Магниты Духа

KRAJONS caur Marinu Shults 2013. GADA PĀRMAIŅU CEĻAZĪMES

Sveicināti, mani dārgie Eņģeļi! Šodien un tagad es sāku ar jums sarunu par priekšā stāvošo darbu brīnišķīgajā 2013. gadā! Jā, tas būs vēl brīnišķīgāks kā 2012. gads, par kuru es teicu, ka tas kļūs cilvēcei un planētai auglīgs. Un vai tad tā nenotika, mani dārgie Eņģeļi? Tā viss arī notika. Vēl vairāk, es jau minēju par to, ka šajā gadā tika izpildīts tik daudz gaismas darba, ka tā apjoms ir grūti salīdzināms ar visu darbu, padarītu, sākot no 1987. gada, precīzāk – no Pirmās Harmoniskās Planetārās Konverģences brīža. Un tagad mēs pārejam uz Otrās Harmoniskās Planetārās Konverģences viļņa uz Jaunās Pasaules, Jaunās Planētas būvēšanu un jūsu jaunās dzīves radīšanu. Jā, jā, jā, jūs stāvat uz paša tās jaunās dzīves sliekšņa, uz kuru mēs jūs virzījām visus nedaudz vairāk kā 25 gadus pēc Pirmās Harmoniskās Konverģences. Tad kāds darbs mūs ar jums gaida šajā gadā? Jūs esat pamanījuši, ka es esmu sācis citādāk uzdot savus jautājumus? Agrāk es būtu teicis – “Tagad Krajons pastāstīs jums par 2013. gada priekšā stāvošajiem notikumiem…” Bet es speciāli negribu dot jums vienkārši potenciāli ieplānoto notikumu uzskaitījumu, es runāju par mums ar jums tajā nozīmē, ka tagad visa – gan planetārā, gan galaktiskā, gan visuma Gaismas Ģimene “spārnu pie spārna” kopā strādās pie jūsu dzīves pārveidošanas. Tā būs pareizi. Un tikai tā jums tad arī tālāk jāiet savā gaismas darbā.

Un tā, Krajons uzreiz grib jūs iepriecināt – darba kļūst vairāk, un tā sekmīgas izpildīšanas potencialitāte ievērojami paaugstinās, tāpēc ka arī 2013. gada apstākļi sāks tos veicināt. Bet kāpēc tas ir tā? Jūs jau esat iepazinušies ar informāciju par to, ka 2013. gads ir Vienotības Gads. Ko tas nozīmē jums, Gaismas Darbinieki? Tas ir jebkura gaismas darba sekmīgākas izpildīšanas potenciāls. Un ne tikai gaismas darba. Iedomājieties, ka šajā gadā viss izpildās jauno enerģiju diapazonā. Un mēs nosaucām pamata enerģiju par Vienotības Enerģiju. Tā tas arī ir. Jums vajag iemācīties viņu pareizi izmantot. Daudzus instrumentus, kas paredz darba iemaņu iegūšanu Vienotības enerģijās, jūs jau saņēmāt, un daudzi pareizi izmanto. Jūs jau protat strādāt ar Svētās Vienotības Uguni, kas pēc savas būtības ir koncentrēta Vienotības Enerģija. Un viena no 2013. gada galvenajām būs vispārēja Svētās Vienotības Uguns izmantošana. Cik tas ir svarīgi, pateikšu tālāk. Taču jums jāsaprot, ka gada galveno enerģiju nepieciešams piesaukt, noenkurot, adaptēt planētas visu dzīvības formu, ieskaitot arī cilvēcisko, mainīgajiem dzīvošanas apstākļiem. Tāpēc par šī gada galveno un pastāvīgo uzdevumu kļūs Vienotības Enerģijas enkurošana. Taču tiem, kas sekmīgi strādā ar Svētās Vienotības Uguni, papildus līdzekļi nebūs vajadzīgi. Turpiniet viņu sūtīt pēc iespējas biežāk un piesātinātāk uz visiem planētas stūrīšiem un visām planetārās dzīvības formām. Vienotība ir šī gada galvenais vadmotīvs!

