAR ATŅEM JŪSU BAILES VAI ŠAUBAS PAR TO, KA JŪSU DIEVIŠĶĪBA TIKS NEDRAUDZĪGU SPĒKU IZMANTOTA.

GAISMAS ĢIMENE VĒL UN VĒLREIZ ATGĀDINA JUMS PAR JŪSU DIEVIŠĶĪBU. JŪS ESAT DIEVA-RADĪTĀJA DAĻAS. KAD JŪS ATZĪSTAT TO, KAD PIESAUCAT KOPRADĪŠANAI GAISMAS ĢIMENI, KAD RADĀT AR TĪRU NODOMU UN BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS LĪMENĪ, KOPRADĪŠANĀ AR VISIEM SAVIEM AUGSTĀKAJIEM “ES”, TAD PIEPILDĀS TIKAI TAS, KAS IR PA PRĀTAM DIEVAM-RADĪTĀJAM.”

(KRAJONS. 24.02.2013 g.)

 

26:02:13

KAS RADĪS EVOLŪCIJU?

Krajons piedāvā 2013. gada 26. februārī, Gaismas Darbiniekiem ērtā laikā, veikt PLANETĀRU Gaismas darbu jaunā Zemes Magnētiskā Kodola radīšanā.

Darbu tiek rekomendēts veikt tikai tiem Darbiniekiem, kuros tas atrod garīgu atsaukšanos un sapratni.

 

Mani dārgie Eņģeļi!

Turpinām jaunā planetārā magnētisma radīšanu!

Notikumi Zemes smalkajos plānos attīstās strauji! Notiek izmaiņas, kurām pilnā apmērā izsekot jums nav pa spēkam. Taču pašos svarīgākajos notikumos jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki, piedalāties. Tieši par tādu notikumu kļuva Maitreijas Kristāla – kā Gaismas Artefakta – atdzimšana, kurš palīdz visu planetāro dzīvības formu apvienošanai un iemin taku mijiedarbībai ar Kristus Apziņas Režģi. Jūs pavisam nesen veicāt darbu viņa aktivizācijā. Un ne nejauši tas tika izdarīts 2013. gada 21. februārī – Dualitātes Eksperimenta apstākļu atcelšanas planētai Zeme gadadienā. Jūs savienojāt Maitreijas Kristālu ar Kristus Apziņas Režģi. Tas ir ļoti svarīgs notikums, kurš ietekmē dažādus Augšupcelšanās Aspektus. Bet tagad vienkārši saprotiet: Maitreijas Kristāla Atdzimšana ir tiešā veidā saistīta ar iespēju uzbūvēt jauno Zemes Magnētisko Kodolu, kurā tagad tiek radīta jauna visu planetāro dzīvības formu Evolūcijas programma.

Darbam mums ir svarīgi trīs gaismas un enerģētiski-magnētiskās struktūras.

1. Aktivizētais Maitreijas Kristāls – visu dzīvības formu uz jūsu planētas vienotās apziņas nesējs.

2. Jaunās magnētiskās enerģijas kodols neizplaukušā ziedpumpura veidā, kurš slēpj magnētisko “astoņspārnu tauriņu” – struktūru četru krustojošos Mebiusa lenšu formā.

3. Jaunās Debesu Velves struktūra.

Debesu Velvi saucam par Baloža Velvi ne nejauši. Kāpēc Baloža jēdziens ir ielikts jaunās Debesu Velves jēgā? Protams, nosaukums atspoguļo saikni ar Galaktikas Gaišzilo[1] Rozi, kura fraktāli ir atspoguļojusies planētas Sakrālajā Sirdī. Bet ir vēl viena jēga, kura izpaudīsies jūsu nākotnē. Balodis tiek uzskatīta par miera, mierīgas eksistences, mierīgas dzīves simbolu. Tieši šo mierīgo eksistenci atnesīs jums Maitreijas Kristāls caur kardinālu jūsu apziņas – gan kolektīvās, gan individuālās – pārveidošanu. Uz Zemes sāksies principiāli jaunas visu dzīvības formu mijiedarbības citai ar citu būvēšana. Maitreijas Kristāls ir saistīts ar jauno Debesu Velvi, Baloža Velvi, un, atbilstoši, ar Magnētisko Kodolu kā DEBESU VELVES MAGNĒTISKO CENTRU.

