Магниты Духа

VARGUSS LAERTS, SĪRIUSA Gaišzilās Rozes Ordeņa Augstākais Priesteris caur Sergeju Kanaševski

LAERTU MISIJA,
jeb par to, kāpēc neviens nenovērsa meteorīta “Armagedons” krišanu

Sveicināti, Gaismas Darbinieki! Sveicu jūs lielā galaktiskā Laertu Dienesta kolektīva vārdā. Daudzi no jums, mūsu dārgie, ir Laerti, kuri iemiesojušies šajā telpas-laika sektorā ļoti svarīgu uzdevumu izpildei. Uzdevumi Laertiem mēdz būt dažādi, taču mērķis vienmēr ir viens – TELPAS-LAIKA HARMONIZĀCIJA. Pasauļu, dažādu realitāšu harmonizācija – lūk, tā misija, kuru mēs izpildām uz dažādām planētām, dažādos mūsu galaktikas “Piena Ceļš” stūrīšos.
Man ir uzdots sniegt jums daļu informācijas, kura saistīta ar meteorīta krišanu uz Dienvidu Urāla teritoriju. Šo meteorītu mēs nosaucām par “Armagedonu”. Kāpēc? Domāju, drīz uzzināsiet. Bet pagaidām es atbildēšu uz tiem jautājumiem, kuri radušies daudziem Gaismas Darbiniekiem pēc notikušā: “Kāpēc Gaismas Spēki nenovērsa katastrofu, kuru izsauca meteorīta krišana Čeļabinskas apgabalā? Kāpēc debesu ķermenis netika iznīcināts pilnībā vēl līdz ieiešanai Saules Sistēmā? Un, ja Gaismas Ģimene nespēja novērst meteorīta krišanu, tad kāpēc nebrīdināja par tuvojošos katastrofu Gaismas Darbiniekus – ņemot vērā, ka tagad ir ne mazums kontaktējošo (čeneleru), kuri spēj pieņemt tamlīdzīgu informāciju?”
Taču pirms pārejam pie jūs interesējošās tēmas, pastāstīšu par pašreizējo lietu stāvokli jūsu Telpas-Laika Kontinuumā (TLK), par to Telpas-Laika intervālu, kuru jūs tagad DZĪVOJAT.
Gaismas Radītāji! Jūs pieaugat, kļūstat viedāki, un jums ir laiks paplašināt savu priekšstatu par Telpu-Laiku, iepazīt viņa attīstības likumus.
1991. gadā Gaismas Ģimene pavēstīja par portāla “Vienpadsmit-Vienpadsmit” atvēršanu. Gandrīz visi Gaismas Darbinieki tā vai citādi ir “saskārušies” ar šo skaitļu kodu. Redzējuši “11:11” pulkstenī, sadzīves ierīcēs, un pat – sapnī. Portāls “vienpadsmit-vienpadsmit” ir daudzfunkcionāls, daudzdimensionāls telpas-laika Portāls. Viņš ir paredzēts dažādiem mērķiem. Tagad mēs, Laerti, pavēstām jums tikai par vienu viņa uzdevumu. Tā ir DAŽĀDU REALITĀŠU APVIENOŠANA VIENĀ REALITĀTĒ. Jums pienākas zināt, ka jūsu TLK eksistē kādi īpaši fragmenti, katru no kuriem var apzīmēt kā TELPAS-LAIKA KLASTERI* (tālāk – vienkārši “Klasteris”).
TAMLĪDZĪGI KLASTERI IR SALĪDZINOŠI NEATKARĪGI TELPAS-LAIKA ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS NESĒJI, organizējoši telpas-laika kontinuumu esamību pēc vairākiem parametriem. Šo Klasteru struktūra ir diezgan sarežģīta, mēs ar jums pagaidām apskatīsim vienkāršotu shēmu.