Bet tagad iesim tālāk, detalizējot dažus mūsu darbus. Saprotams, ka, sākuši pagājušā gada rudenī būvēt jauno, triālo magnētisma struktūru, mēs iesim savās konstrukcijās tālāk. Mēs ar jums jau daudz esam izdarījuši, radot jauno Debesu Velvi. Taču Krajons brīdināja, ka tas ir tikai sākums magnētiskajiem pārkārtojumiem uz jūsu planētas. Un man gribētos tālākajos pārveidojošajos magnētiskajos darbos redzēt vēl vairāk Gaismas Darbinieku, kā bija 2012. gada beigās.

Pirmkārt, mēs pastāvīgi kontrolēsim visu jau radīto, tas ir pareizi un loģiski. Lūdzu jūs pastāvīgi sekot notiekošajām izmaiņām jūsu radītajās konstrukcijās. Bet tās jau norit, šis izmaiņas, tās turpinās! Mēs taču radījām dzīvus organismus – pašpilnveidojošos, mobilus, cieši saistītus ar analoģiskām Galaktikas magnētiskajām struktūrām, un tātad ar Arheirar. Arheirar pastāvīgi viņus modernizē un noved līdz pilnīgai atbilstībai tam paraugam, kuram viņiem tad arī galu galā ir jāsāk atbilst. Un kas tas ir? Tas ir Galaktiskās Izlīdzināšanas procesa turpinājums. Ko mēs ar jums, mani mīļotie Eņģeļi, darīsim magnētismā 2013. gadā? Mēs, protams, dosim iepriekšēju informāciju pirms katra planetāra mēroga darba. Taču šī darba galvenās, pamata ceļazīmes es tomēr iepriekš iezīmēšu.

Mēs ieviesīsim atbilstošas korekcijas jaunajā Debesu Velvē. Un izdarīsim to šim darbam pierastā laikā – Pavasara Ekvinokcijas dienās, tas ir, 21.-22. martā. Un pēc tam uzreiz būs svarīgs kulminācijas punkts – 24. marts, ko mēs esam apzīmējuši kā otrās Harmoniskās Konverģences pabeigšanu. Tieši ar Debesu Velves pārveidošanu tad arī beigsies šis svarīgais planetārais periods. Tāpēc sagatavojieties piesātinātam darbam marta beigās. Iepriekšēju informāciju mēs dosim.

Atcerieties, ka “magnētiskās ceļazīmes” bieži ir saistītas ar Saules aptumsumiem. Jā, jūs jau dzīvojat zem Jaunās Saules stariem. Un tāpēc jaunā veidā raudzīsimies arī uz Saules aptumsumiem. No saules aptumsumu vecajiem stereotipiem vajag kategoriski atteikties. Jums jāsaprot, ka dzīvības procesu nodrošināšanas sistēma gan no Saules puses, gan no Galaktikas puses, gan no pašas Gaijas puses tagad veidosies no jauniem magnētiskiem uzstādījumiem. Un jūsu Jaunā Saule ne tikai pati aktīvi mainās, viņa iesaista Zemi magnētiskās izmaiņās. Bet Krajons kopīgi ar saviem Eņģeļiem-cilvēkiem palīdzēs īstenot šīs pārmaiņas. Un tāpēc noskaņojieties magnētiskām pārmaiņām, kardināliem magnētiskiem pārveidojumiem.

Nofiksējam Saules aptumsumu dienas: 2013. gada 10. maijs un 3. novembris. Protams, šajās lieliskajās dienās īstenojas ne tikai magnētiski pārkārtojumi. Taču par papildus darbu mēs jūs iepriekš brīdināsim.

