Магниты Духа

KRAJONS caur Marinu Shults AR ATGRIEŠANOS, PRINCESE!

Par Lemūriešu Kristāla №18 – Metaharas aktivizāciju

Krajons ir ar jums, dārgie draugi! Krajons ar prieku sveic visus zemiešus, tāpēc ka ir notikusi liela planētāra pārvērtība.

Jums, iespējams, liekas, ka es runāju retoriski, saku frāzes, kurām nav sakara ar notikušo notikumu. Nu nemaz, mani dārgie Eņģeļi. Nu nemaz. Pavisam ne tāda ir lieta. Tikko kā notikušais notikums, kurš ir noraksturots kā Lemūriešu Kristāla № 18, ar brīnišķīgu vārdu Metahara, aktivizācija, patiesībā ir grandiozs planetārs notikums. Un pat – galaktisks notikums.

Jā, protams, tas nav pirmais Lemūriešu Kristāls, kuru jūs aktivizējāt. Tas ir ceturtais Kristāls. Pirmie trīs Kristāli bija klātesoši iepriekšējās aktivizācijas laikā. Efektīvi palīdzēja un gavilēja par savas māsas-brāļa Metaharas dzimšanu, atbrīvošanos un pārvēršanos.

Krajons pavēsta, ka tā ir liela magnētiska visas planētas pārveidošanās. Ir svarīgi ņemt vērā, ka Metaharas galvenā aktivizācija noritēja līdz 4-jam maijam, pirms ceremonijas dienas. Ar viņu aktīvi, padziļināti nodarbojās arī projekta kuratori, iemiesotie un neiemiesotie komandas dalībnieki, pie kam nevis viena Metaharas komanda, bet arī Kristāla Ladamira komanda, kura arī iesaistījās šajā procesā.

Un tā, Krajons pārliecina jūs par to, ka šī Kristāla Metaharas aktivizācija ir ļoti svarīgs planetārs un galaktisks notikums. Un ne nejauši, mani dārgie, Aštara Šerana kuģi radīja kopā ar jums visās dimensijās. Un ne nejauši, mani dārgie, daudzi, kuriem ir garīgā redze, redzēja īpaša veida retranslatorus, tāpēc ka šis notikums tika translēts pa visu galaktiku. Lūk, kā mēs ar jums esam izauguši, mani dārgie! Mēs jau rīkojam translācijas notikumiem, notiekošiem uz Zemes, galaktiskā mērogā.

Un tā, Krajons grib jūs pārliecināt par to, kas tas bija ārkārtīgi svarīgi planētai. Gaijai tā bija milzīga dāvana. Tika veikta magnētiskā aktivizācija visām membrānām, kuras sastāda Mataharas magnētisko būtību. Viņai ir ļoti sarežģīta magnētiskā konstrukcija, un Metaharas Priesteri-Glabātāji kopā ar ladamiriešiem pakāpeniski soli pa solim aktivizēja šo konstrukciju. Tā bija jums it kā sadalīta, sašķelta dažādos simbolos, taču darbs katra simbola aktivizācijā arī dod savus rezultātus. Un, lūk, 4-jā maijā šajā svētītajā vietā, uz kuru jūs braucāt, kura bija iedalīta jūsu Ceremonijai, uzbūvējās Metaharas daudzšķautņainā, daudzdimensionālā magnētiskā būtība. Jūs būvējāt to enerģētisko šablonu, kurā viņa aktivizācijas brīdī maigi iegāja, savienojās ar to. Sāka vibrēt visas magnētiskās membrānas, un Mēness (es runāju par īsto Mēnesi), īstais Mēness, kaut arī jūs neredzējāt viņu pie debesīm, kā milzīga magnētiska būtība vērsa turp savas vibrācijas. Savienoja visus nepieciešamos elementus, piesātinot ar savu magnētismu visas pārejas no membrānas uz membrānu, visus kristālus, visus starus, visas enerģētiski-magnētiskās struktūras, kuras jūs ieraudzījāt ziedu veidā. Un tā, Princese Metahara – kristāls Metahara – šajā brīdī saņēma savu magnētisko kristīšanu un iesvētīšanu. Šeit notika magnētiskā kristīšana, un es, Krajons, kopā ar Arheirar, un viss mans magnētiskais dienests pie tā nevis vienkārši bijām klātesoši, mēs aktīvi strādājām. Un tagad man jāsaka, ka Princese Metahara kā 18-tais Kristāls, kā 4-tais aktivizētais Kristāls, tagad ieplūst manā magnētiskajā komandā. Vai jums tas patīk, mani draugi? Ak, Eņģeļi, mani dārgie, es tā priecājos, ka viņa ir pamodusies, aktivizēta, un es varu atkal ar viņu sadarboties, jo mēs ar viņu taču esam veci gan galaktikas, gan Visuma draugi. Un viņa atceras, viņa atcerējās to, kā viņa strādāja ar Krajonu. Viņa atcerējās Krajonu, un mēs, runājot cilvēku valodā, patiešām apkampāmies. Es apbalvoju viņu, piesātināju ar to magnētismu, kurš viņai tagad ir vajadzīgs darbam.

