Магниты Духа

Projekts “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS”. 2. etaps. “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE” SEN-ŽERMENS caur Marinu Shults

EJAM UZ DIEVIŠĶO PILNĪBU. VESELUMA IEGŪŠANA.

Mani dārgie draugi! Šodien es iekļaujos kopīgi ar jums jūsu nākotnes plānošanas darbā. Cik tas ir brīnišķīgi! Apzināties, ka savu nākotni varat radīt paši. Ka ir pienākusi beidzot tā robeža, pēc kuras cilvēce sāk radīt patstāvīgi savu dzīvi pilnā harmonijā ar Kosmiskajiem Likumiem. Un mēs ar to noteikti tiksim galā, mani dārgie! Kaut arī vēstures pierastās gaitas izmaiņa var likties diezgan dīvaina. Bet jūs esat pieraduši uzskatīt, un daļēji tas tā arī bija, ka jūsu nākotne nav atkarīga no jums. Kamēr ritēja Dualitātes Eksperiments, jums nācās izvairīties no daudzām Dievišķajām likumsakarībām, kuras eksistē Kosmosā un ir dzīves kritēriji citās Pasaulēs. Taču tagad visam ir jāizlīdzinās un jāieiet savā gultnē. Un tāpēc mēs soli pa solim atcerēsimies to, kā tad var un vajag būvēt jūsu dzīvi pēc jauniem un vienlaicīgi sen aizmirstiem kritērijiem. Un daudzējādā ziņā jūs jau esat sākuši apzināties, ka savas dzīves un likteņa Radītāji jūs būsiet paši. Bet dzīvot taču visiem gribas dažādi! Un tomēr es tam ne gluži piekritīšu. Un tāpēc sāksim mūsu sarunu par jūsu jaunās tagadnes un nākotnes radīšanu. Sāksim runāt – kā to var izdarīt, neatceroties to dzīvi, kurā jūs dzīvojāt laimīgi, harmoniski un lepni nesāt Eņģeļu no Centrālās Garīgās Saules statusu.

Sākšu ar to, ka tagad daudziem no jums ir sācies aktīvs DNS dziļās atmiņas pamošanās process, un cilvēki sāk atskārst savas fragmentārās būtības iepriekšējās dzīvēs. Kāpēc es izmantoju tādu sarežģītu izteikumu? Vienkārši jūs esat pieradināti lineāri uzskatīt, ka jūs esat dzīvojuši daudzas dzīves, un tās kaut kur ir aizgājušas, atrodas pagātnē. To aktivitāte ir slēgta, un jums reizēm vienīgi nākas atcerēties par tām, kad manāmi kaut kas sāk traucēt dzīvot pašreizējo dzīvi. Jūs esat pieradināti pie formulējuma – “iepriekšējo iemiesojumu atstrādāšana”. Kāds ar to arī tagad intensīvi nodarbojas, uzskatot, ka, ja to neizdara, tad neiesi uz priekšu šajā dzīvē. Kāds skatās dziļāk un lieto rekomendācijas (piemēram, no Krajona) saarhivēt veco pieredzi, tāpēc ka tā tomēr bija Dualitātes pieredze, taču paņemt no tās sastrādāto meistarību, ar kuru tad arī bagātināt pašreizējo dzīvi. Visas šīs, pirmajā acu uzmetienā dažādās pieejas, lai sazinātos ar veco pieredzi, nesatur nekādas pretrunas. Rīkojoties gan tādi, gan citādi, jūs vienalga iesaistāt analīzei savas fragmentārās būtības no citiem iemiesojumiem. Kāpēc fragmentārās, nevis pilnīgās? Bet tāpēc, ka nevienā iemiesojumā jūs nekad nebijāt viens vesels. Starp citu, tas attiecas arī uz pašreizējo iemiesojumu. Daudzi no jums ir sākuši saprast, ka jūsu būtības veseluma jautājums tagad izvirzās pirmajā vietā. Un to vajag risināt ātri un prasmīgi. Un tāpēc tieši ar šo jautājumu es arī sāku mūsu darbu Cilvēces Nākotnes Pasaules būvēšanā, tāpēc ka viņa, šī jaunā Pasaule, atšķirsies ar jūsu veselumu. Jūsu Dievišķās dabas veselumu.