Bet tagad turpināsim sarunu nedaudz citā virzienā. Kā gan realizēt šī gada galveno tēmu? Tas ir ārkārtīgi svarīgi! Tāpēc ka visiem konkrētajiem ieplānotajiem pārveidojumiem ir jānotiek šajā neparastajā, lielas iespējas nesošajā enerģijā. Un mēs ķeramies pie vēl dažu svarīgu šī gada datumu paziņošanas. Kā jūs domājat, ar kādiem notikumiem tie ir saistīti? Iespējams, dažus tas pārsteigs. Iespējams, kādam šī informācija kļūs nepieņemama. Taču Krajons vienmēr saka tieši to, ko jums pienākas kaut vai zināt, bet labākajā gadījumā izmantot planētas un visas Galaktikas labumam. Neatraujiet tagad savu planetāro dzīvi no Galaktikas dzīves. Planetārā Kristāliskā Režģa aktivizācija, viņa jaunu struktūru radīšana arī ir šī gada galvenā tēma! Gribu jums atgādināt, ka vairāku pēdējo gadu laikā Gaismas Ģimene ir vēstījusi jums par planētārām izmaiņām, kurām bija jānotiek priekš tā, lai planēta izietu jaunajā Galaktikas gaismas zonā atjaunota un ar jaunu kristālisku struktūru. Tika aktivizēti Atlantiskie Meistar-Kristāli. Jūs paši palīdzējāt šīm aktivizācijām. Šis gads iezīmēs šo Meistar-Kristālu darba uzturēšanas pārkārtošanu. Tas ir nepieciešams, tā kā viņiem stāv priekšā dot būtisku ieguldījumu daudzos principiāli jaunos zemes pārkārtošanās procesos, ko agrāk nebija iespējams paredzēt pilnā apjomā. Šis process nav saistīts ar kaut kādiem konkrētiem termiņiem un pasākumiem. Taču jūs varat palīdzēt šim procesam. Kad to labāk darīt? Domāju, ka pastāvīgi un jebkuros Kalpošanas veidos. Ļoti labas tam ir Saulgriežu dienas, kā arī Pavasara un Rudens Ekvinokcijas dienas.

Bet tagad pāriesim pie ne mazāk svarīgiem Kristāliem, ar kuru aktivizāciju daudzējādā ziņā ir saistīta jūsu planētas nākotne un Augšupcelšanās gatavošanas un veikšanas tempi. Es runāju par Lemūriešu Kristālu aktivizācijas procesu. Jā, tieši par viņiem. Saprotiet, pirmie Kristāli, aktivizēti 2012. gadā, ielika sākumu šim procesam un radīja jūsu planētas telpā savu Gaismas Tīklu, kuram sāks pieslēgties visi Kristāli aktivizācijas procesā. Kristālu aktivizācijas process izstiepsies vairāku gadu garumā. Nekāda steiga nav nepieciešama. Bet pirmie kristāli – Atomaruss un Altomirs – jau aktīvi sadarbojas ar mums un jums daudzos Zemes pārkārtošanas un harmoniskas dzīves iekārtošanas jautājumos. Tāpēc par pašām galvenajām arī šī gada ceļazīmēm kļūs Lemūriešu Kristālu aktivizācijas punkti. Un pirmais tāds punkts jau ir zināms – 2013. gada 31. janvāris[1]. Es nevaru precīzi pateikt visus nākošos Lemūriešu Kristālu aktivizācijas datumus šajā gadā, tāpēc ka katrs nākošais datums nelineāri ir atkarīgs no iepriekšējā Kristāla aktivizācijas. Un tāpēc uzmanīgi sekojiet vēstījumiem par Lemūriešu Kristālu aktivizāciju un paši piedalieties kā atbalsta grupas šajās ceremonijās. Tie ir ļoti svarīgi momenti Jaunās Zemes tapšanā. Sīriusiešu pārstāvji no jauna atdzimst uz jūsu planētas un ar savām vibrācijām un ar savām jaunajām programmām nes nesalīdzināmi vairāk, kā bija ieplānots pirms tūkstošgadēm gan viņu darbībai, gan Zemes izmaiņām.

