Магниты Духа

VĒRŠANĀS PIE LEMŪRIEŠU KRISTĀKA METAHARA AKTIVIZĀCIJAS CEREMONIJAS DALĪBNIEKIEM

GAISMAS ĢIMENE
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
DZĪVE NO SIRDS
Dārgie draugi! Sveicam jūs!
Mēs, jūsu Augstākie “Es”, Augstāko “Es” Augstākie “Es”, jūsu dārgie un tuvie, visuzmanīgākajā veidā vērojam jūsu daudzdimensionālo attīstību. Mēs kopā ar jums esam sākuši jūsu aktīvu virzību uz PIECDIMENSIONALITĀTI.
Ar visas Gaismas Ģimenes pūlēm, ar Gaismas Darbinieku, kuri piedalījās LEMŪRIEŠU KRISTĀLA METEHARA AKTIVIZĀCIJAS CEREMONIJĀ, pūlēm, ar jūsu kolektīvajām pūlēm tika radīti priekšnoteikumi planētas Zeme pārejai uz jauniem triālā, trīspolārā magnētisma noskaņojumiem. Mēs ar jums pārvērtām Kristāla Metahara atdzimšanas, izvešanas no Somadhi stāvokļa Svētkus patiesi planetāros Vienotības un Harmonijas svētkos.
Visi Zemes cilvēki, visi apzinošies Gaismas Darbinieki aktivizācijas Ceremonijas brīdī pārgāja uz jaunu savu pašu attīstības līmeni kopā ar visu planētu. Vēl ne visiem ir dots atskārst visu notikumu bagātību notikušajā, taču daudzi nojauš par notikušā grandiozitāti. Jūs noteikti vēl pastāstīsiet vietņu un Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ” lappusēs par notikušo jūsos, ar jums, ar aktivizācijas Ceremonijas dalībniekiem.
Jūs nostājāties soli tuvāk PIECDIMENSIONALITĀTEI!!!
Daudzi Gaismas Darbinieki aktivizācijas laikā ar garīgo redzi ieraudzīja burvīgu tēlu: viena Zemes Globusa ieiešanu otrā. Tas ir simbols tam, ka notiek aktīvs četrdimensionalitātes globusa ieiešanas piecdimensionalitātes globusā process. Metaharas aktivizācija ir svarīgs ieguldījums Zemes Augšupcelšanās procesā.
Visi jūs, tagad uz planētas Zeme dzīvojošie, kļuvāt liecinieki patiesi planetāra un galaktiska mēroga notikumam. Šis notikums tika translēts ar speciāliem daudzdimensionālo galaktisko sakaru līdzekļiem. Lemūriešu Kristāla Metahara aktivizācijas Cermonijas apgaismošana uz visiem laikiem paliks atmiņā planētas izvešanas no Dualitātes eksperimenta notikumu virknē. Četrdimensiju globuss bija tas poligons, tā zona, kurā izvērsās Dualitātes eksperiments. Bet tagad mēs kļūstam dekorāciju maiņas liecinieki. Zemes piecdimensiju globuss nāk nomainīt četrdimensiju globusu. Un šis notikums nepalika Gaismas Spēku nepamanīts, kuri aktīvā veidā veicina planētas Zeme un visu viņas valstību pārvešanu uz jaunu planetārās un galaktiskās attīstības vijumu.
