Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS “LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA” 2. ETAPS. “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”

ALEKSANDRS ABDULOVS[1] caur Sergeju Kanaševski

LEMŪRIEŠU KRISTĀLI IR JŪSU ĶERMEŅOS!

Sveicināti, kolēģi! Sveicu visus, kas lasa šīs rindas! Pieņemiet sveicienus no mums visiem – tiem, kas tagad strādā šeit, šajā telpas-laika vietā, kuru jūs saucat par piektās dimensijas “Reabilitācijas Centru”. Tagad vēršos ne tikai pie Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” dalībniekiem, ne tikai pie tiem, kas piedalās Lemūriešu Kristālu aktivizācijas procesā. Gribu, lai mūs, Reabilitācijas Centra Darbiniekus, izdzirdētu arī visi tie, kas aktīvi nodarbojas ar Garīgo attīstību. Mēs zinām – daudzi no jums nenovērtē Projektu vai, vēl vairāk – dod tam negatīvu vērtējumu. Ļoti gribu aizklauvēties līdz liela daudzuma garīgu cilvēku sirdīm un palūgt: uzmanīgi klausieties savu sirdi! Daudziem no jums ļoti spēcīgs ir saprāts. Tas pats par sevi ir labi, protams. Taču bieži saprāta skaļā balss neļauj jums dzirdēt Gara čukstus. Saprotiet, kolēģi, mēs nekritizējam jūs, mēs pat neizsakām jums piezīmi. Mēs vienkārši LŪDZAM JŪS pieklusināt saprāta balsi un paklausīties Gara čukstus.

Kāpēc Augšupcelšanās procesa aktīvā fāze sākās tieši ar Kristālu, dažādu kristālisku struktūru aktivizāciju? Atbilde ir vienkārša: PATI ZEME IR KRISTĀLISKA PLANĒTA, un visi cilvēki ir KRISTĀLISKI PĒC SAVAS BŪTĪBAS. Tāpēc jūsu četrdimensiju un mūsu, piecdimensiju, dzīves pamatā ir – dažādu dimensiju, dažādu formu, dažādu kvalitatīvi-kvantitatīvu raksturojumu – kristāliskās struktūras.

Protams, ja pie manis – pie tā četrdimensiju cilvēka, kurš jums ir pazīstams kā aktieris Aleksandrs Abdulovs – būtu atnākuši cilvēki un piedāvātu strādāt kādu Kristālu aktivizācijā uz Zemes, tad mana atbilde būtu negatīvi ironiska… Jā, ironiska… Tiesa, ironija – tas ir ceļš, kurš neved pie patiesības. Ironija ir viena no aizsardzības pret ārējo pasauli formām un pašnovērtējuma saglabāšanas paņēmiens. Kad sāc izzināt parādību patieso dabu, ironiju sākumā nomaina apbēdinājums par to, ka tu agrāk daudz ko neesi zinājis. Bet pēc tam sajūsma par jaunām, apbrīnojamām zināšanām un prieks no lietu patiesās dabas izzināšanas. Es nebiju ateists savā pēdējā iemiesojumā, dvēselē biju ticīgais. Tālu ne vienmēr un ne ar visiem apspriedu to, kas slēpās manas dvēseles dziļumā. Taču, ja es tagad, manā pašreizējā apziņā, no šī garīgās attīstības līmeņa, atgrieztos četrdimensiju pasaulē, tad garīgās tēmas kļūtu galvenās saziņā ar katru. Tagad absolūtais vairākums cilvēku nesaprot, cik svarīgs ir patiess garīgums. Svarīgs gan cilvēcei kopumā, gan planētai, gan katram atsevišķi. Cilvēciskā Garīguma attīstība – tā ir patiesu bagātību uzkrāšana. Tikai šīm vērtībām ir nozīme šeit, pēc Pārejas no četrdimensiju dzīves uz piecdimensiju dzīvi. No tā, no personīgā Garīguma, ir atkarīgs gan reabilitācijas process jaunajā pasaulē, gan tavs jaunais ķermenis, gan tava dzīves vieta, gan tava jaunā specialitāte… Šurp, uz augstākām pasaulēm, nevar pārnest ne stāvokli sabiedrībā, ne uzkrāto zemes meistarību, ne vēl jo vairāk – materiālās bagātības. Šurp ņem tikai to, ko var nosaukt par Garīgumu, Garīgo Meistarību. Un šī Meistarība, apvienojusies ar agrāk iegūto Meistarību, ļauj dzīvot tālāk, dzīvot augstākās pasaulēs. Dzīvot un radīt…

