Магниты Духа

VALDNIEKS JĒZUS caur Marinu Shults.

Gaišzilās Rozes ir savienojušās ar Balto Liliju
Mani dārgie bērni!

Es zinu, kā jūs pirms divām dienām strādājāt (2013. gada 4. maijā – Lemūriešu Kristāla Metahara aktivizācija un rituāla Mista izpildīšana. M.S. piez.), cik priecīgi un laimīgi jūs bijāt. Es zinu, ka izdarījāt milzīgu darbu. Jūs esat noguruši, jums bija grūts brauciens, taču jūs visi mirdzējāt un, lai cik dīvaini nebūtu, mirdzēja visa telpa ap jums. Un daudzi redzēja mirdzošas ģeometriskas figūras, ieraudzīja debesīs lidojošus eņģeļus. Ieraudzījāt spārnus, kuras pārliecinoši uzskatījāt par Krajona spārniem. Jūs redzējāt brīnišķīgu debess jumu, brīnišķīgus mākoņus, brīnišķīgas debesis un sauli, bet pats galvenais – jūs redzējāt cits citu. Jūs atvērāties cits citam ar sirdīm, un jūs jutāt, redzējāt, burtiski sataustījāt to mīlestību, kura plūda no katra klātesošā. Es īpaši gribu pateikties šīs lielās Kalpošanas organizatoriem, tāpēc ka notikumam bija milzīga, augsta nozīme galaktiskajā līmenī. Noorganizēts bija lieliski, un cilvēki to novērtēja, tāpēc ka bez labas organizēšanas var pat ļoti svarīgu pasākumu nespēt veikt pienācīgā līmenī. Taču jums tas izdevās.

Ko es varu teikt par Metaharas aktivizāciju? Ļoti daudz jau ir pateikusi pati Metahara. Aktivizācijas brīdī vadīja, var teikt, tiešo reportāžu caur Sergeju Kanaševski. Jums jau Krajons izstāstīja par to, kas notika no magnētiskā redzes viedokļa aktivizācijas laikā ar pašu Metaharu, ar telpu, kurā viņa realizējās, nosēdās, materializējās un kurā jūs strādājāt. Un visbeidzot viņš atzinās, ka Metahara tagad ir viņa magnētiskās komandas dalībnieks, un ar to vajag rēķināties. Tas ir ļoti interesants fakts, kurš jums ir jāiegaumē.

Taču man īpašu uzmanību gribētos veltīt otram rituālam. Jūs abus rituālus izpildījāt lieliski. Otrs senais rituāls nes dziļu Atdzimšanas jēgu jeb rituālu “Mista”. Jums El Morija jau teica par to, ka šis rituāls ir tīrs, tas uz Zemes ir izpildīts ļoti reti, un tāpēc tam it kā piemīt šķīstības raksturs. Jūs to attīstījāt. Ar El Morijas palīdzību jūs spējāt piešķirt šim rituālam jaunu skanējumu, tāpēc ka senatnē tas tika veikts ar dziedāšanu, pie kam ar vienas melodijas dziedāšanu, vai nu speciālu bungu, vai arī instrumentu, skanošu kā zvaniņi, pavadījumā, taču nekad nav bijis izpildīts tā, kā jūs to izpildījāt. Jā, patiešām, jūs to veltījāt Latvijai, taču pilnīgi skaidri un pareizi izskanēja Latvijas un visas planētas savienošanās melodija. Pareizi, bet kā gan citādāk! Mēs nevaram atgriezt dzīvē vienu valsti atšķirībā no citām valstīm un atrautībā no visas planetārās vienotības, un tāpēc viss tika izdarīts ļoti pareizi. Tos ugunīgos, ar spēku, mīlestību, sirds siltumu neticami piesātinātos tekstus, kurus nodiktēja El Morija, jūs izpildījāt ļoti augstā līmenī. Un man gribas pateikties šo tekstu izpildītājiem – gan Ingrīdai, gan Marinai. Pateikties Ingrīdai par to, ka teksts latviešu valodā bija pārtulkots nevis vienkārši ideāli, tas bija pārtulkots apgaroti. Teikt, ka sirsnīgi, ir pat par maz, tāpēc ka tā bija ļoti augsta gara kvēle, un tieši tādā līmenī Ingrīda izpildīja šos tekstus. Tāpēc rituāls kopumā, ar labi izpildītiem pārkārtojumiem, deva milzīgus rezultātus. Patiešām, pacēlās Debesu Latvija. Tagad viņas kronī ziedlapiņu trīsstūrī mirdz Baltā Lilija! Viņa mirdz Dzīvinošās uguns baltajā spektrā, viņa sūta visur, pa Latviju, pa visu pasauli savas hologrammas – tas arī ir ļoti svarīgi. Un tas, ka jūs savienojāt mūsu planētas Gaišzilās Rozes ar Balto Liliju, arī nav mazsvarīgs fakts, tāpēc ka, savienotas kopā, viņas sāk strādāt Latvijas labā caur planetāro vienotību, un visas mūsdienu tendences, kuras pārdzīvo planēta, sāks automātiski izplatīties uz Latviju, pie kam izplatīties ļoti precīzi. Tās sāks nākt plūsmā ar vispārējo planetāro pārkārtošanos.

Jūs daudz izdarījāt šo 30 minūšu laikā priekš savas mīļotās Latvijas. Jūs daudz izdarījāt priekš Latvijas cilvēku apziņas. Pakāpeniski tas atpakosies sociālajos notikumos, cilvēku uzvedībā, viņu noskaņojumā, valstiskās pārkārtošanas problēmu risinājumā. Tomēr ne tā, ka šodien pamodāties, un kaut kas ir izmainījies, taču tendence ir ieguldīta, tendence ir nemainīga, un tā pieaugošā veidā sāks demonstrēt to, ko jūs ieguldījāt Kalpošanā “Mista”.

Es gribu pateikties visiem Ceremonijas “Mista” dalībniekiem. Un gribu pateikties visiem, kas bija Atbalsta Grupā, par abu ceremoniju spīdošo atbalsta gaismas darbu, tāpēc ka tas patiešām tā bija. Mīlestības jūra, ļoti liela koncentrācija palīdzībā tiem, kas izpildīja gan pirmo, gan otro rituālu. Sirdis bija atvērtas, bija piepildītas ar uguni. Bija tāds klātesošo garīgo spēku pacēlums, ka virs jums griezās lode, piepildīta ar visu šī notikuma dalībnieku ugunīgajiem impulsiem. Es tieši arī gribu pasvītrot, ka ar visu dalībnieku impulsiem, nevis tikai to, kas izpildīja pašu Ceremoniju. Mēs visi, šīs planētas Gaismas Ģimene un visas Galaktikas Gaismas Ģimene, bijām klātesoši šajā grandiozajā notikumā. Un gribas atzīmēt, ka jūs paši sajutāt, bet cilvēki ar garīgo redzi ieraudzīja, daudzu novērotāju klātbūtni, daži pat spēja saprast, ka rit translācija uz Galaktiku par to, ko jūs darāt.

Tas patiesi ir tā.

Ar lielu pateicību Jēzus.

2013. gada 6. maijā

Elvīras Griščenko tehniskais atbalsts

Pievienots 15/05/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6102

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email