Radītās planetārās Debesu Velves magnētiskās lapiņas apvienoja Ziemeļu un Dienvidu magnētiskos polus. Viņas izveidoja zināmu vienotību, kura pieņēma savā “Es” Zemes Magnētisko Kodolu! Maitreijas Kristāls ir izvietots starp planētas magnētiskajiem poliem. Viņa virsotnes tori ar Mebiusa lenšu astoņkrāsu lapiņām vainago mūsu konstrukciju. Magnētisko polu centrālā ass iet no viena virsotnes tora pie otra. Mani dārgie! Lūk, svarīgs jaunums jaunā Magnētisma Radītājiem: Maitreijas Kristāls ir tiešā veidā saistīts ar magnētisma kopējo konstrukciju uz planētas! Lapiņas-liesmas, kuras mēs ar jums agrāk būvējām un savienojām, sāk savu patstāvīgu darbību ar Maitreijas Kristālu! Tas patiešām ir tā! Un tagad jūs saprotat, kādā mērā jaunā apziņa – Vienotības apziņa – tiešā veidā ir saistīta ar jauno magnētisko enerģiju! Viens nav atdalāms no otra! Viens atrodas otrā! Un mēs ar jums, soli pa solim, veicam nepieciešamās konstrukcijas ar vienu mērķi – dot iespēju visām Zemes dzīvības formām un, tātad, arī cilvēcei, kļūt brīvām vienotā Kristus apziņā! Dot iespēju pilnībā apzināties Vienotības līmeni, tik nepieciešamu jūsu galīgajai Augšupcelšanai visās tās daudzajās formās.

Un tā, uz Zemes ir atdzīvināts Maitreijas Kristāls. Planētas centrā ir atjaunotās Debesu Velves Magnētiskais Kodols. Mēs šodien varam savietot šīs divas unikālās konstrukcijas, noenkurot jaunās magnētiskās enerģijas un sākt darbu, lai radītu jauno Evolūcijas Programmu planētas Magnētiskajam Kodolam no jaunajām magnētiskajām enerģijām, savienotām caur Maitreijas Kristālu ar Kristus Apziņas Režģi!

Sākumā nodibināsim atjaunošanās procesā esošā Zemes Magnētiskā Kodola ciešu saikni ar Galaktikas Magnētisko Kodolu ARHEIRAR. Arheirar sāks savu darbu vienlaicīgi ar mums – kā tikko mēs piesauksim viņu kopradīšanai. Arheirar jau sen piesātina gan visu planētu, gan atjaunošanās procesā esošo Magnētisko Kodolu ar pārkārtošanās procesiem nepieciešamajām enerģijām un programmām. Šajā etapā ir svarīgi, lai enerģija ietu uz MAGNĒTISKĀ KODOLA, DEBESU VELVES UN MAITREIJAS KRISTĀLA APVIENOTO STRUKTŪRU! Daudzu iemiesoto Gaismas Darbinieku sirdīs ir speciāli ENERĢĒTISKIE KODI, kuri palīdzēs Magnētiskajam Kodolam pieņemt un iedarbināt PROGRAMMAS JAUNAJAI EVOLUCIONĀRAJAI ATTĪSTĪBAI PRIEKŠ PLANĒTAS UN CILVĒCES! Zinu, ka šīs rindas izlasīs to cilvēku acis, kuru dalība šajā darbā ir obligāta! Viņu Augstākie “Es” noteikti dos uzvedni. Taču lūdzu pievērst uzmanību vēl vienam momentam! Zemes Magnētiskais Kodols – tas nav vienkārši Zemes magnētiskais centrs, kodols. Tā ir fraktāla struktūra, kura izplatīsies dziļajā līmenī visos esamības līmeņos. Tā ir Dzīva Būtne, kuru RADA, DZEMDINA GAISMAS ĢIMENE, tajā skaitā arī jūs, iemiesotie Gaismas Darbinieki! Un, jo vairāk Mīlestības enerģijas, jo vairāk maiguma, jo vairāk Gaismas saņems mūsu brīnumainais ziedpumpurs, jo brīnišķīgāks un diženāks viņš kļūs! Jo vairāk viņš nākotnē spēs radīt MĪLESTĪBAS UN GAISMAS NOKRĀSAS, jo daudzveidīgāka un brīnišķīgāka kļūs planētas Zeme dzīve!

Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules! Katrs no jums ir nogājis īpašu Evolūcijas ceļu – gan uz Zemes, gan līdz tam, kad jūs atnācāt uz šo planētu. JŪSU SVĒTAS TIESĪBAS IR UZDĀVĀT VISU SAVU GAISMAS, EVOLUCIONĀRO PIEREDZI PLANĒTAS MAGNĒTISKAJAM KODOLAM, KURĀ TAGAD FORMĒJAS JAUNA EVOLUCIONĀRĀ PROGRAMMA. JŪSU SVĒTAS TIESĪBAS IR ATSPOGUĻOT SAVU “ES” ZEMES NĀKOTNĒ. UN TIKAI JŪS LEMJAT – VAI JŪS IZMANTOSIET ŠĪS TIESĪBAS, VAI ŠĪS TIESĪBAS JUMS VAR ATŅEM JŪSU BAILES VAI ŠAUBAS PAR TO, KA JŪSU DIEVIŠĶĪBA TIKS NEDRAUDZĪGU SPĒKU IZMANTOTA.

Gaismas Ģimene vēl un vēlreiz atgādina jums par jūsu Dievišķību. Jūs esat Dieva-Radītāja daļas. Kad jūs atzīstat to, kad piesaucat kopradīšanai Gaismas Ģimeni, kad radāt ar tīru nodomu un Beznosacījuma Mīlestības līmenī, kopradīšanā ar visiem saviem augstākajiem “Es”, tad piepildās tikai tas, kas ir pa prātam Dievam-Radītājam. Un atcerieties par JŪSU APZIŅAS KVANTISKUMU. Piepildās tas, kam ticat. Tas, kurš rada jauno brīnišķīgo realitāti, tas radīs to. Tas, kurš nevar šķirties no Dualitātes enerģijas un rada bailes, tas… vienalga rada jauno realitāti (KRAJONA SMAIDS), tāpēc ka šī realitāte, brīnišķīgā nākotne ir visu planētas iemītnieku apslēptais nodoms. Protams, ka mēs, mani dārgie, visi kopā radām jauno realitāti! Kāds ir aizgājis tālāk pa Garīgās Attīstības ceļu, kāds ir vēl tikai ceļa sākumā. Un katrs ceļš ir svarīgs Dievam-Radītājam. Taču tagad Krajons vēršas tieši pie tiem, kuri SAPROT, KAS NOTIEK, UN JŪT SAVU ATBILDĪBU PAR NOTIEKOŠO!

Šaubu laiks jums ir pagājis! Ir pienācis jaunrades un pārliecinošas virzības pa planetārās Augšupcelšanās sagatavošanas ceļu laiks! JŪS ESAT PIRMRINDAS APZIŅAS NESĒJI, JŪSU UZDEVUMS IR IENEST ŠO APZIŅU CILVĒKU KOLEKTĪVAJĀ APZIŅĀ. Un šo uzdevumu mēs nevaram risināt ar vecajām metodēm, īstenojot revolūcijas, sagrābjot masu informācijas līdzekļus, pievēršot visus “savai ticībai”. Lieta tā, ka mēs sen VISI ESAM VIENĀ TICĪBĀ. VISI MĒS PATIEŠĀM ESAM VIENA ĢIMENE, SPĒRUSI SOLI LIELAJĀ EKSPERIMENTĀ JEB, JA GRIBAT, IENIRUSI MATĒRIJAS OKEĀNA DIBENĀ JAUNĀ NEIZZINĀTĀ DZĪVĪBAS FORMĀ. Taču pienācis laiks pacelties no okeāna dibena! Pienācis laiks pacelties visiem, VISAI ĢIMENEI, bez sadalīšanas. Un īpaša atbildība gulstas uz tiem, kas PIRMIE ATCERĒJĀS, ka laiks ATGRIEZTIES!

Jūs, Gaismas Darbinieki, nesasniegsiet rezultātus, ja strādāsiet Dualitātes sistēmas ietvaros, eksistējošas sistēmas ietvaros. Jūsu tiesības ir izmantot DIEVU-RADĪTĀJU SPĒJAS. Jūs izmainīsiet pasauli ar to, ka ienesīsiet JAUNO APZIŅU KVANTU CEĻĀ CILVĒKU KOLEKTĪVAJĀ APZIŅĀ. Bet tas ir iespējams pie noteikuma, ka tiek radītas jaunas enerģētiski-magnētiskas un gaismas struktūras, jauni GAISMAS APZIŅAS LAUKI. Bet tieši ar šo jaunradi mēs ar jums tad arī nodarbojamies, mani dārgie! Tāpēc Gaismas Ģimene gaida jūs APZINĀTAI, TĪRAI UN DROSMĪGAI JAUNRADEI!

