Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” OTRAIS ETAPS. “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE”.

OĻEGS DĀLS

caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski

ASTRĀLĀS PROJEKCIJAS UN JAUNĀS PASAULES RADĪŠANA

Sveicināti, dārgie kolēģi – projekta “Cilvēces Nākotnes Pasaule” dalībnieki. Pieņemiet pateicību no mums – piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbiniekiem. Darbs Dvēseļu pavadīšanā no jūsu pasaules uz mūsējo ir manāmi aktivizējies. Un jau veselā virknē gadījumu jūsu piedalīšanās ir ļoti stipri mums palīdzējusi.

Sveicināti, visi lasītāji! Zinu, ka “viņpasaules” tēma interesē visus. Tāpēc turpinām mūsu sazināšanos.

Šodien runāsim par ASTRĀLĀS PASAULES eksistenci, es atgādināšu patiesības, kuras dažiem ir zināmas, bet citiem būs derīgi tās uzzināt.

Astrālā Pasaule jeb Esamības Astrālais Plāns ir viens no septiņiem Lielajiem Esamības Plāniem, kuri piepilda mūsu Visuma apgabalu. Katrs Esamības Plāns satur tieši to matēriju, kura dod dažādu dzīvības formu uzbūvēšanas, tālākās attīstības un eksistēšanas iespēju. Un cilvēks šeit nav izņēmums.

Astrālā pasaule ir viens no septiņiem Esamības Plāniem, kuri ir pamats trešajam Garīgajam centram, kurā mēs ar jums tagad esam izpausti, septiņām dimensijām. Atgādināšu, ka četrdimensionalitātē dzīvojoša cilvēka astrālais ķermenis sastāv no Astrālās Pasaules matērijas. Astrālā Pasaule – tā pirmām kārtām ir jūsu VĒLĒŠANOS, NODOMU pasaule. Tieši jūsu vēlēšanās, nodomi formē jūsu individuālo astrālo ķermeni. Cilvēces kolektīvās vēlēšanās ietekmē planētas Astrālās Pasaules stāvokli. Astrālās Pasaules īpatnība ir tā, ka tieši tās matērija dod iespēju to vai citu dzīvu būtņu vēlēšanos, jūtu, emociju, nodomu formēšanai. Protams, jūs saprotat: būtnes vēlēšanās un būtnes doma – tas nav viens un tas pats. Domai ir cita struktūra, forma un pat daba!

Domas eksistences pamats ir Mentālā Plāna matērija, no tās tiek būvēti arī domājošo būtņu mentālie ķermeņi.

Es vēršu uz to īpašu jūsu uzmanību, lai jūs dalītu domas un vēlēšanās, nodomus. Doma var būt neitrāla, pasīva. Viņa var palikt nepieprasīta un nematerializēta. Vēlēšanās vienmēr ietver enerģiju. Vēlēšanās pēc savas dabas ir ENERĢISKA, viņa ir vērsta uz attīstību, uz darbību. VĒLĒŠANOS REALIZĒŠANA IR VIENS NO SVARĪGIEM EVOLŪCIJAS DZINĒJIEM. Lūk, kāpēc Astrālā Pasaule ir svarīga. Šeit ir apslēpta attīstības un attīstības vektoru enerģētika.

Astrālā pasaule, saistīta ar jūsu četrdimensiju pasauli, ir pasaule, Dualitātes radīta. Tā ir pilna ar savtīgām, materiālām, egoistiskām tieksmēm. Lūk, kāpēc viņa neder, lai kļūtu par jūsu jaunās Astrālās Pasaules pamatu. Tagad mēs ar jums radām jūsu salīdzinoši netālu nākotni. Mēs nosaucām šo nākotni par POLIPASAULI, kura apvienos ceturtās un piektās dimensiju īpašības, ļaus jums plūstoši, harmoniski pāriet no ceturtās dimensijas uz piekto. Un priekš šīs pasaules MUMS STĀV PRIEKŠĀ RADĪT SAVU ASTRĀLO PASAULI. TĪRU VĒLĒŠANOS UN NODOMU, VĒRSTU UZ VISU PLANETĀRO DZĪVĪBAS FORMU HARMONISKU ATTĪSTĪBU, PASAULI. PASAULI, KURA SPĒS ATTĪSTĪTIES SASKAŅĀ AR DIEVIŠĶO PLĀNU UZ PATIESAS, BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS PAMATA. Šo pasauli var radīt cilvēki ar tīrām sirdīm un gaišiem nolūkiem. Šīs pasaules radīšanai mums tagad nav obligāta visu Zemes iedzīvotāju piedalīšanās. Taču mums ir nepieciešama četrdimensiju cilvēku ar tīrām sirdīm un nodomiem astrālā enerģija – jūsu enerģija, dārgie cilvēki, kuri kļuvuši par Gaismas Darbiniekiem, apzinājušies savu Radītāju uzdevumu.

Dārgie kolēģi! Gaismas Darbinieki! Tagad jums ir ļoti svarīgi ATTĪSTĪT ASTRĀLĀS PROJEKCIJAS PRASMI.