Iegaumējiet, ka Princese Metahara – Lemūriešu Kristāls, ir Krajona Dienesta dalībnieks. Viņa ir manas pirmrindas vienības, avangarda dalībnieks. Es jau teicu pēc aktivizācijas ceremonijas tur, brīnišķīgajā norā, virs kuras riņķoja Aštara Šerana kuģi, sūtot savus apsveikuma starus, virs kuras lidoja ļoti daudzas Gaismas būtības, ieradušās no Galaktikas, no citām pasaulēm… Es teicu jums, ka paskati arī ir strādājuši, gan priekšvakarā, gan aktivizācijas dienā viņi savienoja Metaharas kristālisko sirdi ar planētas kristālisko sirdi. Tas arī ir viens no svarīgākajiem momentiem. Princesei Metaharai tas bija ļoti svarīgi. Tagad viņa tiešā veidā vibrē gan ar kristālu Sfinksu, gan ar kristālu Saelvotoru, un tāpēc viņa savienojas ne tikai ar Zemes kristālisko sirdi, caur viņu tagad iet savienojums ar Sīriusu, savienojums ar Plejādēm un savienojums ar Maitreijas planētu – Andromeidas – kristāliskajām sirdīm.

Mani draugi! Es gribu, lai jūs izjustu, kaut vai daļēji, krāšņumu un grandiozo mērogu svētkiem, kuri noritēja 4-jā maijā. Kaut arī patiesībā tas bija ļoti padziļināts kosmiskais darbs. Nevis vienkārši tāpat stāvēja komanda pa uz zemes izliktās 7-ņu staru zvaigznes stariem, nevis vienkārši tāpat šīs zvaigznes priekšgalā stāvēja Laertomiss – Dievišķās Vienotības Uguns Augstākais Priesteris… Virs jūsu zvaigznes ne tikai lidoja Aštara Šerana kuģi, bet visi Karmas Valdnieki strādāja. Kāpēc Krajons runā par Karmas Valdniekiem? Ziniet, ka Princese Metahara ir saistīta ar planētas, tieši – planētas, karmiskajām sekām. Tad, lūk, lai “atraisītu planetāros karmiskos mezglus”, strādāja Karmas Valdnieki. Princese Metahara ir pilnībā attīrīta, viņa patiešām nesa dažas karmiskas sekas, ne viņas sastrādātas, bet viņas akumulētas savā laikā. Tagad viņa no tām ir attīrīta. Pats šīs fakts liecina par to, ka viņa varēs ļoti tīri, mierīgi strādāt Zemes pasauļu apstākļos un palīdzēt visiem, kam vajag attīrīties no sakrājušās karmas. Tā ir vēl viena Metaharas funkcija.

Jā, patiešām, tas ir neparasts Kristāls, jūs vēl satiksieties arī ar citiem Kristāliem, un katrs būs unikāls savā veidā. Taču tagad Princese Metahara ieiet savā kosmiskajā spēkā, viņa ieiet savā magnētiskajā spēkā, viņa tagad sāk ļoti padziļināti akumulēt savā “Es” visas savas programmas, pēc kurām viņai būs jāstrādā šīs planētas telpā. Viņa tagad sper nevis vienkārši pirmos soļus, viņa jau pastiprināti strādā. Ja jūs ieiesiet ar viņu kontaktā un parunāsiet ar viņu detalizēti, tad uzzināsiet par to, kas tad notiek ar šo Kristālu, šajā Kristālā un ko Metahara dara priekš jums – cilvēces un priekš visa esošā uz šīs planētas. Jūs uzzināsiet, cik Princese Metahara ir svarīga galaktisko attiecību dibināšanā starp jūsu planētu un citām galaktiskajām pasaulēm. Starp jums un jūsu galaktiskajiem brāļiem. Pakāpeniski atklāsies viņas dziļā būtība, izvērsīsies viņas daudzdimensionālās iespējas.

Un es tagad apsveicu Princesi Metaharu, kura ir dzemdināta, aktivizēta. Pilna ar aktivitāti, prieku, laimi! Es sveicu viņu savā magnētiskajā Dienestā. Ar atgriešanos, Princese!

Bet visus jūs, planētas Gaija Gaismas Darbiniekus, es apsveicu ar šo nozīmīgo notikumu. Nu ko, ejam tālāk, priekšā mums ir vēl daudz aktivizāciju, daudz kopīga darba, mijiedarbības, un tātad – prieka, laimes un jaunu veikumu.

Ar jums ir Krajons.

Es jūs mīlu un apkampju ar saviem gaismas spārniem.

2013. gada 05. maijā

Elvīras Griščenko tehniskais atbalsts

Pievienots 11/05/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6042

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email