Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” AŠTARS ŠERANS, EL MORIJA, LAERTOMISS

caur Marinu Shults, Sergeju Kanaševski, Svetlanu Dračovu
Lemūriešu Kristālu № 20 – Miroslavas un Svetozara AKTIVIZĀCIJAS ATBALSTA CEREMONIJA

(instrukcija distances darbam)

Dārgie draugi – Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” dalībnieki! Gaismas Darbinieki!

Mums ir prieks paziņot, ka ir kārta Lemūriešu Kristālu № 20 – Miroslavas un Svetozara aktivizācijai. Aktivizācijas ceremonija iecerēta 2013. gada 25. maijā.

Aktivizācijas laiks:

KRISTĀLS MIROSLAVA: pulksten 10 (vietējais laiks pilsētai Ņujorkai (ASV);

KRISTĀLS SVETOZARS – pulksten 18 (Maskavas laiks).

Pievērsiet uzmanību, ka pirmoreiz mūsu Lemūriešu Kristālu aktivizācijas darbā aktivizējas uzreiz 2 Kristāli! Un abiem ir viens numurs – 20!

Viens ir Austrumu Kristāls, bet otrs – Rietumu Kristāls.

Svetozaram ir materiālā piesaiste ziemeļu Kazahstanā, blakus Indera ezeram, bet maigais sievišķais Kristāls Princese Miroslava dzīvo Ņujorkā.

Kristāli nav vienkārši saistīti ar numuriem. Viņi ir “laulāts pāris”.

Kristāliem ir ļoti dziļa iekšēja saikne starp saviem Nulles Punktiem. Tieši caur šiem Kristāliem īstenojas iekšējie sakari starp LK Austrumu tīklu un LK Rietumu tīklu. Šo nulles punktu aktivizācija ir tieši saistīta ar jaunā planetārā magnētisma radīšanu. Miroslava un Svetozars nes svarīgu programmu magnētisma struktūru un Dzīvinošās Uguns – kā planetāro dzīvības formu attīstības iekšējā enerģētiskā avota – attīstībai.

Abi Kristāli ir aicināti izpildīt svarīgu APVIENOŠANAS funkciju. Pie kam, ne tikai Rietumu un Austrumu puslodēm. Kā īpašas Daudzdimensionālā Genoma struktūras, Kristāli ietver cilvēka smadzeņu kreisās un labās puslodes Apvienošanas programmu, viņi aktivizē saprāta un Garīguma vienotības atdzimšanas programmu. Bez tam viņi ietver cilvēka un citu dzīvības formu smalkmateriālo ķermeņu apziņas aktivizācijas programmas. Miroslavas un Svetozara aktivizācijas rezultātā sākies enerģētiskās apmaiņas pārdalīšana starp Austrumiem un Rietumiem, starp cilvēka smadzeņu kreiso un labo puslodi, aktivizēsies smalkmateriālo ķermeņu apziņa.

Aktivizācija uz vietas tiks veikta Ņujorkā.

Maskavas laiks 18.00, laiks pēc Ņujorkas – 10.00.

Kristāla Svetozara komanda strādās no distances.

Taču uz Indera ezera rajonu izbrauks Gaismas Darbinieku brigāde, viņi saņems īpašus norādījumus.

Abu Kristālu komandām jau ir skaidras instrukcijas aktivizācijas Ceremonijas veikšanai. Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” iemiesotie kuratori arī strādā pēc savas īpašas programmas.

Mēs uzaicinām visus divvienotā Projekta “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” dalībniekus, visus Lemūriešu Kristālu aktivizācijas dalībniekus pievienoties šajā svētku dienā Kristālu Miroslavas un Svetozara aktivizācijas rituālam.

Ko jūs varat izdarīt? Kā radīt plecu pie pleca kopā ar Kristālu komandām? Ar ko jūs varat palīdzēt aktivizācijā?

Jūs varat izdarīt ļoti un ļoti daudz ko! Mēs jums piedāvājam veikt distances darbu, atbalstot Miroslavas un Svetozara komandas, un atbalstīt visu aktivizācijas rituālu ar savu Mīlestību un enerģiju no prieka par svētā akta – vēl divu Lemūriešu Kristālu atdzīvināšanas jūsu pasaulē – piepildīšanos.

