Магниты Духа

LAERTOMISS, Svētās Vienotības Uguns Augstākais Priesteris caur Marinu Shults, Latvija. SOMADHI NOSLĒPUMS

 

Čenelings ir izrediģēts un papildināts publikācijai Žurnālā

Šī sazināšanās ar Svētās Vienotības Uguns Priesteri notika Krētas salā. Laertomiss vadīja mācību saistībā ar Lemūriešu Kristāla № 18 – Metahara aktivizācijas sagatavošanu; sarunā piedalījās šī Kristāla Glabātāji. Taču rezultātā saziņas tēma kļuva daudz plašāka. Domājam, ka jautājums par to, kas tas ir – “somadhi”, interesē daudzus Gaismas Darbiniekus, Žurnāla lasītājus.

Pirmie jautājumi bija sekojoši: “Ko nozīmē – Kristāls mostas? Kā pareizi saprast “Somadhi” stāvokli un, konkrēti, attiecībā pret Lemūriešu Kristāliem? Mēs daudz literatūrā esam lasījuši par Somadhi stāvokli, taču viedokļi dalās tajā, ko gan tas nozīmē? Kā Kristāls, kad par viņu runā, ka “viņš mostas”, iziet no Somadhi stāvokļa? Kur ir šīs “pamošanās” robeža? Un kāpēc Glabātājiem ir jāvāc Dvēseles fragmenti pa dažādām dimensijām? Ko izjūt Kristāls (vai pat cilvēks), iegājis Somadhi stāvoklī un atstājis savu ķermeni kaut kur, teiksim, alā?” Mēs visus šos jautājumus uzdodam Laertomisam – Svētās Vienotības Uguns Augstākajam Priesterim.

LAERTOMISS:

Izdarām sekojošā veidā – jūs pilnīgi skaidri formulējat jautājumu, bet Es atbildu. Ja būs nepieciešams sasaistīt dažus jūsu jautājumus, tad Es to izdarīšu tādā veidā, lai nebūtu asas norobežošanās starp jautājumiem un atbildēm. Visi tie galu galā ir vienā jūsu sapratnes kanvā par dažām Pasaules-ēkas problēmām. Un Somadhi stāvoklis eksistē ne tikai uz šīs planētas.

Pirmais jautājums – kas tas ir – Somadhi stāvoklis?

Somadhi, kā jums ir zināms vispārējos vilcienos, ir tas stāvoklis, kad cilvēka Dvēsele, viņa Gars un visi viņa smalkie ķermeņi, izņemot ēteriskā ķermeņa daļu, kura uztur fiziskā ķermeņa potenciālo dzīvotspēju, atrodas diezgan augstu, tālu no šī ķermeņa.

Laertomis, es lūdzu šos vārdus precizēt, tāpēc ka lineārajā sapratnē nav saprotami vārdi “augstu un tālu” šajā paskaidrojumā.

