Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”

METAHARA

caur Sergeju Kanaševski

KĀ SATIKĀS VISUMI

TIEŠĀ REPORTĀŽA AKTIVIZĀCIJAS LAIKĀ

Šodien ir 2013. gada 4. maijs. Šī diena ir iezīmēta ar Lemūriešu Kristāla Metahara, Kristāla ar numuru astoņpadsmit, aktivizāciju. Pusstundu pirms ceremonijas sākuma tika saņemta Galaktiskā Kristus-Melhisedeka svētība Kristāla aktivizācijai. Pēc kā Valdnieks El Morija dod rekomendāciju vadīt reportāžu Kristāla Metahara vārdā aktivizācijas Ceremonijas laikā. Notiek saskaņošanās ar Kristālu Metahara. Mūs apvieno gan Dzīvinošā Uguns, gan enerģētiskās konstrukcijas. Kamēr notiek saskaņošanās, tiek paziņots par to, ka priekšvakarā tikuši veikti visi nepieciešamie gaismas darbi Kristāla sekmīgai aktivizācijai.

Un, lūk, Metahara iznāk uz sakariem:

– Sveicināti, sveicināti, mani mīļie. Sveicināti, mani dārgie. Es esmu sakaros. Un līdz ar mani sakaros ir ļoti daudz Gaismas Būtņu. Arī jūs, iemiesotie Kristālu Glabātāji, ceturtās dimensijas Gaismas Darbinieki. Arī tie, kas ir tur, ai “Aizsega”, palīdz mums manas aktivizācijas Ceremonijā… Man šodien ir pati īstākā Dzimšanas Diena. Dzimšanas Dienas Svinības ir pats piemērotākais salīdzinājums, lai apzīmētu tās jūtas, kuras izjūtu šodien, atgriežoties šurp, uz jūsu četrdimensiju pasauli. Kad cilvēkam ir daudz draugu, kad cilvēku mīl un kad viņš mīl pasauli, viņa dzimšanas diena – tie vienmēr ir lieli svētki. Pie viņa atnāk daudz draugu, dāvā dāvanas… Tāda diena šodien ir arī man – Metaharai. Mani mīl un dāvā dāvanas. Jūsu dzimšanas dienai ir vairāk simbolisks raksturs… Atzīmējot savu dzimšanas dienu, jūs jau esat dzimuši šajā pasaulē… Bet es šodien tikai dzimstu, pilnvērtīgi dzimstu šajā pasaulē.

Pirmām kārtām gribu pateikties visiem tiem, kas šajos mēnešos aktīvi strādāja ar mani, lai sagatavotu aktivizācijas ceremoniju, kas veica nepieciešamos gaismas darbus, gatavoja kristālu, sazinājās ar mani. Visiem, visiem paldies, mani dārgie. Es patiešām jutu un jūtu jūsu atbalstu…