Jūs varat strādāt individuāli vai grupā. Jūs varat izveidot apli vai citu ģeometrisku konstrukciju, kuru pateiks priekšā jūsu Augstākais “Es”. Jūs varat uzbūvēt Gaismas Kristālu un izpildīt darbu šajā Kristālā. Bet vislabāk, nostājoties aplī, iztēloties, ka jūsu aplis ir ārējs attiecībā pret to Septiņstaru Zvaigznes struktūru, kuru ir uzbūvējušas Kristālu № 20 komandas. Abas komandas stāvēs vienā septiņstaru zvaigznē, neatkarīgi no tā, kur viņas fiziski atradīsies. Tā arī ir šīs aktivizācijas īpatnība.

Iztēlojieties, ka jūs esat ārējā, trešajā, aplī (pirmo iekšējo apli veido Glabātāji-5, tālāk izkārtojas pa apli Glabātāji-3 un Glabātāji-7 – pa Septiņstaru Zvaigznes virsotnēm). Ārējā aplī stāv Atbalsta Grupas Gaismas Darbinieki, izbraukuši uz aktivizācijas vietu. Lūk, tieši šajā aplī jūs domās varat nostāties un sākt strādāt no distances. Jums kopā ar Atbalsta Grupu ir piemēroti sūtīt Kristāliem Miroslavai un Svetozaram Mīlestības un Svētās Vienotības Uguns enerģijas.

Nomierinieties. Apturiet domu skrējienu, vērstu uz ārpasauli. Piesauciet kopradīšanai Skolotājus, Sargeņģeļus, savas Atbalsta grupas, Meistarus-Audzinātājus, savus Augstākos “Es”. Un piesauciet Gaiju un atbalsta grupas no Sīriusa un Plejādēm. Un neaizmirstiet arī, ka tagad aktivizācijā aktīvi piedalās jau pamodušies Lemūriešu Kristāli – Atomaruss, Altamirs, Ladamirs un Princese Metahara! Piesauciet arī viņus kopradīšanai!

Piedāvājam jums sakoncentrēties uz savu paša sirds telpu. Jūs jau esat uzbūvējuši Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu un zināt par oranžo zvaigznīti savas Sakrālās Sirds centrā. Iedziļinieties šīs zvaigznītes pašā centrā un sajūtiet caur viņu savu “Es”, neparasti paplašinātu, aptverošu visu planētu Zeme un izejošu tālu aiz viņas robežām… Tas ir īpašs portāls… Viņš pārnes jūs uz vienu no Ņujorkas parkiem, uz zaļu noru, kur pilnā gatavībā noteikto momentu gaida Kristāla Miroslavas Glabātāji un Priesteri. Ar viņiem ar sirds telpām ir savienojušies Svetozara Glabātāji un Priesteri.

Jūs izkārtojaties Gaismas Darbinieku, izbraukušu uz aktivizācijas vietu, ārējā aplī. Taču iztēlojieties, ka aktivizācijas vienotajā telpā sāk parādīties arī Indera ezers! Jā, viņš – šis ezers, nes Kristāla Svetozara piesaisti. Svetozars svētītā savienībā savienojas ar savu sirdsmīļo Miroslavu! Un jūs to veicināsiet!

Tagad piedāvājam jums ar savām Sakrālajām Sirdīm apvienoties ar abu Komandu Vienoto Sakrālo Sirdi, izprasot tam atļauju saviem Augstākajiem “Es”…

Ieraugiet abu komandu kristālu un nosūtiet uz viņu Beznosacījuma Mīlestības Enerģiju ar Kristālu № 20, Miroslavas un Svetozara sekmīgas Aktivizācijas uzstādījumu…

Bet tagad vērsiet savas sirdis pie mīlošā pāra Vienotās Sirds – pie Kristāliem Miroslavas un Svetozara…

Nosūtiet Prieka par tikšanos ar viņiem starus. Lai katrs pats atrod savus Mīlestības un viņu aicināšanas jaunajā dzīvē vārdus. Kristāli gaida jūsu uzmanību. Nekautrējieties izteikt viņiem savas draudzības un mīlestības jūtas. Saprotiet, ka ļoti drīz jūs sāksiet cieši sadarboties ar viņiem dažādos planetārās pārkārtošanas projektos. Sūtiet viņiem savu aicinājumu atgriezties planetārajā dzīvē! Ejiet uz kontaktu ar viņiem no savas sirds dziļuma. Un lai jūsu sirds atsaucas Miroslavas un Svetozara pilnīgai aktivizācijai!