Es saprotu, bet tomēr var teikt “augstu”, tāpēc ka Dvēsele sāk, izejot no ķermeņa, sadalīt savas daļas pa dimensijām. Jums tas jau ir zināms. Bet, lūk, priekš kam tas tiek darīts, jūs nekur neesat lasījuši un to nezināt. Un kas gan ir Dvēsele kopumā? Priekš jums šis jēdziens arī pietiekamā pakāpē ir slēgts. Jā, eksistē Dvēsele, Gars, un jūs vēl turpināt strīdus par to, kas ir primārs – Gars vai Dvēsele. Bet es jums teikšu, ka viņi viens bez otra neeksistē, un pat nav tiesīgs jautājums, kurš no viņiem ir primārs. Jūs esat lasījuši par to, ka Gars – tā ir Dvēseles dinamika. Var teikt arī tā. Dvēsele pamatā ir Monādiskas izcelsmes. Taču teikt, ka viņa tad arī ir Monāde, tas ir, apstiprināt identitāti, es arī nevaru. Tāpēc ka sākotnējā Monāde, Dieva Tēva-Mātes dzemdināta un palaista ar visu viņas potencialitāti Pasaules-ēkas dzīvē, kopumā var eksistēt vienlaicīgi vairākās pasaulēs (vairākos Visumos vai vairākās Galaktikās). Taču ir vēl arī citi kosmiski veidojumi, par kuru nozīmi, viņu izcelsmi, viņu formēšanu un dzīvi jums galīgi nav zināms. Tāpēc priekš viņiem nav terminu un definīciju. Vārdu sakot, Monāde sāk savu būtību it kā “spoguļot” uz daudzām, daudzām Pasaulēm. Pie tam paliekot nemainīgi sākotnējā hologrammā Sākotnējā Pasaulē, kura tad arī ir Radītājs. Tas ir, it kā Radītājs “nospiestu” savā struktūrā, savā būtībā kaut kādu “pogu”, kura kļūst par aktīvu fragmentu. Tālāk šī Monāde savu spoguļattēlu veidā (man negribas teikt vārdu “fragmenti”, tāpēc ka jūs to esat pieraduši lietot daļas nozīmē, kura iegūta, dalot veselo) dod savu potenciālu Pasaulē. Monāde nekur neaiziet no vienotās Tēva-Mātes Vienoto būtības. Viņa aktīvi sāk sūtīt savas hologrammas uz dažādām pasaulēm pieredzes krāšanai.

Mēs šo procesu zinām kā fraktāli vai hologrammu.

Tieši tā, vajag vairāk pierast pie šiem jēdzieniem. Ejam tālāk.

Ņemsim pat ne jūsu Visumu, bet konkrēti jūsu galaktiku un jūsu planētu. Tādejādi ir viena hologramma-fraktālis, teiksim, kurš apgaro vienu cilvēku. Bet patiesībā – veselai cilvēku saimei, būtību saimei (pakāpeniski attīstīsim jums šo tēmu) būs sava pārstāvniecība noteiktas pieredzes iegūšanā uz konkrētās planētas. Pie kam šī saime pēc skaita nav salīdzināma ar jūsu ģimenes jēdzienu. Uz jūsu planētas hologramma-fraktālis kvantitatīvi realizējas kā Garīgās Dzimtas, kuras savukārt veido lielākas pēc skaita/apjoma radnieciskas apvienības. Kvantitatīvi hologramma-fraktālis “spoguļojas” (izpaužas) uz planētas Zeme pēc principa 1-144-999-1. Tas nozīmē, ka Monādes fraktālis pauž principu dalīšanā-apvienošanā uz 144 līdz 999 daļām. Pēc kā hologramma-fraktālis sāk “savākties”, atkal veidojot vienotību un sūtot savu fraktālo staru uz citiem Telpas-Laika līmeņiem un slāņiem.

Bet Somadhi definīcija?