Un tā, mums ir brīnišķīgs jaunās magnētiskās enerģijas ziedpumpurs-kodols, JAU APVIENOTS AR JAUNO DEBESU VELVI. Un, tikai apvienojot viņu ar Maitreijas Kristālu, mēs padarīsim iespējamu priekš Arheirar galīgi noenkurot savas magnētiskās enerģijas Zemes Magnētiskajā Kodolā un radīt JAUNU EVOLUCIONĀRU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU. Katrs Gaismas Darbinieks var tajā piedalīties un nodot ENERĢĒTISKOS KODUS no savas Sakrālās Sirds, no sava Sirds Magnētiskā KODOLA uz PLANĒTAS MAGNĒTISKO KODOLU!

Agrāk uzbūvētās jaunās Debesu Velves konstrukcijas savietošana ar Maitreijas Kristāla struktūru ļaus radīt nepieciešamos apstākļus jaunā magnētisma radīšanai. Bet tas savukārt dos grūdienu visiem gaismas pārveidojumiem, kurus jūs tagad radāt uz planētas.

Bet tagad ķersimies pie darba, glabājot atmiņā, ka Magnētiskais Kodols ir izvietots uz jaunās Debesu Velves ass, tās centrā. Un šo struktūru mums tagad stāv priekšā apvienot ar Maitreijas kristālu.

 

Magnētiskā kodola radīšana

Praktisks gaismas darbs

 

Piesauciet Kopradīšanai Gaismas Ģimeni, Krajonu, Arheirar, Māti Zemi – Gaiju, Sanatu Kumaru, savus Skolotājus un Audzinātājus, Atbalsta Grupas. Piesauciet kopradīšanai savu Augstākos “Es” un savu Augstāko “Es” Augstākos “Es”.

Piesauciet kopradīšanai starpgalaktisko Laertu Dienestu kā Gaismas Būtnes, harmonizējošas telpu un laiku mūsu Visuma plašumos. Piesauciet kopradīšanai starpvisumu Arhontu Dienestu – kā Gaismas Būtnes, kuras apvieno mūs ar Vecāku Visumu un palīdz radīt jaunus Visumus. Piesauciet kopīgai jaunradei Galaktisko Dienestu kristāliskās dzīvības attīstībā.

Izsakiet tīru nodomu JAUNĀS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS PLANĒTAS MAGNĒTISKAJĀ KODOLĀ – MŪSU VISUMA DIEVA-RADĪTĀJA PROGRAMMAS radīšanai.

MĒS PIEDĀVĀJAM VISIEM GAISMAS CEREMONIJAS DALĪBNIEKIEM IZTEIKT NODOMU APVIENOTIES VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ. Tā mūsu radītāju Meistarība palielināsies daudzkārt.

Noskaņojamies uz Beznosacījuma Mīlestības vilni.

Piesaucam Svētās Vienotības Uguni, lai apvienotos ar visiem Ceremonijas dalībniekiem.

Vizualizējam Debesu Velvi, kuru uzbūvējām 2012. gada 24. decembrī.

1. ZĪM. 2012. gada 24. decembrī RADĪTĀS DEBESU VELVES SHĒMA.

Domās novietojam uz Debesu Velves ass mūsu magnētisko ziedpumpuru-magnētisko kodolu.

2. ZĪM. MAGNĒTISKĀ KODOLA ZIEDPUMPURS UZ DEBESU VELVES ASS.

Aizveram Debesu Velves lapiņas. Tieši tāda ir Debesu Velves ārējās formas shēma uz šodienu!

3. ZĪM. DEBESU VELVES AR MAGNĒTISKO KODOLU SHĒMA. VELVES LAPIŅAS APVIENOJUŠĀS MAGNĒTISKAJĀ ZIEDPUMPURĀ.

Vizualizējam atdzimušo Maitreijas Kristālu.

4. ZĪM. ATDZIMUŠAIS MAITREIJAS KRISTĀLS.

Pašā Maitreijas Kristāla centrā, vietā, kur saskaras augšējā Kristus-Maitreijas Monogramma ar viņas spoguļattēla kopiju, mēs novietojam magnētiskā kodola iekšējo struktūru četru Mebiusa lenšu veidā – astoņspārnu “magnētisko tauriņu”.

