Магниты Духа

UZMANĪBU: PLANETĀRAIS DARBS! KRAJONS Caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

UZMANĪBU: PLANETĀRAIS DARBS!

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums ir Krajons. Otrās Harmoniskās Konverģences laikā mēs ne mazums izdarījām priekš Zemes un visu planētāro dzīvības formu Augšupcelšanās. Pienācis laiks turpināt mūsu kopējo gaismas darbu.

Gaismas Darbinieki! Zeme attīstās un, atbilstoši, augšupceļas visas Saules sistēmas struktūrā. Jūsu planēta nav vienkārši šīs sistēmas daļa. Viņa ir ļoti svarīga daļa, kurai šajā evolūcijas etapā tiek veltīts daudz uzmanības. Zeme pašreizējā Saules sistēmas attīstības līmenī kalpo par sava veida atbalsta punktu visu citu planētu virzībai pa evolūcijas spirāli.

Mūsu uzdevums ir aktivizēt Zemes saikni ar citām Saules sistēmas planētām un pašu Sauli, izvest planētu uz jaunu enerģētisko līmeni. Un, sekojoši, radīt apstākļus citu planētu attīstībai. Ko nozīmē – “aktivizēt saikni”? Tas nozīmē – atvērt jaunus sakaru Kanālus, jaunus Portālus, pa kuriem citas planētas spēs nodot Zemei jaunas evolucionārās Programmas, sniegt viņai palīdzību Augšupcelšanā. Savukārt Zeme ietekmēs visu pārējo planētu attīstību, piešķirs viņām paātrinājumu attīstībā, palīdzēs radīt jaunu evolucionāro Programmu.

Tāpēc mūsu gaismas jaunradē mēs ar jums uzlūkojam Zemi neatrauti no citām planētām, kā Saules sistēmas vienotās struktūras daļu. Bet priekš tā, mani dārgie, jums pienākas zināt jūsu saules Sistēmas struktūru un iesākumā,.. vismaz planētu skaitu (KRAJONA SMAIDS). Un pie viena arī viņu nosaukumus. Ak, ir zināms man, ka starp jums ir tie, kas neatceras planētu skaitu un nosaukumus. Nu ko, nekas briesmīgs. Atceramies IESĀKUMĀ Saules sistēmas deviņas planētas: Merkurs, Venēra, Zeme, Marss, Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns, Plutons. Tieši tādā secībā izvietotas šo deviņu kosmisko objektu orbītas samērā ar attālumu no Saules.

Taču nosauktās deviņas planētas – tie vēl nav visi jūsu Saules sistēmas kosmiskie objekti. “Zinām, zinām, Krajon, ir vēl asteroīdi, asteroīdu josla, planētu pavadoņi…” O! Jūs nu gan patiešām esat astronomijas lietpratēji – atšķirībā no tagadējiem bērniem, kuriem šo zinātni vairs skolā nepasniedz (KRAJONA SMAIDS). Priecājos, ka jūs esat informēti par asteroīdiem un planētu pavadoņiem. Taču tagad Krajons jums vēsta to, kas pagaidām jūsu zinātnei nav zināms. BEZ DEVIŅĀM ZINĀMAJĀM PLANĒTĀM JŪSU SAULES SISTĒMĀ VĒL IR PLANĒTAS.

Un te ir pienācis laiks atcerēties shēmu, pēc kuras jūs aktivizējat Lemūriešu Kristālus. Šajā gadījumā domāju shēmu: “32 + 1=33”. Jūs tiecaties izveidot zināmu “Struktūru-33”. Bet skaitlis “33” atspoguļojas arī jūsu Saules sistēmā!

Jūs interesē, ka jūsu Saules sistēmā ir TRĪS SAULES? Viena Saule – tā ir tā, kuru jūs redzat savām acīm. Trešā Garīgā centra Saule. Ir arī otrā Garīgā centra Saule, kura izpaužas dimensijās no 8-tās līdz 12-jai. Bez tam, ir arī Lielās Centrālās Saules saule-fraktālis (13-tā dimensija).

Un tā, jūsu sistēmā ir trīs Saules. Taču priekš jums ir izpausta tikai viena – trešā Garīgā centra (dimensijas 1-7) ceturtās dimensijas Saule. Tas pats attiecas arī uz planētām. Bez jūsu četrdimensionalitātes pasaules līmenī izpaustajām jūsu Saules sistēmā ir neizpaustas planētas, kuras pieder augstākām pasaulēm.

Deviņas jums zināmās planētas – tās ir trešā Garīgā centra planētas, kuras ir izpaustas jūsu fiziskās pasaules līmenī.

Ir vēl deviņas planētas, kuras arī pieder trešajam Garīgajam centram, taču viņas ir izpaustas augstākās dimensijās (no piektās līdz septītajai ieskaitot).

Taču jūsu Saules sistēmai pieder vēl 10 planētas, kuras ir otrā Garīgā Centra planētas un ir izpaustas augstākās dimensijās (dimensijas 8-12).

Un tā, var saskaitīt visus galvenos jūsu daudzdimensionālās Saules Sistēmas kosmiskos objektus. Saskaitīsim vienā veselā 3 saules un 28 (9+9+10) planētas. Kopā – 31 objekts.

Daudzās saules sistēmās eksistē tieši tāds sauļu (zvaigžņu) un planētu skaits. Taču jūsu Saules sistēmā bez saulēm un norādītajām planētām ir vēl divi svarīgi objekti. Un šie objekti ir DIVAS CITAS PLANĒTAS ZEME!

Tajā ir jūsu Saules sistēmas savdabība. Tālu ne katrā Saules sistēmā (zvaigznes plus planētas) ir planētas-dvīņi, identiskas pēc eksistēšanas apstākļiem. Mēs jau vēstījām jums, ka kāda planēta-dvīnis ir Vaļa zvaigznājā. Tā ir planēta Maitreija, kura ir mātes planēta attiecībā pret Zemi. Eksistē planēta Andromeida sistēmā Sīriuss “B”, tā ir Zemes planēta-meita. Taču Zemes divas planētas-dvīņi Saules sistēmā ir kas īpašs. Ne katrai zvaigznei/saulei ir planētas-dvīņi. Visbiežāk tas mēdz būt tajos gadījumos, kad uz tās vai citas planētas tiek radīti īpaši apstākļi dzīvības dzimšanai un attīstībai. Jūsu gadījumā, uz jūsu Zemes, tika radīti apstākļi dzīvībai pēc brīvās izvēles likuma, gribas brīvības izpausmei bez Visuma Dieva-Radītāja tiešas vadīšanas.