Katrs jūsu TLK KLASTERIS SASTĀV NO VIENPADSMIT REALITĀTĒM, kuras nosacīti var nosaukt par PARALĒLAJĀM REALITĀTĒM. Visas šīs realitātes ir VARBŪTĪGAS REALITĀTES zināmā attīstības etapā. Taču katra Realitāte ir pilntiesīga realitāte. Attīstības laikā visām Realitātēm ir sava autonomija, neatkarība, taču vienlaicīgi ir mijiedarbības, mijietekmes momenti. Telpas-laika Klasterī nav Realitāšu pilnas izolētības, viņas mijiedarbojas! Toties pašam Klasterim piemīt ievērojama autonomitāte attiecībā pret citiem jūsu Telpas-Laika Kontinuuma klasteriem.
Jūsu pasaule pēdējo simts tūkstoš gadu garumā, no Lemūrijas laikiem, bija vienas no 11 Realitātēm daļa. Ar ko Realitātes Klasterī ir līdzīgas un ar ko atšķiras? Piederība vienam Klasterim paredz daudzu Realitātes telpas-laika raksturojumu līdzību. Telpas un laika organizācija Klastera Realitātēs ir gandrīz vienāda. Bez tam visām Klastera Realitātēm ir vienāds pamata Telpas-Laika Viļņa garums.
Parādīsim vilni shēmā. Pieņemsim, ka šī viļņa garums ir vienāds vienai nosacītajai vienībai (shēmā – vienam centimetram).

Visiem Klastera viļņiem ir vienāds viļņa garums, taču dažāds viļņa augstums. Klastera katra nākošā viļņa augstums ir par vienu vienību lielāks kā iepriekšējam. Tādejādi mēs varam Klastera viļņus apzīmēt ar skaitļiem (pirmais skaitlis – viļņa garums, otrais skaitlis – viļņa augstums):1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11.

Protams, ka telpas-laika Viļņiem ir daudz citu raksturojumu. Mēs dodam jums tikai vienkāršotu shēmu, lai jūs varētu gūt priekšstatu par notikumu attīstības vispārējiem procesiem jūsu telpas-laika Klasterī. Telpas-laika Vilnis netiek mērīts centimetros vai citos jums zināmos mēros. Telpas-laika Viļņu mērvienības vienlaicīgi ir ļoti mazas un ļoti lielas. Viņu izmērs atrodas aiz tās pasaules robežas, kuru jūs esat apzīmējuši kā nanopasauli.
Un tā, vienpadsmit Realitātes veido Telpas-Laika Klasteri, kuru apzīmēsim SFĒRAS veidā, bet plaknes shēmā – aploces veidā, iekšā ievietosim 11 viļņus, simbolizējošus 11 Realitātes. Aploces centrā ir neliels aplis, kurš apzīmē Nulles Punktu, par kuru jums jau ir priekšstats.
Kad viļņi sfērā aiziet līdz Nulles Punktam, SĀKAS REALITĀŠU KONVERĢENCES PROCESS, APVIENOŠANAS VIENĀ REALITĀTĒ PROCESS.
1991. gada janvārī atvērās Portāls jūsu telpas-laika Klastera Nulles Punktā. Un tas ir viens no Portāla “Vienpadsmit-Vienpadsmit” Aspektiem. Pievērsiet uzmanību, ka mēs starp skaitļiem “11” ievietojam “DOMU ZĪMI“ (“11–11”), nevis daudziem pierastāko kolu (“11:11”). Šajā gadījumā “DOMU ZĪME” uzstājas kā APVIENOTĀS REALITĀTES KORIDORA SIMBOLS, kurā tagad atrodaties jūs, jūsu pasaule. Tas ir īpašs telpas-laika koridors – koridors Realitātei, kura ir Klastera VISU 11 realitāšu KVANTU APVIENOJUMS. VISI VIENPADSMIT VIĻŅI IR APVIENOJUŠIES VIENĀ VILNĪ! Katra varbūtīgā realitāte bija varbūtīga tikai līdz ieiešanai Nulles Punktā un līdz Apvienotās Realitātes sākuma momentam.
Apvienotās Realitātes Koridora veidošanās procesu arī attēlojam shēmā.
Līdz Realitāšu apvienošanai katra no tām bija varbūtīga tikai attiecībā cita pret citu. Katras realitātes pasaules attīstījās kā pilntiesīgas pasaules ar pilnām tiesībām uz nākotni. Priekš tām to realitāte bija vienīgā!