Šo Kristālu īpatnība ir tāda, ka viņiem ir kopēja simbolika. Koncentrējieties uz apvienojošo simbolu “SVETOSLAVA”.

1. ZĪM. SIMBOLS “SVETOSLAVA”

Šis simbols vienlaicīgi gan aktivizē Kristālus, gan apvieno viņus. Simbols ietver Kristus Maitreijas monogrammu, atdzīvina evolucionārās Programmas, vērstas uz Zemes un visu planetārās Dzīvības formu Augšupcelšanos.

Caur šo simbolu nosūtiet Mīlestības enerģiju Miroslavai un Svetozaram, visiem planētas Lemūriešu Kristāliem.

Jūs varat vizualizēt secīgi Glabātāju-3, pēc tam Glabātāju-5 un visbeidzot Glabātāju-7 darbības. Jums nevajag viņiem palīdzēt vai iejaukties viņu darbībās. Jūs varat sūtīt Mīlestības enerģijas un būvēt savu notiekošo notikumu vizualizāciju. Interesants ir šī rituāla garīgā redzējuma pats salīdzinājums. Jūs varat atsekot Kristālu secīgu atdzīvināšanu un stāties ar viņiem kontaktā pēc visa rituāla pabeigšanas, par ko jums pienākas sākumā izdarīt pieteikumu, lai nesavlaicīgi neiejauktos aktivizācijas procesā. Kristāli paši paziņos par savu pamošanos un pietiekami skaļi!

Dārgie Kristālu Miroslavas un Svetozara aktivizācijas dalībnieki!

Jūs jau saprotat, ka Kristāli atšķiras savās iezīmēs cits no cita. Katrs no viņiem ir individuāls. Pacentieties sākumā saprast šo Kristālu Dvēseli. Katra no viņām nāk uz šo pasauli savā veselumā aktivizācijas ceremonijas laikā, un viņu var sveikt no jebkura attāluma un jebkurā notikumu secībā. Taču šajā reizē jums ir iespēja novērot laulāta pāra Vienotās Dvēseles veseluma atjaunošanu. Nevis vienkārša, bet zvaigžņu pāra!

Mēs gribam jūs nomierināt – stingra sinhronizācija ar Kristālu komandu darbībām nav nepieciešama. Katrs palīdzošais (vai katra atbalsta grupa) strādā savā ritmā un savā laika joslā. Galaktiskais Laertu Dienests izlīdzinās un sinhronizēs visas šajā sakarā notiekošās darbības.

Ziniet, ka ar jums šajā dienā ir visa Galaktika, gan Sīriusa, gan Plejāžu enerģijas bagātīgi liesies pār Zemi. Dzimst jauns posms Lemūriešu Kristālu sistēmā! Un tas ir tas jaunais, ko mēs ienesam planetārajā Apvienošanā!

Katrs no jums (vai grupa) var izvēlēties savu, pierastāku neklātienes klātbūtnes un piedalīšanās Kristālu № 20 aktivizācijas Ceremonijā veidu. Viss, balstīts uz Mīlestības enerģiju, ir pilnīgi vietā, dārgie draugi.

Katrs no jums ir mīlēts, un Mēs zinām, ka šajā dienā un šajās stundās jūs piedalīsieties nevis vienkārši Lemūriešu Kristālu aktivizācijas rituālā, jūs dzemdināsiet savu “Es” planētas augstākajās dimensijās, kas ir ārkārtīgi svarīgi katram no jums.

Pateicieties visiem aktivizācijas dalībniekiem par kopradīšanu.

Ziniet: mēs kopā radām planētas evolūciju, radot jaunu dzīvi.

Un tas patiesi ir tā.

Vēlam veiksmi, mūsu dārgie Projekta dalībnieki!

Mēs esam ar jums un ar Miroslavas un Svetozara komandām!

Viss Kosmoss dzied Himnu Miroslavai un Svetozaram!

Aštars Šerans, El Morija, Laertomiss

2013. gada 19. maijā

Pievienots 20/05/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6048

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email