Astrālā projekcija – tā ir jūsu NOFORMĒTA VĒLĒŠANĀS, kuru jūs sūtāt to vai citu astrālu tēlu radīšanai. Noformēta vēlēšanās pēc savas būtības IR JŪSU NODOMS. Lūk, kāpēc, kad jūs piedalāties meditācijās, kad ņemat dalību individuālā vai kolektīvā garīgā darbā, jūsu Skolotāji vienmēr piedāvā jums izteikt TĪRU NODOMU. Pirmkārt, izsakot nodomu, nosakot tā vai cita darba mērķi, jūs piešķirat formu vēlmēm. Otrkārt, izsakot tieši TĪRU nodomu, jūs atverat savus sakrālos enerģiju avotus un sākat radīt PIEKTĀS UN AUGSTĀKU DIMENSIJU ASTRĀLAJĀ PASAULĒ. Jūsu tīrais nodoms uzreiz izved jūs ASTRĀLĀS PASAULES augstāko dimensiju līmenī. Izsakot tīru nodomu, jūs aktivizējat astrālā ķermeņa izmaiņu procesu. Jūs pievelkat viņā Astrālās Pasaules augstāku vibrāciju matēriju. Un sākat radīt it kā no jauna astrālā ķermeņa.

Vai var teikt, ka ASTRĀLĀS PROJEKCIJAS PRASME – TĀ IR PRASME IZTEIKT TĪRU NODOMU? Tas ir pareizi tikai pa daļai. Patiesībā radīšana ar astrālās projekcijas palīdzību – tā ir vesela māksla, kurā tiek apmācītas pat Gaismas Būtības, mītošas augstākajās pasaulēs. Tagad es jums stāstu tikai astrālās projicēšanas ābeci, tikai par sākuma meistarību, kura jums būs nepieciešama mūsu sadarbībai projekta “CILVĒCES NĀKOTNES PASAULE” attīstībai.

Tīra nodoma izteikšana ir nesaraujami saistīta ar Beznosacījuma Mīlestības jūtām. Jūs izejat uz Beznosacījuma Mīlestības līmeņa, pēc tam formējat savas jaunrades mērķi. Šo mērķi jūs varat sekmīgi sasniegt tikai tajā gadījumā, ja tas kļūs par jūsu ilgotāko vēlēšanos. Citādi sakot, jūs nekad nespēsiet izteikt tīru nodomu, ja šis nodoms nav jūsu patiesa vēlēšanās. Piemēram, ja jūs īstenojat planetāru darbu un pasludināt par mērķi planētas Augšupcelšanos, bet patiesībā vēlaties tikai savas personīgās garīgās meistarības paaugstināšanu, tad jūs nesasniegsiet vēlamo. Jūs iegūsiet lielisku rezultātu tad, kad, patiesi vēloties planētas un visu dzīvības formu Augšupcelšanos, uzstādāt paralēli savas garīgās meistarības paaugstināšanas uzdevumu.

UN TĀ, PIRMAIS. Sākot apgūt astrālās projicēšanas meistarību, izsakiet savu patiesu vēlēšanos un panāciet, lai tā kļūtu par TĪRU NODOMU. Tīram nodomam nepiemīt egoistiskas intereses, tas balstās uz Beznosacījuma Mīlestības pamata.

Otrais, ko mums pienākas iemācīties šajā astrālās projicēšanas meistarības apgūšanas etapā, tā ir prasme, kuru pārvalda vairums mūsdienu Gaismas Darbinieku. Tas ir tas, ko var nosaukt par “ceļojumu domās”. Kaut gan patiesībā jūsu “ceļojumi domās” jau sen ir darbs jūsu mentālajā ķermenī, bieži vien apvienotā ar smalkākiem piektās un augstāku dimensiju ķermeņiem. Tagad es runāju nevis par kaut kādu abstraktu ceļojumu, bet visai konkrētu. Daudzi no jums jau ir veikuši ceļojumu pa Dzīvinošās Uguns astoņkrāsu portālu, pirms ķērāties pie Dvēseļu, kuras ir atstājušas fiziskos četrdimensiju ķermeņus, pavadīšanas darba. Jūsu uzdevums pie tam ir sasniegt iekšējo balto sfēru – Dzīvinošās Baltās Uguns sfēru. Es gribu, lai jūs saprastu, ka tieši Dzīvinošās Baltās Uguns sfēra izved jūs JAUNAJĀ ASTRĀLAJĀ PASAULĒ. Un, lūk, šeit – uzmanību! Ļoti svarīgs moments! Tā patiešām ir JAUNA ASTRĀLĀ PASAULE, kuru mēs radām kopā ar jums. TĀ IR ASTRĀLĀ PASAULE, KURA SASIES SAVĀ STARPĀ CETURTO UN PIEKTO DIMENSIJAS.