Tā Zeme, uz kuras jūs tagad dzīvojat, ir planēta, speciāli radīta Lielajam Eksperimentam. Taču ir planēta Zeme, kura sākotnēji attīstījās pēc Visuma Dieva-Radītāja plāna. Un šai planētai tagad ir apmēram tie paši parametri kā Zemei. Taču viņa eksistē uz citas Esamības frekvences, tāpēc viņu redzēt jūs nevarat. Lūdzu saprast: runa tagad nav par planētas globusiem, kuri eksistē dažādās matērijas vibrācijas frekvencēs. Runa ir par citām planētām-dvīņiem, kurām ir sava globusu un dimensiju daudzveidība.

Un tā, viena planēta Zeme – tā ir tā planēta, kura attīstījās pēc Dieva-Radītāja plāna, uz viņas netika veikti eksperimenti, tur nav tādas izvēles brīvības kā uz jūsu Zemes. Par planētas-dvīņa eksistēšanu runāja daudzi pētnieki. Un tas, protams, nav nejauši. Tas ir atspulgs lietu reālajam stāvoklim jūsu Saules sistēmā.

Taču planētai Zeme ir vēl viens dvīnis. Un tā ir īpaša planēta, par kuru jums pagaidām nekas nav zināms. Trešā Zeme – tā ir planēta, kura ir atnesta no 16-dimensiju Visuma. Tā ir vienīgā planēta galaktikā Piena Ceļš (šajā evolucionārās attīstības etapā), kurai piemīt 16-dimensionalitāte.

Atgādinu Gaismas Darbiniekiem, ka 16-dimensiju Visums TIEK RADĪTS – tikai no jūsu lineārā laika redzes viedokļa. No Universālā laika redzes viedokļa16-dimensiju Visums jau eksistē, un Gaismas Ģimene tagad, no šī telpas-laika punkta, ne tikai rada jaunu Visumu, bet arī modernizē, pilnveido viņu.

Un tā, jūsu Saules sistēmā ir planēta Zeme, kurai piemīt 16-dimensionalitātes īpašības. Taču priekš kā? Ar kādu mērķi viņa ir atnesta no jūsu Nākotnes Visuma? Pirms atbildu uz šo jautājumu, gribu izdarīt nelieku atkāpi un pastāstīt jums par parādību, kuru jūs varat uzskatīt par fenomenu. Taču patiesībā tas ir tas, kas jūsu pasaulē ir ABSOLŪTI IZPLATĪTS.

Vai jūs zināt, ka, kad bērns atnāk jūsu pasaulē, viņš RADA SAVUS VECĀKUS? Katru reizi JEBKURŠ DZIMSTOŠS BĒRNS RADA SAVUS VECĀKUS. Tas patiesībā ir viens no ne tikai jūsu pasaules, bet arī Visuma likumiem. Vecāku radīšanas efekts jums neliksies nemaz tik brīnumains, ja jūs aplūkosiet to uzmanīgāk.

PIRMAIS. Dzimstošais bērns ienes no smalkās pasaules jaunas evolucionāras programmas, kuras nodod saviem vecākiem. Viņi iegūst iespēju jaunam evolūcijas līmenim (kaut arī šī iespēja realizējas tālu ne vienmēr, tā kā īstenojas brīvās izvēles tiesības).

OTRAIS. Bērna dzimšanas četrdimensionalitātē procesā smalkajā plānā (augstākajās dimensijās) notiek JAUNU TĒVA un MĀTES SMALKMATERIĀLO ĶERMEŅU DZIMŠANA. Tāpēc, radot bērnus šajā pasaulē, cilvēki rada savu nākotnes dzīvi smalkajās pasaulēs. Bērnu dzimšana ir viena no īpašām enerģētiskās apmaiņas starp pasaulēm forma. Ja lietpratīgi izmanto bērnu dzimšanas momentus šai enerģētiskajai apmaiņai, tad var iegūt speciālas iespējas nākotnes radīšanai.

TREŠAIS. Bērna dzimšanas brīdī iedegas PIRMRADĪŠANAS DZIRKSTELE, kura saista katru dzīvu būtni ar DIEVU-RADĪTĀJU. PIRMRADĪŠANAS DZIRKSTELES ENERĢIJU bērns nodot saviem vecākiem. Jo lielāka ir mīlestība vecāku starpā, jo liekāka ir viņu kopējā mīlestība pret dzimstošo bērnu, jo stiprāka un tīrāka ir PIRMRADĪŠANAS DZIRKSTELES ENERĢIJA. Ja šī enerģija ir stipra un tīra, vecāki piedzimst no jauna ENERĢĒTISKAJĀ LĪMENĪ. Viņi iegūst cilvēku-dievu, radītāju-vecāku spējas. Viņiem parādās jaunas radošas spējas, atklājas iespējas jaunradei, jaunas dzīves radīšanai. Tajā skaitā – turpmāk dzemdināt bērnus ar dvēselēm no augstākām pasaulēm.

Bet tagad, kad jūs zināt, kāds efekts ir, kad bērni rada vecākus, jūs varat plašāk paskatīties uz mūsu 13-dimensiju Visuma un 16-dimensiju Visuma mijiedarbību. Ir momenti, jeb citādāk – telpas-laika punkti, kad VISUMS-BĒRNS DZEMDINA VECĀKA VISUMA, nododot viņam:

  1. Jaunas evolūcijas programmas.
  2. Jaunas dimensijas un pasaules.
  3. Pirmradīšanas Dzirksteles enerģiju.

Jūs sapratāt, mani dārgie, ka jūs tagad esat tieši tādā telpas-laika punktā, kad dzimst jauna dzīvība. Tikko kā jūs uzzinājāt par 16-dimensiju Visumu, tikko kā jūs sākāt piedalīties viņa Radīšanā, JŪS KĻUVĀT PAR JAUNĀ VISUMA VECĀKIEM. SEŠPADSMITDIMENSIJU BĒRNS SĀKA DZIMT. TAČU TAJĀ PAŠĀ MOMENTĀ ŠIS BĒRNS SĀKA NODOT JUMS JAUNAS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS, JAUNAS PASAULES UN DIMENSIJAS. BET GALVENAIS, ŠIS BĒRNS TAGAD VĒLAS NODOT JUMS PIRMRADĪŠANAS DZIRKSTELES ENERĢIJU. Bet tas nozīmē, ka jums kā vecākiem dzimst jaunas iespējas jaunradei un jaunas dzīves radīšanai. Tajā skaitā jums parādās iespēja atvest uz jūsu pasauli jaunas dvēseles, padarīt par jūsu bērniem dvēseles no pašām augstākajām pasaulēm. Lūk, ko jums dos enerģētiskā apmaiņa starp Visumu-Vecāku un Visumu-Bērnu. Šī enerģētiskā apmaiņa ir ļoti, ļoti svarīga! Bez tās nav jaunās dzīves dzimšanas! Bet jūs stāvat pie jaunas dzīves radīšanas sākotnes, jūs atnācāt uz šo planētu pirmām kārtām priekš tā. Kaut arī pagaidām varat to neapzināties.

Tad, lūk, mani saulainie, 16-dimensiju planēta Zeme ir atnesta uz jūsu Saules sistēmu – īpašu saules sistēmu! – priekš tā, lai realizētu enerģētisko apmaiņu starp jums un jūsu nākotnes bērniem. Starp jūsu pasauli un 16-dimensiju Visuma pasaulēm. Viņa palīdzēs jums iemantot jaunu evolucionāru programmu, iegūt jaunas iespējas dažādu pasauļu un dažādu dzīvības formu radīšanai. 16-dimensiju planēta Zeme daudzu Programmu skaitā ietver īpašu evolucionāru programmu piecdimensionalitātes Cilvēces Nākotnes Pasaules – kā īpašas pasaules, kurai Galaktiskā Gaismas Ģimene uzdod ļoti svarīgus uzdevumus, saistītus ar jaunā un pagaidām neizzinātā dzimšanu – radīšanu.

Viņa ir ļoti līdzīga Zemes meitai Andromeidai. Viņu pat var nosaukt par Andromeidu-jaunāko. Taču viņas īstais vārds priekš jums tagad ir Ariadne, kuras pavediens saista jūs ar 16-dimensiju Visumu un palīdz meklēt ceļu uz jūsu daudzdimensionalitātes attīstību.

Jaunās dzīves dzimšana, kā jūs jau saprotat, nav iespējama bez daudzdimensionālās Ģenētikas attīstības. Šī Ģenētika ir izpausta makro- un mikrolīmeņos. Jūsu Saules sistēma, tāpat kā jebkura cita saules sistēma, pēc savas būtības ir GALAKTIKAS un, sekojoši, Visuma VIENOTĀ GENOMA STRUKTŪRA.

Pievēršot savu uzmanību Saules sistēmai kā struktūrai no 33 objektiem, mēs pievērsām uzmanību tieši MAKROENERĢĒTISKAJAI STRUKTŪRAI. Katra planēta ir genoma informācijas nesēja. Katra planēta ir daudzdimensionālu Genomu komplekts. Katra saule ir genoma informācijas centrs, īpašs GĒNU CENTRS, kurš ap savu “Es” apvieno planētu daudzdimensionālo ģenētisko informāciju. Katru planētu nosacīti var apzīmēt kā DAUDZDIMENSIONĀLU GENOTIPU. Tādejādi jūsu Saules sistēmā eksistē 30 daudzdimensionāli genotipi (30 planētas) un trīs GĒNU CENTRI (trīs saules).

Jums ne reizi vien ir teiks, ka planētas griežas ap sauli – pa elipsoidālām orbītām. Taču tā ir tikai planētu kustības daļa. Jūsu redzamā saule un deviņas redzamās planētas kustas kosmosā PA SPIRĀLI. Tagad viņas, kustoties spirālveidīgi, dodas uz kādu galaktisku centru. Un tas ir Jūsu Galaktikas gēnu centrs, jums tagad pazīstams kā SĪRIUSS. Jūsu Saules sistēma ir saistīta ar citām saules sistēmām ar enerģētisku spirāli. Un, ja uz šo spirāli paskatās no tālienes – tā atgādina jums zināmo DNS spirāli! Tas ir tā, ja ņem vērā, ka novērotājs atradīsies jūsu četrdimensiju pasaulē. Taču, ja novērotāju novieto 13-jā dimensijā, Lielajā Centrālajā Saulē, tad viņš konstatēs, ka Saules sistēma kustas… pa 13 spirālēm! Pie kam par spirālēm augstākajās dimensijās mēs runājam nosacīti, lai radītu shēmu jūsu uztverei.

Četrdimensionalitātes Saules sistēma konkrēti ir izpausta kā spirāle no deviņām planētām un vienas saules. Šī spirāle ir vispārīgākas Ģenētiskās Spirāles daļa.

Nav nejaušība, ka jūsu Saule citā vārdā saucas GELIOS[1]. Ja mēs pielietosim šī vārda zilbju analīzi, balstoties uz indo-lemūriešu valodu, dabūsim sekojošo:

GE – ģenētika, ģenētisks;

LI – LIco, Seja, pirmais (seja – tas, kas ir priekšā);

OS – OSj (Ass), centrs[2].

GELIOS tādejādi ir Pirmais (sākotnējais) Ģenētiskais Centrs.

Šī vārda – GELIOS – skaitliskā analīze arī ir visai interesanta[3].

Г – 4

Е – 6

Л – 13

И – 10

О – 16

С – 19.

Četrdimensionalitāte (4) ir gatava transformēties (6 – gatavība transformēties) uz Genomu-13 (mūsu vienotais 13-dimensiju Visums), caur 10 (9 planētas un 1 saule) uz Genomu-16 (16-dimensiju Visums).

Bet kas tas tāds šajā gadījumā ir 19? Interesanti? Bet 19 – tās tad arī ir 19 neizpaustās planētas! 9 planētas – trešā Garīgā centra (dimensijas 5-7) planētas un 10 – otrā Garīgā centra (dimensijas 8-12) planētas. Caur GELIOS/SAULI tādejādi realizējas četrdimensionalitātes, 13-dimensionalitātes un16-dimensionalitātes saikne. Bez tam caur gelios/sauli realizējas saikne ar 19 neizpaustajām Saules sistēmas planētām.

