Магниты Духа

MARIJA MAITREIJA caur Sergeju Kanaševski …UN TAD ATCELSIM NĀVI

Sveicināti, mani bērni! Ar jums ir

Marija Maitreija, planetārā Māte-Dieviete.

Es nesu tikai Labas Vēstis, tāpēc ka ir pienācis jaunas dzīves dzimšanas laiks. Laiks, kad Dievišķā dzīve nomaina duālo dzīvi, kad jūs atgriežaties Vienotībā. Es nesu nevis vienkārši Labas Vēstis, bet Vēstis, kuras jums ir VITĀLI NEPIECIEŠAMAS. Vēstis, kuras maina jūs dziļi iekšienē, mainu visu ap jums.

Jaunā dzīve dzimst Mātes-Dievietes Sakrālajā Sirdī. Jaunā dzīve dzimst katra no jums Sakrālajā Sirdī. Šodien, dienā, kuru jūsu pasaulē var nosaukt par Manu Dzimšanas Dienu, es nesu jums velti. Dāvāju visiem saviem bērniem, Zemes bērniem KOSMISKO OLU, IEVIETOTU DZĪVĪBAS LOTOSĀ. Lai katrs no jums pieņem šo Lielo Velti savā Sakrālajā Sirdī.

KOSMISKĀ OLA DZĪVĪBAS LOTOSĀ IR DZIMSTOŠS MAZULIS, KURA VĀRDS IR JAUNAIS LAIKS, ŪDENSVĪRA LAIKMETS. Kosmiskajā Olā ir ietvertas evolūcijas Dievišķās Programmas visām planetārajām dzīvības formām. ŠĪ KOSMISKĀ OLA IR DIEVA-RADĪTĀJA BURVĪGA DĀVANA, kurā paslēpts planētas un visas dzīvības uz viņas Lielais Attīstības Plāns.

Mani bērni! Manas labās vēsts būtība vēl ir tāda, ka MŪSU PLANĒTA NEKAD NAV BIJUSI TUMŠA PLANĒTA. TĀ IR LIELA GAIŠA BŪTĪBA. Daudziem no jums, kas saskārušies ar jūsu pašreizējās eksistences smagumiem, šausmām, tas var likties kā nepatiesība. Bet vai Māte-Dieviete var teikt nepatiesību? Meklējiet ZEMES DIEVIŠĶĪBAS apstiprinājumu katrs savā sirdī. Meklējiet ar Mīlestību. Meklējiet, paplašinot savu apziņu un attīstot garīgo redzējumu. Paplašināta apziņa un attīstīts garīgais redzējums ļauj jums atskārst to, ko nekad neieraudzīt ar parastu cilvēka redzi. Tie ĻAUJ IERAUDZĪT ĪSTO, DAUDZDIMENSIONĀLO PLANĒTU VISĀ VIŅAS APJOMĀ UN LIELISKUMĀ. Blīvo dimensiju, zemāko mēru pasaules ir TIKAI NELIELA MŪSU PASAUĻU DAĻA. Jūs dzīvojat vienā no ceturtās dimensijas pasaulēm! Bet tikai ceturtās dimensijas pasauļu, līdzīgu jūsējai, uz Zemes ir 97! To skaitā ir ļoti harmoniskas pasaules, neskatoties uz to, ka cilvēki tajās dzīvo gandrīz tādos pašos fiziskos ķermeņos un tādos pašos dabas apstākļos kā jūs. Tas, protams, nenozīmē, ka viņi ir labāki, bet jūs – sliktāki. Nē, tas tā nav, mani bērni! Pavisam ne tā! Katrs no jums, kas ir atnācis tieši uz šo četrdimensionalitātes pasauli, ir pelnījis īpašu mīlestību un īpašu cieņu. Un tie nav vienkārši vārdi, kurus katra māte velta saviem bērniem.

Jūs patiešām esat īpaši, tāpēc ka no 97-ņām četrdimensiju pasaulēm ir tikai trīs, apvienojošas savā “Es” dažādus EVOLŪCIJAS atzarojumus – augšupejošos un lejupejošos, kuri visaktīvākajā veidā piedalās APVIENOTĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA PRIEKŠ VISAS PLANĒTAS UN PRIEKŠ VISAS GALAKTIKAS radīšanā. Jūsu pasaule sen varēja kļūt harmoniska – piemēram, tāda, kāda tā bija Lemūrijas vai senākas civilizācijas – Arimoijas laikos. Taču jūsu disharmonija, neiekārtotība, konflikti, dalījums nabagajos un bagātajos, veselajos un slimajos, pie varas esošajos un beztiesīgajos – ir sekas ne tikai dzīvei Dualitātē. Tās ir vēl arī sekas tam, ka JŪSU PASAULĒ PASTĀVĪGI IERADĀS NEHARMONISKAS DVĒSELES NO MAZĀK ATTĪSTĪTĀM PASAULĒM, NO LIELĀKA BLĪVUMA PASAULĒM. Jūsu pasauli var pielīdzināt Audžumātei, kura arvien pieņem un pieņem bērnus bez ģimenes. Jaunā pasaule kļūst par viņu jaunajām mājām… Un TAJĀ IR JŪSU PASAULES LIELĀ MISIJA.