Sākšu ar to, ka arī tagad visi jūsu iemiesojumi (fragmentārās būtības) atrodas blakus jums. Pie tam daudziem ir sākusies DNS aktivizācija, daudzu dzīvju informācija tagad skaidri izpaužas dažādos veidos jūsu dzīves telpā, kaut arī daudzi no jums arī reizēm nesaprot, kas ar viņiem notiek. Un tāpēc īpaši aktuāls kļūst dzīves situāciju, kuras notiek ar jums, atpazīšanas jautājums. Drīzumā jūs sāksiet skaidri just, ka ir klātesoša cita telpa, cits jūsu ķermeņa stāvoklis, citas sajūtas, netipiskas jūsu nodzīvotajai jau dzīvei. Jūs sāksiet apzināties, kā kāds sāk jums palīdzēt vai ieteikt. Dažreiz jūs pārsteigs jūsu spertie soļi vai pieņemtie lēmumi. Nevajag domāt, ka tā ir slimība. Slimība nekad nedos tādus pārdzīvojumus – vienlaicīgi mierīgus un, visdrīzāk, priecīgus. Bet kāpēc tikai priecīgus? – jautāsiet jūs. Un es ar prieku atbildēšu, apstiprinot ar saviem vārdiem to, par ko mēs jums sen esam teikuši, bet daudzus no jums mūsu vārdi nav rosinājuši uz darbību vai kaut uz apzināšanos.

Mani dārgie! Jūs taču daudzi izteicāt patiesu Nodomu arhivēt jūsu Dualitātes dzīves pieredzi, vienlaicīgi saglabājot jūsu sakrāto meistarību, kura var noderēt ne tikai pašreizējā dzīvē, bet arī nākotnes dzīvē. Pie tam, jūsu fragmentārās būtības – tas nav mīts, nav ilūzija, bet pilnīgi enerģētiski piepildītas būtības, kuras arī dzīvo savu dzīvi un var stāties ar jums kontaktā un pat kļūt atkal par kādu jūsu ikdienas fragmentu. Un tāpēc ziniet, ka Dualitātes pieredze arhivējas vispārējā planetārā mērogā, un, tātad, arī visām dzīvības formām, ieskaitot cilvēciskās. Jūs pakāpeniski sāksiet zaudēt tās atkarības, kuras pieņemts saukt par negatīvo karmu, tāpēc ka aiziet vai transformējas Dualitātes enerģijas, bet ar viņām aiziet arī jūsu karmiskās piesaistes iepriekšējiem iemiesojumiem. Es neieteiktu tagad sākt jūsu karmisko parādu pētījumus. Tam nav vērts zaudēt laiku. Jūs varat atkal un atkal izteikt nodomu arhivēt Dualitātes pieredzi. Tā aiziet, pakāpeniski aiznesot pretnostatījumus un pretstāvokļus, kuri tad arī radīja pamatā negatīvo karmu. Taču karma mēdz būt un ir dažāda. Ir arī pozitīvas Cēloņu un Seku Likuma darbības puses. Taču ņemiet vērā arī sekojošo. Šis Likums ir bezkaislīgs. Tas atzīmē sistēmas nevienmērību un ne vairāk. Un tas, kas priekš jums ir pozitīvs tagad, iespējams, nekļūs pozitīvs vēlāk, bet var pat kļūt arī nevajadzīgs. Un tāpēc arī ar šo esiet uzmanīgāki. Un tomēr jautājums par pozitīvu iestrāžu atgriešanu no iepriekšējām dzīvēm tagad ir īpaši patīkams jūsu pašreizējā stāvokļa moments. Un mēs sakām jums – atgriežas jūsu MEISTARĪBA! Dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules, iestājas laiks, kad atgriežas jūsu Meistarība, ne tikai sakrātā dzīvēs uz šīs planētas, bet arī kosmiskā Meistarība, kuru jūs ienesāt šajā Eksperimentā, bet kura jums bija jāizolē uz tā veikšanas laiku.

Ko es ar to visu gribu teikt? Pirms mēs ar jums sāksim būvēt jauno dzīvi, katram ir jāpacenšas izdarīt atbilstošas pārbūves savā būtībā. Jaunās dzīves radošuma līmenis paredz augstu kosmisko meistarību, kura katram no jums piemīt. Un šīs meistarības atgriešana ir jūsu pats pirmais uzdevums. Bet pēc tam ķersimies pie tā detalizētas izskatīšanas, ko tad piedāvā Sen-Žermens.

Mani dārgie cilvēki! Tagad sākšu pēc kārtas izdarīt jūsu pašreizējā stāvokļa analīzi. Ne priekš visiem tas tiks izpildīts ar lielu precizitāti, taču ziniet, ka manu spriedumu kanva vienalga paliek vienota priekš visiem šajā pašreizējajā Zemes laikā.