Tāpēc jums tagad nepieciešams pilnveidot savu Garīgo Meistarību. Bet šis process vislabāk attīstās tad, kad jūs nodarbojaties ar Garīgo Jaunradi – ar to, ko jūs tagad esat sākuši saukt par Gaismas Darbu.

Un tā, jūs nodarbojaties ar Gaismas Darbu un vienlaicīgi pilnveidojat savu Garīgo Meistarību. Pie tam jūsu darbam ir jākļūst arvien apzinātākam. Jums pienākas labāk saprast, ko jūs darāt. Ir svarīgi koncentrēties uz galvenajiem virzieniem. Daudziem iemiesotajiem Gaismas Meistariem, Gaismas Darbiniekiem, ir sava specializācija gaismas Jaunradē. Taču ir arī galvenais – tas, kas apvieno. Svarīgu apvienojošu momentu skaitā ir darbs ar Kristāliem, jaunu Kristālisku struktūru radīšana. Es jau teicu, ka mūsu dzīve pēc savas būtības ir kristāliska. Jaunie Kristāli rada jaunus elektromagnētiskus laukus – tā ir jauna dzīve, jauna evolūcijas programma. Bet jauna evolūcijas programma – tā ir jauna Ģenētika! Nav iespējams ar veco ģenētiku radīt jaunu dzīvi. Jūs, domāju, to jau saprotat. Jo sākumā taču vismaz novecošanas gēnu vajag aizvākt no jūsu ķermeņiem. Aizvākt gēnus, kuri atbild par slimībām, par ķermeņu sabrukšanu. Radīt reģenerācijas gēnus. Radīt gēnus, kuri rada jaunus ķermeņus, rada jaunas formas. Tas ir tikai sākumam. Es runāju tikai par sākuma programmu. Tāpēc ka patiesībā ģenētiskajai jaunradei priekšā stāv augstāki uzdevumi. Četrdimensiju pasaules ģenētika pagaidām ir ļoti tālu no īstenās ģenētikas. Tās mērķi un uzdevumi arī pagaidām ir primitīvi. Un galvenais – šī zinātne pēta ģenētiku atrauti no Garīguma. Un tikai daži zinātnieki ir sākuši saprast, ka tāds ceļš – tas ir ceļš uz strupceļu.

Kāpēc tik daudz runāju par ģenētiku? Lemūriešu Kristāli – tā ir svarīga mūsu DAUDZDIMENSIONĀLĀS ģenētiskās programmas daļa. MŪSU – tas nozīmē, visas DAUDZDIMENSIONĀLĀS cilvēces un pat citu planetārās Dzīvības formu – daļa. Lemūriešu Kristālu aktivizācija – tā ir ģenētiskās planetārās programmas daļas aktivizācija. Taču tai pat laikā – tā ir katras atsevišķas būtnes, katra cilvēka ģenētiskās programmas aktivizācija! Aktivizējot Lemūriešu Kristālus, mēs aktivizējam savu īsteno Dievišķo ģenētiku. Tajā skaitā – savu PERSONĪGO DIEVIŠĶO ĢENĒTIKU!

Zinu, ka daudziem cilvēkiem pats vārds “ģenētika”, “ģenētiskās izmaiņas” izsauc bailes. Cilvēki baidās no pārmaiņām, cilvēki ir pieradušu pie eksistējošā lietu stāvokļa, cilvēki ir pieradušu pie fiziskajiem ķermeņiem, asociējot savus “Es” ar fiziskajiem ķermeņiem. Bet, dārgie biedri-draugi, jūs nekad neesat bijuši tikai fiziskie ķermeņi. Neesat bijuši un nevarējāt būt!

