Магниты Духа

GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Sergeju Kanaševski Meditācija. CEĻOJUMS UZ NEMĪLESTĪBU

Tiešais čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai

14. janvārī mūsu Garīgie Skolotāji palūdza atkal sapulcēties kopā Žurnāla redkolēģiju, lai izdarītu neparastu darbu – veiktu ceļojumu uz Mīlestību caur Nemīlestību. Kā kas tāds ir iespējams? Un kāpēc tieši tā?

Par ceļojuma mērķi kļuva… planēta Trons, mūsu Visuma Kristus-apziņas Dievišķais Centrs.

Kā mēs sapratām vēlāk, ceļojums nebija vienkārši mācība. Mums ļāva saprast, ka Lielās Pārejas Rezultātā mūsu Galaktika sāka Jaunas Galaktikas dzemdināšanu. Un svētā ceremonija uz planētas Trons, kur bija sapulcējušies Visuma Diženie Gaismas Spēki, bija veltīta Jaunā Dievišķā Dzimšanai. Un šeit notika visu Visuma Aktieru godināšana, neatkarīgi no tā, kādas lomas viņi spēlēja…

Sveicināti, mani bērni, Galaktikas bērni, Visuma bērni! Planēta Trons – Diženākā Gaismas Planēta – sveic jūs!

Tūlīt mēs veiksim ceļojumu uz brīnišķīgu Templi. Tas ir Templis Dievišķās Rozes iekšienē. Tas ir Beznosacījuma Mīlestības Templis.

Jūs zināt, Rozei ir ziedlapiņas. Katra Visuma Mīlestības Rozes ziedlapiņa – tas ir ceļš uz Jauno Realitāti. Tāpēc ka Jaunās Realitātes radīšana ir iespējama tikai uz Jaunās Mīlestības pamata. Jaunā Mīlestība ir Jaunā realitāte! Iedomājieties, cik bezgalīgas, daudzveidīgas ir Mīlestības nokrāsas, formas, veidi! Jūs sakāt par Mīlestību daudz vārdu… Bet viņa nav tāda, kādu jūs viņu esat pieraduši uzskatīt Dualitātē… Protams, jūs spējat just daudzas Mīlestības nokrāsas, pārdzīvot tās. Bet tomēr pagaidām nevarat apjēgt MĪLESTĪBAS NEIEROBEŽOTĪBU. BET MĪLESTĪBAS ROZE, BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS TEMPLIS – tā ir bezgalīga Mīlestības jaunu nokrāsu, formu, kuras jums pat grūti iedomāties, dzimšanas iespēja…

Sajūsma, aizgrābtība, apbrīns, laime no Mīlestības… Vārdu ir daudz!

Bet kā nodot jums sajūtu, kad pieskaries Rozes ziedlapiņai un jūti tās vai citas pasaules miljonu būtņu mīlestību…

Un katra no šiem miljoniem jūt un mīl savā veidā…

Un tā nav līdzīga cilvēku mīlestībai Dualitātē… Mīlestība-pateicība, mīlestība-sajūsma, mīlestība-apbrīns ar miljoniem nokrāsu – tas ir tas, ko jums pagaidām nav dots sajust.

Taču, lūk, kas ir svarīgi!

Katra cilvēka mīlestība var izaudzēt jaunu Rozes ziedlapiņu. Mīlestības Tempļa bezgalību var radīt katrs no jums! Jūs spējat radīt jaunas un jaunas Mīlestības Ziedlapiņas Visuma Mīlestības Rozes Templī.

Bet Mīlestības Rozei ir arī cita daļa. Tā ir NEIZPAUSTĀS MĪLESTĪBAS DAĻA. Neizpaustās mīlestības ziedlapiņas ir līdzīgas neuzplaukušiem pumpuriem. Tādi pumpuri ir gan Rozes Templī, gan Būtņu Sakrālajās Sirdīs… Katra no jums sirdī…

Dievam-Radītājam ir neparasts līdzeklis – Dievišķais Mīlestības Nektārs, ar kuru Viņš laiku pa laikam aplej neatvērušos pumpurus. Un tas patiesi ir tā…

Tagad, tieši tagad, ir pienācis apbrīnojamu iespēju laiks, kad mēs varam radīt apbrīnojamo!