1991. gada janvārī ne tikai atvērās Nulles Punkta Portāls jūsu Klasterī, bet sākās arī 11 Realitāšu apvienošanās process. 2012. gada februārī jūsu Realitāte iegāja Nulles Punktā, sāka iziet Apvienotās Realitātes Koridoru. Pie tam jums, mūsu dārgie, ir svarīgi zināt, ka jūsu Realitāte eksistēja uz pamata telpas-laika viļņa, kuru var apzīmēt kā 1-3 (viļņa garums – viena vienība, viļņa augstums – trīs vienības). Un, lūk, jums svarīgs jaunums: tieši jūsu Realitāte 1-3 kļuva par bāzi visu pārējo desmit realitāšu apvienošanai.
Sākumā tika realizēts Realitāšu viļņu raksturojumu KOHERENCES (saskaņošanas) process, bet pēc tam notika to Apvienošanās – iziešanas caur Nulles Punktu laikā. Šajā gadījumā par tādu Nulles Punktu uzstājās īpašais Portāls “Vienpadsmit-Vienpadsmit”. Rezultātā – visas jūsu telpas-laika Klastera Realitātes pārkārtojās uz vilni 1-3. Jūs, jūsu Realitāte kļuvāt par REALITĀŠU APVIENOŠANAS CENTRU. Šis process īpaši aktīvi sāka attīstīties 2012. gada pavasarī un vasarā, kad Gaismas Darbinieki sāka strādāt ar Programmējošajiem Kristāliem. Šie Kristāli tieši arī palīdzēja Klastera 11 Realitāšu apvienošanas Vienotajā realitātē procesam.
Pēc Nulles Punkta iziešanas Apvienotā realitāte kvantiski savienoja visu citu Realitāšu pieredzi. Pie tam daļa “nevajadzīgās” pieredzes tika arhivēta un novietota Ai-Ka-Ši (Akaši) Hronikās. Daži no jums piedalījās šajā Gaismas darbā kā zemes personības, bet Augstāko “Es” līmenī radīja visi planētas cilvēki. Klastera Realitāšu galīgā Konverģence (apvienošana, sakrišana) notika 2012. gada 22.-31. decembrī.
Un tā, jūsu Realitāte ir pamats visām telpas-laika Klastera Realitātēm. Tā ir 11 Realitāšu kvantiskās apvienošanas rezultāts. Taču tas nenozīmē, ka jūsu Realitāte ir pati labākā no notikumu attīstības redzes viedokļa vai ka viņa ir izgājusi uz pašu augstāko vibrāciju raksturojumu līmeni. Patiesībā jūsu Realitāte ir izgājusi uz to rādītāju līmeni, pie kura spēja ietvert gan zemākas, gan augstākas vibrāciju Realitātes.
Sniegšu piemēru: Augstāku vibrāciju Realitātēs ne tikai nenotika Trešais pasaules karš, bet uz 2012. gadu cilvēce jau pilnībā atteicās no kariem kā konfliktu atrisināšanas paņēmiena. Sliktākajā (zemu vibrāciju) Realitātē pasaules karš uznīcināja visu dzīvo uz planētas. Taču tagad šis Realitāšu attīstības etaps Klasterī ir pabeigts. Un visas 11 Realitātēs ir savienotas vienā. Mēs ar jums nepārvadām caur Nulles punktu tikai labāko pieredzi. Mēs pārvadām VISU pieredzi. Cita lieta, ka lielāko daļu negatīvās pieredzes vairs neņemam uz Apvienotās Realitātes Koridoru. Taču ir attīstības likumsakarība, saskaņā ar kuru mēs nevaram atteikties no visas tās pieredzes, kuru jūs uzskatāt par negatīvu. Citādi evolūcijas un garīgās izaugsmes process būs vienkāršots. Bet tas var negatīvi ietekmēt Klastera sekojošos variantus (jūsu Nākotnē). Tāpēc Apvienotās Realitātes Koridorā ir notikumi, kuros savu enerģētisko potenciālu ir ienesušas VISAS REALITĀTES. Sekojoši, tās nevar nodzēst, aizvākt no Apvienotās Realitātes pieredzes. Tādiem notikumiem pieder DEBESU ĶERMEŅA KRIŠANA UZ DIENVIDU URĀLA TERITORIJU, kuras rezultātā dažās Realitātēs notika planetāras katastrofas un novirzījās Zemeslodes ass slīpuma leņķis. Citās Realitātēs tas nenotika, taču meteorīta krišanas fakts ir visās Realitātēs.