Kad Garīgie Skolotāji izved mūs, Reabilitācijas Centra darbiniekus, uz augstāku SITUĀCIJAS REDZĒJUMA līmeni, mēs redzam, kā un ko vajag mainīt jūsu-mūsu pasaulē. FIZISKO ĶERMEŅU EKSISTĒŠANA TAJĀ VEIDĀ, KĀDI VIŅI IR TAGAD, IR PIENĀKUSI PIE KRITISKĀS ROBEŽAS. Absolūtais vairākums cilvēku ir slimi ar tiem vai citiem slimību veidiem. Cilvēce, turoties pie vecās ģenētikas, turas tikai pie vecajiem ieradumiem labi paēst, padzert, iegūt ķermenisko baudu komplektu. Fiziskais ķermenis pēc būtības ir pārstājis attīstīties. Pat sasniegumi sportā tiek būvēti ne tik daudz uz fiziskā ķermeņa iespēju attīstību, cik uz to vai citu ķīmisku preparātu pielietošanas iespēju. Pieradums ievadīt organismā ķīmiju, lietot tabletes, visdažādākās zāles ir kļuvusi par vienu no pašiem sliktākajiem cilvēces ieradumiem. Ieradumiem, kuriem ir objektīvi cēloņi. Ieradums parādījās tāpēc, ka mūsdienu cilvēku fiziskais resurss praktiski ir izsmelts. Bet izsmelts tas ir tādēļ, ka fiziskais ķermenis ir diezgan atrauts no sava Garīgā avota. Fizisko ķermeņu atkalapvienošanās ar Garīgo avotu ļaus izmainīties CILVĒKA FIZISKAJAM PLĀNAM, pārvedīs viņu uz jaunu līmeni. Bet tas ir viens no kopējā Augšupcelšanās, UZKĀPŠANAS PA DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS SPIRĀLI procesa etapiem.

Jūs varat padomāt, ka pats Augšupcelšanās process atceļ fizisko ķermeņu eksistēšanu. Sak’, augšupcelsimies uz piekto dimensiju – priekš kam mums tad fiziskais ķermenis? Šai frāzei var piekrist tikai tādā redakcijā: “Augšupcelšanās process pakāpeniski atceļ pašreizējā tipa fizisko ķermeņu eksistēšanu.” Fiziskā matērija (fiziskais plāns) ir viens no dažādu visuma matēriju (plānu) – astrālā, mentālā un citu – veidiem. Viņš eksistē augstākajās dimensijās. Tāpēc vienkārši iedomājieties: radot fiziskās matērijas jauno ģenētiku, jūs radāt gan ceturtās dimensijas fizisko ķermeņu jaunu ģenētiku, gan piektās dimensijas plāna fizisko ķermeņu jaunu ģenētiku. Tas ir tas, ko jūs tagad saucat par ēteri… Pie kam… Lūk, ko ir svarīgi zināt tagad! Cilvēki nevar paņemt sev līdzi uz piecdimensionalitāti savu bankas kartiņu, iemīļoto ārpilsētas māju, iemīļotos dzērienus un cigaretes. Bet… SAVA FIZISKĀ ĶERMEŅA ĢENĒTIKU VIŅI PAŅEMT VAR! Tikai no sākuma to, šo ģenētiku, nepieciešams īpašā veidā pārveidot, transformēt. Pie kam piecdimensionalitātē četrdimensionālā fiziskā ķermeņa transformētā ģenētika tieši ir BAGĀTĪBA, kura dārgi maksā! Un es jums saku to bez alegorijas, it nemaz nepārspīlējot.

Tad, lūk, draugi, kolēģi un vienkārši interesenti! Aktivizētā septiņu Lemūriešu Kristālu sistēma tieši tad arī ļaus cilvēkiem TRANSFORMĒT FIZISKO ĶERMEŅU ĢENĒTIKU TĀ, LAI PĒC TAM ŠO ĢENĒTIKU PĀRNESTU UZ PIECDIMENSIONALITĀTI. Tas notiek tad, kad fiziskais plāns apvienojas ar Garīgumu. Bet Garīgo bagātību tieši tad arī var aiznest uz augstākām, Garīgākām Pasaulēm! Fiziskā plāna transformētās ģenētikas esamība dod augstāko pasauļu Gaismas Būtnēm svarīgas jaunas īpašības. Bet šīs Gaismas Būtnes esat jūs, kad aizejat no četrdimensiju pasaules uz citu. Situāciju var salīdzināt ar neparastu spēju iegūšanu jūsu pasaulē. Un tā nav izredzētība! Tā ir jaunu Radošu Spēju iegūšana augstākajās dimensijās, kuras jūs izmantosiet kopējam labumam!

