Магниты Духа

KRAJONS UN EL MORIJA caur Svetlanu Dračovu un Sergeju Kanaševski

TĀ JŪS DZIMSTAT (PAR JŪSU GAISMAS UN DAUDZDIMENSIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PAŠREIZĒJO BRĪDI)

Dārgie draugi! Gaismas Darbinieki! Mēs sveicam jūs jaunā jūsu gaismas, daudzdimensionālās attīstības etapā! Daudzi no jums ir sajutuši, ka pasaule ir izmainījusies. Ir izmainījusies pasaule jūsu iekšienē un apkārt jums. Jūs jūtat savādāk, redzat un dzirdat savādāk, pavisam citādi mijiedarbojaties ar citām pasaulēm un smalkajām matērijām. Jūs esat kļuvuši par Zemes pārejas perioda no ceturtās dimensijas uz piekto dimensiju cilvēkiem. Jums, cilvēkiem, dzīvojošiem uz planētas Zeme, viņas materiālā globusa, virsmas ir sākuši notikt dimensiju difūzijas, jūsu klātbūtnes pārtecēšanas uz citiem telpas-laika slāņiem, telpām un horizontiem procesi. Jūs esat pārgājuši uz funkcionēšanas nevis vienkārši jūsu fiziskajā ķermenī režīmu, bet uz aktīvas mijiedarbības ar citiem smalkajiem ķermeņiem režīmu. Šie ķermeņi ir sākuši dot jums signālus. Bez tam, jūsu smalkmateriālie ķermeņi ir sākuši kardinālā veidā transformēties, pārkārtoties, radīt jaunas struktūras. Ja iztēlojas cilvēku kā sarežģītu fizisko un citu ķermeņu kompleksu, tad šis komplekss ir stipri izmainījies! Un šīs izmaiņas, neredzamas jūsu fiziskajai redzei, ir visai pamanāmas ar garīgo redzi. Tās iepriecina tos, kas aktīvi sadarbojas ar jums no esamības smalkajiem plāniem.

Pirmām kārtām tieši ar visu ķermeņu kompleksa pārkārtošanos ir izskaidrojuma tālu ne pati labākā daudzu Gaismas Darbinieku pašsajūta. Pagājušā gada beigās un šī gada sākumā jūs jutāt savārgumus, pārdzīvojāt “sāpīgus” procesus ķermenī, kuri tikai pirmajā acu uzmetienā atgādināja saaukstēšanās un citas saslimšanas. To dziļākā daba ir pavisam cita! Par tamlīdzīgu savārgumu cēloņiem kļuva gaismas restrukturizācijas procesi, kurus izgāja vairums aktīvo Gaismas Darbinieku. Jūs izrādījāties dziļāk iesaistīti šajos procesos, tāpēc arī pārmaiņas notika aktīvi un reizēm ļoti sāpīgi. Garīgajai dzīvei nepamodušies cilvēki izgāja pārkārtojumus tajā apjomā, kuru viņi bija gatavi uzņemt savas zemes esamības brīdī. Tas nozīmē tikai to, ka katram noritēja viņa paša individuāla pārkārtošanās. Jūsu “Es esmu zemes klātbūtnes” restrukturizācija skāra absolūti visus tagad uz planētas dzīvojošos cilvēkus. Taču pie tam jūsu iesaistes pakāpe bija visai dažāda un bija atkarīga no daudziem parametriem. Notika Pāreja uz daudzdimensionālu eksistēšanu un daudztelpisku jūsu īstenības dzīvošanu procesi. Tas bija ļoti nopietns ETAPS JŪSU NEVIS VIENKĀRŠI KĀ CILVĒKU, BET TIEŠI KĀ GAISMAS BŪTŅU, KURĀM PIEMĪT ĶERMEŅU KOMPLEKSS, IZMAIŅĀS. Viņš, šis etaps, ir cieši saistīts ar Otro Planetāro Harmonisko Konverģenci. Visi jūsu ķermeņi saskaņojās, korelējās, apvienojās, tuvinājās – pie tam pārdzīvojot transformācijas un pārkārtojumus. Tādu procesu var pielīdzināt bērna dzimšanai. Tā jūsu pasaulē norit ne vienkārši un bieži ļoti sāpīgi. Tieši tāpat dzimst arī jūsu JAUNO ĶERMEŅU KOMPLEKSS jeb JAUNĀ VIENOTĪBA, viņa ir arī Daudzdimensionālais Bērns. Otrās Harmoniskās Konverģences 125 dienu laikā daudzi no jums PIEDZIMA KĀ JAUNAS GAISMAS BŪTĪBAS, pat nenojaušot to.