“Māmiņa! Bet kādēļ tā? Vai tiešām nav citu pasauļu, kuras spētu pieņemt šīs neharmoniskās dvēseles! MUMS IR TIK DAUDZ DISHARMONIJAS, SĀPJU, CIEŠANU! Vai tad ar to ir par maz?”

Uz Zemes, ceturtajā dimensijā, bez jūsu pasaules ir vēl divas, līdzīgas jūsējai. Un ticiet, Dvēselēm tur tagad nav vieglāk.

“Tad iekš kā ir Labā Vēsts? Ja pie mums visu laiku nāk no neharmoniskām pasaulēm neharmoniskas Dvēseles, tad kā gan mēs spēsim kļūt harmoniski?! Tas ir nereāli! Pasaule ir nolemta disharmonijai, ciešanām un sāpēm!”

MARIJAS MAITREIJAS LABĀ VĒSTS ŠODIEN IR NE TIKAI TAJĀ, KA PLANĒTAS IEKŠIENĒ DZIMST JAUNĀ DZĪVE. Labās vēsts būtība ir tāda, ka VISAS ZEMĀKO VIBRĀCIJU DVĒSELES, VISAS ZEMĀKO DIMENSIJU DVĒSELES, kuras pienācās pieņemt jūsu pasaulei, JAU IR PIEŅEMTAS. LIELĀS PIEŅEMŠANAS ETAPS IR PABEIGTS!

JŪSU ČETRDIMENSIJU PASAULE IR IZPILDĪJUSI SAVU MISIJU ZEMĀKO VIBRĀCIJU DVĒSEĻU PIEŅEMŠANĀ. NO ŠĪ BRĪŽA TĀ SĀK PILDĪT CITU MISIJU. ŠO DVĒSEĻU PAĀTRINĀTAS IZDZIEDINĀŠANAS MISIJU. PATIESI SĀKAS JAUNS CIKLS JŪSU PASAULEI!

Un, lūk, šeit, mani bērni, ir ļoti svarīgs moments, par kuru es gribu, lai jūs zinātu. DAUDZU DVĒSEĻU IZDZIEDINĀŠANA NOTIKS PĒC TAM, KAD BEIGSIES VIŅU PAŠREIZĒJAIS IEMIESOJUMS JŪSU PASAULĒ.

Labās vēsts būtība vēl ir arī tāda, ka pasaule, kura dažiem no jums bija pazīstama kā “GAIDĪŠANAS DĀRZS”, vairs neeksistē! Neeksistē, tāpēc ka tā vairs nav vajadzīga!

“GAIDĪŠANAS DĀRZS” ka īpaša astrāla pasaule EKSISTĒJA JŪSU CIVILIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS VISUS PĒDĒJOS PIECUS TŪKSTOŠUS GADU. Tā bija pasaule izmiesotām Dvēselēm, kuras tajā atradās “pusnomoda” stāvoklī. Viņas gaidīja sava nākošā iemiesojuma četrdimensionalitātes cilvēka ķermenī stundu. Periodā starp inkarnācijām “Gaidīšanas Dārzā” mitinājās evolūcijas augšupejošā atzarojuma Dvēseļu absolūtais vairākums – tās, kuras evolucionēja no lielāka blīvuma pasaulēm.

Taču dažas no Dvēselēm, kuras līdz tam bija ļoti blīvi iegremdētas matērijā, atradās “Gaidīšanas Dārzā” pat aizmigušā stāvoklī, bez iespējas pamosties. Citas dzīvoja, gatavojoties kārtējam iemiesojumam. “GAIDĪŠANAS DĀRZA” PASAULE ir ļoti neviendabīga, daudzslāņaina un daudztelpiska pasaule. Šeit iemitinājās Dvēseles no dažādiem līmeņiem – atkarībā no tā, kur un kā viņas bija dzīvojušas savā pēdējā iemiesojumā. Ar laiku izmiesotās dvēseles tika pārvietotas uz citiem planetārā telpas-laika rajoniem – atkarībā no savas Garīgās izaugsmes un tiem uzdevumiem, kurus viņām stāvēja priekšā izpildīt kārtējā iemiesojumā četrdimensionalitātē.

