Магниты Духа

EL MORIJA caur Sergeju Kanaševski KĀ PARĀDĪJĀS “ARMAGEDONS”

Kas patiesībā notika Kosmosā un Dienvidu Urāla debesīs.

Sveicināti, mani dārgie brāļi un māsas!
Turpinu tēmu, veltītu meteorītam “Armagedons”.
Varguss Laerts paskaidroja jums, kāpēc nevarēja izvairīties no šī notikuma. Es atbildēšu uz jautājumiem, kuri interesēja un turpina interesēt Gaismas Darbiniekus: “KAS PATIESĪBĀ NOTIKA?”, “VAI METEORĪTA KRIŠANAS PROCESĀ BIJA NOTURĒŠANAS SPĒKU IEJAUKŠANĀS?”, “VAI PATIEŠĀM NOTIKA AŠTARA ŠERANA FLOTES GAISMAS KUĢU SADURSME AR PRETOJOŠOS SPĒKU KUĢIEM?”
2013. gada 15. februārī Čeļabinskas apgabalā notika debesu ķermeņa, kuru nosauca par meteorītu, krišana. Kas ir meteorīts – no jūsu zinātnes viedokļa? Tas ir kosmiskas izcelsmes ķermenis, kurš nokritis uz liela debesu objekta virsmas. Šajā gadījumā meteorīts, kuru jūs nosaucāt par “ARMAGEDONU” patiešām ir KOSMISKAS IZCELSMES ĶERMENIS, kurš nokrita uz jūsu planētas virsmas. Un to var nosaukt par meteorītu.
Bet vai šim kosmiskās izcelsmes ķermenim bija arī kādas īpatnības? Jā!
PIRMĀ īpatnība ir tā, ka meteorīts “Armagedons” ir atliekas no MILZĪGA KOSMISKA ĶERMEŅA, kuram bija potenciāla iespēja gandrīz pilnībā nokrist uz Zemi. Sākotnēji ķermenis sastāvēja no kosmiskas izcelsmes cietām un gāzveidīgām vielām.
OTRĀ īpatnība ir tā, ka uz kosmisko ķermeni patiešām tika veikta iedarbība no Aštara Šerana Flotes Gaismas Kuģu puses. Pie kam – NEVIS VIENA IEDARBĪBA, bet DIVAS. Pirmā iedarbība – ārpus Saules Sistēmas robežām. Otrā – Zemes atmosfērā.
TREŠĀ īpatnība ir tā, ka uz meteorītu tika veikta iedarbība no to spēku puses, kurus tagad ir pieņemts dēvēt par Noturēšanas Spēkiem.
Atjaunosim notikumu hronoloģiju, kuru neapgaismoja oficiālie Zemes masu informācijas līdzekļi.
Milzīgā kosmiskā ķermeņa, kurš vēlāk kļuva par meteorītu “Armagedons”, tuvošanās Saules Sistēmas robežām laikā Aštara Šerana Flotes Gaismas Kuģi ar speciālu augstfrekvences staru palīdzību neitralizēja vairāk kā 99,9 procentus no tā kopējā apjoma. Tas, kas palika pāri no debesu ķermeņa, bija vēl pietiekami liels asteroīds (vēlāk astronomu apzīmēts kā asteroīds 2012 DA 14. Tuvojoties Zemei, tā izmērs sasniedza apmēram 45 metrus diametrā – redakcijas piezīme), kurš ienāca Saules Sistēmā, bet pagāja garām Zemes tuvumā, vairāk kā 27-ņu tūkstošu kilometru attālumā. Lielais asteroīds, kuru atrada astronomi, un Dienvidu Urāla rajonā nokritušais meteorīts agrāk bija tā paša milzīgā kosmiskā ķermeņa daļa.
Kopā ar asteroīdu Zemes virzienā virzījās lielas un mazas atlūzas, noturētas vienotā enerģētiskā laukā. Vēlāk no šī lauka tika MĀKSLĪGI ATDALĪTA VIENA NO ATLŪZĀM (NĀKOŠAIS METEORĪTS) UN AR PAĀTRINĀJUMU PAVĒRSTA UZ ZEMES PUSI. Tieši šī atlūza tad arī ienāca Zemes atmosfērā Dienvidu Urāla debesīs.