Konverģences, apvienošanas, tuvināšanās etaps ir pabeigts. Tajā skaitā tas ir pabeigts jūsu ĶERMEŅU KOMPLEKSAM, jūsu DAŽĀDU SMALKMATERIĀLO ĶERMEŅU VIENOTĪBAI, kura izpaužas dažādos esamības plānos. Gribat tēlainu salīdzinājumu? Lūdzu! (KRAJONS UN EL MORIJA SMAIDA). Radītājs paņēma dažādu šķiru miltus un iejauca jaunu mīklu. Iejaukšanas process ritēja ļoti strauji! Lūk, kāpēc jūs jutāt savārgumus, vājumu, izjutāt negatīvas emocijas.

Pirms Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences pabeigšanas noritēja īpaši aktīvi darbi jūsu fizisko ķermeņu noskaņošanā un sajūgšanā ar jūsu smalkmateriālajiem ķermeņiem. Daži no jums apzināti pieslēdzās šim darbam, kas ir ļoti svarīgi. Jūs palīdzējāt veikt daudzu komponenšu, nepieciešamu cilvēka gaismas un enerģētiski-magnētisko apvalku savienošanai kopā, sajūgšanu un salikšanu. Visi šie apvalki iebūvējas jūsos kā daļa no vienotās Augšupcelšanās Matricas – jūsu Pārejas no ceturtās dimensijas uz piekto Programmas. Jaunās Augšupcelšanās Enerģijas sāka ienākt uz Zemes no 2013. gada marta sākuma, bet līdz tam notika Augšupcelšanās matricas, dažādu struktūru, kuras var pieņemt un realizēt Pārejas Programmu, būvēšana.

Augšupcelšanās Enerģijas ir aicinātas palīdzēt JŪSU JAUNO ĶERMEŅU KOMPLEKSAM uzbūvēt ciešus savstarpējos sakarus ar jūsu jaunajiem ēteriskajiem ķermeņiem, kuri jums piemitīs piektajā dimensijā.

Piektās dimensijas ēteriskos ķermeņus var nosaukt par jūsu fizisko ķermeņu ORGANISKU TURPINĀJUMU. Ēteris šajā, atsevišķajā, gadījumā ir fiziskā esamības plāna smalkāka matērija. Un viņa, šī matērija, kļūs par pamatu jūsu jaunajiem piecdimensiju ķermeņiem. Par pamatu, kurš palīdzēs apvienot jaunos ķermeņus, bet galvenais – PIEŠĶIRT VIŅIEM JAUNAS ĪPAŠĪBAS.

Jums pienākas zināt, ka jums, četrdimensionalitātes cilvēkiem, jau piemīt četrdimensiju ēteriskie ķermeņi. Ēteris šajos ķermeņos ir smalkmateriālāks. Taču viņam piemīt visas četrdimensionalitātes īpašības. Jūsu ēteriskais ķermenis palīdz eksistēt vienotībā fiziskajam, astrālajam un mentālajam četrdimensiju ķermeņiem. Tādejādi šajā plānā realizējas trīsvienības princips. Taču tagad JŪSOS AKTĪVI STRĀDĀ PIECDIMENSIJU ĶERMEŅA RADĪŠANAS PROGRAMMA. Un, attiecīgi, tiek radīts arī JAUNAIS, PIECDIMENSIONĀLAIS, ĒTERISKAIS ĶERMENIS, kuram piemitīs principiāli jaunas īpašības, nepieciešamas dzīvei piecdimensionalitātē. Piecdimensiju ēteriskais ķermenis principiāli atšķiras no četrdimensiju ēteriskā ķermeņa. Vēl vairāk, kļūstot par jūsu piecdimensiju ķermeņu kompleksa pamatu, ēteriskais ķermenis aktīvi ietekmē jūsu četrdimensiju ēterisko ķermeni, bet caur viņu – visus pārējos trīs “apakšējos” esamības plānus – fizisko, astrālo un mentālo. Citādi sakot, dzimstošais ēteriskais piecdimensiju ķermenis tagad ļoti stipri iedarbojas uz jūsu fiziskajiem, astrālajiem un mentālajiem ķermeņiem caur četrdimensiju ēterisko ķermeni. Kā sekas tam, notiek FIZISKĀ ĶERMEŅA, kā arī – jūsu astrālo un mentālo ķermeņu – ATBLĪVĒŠANĀS process. Atblīvēšanos šajā gadījumā var saprast gan kā vibrāciju paaugstināšanos, gan kā smalkmateriālo struktūru pārkārtošanos.