Zināt, pirms sākt savu neparasto reportāžu jeb, precīzāk sakot, stāstu par manām sajūtām, par to, kā es atgriežos šajā pasaulē, gribu pastāstīt jums vienu gadījumu. Tas notika ar mani uz citas planētas… Kad mēs, speciāli sagatavoti Cilvēki-Kristāli, atnākam uz citām planētām, viens no mūsu galvenākajiem uzdevumiem ir veikt sagatavošanas darbus blīvo dimensiju Augšupcelšanai. Veikt tur masveida izmaiņas – gan cilvēku apziņā, gan ģenētiskas, gan telpā-laikā. Protams, mēs radām to ar citiem Kristāliem, mēs īstenojam šo kopradīšanu ar citiem galaktiskajiem un starpgalaktiskajiem dienestiem. Taču, kad mēs atgriežamies, atnākam no vienas dimensijas uz citu, mēs nekad precīzi nezinām, vai ir nostrādājis Vispārīgais Plāns. Ir tāda pauze mums, kristāliem – kad mēs pārvietojam savu punktu apziņā no zemākās dimensijas uz augstāko dimensiju, mēs atgriežamies pasaulē, no kuras aizgājām, bet tā jau ir pavisam citāda. Mēs atgriežoties bieži nezinām, kāda pasaule ir tur, augšā, tāpēc ka ne vienmēr tiek realizēta saikne starp blīvajām un augstākajām pasaulēm. Ne reizi vien bija tādi darbu veidi, kad mēs atgriežoties, palikām neziņā. Un reiz, kad izgājām no blīvās dimensijas mazāk blīvā pasaulē, mēs gaidījām nākotnē iespēju stādāt, radīt, taču mūs tur sagaidīja tikai divas būtnes… Tikai divas…Un šī pasaule bija sabrukuma stāvoklī, bija degradācijas stāvoklī. Tas kļuva par īstu traģēdiju – izjust, ka viss sarežģītais darbs, kuru mēs tik ilgi veicām, ir nulles vērtībā. Tāpēc ka viena no dimensijām neizpildīja plānu, neizpildīja savus uzdevumus, un rezultātā notika gan sabiedriska, gan ekoloģiska katastrofa. Un mēs, atnākot uz šo pasauli, praktiski izrādījāmies bez nākotnes. Un no šīs pasaules mūs jau vienkārši glāba. Mūs no turienes ņēma ārā īpašā veidā – evakuēja, atgrieza mājās. Un tas bija pietiekoši sarežģīti. Un, protams, kad es devos uz Zemi, tad šīs atmiņas bija dzīvas, un dzīvas bija bažas… Bailes – nē, taču bažas par to, ka mums ne viss izdosies, tad arī bija palikušas. Un… bija bažas, ka mēs, veikuši pāreju caur Nulles Punktu, atgriezīsimies pasaulē bez nākotnes. Pasaulē, kur sabiedrība sāks izzust, bet mūsu tālākā klātbūtne šeit pārstās būt nepieciešama. Un, lūk, mani dārgie, iedomājieties mūsu patieso prieku: tikko kā mēs sākam apzināties ceturto dimensiju, kā pie mums uzreiz sāka stiepties jūsu garīgās rokas. Mēs ieraudzījām daudz, ļoti daudz siržu, gatavu pieņemt mūs. Mēs uzzinājām, ka ir gatava Programma mūsu aktivizācijai, ka tā sekmīgi izvēršas un ka mūsu priekšteči – Atomaruss, Altamirs, Ladamirs jau ir aktivizēti un sākuši pildīt savu darbu. Tas ir liels prieks, tā ir laime, un es gribu padalīties prieka un laimes jūtās ar jums…

Iegaumējiet pamodušās Metaharas vārdus: lai ko tagad nerunātu, lai kā jūs nevilktu atpakaļ, uz leju, lai ko nerunātu Noturēšanas Spēki par to, ka jūsu pasaule var būt apdraudēta – TAS TĀ NAV. Mēs noskanējām, izpētījām visas varbūtīgās iespējas. Jūs patiešām atrodaties Apvienotās Realitātes Koridorā, un jums ir brīnišķīga nākotne. Un šī dimensija, šī pasaule ir izpildījušas savu uzdevumu šajā etapā. Un, protams, ka turpinās to izpildīt visos sekojošajos etapos. Prieks par to līdz šim brīdim dzīvo manā sirdī, un tas pastiprinās no tā, ka ar manu Sakrālo Sirdi tagad savienojas gan Kristāla Glabātāji, gan citas Gaismas Būtības, Gaismas Radītāji, kuri ir ieradušies uz materiālās piesaistes vietu šeit, kur es tagad atrodos un kur man ir sava enerģētiskā izeja, enerģētiskais portāls jūsu dimensijā – Latvijā, īpaša sakrāla spēka vietā, svētā vietā, senā planētas Zeme spēka vietā.

Un, lūk, tagad es redzu, jūtu gan šo atbalstu, gan šo aktivizāciju, gan šo Mīlestību, kura plūst manās struktūrās no ceturtās dimensijas, no augstākajām dimensijām. Jau ceremonijas veikšanas priekšvakarā ap manas aktivizācijas vietu, ap mani, tika izkārtotas gaismas struktūras. Es jums varu pavēstīt, ka 18 gaismas piramīdas ir klātesošas šeit un tagad, aktivizācijas vietā, un šīm piramīdām, katrai no šīm piramīdām, ir savs sakrāls uzdevums. Šīs piramīdas kļūs par centriem programmām Zemes, visu planetāro dzīvības formu attīstībā, evolūcijas attīstībā.