Un tā, tiekam skaidrībā ar to negatīvo karmu, ar kuru daudzi no jums mēģina tikt galā, dažreiz bez rezultātiem. Saprotiet, ka tā neitralizējas samērā ar Dualitātes enerģiju aiziešanu no planētas vai viņu transformāciju. Katra jūsu iepriekšējo iemiesojumu fragmentārā būtība atdod šīs enerģijas ar milzīgu labpatiku, tāpēc ka katrai no viņām, tāpat kā jums, pienākas saplūst ar jūsu vispārīgo komplekso būtību vienotā veselā. Es taču teicu, ka viņas nav ilūzija, bet ar enerģijām piepildītas būtības. Tāpat jūs zināt, ka Smalkajā Plānā pagātne, tagadne un nākotne nav atdalītas. Un tāpēc saprotiet, ka šīs jūsu veseluma daļas ar lielu prieku atbrīvojas no visu veidu negatīvajām enerģijām. Un tas paredz negatīvās karmas enerģiju izzušanu no jūsu veselās būtības. To ir svarīgi saprast. Ar ko jūs varat palīdzēt šim brīnišķīgajam procesam? Visvieglāk ir izdarīt to, uz ko mēs jūs vairākkārt esam aicinājuši. Ar jebkurām jums pieejamām metodēm, tai skaitā arī caur nodomu, izvadīt un pārveidot Dualitātes enerģijas jūsu veselās būtības iekšienē. Tas uzreiz ies uz visām jūsu fragmentārajām būtībām – jums gan zināmām, gan nezināmām. Jums pie tam nevajag mēģināt analizēt, kas bija izsaucis tā vai cita veida negatīvās enerģijas uzkrāšanos. Jūs strādājat kopējā frontē un ātrāk sasniedzat sekmes. Un tāpēc mēs jums iesakām, neatliekot šo procesu uz ilgu laiku, darīt visu iespējamo, lai atbrīvotos no karmiskā negatīvā mantojuma enerģijām. Ja jūs ejat negatīvo enerģiju pārveidošanas ceļu, tad jūs ar to pašu savā arsenālā ievedat vairākus veidus pozitīvas, radošas enerģijas, pie tam ļoti tuvas jūsu būtībai. Ar tādiem enerģiju paveidiem jums ir vieglāk saskaņoties, viņu izmantošana neizsauc nekādu sasprindzinājumu. Un to ir vērts ņemt vērā.

Eju tālāk. Sākšu ar to, ka ne visas Dualitātes negatīvās enerģijas ir jums kontrindicētas (Sen-Žermena smaids). Mans paziņojums liekas dīvains? Domājat, ka no visām Dualitātes enerģijām vajag atbrīvoties? Nē, mani dārgie. Enerģijām, kuras dzima Dualitātes apstākļos, piemita tai skaitā arī pamudinoši aktīvs raksturs. Jā, viņas izsauca Dualitātes apstākļi. Bieži pat daudzu parādību, notikumu, jūtu, emociju un domu pretnostatījums un polaritāte. Taču tieši viņas tad arī mudināja uz darbībām. Nu tad atstāsim šīs aktīvās enerģijas kalpot jaunajam laikam. No viņām nevajag atbrīvoties. Daudzi no jums jau sen ir iekļāvuši viņas kā jūsu būtības sastāvdaļas, kā lieliskas rakstura iezīmes (mērķtiecību, neatlaidību mērķa sasniegšanā, uzticību savai lietai, pienākuma apziņu un tml.). Un tāpēc vispārēji nevāksim prom Dualitātes enerģijas. Es runāju par to, ka, sastādot nodomu tekstus vai strādājot citādā veidā ar Dualitātes enerģijām, centieties precīzi noformulēt to, no kā gribat šķirties. Bet citādi no stipras gribas cilvēka var ātri pārvērsties gļēvā un bez gribasspēka. Tās, protams, ir galējības, taču no tām reizēm vislabāk tiek iegaumētas īstenības mācības.

Un atkal iesim tālāk. Ņemiet par pamatu jūsu jaunos iespaidus par notiekošo planetārā mērogā. Protams, vajag visu darīt, atskatoties uz planētu. Viņa mainās – un jūs kopā ar viņu. Viņai notiek tie paši procesi, bet citā mērogā. Un atcerieties – jo vairāk jūs strādāsiet ar savām fragmentārajām būtībām, atbrīvojot viņas un, tātad, arī jūsu būtības vienoto veselo no Dualitātes enerģijām, jo vieglāk būs Zemei tikt galā ar analoģiskiem uzdevumiem. Tāpēc ka viņa arī tiecas uz par nevajadzīgām kļuvušo Dualitātes enerģiju pārveidošanu. Bieži strādā visu vietā – visu dzīvības formu vietā. Taču visvairāk šo enerģiju ir sakrājusi cilvēku valstība. Un tāpēc jūsu skaidra šī jautājuma izpratne un aktīva palīdzēšana Gaijai dos nekavējošus rezultātus, tajā skaitā arī Stihiju darba līdzsvarā.

