Магниты Духа

KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. FINIŠS JAUNAM STARTAM

Visuma magnētisma Radītājs aicina pienācīgi pabeigt Otro Planetāro Harmonisko Konverģenci un gatavoties tālākam gaismas darbam.

Sveicināti, mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Ar jums ir Krajons. Turpinām radīt jauno magnētismu uz jūsu planētas. Tagad jums nepieciešams burvju akords to magnētisko melodiju pienācīgai pabeigšanai, kuras ir skanējušas pēdējos četrus mēnešus – Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences laikā. Neliels laiks, taču tajā mēs spējām ievērojami pārveidot Zemi! Jā tieši pārveidot un padarīt iespējamus jaunus perspektīvus viņas attīstības virzienus. 2012. gada beigas bija īpaši bagātas ar notikumiem un mūsu kopēju intensīvu darbu. Tāda Gaismas Spēku vienotība uz planētas sen nebija novērota! Aktivizējās gandrīz visi cilvēku Augstākie “Es”! Un tagad, kad norit planetārs Gaismas Darbs, iesaistās praktiski visi cilvēki savu Augstāko “Es” līmenī. Taču īpašu lomu spēlē Augstākie “Es” Gaismas Darbiniekiem, devušiem savu piekrišanu apzinātai dalībai pārveidojošajos planetārajos procesos.

Mani dārgie! Notiekošo pārmaiņu sapratne ir ārkārtīgi svarīga tāpēc, ka uz Apziņas vienotības ceļa, kurš atklājies, nedrīkst būt nekādu šķēršļu. Katrs kopīgs planetārais darbs paceļ jūs vēl par vienu pakāpi Apziņas paplašināšanas un apvienošanas procesā. Domājiet planetāra mēroga kategorijās, un jūsu dzīve ieskanēsies uz Dievišķās kosmiskās melodijas augstas nots. Šo melodiju pienākas izpildīt tīri un priecīgi. “Esiet kā bērni” – teica Lielais Meistars Jēzus. Mēs jūs aicinām uz kopradīšanu bērnišķīgā priekā un aizrautībā. Un jūs, mani sirdsmīļie Eņģeļi, esat pierādījuši, ka varat radīt tieši tā.

Tagad atgādinu, ka līdz ar Galaktikas Gaišzilās Rozes atnākšanu 2012. gada novembrī sākās Otrā Planetārā Harmoniskā Konverģence. Ko tad mēs esam izdarījuši šajā ne vienkāršajā jūsu zemes eksistences periodā? Ar ko esam pienākuši Harmoniskās Konverģences fināla aktam, kurš notiks šī gada 24. martā? Mēs apkopojam dažus mūsu gaismas darbības rezultātus un aicinām jūs izpildīt vēl vienu lielisku darbu, nepieciešamu jums un planētai.

Atceramies, kādas jaunas magnētiskās, gaismas struktūras mēs radījām, lai atceltu Dualitātes apstākļus un ieliktu jaunās dzīves pamatus. Jums pienākas saprast mūsu jaunrades visu izpildīto etapu savstarpējos sakarus pirms noslēdzošā etapa, ar kuru mēs pabeigsim Otro Planetāro Harmonisko Konverģenci. Tas nenozīmē, ka tamlīdzīgi Gaismas darbi vairs nebūs vajadzīgi uz jūsu planētas. Tikko radītās struktūras pastāvīgi pilnveidosies. Savā laikā mēs atkal aicināsim jūs uz kopīgu jaunradi. Bet 2013. gada 21. martā mēs varēsim pienācīgi pabeigt pirmo etapu darbiem, veltītiem planētas trīspolārā magnētisma radīšanai un apstākļu radīšanai Apziņas Vienotībai.

Trīspolārā magnētisma radīšanu mēs sākām ar tā pamata konstrukcijas radīšanu, kuru caur savām Sakrālajām Sirdīm nosūtījām visām planētas dzīvības formām. Tas ir trīspolārais magnētiskais pols.

1. ZĪM. TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISKĀ POLA UN VIŅA FRAKTĀLO ATSPOGUĻOJUMU SEPTIŅSTARU ZVAIGŽŅU VIRSOTNĒS SHĒMA.

Uz šīs sākotnējās konstrukcijas pamata mēs attīstīsim mūsu uzbūves. Es lūdzu jūs vēlreiz uzmanīgi izpētīt viņu visās detaļās un atcerēties, kāda nozīme priekš planētas viņai ir.

Atcerieties, kā jaunais trīspolārais magnētiskas pols iemirdzējās telpā, kādus jaunās magnētiskās enerģijas viļņus pieņēma Gaija!

(Mēs ar jums to izdarījām Portāla 12:12:12 atvēršanā – Krajons un Ercenģelis Mihaēls. 12:12:12 – Aicinām uz Magnētisko Polu.[1]) Mēs ar jums dziedājām Mīlestības un Vienotības Himnu! Bet pēc tam bija turpinājums, kurā jūs visi aktīvi piedalījāties. Mūsu vairākkārt izpildītā, magnētiskā darba rezultātā uz jūsu planētas mums ir:

1. Trīspolārā magnētiskā pola struktūra ar viņa fraktālo attēlojumu tīklu, kuri uz planētas ir radījuši trīspolārā magnētisma dzimšanas un izplatīšanās iespēju.

2. Jaunā Baloža Debesu Velve – ar viņas īpašo Asi un planetāro Magnētisko Kodolu uz šīs Ass.

3. Aktivizētais Maitreijas kristāls, kurš nes iespēju planetārajai un cilvēciskajai apziņai iziet uz Vienotības Apziņu ar nodibinātu saikni ar Kristus Apziņas Režģi.

4. Planētas Magnētiskais Kodols, tikko apvienots ar augstāk norādītajām konstrukcijām.

Tagad mums stāv priekšā savienot jaunā magnētisma funkcionālos mezglus vienotā veselā, kurš, protams, pastāvīgi attīstīsies. Tieši tagad, Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences beigšanās dienās, mēs Gaismas Ģimenes un planētas Gaismas Darbinieku kopīgiem spēkiem varam uzbūvēt magnētisma VIENOTU BĀZES, centrālo konstrukciju jūsu mīļotajai Zemei.

Kāpēc Krajons aicina planētas Zeme Gaismas Darbiniekus uz kopradīšanu? Mani mīļie eņģeļi! Protams, var priekš Gaijas visu radīt arī bez jūsu pūliņiem. Taču tas nav tas ceļš, kuru jūs iecerējāt savai attīstībai un nākotnes formēšanai. Tagad es paskaidrošu to sīkāk. Dualitātes Eksperimenta apstākļos mēs palīdzējām jums iet prom no Vienotības Apziņas, dzīvot un strādāt smagākās sadalītības un polarizētības apstākļos. Tagad rit iziešanas no Dualitātes periods. Mēs jums palīdzam, taču iziet patstāvīgi un sekmīgi šo pārejas periodu arī ieiet jūsu evolucionārā lēciena programmā. Un tāpēc katram Zemes cilvēkam, kurš garīgi pamodies, pašreizējā laikā ir principiāls jautājums – cik aktīvi viņš veicinās visas planetārā mēroga kardinālās pārbūves, kuras nepieciešams veikt jūsu Augšupcelšanai un jaunajai eksistencei. Pie tam no cilvēku uzvedības daudzējādā ziņā ir atkarīgs, cik pilnvērtīga būs visu pārējo dabas valstību, Gaijas visu dzīvības formu pāreja uz jauno stāvokli. Tāpēc mēs pastāvīgi vēršamies pie Gaismas Darbiniekiem ar kopradīšanas priekšlikumiem principiālos jaunās Zemes būvēšanas jautājumos.

Saprotiet: sākot aktīvi piedalīties zemes pārkārtojumu procesos, jūs ar to pašu dodat savam Augstākajam “Es” visos līmeņo uzdevumu – strādāt pie šī jautājuma pastāvīgi. Un tāds jūsu Augstāko “Es” darbs sākas un turpinās reizēm jau bez aktīvas zemes personības iesaistīšanās. Reizēm jums liekas, ka planetāro akciju dalībnieku skaits krītas. Taču tas tā nav. Iesaistās katru reizi jauni cilvēki. Bet to cilvēku, kuri kaut reizi ir iesaistījušies jebkurā evolucionāri vērstā planetārā darbā, visu līmeņu Augstākie “Es” turpina dalību visos savas jaunrades etapos. Un tāpēc gaismas jaunrades dalībnieku skaits pastāvīgi aug! Jūsu Augstākie “Es” nekad nestāv dīkā, tā ir. Taču, kad zemes personība sper aktīvus soļus savā evolucionārajā attīstībā (mūsu sarunā es pieskaros aktīvas dalības planetārajos darbos tēmai), tad ar to pašu viņa paplašina iespēju spektru sava Augstākā “Es” darbam.