Draugi un kolēģi! Jūs jautājāt, vai var strādāt atsevišķi ar Dzīvinošās Uguns Portālu, vai, otrādi, atsevišķi ar Polipasaules struktūru! Jā, var! Taču mēs, piektās dimensijas darbinieki, tagad jums piedāvājam strādāt VIENLAICĪGI GAN AR DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLU, GAN AR POLIPASAULI! Tāpēc mēs piedāvājam jums, tikko kā jūs atnākat Dzīvinošās Uguns Portāla iekšienē, uzreiz iztēloties, ka jūs atrodaties POLIPASAULES CENTRĀ! Tieši Dzīvinošās Uguns Portāla un Polipasaules apvienošana ļauj jums VEIKT CEĻOJUMU UZ JAUNO ASTRĀLO PASAULI, apvienojošu ceturto un piekto dimensijas. Pie tam jums pienākas saprast, ka par Portāla un Polipasaules apvienojošo sākumu kalpo JŪSU JAUNAIS ASTRĀLAIS ĶERMENIS. Jā, jā, mani dārgie! Visiem, kas strādā ar Dzīvinošās Uguns Portālu un Polipasauli, praktizē mūsdienu Garīgās metodikas, jau aktīvi formējas jauns ASTRĀLAIS ĶERMENIS. Un šis ķermenis ļauj jums izstarot JŪSU VĒLĒŠANOS ENERĢIJU UZ JAUNO ASTRĀLO PASAULI.

Kāpēc ir nepieciešams nākt caur Dzīvinošās Uguns Portālu? Tam ir daudz iemeslu. Viens no galvenajiem – šis portāls neļauj “nest” sev līdzi uz jauno pasauli negatīvas enerģijas. DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLS ATTĪRA. Bez tam, viņš paaugstina vibrācijas. Un vēl – viņš speciālā veidā strukturizē, formē jūsu jaunos gaismas ķermeņus – tajā skaitā astrālos ķermeņus.

Es piedāvāju jums iet iekšā Dzīvinošās Uguns Portāla baltajā sfērā nevis uzreiz, bet pa spirāli, ejot cauri katrai krāsainajai sfērai – uz iekšieni, “savijoties punktā”. Secīgi izejam sarkano, oranžo, dzelteno, zaļo, gaišzilo, zilo un violeto sfēru. Katram var būt savs iziešanas temps. Taču es iesaku sākumā nesteigties, iziet portālu lēni, piesātinoties ar viņa Ugunīgo Enerģiju. Nonākuši iekšienē, iztēlojieties, ka JŪS ESAT JAU POLIPASAULES CENTRĀ. Un vienkārši radiet ap savu “Es” secīgi visas Polipasaules sfēras – gan četrdimensionalitātes, gan piecdimensionalitātes sfēras. Ja to iztēlojas shematiski, tad POLIPASAULEI pēc apjoma ir jāatbilst Dzīvinošās Uguns Portālam. Citādi sakot, Polipasaules sfēras nedrīkst būt lielākas par ārējo, sarkano Dzīvinošās Uguns Portāla sfēru.

UN TĀ, OTRAIS. Apmācoties astrālās projekcijas meistarībā, mācāmies ieiet Dzīvinošās Uguns Portāla centrā un radīt vienlaicīgi gan no Portāla centra, gan no četr-piecdimensionalitātes Polipasaules centra.

Nākošais solis astrālās projekcijas meistarības apgūšanā ir saistīts ar momentu, kurš jums arī jau ir diezgan pierasts. Atrodoties Portāla un Polipasaules centrā, jums nepieciešams APVIENOTIES KOPRADĪŠANAI AR MUMS – PIEKTĀS DIMENSIJAS IEMĪTNIEKIEM. Savā darbā jūs esat pieraduši radīt kopā ar jūsu Garīgajiem Skolotājiem, ar planetārām, galaktiskām un pat visuma būtībām. Tāpēc nekā jauna priekš jums pēc būtības nav. Ir tikai mūsu savienošanās īpatnības. Radot apvienoto ceturtās un piektās dimensiju Astrālo Pasauli, mēs strādājam TIEŠI KOPĀ – ceturtās dimensijas iemītnieki un piektās dimensijas iemītnieki. Tikai tā mēs spēsim apvienot mūsu pasaules, traucoties pretim viens otram.

Saprotiet galveno – ne tikai jūs plānosiet jūsu nākotnes dzīvi piektajā dimensijā. Bet arī mēs, piektās dimensijas iedzīvotāji, sūtīsim jums, uz jūsu dzīves telpu, nepieciešamās astrālās projekcijas.

Kā tas izskatās pie mums, piecdimensionalitātē? Šeit mēs pilnībā pārvaldām astrālā plāna matēriju, kura ir piecdimensionalitātes daļa. Jūs neredzat jūsu radītos domtēlus jeb mentāli-astrālos tēlus, bet mēs skaidri redzam, ko radām ar savām domām un vēlmēm. Un tajā ir viena no jūsu un mūsu atšķirībām. Un mēs varam jums palīdzēt jaunajā celtniecībā ne tikai ar to, ka daļēji sagatavosim jūsu nākotnes dzīvošanas telpu. Bet mēs varam radīt enerģētiski stipri pielādētas astrāli-mentālas formas un sūtīt tās jums sekojošai realizācijai citās domformās. Tieši tajās, kuras spēj radīt jaunās astrālās pasaules telpās to matēriju un jaunās formas, kuras jums būs nepieciešamas.