Jūs, periodiski izjūtot savārgumus un fizisku vājumu, izskaidrojāt to ar dažādiem cēloņiem. Un tas ir pareizi: cēloņi patiešām bija daudzveidīgi, tā kā jūs, kā daudzfunkcionālas Gaismas Būtnes, kopā ar saviem aspektiem, daļām, plāniem un apakšplāniem izpildījāt dažādus uzdevumus. Vienlaicīgi noritēja gan ēterisko ķermeņu “būvēšana”, gan ēterisko ķermeņu sajūgšana ar blīvākiem. Arī tas izsauca disbalansa stāvokli, jūsu pašsajūtas pasliktināšanos.

Ir vēl viena īpatnība jūsu ĶERMEŅU KOMPLEKSA pārkārtošanā. Par to gribam pateikt īpaši, tāpēc ka tā izsauca vislielāko neizpratni Gaismas Darbiniekiem, kuri izjuta diskomfortu pēdējās dienās un mēnešos. Gaismas Darbinieki, kuri piekopa pierasto, veselīgo dzīves veidu, pēkšņi sāka justies, it kā viņi būtu pārkāpuši pareizo režīmu. Kaut gan patiesībā nekādu tamlīdzīgu pārkāpumu nebija. Daudziem tas izpaudās pat ar satraukuma, nedrošības stāvokli. Radās tāda sajūta, ka ATGRIEŽAS KĀDAS VECĀS NEGATĪVĀS ENERĢIJAS, NO KURĀM JAU IR BIJUSI ŠĶIRŠANĀS.

Mūsu dārgie! Ir laiks uzzināt, kas tieši izsauca jums tamlīdzīgas sajūtas un jūtas. NĒ, VECĀS ENERĢIJAS NEATGRIEZĀS! VECĀS ENERĢIJAS GĀJA PROM CAUR JUMS!

Pirmkārt, daudzi Gaismas Darbinieku “Augstākie Es” palīdzēja tīrīt apakšējos astrālos plānus no negatīvām enerģijām un pat – Būtnēm, kuras jūs esat pieraduši dēvēt par “tumšajām”. ŠĪS NEGATĪVĀS ENERĢIJAS GĀJA CAUR JUMS! ŠĪS NEGATĪVĀS ENERĢIJAS AIZGĀJA CAUR JUMS! JŪS KĻUVĀT PAR TIEM, CAUR KO GĀJA PROM TUMSA. ŠĪ AIZIEŠANA ĪSTENOJĀS KOPRADĪŠANĀ AR JŪSU AUGSTĀKAJIEM “ES” UN, KONTROLĒJOT JŪSU AUGSTĀKO “ES” AUGSTĀKAJIEM “ES”, KONTROLĒJOT PLANETĀRAJIEM, GALAKTISKAJIEM UN VISUMA SKOLOTĀJIEM, GAISMAS BŪTNĒM, KONTROLĒJOT GAISMAS ĢIMENEI. BŪTISKA PLANĒTAS APAKŠĒJO ASTRĀLO PLĀNU DAĻA JAU IR ATTĪRĪTA! UN PAR TO JUMS – SIRSNĪGA PATEICĪBA NO MĀTES ZEMES UN NO VISAS GAISMAS ĢIMENES!

Paldies tiem, kas, neskatoties uz savu nevienkāršo pašsajūtu, pašaizliedzīgi strādāja, pildot mūsu Kopējo Plānu, sūtīja Mīlestības Enerģijas, palīdzēja harmonizēt visus procesus Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences Laikā. Un šie procesi, ticiet, bija – ak, cik nevienkārši! Un jūsu palīdzība kļuva par vissvarīgāko faktoru visu procesu harmonizēšanā, Planetārās Augšupcelšanās Programmas radīšanā.