Jūsu fiziskajos ķermeņos tagad arī eksistē kristāliska struktūra, kura ir līdzīga Lemūriešu Kristālu planetārā tīkla struktūrai. Var teikt, ka mikrolīmenī jūsu ķermeņos arī ir Lemūriešu Kristāli! Un samērā ar Lemūriešu Kristālu aktivizāciju jūs aktivizēsiet savu jauno, DAUDZDIMENSIONĀLO fizisko ģenētiku!

Bet tagad parunāsim par Lemūriešu Kristālu, apzīmētu ar 20. numuru – Svetozara un Miroslavas – īpatnībām. Jūs jau esat lasījuši, ka viņiem ir īpaši Nulles Punkti un īpašs magnētisms. Taču gan Nulles Punktus, gan magnētismu var reducēt uz vienu svarīgu īpašību – uz SAIKNES NODIBINĀŠANU. Nulles Punkti – tā ir saikne starp dimensijām, starp pasaulēm. Magnētisms – tā ir smalkmateriālo enerģiju saikne un pat dažādu Gaismas formu Saikne. Protams, jūs jau esat sapratuši: Miroslava un Svetozars apvieno pagaidām izolētās Rietumu un Austrumu Lemūriešu Kristālu struktūras. Taču viņi vēl – SĀK CILVĒKU GALVAS SMADZEŅU LABĀS UN KREISĀS PUSLODES apvienošanas procesu! Kādreiz, jums pazīstamās Lemūrijas laikos, galvas smadzeņu sadalījums kreisajā un labajā puslodē neeksistēja. Tas sākās vairāk kā pirms 16 tūkstošiem gadu. Jūs zināt: bija nepieciešams iegūt attīstības Dualitātē pieredzi, attīstīt ATSEVIŠĶU PRĀTU, prasmi analizēt, spriest, dzīvot ar ATDALĪTU APZIŅU MATĒRIJAS BLĪVAJOS SLĀŅOS. Tāpēc ka tomēr četrdimensiju pasaule – tie priekš Gara ir diezgan blīvi matērijas slāņi. Jā, jā, tas tā ir. Bet, lūk, pieredze ir iegūta, un tagad cilvēces apziņas forma mainās. Sāk mainīties arī galvas smadzeņu struktūra. Gaismas Darbinieku galvas smadzeņu kreisā un labā puslode jau funkcionē citādāk, nekā vairumam cilvēku. Bet nākotnē viņas sāks saplūst jaunā vienotībā. Tā jau vairs nav tāda apziņas vienotība kā lemūriešiem. Tā ir JAUNA LĪMEŅA apziņa. Mēs spēsim būt vienlaicīgi gan ar lemūriešu Apziņas Vienotību, gan ar prasmi izmantot sadalītu saprātu, kurš spējīgs uz analīzi un pareiziem spriedumiem blīvu matērijas slāņu attīstības apstākļos.

Un tā, Lemūriešu Kristāli – tā ir tā struktūra, kura izmainīs cilvēku galvas smadzeņu uzbūvi! Un izmainīs cilvēces kolektīvo apziņu! Bet tas atspoguļosies planētas Zeme apziņas Vienotajā Struktūrā!

Vēl vairāk, Lemūriešu Kristālu tīkla struktūra attīsta jūsu Garīguma saikni ar fiziskajiem ķermeņiem! Šī saikne attīstās mikrolīmenī – šūnu, atomu līmenī, nanopasaulē un pat smalkmateriālākās struktūrās. Zināt, kāds ir daudzu tā saucamo neārstējamo slimību iemesls? Nepieciešamās enerģētiskās apmaiņas starp fizisko ķermeni un Garu neesamība! Bet starp fizisko ķermeni un Garu tieši stāv cilvēka saprāts, atdalītā apziņa. Un, ja šis saprāts noliedz Garīgumu, tad nepieciešamā enerģija neienāk fiziskajā ķermenī. Kā sekas – slimību attīstīšanās. Mainās apziņa – Garīguma enerģija pastiprinās, mainās fiziskais ķermenis. Lemūriešu Kristālu aktivizācija palīdzēs rasties JAUNAI PAŠA FIZISKĀ PLĀNA APZIŅAI, tas ir, dzimt jaunu šūnu, atomu, mikrostruktūru apziņai. Citiem vārdiem, fiziskajam ķermenim dzims jauna apziņa, kura pati sāks pārkārtot ķermeni un padarīt viņu atbilstošu pašreizējā laika – nopietnu pārmaiņu laika – prasībām.