Mani dārgie cilvēki! Tagad runāsim par jūsu fragmentārajām būtībām, kuras it kā jau ir attīrījušās no negatīvās karmas. Jā, kad jūs strādājat pēc augstāk norādītajiem noteikumiem, tad jūsu iepriekšējo dzīvju fragmenti sāk pārveidoties un iegūst magnētisku pievilkšanos pie jums tagadējiem. Jā, tieši magnētiskā pievilkšanās sāk nostrādāt, kā arī jūsu izteiktie nodomi atgriezt dzīvē to meistarību, kuru jūs esat sastrādājuši iepriekšējās dzīvēs. Jūs sākat enerģētiski satuvināties ar savām fragmentārajām būtībām un saņemt (atgriezt) agrāk sasniegto, bet līdz laikam nepieprasīto meistarību. Nebrīnieties par to, ka kopā ar to jūsu dzīve sāks radikāli mainīties. Visdrīzāk pie jums pievilksies tās enerģijas, kuras jums tieši tagad ir ļoti vajadzīgas. Tas, kas uz šo brīdi nav aktuāls, pagaidīs savu stundu. Kopā ar to var sākt mainīties arī jūsu dzīve – apkārtne, ģimenes apstākļi, darbs, intereses, attiecības ar jums tuviem cilvēkiem. Un jums tam ir jābūt gataviem. Bieži mēdz būt, ka cilvēks sāk apmeklēt tās vietas, kur ir atstājis, tēlaini sakot, savas enerģijas. Un tieši tur notiek paši spilgtākie savienošanās ar savā fragmentārajām būtībām brīži. Jūs veicat ceļojumu laikā, tieši tā. Bieži jūsu rakstnieki-fantasti un arī daudzi zinātnieki sapņoja par “laika mašīnas” izgudrošanu. Tagad šī mašīna sāk izpausties uz katra soļa. Un tās izpausmei nav nepieciešams kaut ko izgudrot metālā vai elektronikā. Jums ir jāpieņem notiekošie procesi un jāzina, ka šos procesus jūs varat vadīt.

Mani mīļie tautieši! Tēva vārds mums ar jums ir VIENS. Tā ir planēta Zeme. Taču tā ir arī visa Galaktika. Un kāpēc Visumu neuzskatīt par savu Tēvzemi, kaut arī viņa mērogi dažus biedē? Bet kāds viņš ir, šis Visums? Runā, ka liels. Runā, ka pilnīgi neizmērojams. Un kā viņu uzskatīt par Tēvzemi? Mēs esam pieraduši, atkal jau lineāri spriežot, uzskatīt par Tēvzemi kā kaut ko ierobežotu, kaut vai teritoriāli. Taču daudzi no jums ir debesu, kosmiskie, zvaigžņu klejotāji. Bet es tieši arī runāju par jūsu kosmiskā statusa un, kā sekas, kosmisko pieredžu un iestrāžu atgriešanu. Tagad daudziem no jums tas sāk izvirzīties priekšplānā. Nedomājiet, ka tikai izredzētiem. Visiem ir nepieciešams to gan apzināties, gan izpildīt, tāpēc ka jūsu, neapšaubāmi unikālā, kosmiskā pieredze tagad būs vajadzīga planētai, cilvēcei un visām planetārās dzīvības formām. Jūs nesen izpildījāt brīnišķīgu planetāro darbu (planetārā akcija 26.02.13 Magnētiskā Kodola aktivizēšanā – M.S. piez.), kuras laikā ceļojāt pa Kosmosu ar Māti Gaiju un vācāt savu kosmisko pieredzi. Un tā patiesi bija jūsu kādreiz iegūtās pieredzes savākšana. Šī pieredze ir, un mēs varam ar jums runāt par jūsu fragmentāro būtību eksistēšanu ne tikai uz Zemes, bet arī dažādās Kosmosa Pasaulēs. Un tagad – uzmanību! Viņas arī ir laiks iekļaut jūsu pašreizējā dzīvē! Un kāpēc? Dualitātes Eksperiments ir pabeigts. Bet tieši uz Eksperimenta laiku jūs speciāli izolējāt savu ”Es” no kosmiskās un no zemes pieredzes. Tagad viss tiecas uz jūsu meistarības iegūšanu. Un es atkal saku par to, ka šie jūsu fragmenti ir pilnīgi reālas enerģētiskas būtības. Jūs varat ceļot kopā ar viņām uz tām Pasaulēm, kur jūs bijāt viņas, bet precīzāk – jūsu veselā daļas bija viņas. Jūs pagaidām vēl nekur neesat bijuši viens vesels. Uz to pagaidām tikai tiecaties. Jūs varat būt ar viņām kosmiskā mijiedarbībā un kopīgi izpildīt gaismas darbu. Jūs varat uz laiku savienoties ar viņām, saplūstot vienotā Sakrālajā Sirdī. Jūs spēsiet beidzot saprast, cik jūs paši esat daudzveidīgi, daudzvariantiski un daudzdimensionāli. Un tad, tikai tad jūs sapratīsiet, bet precīzāk – sāksiet saprast, kādu Nākotnes Pasauli jūs spēsiet uzbūvēt. Jūs jau esat pabijuši daudzās Pasaulēs, un nepieciešams atkal sajust savu “Es” kā kosmisko cilvēku.