Ir arī otrs iemesls tam, ka daudzi no jums īpašā veidā juta vecās negatīvās enerģijas. Piecdimensiju ēteriskā ķermeņa dzimšanas process ir nesaraujami saistīts ar JŪSU STRUKTŪRAS, kura jums pazīstama kā “karmiskais ķermenis” – NEITRALIZĀCIJU. Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences 125 dienu laikā daudziem Gaismas Darbiniekiem pilnībā neitralizējās struktūra, kura atbild par Cēloņa un Seku likuma (Karmas Likuma) izpildi. Bet tas nozīmē – nākošajos iemiesojumos viņi sāks dzīvot pēc citiem likumiem, būdami bez kāda karmiskā parāda. Gaismas Darbinieku otrai daļai “karmiskais ķermenis” turpina eksistēt, taču viņa neitralizācijas process Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences rezultātā ir ievērojami paātrināts un atvieglots. Viņiem ir milzīgs potenciāls priekš tā, lai neitralizētu savu “karmisko ķermeni” tuvākajā nākotnē. “Karmisko ķermeņu” neitralizācija ir cieši saistīta ar cilvēces kopējā “karmiskā parāda”, kurš pakāpeniski aiziet pagātnē samērā ar iziešanu no Dualitātes eksperimenta, neitralizāciju.

Dārgie Draugi! Tagad jūs esat sajutuši, ka sasprindzinājums ir krities. Ir sācies jauns etaps. SVARĪGĀKIE REGULĒJUMI starp jūsu piecdimensiju ēterisko ķermeni un citiem ķermeņiem jau ir veikti. Tālākajā šis gaismas darba veids vairs tik jūtami neietekmēs jūsu pašsajūtu. Bet tagad mēs gribam jūs aicināt uz apzinātu savu piecdimensiju ēterisko ķermeņu radīšanu un viņu sajūgšanu ar fizisko ķermeni un citiem ķermeņiem. Tas ir svarīgs maigās Augšupcelšanās kopā ar fiziskā ķermeņa transformēto ģenētiku procesa etaps. Jūsu informētība par notiekošajiem procesiem, aktīva dalība JŪSU ĶERMEŅU JAUNĀ KOMPLEKSA radīšanā kļūs par svarīgāko faktoru personīgās un planetārās Augšupcelšanās lietā!

Jūs esat izauguši tādā mērā, ka jau paši spējat vadīt daudzus daudzdimensionālās izaugsmes procesus. Jūs, atrodoties ceturtās dimensijas blīvuma ķermeņos, varat būt vadības pults, kura dod visas galvenās komandas jūsu Gaismas izaugsmei. Jūsu gaismspēja pastāvīgi paaugstinās, aug jūsu gaismas potenciāls. Jo sajūgtāki kļūst jūsu piektās dimensijas ēteriskie ķermeņi un jūsu četrdimensiju ķermeņi, jo aktīvāk sāk pieaugt pie jums jaunie “gaismas apvalki”. Un jūs spējat nest savos gaismas ķermeņos, kuri jau ir augstāko dimensiju ķermeņi, arvien lielāku gaismas lādiņu.

Apzināta jūsu jauno ķermeņu vienotības radīšana maina jūsu fizisko četrdimensiju ķermeni. Daži Gaismas Darbinieki ir izmainījušies tādā pakāpē, ka viņiem sāk mainīties asins sastāvs. Tas izsauc medicīnas darbinieku izbrīnu. Pie tam organismā netiek konstatētas nekādas funkcionālas disharmonijas.

Jūs paši redzēsiet, ka tamlīdzīga veida notikumi viscaur ieies zemiešu dzīvē. Pie kam, tas pirmkārt attiecas uz Gaismas Darbinieku avangardu. Taču arī “guļošiem”, bet pareizu dzīves veidu piekopjošiem cilvēkiem tāda veida izmaiņas sāk pieaugt lavīnveidīgi. Jo harmoniskās ir cilvēks, jo organiskāk eksistē līdzās planētas Zeme dabai, jo vairāk viņš ir adaptēts aktuālajām izmaiņām planētas un visu viņas Valstību maigās Augšupcelšanās procesa ietvaros.