Mēs varam daudz, daudz neizplaukušo pumpuru savienot vienā.

Bet pēc tam apliet viņus ar Dievišķo Mīlestības Nektāru. Un tad dzims brīnums… No daudziem, daudziem pumpuriem dzims… VIENA ZIEDLAPIŅA.

Un šī ziedlapiņa jau glabās ne tikai vienu Mīlestības nokrāsu…

Šai ziedlapiņai, kuras pamats ir daudzie pumpuri, būs NOKRĀSU DAUDZVEIDĪBA KĀDĀ VIENOTĪBĀ.

Mīlestība būs viena, jo tā taču ir viena Ziedlapiņa, bet arī bezgalīgi daudzveidīga… Tad katra Būtne ar tādu Ziedlapiņu sirds iekšienē var ilgi, ilgi pārdzīvot dažādas Mīlestības nokrāsas…

Un viņas galvenā vēlēšanās vienmēr būs palikt JAUNU NEPARASTU MĪLESTĪBAS ZIEDLAPIŅU RADĪŠANĀ… Bet tas, ticiet, nav tik vienkārši… Taču ir iespējams!

Tagad Es, Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, aicinu jūs veikt ceļojumu uz Mīlestības Rozes Sakrālo Telpu… UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS TEMPLI UZ MANAS MĪĻOTĀS PLANĒTAS TRONS… Lidojiet man līdzi, mani mīļie…

Tagad mēs noslīdam no ziedlapiņām un ierodamies neuzplaukušo pumpuru burvju valstībā… Lūk, ir to pumpurs, kurus jūs zināt kā pelēkos… Lūk, ir to pumpurs, kurus jūs zināt kā tumšos… Viņu ir daudz, viņi ir dažādi… Paskatieties, mani mīļie, kas jums ir rokās?

Tās ir Krūkas ar Dievišķo Mīlestības Nektāru…

Aplaistiet pumpurus no burvju Krūkām… Lidojiet un aplaistiet…

Nektārs nekad nebeigsies jūsu Krūkās. Trauks, krūka ir jo pilnāka, jo vairāk Nektāra jūs izliesiet… Skatieties! Viņš pagaidām ir krūkas dibenā!

Tātad, jūs maz esat viņu izlējuši. Laistiet vairāk, vairāk…

Novērojiet, kā jūsu trauki kļūst pilnāki.

Izdariet tā, lai Nektārs lītu no krūkām pāri malai!

Pēc tam pārvērtiet viņu strūklakā. Radiet simtiem, miljoniem fontānu ar Mīlestības Nektāru, laistiet…

Bet tagad skatieties, lūk, tur, ēnā, nemanāmi… aug viens pumpurs…

Mēs viņu aplaistām, bet viņš neaug… Kas par lietu? Kāpēc?

Tagad, mani dārgie, mani mīļie… Es lūdzu visus sapulcēties pie šī pumpura… Mēdz būt viegli izaudzēt ziedu lauku. Un grūti – vienu ziedu… Tāpēc ka viņam ir neparasts pumpurs.

Tāpēc ka, paši to pilnībā neapzinoties, visi ziedi uz lauka, visas viņu ziedlapiņas ir iepazinušas Mīlestību un visas viņas nokrāsas, pateicoties tam, ka šis pumpurs ir atnācis uz šo lauku…

Vārds šim Ziedam ar neizplaukušo Pumpuru ir NEMĪLESTĪBA…

Pateicoties NEMĪLESTĪBAI, visi pumpuri iepazina, kas ir MĪLESTĪBA…

Tā bija iekārtota jūsu pasaule… Dualitātes pasaule. Jūs veicāt ceļojumu uz Nemīlestības duālo pasauli un tagad atgriežaties…