Tagad mēs runājam par astrālo projekciju. Noskaidrojam, bet kas tas vispār ir – projekcija? Kāds teiks, ka projekcija vairāk līdzinās mestajai ēnai. Taču pievērsiet uzmanību paša vārda definīcijai: “Projekcija” (lat.) – “mešana uz priekšu”. Tas mums ir ļoti svarīgi. Nodarbojoties ar astrālo projicēšanu, jūs sāksiet MEST UZ PRIEKŠU JŪSU VĒLĒŠANĀS, balstītas uz tīru nodomu. “MEST UZ PRIEKŠU” – nozīmē radīt, veidot nākotni! Šajā gadījumā jūs, četrdimensionalitātes iemītnieki, tad arī būvējat jaunu pasauli, taču mēs, piecdimensionalitātes iemītnieki, arī to būvējam. Tāpēc ka POLIPASAULE kā jauna, unikāla struktūra ir NĀKOTNE gan priekš jums, gan priekš mums. Mēs radām mūsu Nākotni kopā!

Un tā, es apgalvoju, ka mēs spējam savā 5-tās dimensijas dzīves telpā no pie mums eksistējošās matērijas būvēt astro-mentālas formas (jūs taču saprotat, ka saformēt astrālo matēriju var tikai ar vēlēšanos, domu!) un projicēt tās uz jūsu dzīves telpu, tas ir, “mest uz priekšu”! Un, protams, uz priekšu! Bet kā gan citādi? Tagad gan jūsu dzīve, gan mūsu dzīve iet tikai uz priekšu. Mūsu kopīgā dzīve iet uz priekšu! Un tie astro-mentālie tēli, kurus mēs projicēsim, jau nu pilnīgi noteikti piederēs nākotnei. Un tā – ir ĪSTENA PROJEKCIJA.

Mums, piektās dimensijas iemītniekiem, ir savas darba metodes un formas, kad mēs nodarbojamies ar astrālo projicēšanu. Bet tagad pagaidām mēs dodam pirmās mācības jums, ceturtās dimensijas darbiniekiem. Un mēs apstājāmies pie tā, ka, atrodoties Dzīvinošās Uguns Portāla centrā un vienlaicīgi Polipasaules centrā, jums nepieciešams PAREIZI apvienoties ar mums, PIEKTĀS DIMENSIJAS iemītniekiem.

Eksistē galvenais noteikums kopīgai ceturtās un piektās dimensiju iemītnieku jaunradei. Un šis noteikums skan: CETURTĀS UN PIEKTĀS DIMENSIJU IEMĪTNIEKU APVIENOŠANĀS KOPĪGAI JAUNRADEI VAR NOTIKT TIKAI AR AUGSTĀKĀ “ES” ATĻAUJU.

Citiem vārdiem, stāvot Portāla un Polipasaules centrā, jūs nodibināt sakarus ar savu Augstāko “Es” un TIKAI AR VIŅA PIEKRIŠANU nodibināt sakarus ar piektās dimensijas iemītniekiem. Ar to pašu jūs nododat savas darbības kontrolēt Augstākajam “Es”, kurš palīdz jums nodibināt sakarus tieši ar tām piektās dimensijas Gaismas Būtnēm, kuras jums nepieciešamas kopradīšanai un jūsu tīrā nodoma realizēšanai.

Pēc tam jūs piesaucat to Gaismas Būtni, ar kuru taisāties sadarboties, uz POLIPASAULES CENTRU. Piektās dimensijas iemītniekam nevajag iet caur Dzīvinošās Uguns Portālu. VIŅŠ SPĒJ ATNĀKT UZREIZ UZ POLIPASAULES CENTRU, pēc tam, kad jūs viņu piesauksiet.

Piemēram, ja jūs gribat sadarboties ar Reabilitācijas Centra Darbinieku, tad jūs domās piesaucat konkrētu Darbinieku, nosaucot viņu vārdā, vai vairākus darbiniekus. Ja jūs nezināt vai neatceraties vārdus, var vienkārši piesaukt piektās dimensijas Darbiniekus, kuri gatavi sniegt jums palīdzību jūsu uzdevuma izpildē.