Es tad arī eju uz Somadhi definīciju. Jums vienkārši jāsaprot, ka Dvēsele, Gars ir vienoti. Viņi visu laiku it kā pagriežas pret darbu, izgaismo dažādas savas vienotās būtības šķautnes. No vienas puses, pareizi, ka Gars ir Dvēseles dinamika. No otras puses, taisnība ir arī tiem, kuri saka, ka sākumā Gars, bet pēc tam Dvēsele. Tās ir kā dažādas izgaismotas šķautnes vienam Monādes spoguļattēlam. Un iznāk tā, ka kaut kur vairāk dinamiku sāk dot Gars. Kaut kur sāk un pabeidz koncentrāciju Dvēsele. Tu uzreiz jautā, kas ir koncentrācija? Pareizi! Kad planētas dimensijās strādā Dvēseles un Gara projekcijas, tad, pēc jūsu vecā formulējuma, rit pieredzes krāšana un kaut kādas programmas izpildīšana. Pēc tam visos procesos norit cikliskums un šīs pieredzes izbeigšana. Sākas it kā Gara darba “apdzēšana”, bet Dvēsele sāk šīs sakrātās pieredzes koncentrāciju. Taču pie tam tas nenozīmē, ka Gars ir “atslēgts no strāvas” vai ka viņš ir pazudis. Vai, ka viņš nestrādā. Vienkārši Dvēsele un Gars kā dinamisks pāris sāk strādāt citā režīmā. Varbūt, ka tā teikt ir pareizāk. Viņi ir vienoti, viņus principā nevar dalīt. Mēs daudz esam dalījuši priekš jums, mēģinot izskaidrot cilvēka rašanās Dievišķību, tādās šķautnēs. Ir Dvēsele, ir Gars. Ir ķermeņi – smalki, blīvi. Un patiešām tas bija pareizi. Mēs jums diferencējām to, kas patiesībā ir vienots vesels. Un katru reizi strādā pēc dažādām programmām. Pat ik sekundi jūsu lineārajā laikā strādā pēc dažādām programmām. Tu tagad risini ar mani sarunu, tu esi ieslēgusies Kanālā, gandrīz pilnīgi apvienojusies ar mani. Bet es, var teikt, “esmu izliets visā”. Jā, tas jau ir Augstākais “Es”, viņš jau ir izliets visā. Un tu jautāsi: kur ir Gars un kur ir Dvēsele? Bet Augstākais “Es” sevī koncentrē Garu, Dvēseli katram cilvēkam, kuru viņš apgaro konkrētās planētas dažādās dimensijās. Tagad runāšu tikai par jūsu četrdimensionalitātes Zemi, nesāksim novirzīties uz citām Pasaulēm un to īpatnībām. Tāpēc Augstākais “Es” – tas nav filtrs, nē. Es neko nefiltrēju, un citi Augstākie “Es” neko nefiltrē. Tā ir īpaša struktūra, kurai virs sevis ir vēl virsstruktūra. Ne nejauši taču jums tagad ir ieveduši tādu terminoloģiju – jūsu Augstākais “Es” un jūsu Augstākā “Es” Augstākais “Es”. Un tā pa hierarhiskumu var iet arī tālāk. Taču mēs nesāksim iet tālu. Jā, jūsu dzīves transformācija no jūsu Galaktikas centra uz Zemi iet caur dažādu kosmisko sistēmu funkcionēšanas spējas un dzīvotspējas sfērām. Jūs tagad zināt tikai trīs – Galaktiku, Saules sistēmu un Sauli, kā galveno jūsu sistēmas dzīvības devēju un celtnieku, un jūsu planētu. Gaija arī nav tik vienkārši iekārtota. Un, ja mēs tagad sarunājamies par cilvēka struktūru, par viņa Dvēseli, Garu un Augstāko “Es”, ķermeņiem, tad Gaijai ir, kaut arī analoģiska, taču sarežģītāka struktūra, tāpēc ka Viņa – tā ir tā funkcionēšanas spējas sfēra, kura uztur ļoti daudz dzīvības formu ar viņu specifiku, daudzvariantumu un īpatnībām. Un viņa ir sarežģītāk iekārtota, kaut arī var runāt par analoģijām. Patiesībā šo sistēmu ir ievērojami vairāk, un pakāpeniski jūs par to zināsiet. Un priekš tā, lai Es, Laertomiss, kā tavs un citu, kā ir teicis Krajons, “daļu”, kuras atrodas uz Zemes, Augstākais “Es”, varētu pildīt savu darbu attiecībā pret jums, Es arī ietilpstu konkrētā hologrammas, kura grib strādāt (ir sūtīta strādāt vai viņai jāstrādā) konkrēti šajā Pasaulē, pārraides struktūrā. Tāpēc, kāda ir attiecība starp Dvēseli, Garu un jūsu Augstākajiem “Es”? Mēs esam Dvēseles, Gara pavadoņi. Un mēs, Augstākie “Es” ietveram visu pilnību no Dieva Tēva-Mātes sūtītajiem potenciāliem noteikta uzdevuma izpildei caur šo ļoti sarežģīto pārraides sistēmu.

