Магниты Духа

EL MORIJA, AŠTARS ŠERANS. Caur Svetlanu Dračovu. SFĒRISKAIS LAIKS

Sveicam ejošos uz priekšu un augšup esamības sfēriskumā!

Jūsu ķermeņi tagad jūsu zemes esamības brīdī pārdzīvo ļoti nopietnus pārveidojumus. Saules Sistēmas noskaņošanās uz jauno trīspolāro magnētismu – jūsu sava Es izpaušanas uz planētas Zeme gadījumā, un noskaņošanās uz daudzpolāro magnētismu – jūsu sava Es izpaušanas uz Saules Sistēmas citām planētām un objektiem gadījumā, dod jums jaunas neapstrīdamas priekšrocības jūsu, Galaktikas Piena Ceļš Būtņu, pārvešanai uz starpgalaktiskās izvēršanās jaunu vijumu. Jums rodas sinhronas, jaunas, līdz šim jums nepazīstamas iespējas un saiknes ar jūsu zvaigžņu saknēm. Jūs izaugat augstākās dimensijās, blīvākās dimensijās, sfēriskākās telpās un horizontos. Procesi savijas pa sfēriskuma spirāli. Jūsu lineārie procesi neizbēgamā veidā sāk pārvērsties koncentriskos notikumos un kvadrātiski-kubiskos notikumu izpaudumos. Jūsu sākat savu Augstāko “Es” pārkārtošanu. Viņi kļūst tuvāki jūsu Augstāko “Es” Augstākajiem “Es”. Procesi pieaug harmoniski, nevis lineāri. Notiek paātrināšanās ģeometriskā progresijā, kas jums ir redzams kā notikumu izpaudums paātrinātā režīmā. Jūsu informācijas komponente ir izaugusi līdz maksimālajai robežai. Aiz šīs robežas ir pāreja uz kvantu uztveri un kvantu apziņu. Robeža lineārai notikumu secības uztveršanai ar smadzeņu kreiso puslodi ir sasniegusi apogeju. Tālāk ir pacelšanās uz kvantisko notikumu ritumu, citādi sāksies uztveres haoss. Blīvajā zemes plānā tas izpaudīsies kā neprasme rīkoties ar savu lineāro laiku, neprasme izkārtot lineāru notikumu norisi.

Kā rīkoties, ko darīt? Kā pāriet no lineāras laika uztveres, no lineārā laika uz sfērisko laiku?

Ļoti vienkārši. Pāreja nav lineāra. Nav iespējams ar vienkāršu lēmumu uzbūvēt savas savstarpējās attiecības ar sfērisko laiku. Telpa-laiks sāk iegūt absolūti jaunus raksturojumus. Jā, jā, tieši uztveres singularitāte kļūst par jūsu esamības galveno momentu. Telpas un laika uztvere VIENOTĪBĀ – lūk, jūsu pārveidojumu galvenais mērķis. Līdz tam lineārais laiks atdalītā veidā atpalika no telpas. Telpas-laika kontiniuums lineārā laika komponentē bija faktiski atvienots.

Šodien 2013. gada 13. jūnijā momentā 13-06-13 mēs atkal apvienojam telpas-laika kontiniuumu telpas un laika singularitātē. Esamības vienotība ir nofiksēta 2013. gada 13. jūnija punktā. Jā, jā, tieši šodien jūs galīgi iegājāt laika un telpas aplī, sfērā. Tas ir svarīgi, lai jūs nofiksētu šo atskaites punktu, šo notikumu, šo notikumu ritumu. Norit ļoti nopietna jūsu 4-ru (3) dimensiju esamības eksistences paradigmas maiņa. Daudzdimensionalitāte sāk izpaust vēl vienu svarīgu komponenti – telpas un laika atkalapvienošanos vienā notikumu rituma punktā. No šī brīža telpas-laika kontiniuuma būtība ir sfēriskums jūsu lineārajā pasaulē. Tas nozīmē, ka jūs arvien vairāk un vairāk pārejat uz lineārās notikumu norises uztveri spirāles stāvoklī, kura savij visus jūsu dzīves notikumus. Nav vairs tiešu un nepastarpinātu sakaru starp notikumiem, sāks izkārtoties apejoši, pastarpināti notikumu rituma sakari. Jūs pārstājat redzēt notikumus plānveidīgā lineārā attīstībā: sākums – izvēršanās (vidus) – nobeigums (beigas). Jūs pārejat uz jums jaunu notikumu rituma uztveri, daudzvariantas notikumu izvēršanās stāvokli.

Jūs sākat izdzīvot un pārdzīvot vienu un to pašu notikumu dažādu scenāriju izvēršanā vienlaicīgi. Un to pavada nevis vienkārši jūsu domas darbs, bet – darbs piemērošanā jūsu reālajam zemes 4-ru dimensiju notikumu ritumam. Jūs uzreiz redzēsiet tā vai cita notikuma daudzgājienību, jūs drīz vien spēsiet vadīt šo notikumu ritumu jums vajadzīgajā refrakcijā un pielietojumā. Tas ir jauns vārds jūsu dzīvē. Tas ir jauns virziens jūsu dzīvē. Un tas ienāca šodien jūsu dzīvē, 2013. gada 13. jūnija brīdī.

Un mēs, Valdnieks El Morija un Jūsu Draugs un Skolotājs Aštars Šerans, uzaicinām Jūs šodien nosvinēt šo grandiozo notikumu, atzīmēt šos grandiozos SVĒTKUS ar nebijušu jūsu siržu prieka, harmonijas un Mīlestības pacēlumu!

Dzīvojiet priekā! Visi jūsu pasākumi savijas sfērās un izpaužas spirālveida notikumu ritumā. Attīstiet savas sfēriski-kvantiskās spējas, un jūs plānveidīgi virzīsieties uz ieiešanu pilnīga apmēra sfēriskajā notikumu ritumā.

Mīlestībā pret visiem Jums

El Morija un Aštars Šerans

2013. gada 13. jūnijā

 

Pievienots 13/06/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6253

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email