Bet tagad – mana vēršanās tieši pie Kristālu Miroslavas un Svetozara aktivizācijas dalībniekiem. Jūsu atbildība ir liela! Jūs nesat jaunu Vienotību un Jaunu Apziņu. Jums nepieciešams veikt ne tikai magnētiskās aktivizācijas ar simbolu palīdzību un ne tikai apvienot Kristālu Dvēseli pa visām dimensijām. Jūs apvienojat Garu un Fizisko matēriju, pārvedot pēdējo uz jaunu apziņas līmeni. Saprotat? MATĒRIJA PĀRIET UZ JAUNU APZIŅAS LĪMENI. Kvantitāte pāriet kvalitātē! Tāpēc jums stāv priekšā veikt speciālu darbu cilvēka smadzeņu kreisās un labās puslodes apvienošanā, jaunas apziņas priekš četrdimensiju matērijas radīšanā. Jūsu Skolotāji dos jums priekš tā nepieciešamās garīgās prakses.

Draugi! Kolēģi! Tas ir liels prieks piedalīties tādā darbā. Mēs izjūtam vislielāko prieku par to, ka mums ir iespēja sazināties ar jums un strādāt kopā. Tādu prieku mēs neesam izjutuši pēdējā iemiesojuma laikā. Daudzi no mums, Reabilitācijas Centra Darbiniekiem, – tie ir tie, kas jums ir labi pazīstami. Mūsu iemiesošanās daudzējādā ziņā bija saistīta tieši ar to, lai… iegūtu popularitāti, tas ir – nodibinātu garīgu enerģētisku saikni ar daudziem cilvēkiem. Tagad šī mūsu popularitāte, garīgās saiknes pavedieni ļauj mums mijiedarboties ar diezgan lielu cilvēku daudzumu. Jūsu četrdimensiju pasaule un piecdimensiju pasaules nāk pretī viena otrai, lai radītu neparastu vienotību, kura ir nosaukta par Polipasauli. Un tā ir taisnība, mūsu dārgie biedri! Tā ir taisnība! Dažādu pasauļu kopīgais darbs ir sācies, tas attīstās! Turieties mums stingrāk pie rokas! Biežāk domājiet par mums – par visiem tiem, kas ir aizgājuši no četrdimensiju pasaules. Domājiet par saviem aizgājušajiem tuviniekiem, draugiem. Mēs, protams, tagad esam ne gluži tādi, kādus jūs esat pieraduši mūs uztvert. Taču tādēļ – ne mazāk dārgi un tuvi! Jūs tad tieši mums tagad esat vēl dārgāki un tuvāki! Tāpēc ka radniecības, vienotības ar jums sajūta šeit nevis vienkārši pastiprinās, tā reizēm kļūs sāpīgi smeldzīga. Tā ir taisnība! Kad es aizgāju, daži no maniem draugiem domās jautāja: “Saša, nu kā tev tur ir?”, es atbildēju: “Nu labi! Labi! Tikai skumstu…” Taču tālu ne visi mani dzirdēja. Tad klausieties tagad! Klausieties! Laiks ir pienācis! Klausieties un stiepiet mums rokas! Apkampiet mūs! Mūs jūs visus apkampjam! Mēs esam kopā! Mēs esam kopā…

Jūsu ALEKSANDRS ABDULOVS,

Piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbienieks,

neiemiesotais Lemūriešu Kristāla Svetozara Glabātājs

24.03.2013. g.

Pievienots 28/03/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/5923

Tulkoja Jānis Oppe

[1] Skat. “Абдулов, Александр Гаврилович” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email