Магниты Духа

2013. gada 4. maijā tika izpildīts sens rituāls, veltīts Latvijas atdzimšanai!

Šī rituāla jēgu El Morija paskaidroja sekojošā veidā:

Senais rituāls MISTA uz jūsu planētas ir ticis izpildīts vairākkārt un vienmēr ir nesis savu sākotnējo nozīmi – patiesās garīgās būtības pamodināšana, vai tas būtu cilvēks, vai cilts, vai valsts, vai visa planēta. Gaismas Ģimene reizēm izmanto to tieši tam, lai izvestu no aizmirstības kādu garīgo komponenti, apvienotu viņu ar materiālo pasauli un dotu impulsu tālākai gaismas darbībai…

Rituāls tika izpildīta Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” dalībnieku spēkiem 2013. gada 4. maijā Latvijas sakrālā rajonā, kur mums bija iespēja strādāt uz Pasaules Mātes Stara. Mēs veicām Zemes Latvijas Iesvētīšanu Debesu Latvijas enerģijās. Pie tam sākās aktīvs Zemes Latvijas Apvienošanās ar Debesu Latviju process. Mēs palīdzējām augšāmcelt garīgo potenciālu Latvijai kā valstij, kura atrodas uz Druīdu, Rozenkrauceru zemes un ir apgaismota ar Augšupcelto Skolotāju dzīvi uz viņas. Mēs esam pārliecināti, ka svētā ceremonija ļaus savienot kopā Latviju ar visas planētas garīgo mantojumu. Iegūtā iniciācija palīdzēs Latvijai atbrīvošanai no pretnostatījuma enerģijām un viņas iekļaušanai Augšupcelšanās plūsmā.

Ceremonijā piedalījās 18 cilvēku. Tās galvenais un svarīgs posms bija pastāvīga dinamika, izteikta rituāla dalībnieku pārkārtošanā. To pavadīja noteiktu tekstu lasīšana priekš katras figūras.

Pārkārtošanu dinamika, figūras un teksti aktivizēja nepieciešamās gaismas enerģijas. Uzdevumi: planetārā atdzimšana un Zemes Latvijas Iesvētīšana garīgā potenciāla, šīs telpas nesta, atbrīvošanas dēļ.

Neviena valsts (un zeme, uz kuras valsts atrodas) neeksistē izolēti. Tā tas ir arī ar Latviju.

Izpildot planetāro darbu Latvijas teritorijā, mēs ar to pašu atbrīvojam viņu no Dualitātes sekām un tuvinām viņas atdzimšanu.

Latvija (viņas karte) ir līdzīga cilvēka ausij, uz kuras ir visi aktīvie ķermeņa punkti. Latvija ir saistošais posms ar daudziem planetārajiem dzīvības procesiem. Caur Latviju var ieslēgt daudzu planetāro funkciju stabilizācijas, atveseļošanās, attīrīšanās, harmonizācijas procesus. Pats Latvijas stāvoklis uzliek par pienākumu, lai viņai būtu šie aktīvie punkti tīrā, enerģētiski pilnīgā veidā.

Rituāla laikā tika izpildīta šo sakrālo punktu attīrīšana ar Violeto Uguni un to piepildīšana ar Uguni Dzīvinošo. Telpa bija piepildīta ar Mīlestības enerģijām.

Mēs piesaucām uz Latvijas zemi jaunu Gaismas Vilni un iedarbinājām plānveidīgu visas Latvijas gaismas konstrukcijas enerģētiskās informācijas pārkārtošanu!

Mēs uzbūvējām jaunu Templi, kurš apvieno visus Latvijas zemes – sena sakrālo zināšanu balsta – sakrālos punktus Debesu Latvijas nosēdināšanai un Viņas gaišā simbola – Baltās Lilijas – izpaušanai!

Latvija atklāj savu Debesu Seju!

Baltā Lilija nolaižas uz sakrālajām zemēm!

Baltā Lilija ieiet visu Latvijas iedzīvotāju un visu Pasaules cilvēku sirdīs!

Baltā Lilija pabeidz kļūšanu par Debesu Latviju un apstiprina savu diženumu!

Baltā Lilija ir ar mums! Baltā Lilija apsēklo visus ar savu Tīrību un Cildenajām Vibrācijām!

Baltā Lilija apstiprina Vienotības un Harmonijas, Tīrības un Savstarpējās Sapratnes Enerģijas.

Dievišķā Līdzsvara Enerģija staros plūst no Baltās Lilijas ziedlapiņām!

Mēs apsveicam lielā Vienotības, Tīrības un Harmonijas simbola izpausmi Latvijā un uz visas planētas!

Piepildās lielā pārvērtība! Pieņemsim to ar savām sirdīm un palīdzēsim Debesu Latvijas materializācijai!

Māte Gaija atsūtīja savas trīs Gaišzilās Rozes, un viņas apvienojās vienotā buķetē ar Balto Liliju. Viņas mirdzēja pār visu planētu, apsēklojot ar savu svētību visu rituālu.

Pēdējā pozīcija – cipars 9, nesa tīras Augšupcelšanās enerģijas, kuras iepriekš jau bija iepriekšējo pārkārtošanos saformētas. Sāka skanēt Augšupcelšanās tēma.

Mēs uzbūvējām virs Latvijas augšupcelšanās zelta kupolu un iekļāvām to Kristāliskajā matricā 999, lai augšupcelšanās struktūras nostāšanās process būtu vienots ar planetāro.

Mēs nosūtījām uz zelta kupolu Vienotības, Saskaņas enerģijas, Beznosacījuma Mīlestību un piepildīšanās Prieku!

Mēs apstiprinām Vienotību un Mīlestību uz visas planētas!

DIŽENAIS ĪSTENOJAS!!!

ĀMEN

Atskaiti sagatavoja Marina Šulca

2013. gada 10. maijā

Pievienots 15/05/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6099

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email