Bez tam katram, kurš piedalās Zemes evolucionārajā pacelšanā, kaut kādā brīdī iestājas apziņas aktīvas paplašināšanās periods, kas atved cilvēku pie pārejas uz garīgās pilnveidošanās un nostāšanās Gaismā jaunu līmeni. Intensīvi aug jūsu gaismas ķermeņi. Pārkārtojas jūsu enerģētiskā nodrošinājuma sistēma, pārejot uz ugunīgo prānu, kura nes jūsu dzīvēs Uguni Dzīvinošo. Visi evolucionārie pārkārtojumi, kurus, pateicoties jums, pārdzīvo planēta, kā brīnišķīgi fraktāļi atspoguļojas jūsu konstrukcijās. Tieši tāpat arī jaunais magnētisms, kuru jūs būvējat priekš planētas, fraktāli jau eksistē arī jūsos pašos! Jūs būvējat jauno Debesu Velvi, un jūsu pašu magnētiskā sistēma iegūst jaunus magnētisma elementus, pārkārtojas no divpolārā uz trīspolāro magnētismu. Jūs atdzīvinājāt Maitreijas Kristālu, un viņš uzreiz vainagoja jūsu Gaismas Ķermeņus. Tas nenozīmē, ka savos Gaismas Ķermeņos jūs ieraudzīsiet tieši tādu pašu konstrukciju. Taču šī Kristāla un Kristus Maitreijas Monogrammas principi ir ienesti visos jūsu ķermeņos un jūsu apziņā. No šī brīža jūs esat Vienotības Apziņas laukā. Un tikai no jums ir atkarīgs, cik lielā mērā jūs to jau tagad spēsiet izmantot. Principā jūs jau esat pieslēguši savus “Es” planetārā mēroga kopīgajai Vienotības Apziņai. Un tagad nav nekādu grūtību iet šajā Vienotības Apziņas laukā un ar savu darbu atbalstīt un apliecināt viņu.

Bet tagad ķersimies pie priekšā stāvošā darba izskaidrošanas. Taču sākumā vēlreiz atgriezīsimies pie tām konstrukcijām, kuras mēs jau esam izpildījuši. Ar viņām mums stāv priekšā mijiedarboties.

2. ZĪM. DZĪVĒ ATGRIEZTAIS MAITREIJAS KRISTĀLS.

3. ZĪM. DZĪVĒ ATGRIEZTĀ MAITREIJAS KRISTĀLA VIRSOTNE.

4. ZĪM. DEBESU VELVES AR MAGNĒTISKO KODOLU SHĒMA. VELVES LAPIŅAS IR APVIENOJUŠĀS MAGNĒTISKAJĀ PUMPURĀ.

5. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNĒ. DZĪVINOŠĀS UGUNS BALTĀ LIESMA PIESĀTINĀTA AR MAGNĒTISKO ENERĢIJU UN KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS APZIŅAS GAISMU. (Monogramma tikai baltās lapiņas iekšienē.)

6. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA DIENVIDU VIRSOTNĒ. DZĪVINOŠĀS UGUNS VIOLETĀ LIESMA PIESĀTINĀTA AR MAGNĒTISKO ENERĢIJU UN KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS APZIŅAS GAISMU. (Monogramma tikai violetās lapiņas iekšienē.)

7. ZĪM. KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA MIJIEDARBOJAS AR MAGNĒTISKĀ KODOLA SEŠU LAPIŅU MAGNĒTISMU. GAIŠZILAJĀS LAPIŅĀS IR PLANETĀRĀS GAIŠZILĀS ROZES ENERĢIJA.

Apkoposim izpildīto darbu rezultātu.

Pirmkārt, mums ir universāls mehānisms magnētiskās enerģijas izplatīšanai pa visu planētu un visām dzīvības formām. Un šis mehānisms ir trīspolārā magnētiskā pola konstrukcija, ar kura radīšanu mēs sākām mūsu darbu (1. zīm.).

Otrkārt, mēs esam uzbūvējuši jauno Debesu Velvi, kura harmoniski ietver Maitreijas Kristālu un Debesu Velves Asi (viņa kļuva arī par Maitreijas Kristāla Asi).

Un visbeidzot mēs esam ienesuši visās magnētisma konstrukcijās Kristus Maitreijas Monogrammas universālo spēku, kas nozīmē jaunās magnētiskās enerģijas savienošanu ar Kristus Apziņas enerģijām. Jaunā magnētisma enerģijas mijiedarbojas ar Visuma Apziņu un nes cilvēkiem iespēju apziņām ātri iziet uz Vienotības Apziņas līmeni.

Bet tagad uzskaitīsim arī citas mūsu konstrukciju īpatnības. Pievērsiet uzmanību, ka Kristus Maitreijas Monogramma atrodas nulles toros no Ziemeļpola puses – Dzīvinošās Uguns baltajā liesmā, bet no Dienvidpola puses – Dzīvinošās Uguns violetajā liesmā. (5., 6. zīm.). Mēs tādejādi esam iekļāvuši Dzīvinošo Uguni mūsu sistēmā: magnētisms – Vienotības Apziņa. Un tas nav nejauši. Tā arī ir. Viņa, Dzīvinošā Uguns, tiešā veidā ir saistīta ar šiem kvalitatīvi jaunajiem Zemes dzīves sfēras raksturojumiem.

Ķersimies pie nelielas mūsu konstrukciju analīzes.

Kad Dzīvinošā Uguns guva iespēju nodot Kristus Maitreijas Monogrammu pa visiem septiņu dimensiju planētas globusiem, tad sākās citāda daudzu planetārās vienotības parametru savstarpējā saikne. Jā, vienmēr ir bijusi savstarpējā saikne starp dažādām dzīvības formām. Taču Dualitātes apstākļos bija bojātas ļoti daudzas saiknes. Tagad tās sāk atjaunoties – tajā skaitā arī, pateicoties tām pūlēm, kuras jūs pielikāt jaunās Zemes radīšanā. Bet Zeme jau ir jaunā! Un to jums pienākas nevis vienkārši saprast, bet pēc daudzām pazīmēm arī pamanīt šī jaunuma izpausmes.

Un tā, mēs konstatējām: ir notikusi Uguns Dzīvinošās apvienošanās ar jūsu planētas jaunajām magnētisma enerģijām, kā arī ar Vienotās Apziņas enerģijām caur Kristus Maitreijas Monogrammām. No šī brīža jūs varat mierīgi strādāt ar šīm jaunajām enerģijām un Uguni Dzīvinošo caur jūsu jaunā līmenī apvienoto apziņu. Jā, jūs savā vairumā vēl esat tāli līdz īstenajai Vienotības Apziņai. Taču ceļš pie viņas tagad ir atvērts kā nekad agrāk pēdējo vienpadsmit tūkstoš gadu laikā. Atgriežas Apziņas apvienošanas principi, kuri ilgu laiku nedarbojās. Bet tas nozīmē pietiekami ātru lielu planētas iedzīvotāju masu iziešanu uz Kristus Apziņas līmeni. Un Zemes visu dzīvības formu apvienošanos vienotā veselā, vienotā planetārā ģimenē, nobriedušā Vienotībai.