Tad ko gan tagad vajag darīt visiem bez izņēmuma? Sāciet atcerēties savas dzīves citās Pasaulēs! Un izdarīt to nav grūti, ticiet man. Pie jums, pēc jūsu aicinājuma, nāks jūsu pašu fragmenti no kosmiskajām tālēm. Un jums būs interesanti akumulēt to informāciju, kura nāks kopā ar viņiem. Mēs izdarīsim priekš tā sekojošo, lai atvieglotu jums šo interesanto darbu. Mēs piesauksim palīdzībai Kosmiskos Informācijas Glabātājus, kuri strādā tās saglabāšanā. Jums ir pazīstamas Ai Ka Ši Hronikas (Akašas Hronikas), kurās glabājas visa Visuma, Galaktikas vai kaut kāda procesa, vai kaut kādas būtības informācija. Šai Informācijas Bankai ir savs apkalpojošais personāls. Viņš ir augsti godājams. Un ar viņiem var sadarboties. Pie viņiem var griezties pēc palīdzības. Ar viņiem vajag būt kontaktā un kopīgi strādāt savu fragmentāro būtību lietā. Ar viņiem var vienoties, izsakot Nodomu par jums neaktuālās uz šo brīdi pieredzes arhivēšanu. Bet pēc tam mums būs ar viņiem pastāvīgi sakari.

Un tā, mēs gribam nodibināt sakarus ar dažiem jau zināmiem, bet varbūt vēl nezināmiem jūsu fragmentiem citās Pasaulēs. Ko priekš tā vajag izdarīt? Pirmām kārtām rekomendēju iet caur Nodomu. Nav nekā stiprāka par šo garīgo pavēlējumu. Jūsu Augstākie “Es” vienmēr ir gatavi atnākt jums palīgā. Un Atbalsta Grupas arī gaida no jums iniciatīvu un galīgo lēmumu, lai darbotos pēc jūsu pavēlējuma. Pieņemiet pareizu lēmumu, tikai apzinoties perspektīvu tādai saplūšanai ar sevi pašu citā Pasaulē. Tā ir droša, taču darīt to vajag pilnīgā vienotībā uz Beznosacījuma Mīlestības un Prieka viļņa, kas dos pilnīgu iekļūšanu jūsu bijušajā būtībā. Pie tam tomēr saprotiet, ka savienojaties ar sevi patieso, reālo, eksistējošo vēl līdz šai dienai. Un tas nenozīmē, ka jūsu fragmentārā būtība (bez jums!) dzīvo citā Pasaulē. Nē, vienkārši enerģētiskā informācija par viņu eksistē vienmēr un ir gatava papildināt jūsu pašreizējo dzīvi. Bet pēc tam dariet šo darbu nekavējoties. Tas ļaus jums bagātināt jūsu pašreizējo dzīvi, piepildīt to ar nebijuša radošuma krāsām un atnesīs daudz jaunu iespaidu par jūsu klātbūtni visā Kosmosā.

Bet tagad gribu pāriet pie jūsu veseluma radīšanas jautājuma. Par to mēs tagad daudz runājam. Katrs Skolotājs ved savā veidā, taču tas nenozīmē, ka ir atdalīšanās vai sadalītība. Un katrs dod savas jūsu veseluma iegūšanas metodes un iemaņas. Ko sākumā gribu jums atgādināt veseluma iegūšanas jautājumā? Jums jau ir pietiekoši daudz informācijas par to, kāpēc Dualitātes Eksperimenta apstākļos jūs atteicāties no sava veseluma. To nevarēja pieļaut, citādi Eksperiments nenotiktu. No dažādiem garīgo zināšanu avotiem un sfērām jūs, diezgan fragmentāri, zināt par dažiem jūsu veseluma raksturojumiem, kurus tagad parādās iespēja atjaunot. Un nevis vienkārši parādās iespēja, bet to noteikti vajag realizēt, iemantojot šo veselumu. Var iet dažādus ceļus, taču pienākt pie vienota rezultāta. Un tāpēc atkārtoju – lai jūs nebaida viņa sasniegšanas dažādie ceļi, kurus piedāvā dažādas garīgās skolas. Katram indivīdam piemīt tas vai cits virziens. Sirds ved, Sirds pateiks priekšā labāko darba variantu. Taču visiem kopā mums tas ir jāizdara. Es pāreju pie jūsu būtības izolētības izskaidrojuma, un kur mēs redzam ceļu viņas atkalapvienošanai kopējā veselajā. Ceļu ir daudz, bet virsotne, kuru sasniegsim, ir viena.