Jūs, planētas Zeme iedzīvotāji, paši to nezinot, esat kļuvuši progresīvāki un daudzpusīgāki. Jūs esat izauguši ietikšanā jēgā un būtība lietām, kuras agrāk jums nebija pieejamas. Pagaidām cilvēku vairākums ir cieši saistīts ar četrdimensionalitātes reālijām. Taču pietiek atvērt sirdis, noskaņot sirds telpu daudzdimensionalitātes uztveršanai un atklāt, ka piecdimensionalitāte klauvē pie jūsu pasaules durvīm. Jūsu sirdīs sāk ieplūst jaunas skaņas. Kosmosa skaņas, sfēru mūzikas skaņas. Jūs savas plūstošās esamības brīdī jau viegli varat noskaņoties uz starptelpisko skanēšanu. Jā, jā, jūs pilnīgi reāli varat sākt pievienoties kosmiskajam orķestrim, kurā ir vieta arī jūsu pašu skaņai. Tā ir katram no jums neatkarīgi no jūsu pašu gaismas kodiem. Ir savi vibrāciju kodi, kuri pēc diapazona sakrīt ar skaņas viļņiem. Un, lūk, jūs, būdami ar spēju atskaņot skaņas viļņus, paši spējat sākt vibrēt sava viļņa frekvencē, pat neizdodot balss signālus. Jūs varat sākt skanēšanu savas sirds telpas dziļumā. Un mēs rekomendējam jums atskaņot savu paša skanējumu, savu paša melodiju. Ticiet, šī spēja ir katram, un šīs spējas atjaunošanas iespēja arī ir katram. Priekš tā vajag tikai noskaņoties uz savas paša sirds klusumu. Visvieglāk to izdarīt ir pie dabas. Pavasara laiks un pavasara noskaņojums palīdzēs jums. Ejiet uz mežu, lauku, dodieties uz upīti, pie ezera. Galvenais, lai jūs saplūšanas ar dabu brīdī varētu viegli izšķīst vējiņa pūtienā, putnu dziedāšanā, zāles stiebriņu čukstos. Jūs aplenks dabas skaņas, pašas Mātes Zemes skaņas. Un, lūk, būdami dabas aptverti, jūs spējat noskaņoties uz savu skaņas attēlojumu. Jūs varat nevis vienkārši izdzirdēt, sajust, pieņemt vai izdalīt, atlasīt jūsu pašu skanējumu vai jūsu pašu melodiju, jūs spējat to atskaņot, sākt to DZIEDĀT BEZ BALSS. JŪS VARAT KLUSĒJOT SKANĒT TĀ, KA JŪS IZDZIRDĒS VISS VISUMS. Jūs esat Vijole, bet jūs esat arī Orķestris – ar daudziem instrumentiem un izpildītājiem. Jūs esat GAISMAS VIBRĀCIJU bezgalīgs skanējums, JŪS ESAT SFĒRU MŪZIKAS SIMFONIJAS.
Mēs rekomendējam jums pielikt zināmas pūles, lai nodibinātu kontaktu ar saviem pašu skaņu viļņiem, savām pašu skaņām, savu pašu melodiju. Tāda veida vingrinājums palīdzēs jums iziet pie ļoti ciešas saiknes ar savām daudzdimensionālajām daļām. Tas ir vienkāršs un ļoti efektīvs veids jums virzīties uz īstenības daudzdimensionālās uztveres pusi. Tas izvedīs jūs jūsu pašreizējā stāvokļa un četrdimensionalitātes pieredžu izdzīvošanas brīdī uz pilnīgu citu jūsu esamības līmeni. Jūs pārstāsiet būt tikai vienas dimensijas būtne, kā jūs bieži jūtat savu “Es”. Jūs jūsu skanēšanas uz piecdimensionalitātes viļņiem brīdī sāksiet būvēt savas pašu saiknes ar Piecdimensionalitātes matricu, ar piecdimensiju Zemes globusu. Jā, jā, Zemes globuss piektajā dimensijā tad arī ir matrica Zemes piecdimensionālai izvēršanai. Runa ir par Kristālisko Biomatricu-999, kura tika uzbūvēta šī gada sākumā, tieši viņa kalpo par pamatu piecdimensionalitātes Globusam. Lemūriešu Kristāla Metahara aktivizācija ļauj radīt jaunas Biomatricas-999 konstrukcijas, iedarbina jaunas kristāliskas un enerģētiski-magnētiskas Programmas.
Tas nosaka jūsu izaugsmi kā kristāliskām Gaismas Būtnēm, kuras var eksistēt un kurām jāeksistē jau jaunajos un izmainījušos jūsu KRISTĀLISKĀS ESAMĪBAS apstākļos. Jūsu ķermeņu kristalizācija, jūsu apziņas kristalizācija pieaug, tas dod jums neapstrīdamas priekšrocības un iespējas uzbūvēt jaunus Gaismas Ķermeņus, kuri savā serdenī nes ievērojami lielāku mirdzēšanas lādiņu un iespējas. Un atbilstoši dod jums arvien lielākas iespējas atklāties kā daudzdimensionāli-daudztelpiskām būtībām.
Viss norit pieaugoši. Jūsu attīstība iet pa spirāli augšup. Jūs, izkārtojot savas daudzdimensionālās saiknes ar planētu Zeme, izkārtojat arī daudzdimensionālas horizontālas saiknes starp saviem pašu ”Es”, starp savu dārgo un tuvo “Es”, starp visu cilvēku, tagad dzīvojošu uz planētas “Es esmu klātbūtnēm”.