Zieds ar neizplaukušo Pumpuru izpildīja pašu smagāko misiju – parādīt, kas tas tāds IR VISS, KAS IR NEMĪLESTĪBA. VISS, KAS IR NEMĪLESTĪBA – tas nav tikai naids. VISS, KAS IR NEMĪLESTĪBA – tie ir kari, vardarbība, apspiešana, nevienlīdzības šausmas, tā ir planētas graušana, tās ir strupceļā nonākušas civilizācijas, tie ir ģenētiski monstri… VISS, KAS GĀJA NEMĪLESTĪBAS CEĻU. Un tagad mēs, Mīlestību iepazinušie, esam ienākuši ŠAJĀ SAKRĀLAJĀ MĪLESTĪBAS TEMPLĪ. Mēs ilgi meklējām šo sākotnējo Nemīlestības Pumpuru. Un, lūk, izrādās, viņš ir uz planētas Trons… Un viņš ir uz planētas Zeme… Un viņš ir uz planētas Mēness… Un viņš ir Katra no mums sirdī…

Tajā skaitā arī Manā sirdī…

Jūs varat iesaukties: “Mūsu Tēvs! Kā tad tā? Jo tu taču esi pati Mīlestība! Kā var dzīvot tavā sirdī NEMĪLESTĪBA?”

Bet, ja ir mūsu Galaktikā Nemīlestības Pumpurs, tad kā var Galaktiskais Kristus teikt: “Lūk, viss ir mans, bet šis Nemīlestības Pumpurs – neesmu Es?” Vai var būt kas tāds? Nē! Tāpēc saku: “NEMĪLESTĪBAS PUMPURS ARĪ ESMU ES.” UN LAI KATRS TĀ PASAKA, KAS DZIRD VĀRDUS MANUS! JO MĒS, Mīlestību iepazinušie, iepazinām viņu, balstoties uz NEMĪLESTĪBU.

Bet tagad, pateikuši to, izliesim savu Mīlestību uz šo Lielisko Pumpuru. Jo par šo pumpuru varēja kļūt tikai tas, kas patiesībā ir Mīlestības pilns. Kļūt par Nemīlestības Pumpuru varēja kļūt tikai pats stiprākais, pats maigākais, pats diženākais, pats mīlestības pilnīgākais no mums…

Par NEMĪLESTĪBAS Pumpuru varēja kļūt tikai tas, kas IR VISAS MĪLESTĪBAS AVOTS, NEMĪLESTĪBAS PUMPURĀ – VISUMA DIEVS MĀTE-TĒVS.

TAS, KAS DEVA MUMS SPĒKU, BET PATS SARITINĀJĀS PUMPURĀ…

Lai dotu mums IESPĒJU IZPAUST SAVU MĪLESTĪBU PRET TĒVU-MĀTI NEIZPAUSTIEM.

Jo mīlat jūs Tēvu un Māti, kuri dzemdina jūs un audzina.

Bet Mīlat arī tos, kas jūs neaudzināja un nedzemdināja.

Mīlat visus tēvus un mātes… Jo katri ir Tēvs un Māte patiesie…

Tad ko izdarīsim ar Pumpuru šo? Mēs nevis vienkārši uzliesim viņam Nektāru. Mēs izliesim uz viņu VISU MŪSU GALAKTIKAS BŪTŅU SIRŽU Mīlestību. Jo zinām: atdodot Mīlestību, atgriežam dzīvē Tēvu un Māti Sākotnējos!

PIRMAVOTS DZIMST NO NEMĪLESTĪBAS PUMPURA, KAD GALAKTIKAS BŪTNES, apvienojušās vienotā Sakrālā Sirdī, izlej uz šo Pumpuru Mīlestības Nektāru!

Domājat, jūs trijatā esat blakus Nemīlestības Pumpuram? Atskatieties, MANI Bērni!

Jūs esat Galaktikas Sakrālajā Sirdī!

Ar jums kopā ir nesaskaitāms Manu Bērnu daudzums!

Un tagad jūs esat liecinieki ļoti retai Svētai Galaktiskai Ceremonijai. MŪSU GALAKTIKAS NEMĪLESTĪBAS PUMPURS IR ĻĀVIS MUMS PACELTIES UZ JAUNU MĪLESTĪBAS LĪMENI…

Un tagad mēs visi šeit esam sapulcējušies, lai ne tikai pateiktos Viņam… Ne tikai izlietu uz viņu savu Dievišķo Mīlestību…

Bet arī priekš tā, lai RADĪTU NO NEMĪLESTĪBAS PUMPURA SAKRĀLĀS MĪLESTĪBAS PUMPURU AR BEZGALĪGU MĪLESTĪBAS ROZES ZIEDLAPIŅU DAUDZUMU.