Kā vēl nepietiek mūsu konstrukcijās? Kā domājat? Mēs neredzam galīgajā konstrukcijā Baloža Debesu Velvi un ar viņu saderošu Maitreijas Kristālu, kā arī Magnētiskā Kodola struktūrā trīspolārā magnētiskā pola daļas (1. zīm.). Bet viņām tur ir jābūt klāt! Pateicoties viņām, jau ir uzbūvēts magnētiskais tīkls pa visu planētu. Viņš apvieno planētu, visas dzīvības formas, kuras uz viņas attīstās. Šis tīkls ir daudzdimensionāls, viņu ir grūti attēlot plaknē. Taču viņš jau eksistē – tieši pēc tam, kad mēs uzbūvējām bāzes konstrukciju un sākām veidot viņas fraktāļus pa visām planētas septiņām dimensijām. Trīspolārā magnētisma struktūra gaida savu stundu, lai saplūstu ar citām magnētiskajām struktūrām. Visam mūsu radītajam ir jāsāk savs darbs vienotā sintēzē! No tā ir atkarīga jaunā magnētisma funkcionēšana uz planētas kopumā. Un tāpēc mēs sāksim radīt jaunu konstrukciju, kura papildinās un galīgi apstiprinās visus saikņu veidus jaunajam magnētismam, Ugunij Dzīvinošajai un Kristus Apziņas Režģim, kurā mūs ieved Maitreijas Kristāls. Un planētas jaunais Magnētiskais Kodols labvēlīgi reaģēs uz visām progresīvajām izmaiņām, tāpēc ka jau nes Jaunās Zemes jaunās evolucionārās programmas. To ir ļoti svarīgi saprast.

Uzmanīgi aplūkojam 1. zīm.. Trīspolārā magnētisma fraktāļi var izplatīties strauji. Katrs fraktālis rada trīs fraktāļus, trīs fraktāļi rada deviņus, deviņi – divdesmit septiņus. Pēc tam fraktālis sāk izplatīties visos virzienos un pa visām dimensijām. Tagad jaunais magnētisms dziļā līmenī rodas katrā dzīvības formā. Bet īpaši – tiem cilvēkiem un citām Gaismas Būtnēm uz planētas, kuri viņu ir būvējuši un ar viņu strādā. Tas ved pie lieliskiem rezultātiem jebkurā gaismas darbā.

Ņemsim par pamatu sākotnējo konstrukciju, attēlotu 1. zīmējumā, un aplūkosim uz aploces magnētiskās membrānas, uz kurām balstās septiņstaru zvaigznes. Tas ir mūsu izejas punkts. Pievērsīsim uzmanību membrānas un septiņstaru zvaigznes divu apakšējo staru savienojumam. Mūsu darbam varam ņemt jebkuru zvaigzni un membrānu. Piemēram, oranžo zvaigzni un sarkano membrānu (zīmējumā – pa kreisi augšā). Redzat, kā saiet kopā zvaigznes stari un membrānas gali? Viņi veido, neatkarīgi no visas pārējās konstrukcijas, savu savrupu konstrukciju. Salīdziniet viņu ar daļu no Ladamira simbola “Baloža Dzimšana” – divām vertikālām membrānām ar augšējo, zeltaini dzelteno membrānu.

8. ZĪM. Simbols “BALOŽA DZIMŠANA”.

Abos gadījumos notiek TRĪS MAGNĒTISKO MEMBRĀNU MIJIEDARBĪBA! Jā, ir izmanītas proporcijas un konfigurācija. Bet jūs jau esat sākuši saprast, ka magnētiskās membrānas ir daudzvariantiskas. Un Krajons jums pavēsta, ka jebkuras zvaigznes stari… vienmēr ir magnētiskas membrānas! Tas ir svarīgi! Un, jo vairāk staru ir zvaigznei, jo augstākas frekvences magnētiskās enerģijas raksturojumus viņa spēj pārvadīt, pateicoties saviem stariem-membrānām. Tagad jūs saprotat, kāpēc mēs bieži strādājam ar daudzstaru zvaigznēm. Tas padara mūsu darbu piesātinātāku, daudzvariantāku un daudztelpiskāku.

Meklējam vietu mūsu triādei – septiņstaru zvaigznes diviem stariem un membrānai (1. zīm.) – savietotajā Debesu Velves, Maitreijas Kristāla un planētas Magnētiskā Kodola konstrukcijā. Pēc viņas īpašajām magnētisma īpašībām ir vērts pameklēt viņai vietu blakus Magnētiskajam Kodolam. Vai ne tā? Ar ko iespējams savietot mūsu magnētisko konstrukciju no trīs membrānām? Ar sešām lapiņām Kristus Maitreijas Monogrammas centrā (7. zīm.)! Mēs pat jau savlaicīgi atbrīvojām vietu, kad izvedām no astoņu lapiņu struktūras divas lapiņas uz Maitreijas Kristāla nulles toriem. Tiesa, atbrīvojusies vieta “sešspārnu tauriņa” augšējā daļā pēc 2-vu lapiņu aiziešanas pagaidām neļauj tiešā veidā iebūvēt zvaigznes starus ar membrānu šajā konstrukcijā. Taču no stāvokļa ir izeja! Mēs sākumā pārvietosim divas lapiņas, balto un violeto, no apakšējās daļas – uz augšējo. Viņas ieņems to lapiņu vietu, kuras aizgāja uz nulles, virsotņu toriem! Tādejādi augšā mums atkal atjaunojas baltā, violetā un gaišzilā kombinācija. Bez tam horizontālā stāvoklī mēs redzam zilu Mebiusa lentu, veidojošu divas zilas lapiņas. Apakšā paliek viena gaišzila lapiņa, piesātināta ar Gaišzilās Rozes enerģiju, bet galvenais – tagad ir vieta trīs membrānām! Mēs saudzīgi pārnesam šurp oranžās septiņstaru zvaigznes divus starus un sarkano membrānu no trīspolārā magnētiskā pola konstrukcijas. Lapiņa ar Gaišzilo Rozi izrādās ieslēgta divu staru un membrānas telpā. Tagad Kristus Maitreijas Monogrammas centrā atrodas šī par sarežģītāku padarītā konstrukcija, ar kuru sāksim strādāt (9. zīm.).

9. ZĪM. ORANŽĀS ZVAIGZNES DIVI STARI UN TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISKĀ POLA SARKANĀ MAGNĒTISKĀ MEMBRĀNA SAVIENOTI AR MAGNĒTISKĀ KODOLA SEŠĀM LAPIŅĀM. MAGNĒTISKAIS KODOLS ATRODAS DEBESU VELVES UN MAITREIJAS KRISTĀLA CENTRĀ.

Trīspolārais magnētiskais pols ir nodibinājis stingru saikni ar Debesu Velves un Maitreijas Kristāla centru – Magnētisko Kodolu. Tagad mūsu uzdevums ir turpināt jaunās apvienotās enerģijas kustību un izplatīt viņu uz Maitreijas Kristāla nulles toriem, lai nodibinātu saikni ar Dzīvinošo Uguni. Priekš tā sākumā piesātinām trīs jaunos elementus (zvaigznes divus starus un magnētisko membrānu) ar Dzīvinošo Uguni. Un kas tad sāk notikt ar viņiem? Viņi sāk pēc kārtas mainīt savas krāsas atbilstoši Uguns Dzīvinošās 8-ņām krāsām! Uguns Dzīvinošā pārkrāso membrānu (sk. 9. zīm.) sākumā oranžā, pēc tam dzeltenā, zaļā, gaišzilā, zilā un violetā krāsā. Krāsu maiņa notiek tādā kārtībā: dzeltens, zaļš, gaišzils, zils, violets. Pēc violetās mēs redzam Baltās Gaismas uzliesmojumu. Pēc tam krāsu maiņas process atkārtojas. Sākas patiesi Gaismas Burvība! To var nosaukt par DIEVIŠĶĀS UGUNS PULSĀCIJU.

Maitreijas Kristāla nulles toros arī rit pārmaiņas. Uguns Dzīvinošā palīdz pārnest Kristus Maitreijas Monogrammu no vienas lapiņas uz otru. Baltā lapiņa nodod Monogrammu sarkanajai, sarkanā – oranžajai un tā tālāk. Notiek Kristus Maitreijas Monogrammas pārnešanas uz visām lapiņām process.

10. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNĒ. VISĀS DZĪVINOŠĀS UGUNS LAPIŅĀS-LIESMĀS DZĪVO KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA.

11. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA DIENVIDU VIRSOTNĒ. VISĀS DZĪVINOŠĀS UGUNS LAPIŅĀS-LIESMĀS DZĪVO KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA.

Monogrammas pāreja no vienas lapiņas uz otru notiek sinhroni ar krāsas izmaiņu zvaigznes diviem stariem un membrānai atjaunotajā Magnētiskajā Kodolā (jaunais kodols – 9. zīm.).