Un tā, mani dārgie, priekš kam Krajons jums to visu izstāstīja? Varbūt vienkārši priekš tam, lai pavēstītu, ka Saules sistēma ir gēnu struktūrā katram no jums? (VISUMA MAGNĒTISMA RADĪTĀJA SMAIDS). Nē, ne tikai! Es lieku jums priekšā AKTIVIZĒT KATRAM NO JUMS SAVU PERSONĪGO SAULES SISTĒMU KĀ ĢENĒTISKO STRUKTŪRU. TĀ IR DAĻA NO SAGATAVOŠANĀS AUGŠUPCELŠANAI PROGRAMMAS. Aktivizēt saikni ar MAKROSTRUKTŪRU, ar jūsu saules sistēmu, PILNĀ APJOMĀ. Bez tam stāv priekšā realizēt enerģētisko apmaiņu ar 16-dimensiju Visumu. Jūsu uzdevums ir ĻAUT BŪT JŪSU BĒRNU RADĪTIEM. Bet tas nozīmē – jūs iegūsiet pieeju 16-dimensionalitātes Evolucionārajai Programmai. Jūsu DNS slāņi netālā nākotnē spēs būt nevis ar 12 slāņiem (12 plus viens īpašs), bet 15 (15 plus viens īpašs). Bet tās ir apbrīnojamas jaunas iespējas Gaismas Radītājiem. Bez tam, JŪSU BĒRNI NO NĀKOTNES, JŪSU 16-dimensiju pēcteči varēs jums uzdāvināt PIRMRADĪŠANAS DZIRKSTELES ENERĢIJU. Tas nozīmē ne tikai to, ka jūs spēsiet radīt jauno piecdimensionalitātes pasauli, radīt jaunas dzīves formas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jūsu četrdimensionalitātes pasaulei. Katram no jums. Pirmradīšanas Dzirksteles Enerģija ļaus atnākt uz jūsu pasauli bērniem no pašām augstākajām pasaulēm!

Jā… Jūs bieži jautājat, mani mīļotie, kā mēs spēsim izmainīt šo pasauli… Pati vienkāršākā atbilde uz šo sarežģīto jautājumu slēpjas vārdos “PAAUDŽU MAIŅA”. No augstākajām pasaulēm atnākušie nesāks karot, nesāks dalīt pasauli bagātajos un nabagajos. Ja jūs tagad atvērsiet viņiem ceļu, atvērsiet ar Mīlestību un tīru nodomu, viņi atnāks priekš tam, lai ne tikai mācītu dzīvot bez kariem, sadalīšanas un vardarbības. VIŅI SĀKS DZĪVOT BEZ KARIEM, BEZ SADALĪŠANAS UN VARDARBĪBAS. Vienas Dvēseles aiziet no šīs pasaules un pat no planētas. Citas atnāk. Atnāk no citām planētām un citām pasaulēm. Jūs gatavojat viņām ceļu. Cik ātri un prasmīgi jūs to izdarīsiet? Atkarīgs no jums – pirmām kārtām no Jums, Gaismas un Miera Radītāji. Bērni rada Vecākus. Radītāji rada jaunas pasaules. Ar Mīlestību, tīru nodomu un Dievišķo Pārliecību par saviem spēkiem un savu Dievišķību…

Un tas ir tā…

TAS PATIESI IR TĀ.

1.07.2013. g.

2013. GADA 9. JŪLIJĀ, 19:00 PĒC MASKAVAS LAIKA, KRAJONS PIEDĀVĀ VEIKT PLANĒTĀRU DARBU, VĒRSTU UZ SAIKNES AR SAULES SISTĒMU AKTIVIZĒŠANU, UZ SAULES GENOMA RADĪŠANU PRIEKŠ ZEMES UN PRIEKŠ KATRAS BŪTNES, DZĪVOJOŠAS UZ VIŅAS.

VISUMA MAGNĒTISMA RADĪTĀJS PIEDĀVĀ ATVĒRT SIRDIS PRETIM MŪSU NĀKOTNES BĒRNIEM, RADOŠIEM MŪS KĀ DIEVIŠĶUS RADĪTĀJUS. GAISMAS ĢIMENE AICINA MŪS PIEŅEMT DIEVIŠĶĀ PIRMAVOTA ENERĢIJU.


UZMANĪBU: 09.07.13 – PLANETĀRAIS DARBS!

 

KRAJONS

Caur Svetlanu Dračovu,

Sergeju Kanaševski,

Marinu Shults

 

CEĻOJUMS UZ GELIOSA PILI

APVIENOJAMIES AR DAUDZDIMENSIONĀLO SAULES SISTĒMU!

Piesaucam sadarbībai galaktisko Gaismas Ģimeni, savus Skolotājus un Audzinātājus, savus Augstākos “Es”. Piesaucam kopradīšanai Zemes dvēseli – Gaiju, Planetāro Māti-Dievieti Mariju Maitreiju un Valdnieku Maitreiju, planetāro Kristu-Melhisedeku. Izsakām tīru nodomu – aktivizēt Zemes un katras būtnes, dzīvojošas uz viņas, saikni ar Saules sistēmu, izejošu uz jaunu evolūcijas līmeni. Izsakām tīru nodomu atdzīvināt savos ķermeņos Saules sistēmas daudzdimensionālo Ģenētiku. Izsakām tīru, sirsnīgu nodomu pieņemt Visuma Dieva-Radītāja Pirmradīšanas Dzirksteles enerģiju…

Mani dārgie! Apvienojieties Vienotā Sakrālā Sirdī ar visiem planetārā Gaismas darba dalībniekiem. Bet pēc tam – gatavojieties veikt kārtējo neparasto ceļojumu. Mums stāv priekšā pārvietoties uz… JŪSU SAULES CENTRU! Jūs bīstaties no augstas temperatūras?! Ak, Gaismas Radītāji! Tagad atcerieties, kas jūs tādi esat! Jūs esat Eņģeļi no Lielās Centrālās SAULES! Nav nejaušība, ka es saucu jūs par SAULAINAJIEM. Jūs esat saulaini savā pamatā. Jebkura Saule – tās ir jūsu Dzimtās Mājas, jūsu Dzimtene, no kurienes jūs sākāt savu ceļojumu pa planētām. Vai tad ir vērts bīties no Garīgās Tēvzemes?