Un tā, mēs ar jums runājam par to, kas tas ir – Somadhi stāvoklis. Somadhi stāvoklis iestājas tad, kad Dvēsele, Gars, Augstākais “Es” pieņem lēmumu, ka fiziskais ķermenis, kurā viņi strādāja zemes plānā, var vēl viņiem noderēt misijas izpildīšanai. No vienas puses, vēl eksistē pāriemiesošanās process, kad mēs pilnībā atstājam fizisko un ēterisko ķermeņus. Bet pārējie ķermeņi pagaidām eksistē. Izmiesošanās un jaunu ķermeņu būvēšanas process jums ir labi pazīstams. Vārdu sakot — eksistē pāriemiesošanās. Kas šeit notiek ar Dvēseli un Garu? Viņi pakāpeniski izbeidz savu darbību zemāku vibrāciju ķermeņos, pēc tam augstu vibrāciju ķermeņos. Kas paliek neaizskaramībā un tiek apsargāts neaizskaramībā? Pirmkārt, jūsu “mentālais” potenciāls.

Mentālais ķermenis vai potenciāls?

Es precīzi izvēlējos vārdu “potenciāls”. Un tas nav vienkārši MENTĀLAIS potenciāls. Tie ir mentālais, astrālais un ēteriskais potenciāli, trīs vienā. Trīsvienotais potenciāls. To var apzīmēt kā TRIATOMU, apvienojošu mentālo, astrālo un ēterisko potenciālus. Tas tādā sastrādātā aspektā, kāds ir pēc katra iemiesojuma, saglabājas īpašā telpā starp ceturto un piekto dimensijām. Šī pasaule jums ir pazīstama kā “Radīšanas Ala” – pēc Krajona vēstījumiem. Taču to ir piemēroti apzīmēt arī kā daļu no Planetārā Kristāliskā Režģa, kurš savienots ar enerģētiski-kristālisko struktūru “MELHISEDEKS”, kur glabājas visu ķermeņu biomatricas. Un te pienākas saprast, ka biomatricās glabājas informācija par fizisko ķermeni, bet trīsvienotajā potenciālā glabājas cilvēka mentālais, astrālais un ēteriskais plāni. Taču gan biomatrica, gan trīsvienotais potenciāls, triatoms, ietilpst enerģētiski-kristāliskajā struktūrā “MELHISEDEKS”, kaut arī dažādās tās daļās.

Līdz ar jauniem iemiesojumiem ap trīsvienoto potenciālu, kā ap magnētiskās pievilkšanās centru, veidojas jauni ķermeņi. Viņš ir izejas punkts, kurš dod impulsu, komandu jaunu fizisku (un ne tikai) ķermeņu būvēšanai – ņemot vērā karmiskās detaļas un uzslāņojumus, kā arī iemiesojuma programmas. Programmu, ar kuru cilvēks iet uz iemiesojumu, nosaka viņa Dvēsele, Gars, Augstākais “Es”. Tas ir viens process. Taču uz šīs planētas ir bijis un paliek iespējams iziešanas no fiziskā ķermeņa ar viņa transformāciju Somadhi stāvoklī process. Daži uzskata, ka pie tam eksistē svētlaimes stāvoklis. Uzdodu jautājumu: “Kam ir šīs svētlaimes stāvoklis? Šo svētlaimi izjūt tas ķermenis, kurš sēž alā?”

Daži domā, ka šo svētlaimi izjūt Dvēsele.