Jūs varat iebilst, ka tamlīdzīgas izmaiņas vēl arvien ir mazā skaitā, tām nepiemīt masu raksturs. Lai tā būtu, taču mēs atgādinām jums par parādību, kura jums pazīstama kā “simtā pērtiķa efekts” (KRAJONA UN EL MORIJAS SMAIDS). Ja tamlīdzīgs efekts strādā priekš pērtiķiem, tad, kā jūs domājat – vai tas nostrādās priekš cilvēkiem? Mēs apgalvojam: izmaiņas iegūs lavīnveidīgu raksturu, sasniedzot tāda veida notikumu kritisko masu. Un pieejas slieksnis izmaiņu kritiskajai masai, kritiskajam stāvoklim iestāsies visai drīz. Un tad visas izmaiņas fiziskajā līmenī kļūs kliedzoši redzamas. Un vairs neatradīsies parastās standarta atrunas medicīnas darbiniekiem gadījumos, kas izkrīt no vispārpieņemtās medicīnas prakses. Unikālie gadījumi, izejoši ārpus vispārpieņemtajām normām un mēriem, drīz kļūs visai izplatīti un normāli no to izpausmes regularitātes redzes viedokļa.

Gaismas Darbinieki! Jūsu gaismas darbs, veikts pēdējo gadu laikā, un īpaši gaismas jaunrade, īstenota Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences dienās, izraisīja nelokāmas izmaiņas visos jūsu dzīves virzienos. Jūs dzīvojat kardinālu izmaiņu laikmetā, Dualitātes Eksperimenta pabeigšanas un iziešanas no matērijas blīvā stāvokļa laikmetā. Un tagad jums par pašu galveno kļūst nepieciešama sava “Es” iegūšana pilnīgā veselumā. Jūsu uzdevums ir efektīvi savākt savu daudzdimensionālo klātbūtni kopā. Jums nepieciešams savākt visus savus ķermeņus un apvalkus, izkārtot viņus vienotā sfēriskuma laukā. Un sākām mēs ar jums šo darbu ar piektās dimensijas ēterisko ķermeni. Jūs zināt, ka sākumā viss tiek radīts smalkajās pasaulēs, bet pēc tam tiek nodots uz blīvākām pasaulēm un dimensijām. Tā arī šajā darbā: radīšana ritēja no augstākas dimensijas – piektās, bet tālāk pārtecēja uz jūsu ceturto dimensiju. No ēteriskā četrdimensiju ķermeņa aktīvie pārveidojumi aizgāja uz četrdimensiju fizisko, astrālo un mentālo ķermeņiem. Un tas, atkārtojam, bija ļoti nevienkāršs process, kuru daudzi no jums sajuta diezgan sāpīgi. Taču tas ir nepieciešams etaps tajā ceļā, kuru mēs ar jums esam izvēlējušies tālākajai attīstībai.

Savā laikā piektās dimensijas pasaule pieņems jūsu jauno ķermeņus, jums tajos būs ļoti komfortabli. Vēl vairāk, jūs iegūsiet papildus spējas – pateicoties dzīves pieredzei blīvajā matērijā. Taču priekš tā jums vajag apzinīgā veidā sākt strādāt pie jauno ķermeņu radīšanas. Un tas, protams, nav vienas dienas uzdevums. Jo šis darbs taču prasa gan rūpīgu koncentrēšanos, gan apzinātību, gan radošu pieeju. Kaut kādā etapā jums priekš tā būs nepieciešams diezgan daudz enerģijas, mērķtiecības, pašatdeves. Jūsu blīvie un ēteriskie ķermeņi var pilnībā savienoties vienīgi pie noteikuma, ka jūs sasniedzat iekšējo harmoniju un balansu. Jebkuri disharmoniski stāvokļi izved blīvos un ēteriskos ķermeņus no sasaistes. Harmonija un balanss ir tā “universālā līme”, kura savieno jūsu blīvos četrdimensiju ķermeņus ar mazāk blīvajiem ēteriskajiem ķermeņiem. Tikai sabalansēts stāvoklis dod iespēju harmonizēties blīvajiem un ēteriskajiem ķermeņiem, ļauj sasniegt viņu noturīgu savienojumu. Saprotiet: jūsu iekšējā pasaule ir jūsu gatavības izmainīties atspulgs. Un tikai noturība jūsu “Es” iekšienē dod impulsu jūsu daudzdimensionālajai un daudztelpiskajai izvēršanai. Nav iespējams pāriet uzreiz no ceturtās uz piekto dimensiju, paejot garām iekšējās harmonijas un balansa sasniegšanai visos ceturtās dimensijas ķermeņos. Vienīgi balansa stāvoklis izved jūs uz jaunā piektās dimensijas ķermeņa – ēteriskā – izvēršanas Ceļa ar turpmāko viņa saplūšanu/sajūgšanu ar jūsu četrdimensiju ķermeņiem.