Tagad pāriešu vēl pie vienas ļoti svarīgas šī gada tēmas. Tā ir saistīta ar Lemūriešu Kristālu aktivizāciju tādā mērā, kādā viņi nes gēnu pārbūvēšanas programmas. Es gribu teikt, ka 2012. gadā sāktie darbi gan cilvēces, gan visu dzīvības formu, gan pašas planētas jaunā, daudzdimensionālā Genoma radīšanā turpināsies arī šajā gadā. Bet to var uzskatīt līdz ar Vienotības tēmu par vissvarīgāko šī gada faktoru. Domāju, ka šai radīšanai pakāpeniski tiks piesaistīts arvien vairāk Gaismas Darbinieku un speciāli sagatavotu grupu. Šeit nav iespējams norādīt kaut kādus konkrētus datumus un periodus. Darbam ir plānveida un pastāvīgs raksturs. Taču jums jāzina, cik tas ir svarīgs šim gadam. Jaunā tipa Genomu sen jau bija iznēsājusi jūsu planēta. Taču informācija bija noarhivēta dažādos laika un telpas koridoros. Akašas Hronikas to saglabāja turpmākai izmantošanai. Un tagad iestājas tas īstais brīdis, kad viss kļūst pieprasīts un piemērots. Darbs ir sācies un norit sekmīgi. Apsveicu jūs, zemieši, ar to, ka jūs esat aizgājuši līdz šai laimīgajai robežai!

Mēness aptumsumi, tāpat kā Saules aptumsumi, atklās šajā gadā jaunas savas puses un iespējas planetārajā pārkārtošanā. Atcerieties, es jau jums norādīju uz nepieciešamību savās evolucionārajās konstrukcijās neatdalīt Mēnesi no Zemes. Arī Jaunās Realitātes Koridorā Zeme-Mēness iet kā apvienota Būtība. Pievēršu jūsu uzmanību tam, ka šajā gadā Mēness paslēps savu seju no zemiešiem 3 reizes, pie kam gada sākumā Mēness aptumsums atkārtosies diezgan ātri – 25. aprīlī un 25. maijā. Pievērsiet uzmanību šiem datumiem. Nofiksējiet tos savā apziņā. Šajās dienās noteikti ir nepieciešamas veikt planetāras Kalpošanas. Galvenā tēma ir Jaunās Realitātes Koridors: Zemes un Mēness atrašanās šajā Koridorā parametru korekcija. Jūs jau zināt, ka tie pirmām kārtām ir enerģētiski-magnētiskie parametri. Tātad mēs atkal kopā strādāsim pie to pilnveidošanas. Metodes un līdzekļus es norādīšu. Pēdējais Mēness aptumsums notiks 18. novembrī, un tas noritēs Rudens Ekvinokcijas priekšvakarā, un tāpēc tematiski ir ar to saistīts.

Mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Es uzskaitīju tālu ne visus iespējamos darbu veidus. Iezīmēju tikai galvenos jautājumus un galvenās ceļazīmes mūsu ar jums ceļā šajā gadā. Vēlreiz gribu atgādināt, darba priekšā ir ļoti daudz. Esmu pārliecināts, ka tas būs sekmīgs. Pārliecību iedveš jūsu pieaugušie spēki un meistarība. Iesim tālāk kopā, iztaisnojuši jūsu Gaismas Spārnus! Lidojiet pie Vienotības Uguns! Lidojiet uz Mīlestības Avota aicinājumu! Nesiet pasaulei jaunu esamības formu! Pārveidojiet savu pasauli ar savām rokām un dzīvojiet jūsu uzbūvētajā harmonijas, vienotības un laimes pasaulē!

Jūsu Krajons

13.01.13

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 1. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Šajā datumā tika aktivizēts Kristāls Ladamirs. (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email