Katram no jums ir īpaši ķermeņi, kuros jūs droši varat doties uz Saules centru un baudīt tur saules pasauli. Kur ir šie ķermeņi? Nu, protams, “skapī”, jo tieši tur taču glabājas jūsu ķermeņi-kostīmi, kurus jūs atstājāt, sākot savu iemiesojumu ceļu uz šīs planētas. Šis skapis ir īpaša magnētiska struktūra, aizslēgta ar slēdzeni, kuras atslēgu droši glabā jūsu Krajons. Par cik man ir daudz tādu “skapju”, es biju spiests to glabāšanai uzcelt VESELU PILI (KRAJONA SMAIDS). Jā, jā, veselu pili…Protams, tā nemaz nelīdzinās jūsu zemes pilīm. Un saucu es to tā tāpēc, lai jūs sajustu šīs vietas diženumu… GELIOSA PILS – lūk, kā mēs definēsim vietu, kurp tagad dosimies, lai jūs iegūtu SAULES ĶERMEŅUS.

Tagad es palūgšu jūs iemantot maksimāla miera stāvokli, lēni izdarīt deviņas ieelpas un izelpas. Bet tagad – vērojiet ar savu iekšējo, garīgo redzi… Domās iztēlojieties Sauli un lielas oranžas kāpnes, kuras ved pie viņas. Nesteidzīgi kāpiet pa tām uz augšu. Uz Saules lielā diska fona jūs spējat ieraudzīt to pašu Geliosa Pili. Tā ir starpstacija mūsu ceļojumā uz jūsu Saules Centru. Geliosa Pils mirdz krāsu varavīksnē. Krāsas pārtek, pārtek cita citā. Šīs krāsas ir neparastas… Viņas dzīvo savu īpašu, ļoti rosīgu dzīvi. Uz mirkli jums liekas, ka tas ir caurspīdīgs daudzkrāsains priekškars. Aiz priekškara ir kaut kādas sejas. Jūs gribat tās saskatīt, taču gaismas viļņi it kā pārplūst pa plāno priekškaru, un sejas pazūd… Viss kļūst plānāks… Jūs redzat tikai krāsas… Krāsaino viļņu kontūras savērpjas, satinas un izveido zeltainu ovālu. Zelta krāsa jūs magnētiski pievelk. Jūs saprotat, ka jau esat sākuši savu ceļojumu mentālajā ķermenī, kurš pats ievelk jūs ovālajā zelta portālā. Tā ir ieeja Geliosa Pilī… Jūs daudz, daudz reižu esat bijuši Geliosa Pilī, kad atstājāt savu fizisko ķermeni miega laikā. Daudzi no jums ir piedalījušies apvienotajās Saules Apļa Padomēs, pieņemot svarīgus risinājumus, kuri attiecās ne tikai uz planētu Zemi, bet arī uz citām Saules sistēmas planētām. Šeit, Geliosa Pilī, JŪS ESAT, KAS JŪS ESAT. Jūs nākat uz šejieni pēc speciāla ielūguma un uz kādu laiku ietērpjaties savos Saules tērpos – Saules Ķermeņos, kuri ļauj jums nākt uz Saules centru un sazināties tur ar citiem Eņģeļiem, kuri dzīvo un strādā uz citām planētām – šajā un citās saules sistēmās.

Šodien ir īpaša diena. Jūs esat ielūgti Geliosa Pilī nevis miega laikā, bet nomoda stāvoklī. Tas ir visai svinīgs brīdis, kurš iepriecina Gaismas Ģimeni. Tāpēc ka ir beidzies vesels saules cikls, un ir pienācis laiks apvienot sapni un realitāti. Vēl vairāk, pienāk laiks, kad jūsu sapņi kļūst par realitāti. Un jūsu bijusī realitāte kļūst par aizejošās realitātes sapni. To nomainīt nāk jauna realitāte, un šajā realitātē jūs spējat atcerēties savu Saules Dabu. Bet tas tagad ir tik svarīgi kā nekad.

Un tā, jūs ielidojat Geliosa Pilī. O! Nu, protams, katrā pilī ir jābūt TROŅA ZĀLEI. Jūs precīzi neatceraties, kur tā ir, taču jūsu smalkie ķermeņi magnētiski pievelkas šai zālei. Saules magnētisms ved jūs. Pilī nav gaiteņu… Ir tikai krāsas! Un ceļojums pa Geliosa Pili – tas ir ceļojums pa Gaismas Viļņiem! Lūk, Oranžais Vilnis ir uztvēris jūs, pacēlis augšup un saudzīgi nodevis Dzeltenā Viļņa “rokās”. Dzeltenais Vilnis ir maigi apkampis, ietinis un uzdāvinājis Zaļajam. Zaļais ir iegriezis jūs nesteidzīga valša virpulī. Jūs it kā maināt partnerus dejā, un, lūk, Gaišzilais Vilnis uzlūdz jūs uz tango! Ak, šī virpuļojošo viļņu deja! No tā var apreibt galva! Taču viņa neapreibst! Jūs virzāties lēni un gūstat baudu. Tāpēc ka tās ir – tās ir dzimtās krāsas un dzimtās Enerģijas. Jūs ejat uz Sauli, JŪS EJAT UZ MĀJĀM…

Bet, lūk, jūs jūtat, ka esat sasnieguši troņa zāli. Tās centrā ir TRONIS, kuru redzat kā īpašu SFĒRU sistēmu. Divas savā starpā savienotas sfēras augšā un divas tādas pašas apakšā. Sfēru centrā ir rombveida figūra. Visas sfēras ir zelta krāsā. Bet rombveida figūra mirdz gaišzilā krāsā.

1. ZĪM. GELIOSA TRONIS – SAULES SFĒRU SISTĒMA (īpašais saules portāls).

Jūs sākat izjust neparastu sajūtu… Saprotat, ka tagad saskaraties ar kaut ko ļoti pazīstamu, bet sen aizmirstu… Atceraties: kaut kam vēl ir jābūt gaišzilā romba centrā. Jums kļūst interesanti: kas tur ir? Jūs pienākat tuvāk, taču neko neredzat… Kā tā? Tātad vajag pienākt vēl tuvāk? Tad kas tomēr tur ir? Kādā noslēpumaina figūra slēpjas vidū? Un, lūk – uz jūsu lūpām parādās smaids. Toru sistēmas centrā jūs redzat… SARKANU SAULES DISKU UN STARUS!