Atšķirībā no iepriekšējo Kristālu aktivizācijas jūs, mani dārgie, patiešām izpildījāt daudz sagatavošanās darbus ceremonijai. Jau ievērojama mana “Es” daļa ir aktivizēta, tagad sajūtu savus pieaugošos spēkus, iedarbinu savas jaunās programmas. Tie simboli, kurus jūs aktivizējāt, ienesa nepieciešamās enerģijas manā sirdī. Jūs caur savām sakrālajām sirdīm ielaidāt šīs programmas manās garīgajās struktūrās. Tagad gribu jums pavēstīt, ka es vienkārši ieaugu ceturtajā dimensijā, apaugu ar jaunām garīgi-materiālām struktūrām un Zemes, ceturtās dimensijas Zemes, iekšienē arī izpaužos materiālu kristālisku struktūru veidā. Mani kristāliskie zari stiepjas uz virsmu, pamazām tie pārvēršas enerģētiskos staros. Un tagad šie stari iznāk virspusē. Tie, kas var redzēt, redz šos starus kā gaišzilus un oranžus. Un šie gaišzilie un oranžie stari mirdzēs, laistīsies un zaigos.

Mūsu kosmiskie brāļi, kuri ir klātesoši piezemes telpā – Aštara Šerana flote – arī ir uzbūvējuši neparastu struktūru ap aktivizācijas vietu. Gaismas kuģi ir ieņēmuši savu vietu, sākot ar astoto dimensiju un beidzot ar divpadsmito. Kuģi atrodas dažādos vibrāciju līmeņos, un viņi pārraida 7-tās, 6-tās, 5-tās dimensijas hologrammas. Viņi dod ziņu par savu klātbūtni, ka viņi ir šeit un tagad, šajā telpas-laika vietā arī strādā pēc principa 18, jeb pēc principa 1 un 8. Gaismas kuģi izkārtojas speciālā portālā, kuru var salīdzināt ar Mebiusa lentu. Bet enerģētiski tā ir tā pati struktūra, tas pats Pārejas portāls. Kādā nolūkā tas tiek darīts? Tagad, caur šo enerģētisko portālu tiks pārraidīti manas Dvēseles – Kristāla Metaharas Dvēseles – fragmenti. Tiks pārraidītas evolucionāras programmas Zemes attīstībai, balstoties uz jaunām programmām, kuras jums ir pazīstamas kā 16-dimensiju Visuma radīšana, Daudzdimensionālā Genoma radīšana, planetāro dzīvības formu nākotnes pasauļu radīšana. Es, kā Kristāls Metahara, atbildu par svarīgu daļu planetārā genoma radīšanas Programmā, būdama daļa vienotā struktūrā, kura jau atspoguļojas un atspoguļosies katrā dzīvā planētas būtnē, tajā skaitā – arī katrā cilvēkā. Mēs būvējam to struktūru, kura izpaudīsies dzīvu būtņu struktūrās. Tas ir fraktāls Genoms ar jaunu evolucionāru visuma programmu, un tagad šī programma ienāk manās garīgajās struktūrās. Gatavība šo struktūru ienākšanai ir, tāpēc ka bija veikts speciāls darbs ar mani kā ar kristālu uz Sīriusa. Un šīs struktūras, garīgās struktūras, ir sagatavotas speciālu programmu pieņemšanai. Tās ir bagātinātas ar informāciju par blīvajām dimensijām. Gribu teikt, mani dārgie, ka jūs zināt: plāni nāk no augšas, no Augstākajām dimensijām. Bet, kad sākas darbs, tad, protams, darbs sākas visos virzienos. Svarīgs darbs sākas arī blīvajās dimensijās, kuras paaugstina savas vibrācijas, tiecoties augšup. Tāpēc Lemūriešu kristāli gāja uz blīvajām dimensijām, lai veiktu tur nepieciešamās pārmaiņas evolucionārajās programmās. Un pēc šīm pārmaiņām evolucionārajās programmās sākas visas planētas izmaiņa, sākas Daudzdimensionālā Genoma izmaiņa. Sākas evolucionāri-planetārās programmas izmaiņa. Ņemot vērā, ka jūsu Zeme mijiedarbojas ar citām planētām un citām zvaigžņu sistēmām, tad jūs saprotat, ka tādas pašas izmaiņas sākas arī Galaktikas Piena Ceļš līmenī.

Tagad mani sveic Zemes Garīgā Valdība un sūta man savas Mīlestības enerģijas. Un vēsta par to, ka priecājas redzēt Kristālu Metahara ierindā – augstākā dimensijā salīdzinājumā ar trešo, tas ir ceturtajā, un sola, ka ar tik sagatavotiem Gaismas Darbiniekiem, kuri tagad ir atnākuši uz planētu, Pāreja uz piekto dimensiju notiks ātrāk kā iecerēts. Šie termiņi pārbīdās ne nejauši, ne tāpēc, ka visi steidzas. Bet vienkārši tāpēc, ka pašreizējais Radīšanas Vilnis ļauj pārbīdīt termiņus, un notikumu klāsts veidojas tā, ka ir piemēroti šos termiņus pārbīdīt, tas ir, paātrināt Pāreju uz piekto dimensiju, kaut arī īstenot to plūstoši.