Rezultātā jūs dabūjāt situāciju ar “Armagedona” krišanu – kā augli, jūsu telpas-laika Klastera 11 Realitāšu izaudzētu. Taču ir svarīgi saprast: 10 realitātēs “Armagedona” krišana notika LĪDZ IEIEŠANAI NULLES PUNKTĀ, bet jūsu Realitātē – jau pēc ieiešanas. Tāpēc ka jūsu Realitāte – tā jau ir Apvienotā Realitāte, kurā ir savas attīstības likumsakarības. Viena no likumsakarībām ir SCENĀRIJA ATTĪSTĪBAS PĒC SLIKTĀKĀ NO VARIANTIEM IESPĒJAS NEESAMĪBA. SLIKTĀKAIS VARIANTS IR TAS, KURŠ PĀRTRAUC REALITĀTES NOTIKUMU ATTĪSTĪBU.
METEORĪTA “ARMAGEDONS” KRIŠANA IR NOZĪMĪGS, MEZGLA PUNKTS, ienests Apvienotās Realitātes Koridorā ar īpašu mērķi, par kuru jums vēl stāv priekšā uzzināt. Notikušās kataklizmas līmenis pēc meteorīta krišanas ir mūsu kopīgā Darba rezultāts uz ŠĪ DIEVIŠĶĀS RADĪŠANAS VIĻŅA. Taču izpaudīsies arī citi Radīšanas Viļņi, kad atkal varēs atgriezties un turpināt jaunradi tā telpas-laika Klastera HARMONIZĀCIJĀ, par kuru tagad jums stāstu.
Katrs Radīšanas Vilnis – tie ir Radīšanas Enerģijas Dievišķie Impulsi, kurus izstaro šī Visuma Dievs-Radītājs. Un ar katru Impulsu Visums arvien vairāk harmonizējas. Laertu Misija ir piedalīties šajā harmonizācijā – LAERTIZĒT visus Telpas-Laika Kontinuuma Klasterus. Bet viņu ir bezgalīgs skaits. Tāpēc arī mūsu jaunrade ir bezgalīga. Taču ir svarīgi zināt, ka izdziedinātie Klasteri sāk kvantiski dziedināt citus Klasterus, īstenojot TLK izdziedināšanu un harmonizējot visu Visumu.
Un tā, uz šī Radīšanas Viļņa jūsu Klastera vienpadsmit Realitātes sekmīgi iegāja Nulles Punktā, apvienojās, tagad attīstība norit APVIENOTĀS REALITĀTES KORIDORĀ. Šī Realitāte savā pieredzē ietver labāko attīstības variantu, bet ir arī sliktākais attīstības variants. Taču tas nevar realizēties Apvienotās Realitātes Koridorā, tāpēc ka eksistē tamlīdzīgu telpas-laika intervālu iziešanas likumsakarība. Pēc iziešanas caur Nulles Punktu tādā koridorā tiek radīti apstākļi, kuri NODROŠINA OBLIGĀTU REALITĀTES EKSISTENCI un TĀS IEIEŠANU NĀKOŠAJĀ NULLES PUNKTĀ, aiz kura atkal sāksies 11 atsevišķu realitāšu eksistence, bet jau citos telpas-laika attīstības apstākļos, jaunā evolūcijas vijumā. Shēmā to var apzīmēt kā divas sfēras, apvienotas ar vienotu telpas-laika koridoru (4. zīm.)

Jūsu civilizācija kā Apvienotās Realitātes daļa vairs, piemēram, NEVAR pārtraukt savu eksistenci pasaules kara vai jebkādas globālas katastrofas rezultātā. Jūsu civilizācijai ir nodrošināta eksistence un attīstība.