Bet, mani dārgie, Dvēsele savā būtībā vienmēr tiešā veidā ir saistīta ar savu Monādi. Tātad ar Dievu Tēvu-Māti. Un, ja jums termins “svētlaimes stāvoklis” ir kaut kāda robeža, kaut kāda savienošanās ar Vienoto virsotne, tad Dvēsele to izjūt vienmēr, pat ja viņa pie tam strādā kaut kādos ķermeņos. Nav svarīgi, kādos, pat arī dzīvnieku ķermeņos. Tāpēc ka Dvēsele pilnīgi eksistē tikai Monādiskajā plānā. Un tur viņai vienmēr ir svētlaime, neatkarīgi no tā, kādas formas viņa tālāk aktivizē uz šīs planētas. Ķermenis Somadhi stāvoklī – viņš nav miris, viņš ir potenciāli gatavs savai augšāmcelšanai. Tas ir fizisks ķermenis, kurā līdz noteiktai robežai ir nobremzēti visi fizioloģiskie procesi un dažās savās funkcijās paliek ēteriskais ķermenis, kurš realizē saikni ar Planētas Kristāliskās struktūras daļu. Tas nav ēteriskais ķermenis, kurš ir fiziskā ķermeņa daļa. Tas ir Gara/Dvēseles speciāli radīts ēteriskais ķermenis. Tieši caur šo ēterisko ķermeni Gars/Dvēsele uztur sakarus ar atstāto fizisko ķermeni. Citus sakarus uz šīs planētas pagaidām izdomāt nebija iespējams. Tagad kaut kas mainīsies un jau mainās. Un pat daudziem ķermeņiem, kuri atrodas Somadhi stāvoklī alās, bet precīzāk – speciālās planētas Zeme glabātuvēs, Mēs tagad veicam zināmu transformāciju, tāpēc ka jūsu struktūrā daudz kas mainās, un mums ir vienkārši nepieciešams (Mums nav citas izejas) izmainīt sakarus ar šiem ķermeņiem. Ja Augstākais “Es”, kā jums ir teicis Krajons, var vienlaicīgi apgarot 7 “daļas” uz Zemes, tad kāpēc katra cilvēka Augstākajam “Es” nevar būt vēl ķermenis speciālā glabātuvē Somadhi stāvoklī? Nekādu problēmu un nekādu ierobežojumu!

Tagad tu atgādini Man, ka pētnieks Ernsts Muldaševs ir nosaucis ķermeņus-somadhi par genofondu. Tas ir pareizi tikai pa daļai. Tā kā tas ir planētas, bet ne nākotnes cilvēces genofonds. “Vecais” genofonds tagad ir ne gluži piemērots jūsu nākotnes stāvoklim. Ne nejauši taču Mēs jums visu laiku sakām, ka mainās planētas daudzdimensionālais Genoms, mainās nākotnes cilvēces daudzdimensionālais Genoms. Viņš tagad sāk izkārtoties, un jūs visi šajā virzienā strādājat. Visi Projekti, kuros jūs tagad piedalāties un piedalīsieties nākotnē, ir vērsti uz jaunā daudzdimensionālā Genoma radīšanu. Nav svarīgi, ka kaut kādā projektā aktivizējas Lemūriešu Kristāli; kaut kādā tiek ievesti jaunā darba režīmā Programmējošie Kristāli. Jūs vēl daudz ko uzzināsiet. Un tas viss ir jaunā daudzdimensionālā Genoma būvēšanas elementi. Tāpēc uzskatīt ķermeņus, kas atrodas Somadhi stāvoklī, par cilvēces genofondu varētu tikai tajā gadījumā, ja pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ izmirtu visa cilvēce un vispār – visa dzīvība uz Zemes. Pieņemsim, kaut kāda globāla kosmiska katastrofa. Un arī tad diez vai Mēs pieņemtu lēmumu par dzīvības atjaunošanu uz tādas planētas ar vecajiem ķermeņiem.