Piesaukuši uz Polipasaules centru piektās dimensijas darbinieku (vai darbiniekus), jums jāapvienojas ar viņu (ar viņiem) VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ. Jūs esat pieraduši to darīt ar nodomu, un pagaidām nav vienotas metodikas dažādu Būtņu apvienošanā Vienotā Sakrālā Sirdī. Es piedāvāju vienkāršu metodi, kuru ir ļoti svarīgi pielietot mūsu kopīgajā darbā. No savas sirds nosūtiet uz piektās dimensijas darbinieka sirdi četr-piecdimensionalitātes JAROSVETA VILNI. Un saņemsiet atbildes impulsu. Jūs to varat sajust kā vieglu grūdienu sirds apgabalā, kā siltumu, kā paātrinātus sirdspukstus. Var parādīties ar garīgās redzes tēli. Taču ļoti svarīgi jums ir apmainīties tieši ar Jarosveta vilni. Tāpēc ka katru reizi tamlīdzīga apmaiņa būs nozīmīgs ieguldījums mūsu pasauļu apvienošanas lietā. Iztēlojieties, kā katru reizi Jarosveta vilnis līdzīgi diegam ar adatu uzliks kārtējo “šuvi” mūsu dimensiju saaudzēšanai.

UN TĀ, TREŠAIS. Mācāmies apvienoties ar piektās dimensijas darbiniekiem VIENOTĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ, piesaucot savu Augstāko “Es” un izmantojot Jarosveta vilni.

Pagaidām mēs piedāvājam jums apgūt sākuma meistarību, kura būs vajadzīga astrālās projicēšanas ābeces apgūšanai. Nodibiniet sakarus ar tiem piektās dimensijas darbiniekiem, ar kuriem vēlaties. Nākotnē tas ražīgi ietekmēs mūsu kopradīšanu, CILVĒCES NĀKOTNES PASAULES radīšanu.

Bet tagad sāksim runāt par šīs – gan jūsu, gan mūsu – nākotnes būvēšanas vispārīgajiem uzdevumiem.

Mani dārgie draugi! Jūs ne velti lielā skaitā iekļāvāties projektā “Cilvēces Nākotnes Pasaule”. Šo nākotni jums kopā ar mums pienākas būvēt rūpīgi un pēc noteikta plāna. Sākam radīt šo plānu. Bet ko liksim mūsu plānā? Kādus principus un kādas konstrukcijas? Jūs to vēl nezināt. Un katrs no jums ir brīvs izdomāt savas konstrukcijas un ieviest savus principus. Taču šeit tad arī jūs gaida daži ierobežojumi. Tā bija dualitātes pasaule, kur varēja radīt uz diviem poliem. Varēja dot izpildei gan negatīvas, gan pozitīvas domformas. Varēja piepludināt telpu ar negatīvām emocijām. Bet šeit, pat tajā 5-tās dimensijas telpā, kur mēs eksistējam, principi un enerģijas jau ir citi. Un tāpēc jums sākumā vajag veikt pilnu savu dzīves vērtību pārvērtēšanu. Citādi mēs neko labu un evolucionāri pamatotu neuzbūvēsim. Sāciet savu dzīves pozīciju attīrīšanu. Ja jūs to neveiksiet, tad tās projekcijas, kuras mēs jums sūtīsim, jūs nespēsiet pieņemt un transformēt. Bet tie cilvēki, kuriem mēs pārliecināti sūtām savas projekcijas, sāks beidzot ražīgi strādāt pie piektās dimensijas jaunās dzīves celšanas. Es gribu ieteikt ķerties pie tā neatliekami. Var pārdomāt savus dzīves principus patstāvīgi. Bet var pulcēties grupās un apspriest šo jautājumu. Var sūtīt savus priekšlikumus Projekta kuratoriem un rīkot apspriešanu Internetā. Mēs negribam būt jums nesaprotami. Mēs gribam rūpīgi izplānotu piektās dimensijas jaunās dzīves būvēšanas akciju. Bet bez iepriekšējas sagatavošanās mēs to neīstenosim. Atcerieties, ka ir jābūt harmoniskai dzīvošanas piektajā dimensijā koncepcijai. Mīlestības Enerģija jau ir klātesoša šajā telpā. Un tāpēc līdz sīkākajām detaļām pārdomājiet jūsu eksistences šajā pasaulē jaunos principus. Es esmu gatavs uzklausīt visus, kas gribēs diskutēt par šo tēmu. Paskaidrojumi nepieciešami daudziem jūsu nākotnes dzīves jautājumiem. Mēs varam sīki pastāstīt par mūsu dzīvi. Bet pagaidām nepieciešams izdarīt pirmos soļus šajā virzienā.

Es piedāvāju sākumā izvirzīt jautājumus, kurus jūs uzskatāt par pirmpamatu jaunās dzīves risināšanai un radīšanai. Un jūs izteiksiet savus apsvērumus un priekšlikumus par katru piedāvāto jautājumu. Tikai godīgi – nevis vienkārši uzdodat jautājumu, bet, uzskatot to par pašu svarīgāko, piedāvājat savu risinājuma variantu. Tad mūsu diskusija un tālākās konkrētās darbības iegūs skaidrību.

Lūk, tāds ir mans priekšlikums. Un tas ir tikai sākums. Tas pats jaunā gada sākums, kurš ieguva īpašas enerģijas jau aizgājušā 2012. gada pēdējās dienās. Jā, mēs iepazināmies lieliskajā 2012. gadā. Lai uz Vienotības viļņa, uz 2013. gada enerģijām sākam šo ārkārtīgi svarīgo darbu. Un nedomājiet, ka jums un mums nekas neizdosies! Gluži otrādi, vēl kā izdosies! Taču ir vajadzīga radoša mijiedarbība no abām pusēm.