Likumsakarīgs jautājums: kas notika ar citām 11 Realitātēm? Vai tās pārtrauca savu eksistenci? Atbilde: nē! Tās eksistē režīmā “šeit un tagad”, un katrai no tām ir sava unikāla pieredze telpā-laikā un savas potenciālas iespējas uz dažādiem Radīšanas Viļņiem. Taču tā ir atsevišķa tēma, un tā iziet ārpus mūsu šīsdienas sarunas ietvariem.
Un tā, jūsu Realitātei, jūsu cilvēku civilizācijai ir nodrošināta eksistence līdz IEIEŠANAI NĀKOŠAJĀ NULLES PUNKTĀ un līdz kārtējai evolucionārajai Klastera transformācijai. Tā ir viena, bet ne vienīgā Apvienotās Realitātes Koridora iziešanas īpatnība. Cita īpatnība ir daudzkārtīga iespēju pastiprināšanās garīgajai jaunradei, jaunas dzīves, Jaunu Realitāšu radīšanai. JŪSU GAISMAS NESĒJU, TELPAS-LAIKA MEISTARU SPĒJAS TAGAD IR PIEAUGUŠAS DAUDZKĀRTĪGI UN TURPINA AUGT – samērā ar tālāko iedziļināšanos Apvienotās Realitātes Koridorā.
Jā, mūsu dārgie, jums ir nodrošinātas eksistence un attīstība. Jums pat ir NODROŠINĀTA HARMONIJA – kā galarezultāts. Taču jums paliek izvēles tiesības, izvēles brīvība. Jums tagad nav vienīgi izvēles tiesības PĀRTRAUKT SAVU EKSISTENCI. Taču Apvienotās Realitātes Koridorā ir PASTIPRINĀTAS VISAS JŪSU SPĒJAS. TAS IR, JŪS SPĒJAT RADĪT HARMONIJU, BET SPĒJAT RADĪT ARĪ HAOSU, DISHARMONIJU. UN TAGAD VISPIRMS NO JUMS, GAISMAS DARBINIEKIEM, KAS ESAT PAMODUŠIES, IR ATKARĪGS TAS, CIK ĀTRI JŪS RADĪSIET HARMONIJU, PAEJOT GARĀM ILGA NEKOMFORTABLA HAOSA CEĻAM.
Apvienotās realitātes apstākļos liela loma ir kolektīvajai apziņai. Tāpēc jūs, cilvēces Garīgais Avangards, radot savas Apziņas Harmoniju kvantiski smalkajā plānā, varat radīt arī VISAS CILVĒCES KOLEKTĪVĀS APZIŅAS DIEVIŠĶĪBU – ar savu Augstāko “Es” palīdzību, ar savu planetāro, galaktisko un visuma Skolotāju palīdzību. Harmonija Apvienotajā Realitātē var tikt cilvēku sabiedrības mazas daļas atnesta. Jums, Gaismas radītāji, ir tādas tiesības – kā Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules. Un jūs kā īsteni Laerti, esat aicināti izmantot CILVĒCES APZIŅAS HARMONIZĀCIJAS tiesības.
Un tā, meteorīta krišana Dienvidu Urāla rajonā – tā ir realizācija notikumam, kurš kļuva par visu jūsu telpas-laika Klastera Realitāšu faktu. Tas ir tas apvienotais kvantu potenciāls, kuram neizbēgami bija jāizpaužas jūsu realitātē. Un tas ir mūsu jaunrades līmeņa atspoguļojums uz šī Radīšanas Viļņa. No meteorīta “Armagedons” krišanas izvairīties nevarēja, tāpēc tā kļuva par APVIENOTĀS REALITĀTES FAKTU. Šis notikums – TAS IR ĪPAŠS telpas-laika mezgls, kurš sasaista visas jūsu Klastera realitātes, atspoguļojot attīstības likumsakarības telpas-laika apstākļos, līdzīgos jūsējiem.
Paliek ļoti svarīgs jautājums, kuru uzdeva iemiesotie Gaismas Darbinieki: “Kāpēc Gaismas Ģimene nebrīdināja par meteorīta krišanu?”