Rodas pamatots jautājums: kādēļ tad speciālās glabātuvēs atrodas ČETRDIMENSIJU FIZISKIE ĶERMEŅI somadhi stāvoklī? Pie kam, kā jums zināms, pazemes Glabātuvēs ir cilvēku, kuri dzīvoja vēl pirmslemūriešu laikmetā, ķermeņi. Šis jautājums iegūst vēl lielāku aktualitāti sakarā ar to, ka mēs jums vēstām par ĶERMEŅA AUGŠĀMCELŠANU KĀ NĀKOTNES REALITĀTI. Kādēļ glabāt fiziskus ķermeņus somadhi stāvoklī, ja ir enerģētiski-kristāliskā struktūra “MELHISEDEKS”, ar kuras palīdzību var augšāmcelt, atjaunot jebkuru ķermeni, kurā Gars/Dvēsele ir mituši uz planētas?

Un, lūk, šeit ir ļoti svarīgs moments! FIZISKIE ĶERMEŅI SOMADHI STĀVOKLĪ EKSISTĒ JŪSU PASAULĒ NE TIKAI PRIEKŠ TĀ, LAI GARS/DVĒSELE NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ATGRIEZTOS VAJADZĪGAJĀ ĶERMENĪ UN IZPILDĪTU SAVU MISIJU. PATIESĪBĀ TAS NE REIZI VIEN IR NOTICIS. UN GARI IR IEMIESOJUŠIES ĶERMEŅOS-SOMADHI LIELĀ SKAITĀ, LAI DOTU JAUNAS DZĪVĪBAS ENERĢIJAS TĀM VAI CITĀM EVOLUCIONĒJOŠĀM DZĪVĀM RASĒM.

ĶERMEŅIEM-SOMADHI IR CITS SVARĪGS UZDEVUMS! TAS IR SVĒTS NOSLĒPUMS, PAR KURU IR PIENĀCIS LAIKS UZZINĀT JUMS, IEMIESOTIEM GAISMAS DARBINIEKIEM. ĶERMEŅI SOMADHI STĀVOKLĪ REALIZĒ ĪPAŠU ENERĢĒTISKU SAIKNI STARP DAŽĀDĀM CIVILIZĀCIJĀM. VIŅI PALĪDZ ENERĢĒTISKI SASAISTĪT TELPAS-LAIKA ČETRDIMENSIONALITĀTI PĒDĒJO 587 TŪKSTOŠU GADU LAIKĀ. ĶERMEŅI-SOMADHI SAISTA KOPĀ DAŽĀDU CIVILIZĀCIJU ENERĢĒTISKOS PAVEDIENUS. UN REZULTĀTĀ VEIDOJAS ĪPAŠA CIVILIZĀCIJU VIENOTĪBA.

Jūs jau lieliski sajūtat, ka Lemūrijas, Atlantīdas, Hiperborejas civilizācijas – tas viss ir JŪSU VIENOTĪBA. Gaismas Darbinieki jau sajūt pēdējo simts tūkstoš gadu TELPAS-LAIKA VIENOTĪBU. Taču ir vēl plašāka vienotība. Piemēram, Horajonijas un Arimoijas civilizācijas. Viņas arī ir vienotas ar jums. Un šo vienotību stiprina ķermeņi-somadhi.

Bez tam, caur ķermeņiem-somadhi realizē sakarus ar Zemi tie Gari/Dvēseles, kuri, izpildījuši šeit savu misiju, aizgāja no planētas un strādā citos Galaktikas stūrīšos, citās Visuma daļās. Un, lai cik “tālu un augstu” viņi neatrastos, VIŅI IR KLĀTESOŠI ŠEIT KĀ LIELĀ PLĀNA DALĪBNIEKI. Caur šiem ķermeņiem viņu enerģija atnāk uz Zemi. Un viņi tagad kopā ar jums vada SAGATAVOŠANĀS AUGŠUPCELŠANAI PROCESU. Ķermeņi-somadhi – tie ir sava veida portāli, caur kuriem ne tikai atnāk enerģija no Jūsu Partneriem Lielajā Eksperimentā, bet arī viņi paši no augstākajiem plāniem nāk, pateicoties šiem Portāliem, šurp, uz planētu, un aktīvi piedalās kopīgajā darbā.