Šeit piedāvāju pārtraukt notikumu hronoloģiju, lai sīkāk paskaidrotu, kas tieši notika. Uz kosmisko ķermeni tika veikta to Noturēšanas Spēku iedarbība, kuri sen un cieši kontrolē četrdimensionalitātes cilvēku civilizāciju, praktiski neziņojot cilvēkiem par savu klātbūtni. Viņi prasmīgi ir vadījuši un turpina vadīt MKS-matricu (globālo mākslīgi-komunikatīvo sistēmu), robotizētās būtības, planētas tumšo valdību un dažas ārpuszemes civilizācijas, kurām agrāk bija pieeja Zemei, bet tagad, būdamas aizvāktas no mūsu planētas, turpina telepātiskus kontaktus ar cilvēkiem. Tās ir augsti saprātīgas, augsti intelektuālas būtnes, kuras pārstāv APVIENOTO CIVILIZĀCIJU TĪKLU ORIONA ZVAIGŽŅU SISTĒMĀS. Viņi ir zināmi mums, Augšupceltajiem Skolotājiem, Zemes Garīgajai vadībai, kā PONOKTEONA civilizāciju pārstāvji. PONOKTEONA sastāvā ietilpst daudz civilizāciju, dzīvojošu ne tikai uz dažādām planētām, bet arī dažādās zvaigžņu sistēmās. Viņu ķermeņi ir atšķirīgi, viņu mitināšanās dimensijas arī ir atšķirīgas. Ponokteona pārstāvjus apvieno tas, ka viņiem ir VIENOTS VADĪBAS CENTRS un VIENOTA ĢENĒTIKA, kurai pie ārējo formu atšķirības ir viena sakne-pamats. Šī sakne-pamats NODROŠINA VIŅIEM FIZISKO MATERIĀLO ĶERMEŅU NEMIRSTĪBU (runa iet par ceturtās, piektās un sestās dimensiju matēriju). Taču pie tam Ponokteona pārstāvjiem – visās daudzajās civilizācijās! – NAV TĀDA JĒDZIENA KĀ BĒRNU DZIMSTĪBA. Viņi var ražot tikai biorobotus, taču nevar turpināt savu dzimtu. Bet galvenais – Ponokteona pārstāvji ir ļoti atrauti no saviem Augstākajiem “Es”. Viņu Augstāko “Es” NAV ŠAJĀ VISUMĀ! Lūdzu nebrīnīties – kas tāds tiešām ir iespējams. Augsti intelektuālajam PONOKTEONAM trūkst savas DIEVIŠĶĀS KOMPONENTES. VIŅI IR VARENI, VIŅI IR NEMIRSTĪGI, TAČU VIŅI – NAV DIEVI! Viņi nevar radīt jaunas realitātes kā Jūs, viņi nespēj dzemdināt jaunas dzīvības! Viņi spēj tikai nodrošināt savu eksistenci UZ TO VAI CITU ENERĢĒTISKU AVOTU RĒĶINA.
KARDINĀLO PĀRMAIŅU UZ PLANĒTAS ZEME rezultātā Ponokteona vadība zaudēja pieeju dažiem svarīgiem ENERĢĒTISKI-KRISTĀLISKIEM AVOTIEM. Šie avoti atrodas uz mūsu planētas. Tāda situācija ir salīdzināma ar materiālās enerģijas iegūšanas galveno kanālu zaudējumu jūsu pasaulē. Vienkārši iedomājieties, ka uz vienu no valstīm ir pārtrūkusi, piemēram, naftas pieeja pa tā saukto “naftas cauruli”. Atbilstoši, šī valsts veiks visus pasākumus, lai naftas piegādes atjaunotos.
Līdzīgus pasākumus veic Ponokteona pārstāvji attiecībā pret planētu Zeme. Viņi nevar iedarboties ar rupju spēku, ekspansiju, tāpēc ka tamlīdzīgi mēģinājumi ir lemti neveiksmei. Galaktiskā Gaismas Ģimene vienkārši neatļaus rupju iejaukšanos Eksperimenta gaitā. Tai pat laikā Ponokteona pārstāvji ir mūsu PARTNERI Lielajā Eksperimentā, viņi ne reizi vien tika piesaistīti PRETIMSTĀVOŠĀS PUSES LOMAI. Vēl vairāk, viņi ir GALVENIE KOORDINATORI PRETIMSTĀVOŠAJIEM SPĒKIEM – tiem spēkiem, kuri tagad saucas par Noturēšanas Spēkiem.