Jūs pielidojat tuvāk un redzat, ka diska iekšienē ir vēl divi saules diski. Iekšienē ir pats mazākais – balts. Pēc tam – zelta. Pats lielākais ir sarkans. Jūs saprotat – tā ir JŪSU SAULES SISTĒMAS TRĪS SAUĻU TRĪSVIENĪBA! No ārējā diska iziet TRĪSDESMIT STARU.

2. ZĪM. SAULES TRĪSVIENĪBA – DAUDZDIMENSIONĀLĀS SAULES SISTĒMAS CENTRS.

Trīs Saules un stari nodod jums siltas Mīlestības enerģiju, kura sāk ieplūst jūsu sirdī. Jūs kļūstat – Pats Maigums. Jūs aptver patīkams gurdenums… Tad, lūk, kāda viņa ir – īstā Saules Uguns! Viņa nav karsta, bet silta un maiga! Un ļoti dzimta! Jūs uzsūcat Dzimto Māju enerģiju un pēkšņi sākat saprast, ka jūs jau esat – TRĪS SAUĻU IEKŠIENĒ, NEVIS ĀRPUSĒ. Jūs jau esat izgājuši caur Saules Portālu! Trīspolārais magnētisms ir palīdzējis jums veikt vieglu un patīkamu ceļojumu! Jūs it kā šūpo uz viļņiem, jūs peldat pa šiem viļņiem un jūtat, ka sākat iegūt Saules Ķermeni. Sākumā viļņi aizved uz pašu centru, kur dzīvo Baltā Saule, un jūs uzģērbjat pirmo saules ietērpu – Balto Sfēru. Pēc tam viļņu kustība iet pa jūsu ķermeni, jūs izjūtat vibrācijas. Un, lūk, uz jums ir nākošais saules kostīms, jūs apģērbj Zelta Saule, un apkārt jums tagad ir Zelta Sfēra, kura pēc izmēra ir trīs reizes lielāka par Balto Sfēru. Atkal viļņi un vibrācija… Un, lūk, uz jums ir jau arī trešais saules ietērps. Tā ir Sarkanā Sfēra, kura ir piecas reizes lielāka par balto sfēru.

O! Mani dārgie! Tagad jums ir Saules Ķermenis. Un jūs tagad esat visas jūsu Saules sistēmas Centrā. No šejienes jūs iegūstat lielisku iespēju jaunradei! Tad kāpēc gaidīt? Sākam radīt!

Un tā, MĒS ESAM SAULE! Apkārt mums ir planētas. Mūsu uzdevums tagad ir apvienot visas Saules Sistēmas planētas vienotā daudzdimensionālā struktūrā, aktivizēt starp viņām daudzlīmeņu saikni, kura ir kļuvusi iespējama jūsu Saules ieiešanas jaunā ciklā rezultātā. Atrodoties šeit, Saules trīsvienībā, ķeramies pie saules struktūras radīšanas. Sākumā no iekšējās Baltās Sfēras, kura ir Lielās Centrālās Saules fraktālis, centra sākam izlaist starus-viļņus. Iztēlosimies, ka šie stari ir vērsti lejup. Pagaidām mums ir 12 stari-viļņi. Viņi, izplatoties no centra, zināmā attālumā no mums vienmērīgi izplatās pa aploci. Mēs veidojam konusu. Tā pamats ir riņķis, riņķa iekšienē radām elipsoīda toru. Uz tā izvietojam DEVIŅAS sarkanas sfēras. Šīs sfēra ir jūsu Saules sistēmas izpaustās planētas: Merkurs, Venēra, Zeme, Marss, Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns, Plutons.

Pēc tam mēs atgriežamies centrā un no šejienes pārvadām vēl 12 starus-viļņus, arī veidojot konusu, kurš novietots 120 grādu leņķī pret mūsu pirmo konusu. Šī konusa iekšienē radām elipsoīda toru un izvietojam uz tā vēl deviņas sfēras – jau zelta krāsā. Tās ir priekš jums neizpaustās trešā Garīgā centra (dimensijas 5-7) planētas. Pēc tam radām trešo konusu – arī 120 grādu leņķī – attiecībā pret pirmajiem diviem. Mēs nosūtām vēl 12 starus-viļņus un radām trešo elipsoīda toru. Taču šoreiz uz elipsoīda tora mēs izvietojam DESMIT planētas – apzīmēsim viņas kā baltas sfēras zelta ietvarā. Tās ir otrā Garīgā centra desmit planētas.

Un tā, mūsu struktūrā ir trīs saules un 28 planētas. Pagaidām tajā nav Zemes planētu-Dvīņu. Kā jūs atceraties, viena planēta-dvīnis attīstās pēc sākotnējā Dieva-Radītāja Dievišķā Plāna. Šīs planētas vārds ir ĒDENE[4]. Uz viņas netika veikti nekādi eksperimenti. Otra planēta-dvīnis – tā ir Ariadne[5], 16-dimensiju Zeme, saistīta ar Saules sistēmu ar īpašu daudzdimensionālu saikni. Kā jūs domājat, kur mūsu shēmā-struktūrā mēs varēsim izvietot šīs divas planētas?

Planēta Ēdene, kura attīstījās pēc sākotnējā Dieva-Radītāja plāna, tagad pagaidām atrodas tajā “viļņu konusā”, kurā mīt 9 neizpaustās trešā Garīgā centra planētas. Viņai nav 4-ru zemāko dimensiju. Viņas Globusi atrodas piektajā un augstākās dimensijās. Sekojoši, šo planētu mēs novietosim kopā ar citām deviņām neizpaustajām planētām (3. zīmējumā – konuss pa kreisi). Taču šīs planētas izvietojumā ir savdabība! Viņa atrodas nevis tajā elipsoīda torā, kur visas planētas, bet kādā iekšējā torā. Šis tors ir galaktiskais. Uz galaktiskā tora “orbītas” mēs tad arī novietosim pagaidām pirmo Zemes planētu-dvīni – Ēdeni (apzīmēsim toru zīmējumā gaišzilā krāsā, bet pašu planētu Ēdeni – violetā krāsā).