Pēc šī procesa sākas enerģijas PRETĒJĀ KUSTĪBA uz trīspolārā magnētisma struktūru. Sākas Dzīvinošās uguns astoņu krāsu pulsācija katrā no trīspolārā magnētisma struktūras trijām zvaigznēm (oranžajā, zaļajā, violetajā) un membrānām. Tādejādi triālais magnētisms uz jūsu planētas kļūst daudzšķautņaināks. Bet Dzīvinošās Uguns izplatīšanās bagātinās ar planetārās Apziņas Vienotības principu.

Uzmanīgi paskatieties uz Magnētiskā Kodola centru. Mums bija 6 lapiņas, atbilstoši – 6 elementi. Tagad ir kļuvis 8 elementi (6 lapiņas un 2 stari). Tieši skaitlis 8 nodrošina saikni ar Dzīvinošās Uguns Portālu. Tādejādi mēs realizējam astoņu (1-8) vienotību, ienesot jauno magnētismu un savienojot viņu ar Dzīvinošās Uguns enerģiju. Taču ar to nepietiek, lai mūsu jaunā sistēma sāktu strādāt pilnā apjomā. Mums vēl ir membrāna, uz kuras balstās divi stari un viena lapiņa. Un šajā sistēmā izpaužas princips 3+1 (sistēma no trīs elementiem mijiedarbojas ar otru sistēmu). Atšifrēsim šo ciparu nozīmi. Cipars 3 liecina par to, ka mūsu konstrukcijas īstenošanā ir klātesoša trejādība: zvaigznes divi stari, membrāna un magnētiskā lapiņa. Šī triāde mijiedarbojas ar Dzīvinošās Uguns, nākošas no Centrālā Avota no trijiem virzieniem (No Visuma, Galaktiskās un Zemes Centrālajām Saulēm), Vienotību. Uguns Dzīvinošā caur membrānu pastāvīgi pārskaņo šo konstrukciju, kura ir pārvērsta no 1+6 (sešu vienotība – sešas lapiņas) konstrukcijā 1-8 pēc pamatlicēja principa 3+1.

Bet kas mums ir noticis nulles toros? Ar Kristus Maitreijas Monogrammas palīdzību ir aktivizējušās divreiz pa astoņām Uguns Dzīvinošās lapiņām, ar to pašu realizējot principu 2-8. Kas tas par principu un kādēļ Krajons atkal piedāvā ciparu kodus? Tie ir ļoti svarīgi kodi, daudzi no kuriem ir ielikti jūsu jaunās attīstības pamatos, jauno magnētisko principu pamatā. Un tā, kopumā mums Maitreijas Kristāla ziemeļu un dienvidu virsotnēs ir 16 Dzīvinošās Uguns lapiņas, nesošas 16 Kristus Maitreijas Monogrammas, tas ir – 16 Daudzdimensionālus Neironus, Dievišķās Apziņas nesējus. Tas ir svarīgi, tāpēc ka mēs tuvojamies atslēgas priekšstatiem par to, kā attīstās dzīve Visumā – gan mūsējā, gan tā nākošā, kuras radītāji jūs potenciāli esat.

Mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Ieskatieties uzmanīgi jaunajā konstrukcijā Magnētiskā Kodola centrā! Svarīgais ir tas, ka ar savām darbībām mēs sākam iedarbināt jaunā magnētisma enerģiju atnākšanu pēc analoģijas ar Uguns Dzīvinošās atnākšanu – PA TRĪS KANĀLIEM! Mēs apvienojam magnētisko enerģiju trīsvienībā, veicam MAGNĒTISKĀS ENERĢIJAS KONVERĢENCES PROCESU UZ OTRĀS PLANETĀRĀS HARMONISKĀS KONVERĢENCES PABEIGŠANAS VIĻŅA! Beidzas saskanēšana, tuvināšanās. Mēs it kā visu esam savākuši Vienotā Punktā. Mēs finišējam šajā etapā, savākuši visus savus magnētiskos spēkus JAUNAM STARTAM jaunā distancē. Un šī distance būs ne mazāk, bet vēl vairāk svarīga! Tāpēc ka mēs ar jums ar MAGNĒTISMA palīdzību ne tikai mācīsimies mainīt apkārtējo dzīvi, mēs sāksim to REĀLI MAINĪT, radot pamatus jaunas harmoniskas pasaules attīstībai.

Un tā, jaunā magnētiskā enerģija arī atnāk pa trīs kanāliem. Tas jums ir jāsaprot. Taču pa kādiem tieši kanāliem? Mani dārgie! Bet kāds simbols mums stāv uz apakšējās gaišzilās lapiņas? Jūs taču zināt, tā ir Gaišzilā Roze. Atcerēsimies, ka Gaijai tagad ir buķete no trīs Gaišzilajām Rozēm. Galaktikas Gaišzilā Roze atstāja viņai savu hologrammu. Sīriusa Gaišzilā Roze ienesa Gaijas Sirdī savu dziļo būtību. Visbeidzot mūsu iedarbinātajam jaunajam Magnētiskajam Kodolam ir tiešs sakars ar planetāro Gaišzilo Rozi! Visām trijām Gaišzilajām Rozēm šeit ir sava klātbūtne! Un tāpēc mēs tagad ar jums aktivizējām visus trīs jaunās magnētiskās enerģijas nogādāšanas uz planētu kanālus. Caur Magnētiskā Kodola centrālās daļas sarežģīšanu sāksies jaunās magnētiskās enerģijas plaša mēroga izplatīšanās pa planētu – visās dzīvības formās un pa visām dimensijām.

Bet tagad atjaunosim līdzsvaru trīspolārā magnētisma struktūrā (Krajona smaids). Mani dārgie! Patiesībā – mēs neko neizjaucām, vispār neko! Mēs taču esam burvji un jau protam radīt daudzdimensionāli. Padomājiet, vai tad mēs izjaucām septiņstaru zvaigznes veselumu? Nē, nekādā gadījumā! Mēs saglabājām viņas vienotību un iedarbinājām numeroloģisko principu 2-5. Par ko tas liecina? Tā ir zvaigznes visu septiņu staru vienotība, papildināta ar jaunām iespējām, realizētām caur diviem viņas stariem, kuri mijiedarbojas ar magnētisko membrānu. Un tieši tas padara mūsu agrāk uzbūvēto trīpolārā magnētisma struktūru atdzīvojušos, piešķir viņai principiāli jaunas iespējas sakaram ar uguni Dzīvinošo. Tagad viņa spēj izplatīt jauno magnētismu un jauno Vienoto Apziņu. Mēs aktivizējām trīs kanālus jaunās magnētiskās enerģijas piegādei uzbūvētajās konstrukcijās. Mēs piešķiram jaunu dzīvību visai planētas dzīves daudzveidībai un pašai Gaijai.

Krajons Gaismas Ģimenes vārdā piedāvā veikt planetāru gaismas darbu 2013. gada 21. martā. Mēs sāksim radīt Magnētisko Sirdi Mātei Zemei.

 

Uzmanību: planetārais darbs Gaismas Darbiniekiem!

KRAJONS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

21:03:13

MAGNĒTISKĀ SIRDS MĀTEI ZEMEI

Krajons piedāvā 2013. gada 21. martā, 21:00 pēc Maskavas laika, veikt PLANETĀRU gaismas darbu.

Darbu tiek rekomendēts veikt tikai tiem Gaismas Darbiniekiem, kuriem tas atrod garīgu atsaukšanos un sapratni.