Bet tagad jautājums – kāpēc mūsu Projekts “Cilvēces Nākotnes Pasaule” sākās ar palīdzību aizejošajiem no zemes plāna? Vai tas nav dīvaini dažiem no jums? Bet tiešs sakars ar šo tēmu un to darbu, uz kuru es jūs aicinu, ir. Un es piedāvāju jums pašiem atbildēt uz šo svarīgo jautājumu. Sakars ir un ļoti daudznozīmīgs!

Nedaudz atkāpjamies no mūsu sarunas gultnes un izdarām nelielu “lirisku atkāpi”. Lūk, kādā būs tās būtība. Pieņemiet kā dotu to, ka Astrālā Pasaule ir dzīvības pilna. Tā tas arī ir, un vienmēr tā ir bijis. Tagad mēs runājam par astrālās matērijas JAUNU VEIDU, no kura jums pienākas būvēt to JAUNO PASAULI, kurai jūs pietuvināsieties samērā ar jūsu sagatavošanos Augšupcelšanai. Un tikko kā jūs sapratīsiet, ka arī Astrālā Pasaule ir daudzvarianta, tad jums kļūs vieglāk radīt un saprast, ka arī tur iespējams daudz kas.

Mani mīļie kolēģi Projektā “Cilvēces Nākotnes Pasaule”! Es nedaudz atvirzījos vienīgi tāpēc, ka gribas kaut ko paskaidrot jūsu misijas jaunās pasaules piektajā dimensijā uzcelšanā labākai izpildei. Kā jūs vispār saprotat piekto dimensiju? Visiem, es to skaidri zinu, ir dažādi viedokļi. Taču lūdzu vienkārši iztēloties, ka jūsu četrdimensionalitātē sāk izpausties vēl viena dimensija, pat saglabājot jūsu plāna eksistējošo matēriju. Kā tā var tikt izjusta? Nu, ļoti vienkārši. Un pirmām kārtām ar sajūtām, jaunu tausti, jaunu ožu, gaišredzību vai skaidrdzirdēšanu, skaidrzināšanu. Daudz jaunu īpašību, agrāk cilvēkos apslēptu, sāk atklāt savu potenciālu un pakāpeniski kļūst pierastas un pilnīgi pieejamas. Bet no tā jau ir vieglāk iedomāties, ka šīs pašas īpašības sāk izpausties jaunas telpas un jaunas matērijas ietvaros. Bet uz piektās dimensijas jaunās pasaules būvēšanu ir spējīgi absolūti visi! Un tas ir galvenais iemesls mūsu priekam par sazināšanos ar jums. Citādi arī nebūtu tādu liela mēroga Projektu.

Un tā, atgriežamies pie mūsu interesantajiem jautājumiem, agrāk uzstādītajiem. Es sāku paskaidrot, kāpēc no zemes plāna aizejošo cilvēku pavadīšana ir ļoti svarīga ceļa zīme mūsu darbā, plānojot jūsu nākotnes dzīvi piektajā dimensijā. Gribas ticēt tam, ka daudzi no jums jau ir paspējuši padomāt par šo jautājumu, kamēr es taisīju “lirisku atkāpi”. Jā, jā, jā! Priekš tā tad arī tika iztaisīta atelpa (Oļega Dāla smaids). Es sīki stāstu, ar ko atšķiras tikko kā no zemes dzīves ieradušies cilvēki no tiem, kas jau sen dzīvo Smalkajā Pasaulē. Tie, kas jau sen ir ar mums, pakāpeniski zaudē zemes dzīves pārdzīvojumu asumu. Tas tā ir. Viņi aizmirst daudzus asus momentus, savus pārdzīvojumus, sociālās dzīves īpatnības. Un ne tikai. Svarīgi ir svaigie iespaidi par to, ko nepieciešams kardināli un ātri mainīt cilvēku dzīvē. Tādu informāciju nes tie, kas tagad pāriet pie mums, uz Reabilitācijas Centru. Tāpēc arī mēs lūdzām jūs sākt visaptverošu palīdzību aizejošajiem. Ne tikai tādēļ, lai palīdzētu viņiem iegūt nepieciešamo dzīves un darbības sfēru. Ne tikai tādēļ, lai attīrītu starpplānu apgabalus no klīstošām dvēselēm. Ne tikai tādēļ, lai beidzot dotu viņām nomierinājumu, reabilitāciju un ceļazīmi tālākai dzīvei. Viņas visas kā viena nes zemes dzīves pieredzi, kuru var steidzīgi izmantot jaunās būvniecības plānu sastādīšanā. Un pirmkārt secinājumiem – kā NEVAJAG DARĪT! Bet pagaidām vēl cilvēcei tādi secinājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši no tiem sāk izrietēt svarīgi derīgi slēdzieni un radošas programmas. Lūk, tādas svarīgas ziņas tad arī atnes tie, kas nesen ir pārgājuši pie mums no zemes dzīves. Un tāpēc – intensīvi palīdziet pārejošajiem! Labums no tāda darba ir nenovērtējams!