Kad jūsu pasaules vibrācijas paaugstināsies tādā pakāpē, ka tā būs gatava Pārejai uz piecdimensionalitāti, četrdimensiju ķermeņi noteiktā etapā “sadalīsies atomos” un pārveidosies biomatricās, pārejot uz Planetārā Kristāliskā Režģa struktūru – “MELHISEDEKS”.

Kas attiecas uz dvēseli, tad viņa vienmēr ir Monādes fraktālis, ir saistīta ar viņu pastāvīgi. Nav nekādu šķēršļu saiknei ar Monādi, kura ir Vienota ar Tēvu-Māti. Nekādi attālumi lomu nespēlē, tāpēc ka Tēvs-Māte Vienotie – tas ir viss Kosmoss, tas ir Viņu ķermenis, tā ir Viņu izpausme, daļēja vai ne daļēja. Precīzāk sakot, kā Es teicu par Garu un Dvēseli. Tā ir pastāvīga dinamikas proporciju maiņa – var pat tā teikt. Pastāvīga aktivitātes un noteiktu uzdevumu, noteiktu programmu izpildīšanas proporciju maiņa. To ir grūti norobežot. Droši vien Mēs drīz radināsim jūs pie citas terminoloģijas, lai vecā pārstātu ierobežot jūsu apziņas paplašināšanos. Tāpēc norunājam tā. Termins “Somadhi stāvoklis” nosaka četrdimensiju fiziskā ķermeņa īpašu stāvokli, kad GARS/DVĒSELE un AUGSTĀKAIS “ES” uztur sakarus ar šo ķermeni, izmantojot viņu vienotībai ar to pasauli, kurā ķermenis atrodas. Un šī vienotība ar pasauli var izpausties gan kā Gara/Dvēseles potenciāla iemiesošanās ķermenī, gan kā īpašs portāls enerģiju pārvadīšanai. Šo pašu vienotību ar pasauli Gars var izmantot saziņai ar viņu un viņas iemītniekiem, atrodoties citās pasaulēs. Šajā gadījumā fiziskais ķermenis ir hologrammas-fraktāļa materiāla šķautne, kuru Monāde saglabā PASĪVU, turpinot aktīvi “atstaroties” citos Telpas-laika apjomos.

Izanalizējam – kas notiek ar cilvēka, ieejoša Somadhi stāvoklī, ķermeņiem? Fiziskā ķermeņa procesi maksimāli nobremzējas. Kāpēc šie ķermeņi atrodas speciālās pazemes glabātuvēs? Varat noprast, ka tādiem ķermeņiem ir vajadzīga zema temperatūra un īpaša aizsardzība. Tiek radīti apstākļi ķermeņa saglabāšanai. Procesi ir tik nobremzēti, ka tie nevar novest ne pie fiziskā ķermeņa dzīvības, ne nāves. Tiek uzturēta noteikta robeža starp dzīvību un nāvi. Šo procesu realizē īpašs ēteriskais ķermenis, par kuru Es teicu. Visas programmas fiziskā ķermeņa funkcionēšanas spējas nodrošināšanai atspoguļojas speciālajā ēteriskajā ķermenī. Viņš arī uztur sakarus ar Augstāko “Es”, Dvēseli, Garu.