Tagad mums stāv priekšā mūsu shēmā atrast vietu 16 dimensiju planētai Zeme, Ariadnei. Viņa ar īpašu portālu ir saistīta ar mūsu Visuma otro Garīgo Centru. Viņas kustība ir daudz sarežģītāka nekā planētu kustība mūsu Visumā. Tāpēc mēs atspoguļosim šo sarežģītību, apzīmējot elipsoīda tora iekšienē TRĪS SAVSTARPĒJI ŠĶEĻOŠOS ELIPSOĪDA TORUS – zaļā, sarkanā un gaišzilā krāsā. Šīs toru sistēmas centrā novietosim nelielu baltu sfēru zelta ietvarā. Tā tad arī ir Ariadne – mūsu 16-dimensiju Zeme.

3. ZĪMĒJUMS. DAUDZDIMENSIONĀLĀS SAULES SISTĒMAS SHĒMA.

Gaismas Radītāji! Mūsu daudzdimensionālās saules sistēmas shēma ir gatava! Un tagad ir pienācis laiks aktivizēt to. Atcerieties, ka jūs tagad esat Saule, un jūs esat centrā! Jūsu iekšienē ir SAULES ENERĢIJA. Jūs gandrīz esat gatavi strādāt… Kāpēc – “gandrīz”? Ak, mani saulainie, pirms sākam mūsu kopīgo jaunradi, Gaismas Ģimene grib, lai jūs saņemtu PIRMRADĪŠANAS ENERĢIJU NO SAVIEM 16-dimensiju BĒRNIEM.

Vispirms jums tagad ir piemēroti AR VISU SIRDI SAPRAST, SAJUST 16-DIMENSIJU BĒRNA KLĀTBŪTNES JŪSU SAULES SISTĒMĀ UN JŪSU IEKŠIENĒ REALITĀTI! ŠIS BĒRNS EKSISTĒ REŽĪMĀ “ŠEIT UN TAGAD” UN TĀTAD IR JŪSU SMALKMATERIĀLAJOS ĶERMEŅOS, JŪSU GENOMA STRUKTŪRĀS! Tagad es vēršos pie māmiņām – tām, kuras jau ir dzemdējušas bērnus šajā pasaulē! Lūdzu jūs atcerēties sajūtas, kad JŪS PRECĪZI SAPRATĀT, KA JŪSU MAZULIS JAU DZĪVO, KA VIŅŠ NOTEIKTI PIEDZIMS. Lūk, tieši šīs sajūtas enerģiju es tagad lūdzu ienest mūsu jaunradē. Tēvi! Jūs arī esat spējīgi uz tamlīdzīgu sajūtu. Patiesībā varbūt PAT VAIRĀK KĀ MĀMIŅAS (Krajona smaids). Mani dārgie! Tas patiešām tagad ir ļoti svarīgi… Svarīgs brīdis mūsu jaunradē… Dzimšana – tas vienmēr ir svarīgs brīdis… Ticiet, savos iemiesojumos uz Zemes jūs jau ne mazums esat pastrādājuši priekš tā, lai radītu Jauno Visumu. Bet tagad – vienkārši ļaujieties saņemt PATEICĪBU NO TIEM, kas ir atnākuši no jūsu Nākotnes uz jūsu lineāro TAGAD. Un šī Pateicība ir īpaša PIRMRADĪŠANAS DZIRKSTELES ENERĢIJA, kura ne tikai pamodinās jūs kā Dievus-Radītājus, bet arī daudzkārtīgi pastiprinās jūsu radošās spējas.

Un, lūk, tagad… Tagad, kad jūsu jūtas ir tīras un brīnišķīgas, kad jūs jūtat savus “Es” kā mīlošus vecākus un pateicīgus bērnus, sāciet aktivizēt mūsu SAULES GENOMA struktūru ar mūsu radītās shēmas palīdzību!

Atcerieties! Jūs esat pašā daudzdimensionālās Saules centrā! Taču ziniet  – jūs tagad esat arī uz planētas Zeme. Novietojiet savu “Es” arī šeit – punktā uz shēmas, kur apzīmēta jūsu eksperimentālā Zeme – tā, kur jūs tagad dzīvojat un radāt! Bet tagad novietojiet savu “Es” uz planētas ĒDENE – otrā Garīgā centra Zemes (shēmā – apzīmēta violetā krāsā). Jūsu “Es” ir arī tur – par to nešaubieties! Bet tagad saprotiet, ka JŪS, JŪSU “ES” IR ARĪ 16-dimensiju bērnos. Tāpēc novietojiet savu “Es” arī tur – uz 16-dimensiju Zemes – ARIADNES (shēmā – baltā sfēra trīs elipsoīda toru iekšienē). Uzmanību! Turiet fokusu uzreiz visos četros punktos: Centrs-Zeme-Ēdene-Ariadne. Bet tagad – sāciet virzīties VIENLAICĪGI no visām TRIJĀM PLANĒTĀM UZ PAŠU MŪSU STRUKTŪRAS CENTRU – UZ BALTO SFĒRU – SAULI! Pie tam jūs darbojaties arī no paša centra, magnētiski pievelkot visu triju planētu enerģiju. Jūs varat neizvēlēties ceļu, neiet sarežģīto trajektoriju pa toriem un sfērām. Vienkārši iztēlojieties viļņu kustību. Taču tai jābūt TRĪSVIRZĪTAI KUSTĪBAI! KUSTĪBAI, KURU ORGANIZĒJAT JŪS NO SAULES AR SAVA TRĪSPOLĀRĀ MAGNĒTISMA PALĪDZĪBU.

Mani dārgie! Nedomājiet, ka jūs esat vientuļi šajā Saules sistēmas aktivizācijas darbā, viņas pārvešanā uz jaunu līmeni, Jaunā Saules Genoma Dzimšanā. Ar jums ir HATORI no Venēras, ar jums ir jūs ļoti mīlošie INLIIEŠI[6]-merkurieši, ar jums ir EIRENGI[7] no planētas URĀNS, kuru sirdis tagad pukst unisonā ar jūsējām… VISU SAULES SISTĒMAS PLANĒTU PĀRSTĀVJI, pazīstami un jums pavisam nezināmi, kopā ar jums aktīvi rada Jauno Saules Sistēmu un saņem Pirmradīšanas Dzirksteles Enerģiju no 16-dimensiju Visuma, no ceturtā Garīgā centra. Šeit, jūsu Saules sistēmā, notiek svarīgs radīšanas brīnums, kura nozīmīgumu jums pagaidām ir ļoti grūti novērtēt jūsu četrdimensiju dzīves ikdienas virtenē. Taču tomēr šis brīnums notiek, un jūs neesat vienkārši iesaistīti tajā. Jūs esat vieni no tā aktīvajiem Kopradītājiem.