Jums ir svarīgi arī saprast, ka jūsu palīdzība aizejošajiem – tā ir mūsu sākotnējā enerģētiskā saikne, kura nepieciešama VIENOTĀ PĀREJAS PORTĀLA radīšanai. Un, protams, tas ir sākums mūsu sadarbībai, kura paplašināsies un padziļināsies.

Bet tagad atkal atgriezīsimies pie mūsu plāniem un konkrētu priekšlikumu, kuri ienāks jūsu gaišajās galvās, realizācijas. Nesteidzieties izteikt tos. Pamēģiniet no visām pusēm novērtēt arī jūsu priekšlikuma noderīgumu. Noderīgums nedrīkst aprobežoties ar personīgu izdevīgumu vai personīgu laimi. Pārdomājiet pārveidojumus, noderīgus visai cilvēku kopai. Un uzreiz aizsteidzos priekšā jūsu jautājumiem attiecībā uz valstiskumu. Pašiem grūtākajiem jautājumiem! Jautāsiet, bet kā mēs te dzīvojam? Teiksim, tajos apgabalos, kur funkcionē Reabilitācijas Centrs? Mums ir valsts? Kaut kas līdzīgs ir, taču pavisam ne tāds, kā uz zemes plāna. Pie mums valsts nav mašīna vairākuma apspiešanai un mazākuma varai. Nē. Tas ir lielisks nosacītas varas orgāns, kura ir aizņemta vienīgi ar domām par VISU dzīvojošo dzīvības formu labklājību! (Tas esmu tieši es, kurš izceļ vārdu “VISU”!) Harmoniska kopa tikai tad sāks attīstīties planētas telpā, kad mēs būsim vienoti ar visām dzīvības izpausmes formām un ar savstarpēju saplūšanu apstiprināsim šo vienotību. Cik tas ir brīnišķīgi! To spēs saprast tikai tas, kas jau jūt vienotību. Taču arī no tādas mijiedarbības mentālas konstrukcijas būs lieliski augļi.

Un tā, mēs ar jums jau vienojamies par kopradīšanu? Vai tiešām jums ir kaut kādas šaubas šajā jautājumā? Domāju, ka es jūs tomēr esmu saintriģējis. Zinu cilvēkus, kuri individuāli sen strādā pie jaunām konstrukcijām. Ir arī tie, kuri lielāko daļu savas it kā četrdimensiju dzīves īstenībā pavada piektajā dimensijā. Viss tagad ātrā tempā mainās uz mūsu planētas. Un to ir interesanti novērot arī mums, atrodoties savos piektās dimensijas līmeņos. Taču tas nenozīmē, ka citi apakšlīmeņi mums nav pieejami. Mēs strādājām tai skaitā arī tajos jaunajos apgabalos, par kuriem es jums visu laiku tad arī saku – tajos apgabalos, kur iecerēts nometināt uz dzīvi cilvēkus Augšupcelšanās procesā. Taču tas vairs neattiecas uz Reabilitācijas Centra uzdevumiem, bet uz tiem jautājumiem, par kuriem es tagad ar jums runāju. Un tā, mēs ķeramies pie jūsu priekšlikumu apspriešanas. Sākumā – tikai pie apspriešanas. Gribu līdz jums aiznest galveno – apdomājot priekšā stāvošo dzīvi piektajā dimensijā, pagaidām netaisiet nekādas apsteidzošas konstrukcijas. Jūs savā vairumā pagaidām tam neesat gatavi. Mēs jums dosim metodes, un, kas tad arī ir galvenais, spēsim veikt planetāro apvienošanos pašu galveno piektās dimensijas jaunās pasaules konstrukciju izpildījumā. Un tāpēc nesteigsimies. Pagaidām apgūstiet astrālās projicēšanas ābeci un izmantojiet laiku visgalvenāko attīstības programmu rūpīgai apdomāšanai, apspriešanai un sastādīšanai, saprotot visu atbildības pakāpi par savām tālākajām darbībām.

Mani dārgie! Es, Oļegs Dāls, tagad ķeros pie galvenā vēstījuma mūsu šodienas sarunā. Ķeros pie visgalvenākā, ko var izstāstīt jums par dzīves principiem piektās dimensijas pasaulē. Nevis vienkārši piektās, bet tās, kur jums stāv priekšā dzīvot un radīt šo pilnīgi jauno dzīvi. Par pilnīgas dzīves principiem vai vismaz intensīvu tiekšanos uz tādiem. Un tie ir pilnīgi pieļaujami realizēšanai!