Tieši Ponokteona pārstāvji veica MĀKSLĪGU IEDARBĪBU uz asteroīdu, par kuru runājam. Lūk, kāpēc daži Gaismas Darbinieki sajuta, ka meteorīta krišanā IR “KAUT KAS TEHNOGĒNS”, NE NO DABAS. Kad asteroīds jau atradās netālu no Jupitera orbītas, Ponokteona pārstāvji, ATRODOTIES ĀRPUS SAULES SISTĒMAS, izmantojot TEHNISKUS PORTĀLUS STARP DIMENSIJĀM, izmantojot savus augsti tehnoloģiskos zinātniskos sasniegumus, ĶĒRĀS PIE MĒĢINĀJUMA PAĀTRINĀT UN PAVĒRST VISU ASTEROĪDU UZ RAJONU, kurš jums ir pazīstams kā Arkaims. Taču visu asteroīdu Ponokteonam pārorientēt neizdevās. No asteroīda lauka atdalījās TIKAI VIENA salīdzinoši neliela atlūza, kura vēlāk parādījās planētas debesīs.
Var domāt, ka Ponokteona mērķis bija situācijas disharmonizācija uz planētas, haosa enerģijas radīšana. Tas ir pareizi tikai daļēji. Disharmoniska situācija Noturēšanas Spēkiem patiešām ir parocīga, tāpēc ka disharmonijas obligātas sekas ir planētas vibrāciju pazemināšanās. Bet zema vibrāciju spēja – tās ir paaugstinātas IESPĒJAS PĀRVALDĪT CILVĒKU APZIŅU TEHNOGĒNĀ SABIEDRĪBĀ, kāda tagad FORMĀLI ir cilvēce. Vārds “FORMĀLI” ir manis, El Morijas, izcelts priekš tā, lai jūs zinātu: PATIESĪBĀ CILVĒCE NAV BIJUSI UN NAV TEHNOGĒNA SABIEDRĪBA. Cilvēku kompetencē ir veidot, radīt dažādas Realitātes, dažādas pasaules un dzīvot tajās. Ponokteona pārstāvjiem tādas iespējas nav. Viņi patiešām ir TEHNOGĒNA CIVILIZĀCIJA, un tas ir viņu CEĻŠ, pa kuru viņi ir gājuši šajā Visumā un PAGAIDĀM turpina iet.
Ponokteons, plānojot vērst lielo asteroīdu uz Dienvidu Urāla rajonu, uz Arkaima rajonu, grasījās… dot triecienu pa Planētas Kristālisko Sirdi. Un tieši: sabojāt (kaut vai uz laiku!) Planētas sakrālās Sirds daļu – KRISTĀLU URALANU un visu ar viņu saistīto Arkaima un Dienvidu Urāla Kristālu tīklu. “Enerģētiski-kristāliskās sūces” rezultātā Ponokteona pārstāvji iegūtu iespēju saņemt milzīgu devu īpašas enerģētiski-kristāliskas enerģijas, kura viņiem tagad nepieciešama kā ūdens malks būtnei, kura cieš no slāpēm tuksnesī. Par to, kas tā ir par īpašu enerģiju, mēs pastāstīsim vēlāk. Tāpēc ka tā ir atsevišķa un ļoti svarīga tēma.
Protams, ka neviens neļaus VIENOTAJĀ REALITĀTES KORIDORĀ, PABEIGTA Eksperimenta uz planētas Zeme apstākļos NEKO TAMLĪDZĪGU! Gaismas Ģimene nav ļāvusi un neļaus neko tamlīdzīgu! Jūs dzīvojat jau Apvienotajā realitātē, kura ir absolūti izslēgusi no SAVAS POTENCIĀLĀS REALITĀTES PAŠIZNĪCINĀŠANĀS IESPĒJU, IZVĒLOTIES PAKĀPENISKAS ATTĪSTĪBAS CEĻU.
Tāpēc Aštara Šerana Gaismas Kuģi veica NEPIECIEŠAMĀS DARBĪBAS PONOKTEONA PŪLIŅU NEITRALIZĀCIJAI!