Mani dārgie! Tagad gribu, lai jūs atcerētos par savas izcelšanās Dievišķību. Un par to, ar kādiem Dievišķajiem Aspektiem apbalvo dzimstošo Monādi Dievs-Radītājs caur Kosmiskajiem Vecākiem. Šo Aspektu (enerģiju) ir 21, un viņiem visiem ir savs apzīmējums, nosaukums, funkcionēšana un savstarpējā saikne (skat. sīkāk: Žurnāls “Мировой ченнелинг: духовные сообщения” №2(2), М. Шульц “Божественное наполнение Мер-Ка-Ба [1]”). Bet tagad padomājiet par to, kā var caur Dievišķo Aspektu aktivizāciju un saikni uzbūvēt savu veselumu. Bet tas ir pilnīgi iespējams, vēl vairāk, šis ceļš ir visnesarežģītākais un visefektīvākais! Aktivizējot vienu pēc otra Dievišķos Aspektus, jūs ar to pašu izpildāt daudzējādas darbības sava “Es” izvešanā no Dualitātes enerģijām, neiedziļinoties šo enerģiju bijušās formēšanās un viņu klātbūtnes jūsu būtībā detaļās. Saprotiet, ka var neiet karmiskās pagātnes detalizētas izpētes ceļu, bet risināt jautājumu radikāli, izzinot to vai citu Dievišķo Aspektu aktivitātes iespēju. Un, ja mēs atkal runāsim par karmu, tad es atgādinu, ka cēloņu un seku Likums ir bezkaislīgs, tas fiksē visas jūsu darbības – gan labās, gan sliktās. Un tur, kur ir nobriedusi pozitīvas karmas izpausme, tur vajag par šo procesu priecāties, bet nevis “izstrādāt” vispārēju bijušo iemiesojumu karmu. Un pēc tam veikt agrāk sapelnītā jaunas iegūšanas. Caurskatiet savu pašreizējo dzīvi, un jūs uzreiz sapratīsiet, cik daudz pozitīvā atgriežas šajā pašreizējajā jūsu dzīves brīdī. Vajag tikai novērot notiekošo. Iemācieties kontrolēt savas domas, tāpēc ka tagad, kā nekad agrāk, jūs saņemsiet pilnā mērā un momentāni reakciju uz viņām. Un atkal atkārtoju – vai nu pozitīvu, vai negatīvu. Un darbs pie savas domāšanas procesa var automātiski atnest arī agrāk sastrādātās negatīvās karmas atstrādi. Jūs jautāsiet: kā tas ir iespējams? Bet es atkal nosūtīšu jūs pie manis augstāk teiktā. Jūsu fragmentārās būtības tagad ir ar jums. Un viņas iesūc visas jūsu enerģijas, koriģējot savas, tas ir, jūsu kaut kad sastrādātas. ATBRĪVOJOT PAŠREIZĒJO DZĪVI NO NEGATĪVĀM ENERĢIJĀM, JŪS AR TO PAŠU MAINĀT PAGĀTNI. PATI PILNĪGĀKĀ “LAIKA MAŠĪNA” – TIE IR JŪSU PATIESIE “ES”. ATGRIEŽOT SAVU VESELUMU, JŪS ATGRIEŽAT SAVU TELPAS-LAIKA RADĪTĀJU KOSMISKO MEISTARĪBU. Nav nepieciešams atkal un atkal iet iekšā bijušā notikumos, piespiežot savu “Es” pārdzīvot to, kas, iespējams, jau ir kļuvis nebūtisks. Reiz notikušo notikumu nospiedumi patiešām vēl ir, taču priekš jums personīgi tie var jau nenest neko noteicošu un, vēl vairāk, negatīvu. Un tāpēc atkal aicinu jūs uz nosvērtu pieeju sava veseluma iegūšanai. Piemēram, jūs jau esat atbrīvojušies no kaitīgiem ieradumiem. Daudziem tagad tas notiek laika, jaunu enerģiju vai patstāvīga dziļi pārdomāta lēmuma ietekmē. Ko apzīmē jebkurš kaitīgs ieradums? Pirmām kārtām tā ir atsaukšanās uz iepriekš noformētiem kompleksiem. Iespējams, šīs dzīves programmā bija ierakstīta atbrīvošanās no kaut kā, kas bija sagrāvis jūsu vai jūsu apkārtējās pasaules dzīvi senos laikos. Un jūs, atbrīvojoties no kaitīgā ieraduma, maināt informāciju tajā pašā pagātnē, kura jums izrakstīja šo programmu. Bet visprecīzāk sakot – jūs paši pieņēmāt šo programmu šim iemiesojumam. JŪS MAINĀT PAGĀTNI, UN NEVAJAG TAJĀ ATGRIEZTIES. Es jūs neaģitēju kategoriski atteikties no esošajām praksēm, kuras iegremdē iepriekšējās dzīvēs un izzina tajās iemeslus, kuri radījuši tās vai citas negatīvas sekas pašreizējā dzīvē. Es rādu alternatīvas attīstības ceļu jauno enerģiju, jauno planetāro pārmaiņu apstākļos, kuri arī jums nes jaunas iespējas. Tajā skaitā arī aktivizēt Dievišķos Aspektus, kuru pamodināšanai un viņu savstarpējai saiknei jūs varat sastādīt speciālas programmas un strādāt ar jaunām tehnikām. Pilnveidojot savu “Es” “šeit un tagad”, jūs uzreiz, vienlaicīgi, maināties arī pagājušajās dzīvēs.