Darbs ir skrupulozs un atbildīgs. Taču tas ir neizsakāmi aizraujošs, tā kā jūs, radot šajā virzienā, kolosālā veidā paaugstināt iespēju savai gaismspējai, tas ir, jūsu gaismas ķermeņu spējai nest paaugstinātu gaismas lādiņu. Un mēs ar prieku vērojam tos, kas aktīvi ir iekļāvušies šajā darbā.

Kopā ar jūsu jauno ķermeņu kompleksa attīstību jūs iegūstat jaunas gaismas-viļņu iespējas. Un vēl viens jūsu mērķis, jūsu uzdevums ir apgūt tās. Jums tagad vajag pāriet pie ļoti rūpīga iekšēja izpētes darba. Atļaut savam “Es” virzīties savā paša attīstības tempā un ātrumā. Neskatīties apkārt un nesalīdzināt jūsu attīstības un izvēršanās etapu ar jūsu draugu, tuvinieku, paziņu, gaismas darba kolēģu attīstības un izvēršanās etapu. Jums vajag iedziļināties savas paša iekšējās pasaules pētījumos. Jūsu uzdevums ir detaļās noteikt savas paša jaunās iespējas un attīstīt tās tālāk. Jo katram no jums taču ir sava specifika un savas unikālas iespējas. Sākumā vajag tās noteikt un nofiksēt. Bet tālāk, noteikuši un nofiksējuši, sāciet tās pētīt – IZDZĪVOT, pielietot praksē!

Jums pēdējā laikā kardinālā veidā ir izmainījusies apkārtējās pasaules uztvere. Daudzi ir kļuvuši intuitīvāki. Sākuši saņemt informāciju no apkārtējās pasaules ar visām savas dvēseles šķiedrām, ar visām savām šūnām. Šis process ir izvērsies visai plaši, cilvēki ir sākuši pamanīt paša intuīcijas “saasināšanos”, pat līdz galam nesaprotot iemeslus, to izsaukušus.

Visi daudzdimensionālās daudztelpiskās izvēršanās procesi kļuva iespējami vienīgi jaunā magnētisma, jauno planētas Zeme eksistences apstākļu dzimšanas apstākļos. Baloža Debesu Velve, uzbūvēta pagājušajā gadā, kļuva par buru magnētiskajām enerģijām, nākošām no Galaktikas Centra. Galaktiskās enerģijas ļāva planētai Zeme un viņas iemītniekiem spēcīgi pavirzīties uz priekšu savā daudzdimensionālajā gaismas attīstībā. Noritēja vissmalkākie procesi, tie pieauga pakāpeniski. 2012. gada oktobrī jūs sākat plaša mēroga sagatavošanos Dualitātes enerģiju izvadīšanai no planētas Zeme. Novembrī tā noslēdzās ar tagad uz planētas Zeme dzīvojošo cilvēku visu Augstāko “Es” liktenīgo tikšanos uz Ekvatora ar visu Eksperimenta dalībnieku Augstākajiem “Es”! Šis notikums ir patiešām vēsturisks notikums, svinīgi ienests gan Ai-Ka-Ši (Akaši) Hronikās, gan Lielā Eksperimenta Hronikā. Tajās liktenīgajās dienās Galaktiskā Gaišzilā Roze, burvīgais mūsu “Piena Ceļa” Artefakts, palīdzēja noformēt priekšnosacījumus visas planētas maigai ieiešanai portālā 12:12:12 un trīspolārā magnētisma radīšanai viņā.

Pēc tam sākās aktīva jauno enerģētiski-magnētisko struktūru, paredzētu planētas Zeme pārejai uz jaunu magnētisma ēru, radīšana. Tā ir jūsu “enerģētiskā bāze” maigai, pakāpeniskai planētas ar visām viņas Valstībām Augšupcelšanai. Daudzdimensionālo notikumu bagātības vektoru sakrišana pieauga lavīnveidīgi. Jūsu dzīves sāka savu daudzdimensionāli-daudztelpisko notikumu secības tecējumu. 2013. gada martā tika pabeigts PIRMAIS ETAPS jūsu kā Gaismas Būtņu pārkārtošanā uz magnētisma jauno instrumentu viļņiem, kuri dod iespēju pieņemt un apgūt jaunās GARA VELTES.