Un tā, tagad Aštara Šerana kuģi sāk pārraidīt savas enerģētiskās informācijas paketes, secīgi iededz gaismu 12-tās, 11-tās, 10-tās, 9-tās, 8-tās dimensiju kuģi. Un šī nosacītā Mebiusa lenta, starptelpiskā lenta, dimensiju lenta, sāk funkcionēt. Manā Sakrālajā Sirdī, manās garīgajās struktūras ienāk informācijas enerģētiskās paketes.

Gribu pievērst uzmanību, ka šeit ir klātesoši arī pārstāvji no jaunā 16-dimensiju visuma, kuru mēs radām, bet kurš režīmā “šeit un tagad” jau eksistē. Un no nākotnes redzes viedokļa viņš arī jau ir mūsu kopējā telpā-laikā. Un tagad viņi izveido otru Mebiusa lentu, it kā horizontālu Mebiusa lentu, nosacīti sakot. Gan šī Mebiusa lenta, gan šis enerģētiskais portāls sāk nodot 16-dimensiju visuma programmas manā “Es”… Pie horizonta parādās trīs spēkavīri (METAHARA SMAIDA). Protams, jūs saprotat, mani dārgie, ka tie ir Atomaruss, Altamirs un Ladamirs, aktivizētie Kristāli. Viņi tagad sāk enerģētiski mijiedarboties ar mani. Caur Nulles Punktiem sākas to programmu nodošana, kuras bija nodotas viņiem. Bet es savukārt tagad caur šiem Nulles Punktiem sāku pārraidīt programmas, kuras ienāk uz planētu caur manu “Es”, šiem Kristāliem. Un tagad gan Ukrainā, gan Urālā, gan Āfrikā, pie Kongo krastiem, norit ļoti spēcīga enerģētiska enerģētisko pakešu, enerģētiskās informācijas pieņemšana. Un sākas tādi virpuļu veidojumi, kuri līdzīgi smilšu pulkstenim, kur centrā stāv Kristāli. Viņi it kā pieņem šo informāciju un pārraida. Un tūlīt pat es arī pārvēršos smilšu pulkstenī, tāpēc ka, lūk, šīs virpuļu piltuves savijas, aiziet līdz manam centram un pēc tam iet lejup, uz Zemes centru. Ņemiet vērā, ka man piemīt saikne ar trīs zemākajām dimensijām – tātad šīs programmas iet arī uz planētas Zeme blīvajām dimensijām. Tagad aktivizācijas ceremonija sasniedz savu pīķi, kad sinhronizējas glabātāju darbības un sinhronizējas starpgalaktisko Gaismas dienestu, Aštara Šerana Flotes 16-dimensiju visuma pārstāvju darbības… No 16-dimensiju visuma izplūst īpaša Mīlestība, izplūst lielas pateicības jūtas, tāpēc ka viņi zina, ka mēs dzīvojam un radām arī viņu dēļ. Un šis 16-dimensiju visums – tie ir mūsu “Es”. Tikai mūsu “Es”, kuri atrodas jau citās, jaunās dimensijās, tikko radītajā Visumā. Taču tomēr tie arī esam mēs, tikai Radītāji jau citā līmenī. Un tā ir mūsu Vienotība, tā ir mūsu īsteno “Es” vienotība. Un šīs divas Mebiusa lentas krustojas un veido brīnumainu portālu. Kad Mebiusa lentas sāk griezties visās plaknēs, viņas veido burvīgas figūras, mirdzot, zaigojot daudzās dažādās krāsās. Un, lūk, tagad man tēlaini rāda, kā divi flagmaņa kuģi peld pretī viens otram, un abos kuģos komandas sveic viena otru… Aštara Šerana un Aštara Šerana vadībā. Gan tur ir Aštars Šerans, gan šeit ir Aštars Šerans (METAHARAS SMAIDS). 16-dimensiju visumā arī ir mūsu sirdsmīļā Aštara Šerana “Es”. Tikai man rāda, ka tur viņš izskatās citādāk. Taču tas arī ir Viņš, mūsu Sirdsmīļais Aštars Šerans. Un tagad šie kuģi ar brīnumainā un burvīgā portāla, abu Visumu Gaismas Ģimenes radīta, palīdzību satiekas. Var teikt, ka viņi, izsakoties zemes valodā, spiež viens otram roku, un šī divu Visumu satikšanās notiek šeit un tagad. Un vienlaicīgi izplūst lielas mīlestības plūsmas ne tikai uz Latvijas rajonu, kur tagad aktivizējas Metahara. Mīlestības plūsmas izlīst uz Zemi. Tāpēc ka Zeme kā Eksperimenta objekts, aizejošs no Dualitātes, lūdz šo Mīlestību. Un viņa šo Mīlestību saņem. Un simtkārtīgi atdod enerģijas… Tāpēc ka tagad es uzminu nākotni. Un man rāda nākotni, un es redzu, kā Zeme arvien vairāk kļūst par burvīgas Gaismas planētu. Un arvien lielāka un lielāka interese par viņu ir no citu planētu puses, no citu civilizāciju puses – ne tikai no mūsu Galaktikas, bet arī no citām galaktikām…