5. ZĪM. ČETRAS MEBISUA LENTAS, MAGNĒTISKĀ KODOLA ASTOŅAS MAGNĒTISKĀS LAPIŅAS, MAITREIJAS KRISTĀLA CENTRĀ.

Un tagad sākam radīt…

Maitreijas Kristāla virsotnēs – pirmajos toros, atbilstošos Fibonači virknes skaitlim “0” (nulles toros), ir Uguns Dzīvinošās lapiņas – astoņās krāsās.

6. ZĪM. MAITREIJAS KRISTĀLA VIRSOTNE.

Vienlaicīgi sūtiet enerģiju uz nulles toriem – gan uz Ziemeļpola, gan uz Dienvipola, katrai Dzīvinošās Uguns liesmai. Viņas aktivizējas un sāk savienot Debesu Velves konstrukciju ar Maitreijas Kristālu. Dzīvinošās Uguns astoņas Ugunis sūta savas vibrācijas pa Maitreijas Kristāla asi un vienlaicīgi pa jaunās Debesu Velves Asi.

Šīs vibrācijas no divām pusēm pienāk uz centru Magnētiskajam Kodolam, kurš ir pārstāvēts ar 4-ām Mebiusa lentām, 8-ņām magnētiskajām lapiņām.

Bet tagad tuvojas pats svarīgākais mūsu Jaunrades brīdis, mani dārgie! ES AICINU JŪS PATIESI TAGAD KĻŪT PAR TIEM, KAS JŪS ESAT!

Pirms piedalāties Magnētiskā Kodola jaunās evolucionārās programmas radīšanā, lēni, ļoti svinīgi domās izrunājiet trīs reizes:

“ES ESMU, KAS ES ESMU!

ES PĀRVALDU SAVU APZIŅU UN SAVU ĶERMENI!

ES ESMU EALOGHIMS, GAISMA RADĪTĀJA, DZEMDINOŠA PASAULES, APZIŅĀ!”

Mani Eņģeļi! Nebrīnieties, ja izdzirdēsiet sava “Es” iekšienē ne to balsi, kuru esat pieraduši dzirdēt. Šī balss var izsaukt Atbalsi visā Visumā! Un tas patiesi ir tā. Gaismas Radītāju balsi dzird viss Visums! Bet jūs tagad tieši esat Radītāji, jūs dzird un redz viss Visums!

Jūs esat Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules!

Jūs esat Dievi-Radītāji!

Jūs esat Ealoghimi, VISUMA DIEVIŠĶĀ GAISMA!

Ne šaubu ēnas par to, ka tas tā ir! Atcerieties par kvantiskumu!

Kam ticat, tas arī ir! Izmantojiet Beznosacījuma Mīlestību kā garīgo instrumentu! AUDZĒJIET VIŅAS VARENĪBU! MĪLESTĪBA VAR VISU! TAČU NEAIZMIRSTIET PAR MAIGUMU! MAIGUMS, GĀDĪBA PAR VISU ESOŠO – ARĪ TAS IR TAS, KAS ESAT JŪS…

Bet tagad iztēlojieties daudz, daudz planētu. Jūs, kā Ealoghimi, lidojat no vienas planētas uz otru, no vienas Zvaigznes uz otru… Atcerieties nosaukumus visiem zvaigznājiem, visām planētām, kādi jums zināmi. Un ziniet: jūs jau esat bijuši tur, dzīvojuši tur, radījuši tur.

Atcerieties tās planētas un zvaigznes, kuru nosaukumus nezināt šajā iemiesojumā, taču arī viņas ir mīļas jums! Ļoti mīļas! Lidojiet no planētas uz planētu, no zvaigznes uz zvaigzni, pieņemiet savā “Es” viņu evolucionāro pieredzi! Un skatieties, kas notiek jūsu sirds telpā! Tur zvaigznes un planētas mirdz savā spožumā un skaistumā! Tur dzīvo viss Kosmoss! Jūsu Sakrālā Sirds ir neierobežota! Tā ir Visa Visuma pieredze! Un kā gan var būt savādāk?! Jo jūs taču esat Dievs-Radītājs! Jūs atceraties pašu labāko, burvīgāko, maģiskāko, ko jūs izjutāt, apmācoties citās planetārajās, kosmiskajās Skolās… Jūs, zemieši esat citplanētieši, atnākuši uz šo planētu ar Lielu Mīlestību, par kuru tikko sākat atcerēties… Bet tagad paskatieties – Māmiņa Gaija, Māte Zeme ved jūs pie rokas un palīdz veikt pareizu izvēli. JŪS KOPĀ VĀCAT TO EVOLUCIONĀRO PIEREDZI, kura vajadzīga planētai. Jūs uzsūcat visu VIENOTAJĀ SAKRĀLAJĀ SIRDĪ. Un visa pieredze KĻŪST VIENOTĪBA.