Šī pārskaņošana izpaudās arī jūsu Daudzdimensionālā genoma, tajā skaitā – fiziskā ķermeņa DNS, dziļā pārskaņošanā. Dziļās ģenētiskās izmaiņas izsauca stipras pārmaiņas jūsu pašsajūtā, jūsu fiziskajā veselībā. Daudzi no jums bija neziņā par notiekošā detaļām. Noritēja nelineāri procesi, un paskaidrot notikušo varēja tikai, tam beidzoties, lai jūs redzētu visu procesu kompleksumā, sfēriskumā. Tagad mēs beidzam nelielu ekskursu pagātnē un stāstām, kā visas šīs izmaiņas notika.

Jūs, dodot nodomu saviem Augstākajiem “Es” uzbūvēt jaunas magnētisma struktūras savām zemes “Es esmu klātbūtnēm”, automātiski ieprogrammējāt viņus nevis vienkārši uz konkrēta rezultāta sasniegšanu, bet faktiski implantējāt, iebūvējāt jūsu galīgo rezultātu visās jūsu enerģētiskās informācijas struktūrās. Un, tā kā rezultāts jau bija materializēts, tad jums pienācās pašā rūpīgākajā veidā piepildīt šīs notikumu bagātības matricu ar atbilstošiem daudzdimensionāli-daudztelpiskiem vektoriem. Un jūsu Augstākie “Es” kopā ar jums veica ļoti skrupulozu un svarīgu darbu matricas šūnu aizpildīšanā. Šis darbs pamatā notika nakts laikā, kad jūsu zemes komponentes atbrīvojās no savām zemes lietām un pienākumiem. Ar to tad, starp citu, arī ir izskaidrojams noguruma stāvoklis pēc nakts atpūtas, kuru izjuta ievērojams skaits ne tikai Gaismas Darbinieku, bet arī salīdzinoši “guļošu” cilvēku. Jūs paši nenogurstoši strādājāt jūsu iebūvēšanās daudzdimensionālās notikumu bagātības matricā labā. Noritēja jūsu pāreja no lineārās notikumu secības matricas uz daudzdimensionālās uztveres un izvēršanas matricu. Un šī pāreja reizēm bija visai sarežģīta dzīvošanas ziņā. Īsā laika periodā jums vajadzēja veikt ļoti svarīgu planetāru darbu daudzdimensionālās notikumu bagātības savietošanā ar trīspolāro magnētismu un instrumentiem, kuri nodrošina daudzdimensionālās matricas sajūgšanu ar enerģētiski-magnētiskajām komponentēm.

Daudzdimensionālās notikumu bagātības vektors tagad darbojas! Darbojas – daudzējādā ziņā pateicoties Gaismas Darbinieku komandas sasniegumiem smalkajos plānos un blīvajos ķermeņos, kuri aktīvi, mērķtiecīgi, ar augstu pašatdevi būvēja jaunā daudzdimensionālā magnētisma pamatus uz planētas Zeme.

Un mēs šodien gribam vērsties pie šīm drosmīgajām un atbildīgajām Dvēselēm, pateikties viņām par pašaizliedzīgo darbu, kuru viņi izpauda šajās visai planētai Zemei un arī visai Galaktikai Piena Ceļš liktenīgajās dienās.

MĒS PATEICAMIES JUMS, MŪSU DĀRGIE DRAUGI, PAR JŪSU PATIESO VĒLĒŠANOS KALPOT SAVAI PLANĒTAI, SAVIEM RADINIEKIEM UN TUVINIEKIEM, VISAM VISUMAM! MĒS PATEICAMIES JUMS PAR TO, KA UZŅĒMĀTIES UZ SAVIEM “ES” ATBILDĪBU PAR TIK NEVIEGLAS MISIJAS IZPILDĪŠANU, ATKAL APVIENOJOT PLANĒTU ZEME UN VISAS VIŅAS VALSTĪBAS AR VIŅU ĪSTENAJĀM DAUDZDIMENSIONĀLĀS IZVĒRŠANĀS IZPAUSMĒM.