Mani mīļie planētas Zeme cilvēki! Cik tīkami skan viņas jaunais vārds – Gaišzilās Liesmas Planēta! Viņai tas reiz bija pilnīgi likumīgi, un jūs palīdzat viņai atgriezt šo brīnišķīgo kosmisko statusu. Bet vai jūs aizdomājaties par to, kas notiek planetārajā līmenī, kad jūs paši atbrīvojaties no Dualitātes negatīva? Dualitātes enerģētiskā informācija arhivējas, transformējas un pāriet uz jaunu adaptācijas līmeni tālākai izmantošanai. Un, kad jūs paši aktīvi piedalāties šajos planetārajos procesos, tad jūs ar to pašu maināt arī jūsu planētas pagātni. Jā, jā, jā, tieši tas tad arī notiek! Un, kad Mēs sakām, ka jūs, dārgie cilvēki, palīdzat Gaijai atgriezt savu kosmisko krāšņumu, tad tas nav gluži precīzi – nevis vienkārši atgriezt, bet atgriezt dzīvē principiāli jaunā līmenī! Šis process ir savstarpēji bagātinošs, ticiet. Un jūs pastāvīgi maināt savu planetāro pagātni.

Un tāpēc mēs pārejam pie vēl viena svarīga jūsu veseluma iegūšanas momenta. Mēs jau esam pavēstījuši jums, ka jūsu planēta ir unikāla, eksperimentāla planēta, uz kuras evolucionēja divi evolūcijas atzarojumi – lejupejošais no augstākajām dimensijām un augšupejošais no zemākajām dimensijām. Jūs savā vairumā piederat augšupejošajam atzarojumam. Taču tas nevienu no jums nepamazina. Gluži otrādi, tieši jūs esat izgājuši pašu smagāko uzkāpšanas un dzīves pieredzes uzkrāšanas blīvajās dimensijās programmu. Jums, kā nevienam citam mūsu Galaktikā, būs raksturīgas īpašības, kuras dos iespēju radīt superblīvā matērijā. Bet tā, ticiet man, ir ārkārtīgi reta pieredze! Un tagad Mēs jums sakām, ka blīvajās pasaulēs arī ir palikušas jūsu fragmentārās būtības jeb, kā visbiežāk jūs viņas saucat, aspekti. Ko darīt ar viņiem? Vai viņi ir katram no jums? Jā, tiem, kas ir atnākuši uz četrdimensionalitāti no zemākajām dimensijām, viņi, dabiski, ir. Taču, vai visi viņi joprojām atrodas šajās zemākajās dimensijās? Es speciāli saasinu šo jautājumu tāpēc, ka plaša mēroga darbu, lai izvestu no blīvajām dimensijām to iedzīvotājus (bet kas ir šie iedzīvotāji, ja ne jūsu fragmentārās būtības?), sen veic daudzas Gaismas Darbinieku grupas planetārā mērogā. Daudzi no jums tajā ir piedalījušies un turpināt piedalīties. Un tāpēc spriediet paši – vai vajag tur, otrajā un trešajā dimensijā, meklēt savas fragmentārās būtības? Jūs varat tur nolaisties un pat atrast savu zemāko aspektu bijušās klātbūtnes enerģētiskās pēdas, taču jūsu veselums no viņiem vairs nav atkarīgs. Daudzi no viņiem jau ir vai nu izvesti uz augstākām dimensijām, vai arī ir cilvēku aicināti savā sirds telpā. Tāpēc esiet selektīvi, iedziļinoties zemākajos, blīvajos matērijas slāņos. Jūs paši zināt, ka planētas vibrācijas paceļas. Un jūsu aspektiem tur reizēm nav iespējams palikt. Tāpēc, pirms iet uz zemākajām pasaulēm, pieprasiet informāciju par to, vai konkrēti jums ir vērts to darīt, vai tur ir jūsu patiesie aspekti, bet nevis viņu enerģētiskās pēdas.