 

Mani dārgie Eņģeļi no Centrālās Garīgās Saules! Krajons grib sākt ar apsveikumu! Beidzas Otrā Planetārā Harmoniskā Konverģence! Sākas jauns kosmiskais cikls jūsu planētas vēsturē. Domājat, jums šodien ir kārtējā planetārā darba diena? Patiesībā jums un mums ir Lieli Svētki! Gaišzilās Liesmas planētas, Visuma lieliskās pērles cilvēku Vienotības Svētki! Es apkampju jūs visus ar saviem gaismas spārniem un maigi piespiežu pie savas magnētiskās sirds…

UN TĀ, IR NOTIKUSI KĀRTĒJĀ, TAČU ĻOTI NEPARASTA, PLANETĀRĀ HARMONISKĀ KONVERĢENCE – saskanēšana, pārklājums, daudzu procesu, vedošu pie VISU DZĪVĪBAS FORMU HARMONIZĀCIJAS, savienošanās. Šī perioda laikā jūs kopīgi ar Gaismas Ģimeni ļoti daudz izdarījāt priekš Zemes nākotnes! Ļoti svarīgi, ka mēs sasniedzām mūsu siržu vienotību, īstenu kopējas jaunrades nepieciešamības sapratni! Tas ir viens no mūsu galvenajiem sasniegumiem. Gaismas Ģimene apsveic jūs ar šo evolucionāro ieguvumu! VIENOTĪBAS, SAPLŪDUMA, SOLIDARITĀTES, KOPĒJAS JAUNRADES sajūtas uz visiem laikiem paliks ar tiem, kas piedalījās šī perioda planetārajos darbos. Un vēl tagad uz visiem laikiem ar jums ir dziļa atbildības sajūta par dzimtās planētas dzīvi un uzplaukumu, sava spēka dziļa apzināšanās šajā planetārajā kopradīšanā.

Bet tagad Krajons piedāvā pāriet pie gaismas darba, kurš pabeigs mūsu harmonisko darbu ciklu. Mēs izpildījām veselu uzdevumu kompleksu. Tas ļāva izvest Zemi uz jaunu magnētisma un enerģētiskā nodrošinājuma līmeni. Bet rezultātā mēs ar jums iegūsim PLANETĀRĀS APZIŅAS jaunu līmeni!

Mēs ar jums turpinām radīt Jaunās Dzīves pasaku. Rotaļāsimies šodien kā bērni! Un ar šo pasakaino burvību piepildīsim visu planētu! Esat gatavi?

 

Planētas jaunās magnētiskās sirds radīšana

Praktiskais gaismas darbs

Piesauciet Kopradīšanai Gaismas Ģimeni, Krajonu, Arheirar, Māti Zemi – Gaiju, Sanatu Kumaru, savus Skolotājus un Audzinātājus, Atbalsta Grupas. Piesauciet kopradīšanai savus Augstākos “Es” un jūsu Augstāko “Es” Augstākos “Es”.

Piesauciet kopradīšanai starpgalaktisko Laertu Dienestu kā Gaismas Būtnes, harmonizējošas telpu un laiku mūsu Visuma plašumos. Piesauciet kopradīšanai starpvisumu Arhontu Dienestu – kā Gaismas Būtnes, kuras apvieno mūs ar Vecāku Visumu un palīdz radīt jaunus Visumus. Piesauciet kopīgai jaunradei Galaktisko Dienestu kristāliskās dzīvības attīstībā.

Izsakiet tīru nodomu planētas JAUNĀS MAGNĒTISKĀS SIRDS, kura apstiprina un uztur uz Zemes jauno magnētisma veidu pilnīgā savienībā ar Uguni Dzīvinošo un Jauno Dievišķo Vienotības Apziņu, radīšanai.

MĒS PIEDĀVĀJAM VISIEM GAISMAS CEREMONIJAS DALĪBNIEKIEM IZTEIKT NODOMU APVIENOTIES VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ. Tā mūsu radītāju Meistarība palielināsies daudzkārt!

Noskaņojamies uz Beznosacījuma Mīlestības vilni.

Piesaucam Svētās Vienotības Uguni, lai apvienotos ar visiem Ceremonijas dalībniekiem.

Klusu, klusu… Klausāmies, kā pukst mūsu Vienotā Sakrālā Sirds… Viņa noskaņojas uz Beznosacījuma Mīlestības Vilni… Noskaņojas uz Kosmiskās Vienotības vibrācijām, kļūst unikāli vienota… Sajūtiet, kā jūs maigi ietin Dievišķā Vienotība… Jūs atkal esat savā kosmiskajā būtībā. Atceraties savus radījumus. Saprotat, ka arī šodien jūs esat Radītājs! Jūtat Māju neparasto maigumu, siltumu un mājību… Jūtat: kaut kas svarīgs notiek jūsu dzīvē…

Un, lūk, jūs esat kāda maigās, gādīgās rokās. Tās ir Galaktiskā Kristus Melhisedeka rokas. Dievišķā Tēva maigās rokas paceļ jūs virs planētas, jūs raugāties uz visu jūsu radīto. Redzat visu kompleksu no mūsu uzbūvētajām konstrukcijām, kuras jau dzīvo savu dzīvi un apgaro Zemi. Bet tagad Kristus Melhisedeks lūdz jūs pievērst uzmanību sarežģītajam tīklam, kurš caurauž visu planētu. Viņš vēl nav pilnībā aktīvs un it kā eksistē patstāvīgi, neatkarīgi no Magnētiskā Kodola, jaunās Debesu Velves, Maitreijas Kristāla un Dievišķās Apziņas Neironiem. Kristus Melhisedeks piedāvā jums aplūkot šo tīklu uzmanīgāk. Jūs ieskatāties un pazīstat: bet tas taču ir Portāla 12:12:12 atvēršanas dienā mūsu radītais triālais magnētisms! Trīspolārais magnētiskais pols fraktāli ir izplatījis pa visu planētu.

1. ZĪM. TRĪSPOLĀRAIS MAGNĒTISKAIS POLS UN VIŅA FRAKTĀLAIS ATSPOGUĻOJUMS SEPTIŅSTARU ZVAIGŽŅU VIRSOTNĒS.

Trīspolārais magnētisms smalkajā plānā ir apvienojis visu dzīvo uz Zemes! Galaktiskais Kristus Melhisedeks lūdz jūs parūpēties par to, lai šis magnētisma tīkls organiski saderētu ar visām pārējām jaunā magnētisma struktūrām.

Jūs paceļaties gaisā no Viņa plaukstām un lidojat virs planētas tādā augstumā, ka redzat visas jūsu radītās konstrukcijas: gan Debesu Velvi, gan Maitreijas Kristālu ar viņa mirdzošajiem toriem virsotnēs, gan Kristāla centru – Magnētisko Kodolu ar viņā pulsējošo sešlapiņu magnētisko ziedu.

Sākas jaunās radīšanas burvība. Jums vajag aktivizēt trīspolārā magnētisma tīklu un savienot viņu ar citām uzbūvētajām konstrukcijām. Un Ugunij Dzīvinošajai ir jāiegūst pieeja šim tīklam. Un Kristus Maitreijas Monogrammas – Visuma Apziņas Dievišķie Neironi – iegūs izplatību pa šo tīklu. Tā mēs izvedīsim planētu garīgās cilvēces radīšanas stāvoklī, nodrošināsim viņas Augšupcelšanos.

Jūs aplidojat planētai apkārt… Raugāties uz trīspolārā magnētisma tīklu… Viņš tagad jums stādās priekšā savā dabiskajā daudzdimensionālajā diženumā… Nevis plakans divdimensionāls attēls, bet dievišķa skaistuma telpiskas sfēras un Mebiusa lentas. Pulsē magnētiskās membrānas… Mirdz septiņstaru zvaigznes… Viss tas ne šīs pasaules skaistumā atsaucas jūsu sirdī! Un viņa saka jums priekšā, ka, patiešām, ir pienācis laiks apvienot visas radītās struktūras PLANĒTAS MAGNĒTISKAJĀ SIRDĪ! Tai skaitā izdarīt tā, lai Gaišzilā Roze savā trejādajā izpausmē kļūtu par triālās magnētiskās enerģijas avotu uz Zemes!

Sākam radīt! Paskatieties, cik daudz Gaismas Būtņu ir blakus jums! Un visas gaida komandu darba sākumam. Augstākie “Es” atrodas gatavības stāvoklī! Aštara Šerana Kuģi ir izkārtojušies apkārt planētai un sūta gaismas signālus par gatavību. Gaismas Kuģi sūta Zemei īpašus Vienotības Kosmiskos Starus. Šie stari izvedīs visus klātesošos uz īpašu harmoniskas mijiedarbības un savstarpējās sapratnes līmeni. Vienotība kā daudzdimensionāls vilnis piepilda ar sevi visas Sakrālās Sirdis, dzemdina Radošuma enerģiju jūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī!

Paraugieties uz Magnētiskā Kodola centru. Ko redzat tur? Ziedu ar sešām lapiņām. Uz gaišzilajām lapiņām ir Gaišzilās Rozes hologramma.