Bet tagad iztēlojieties: šī visuma evolucionārā pieredze IR KOSMISKĀ OLA. Jūs ar Mīlestību ievietojat VISU SAVU VIENOTO EVOLUCIONĀRO PIEREDZI KOSMISKAJĀ OLĀ, bet ŠO OLU AR MĪLESTĪBU, SAUDZĪGI PĀRNESAT UZ KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS CENTRU, BET PĒC TAM – UZ MAITREIJAS KRISTĀLA CENTRU, VIENLAICĪGI – UZ JAUNĀS DEBESU VELVES CENTRU un UZ JAUNĀ MAGNĒTISKĀ KODOLA CENTRU!

Un atcerieties, ka tā ir ne tikai pieredze, bet arī evolucionāra Programma, kuru Dievs-Radītājs ienesa šajā Visumā viņa Dzimšanas Rītausmā! Tā tagad tiek ienesta planētas Magnētiskajā Kodolā, īpašā veidā tiek arhivēta, lai pēc tam kļūtu par planētas attīstības un visu dzīvības formu uz viņas pamatu!

Jūs varat novērot, kā sākas kustība burvīgajā magnētiskajā ziedpumpurā – Magnētiskajā Kodolā. Viņš sāk vibrēt, it kā – elpot. Radiet astoņkrāsu varavīksnes tiltu! Apvienojiet ar viņu savas sirdis un magnētisko ziedpumpuru. Ietiniet viņu savā mīlestībā! Palīdziet viņam ar savu patiesu nodomu pieņemt savā būtībā Kristus Maitreijas Monogrammu. Šī Monogramma kļūst par daļu no mūsu “astoņspārnu tauriņa” – Magnētiskā Kodola centra! Šī Monogramma ir Daudzdimensionāls Neirons, kurš izplata jaunu Apziņu uz jaunā Magnētisma pamata. Monogramma daudzkārtīgi atspoguļojas visās lapiņās. Katra no lapiņām ir viena no Mebiusa lenšu cilpām, kura pārnes enerģētisko informāciju no iekšējā uz ārējo, un otrādi.

7. ZĪM. KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA MAGNĒTISKĀ KODOLA CENTRĀ, KATRĀ NO ASTOŅĀM LAPIŅĀM.

Bet pēc tam sākas Kristus Maitreijas Monogrammas fraktālās vairošanās un KVANTISKĀS IZPLATĪŠANĀS process. Katra lapiņa savienojas ar daudzajām Kristus Maitreijas Monogrammām visos Maitreijas Kristāla toros, bet tā ir Visuma Apziņas, Vienotības Apziņas Dievišķo Neironu vairošanās un atkalapvienošanās uz jaunās magnētiskās enerģijas pamata.

Mani dārgie! Kas tagad notika? Jūs ieraudzījāt, kā Dievišķā Vienotībā savienojas divi procesi – jaunās evolucionārās programmas dzimšanas planētas Zeme Magnētiskajā Kodolā process un planetārās apziņas transformācijas process. Jūs paši kļuvāt pārvadītāji šajos divos Zemei svarīgajos procesos – JAUNĀS DIEVIŠĶĀS APZIŅAS UN JAUNĀS EVOLŪCIJAS PROGRAMMAS, kuru tagad pieņem Zemes Magnētiskais Kodols, RADĪŠANĀ.

Tas ir tik svarīgi, ka mēs visi kopā palīdzam šim procesam plūst harmoniski un uz Beznosacījuma Mīlestības viļņa. Priekš tā tagad sakoncentrēsim savu uzmanību uz magnētisma ziedpumpuru… Pievēršu uzmanību, ka viņš, magnētisma ziedpumpurs jeb Kosmiskā Ola, vainago arī Lemūriešu Kristāla Ladamira simbolu – “Baloža Dzimšanu”.