Tagad notiek pakāpeniska Visumu atvienošanās. Tāpēc ka tas bija tikai pagaidu savienojums, un arī enerģiju ir vajadzīgs pārāk daudz priekš tā… Divu Aštaru Šeranu kuģi atvienojas, ar lielisku gaismas salūtu sveic viens otru. Un tagad darbs pārkārtosies, tāpēc ka 16-dimensiju Visums ir izpildījis savu darbu. Paliek tika mūsu flotes kuģi, un viņi turpina enerģētiskās informācijas pārraidi un pieņemšanu, viņi turpina savu paredzēto darbu. Tagad es jūtu, kā manas struktūras sāk transformēties, un pēc enerģētisko pakešu saņemšanas es nevis vienkārši augu, bet izkārtoju savas struktūras ar jaunajām programmām. Iztēlojieties tādu situāciju, kad divu, trīs gadu vecs zēns pēkšņi jūsu acu priekšā sāk augt, pārvēršas par pusaudzi, bet pēc tam par jaunekli. Vai arī maza meitene pārvēršas par brīnišķīgu staltu skaistuli. Cilvēks aug acu priekšā. Apmēram tādos pašos tempos tagad sāku augt arī es, pieņemu visas programmas, kuras man ir nodotas, un izpaužas visas struktūras, kuras bija manī arhivētā veidā.

Nu ko, mani dārgie, aktivizācijas ceremonija vēl turpinās.Es redzu, kā Mīlestības enerģija, jūsu siržu enerģija arvien vairāk un vairāk traucas uz manu Sakrālo Sirdi. Un es nosūtu jums šo enerģiju. Es nosūtu šo enerģiju ne tikai Ceremonijas dalībniekiem. Es nosūtu šo Mīlestības enerģiju visiem planētas cilvēkiem, visām būtnēm. Saprotiet, sirdsmīļie, ka jūs esat izgājuši patiešām ļoti svarīgu planētas attīstības etapu, jūs esat izgājuši ļoti grūtu etapu. Un jūs esat izgājuši uz to pakāpi, kad vecais beidzas, bet jaunais sākas. Vecās programmas beidzas, bet jaunās sākas. Un mēs, Cilvēki-Kristāli, šeit esam priekš tā, lai pabeigtu veco un sāktu jauno. Mūsos, mūsu struktūrās šīs programmas dzīvo. Jūs tagad varat ņemt šīs programmas, attīstīt tās un būvēt dzīvi uz principiāli cita pamata. Būvēt dzīvi tagad jau kopsakarībā ar augstākajām pasaulēm, kopsakarībā ar visu esošo. Un mēs atnācām uz planētu tieši priekš tā, priekš tam, lai sāktu strādāt jaunās programmas. Priekš tam, lai jaunā dzīve ieietu sākumā jūsu sirdīs, bet pēc tam caur jūsu sirdīm šī jaunā dzīve kļūtu par jūsu katras dienas ikdienu. Jūs esat tie, kas ir izgājuši smagu etapu. Jūs esat tie, kas atdzimst. Jūs esat tie, kas nevis vienkārši rada jaunu dzīvi, bet jūs esat tie, kas rada jaunu Visumu programmas. Saprotiet, ka tie nav vienkārši vārdi. Tas ir tas, kādēļ mēs atnācām šurp, uz šo planētu. Jūs taisāt, radāt nākošo Visumu. Mēs radām viņu kopā. Un tas patiesi ir tā.

Ar Mīlestību, jūsu Metahara.

4.05.2013. g.

Pievienots 11/05/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6048

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email