2. ZĪM. KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA (DAUDZDIMENSIONĀLAIS APZIŅAS NEIRONS) MIJIEDARBOJAS AR MAGNĒTISKĀ KODOLA SEŠU LAPIŅU MAGNĒTISMU. GAIŠZILAJĀS LAPIŅĀS IR GAIŠZILĀS ROZES HOLOGRAMMA.

Jums jāsaprot, ka Gaišzilās Rozes simbols nes enerģiju no trīs Gaišzilajām Rozēm, kuras tagad dzīvo planētas Sakrālajā Sirdī: Galaktiskās Gaišzilās Rozes, Sīriusa Gaišzilās Rozes un planetārās Gaišzilās Rozes. Pievērsiet uzmanību, kā pastāvīgi mainās Gaišzilās Rozes tēls! Enerģētiski-magnētiskā struktūra demonstrē savu trejādību. Katru reizi pagriežas pret mums ar vienu no savām izpaudumiem.

Jūs saudzīgi sākat pārveidot sešlapiņu magnētisma ziedu Kristus Maitreijas Monogrammas – Daudzdimensionālā Neirona – centrā. Saprotat, ka tieši viņš ir trīspolārā magnētiskā pola tīkla, visa trīspolārā magnētisma tīkla galvenais sajūgšanas punkts ar planētas Magnētisko Kodolu, Maitreijas Kristālu un jauno Debesu Velvi. Attēlojiet spoguļattēlā baltās un violetās krāsas lapiņas no apakšas – uz augšu (baltā un violetā lapiņas pēc atspoguļojuma novietojas tā, kā parādīts 3. zīmējumā).

Sešlapis ir palicis, taču viņam ir jauna struktūra! Un tas ir svarīgi! Jūs tagad pārdalījāt magnētisma enerģiju tā, ka viņa var harmoniski sajūgties ar trīspolārā magnētisma tīklu.

Bet tagad – turpinām strādāt par burvjiem…

Mani dārgie! Es jau stāstīju jums par to, ar ko jūs varat piepildīt atbrīvojušos telpu. Pārvietojiet savu uzmanību uz trīspolārā magnētiskā pola struktūru. Atrodiet viņā sarkano membrānu, kura sader ar oranžo septiņstaru zvaigzni (1. zīm. viņa ir pa kreisi augšā). Saudzīgi un maigi formējat šo trīs mūsu fraktālās struktūras elementu hologrammu un pārnesat viņu uz sešlapiņu magnētisko tauriņu… Akurāti, akurāti… Zvaigznes stari nostājas vietā, kuru nesen aizņēma baltā un violetā lapiņa, tikko kā spoguļattēlā attēlotas uz augšu. Starp oranžajām membrānām (zvaigznes stariem) ir izvietojusies lapiņa ar Gaišzilās Rozes hologrammu!

3. ZĪM. MAGNĒTISKĀ KODOLA UN TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISKĀ POLA STRUKTŪRU APVIENOJUMS. SEŠAS KODOLA MAGNĒTISKĀS LAPIŅAS MIJIEDARBOJAS AR ZVAIGZNES DIVIEM STARIEM UN TRĪSPOLĀRĀ POLA MEMBRĀNU.

Viss īstenojas harmoniski un tiek visas Magnētiskā Kodola konstrukcijas pieņemts viegli, pilnīgā līdzsvarā. Jūs tikko kā savienojāt trīspolārā magnētisma tīklu nevis vienkārši ar Magnētisko Kodolu, bet ar dzimstošo jauno planētas Magnētisko Sirdi!

Mani dārgie Eņģeļi! Ko nepieciešams izdarīt, lai turpinātu planētas Magnētiskās Sirds radīšanu? Mūsu uzdevums ir radīt Uguns Dzīvinošās, Maitreijas Kristāla un Debesu Velves jaunu vienotības līmeni kopīgi ar Vienotības Apziņu, kura izteikta mūsu Kristus Maitreijas Monogrammas konstrukcijās. Jūs atceraties, ka sākumā mums Magnētiskajā Kodolā dzīvoja astoņas magnētiskā zieda lapiņas. Jūs paši pārvietojāt balto un violeto lapiņas uz Maitreijas Kristāla nulles toriem. Pie tam tika pārnestas arī Kristus Maitreijas Monogrammas.

4. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNĒ. DZĪVINOŠĀS UGUNS BALTĀ LIESMA PIESĀTINĀTA AR KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS MAGNĒTISKO ENERĢIJU UN GAISMU (Monogramma ir tikai baltās lapiņas iekšienē).

5. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA DIENVIDU VIRSOTNĒ. DZĪVINOŠĀS UGUNS VIOLETĀ LIESMA PIESĀTINĀTA AR KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMAS MAGNĒTISKO ENERĢIJU UN GAISMU (Monogramma ir tikai violetās lapiņas iekšienē).

Sakaru līnija jau ir uzbūvēta! Izmantosim viņu!

Mani dārgie! Tagad jums pienākas saprast: visas struktūras, kuras mēs ar jums radījām, sākot ar 2012. gada decembri, ievadīja jaunās Planētas Magnētiskās Sirds radīšanu. Enerģētiski sasaistot radītās struktūras, mēs radām jaunu Magnētisko Sirdi Mātei Zemei, jūsu planētas jaunus magnētiskus sakrālus centrus! Magnētiskās Sirds svarīgākā daļa ir nulles tori Maitreijas Kristāla virsotnēs. Viņi ir gan enerģētiski-magnētiskās enerģijas, gan arī daudzu citu gaismas enerģiju veidu uztverošas-pārraidošas “antenas”.

Lai aktivizētu Maitreijas Kristāla nulles torus vienotā saiknē ar trīspolārā magnētisma tīklu, mums jāsasaista tikko kā jūsu uzbūvētā konstrukcija Magnētiskā Kodola sešspārnu tauriņa iekšienē (3. zīm.) ar Dzīvinošās Uguns astoņu krāsu lapiņām katrā no nulles toriem (4. un 5. zīm.). Pievērsiet uzmanību, ka šajos toros pagaidām tikai vienai no lapiņām ir saikne ar Apziņas Daudzdimensionālajiem Neironiem (Kristus Maitreijas Monogrammu). Ziemeļu virsotnē – tā ir baltā lapiņa, dienvidu virsotnē – violetā. Tagad mūsu uzdevums ir aktivizēt Dievišķās Apziņas Daudzdimensionālo Neironu katrā Maitreijas Kristāla nulles toru Dzīvinošās Uguns lapiņā.

Taču pirms tam atdzīvināsim ar Dzīvinošo Uguni uz Magnētiskā Kodola centru atnestos membrānu un zvaigznes divus starus (3. zīm.). Turpinot strādāt par burvjiem, piesātiniet šo struktūru ar VISĀM ASTOŅĀM UGUNS DZĪVINOŠĀS KRĀSĀM! Sākumā atdzīvojas zvaigznes staru oranžā krāsa un membrānas sarkanā krāsa.

Lūk, membrānas sarkanā krāsa nomainījās uz oranžo, bet zvaigznes stari iemirdzējās dzelteni. Viss ir pārvērties… Izmainījušās vibrācijas… Mainās staru un membrānas krāsas saskaņā ar astoņkrāsu varavīksnes krāsām! Un varavīksne sāk dzīvot savu dzīvi! Uguns Dzīvinošā šajā konstrukcijā iegūst savu dinamiku un savu spēku… Lūk, jau arī zilā krāsa ir izpaudusies, bet pēc viņas sekoja violetā… Bet tagad… O, nebīstieties! Sekoja spēcīgs Baltās Dievišķās krāsas uzliesmojums! Skatieties uzmanīgi – viss krāsu maiņas process sākas no sākuma… TAS IR ASTOŅKRĀSU DZĪVINOŠĀS UGUNS PULSĀCIJAS PROCESS TRIJĀS MAGNĒTISKAJĀS MEMBRĀNĀS. Tā ir liecība tam, ka Uguns Magnētiskajā Kodolā ir atdzīvojusies, iegūstot savu īsteno Dievišķību.