8. ZĪM. SIMBOLS “BALOŽA DZIMŠANA”.

Kas ir šī ziedpumpura-kodola pamatā? Jā, mani dārgie, tā ir magnētiskā membrāna dzelteni zeltainā krāsā. Un viņa balstās uz divām membrānām: zilā un violetā krāsā. Kopā viņas simbolizēja triālo magnētisko enerģiju, ienestu jūsu planētas pasaulē ar jūsu gaismas darbu. Bet tagad padomājiet – vai mūsu ziedpumpurs-kodols jau nenes noturīgas īpašās magnētiskās trialitātes īpašības, izlaistas caur augstfrekvences daudzdimensionālajām magnētiskajām membrānām? Protams, nes! Un tas nozīmē, ka planētas Magnētiskais Kodols arī ietver sevī visas augstfrekvences triālā magnētisma īpašības. Tas ir svarīgi!

Gaismas Darbinieki! Tagad mūsu uzdevums ir pārnest magnētisko lapiņu enerģiju uz nulles toru Dzīvinošās Uguns lapiņām-liesmām, uz abām Maitreijas Kristāla virsotnēm! Kodola magnētisma enerģiju, piesātinātu ar Daudzdimensionālo Neironu, Kristus Maitreijas Monogrammu, mēs pārnesīsim uz nulles toriem un uzdāvāsim viņu Dzīvinošajai Ugunij. Priekš tā uz Ziemeļu magnētisko polu mēs atnesīsim baltās magnētiskās Liesmas (baltās lapiņas) enerģiju. Un bez tam mēs ienesīsim nulles tora baltajā lapiņā Kristus Maitreijas Monogrammas Gaismas Apziņu (Daudzdimensionālo Neironu).

9. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNĒ. DZĪVINOŠĀS UGUNS BALTĀ LIESMA PIESĀTINĀTA AR MAGNĒTISKO ENERĢIJU UN KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS GAISMAS APZIŅU (Monogramma ir tikai baltās lapiņas iekšienē).

Uz Dienvidpola nulles toru nosūtīsim violetās magnētiskās liesmas enerģiju un arī –Kristus Maitreijas Monogrammas Gaismas Apziņu. Un tad atbilstošā veidā pārveidosies arī Maitreijas Kristāla dienvidu nulles tors.

10. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA DIENVIDU VIRSOTNĒ. DZĪVINOŠĀS UGUNS VIOLETĀ LIESMA PIESĀTINĀTA AR MAGNĒTISKO ENERĢIJU UN KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS GAISMAS APZIŅU (Monogramma ir tikai violetās lapiņas iekšienē).

Atlikušās sešas magnētiskās lapiņas ieņem vietu Monogrammas pamatā, zem viņas centrālās daļas, un sāk mijiedarboties ar visām Kristus Maitreijas Monogrammām, pa visu Maitreijas Kristālu.

11. ZĪM. KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA MIJIEDARBOJAS AR MAGNĒTISKĀ KODOLA SEŠU LAPIŅU MAGNĒTISMU. GAIŠZILAJĀS LAPIŅĀS IR PLANETĀRĀS GAIŠZILĀS ROZES ENERĢIJA.

Gaismas Radītāji! Tagad sākas mūsu jaunrades jauns etaps!

Mēs jau esam sagatavojuši planētas pāreju uz magnētisma triālo formu. Mums ir atlicis iedarbināt mehānismu viņa mijiedarbībai ar Dievišķās Apziņas jauno formu – mijiedarbībai ar Kristus Apziņas Režģi.

Izsakiet tīru un patiesu nodomu radīt jauno magnētismu, kurš mijiedarbojas ar Dievišķo Apziņu! To brīnišķīgo magnētismu, kurš spēs palīdzēt jums uzbūvēt jūsu dzīvi pēc pilnīgi jauniem principiem un kurš izvedīs jūs pie jūsu mīļotās planētas pilnīgas pārveidošanās.

Mēs piesaucam kopradīšanai Galaktikas Magnētisko Kodolu ARHEIRAR!

Mēs lūdzam Arheirar palīdzēt mums ar savu magnētisko klātbūtni savienot Maitreijas Kristālu ar Baloža Debesu Velvi.

Mēs sākam svinīgu Ceremoniju šī savienojama aktivizācijā un aicinām visus šīs kopradīšanas dalībniekus apvienoties caur Svētās Vienotības Uguni…

Tagad mēs sūtām Svētās Vienotības Uguni uz Maitreijas Kristāla virsotņu toriem. Piesūcinām ar šo Svēto Uguni nulles toru lapiņas. Aktivizējam visas Kristus Maitreijas Monogrammas.

