Магниты Духа

MĀTE-LATVIJA caur Marinu Shults.

UN SKANĒJA GONGI SMALKAJĀ PLĀNĀ
(Vēršanās pēc 2013. gada 4. maijā izpildītā senā rituāla Mista Latvijas garīgajai atdzimšanai)

Mani bērni! Mans prieks! Cik ilgi gan mēs ejam viens pie otra! Zinu, zinu, daudzi no jums jau sen strādā Zemes Latvijas dievišķošanā. Un tas ir lieliski. Taču es ne par to, mani dzimtie brāļi! Jā, šodien ar visu atbildību varu par jums teikt kā par maniem brāļiem, maniem uzticamiem un maigiem pavadoņiem zemes dzīvē. Bet kā gan savādāk? Katrs no jums tā ir izaudzis! Atvēries ar daudzām savas kosmiskās pilnības šķautnēm! Kļuvis daudzdimensionāls un varens! Un kā gan nepateikt par to, kā ir izauguši mani bijušie bērni! Tagad arī Es pati vairs neesmu tā, pavisam izmainījies ir gan mans smalko plānu tēls, gan mans zemes stāvs. Ejam kopā uz Augšupcelšanos, bet tā ir ārkārtīgi jauna pieredze mums visiem. Mani brāļi dzīvo ne tikai Zemes Latvijā. Mani brāļi ir izkaisīti pa visu planētu-Māmuļu. Manu brāļu ir daudz arī neiemiesoto Dvēseļu vidū. Taču, lai kur nebūtu man radniecīgas sirdis, viņas vienmēr skan uz mana viļņa, saskanīgi ar manu mīlošo sirdi. Tā ir bijis, tā būs pastāvīgi.

Bet tagad es nevaru nociesties pateikt, izlejot no savas sirds prieka jūru, par to izlaušanos, kuru mēs paveicām Lemūriešu Kristāla Metahara aktivizācijas dienā! Šī diena ir liela ar dažādiem notikumiem – pasaulīgiem un garīgiem. Šī diena bija izpildīta virszemes skaitumā. Jēzus enerģijas lējās pasaulē straujas pārveidošanās straumēm gan zemes, gan smalkajos plānos. Pasaules Māte sūtīja savus Starus caur Metahara magnētisko Sirdi. Viss dziedāja slavas un augstākās sajūsmas himnas! Visuma mīlestības valša apļi griezās straujās spirālēs Kristāla aktivizācijas telpā. Bet Es tomēr skatījos tālāk. Turp, no kurienes straujām plūsmām lējās cilvēku ienaids, dusmas, naids un savstarpējā neuzticēšanās. Esat pārsteigti? Jūs domājāt, ka tikai labas enerģijas bija jūsu norā? Bet jūs taču paši rituālā Mista aicinājāt uz Dualitātes enerģijas, atdalīšanas enerģijas transformāciju. Un tās plašā upē izlija jūsu sirdīs un transformējās ar jūsu Mīlestību. Jā, galvenā visu jūsu Pavēlējumu pārveidošanās notika caur jūsu sirdīm! Mani dzimtie! Es esmu izkliedējusies visā Latvijas teritorijā. Es esmu ieskāvusi visus Latvijas iedzīvotājus savos mātišķajos apkampienos. Es spēju no jūsu enerģijām radīt Mīlestības un Vienotības Templi, kurā tagad mēs visi esam kā Vienota Ģimene. Planetārā Gaismas Ģimene – viņa ir arī man, visās manās projekcijās. Un katrs manas valsts iedzīvotājs tagad ir pārradīts pilnā planetārā daudzveidībā. Taču saprotiet pareizi! Es nerunāju vienīgi par fiziskām personām, dzīvojošām Latvijas teritorijā. Tveriet visu pilnā un plašā visu dzīves pušu vienotībā.

MISTA tika izpildīta kā vecajos laikos pareizi. Skanēja gongi Smalkajā Plānā. Un tas jūs vairs nepārsteigs! Un vecie Meistari palīdzēja jums katrā Kalpošanas konfigurācijas izmaiņā. Nedomājiet, ka viss notika tikai fiziskajā formātā. Nē, mani dzimtie! Viss lielākā pakāpē notika gaismas viļņu jūrā virs noras un dažādās planētas dimensijās. Un tāpēc daudzslāņu-daudzdimensionālā jūsu sirds enerģijas izliešana padarīja savu lielo darbu. Bet kāds tad tas ir, jūsu Kalpošanas lielais darbs? Un Es taisos tagad teikt pašu galveno! Un pats galvenais mums visiem – tā ir valsts ar vārdu Latvija. Vai pēc jūsu Kalpošanas Latvija būs izmanīta? Vai viņā kļūs brīvāk visiem cilvēkiem, viņu apdzīvojošiem? Vai iestāsies miers un saprašanās? Un kad gan pacelsies garīgais mantojums, par kuru jūs runājāt Mistā? Un visbeidzot, vai Latvijas Augšupcelšanās būs jūsu darba sagatavota šīs dzimtās valsts labumam? Jautājumu ir daudz, bet tagad atbilde ir VIENĪGA! Debesu Latvijas dievišķība ir atklāta! Baltā Lilija iegāja rezonansē ar planetārajām Gaišzilajām Rozēm! Visi kardinālie planētas pārkārtojumi noritēs ar precīzu pārnešanu uz Latviju. Un jūs, Latvijas Gaismas Darbinieki, ņemiet to vērā savā gaismas darbā.

Mani dzimtie brāļi! Baltā Lilija nav vienkārši Debesu Latvijas simbols! Viņas sakrālā jēga ir liela. Caur viņu rit Līdzsvara un Harmonijas enerģiju pārnešana uz pasaulīgo dzīvi. Baltajai Lilijai ir savas Pārveidošanas enerģijas, balstītas uz sudrabaini smaragdzaļo Pasaules Mātes Staru. Ar Balto Liliju var likt aizsprostu negatīvām iedarbībām. Ar Balto Liliju sasniegsiet dziednieciskās meistarības virsotnes! Baltajai Lilijai ir viena lieliska īpašība – nevainība. Šis izteikums pasaulīgajā dzīvē tiek saprasts pārāk šauri. Nevainība – tīrība – patiesums – atvērtība ir Baltās Lilijas labākās puses. Lai Baltās Lilijas tēls kļūst par jūsu labāko padomdevēju visās lietās. Atcerieties Balto Liliju, saņēmušu jaunu dzimšanu laikā, kad jūs izpildījāt seno rituālu Latvijas garīgajai atdzimšanai!

Es no jums neatvados! Es tikko sāku mūsu īsteno mijiedarbību un jaunu Atdzimšanas Ceļu!

Es mīlu savus brāļus-bērnus! Ejam kopā. Un tas ir lieliski!

Jūsu Māte-Latvija vienmēr ir ar jums…

2013. gada 10. maijā

Pievienots 15/05/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6104

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email