Papriecājieties par savas apziņas un savas sirds radījumu…

Bet tagad pievērsiet uzmanību nulles toriem Maitreijas Kristāla virsotnēs. Ko redzat? Tur arī ir notikušas būtiskas izmaiņas! Viss ir savstarpēji saistīts! Mūsu darbs Magnētiskā Kodola centrā ir izsaucis pārmaiņas Maitreijas Kristāla nulles toros! Uguns Dzīvinošās aktivitāte izpaužas arī šeit! Visas Uguns Dzīvinošās astoņlapiņu liesmas lapiņas ir atdzīvojušās. Viņas arī ir sākušas pulsēt. Process sākās nulles torā Maitreijas Kristāla ziemeļu virsotnē – no tās pašas baltās krāsas lapiņas, kuru mēs pārnesām no Magnētiskā Kodola centra. Viņa nodeva Uguns Dzīvinošās impulsu sarkanajai lapiņai, bet tā – oranžajai… No sarkanās aktivizācija devās pie pārējām lapiņām-liesmām! Taču ir noticis arī vēl kas svarīgs! Baltā lapiņa nodeva sarkanajai kopā ar aktivizācijas impulsu Kristus Maitreijas Monogrammu. Dievišķās Apziņas Daudzdimensionālais Neirons atdzīvojas katrā Dzīvinošās Uguns lapiņā! Un, lūk, visās lapiņās ir izpaudusies Kristus Maitreijas Monogramma!

Analoģisks process izvēršas arī nulles torā Maitreijas Kristāla dienvidu virsotnē.

Lai Mātes Zemes Magnētiskā Sirds saņemtu mūsdienu magnētismu pilnā apmērā, ienesam Maitreijas Kristāla nulles toros VISAS ASTOŅAS MAGNĒTISKĀ KODOLA LAPIŅAS, kuras eksistēja tur sākotnēji. Pie tam baltā lapiņa magnētiski pievelkas Dzīvinošās Uguns liesmas baltajai lapiņai, violetā – violetajai, zilā – zilajai, gaišzilā – gaišzilajai. Rezultātā nulles tora iekšienē mums jau ir jauna struktūra no astoņām magnētiskajām lapiņām.

6. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNĒ. ASTOŅAS MAGNĒTISKĀ KODOLA MAGNĒTISKĀS LAPIŅAS APVIENOJUŠĀS AR ASTOŅĀM UGUNS DZĪVINOŠĀS LAPIŅĀM-LIESMĀM. KATRĀ DZĪVINOŠĀS UGUNS LIESMĀ IR KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA, DIEVIŠĶĀS APZIŅAS DAUDZDIMENSIONĀLAIS NEIRONS.

Tas pats ir noticis arī nulles torā Maitreijas Kristāla dienvidu virsotnē…

7. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA DIENVIDU VIRSOTNĒ. ASTOŅAS MAGNĒTISKĀ KODOLA MAGNĒTISKĀS LAPIŅAS APVIENOJUŠĀS AR ASTOŅĀM UGUNS DZĪVINOŠĀS LAPIŅĀM-LIESMĀM. KATRĀ DZĪVINOŠĀS UGUNS LIESMĀ IR KRISTUS MAITREIJAS MONOGRAMMA, DIEVIŠĶĀS APZIŅAS DAUDZDIMENSIONĀLAIS NEIRONS.

Pievēršu uzmanību – mēs esam radījuši Magnētisko Sirdi MĀTEI ZEMEI! Mēs pieminam MĀTIŠĶO SĀKUMU NE NEJAUŠI! Magnētiskā Sirds ļaus radīt JAUNO MAGNĒTISMU, JAUNO ENERĢĒTISKO NODROŠINĀJUMU UN JAUNO APZIŅU! Mātes Zemes Magnētiskā Sirds palīdzēs RASTIES JAUNAJAI DZĪVEI UZ PLANĒTAS! Tāpēc jūs tagad esat Jaunās Dzīves radītāji! Jūs esat vieni no Jaunās Dzīves Vecākiem. Un nevar būt tagad misijas godpilnākas un atbildīgākas par šo, mīļotie mani! Un tas ir tā… Tas patiesi ir tā!

Mani dārgie! Bet tagad ir pienācis laiks pašam atbildīgākajam darbam! Tagad mēs radīsim Magnētiskā Sirds vissvētāko! Lūk, svarīgs jaunums no Krajona! Līdz šim jūsu pasaules sirds magnētiskajā centrā vienmēr dzīvoja SEPTIŅSTARU ZVAIGZNE! Taču jaunais magnētisms un Jaunā Dzīvinošā Uguns ļauj Planētas Magnētiskajā Sirdī kā centrālajā, sakrālajā planetārā Magnētisma fraktālī atdzīvoties ASTOŅSTARU ZVAIGZNEI, kura pārved jūsu pasauli uz principiāli citu magnētisma līmeni.

Paskatieties uz pašu nulles tora centru, ASTOŅSTARU zvaigzne JAU DZĪVO TUR, viņa baro jauno magnētismu un Dzīvinošo Uguni!

8. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA ZIEMEĻU VIRSOTNĒ. ASTOŅSTARU ZVAIGZNE CENTRĀ NULLES TORAM, KURŠ KĻUVIS PAR PLANĒTAS JAUNĀS MAGNĒTISKĀS SIRDS DAĻU.

9. ZĪM. NULLES TORS MAITREIJAS KRISTĀLA DIENVIDU VIRSOTNĒ. ASTOŅSTARU ZVAIGZNE CENTRĀ NULLES TORAM, KURŠ KĻUVIS PAR PLANĒTAS JAUNĀS MAGNĒTISKĀS SIRDS DAĻU.

Pievērsiet uzmanību, ka nulles tora centrā atrodas nevis parasta astoņstaru zvaigzne, bet VIENOTA ZVAIGZNE, SASTĀVOŠA NO TRIJĀM ZVAIGZNĒM. Iekšējā GAIŠZILĀ ASTOŅSTARU ZVAIGZNE uztur saikni ar VISUMA MAGNĒTISMA AVOTU, UN TĀ IR VIENA NO MANĀM MĀJĀM, ES TE DZĪVOJU (KRAJONA SMAIDS). Otra, ZILĀ ZVAIGZNE, īsteno saikni ar GALAKTISKĀ MAGNĒTISMA AVOTU, UN TĀ IR ARHEIRAR – Galaktiskā Magnētiskā Kodola – DZIMTENE (KRAJONS TURPINA SMAIDĪT), VIOLETĀ ZVAIGZNE – TĀ IR SAIKNE AR DAUDZDIMENSIONĀLĀS ZEMES MAGNĒTISKO CENTRU.

Trīs astoņstaru zvaigznēm pavisam kopā ir 24 stari. Ko tas jums atgādina? Nu, kā gan, mani dārgie! Atcerieties, ar kādu struktūru mēs sākām būvēt jauno Debesu Velvi! Viņa sastāvēja no diviem toriem, četrām lapiņām. Un mēs sākām šo darbu 24. decembrī. Mēs sākām ar 24-riem un atnācām pie 24-riem! 24 stari trīsvienotajai astoņstaru zvaigznei. 24. martā beidzas Otrā Planetārā Harmoniskās Konverģence… Mēs no ārējā esam atnākuši uz iekšējo, veikuši neparastu ceļojumu, radot daudz jauna priekš planētas! Mēs esam ielikuši pamatu:

— JAUNAJAM MAGNĒTISMAM;

— JAUNAJAM ENERĢĒTISKAJAM NODROŠINĀJUMAM;

— JAUNAJAI APZIŅAI.

Mīļotie Eņģeļi! Pienācis laiks nosūtīt Beznosacījuma Enerģiju, tīras Mīlestības enerģiju trim astoņstaru zvaigznēm planētas Magnētiskās Sirds centrā! Un ievietot viņas, kopā ar visām magnētiskajām lapiņām un Daudzdimensionālās Apziņas Neironiem savā Sakrālajā Sirdī, MŪSU KOPĒJĀ JAUNĀS DZĪVES UZ ZEMES RADĪTĀJU SAKRĀLAJĀ SIRDĪ! Izsakiet ar šo mērķi tīru nodomu un vērojiet, kādas burvīgas pārmaiņas sāksies jūsu Sakrālajās Sirdīs!

Tā ir mūsu jaunrades apogeja! Tas ir vesela mūsu jaunrades etapa Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences laikā noslēgums.