Bet, mūsu dārgie, pievērsiet uzmanību, ka šajā jūsu attīstības etapā VISI SABIEDRISKI NOZĪMĪGIE PAREĢOJUMI PRAKTISKI NAV PIEPILDĪJUŠIES. Apvienotās Realitātes Koridors paredz daudz lielāku attīstības variantu skaitu kā jebkura atsevišķi ņemta realitāte. Tagad iespējams pareģot tikai īpašus, mezgla momentus, kuri ierakstīti Ai-Ka-Ši (Akaši) hronikās iepriekšējā Radīšanas Viļņa līmenī. To nav tik daudz. Kaut arī Meteorīta “Armagedons” krišana ir tieši tāds notikums. Un to varēja pareģot. Taču sabiedriski nozīmīgu nākotnes notikumu pareģošana Apvienotās Realitātes Koridorā notiek tikai īpašos gadījumos, kad tas ir Galaktiskās Garīgās Vadības sankcionēts. Pretējā gadījumā jūsu jaunrades brīvība Apvienotās Realitātes Koridorā pārstāj būt brīva, UN JŪSU ATTĪSTĪBA KĻŪST PAR VADĪTU ATTĪSTĪBU, NEVIS PAR PAMODUŠOS DIEVU-RADĪTĀJU JAUNRADI.
Mūsu dārgie! Vai jūs spējat iedomāties, ka viens no jūsu uzdevumiem ir… prasmes nojaust nākotni un mainīt to attīstība? Un tad priekšplānā izvirzās tieši NĀKOTNES NOJAUŠANA UN PRASME VADĪT NĀKOTNES REALITĀTI. Tas, kā jums trūka atsevišķās Realitātēs, tagad IZAUG JŪSOS KĀ DIEVIŠĶU SPĒJU SĒKLAS. Jūs vairs nevienam nav jāved pie rokas un jāsaka: “Notiks tas, tāpēc ka nepieciešams izdarīt to!” JŪS TAČU SPĒJAT, UZMINOT NĀKOTNI, VEIKT PASĀKUMUS REALITĀTES HARMONIZĀCIJAI. TĀS IR JŪSU DABISKĀS, DIEVIŠĶĀS SPĒJAS, KURAS JŪS TAGAD VARAT ATGRIEZT UN IZMANTOT!
Tāpēc jums, dārgie Gaismas Darbinieki, ir laiks ņemt atbildību uz saviem “Es” par to, kas notiek jūsu pasaulē. Vai nu jūs esat Dieva daļas vārdos, vai arī jūs esat Dievi-Radītāji darbā. Vai nu jūs turpināt cerēt uz Dieviem, vai arī paši kļūstat par viņiem un harmonizējat savu realitāti, audzējot savas Dievišķās Spējas, arvien vairāk apvienojoties ar saviem Augstākajiem “Es”. Cita izvēle jums tagad nav dota, ja jūs esat nodomājuši radīt Harmoniju, nevis Haosu.
Iešana pa Apvienotās Realitātes Koridoru – tās ir unikālas iespējas Gaismas radītāju evolucionārai attīstībai. Jūs visi ieradāties šeit, uz šo planētu, uz šo Telpas-Laika Kontinuuma punktu pirmām kārtām tādēļ, lai IZMANTOTU ŠĪS UNIKĀLĀS IESPĒJAS tieši Apvienotās Realitātes Koridorā – tajos apstākļos, kuri tagad ir radīti uz planētas Zeme. Jūsu uzdevums ir izpaust, attīstīt Realitāšu Radītāju Dievišķās Spējas. Jūsu misija ir RADĪT DZĪVES HARMONIJU IEŠANAS PA APVIENOTĀS REALITĀTES KORIDORU LAIKĀ. UN JŪS VARAT TO IZDARĪT PAŠI – ar mūsu, galaktisko Laertu, palīdzību. Tāpēc ka jūs – tie esam mēs. Mēs esam Vienotība. Un mūsu spēkos ir radīt gan galaktisko, gan visuma Harmoniju.
MŪSU DEVĪZE:
“TELPAS-LAIKA HARMONIJA IR MŪSU SIRDĪS!”
UN TAS PATIESI IR TĀ!
Jūsu Varguss Laerts.
28.02.2013 g.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 2. numurs.
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email