Speriet dažus nepieciešamos soļus savas veseluma iegūšanas aktīvās programmas formēšanā. Es rekomendēju pirmkārt izcelt pašus galvenos, absolūti nepieciešamos, šīs programmas punktus:

1. Par savu pašu pirmo soli padariet Dievišķo Aspektu aktivizāciju kopā ar viņu pilnīgu apvienošanu. Ticiet, tas dos ļoti lielas pārmaiņas jūsu kompleksās būtības veseluma iegūšanas jautājumā. Pie kam ziniet, ka, lai pie kāda evolūcijas atzarojuma jūs nepiederētu, to vajag izdarīt noteikti un pirmām kārtām. Priekš tā vajag radīt speciālu programmu vai, atkal jau, iet Nodoma apstiprināšanas ceļu. Iespējams, vairākkārt. Un strādāt kopā ar saviem Augstākajiem “Es”, Skolotājiem un Atbalsta Grupām.

2. Veseluma iegūšanu sāciet ar tā analīzi, pie kāda evolūcijas atzarojuma jūs paši piederat? No tā ir atkarīga jūsu tālākā programma. No tā ir atkarīgs, vai ir (vai ir bijuši) jūsu aspekti zemākajās dimensijās. Pie tam ņemiet vērā, ka daži cilvēki, piederoši evolūcijas lejupejošajam atzarojumam, atnāca reiz uz ceturto dimensiju un uzskatīja par nepieciešamu nolaisties uz zemākajām dimensijām, atgriežoties atpakaļ. Vai tie neesat jūs? Es gribu jūs pārliecināt par to, ka planētas Zeme cilvēces sarežģītās evolūcijas izpausmju daudzveidība paredz arī stingri individuālu veseluma iegūšanas programmu.

3. Tagad es aicinu sakoncentrēt uzmanību uz vēl vienu svarīgu jūsu individuālās programmas detaļu. Mēs uzstājīgi neiesakām meklēt jūsu negatīva stāvokļa vai dzīves apstākļu, vai sliktas veselības karmiskos cēloņus iepriekšējos iemiesojumos. Planētas pagātne strauji mainās. Un jūs to intensīvi veicināt. Atkal atkārtošos – mainoties tagad uz labo pusi, jūs maināt savu pagātni. Dualitātes enerģiju transformācija un aiziešana maina iepriekšējo iemiesojumu karmu. Netērējiet tam laiku! Nodarbojieties šeit un tagad ar pašpilnveidošanos. Ejiet uz Gaismu! Nesiet prieku un mīlestību! Jūsos tagad atveras reiz iekapsulētais Dievišķās Mīlestības Avots. Ļaujiet viņai brīvi izplūst! Padzirdiniet ar viņu visu pasauli! Dodiet Pasaulei savas atbrīvojušās Sirds prieku! Padariet savas eksistences Pasauli saulainu un brīnišķīgu! Un tad, no šīs atbrīvotās eksistences jūs varēsiet sākt savas Nākotnes Pasaules, Cilvēces Nākotnes Pasaules radīšanu. Un tātad arī Jaunās Zemes radīšanu pilnā visaptverošā šī vārda nozīmē!

Mani dārgie! Es saprotu, esmu ka nolicis jums priekšā daudz uzdevumu. Taču es netaisos pamest jūs pusceļā. Tuvākajā laikā mēs palīdzēsim jums sākt veseluma iegūšanas programmu sastādīšanu. Un, soli pa solim, mēs izdarīsim to, uz ko jūs visi sen tiecaties ar savām sirdīm un prātiem! Taču tas nenozīmē, ka jums patstāvīgi nav jārada šajā virzienā. Nekā sarežģīta tajā nav, ticiet jūsu Draugam Sen-Žermenam. Daudzi no jums var sekmīgi tikt galā ar to paši. Es to zinu, es to redzu. Citādi jūs nebūtu Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules!

Ar mīlestību Sen-Žermens.

2013. gada februāris – marts.

Pievienots 11/03/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/5809

Tulkoja Jānis Oppe[1] Skat. “MER-KA-BA Dievišķais piepildījums (Dievišķības Aspekti)” http://www.magnitiduha.info/archives/2828 (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email