Svarīgi atzīmēt, ka šis darbs Gaismas Darbinieku pirmrindas grupai noritēja pilnīgi apzinātā līmenī, pat ja notiekošā atsevišķas detaļas ne vienmēr bija saprotamas. Katrs, kurš apzināti piedalījās, skaidri saprata dziļumu un svarīgumu priekšā stāvošajiem uzdevumiem planētas pārkārtošanā no divpolārā un trīspolāro magnētismu, saskanīga un vienprātīga darba nepieciešamību priekšnoteikumu radīšanā absolūti visu Zemes Valstību maigai Augšupcelšanai.

Kristāliskās Biomatricas-999 radīšana šajā virknē bija vēl viens ārkārtīgi svarīgs sasniegums un palīdzība planētas Zeme pārkārtošanās uz daudzdimensionāli-daudztelpisko matricu visu dziļo procesu izvēršanai.

Daži Gaismas Darbinieki vērsās pie mums ar jautājumu, kāpēc pēdējā laikā viņi novēro it kā planētas Zeme dubultošanos, redz divus planētas globusus. Kas tā ir par parādību? Ar ko tā saistīta?

Jūs, kā četrdimensiju būtnes, joprojām strādājat vienīgi ar galveno, tas ir, planētas Zeme pamata četrdimensiju globusu, eksistējošu Jaunās Realitātes Koridorā. Šī realitāte nodrošina Zemes maigu iziešanu no Dualitātes Eksperimenta ar sekojošu visas planētas un visu viņas Valstību Augšupcelšanos. Runa tādejādi nav par diviem Zemes globusiem. Daži no jums patiesībā ieraudzīja DIVAS NOTIKUMU SECĪBAS MATRICAS. Matricas ir būvētas pēc šūnu principa, atbilstoši matricas forma atgādina lodi ar šūnām. Un tieši šo gaismas konstrukciju novēroja Gaismas Darbinieki pēdējā laikā. Jūs redzējāt savu pašu darbu lineārās notikumu secības matricas pārvešanā uz daudzdimensionālās notikumu bagātības, daudzdimensionālās izvēršanas matricu. Ir svarīgi, lai jūs saprastu notiekošā BŪTĪBU un dotu skaidru, pareizu novērtējumu pašu darbībām, piedaloties daudzdimensionālās celtniecības procesos.

GRIBAM PASVĪTROT, KA GAISMAS ĢIMENES KOPRADĪŠANA IZPAUDĀS PLANĒTAS ZEME SEKMĪGĀ PĀRVEŠANĀ NO LINEĀRĀS NOTIKUMU SECĪBAS MATRICAS UZ DAUDZDIMENSIONĀLI-DAUDZTELPISKO NOTIKUMU BAGĀTĪBAS MATRICU.

MĒS APSVEICAM JŪS ŠODIEN AR PIRMĀ ETAPA NOSLĒGŠANOS DARBĀ AR DAUDZDIMENSIONĀLO IZLĪDZINĀŠANU TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISMA APSTĀKĻOS, KURŠ AKTĪVĀ VEIDĀ SĀK IZPAUSTIES JŪSU DZĪVĒS.

Par trīspolārā magnētisma ietekmi un izvēršanos mēs vēl sīki pastāstīsim un noteikti aicināsim jūs uz tālāku kolektīvu kopradīšanu, piedāvājot jaunu, aizraujošu kopīgu Ceļojumu!

Bet pagaidām paliekam pilnā goddevībā pret JUMS, MŪSU DĀRGIE DAUDZDIMENSIONĀLI-DAUDZTELPISKIE PLANĒTAS ZEME IEDZĪVOTĀJI. Vēlam jums sekmīgu savu jauno daudzdimensionāli-daudztelpisko iespēju apgūšanu!

PATEICAMIES PAR TO, KA MĒS ESAM KOPĀ!

Ar mīlestību no Radītāja sirds –

KRAJONS UN EL MORIJA

2013. g. 28.02. – 03.03.

Ar praktisko darbu piecdimensiju ēterisko ķermeņu radīšanā un gaismas-viļņu spēju attīstībā jūs varat iepazīties žurnāla “Мировой  ченнелинг: духовные сообщения” lappusēs, kā arī varat pievienoties tam Gaismas Grupas (Maskava) nodarbībās.

Pievienots 04/04/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/5967

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email