Mani bērni! Tagad TĀDA PĒCNĀVE TIEK ATCELTA. VISAS EVOLŪCIJAS AUGŠUPEJOŠĀ ATZAROJUMA DVĒSELES PĒC FIZISKĀ ĶERMEŅA ATSTĀŠANAS TAGAD ATNĀK UZ DAŽĀDĀM PIEKTO DIMENSIJU PASAULĒM, KUR VAR DZĪVOT PILNVĒRTĪGU GAISMAS BŪTŅU DZĪVI. LEJUPEJOŠĀS EVOLŪCIJAS DVĒSELĒM, “ZVAIGŽŅU SĒKLĀM”, TĀDA IESPĒJA BIJA ARĪ AGRĀK. TAGAD TĀ IR AUGŠUPEJOŠĀ ATZAROJUMA PĀRSTĀVJIEM!

Jūs pagaidām vēl nestādāties priekšā, cik šī Vēsts patiesi ir Laba priekš jūsu pasaules! No vienas puses, uz to pārstās nākt evolūcijas augšupejošā atzarojuma neharmoniskās Dvēseles no lielāka blīvuma pasaulēm. No otras puses, visas augšupejošās evolūcijas Dvēseles inkarnēs nevis ar pēcnāves dzīves “Gaidīšanas Dārzā” pieredzi, bet ar PIEKTĀS DIMENSIJAS HARMONISKO PASAUĻU PIEREDZI. Bet tas nozīmē, ka šīs Dvēseles JAU ATNĀKS AR PILNĪGI CITU APZIŅU – KVALITATĪVI CITU APZIŅAS LĪMENI! “Gaidīšanas Dārza” pasaulē nenotika apziņas KVANTU IZMAINĪŠANĀS. Noritēja pakāpeniska evolucionāra izaugsme. Bet tagad, kad Dvēseles atnāks uz pilnvērtīgām piektās dimensijas pasaulēm, viņu apziņā notiks kvantu lēciens. Apziņa kļūs DIEVIŠĶA SAVĀ PAMATĀ. Augšupejošās evolūcijas Dvēseles atnāks uz šo pasauli KĀ JAUNIE BĒRNI AR DIEVIŠĶO APZIŅU. Un šī apziņa ir cieši savstarpēji saistīta ar viņu Garīgo komponenti – Svēto Garu. Rezultātā aktīvi sāks mainīties CILVĒCES KOLEKTĪVĀ APZIŅA, kas nosaka kvalitatīvas pārmaiņas VISU DZĪVĪBAS FORMU PLANETĀRAJĀ KOLEKTĪVAJĀ APZIŅĀ, ŠĪ APZIŅA NESĪS SAVĀ “ES” AUGSTĀKU DIEVIŠĶĪBAS LĪMENI, ļaus veikt cilvēces un visu planetāro dzīvības formu augšupcelšanos.

Mani bērni! Tagad, kad es nododu uz jūsu pasauli Labās Vēstis, ap planētu un viņas iekšienē citdimensiju Gaismas Būtību Dievišķās Vienības beidz savu darbību “Gaidīšanas Dārza” pasaules astrālās matērijas savākšanā Nulles Punktā! Tagad tur vairs nav nevienas Dvēseles! Šī pasaule ir transformēta īpašos enerģiju veidos, kuri pēc iziešanas caur Nulles Punktu kļūs par citas realitātes pieredzi, citas realitātes daļu, kur attīstās cits notikumu klāsta scenārijs, pavisam nelīdzīgs jūsējam. Tur tikai dzimst reinkarnāciju esamības forma, un šī pasaule palīdzēs Gaismas Būtnēm iegūt nepieciešamo evolucionāro pieredzi.

Daudzi, ļoti daudzi no jums, mani dārgie, ne reizi vien viesojās “Gaidīšanas Dārzā”. Kādam tās bija ērtas mājas starp inkarnācijām. Citi strādāja, radīja tajā. Un, lūk, tagad šī pasaule aiziet uz citu realitāti… Skumjām nav jābūt… Tie ir svētki, lieli svētki cilvēcei! Tie ir svētki Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules, kuri netālā nākotnē atvadīsies gan no reinkarnācijām, gan no tās parādības, kuru jūs nosaucāt par nāvi…

Pēcnāve, bet precīzāk – dzīve pēc Pārejas uz iekšējām pasaulēm, milzīgam daudzumam Dvēseļu tagad kļūst par ĪSTU PILNVĒRTĪGU DZĪVI! Lūk, kāpēc tagad tik svarīgs ir Projekts, saukts par “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULI”. POLIPASAULES, par kuru jums pavēstīja jūsu Augšupceltie Skolotāji un piektās dimensijas iemītnieki, struktūra palīdzēs Dvēselēm, atstājušām fiziskos ķermeņus, iet no ceturtās dimensijas uz piekto un tur kļūt pat pilntiesīgiem piecdimensiju pasauļu iemītniekiem.