Mani draugi! Es ļoti lūdzu jūs nesaprast to KĀ KONFRONTĀCIJU, kā Tumsas Spēku un Gaismas Spēku kuģu sadursmi! Saprotiet: AŠTARA ŠERANA STARPGALAKTISKĀS FLOTES GAISMAS KUĢI PĒC SAVĀM IESPĒJĀM PĀRSPĒJ VISUS PONOKTEONA UN JEBKURU CITU TEHNOGĒNU CIVILIZĀCIJU KOSMISKOS APARĀTUS. Gaismas Kuģu darbības ir balstītas nevis uz zinātniskām tehnoloģijām, bet UZ DABISKĀM DABAS VISUMA GAISMAS RADĪŠANAS SPĒJĀM. Un es lūdzu jūs turpmāk nedomāt par Aštara Šerana kuģiem KĀ PAR KAUJAS KUĢIEM. Tie ir Gaismas Kuģi, kuri var NEITRALIZĒT JEBKURU JUMS NEDRAUDZĪGU CIVILIZĀCIJU NEGATĪVU IEDARBĪBU. Taču paši viņi NESPĒJ NEVIENAM NODARĪT KAITĒJUMU! Lieta tā, ka Gaismas Ģimene VIENĀDI MĪL, GODĀ GAN JŪS, ZEMIEŠUS, GAN PONOKTEONA BĒRNUS. Un, ja kādas civilizācijas pārstāvjus “atslēdz” no enerģijas avota, tātad viņai ir pienācis laiks aktivizēt CITU ENERĢIJAS AVOTU, lai veiktu pāreju uz jaunu evolucionāru līmeni! Neviens mīlošs vecāks nekaitēs saviem bērniem. Bet priekš Augstākajām Gaismas Būtnēm jūs visi esat bērni. Viņu mērķis ir, lai VISAS civilizācijas IZAUGTU VESELĪGAS UN HARMONISKAS.
Tāpēc nebija nekādu kaujas sadursmju! Un nevarēja būt!
Taču bija iedarbība uz asteroīdu no Ponokteona spēku puses. Un, lūk, šeit – LŪDZU UZMANĪBU! – pēc PONOKTEONA iedarbības uz asteroīdu un GAISMAS KUĢU atkārtotas iedarbības uz šo OBJEKTU, no ASTEROĪDA LAUKA UZ ZEMI DEVĀS TIKAI VIENS METEORĪTS, kurš izsauca meteorītu lietu uz Dienvidu Urālu, viņa daļas tad arī nokrita uz zemes. Tas ir tas meteorīts, kuru komandieris Kortons apzīmēja par “Armagedonu” Un ticiet, tas nemaz nav nejaušs nosaukums!
Tādejādi Gaismas Kuģu grupa līdz minimumam novērsa Ponokteona iedarbību. Un uz planētas zemes nokrita nevis liels asteroīds, bet relatīvi neliels meteorīts. Un nemaz ne tajā rajonā, kur tēmēja Ponokteons. Savstarpēji pretojošās enerģijas pavadīja meteorītu līdz pat mūsu planētas atmosfērai. Atmosfēras augšējos slāņos Gaismas Kuģi pabeidza savu darbu. Visu notikumu rezultātā izveidojusies enerģija, īpašā veidā iekapsulēta, izpaudās sprādzienu veidā. To troksni tad arī izdzirdēja cilvēki. Pēc formas šī enerģija jau bija īpaša gāze, ieslēgta speciālā apvalkā, kura ievērojami samazināja sprādziena viļņa spēku. Bez šī apvalka sprādziena spēks varēja būt gandrīz divas reizes lielāks.
Savstarpēji pretojošos enerģiju mijiedarbību nofiksēja videomateriāli. Pēc to publicēšanas Internetā daudzi cilvēki ieraudzīja figūras “kosmisko kuģu” vai “torpēdu” formā. Taču tādā augstumā tajā brīdī nekādu kosmisko vai Gaismas Kuģu nebija un nevarēja būt, tāpēc ka visu kontrolēja starpgalaktiskie un planetārie Gaismas Spēki. Taču “enerģētiskā sadursme” patiešām atrada atspoguļojumu videokadros.
Un tā, Ponokteona ieplānotā katastrofa nenotika. Taču meteorīta “Armagedons” krišana kļuva par faktu Apvienotās Realitātes Koridorā. Šis fakts ir sekas notikumu klāsta attīstībai visās Realitātēs, kuras izveidoja jūsu Realitāti.
Un jums, dārgie Gaismas Darbinieki, pienākas saprast, ka, ja notikums ir noticis, tad tas ir VĒL ARĪ PIEĻAUTS REALITĀTĒ.
Kāpēc no jautājuma “Kas noticis?” garīgi attīstīts cilvēks organiski pāriet pie jautājuma “KĀDĀ NOLŪKĀ TAS NOTIKA?”
Bet uz šo jautājumu jums atbildēs jau TAS, KURŠ DZĪVO SIRDĪ KATRAM NO JUMS, MANI DĀRGIE!
EL MORIJA,
Jūsu Draugs un Brālis.
01.03.2013 g.

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 2. numurs.
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email