Jūs, jūsu Augstāko “Es” vesti, arvien vairāk ieaugat piecdimensionalitātes reālijās, kaut arī dažreiz jūsu zemes sajūtu orgāni liecina par pretējo. Ir pienācis laiks aktīvā veidā trenēt un pieaudzēt iespējas izmantot DAUDZDIMENSIONĀLĀS UZTVERES ORGĀNU potenciālus, pirmām kārtām – sirds telpu. Jūs, strādājot un dzīvojot savu dzīvi no savas sirds centra, savas sirds telpas, pilnībā maināt savas redzes fokusu, maināt notikumu bagātības uztveri savā dzīvē. Eksistēšana no sirds, DZĪVE NO SIRDS, galu galā ir iespējama, tikai izdzīvojot šo pieredzi uz pilnīgas pieņemšanas viļņiem, uz Beznosacījuma Mīlestības viļņiem. Vienīgi Mīlestības vilnis spēj dot jums patiesu jūsu sirds telpas atvēršanās pieredzi. Iznāk harmoniska savstarpēja atkarība. Darbs un eksistēšana piecdimensionalitātē ir pilnīgi reāli, vienīgi atverot jūsu sirdis un noskaņojot viņas uz jūsu dzīves pieņemšanu un dzīvošanu Beznosacījuma Mīlestības viļņos. Tas nenozīmē neko citu kā jūsu daudzdimensionālo spēju attīstību pie pilnīgas un bezierunu jūsu zemes eksistences paradigmas maiņas. Jūs paši, nostājoties daudzdimensionālā cilvēka pozīcijā, izkārtojat savu dzīvi saskaņā un pilnā konsonansē ar viļņiem, uz kuriem eksistē piecdimensiju pasaule, un tieši – ar Beznosacījuma Mīlestības, Kosmiskās Mīlestības viļņiem. Jūsu pāriešana uz eksistēšanu jaunās vibrācijās nenozīmē neko citu kā jūsu pilnīgu garīgu un apzinātu pārveidošanos.
Piecdimensiju pasaulē, kuru mēs radām, nav vietas meliem, ļaunam nolūkam, lepnībai un citām īpašībām, izaudzētām Dualitātes apstākļos. Sabiedrības tikumi balstās uz apmānu. Apmāns sākotnēji bija ielikts pat garīgi-tikumiskos ietvaros, kuri bija mākslīgi radīti visu Dualitātes Eksperimenta gadsimtu laikā. Jūs neesat aizdomājušies par to, kādi pamata principi ir ielikti mūsdienu sabiedrības eksistencē? Jo tie taču ir tālu no patiesi draudzīgiem katram konkrētam cilvēkam. Jā, jūsu sabiedrībās eksistē Patiesības un Gaismas oāzes, taču tās ir tikai oāzes. Nav nevienas valsts, nevienas sabiedrības, sociuma, kurā VISAS ATTIECĪBAS tiktu būvētas uz sākotnējās MĪLESTĪBAS principiem. Bet MĪLESTĪBAS principi ir galvenās rūpes un uzdevums cilvēkiem, kuri pāriet uz augstāku un pie tam apzinātu garīguma līmeni. Tas nozīmē, ka tādu cilvēku dzīvē nav vietas NEGARĪGUMAM, nav vietas meliem un apmānam, nav vietas egocentrismam.
Cilvēki, kuri atgriežas uz saviem īstenajiem attīstības ceļiem, pāriet uz jaunu eksistences PARADIGMU. Un pāriešana no Melu un Apmāna paradigmas uz Patiesības un Gaismas Paradigmu kļūst par galveno ceļu rādošo zvaigzni Gaismas Būtnēm, kuras izvēlējušās iziešanas no Dualitātes eksperimenta ceļu. Un tikko kā jūs, mūsu dārgie planētas Zeme cilvēki, tai skaitā arī aktīvie Gaismas Darbinieki, padarīsiet Mīlestību par savu pašu dzīvju galveno pamata principu, jūsu dzīvēs atmirdzēs Gaisma. Bet priekš tā, lai tas notiktu, mēs rekomendējam jums aktīvāk meklēt savu pašu skanējumu, savu pašu noti, savu pašu melodiju. Darbs Gara līmenī, eksistence Sirds līmenī izvedīs jūs jūsu dzīvēs uz taisnu Augšupcelšanās un Atdzimšanas ceļu. Meklējiet tieši jaunu skanējumu. Bet pareizāk – jaunais vecais, jūsu sen aizmirstais skanējums tad arī kļūs jums par to kamertoni, kurš noskaņos jūs uz Mīlestības un Pieņemšanas vilni.
Esiet mierā! Esiet saskaņā ar savām pašu zemes lietām un rūpēm! Esiet mierā savās Mājās, savās domās, savās jūtās! Un tad jūsu dzīvēs ienāks Dievišķās Mīlestības skanējums, ienāks harmonija un labklājība!
Ar mīlestību pret visiem jums
Jūsu Augstākie “Es”, jūsu Augstāko “Es” Augstākie “Es”,
Gaismas Ģimene
07.-09.05.2013.

Pievienots 10/05/2013
http://www.magnitiduha.info/archives/6032
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email