Jautājumus, kuri jums ir uz mēles, Marija Maitreija dzird.

“Vai visas evolūcijas augšupejošā atzarojums Dvēseles, kuras atnāks uz piekto dimensiju, atgriezīsies mūsu pasaulē, uz Zemi?”

Atbilde: jā, visas kā viena! Tāpēc ka katram stāv priekšā pabeigt savas UZKĀPŠANAS PA DAŽĀDĀM ZEMES PASAULĒM MISIJAS izpildi. Dažas no viņām pieredzes iegūšanai uz kādu laiku dodas uz citām pasaulēm un uz citām planētām. Dažām būs nepieciešams laiks apziņas izaugsmei piecdimensiju pasaulē.

“Vai dvēseles uzreiz nonāks piecdimensiju pasaulē jeb pēc speciālas adaptācijas?”

Šim jautājumam veltu īpašu uzmanību! Dvēseles ies uz piecdimensiju pasauli caur VIENOTU PĀREJAS PORTĀLU, kura daļa ir Dzīvinošās Uguns Portāls un POLIPASAULES struktūra. Informāciju par VIENOTO PĀREJAS PORTĀLU paplašināsim, par to jums, mani bērni, priekšstats paplašināsies. Taču jums pienākas zināt, ka planetāro reabilitācijas Dienestu skaits pastāvīgi palielinās, paplašinās viņu pilnvaras. Reabilitācijas Centrs, par kuru jūs jau zināt, patiesībā ir SPĒCĪGS PLANETĀRAIS DIENESTS Dvēseļu, kuras ir atstājušas ceturtās dimensijas fizisko ķermeni, pieņemšanā, adaptācijā. Tagad par šī centra svarīgāko uzdevumu ir kļuvusi DVĒSEĻU SAGATAVOŠANA DZĪVEI PIECDIMENSIJU PASAULĒ UN VIŅU SEKOJOŠAI REINKARNĀCIJAI JŪSU PASAULĒ JAUNĀ KVALITĀTĒ, AR ĪPAŠU APZIŅU.

MANI BĒRNI! ATKĀRTOJU! JŪSU PLANĒTA NEKAD NAV BIJUSI TUMŠA PLANĒTA. TĀ IR DIŽENĀKĀ GAISMAS BŪTĪBA, KURA DOD DZĪVĪBU TŪKSTOŠIEM UN TŪKSTOŠIEM PAŠU DAUDZVEIDĪGĀKO PASAUĻU. UN SAVĀ VAIRUMĀ – TĀS IR BRĪNIŠĶĪGAS, APBRĪNOJAMAS AUGSTĀKO DIMENSIJU PASAULES, KURĀS DZĪVO JŪS ĪSTENO DAĻAS, MANI BĒRNI.

Un, lūk, tagad jūsu četrdimensiju pasaule ir pabeigusi ļoti svarīgu ciklu. Jūs it kā ienirāt līdz pašam matērijas okeāna dibenam, savācāt tur svarīgus artefaktus, bet tagad atgriežaties mājās. Vēl vairāk, jums ir iespēja atgriezt no matērijas okeāna dibena miljoniem un pat miljardiem Dvēseļu. Un šī iespēja tagad ir kļuvusi par realitāti. Beidzas ne tikai Dualitāte. Pakāpeniski beidzas dzīves ar reinkarnācijām forma. Karmas Valdnieki sāk “mainīt specializāciju”, pārvietojot uzmanības fokusu no cēloņa un seku Likuma uz Dzīves Jaunajā Apvienotās Realitātes Koridorā Likumiem. Dzīve pēc fizisko ķermeņu atstāšanas kļūst pilnīgi citāda Dvēseļu absolūtajam vairākumam. Tā kļūst par piecdimensionalitātes dzīvi un skolu. Četrdimensionalitātes un piecdimensionalitātes pasaules saplūst. VIENOTĀS PĀREJAS PORTĀLA attīstība savā laikā atcels nāves jēdzienu jūsu pasaulē.

Un tās patiesi ir Labās Vēstis, kuras nesu jums Es, Marija Maitreija, planetārā Māte-Dieviete.

09.02.13. g.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 2. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

 

Print Friendly, PDF & Email