Mani mīļie! Mani dārgie! Mani Saulainie!

Vai jūs saprotat, kas tagad notiek patiesībā?

Patiesībā tagad tiek radīts process, kuru jūs nosaucāt par “Lielo Izvērsumu”. NEMĪLESTĪBAS PUMPURS KĻŪST PAR MĪLESTĪBAS ROZI! GALAKTIKAS SAKRĀLAJĀ SIRDĪ DZIMST BĒRNS… BĒRNS, KURŠ IR DIEVS-TĒVS-MĀTE, UN ŠIS BĒRNS AIZIET UZ JAUNIEM TELPAS-LAIKA PLAŠUMIEM, TĀPĒC KA… TIEK RADĪTS BRĪNUMS… NOTIEK DZIMŠANAS BRĪNUMS! MŪSU GALAKTIKA DZEMDINA JAUNU GALAKTIKU! TIEŠI TAGAD, pēc jūsu lineārā laika. No Manas sirds telpas… uz citu telpu-laiku aiztraucas smilšu graudiņi, planētas, zvaigznes, atomi, molekulas, kosmiskā Uguns, Dzīvības Sēklas – viss nepieciešamais Jaunās Galaktikas dzimšanai…

Tas kļuva iespējams, pateicoties tam, ko jūs nosaucāt par Galaktiskās Konverģences, galaktiskās Izlīdzināšanas procesiem… Tam, ko jūs nosaucāt par Lielo Pāreju.

Nedomājiet, ka jūs nepalīdzējāt man!

Planēta Zeme daudz ko deva Jaunās Galaktikas dzimšanai!

Vēl vairāk, neuzskatiet, ka Zemes pieredze – tā ir tikai jūsu četrdimensiju pasaules pieredze… Zeme patiešām ir ļoti dižena planēta, tāpēc šeit jau eksistē apbrīnojamas, lieliskas pasaules!

Bet jūs radīsiet apbrīnojamākas, lieliskākas! Mani Bērni! Jūs skatāties un redzat to, kas ir priekšā simtus, tūkstošus gadu…

Bet es redzu visu, kas ir arī miljoniem gadu uz priekšu…

Nu tad ko, mani dārgie, sirdsmīļie! Jūs esat kļuvuši par jaunas Galaktikas VECĀKIEM… Jūs esat Dievs Tēvs-Māte. Katrs no jums…

Un ziniet to, kurš ir jums nemīlams tagad… Tas, kurš jums nav dārgs vai, vēl vairāk, naidīgs… TAS IR NEMĪLESTĪBAS PUMPURS.

BET TAS IR DIEVS TĒVS-MĀTE. Un šis pumpurs izplauks, kad jūs aplaistīsiet viņu ar Dievišķās Mīlestības Nektāru.

Tad padomājiet par to, cik DIEVIŠĶOS TĒVUS-MĀTES jūs spējat dzemdināt, kad apliesiet tos Pumpurus, kuri nāk ārā no Dualitātes… Cik daudz jaunu pasauļu un jaunu dzīvību jūs radīsiet… NEMĪLESTĪBAS PUMPURS IR DUALITĀTES CĒLONIS UN SEKAS. BET NEMĪLESTĪBAS PUMPURS IR CĒLONIS UN SEKAS MĪLESTĪBAS ROZES DZIMŠANAI, KURA IR PATI BEZGALĪGĀ DZĪVE. UN ŠĪ BEZGALĪGĀ DZĪVE IR KATRA NO JUMS SIRDĪ, MANI BĒRNI!

TAD RADIET NO NEMĪLESTĪBAS PUMPURIEM MĪLESTĪBAS ROZES UN DĀVĀJIET VIŅAS VISIEM. UN JŪS DZEMDINĀSIET PASAULES ROZI. UN TAS PATIESI IR TĀ.

JŪSU GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS.

14.01.2013. g.

Materiālu publikācijai sagatavoja

Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 1. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email