Mani mīļie četrdimensionalitātes cilvēki! Jums atliek gadi vai dažiem desmitgades līdz Augšupcelšanai uz šo pasauli. Un šeit nav dualitātes apstākļu, kurus mēs visi kopā ilgi spēlējām. Tieši rūpīgi tūkstošgadēm eksistēja īstenie principi, planētas iekšējo pasauļu iedzīvotāju mums saglabāti. Šī rūpīgi sargājamā dzīve dažādi saucās dažādos cilvēciskās eksistences laikmetos. Taču tā bija! Un tā bija paslēpta un aizsargāta no duālo spēļu iejaukšanās. Šajā brīnišķīgajā dzīvē mēs visi reizēm mēdzām būt, kad kārtējo reizi atstājām zemes plānu. Un ne tikai mēs, bet arī daudzas zemes dzīvības formu sugas, kuras pavada mūsu dzīvi blīvajā pasaulē un kurām arī reizēm ir vajadzīga atelpa Zemes apskaidrotajās sfērās. Un daudzi no mums ir ceļojuši miegā šajās sfērās! Dažreiz arī šis divas pasaules saistošais posms stājās spēkā. Tagad tad arī ķersimies pie paša galvenā. “Dāls arvien vada, sola, noskaņo, bet neko jēdzīgu nerunā” – tā jūs nodomājāt? Jā, es pakāpeniski vedu jūs pie mana vēstījuma galvenās domas. Es atbalstu jūsu nepacietību, taču teikšu tieši – jūs jau paši visu esat sapratuši. Bet es tagad vienīgi apkopošu mūsu sarunas rezultātus. Bet rezultāts mums ar jums ir vienīgais un telpiski nedalāmais – mums jau ir gadsimtiem pārbaudīts jaunās dzīves PARAUGS, ETALONS. “Jaunās” priekš jums, no dualitātes aizejošajiem. Taču ne jauns priekš mums, reiz atstājušiem piektās (un augstāk) dimensiju planētas iekšējos apgabalus un saglabājušiem ar tiem neredzamu saiknes pavedienu. Šajos apgabalos, kā jums jau daudziem ir zināms, dzīvoja cilvēki. Un daudzi cilvēku, kuri piedalījās Dualitātes Eksperimentā, garīgās iniciācijas procesi notika no šejienes. Tādejādi jau ir ilgstoši lietoti cita dzīves veida paņēmieni. Bet! Šeit tad arī ir piemēroti atcerēties, ka mēs kaut kā dēļ spēlējām dualitāti! Un, tātad, mēs pašreizējā laikā varam iziet nevis vienkārši uz veco savstarpējo attiecību un pasaules iekārtojuma līmeni, bet radīt jaunu, kurš ietver saglabāto veco pieredzi ar dualitātē radušos nepieciešamību pēc mūsu dzīves principiālas izmainīšanas. Sintēze, draugi! Es aicinu jūs sintezēt kaut ko jaunu savā priekšā stāvošajā dzīvē piektajā dimensijā. Un tāpēc kopradīšana ir pilnīgi piemērota. Un tikai tā tad arī var dot nepieciešamos un pašus nobriedušākos augļus jūsu mijiedarbībai ar mums, Smalko Plānu iedzīvotājiem. Tāds ir mans priekšlikums jums, četrdimensionalitātes iedzīvotājiem.

Bet tagad tieša vēršanās pie tiem, kas aktīvi ir iegājuši Projektā “Cilvēces Nākotnes Pasaule”. Jums tagad stāv priekšā sākt savienot savu darbu no zemes plāna aizejošo cilvēku pavadīšanā ar jūsu-mūsu nākotnes dzīves tēla būvēšanu. Sākumā darīsim tā, kā es jau liku priekšā mūsu sarunas pašā sākumā. Būs apsvērumi, būs diskusijas, būs arī secinājums. Un šīs izvēršanās procesā došu arvien smalkāku informāciju, lai galu galā mums-jums izveidotos tāds brīnišķīgs, daudzšķautņains, daudzvariantisks un ļoti evolucionāri pareizs Nākotnes Cilvēces tēls. Un, protams, mūsu brīnišķīgās planētas Zeme tēls.

Gaidu jūsu vētrainu reakciju, dārgie Projekta dalībnieki!

Apspriešana ir atklāta! Diskusijas ir atklātas! Visi ir brīvi savos viedokļos un savā jaunradē! Taču atcerieties – kā galvenais princips paliek Vispārējā Labuma princips! UN LAI PASAULEI BŪTU LABI! Un mums pašiem tas ir jārada. Pašiem jādzemdina un jāīsteno jaunajā piecdimensiju dzīvē.

Es nododu jums sirsnīgu sveicienu no piecdimensionalitātes iekšējo apgabalu iedzīvotājiem. Viņi noteikti būs ar mums šajā daudznozīmīgajā procesā. Un jums stāv priekšā stāties tiešā kontaktā ar dažiem no viņiem. Par dažiem jums sen un labi ir zināms. Bet tagad – pie darba, dārgie draugi!

Patiesi veiksmes vēlējumi!

Oļegs Dāls

09.01-09.03.2013 gadā

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 2. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email