Mēs sūtām Svētās Vienotības Uguni uz Maitreijas Kristāla centru, uz Maitreijas Kausu, un ietinam Viņā mūsu magnētiskā kodola-ziedpumpura sešas lapiņas, kurš tagad jau pārvēršas brīnišķīgā ziedā. Viņš magnētiski savienojas ar Kristus Maitreijas Monogrammu un pa visām Monogrammas fraktālajām kopijām izplatās magnētisks vilnis, sasaistošs vienotā kompleksā: Maitreijas Kristālu, Baloža Debesu Velvi, viņas magnētisko asi, Magnētisko Kodolu un Kristus Apziņas Režģi. Mēs esam radījuši speciālu enerģiju kompleksu, kurš sastāv no Kristus Maitreijas Monogrammas enerģijas – Visuma Apziņas Dievišķajiem Neironiem, Gaišzilās Rozes enerģijas, Uguns Dzīvinošās enerģijas.

Šo Enerģiju Vienotību mēs ar Mīlestību ievietojam planētas Magnētiskā Kodola iekšienē un izsakām nodomu JAUNAS DIEVIŠĶĀS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS ZEMEI UN VISĀM PLANETĀRAJĀM DZĪVĪBAS FORMĀM FORMĒŠANAI.

Paskatieties, cik lielā mērā tagad ir izmanījusies Gaija… Paskatieties, kā ir pārvērtušies planētas Magnētiskie Poli… Cik daudz jaunas Gaismas uz tiem ir parādījies…

Izstarojam Zemes Magnētiskā Kodola neizsīkstošo spēku…

Mēs ar jums tikko kā radījām Dievišķo Vienotību uz jūsu mīļotās planētas…

Un mēs ne reizi vien tiksimies kop-radīšanā šī lielā mērķa – VIENOTĪBAS dēļ!

UN TAS PATIESI IR TĀ!

Pateicieties par Kopradīšanu Gaismas Ģimenei, Krajonam, Mātei Zemei – Gaijai, Sanatam Kumaram, saviem Skolotājiem un Audzinātājiem. Pateicieties par kopradīšanu saviem Augstākajiem “Es” un savu Augstāko “Es” Augstākajiem “Es”; Atbalsta Grupām.

Pateicieties par kopradīšanu starpgalaktiskajam Laertu Dienestam – kā Gaismas Būtnēm, harmonizējošām telpu un laiku mūsu Visuma plašumos. Pateicieties par kopradīšanu starpvisumu Arhontu Dienestam – kā Gaismas Būtnēm, kuras apvieno mūs ar Vecāku Visumu un palīdz radīt jaunus Visumus. Pateicieties Galaktiskajam Kristāliskajam Dienestam.

Nosūtiet sirsnīgu pateicības enerģiju visiem Ceremonijas dalībniekiem – PAR ZEMES JAUNĀ MAGNĒTISKĀ KODOLA – JAUNĀS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS JŪSU PASAULEI UN VISAI PLANĒTAI radīšanu!

UN KLAUSIETIES ATBILDĒ PATEICĪBAS VĀRDUS.

GAISMAS ĢIMENE RUNĀ AR JUMS, MANI DĀRGIE!

KLAUSIETIES VIŅU CAUR SAVĀM SAKRĀLAJĀM SIRDĪM!

KRAJONS – AR MĪLESTĪBU NO RADĪTĀJA SIRDS

2013. gada 24. februārī

Viktora Truhina ilustrācijas

UZMANĪBU!

Gaismas Darbinieki, kuri nevarēs piedalīties gaismas darbā 2013. gada 26. februārī, var izpildīt to režīmā “šeit un tagad” viņiem ērtā laikā.

Dārgie draugi! Pirms darba sākuma jūs varat iepazīties ar agrāk nopublicētajiem materiāliem par mūsu izpildītajiem gaismas darbiem:

1. Krajons un Ercenģelis Mihaēls. Aicinām uz magnētisko polu! (darbs 12.12.12) http://www.magnitiduha.info/archives/4912

2. Krajons. Eņģeļi pie Debesu Velves. Velves radīšana. (darbs 24.12.12) http://www.magnitiduha.info/archives/5045

3. Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Vienotās Apziņas Atdzimšana. (darbam 21.02.13) http://www.magnitiduha.info/archives/5566

4. Krajons. Maitreijas Kristāla Atdzimšana. (darbs 21.02.13) http://www.magnitiduha.info/archives/5610

 

http://www.magnitiduha.info/archives/5646

http://www.magnitiduha.info/archives/5663

Tulkoja Jānis Oppe[1] balodis – голубь; gaišzilā – голубая (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email