Maitreijas Kristāla nulles torā, kā planētas Magnētiskās Sirds daļā, tagad dzīvo 16 lapiņas-liesmas (8 magnētiskās un astoņas Uguns Dzīvinošās lapiņas) un 16 Daudzdimensionālās Dievišķās Apziņas Neironi. Un tā ir 32-vu vienotība! Divos toros ir 32 lapiņas un 32 Neironi. Un tā ir 64-ru vienotība!

Bet pati Magnētiskā Sirds sastāv no TRĪS magnētiskajiem centriem: diviem nulles toriem Maitreijas Kristāla virsotnēs un tikko izveidotās struktūras Maitreijas Kristāla vidū (7., 8. zīm. un 3. zīm.). Šie trīs centri (trīs tikko radītās struktūras) ir PLANĒTAS CETURTĀS UN PIEKTĀS DIMENSIJU MAGNĒTISKĀS SIRDS PAMATS, RADĀMĀS POLIPASAULES MAGNĒTISKĀS SIRDS PAMATS.

Gaismas Darbinieki! Jūs sasaistījāt kopā jūsu radītās trīspolārās magnētiskās enerģijas tīklu ar jaunā magnētisma un jaunās Apziņas, Vienotības Apziņas, galvenajām, bāzes struktūrām! Bet tagad, dārgie Eņģeļi, ieskatieties vēlreiz uzmanīgi trīspolārā magnētisma tīklā. Kas viņā ir izmainījies? Jūs taču nedomājat, ka jūs esat atstājuši visas septiņstaru zvaigznes bez diviem stariem (Krajona smaids)? Nē, visi stari ir vietā. Taču kādu fantastisku krāsu spēli jūs tagad redzat pa visu tīklu! Mūsu fraktāļi ir sākuši strādāt uz astoņkrāsu Dzīvinošās uguns viļņiem. Tas pats notiek ar membrānām. VIŅAS PULSĒ NO DZĪVINOŠĀS UGUNS!

Viss tīkls momentāni iziet dažādus daudzdimensionālus stāvokļus, saskanot savā darbā ar visām pārējām magnētiskajām konstrukcijām, nodrošinot visam dzīvajam uz planētas iespēju iziešanai uz Kristus Apziņas jaunu līmeni.

Jūs esat radījuši jaunā magnētisma sistēmas bāzes kompleksu un savienojuši viņu ar Kristus Apziņas Režģi caur aktivizēto Maitreijas Kristālu. Jūs esat izpildījuši savu planetāro pārveidotāju misiju.

Bet tagad papriecāsimies par mūsu radījumu… Palidosim virs poliem… Paskatīsimies, cik lielā mērā tie ir pārvērtušies… Cik strauji notiek visu magnētisko procesu apvienošanās… Rit trīspolārā magnētisma saskaņošanās pa visiem planētas mezgla punktiem… Un, lūk, jūs atkal lidojat virs Ziemeļpola… Apskatieties to… Jūs ieraudzīsiet ieejas Portālu Debesu Velves Asī… Un Krajons atkal piedāvā jums “ienirt” šajā Asī un izbaudīt ceļojumu pa Polipasauļu sistēmu, kuras savieno piekto un ceturto dimensijas…

Jūs lēni peldat no vienas Polipasaules uz otru, viegli izejot cauri nulles punktiem… Pacentieties salīdzināt savas sajūtas no iepriekšējā un šodienas ceļojuma… Ļoti liela starpība… Nulles punktus – pārejas jūs izejat gludi, it kā slīdot uz mīlestības viļņiem…

Un, lūk, jūs piepeldat planētas Magnētiskajam Kodolam… Kā viņu apiet? Kā savienoties ar viņu, neizjaucot viņa sakrālo stāvokli? Mēs varam apiet viņu, aptecēt, ietinot viņu savā Gaismā… Jūs taču tagad neesat fiziskajos ķermeņos! Ieskaujam Kodolu, pārtekam pa viņu… Un atkal izrādāmies uz Debesu Velves Ass, turpinot savu ceļojumu pa Polipasaulēm uz planētas Dienvipolu… Un, lūk, jūs esat izejā… Ko jūs redzat, kur nonākat? Polipasaule iznes jūs caur savu Nulles Punktu Uguns Dzīvinošās Portālā! Jūs esat Baltās Uguns sfērā! Tieši šī sfēra ir savienota ar Polipasauli. Un jūs sākat taisīt izvērsumu – sfēru pēc sfēras, vienu liesmu pēc otras… Violetā nomaina balto gaismu, pēc tam jūs izbaudāt zilo, pēc tam peldaties gaišzilajā… Izejat pa visām astoņām Dzīvinošās Uguns Portāla krāsām… Un beidzot jūs izlidojat no sarkanās sfēras, uzlidojat virs Dienvidpola, virs Maitreijas Kristāla dienvidu nulles tora…

Skatieties uzmanīgi – cik daudz apkārt jums ir cilvēku un citu gaismas būtību… Jūs svinat VIENOTĪBU! Tā ir izlieta sirds enerģijas veidā telpā, tā ir katras dzīvas būtnes sirdī, tā ir jūsu jaunā enerģija un jūsu neapšaubāms sasniegums!

Paskatieties, cik lielā mērā tagad ir izmanījusies Gaija…

Viņa sveic savus bērnus-uzvarētājus!

Viņa ir noskaņojusies uz Mīlestības un Vienotības jaunajiem viļņiem…

Viņa tīksminās par jūsu darbu un peldas jūsu sirds siltumā…

Un mēs ar jums tikko kā radījām Dievišķo Vienotību uz jūsu mīļotās planētas…

Un mēs vēl ne reizi vien tieksimies kop-radīšanā šī lielā mērķa – VIENOTĪBAS – dēļ!

UN TAS PATIESI IR TĀ!

Pateicieties par Kopradīšanu Gaismas Ģimenei, Krajonam, Mātei Zemei – Gaijai, Sanatam Kumaram, saviem Skolotājiem un Audzinātājiem. Pateicieties par kopradīšanu saviem Augstākajiem “Es” un savu Augstāko “Es” Augstākajiem “Es”; Atbalsta Grupām.

Pateicieties par kopradīšanu starpgalaktiskajam Laertu Dienestam – kā Gaismas Būtnēm, harmonizējošām telpu un laiku mūsu Visuma plašumos. Pateicieties par kopradīšanu starpvisumu Arhontu Dienestam – kā Gaismas Būtnēm, kuras apvieno mūs ar Vecāku Visumu un palīdz radīt jaunus Visumus. Pateicieties Galaktiskajam Kristāliskajam Dienestam.

Nosūtiet sirsnīgu pateicības enerģiju visiem Ceremonijas dalībniekiem – PAR ZEMES JAUNĀS MAGNĒTISKĀS SIRDS radīšanu.

UN KLAUSIETIES ATBILDĒ PATEICĪBAS VĀRDUS.

GAISMAS ĢIMENE RUNĀ AR JUMS, MANI DĀRGIE!

KLAUSIETIES VIŅU CAUR SAVĀM SAKRĀLAJĀM SIRDĪM!

2013. gada 3. – 15. marts

Viktora Truhina ilustrācijas

Gaismas Darbinieki, kuri nevarēs piedalīties gaismas darbā 2013. gada 21. martā, var izpildīt to režīmā “šeit un tagad” viņiem ērtā laikā.

Dārgie draugi! Pirms darba sākuma jūs varat iepazīties ar agrāk nopublicētajiem materiāliem par mūsu izpildītajiem gaismas darbiem:

1. Krajons un Ercenģelis Mihaēls. Aicinām uz magnētisko polu! (darbs 12.12.12) http://www.magnitiduha.info/archives/4912

2. Krajons. Eņģeļi pie Debesu Velves. Velves radīšana. (darbs 24.12.12) http://www.magnitiduha.info/archives/5045

3. Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Vienotās Apziņas Atdzimšana. (darbam 21.02.13) http://www.magnitiduha.info/archives/5566

4. Krajons. Maitreijas Kristāla Atdzimšana. (darbs 21.02.13) http://www.magnitiduha.info/archives/5610

5. Krajons. Kā Debesis nokrita uz Zemes (darbs 26.02.13) http://www.magnitiduha.info/archives/5754

http://www.magnitiduha.info/archives/5828

http://www.magnitiduha.info/archives/5841

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email