Bet kas notiek ar citiem jums zināmajiem smalkajiem ķermeņiem? Šie ķermeņi aiziet, taču viņi nesadalās pakāpeniski, kā tas notiek pēc nāves. Šie ķermeņi arī atrodas savdabīgā Somadhi stāvoklī, un katrs – savā plānā. Astrālais ķermenis – Astrālajā Plānā. Mentālais ķermenis – Mentālajā Plānā un tā tālāk. Viņi ir it kā “izšķiroti” pa Plāniem. Es atkal lietoju zemes vārdu, kurš nes dalījumu. Patiesībā visi šie aspekti pa dimensijām un plāniem ir savstarpēji saistīti. Šo saikni uztur Augstākais “Es”, Dvēsele, Gars. Gars šeit kā dinamiskākā Dvēseles-Gara struktūra it kā izbeidz savu darbību, kaut arī potenciāli ir gatavs jebkurā brīdī ieslēgties. Bet Dvēsele ir it kā sadalīta starp stāviem, kaut gan Es atkal atgādinu jums, ka tās pašas Astrālās Pasaules apakšplāni savstarpēji iekļūst cits citā. Apstāsimies pie šī momenta. Cilvēka, kuru ir ieveduši Somadhi stāvoklī, astrālais ķermenis paceļas uz Astrālo Plānu, uz savu dzimteni. Uz tām dimensijām, kuras pēc viņa uzbūves – matērijas, vibrācijām, viņam atbilst. Jūs zināt, ka cilvēka astrālajā ķermenī ir klātesoša Astrālā Plāna dažādu apakšplānu matērija. Astrālais ķermenis it kā sadalās pa tām dimensijām, kurām viņš pieder pēc matērijas. Viņš ir gan vienots, gan nav vienots. Viņš ir gan sadalījies šo apakšplānu aspektos, gan nav sadalījies, tāpēc ka Dvēsele uztur, piesūcina to visu tādā stāvoklī. Viņš gan ir izjaukts, bet arī vienots – pateicoties Dvēselei. Varam nosaukt to par Dvēseles fragmentiem? Jā, varam. Taču viņi it kā ir sadalīti pa Astrālās Pasaules apakšplāniem. Šajā gadījumā, kad jūs aktivizējat Lemūriešu Kristālus, Glabātājiem-5 ir jāsavāc Dvēseles fragmenti pa dimensijām. Taču tas arī ir saistīts ar Astrālās Pasaules apakšplāniem. No vienas puses, Man ir grūti jums, pieradušiem domāt dualitātē, to izstāstīt. No otrs puses, Man ļoti gribas aizvest jūs no lineāriem spriedumiem.

Lemūriešu Kristālu Somadhi stāvoklis – šeit runa ir par cilvēkiem-Kristāliem, kuri ieradušies no Sīriusa. Šiem cilvēkiem nebija zemiešu blīvo ķermeņu. Viņiem bija kristāliskie ķermeņi. Taču tie nebija planētas Zeme blīvie kristāli. Zemes kristāli, kuriem ir blīvi ķermeņi, patiesībā ir blīvi tikai nelielā apjomā. Pamata struktūra viņiem ir gaismas struktūra. Un Krajons jums ir teicis, ka visi Kristāli iziet apskaidrošanos. Pat viņu blīvā struktūra kļūst smalkāka. Kristālu struktūra sāk mirdzēt un it kā kļūst caurspīdīga. Tāpēc kristāliskajiem cilvēkiem bija struktūra, kura nebija līdzīga zemiešu ķermeņiem. Taču viņi bija daudzdimensionāli. Viņiem arī ir Gars, Dvēsele un savs Augstākais “Es”. Viņi atnāca uz planētu ļoti svarīgas misijas izpildīšanai, un viņu misijas pirmās daļas būtība bija, lai ieietu Somadhi stāvoklī uz ļoti ilgiem, ilgiem laikiem ČETRDIMENSIONALITĀTES LĪMENĪ – priekš tā, lai pēc tam, būdami ar zemiešu palīdzību izvesti no šī stāvokļa, palīdzētu planētai viņas globālā pārkārtošanā un Augšupcelšanā.

Man jāsaka, ka palīdzības Augšupcelšanā funkcija – tā nav vienīgā Lemūriešu Kristālu funkcija. Viņa ir tā aktīva daļa, ko dzemdina jūsu jaunais daudzdimensionālais Genoms. Un pie šīs ļoti svarīgās tēmas mēs vēl ne reizi vien atgriezīsimies.

2012. gada septembris-oktobris

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 2. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email