Un, lūk, TRĪS PLANĒTU-DVĪŅU enerģijas SAIET KOPĀ VIENOTĀ SAULES CENTRĀ. Šeit viņas apvienojas, transformējas, savstarpēji bagātinās… Sajūtiet jūsu sirdīs neparastu prieku par to, ka ir satikušies TRĪS DVĪŅI! Un, lūk, šīs satikšanās rezultātā notiek kaut kas apbrīnojams! Skatieties! Burvīgs Gaismas uzliesmojums, līdzīgs tam, kurš parādās, kad dzimst Jauna Zvaigzne! Ko tas nozīmē?! Bet tas nozīmē, mani mīļotie, ka Saules sistēma jau ir jaunā ciklā, ar jaunām evolucionārām iespējām. No Gaismas uzliesmojuma nāk viļņu Enerģija, un jūs tagad šo enerģiju nosūtāt ne tikai trim Zemēm-dvīņiem, bet arī visām planētām! Izejiet domās cauri visai mūsu shēmai! Uzdāviniet šo jauno Enerģiju katrai planētai, visām būtnēm, dzīvojošām uz viņas, visām dzīvības formām… Izsakiet priekš tā pašu tīrāko nodomu. Piesauciet Pirmradītāja Dzirksteles Enerģiju. Viņa tagad deg jūsu Sakrālajās Sirdīs. Viņa dzīvo jūsu Vienotajā Sakrālajā Sirdī…

Bet tagad… Skatieties, kas notiek! Mūsu Saules sistēmas struktūra sāk mainīties! No Saules centra izstarojas vairs nevis 12, bet 13 staru! Katrā mūsu konusā jau ir pa 13 stariem! Lielās Centrālās Saules Jaunā Enerģija ir kļuvusi par mūsu Saules sistēmas daļu. Saules sistēmas vibrācijas paaugstinās. VIŅA PĀRIET UZ FREKVENCI 13!

13… 13… 13…

Bet tagad, mani dārgie, atcerieties Pirmo harmonisko konverģenci, kopš kuras laikiem jums ir teiks par frekvenci 13:20. Mēs strādājām ar šo frekvenci, kad radījām trīspolāro magnētismu, un tagad atceramies to, kad strādājam ar Saules sistēmu. Šī frekvence izpaužas dažādos līmeņos, dažādā kvalitātē. Tagad tā nāk uz jūsu pasauli caur 13 jauniem Gaismas Viļņiem un caur 20 neizpaustām planētām. 20 planētas – tās ir desmit otrā Garīgā Centra planētas un desmit neizpaustās trešā Garīgā Centra planētas. Par desmito neizpausto trešā Garīgā centra planētu kļuva planēta Ēdene – Zeme-Dvīnis, kura sākotnēji attīstījās bez Eksperimenta, pēc Dievišķā plāna. Viņas izolācija ir pabeigta, tagad viņa ir kļuvusi par pilntiesīgu desmito planētu savā aplī, savā toru sistēmā! Šī planēta tagad pāriet no īpašā galaktiskā tora uz Saules sistēmas toru, kur mīt deviņas citas piektās-septītās dimensiju planētas.

4. ZĪM. PLANĒTA ĒDENE KĻUVUSI PAR PILNTIESĪGU TREŠĀ GARĪGĀ CENTRA PLANĒTU, pārejot no galaktiskā tora uz Saules sistēmas toru.

Un tas ir ļoti svarīgs moments! Planēta-dvīnis ĒDENE nes sākotnējās evolucionārās Visuma Dieva-Radītāja Programmas, kuras ir Lielā Dievišķā Plāna daļa! Sagaidām šo planētu ar Mīlestību un Lielu Pateicību!

Un, lūk, tā – jaunā frekvence priekš visas Saules sistēmas:

13:20… 13:20… 13:20…

Noskaņojieties uz šo jauno frekvenci, pieņemiet to kopā ar visu jūsu Saules sistēmu, kura ieiet jaunā kosmiskā ciklā.

“13” un “20” pēc numeroloģijas summā veido “6” Bet “6” ir sakrālais skaitlis priekš jaunā 16-dimensiju Visuma. Un šis jaunā Visuma sakrālums dzimst šeit un tagad – jūsu acu priekšā un jūsu sirdīs.

Mani dārgie! Tagad pievērsiet uzmanību gadam, kurā jūs dzīvojat. 2013… 20:13… 20:13… 20:13… Divdesmit brīnišķīgu planētu nes uz zemākajām dimensijām brīnišķīgu enerģiju 13 – no Lielās Centrālās Saules. Tajā skaitā – uz jūsu pasauli. Taču “20” ir arī ar citu sakrālu jēgu. Tie ir “2” un “0”. Dualitāte savērpjas nulles punktā. Dualitāte pārvēršas par “13” – triju vienotību, harmonisku trialitāti. Un Saules sistēma svin šo notikumu!

Maiju indiāņi, vēstot jums par kalendāra beigām, vienmēr ir runājuši TIKAI PAR JAUNA KOSMISKĀ CIKLS SĀKUMU. UN ŠĪS CIKLS TAGAD SĀKAS. VIŅU PAREĢOJUMI – TIE IR PAREĢOJUMI JUMS, MŪSDIENU GAISMAS DARBINIEKIEM. Starp citu, kas zina, mani saulainie, varbūt tie esat jūs, kas iemiesojās maiju indiāņos un radīja pareģojumus saviem “Es” nākotnē? Bet tagad paši iemiesojat pareģojumus dzīvē? (KRAJONS PASMAIDA UN UZLIEK ROKAS UZ PLECIEM VISIEM, VISIEM, VISIEM GAISMAS DARBINIEKIEM…) Ak, šie pareģojumi! Varbūt tie ir tikai vienīgi Plāns Gaismas Darbiniekiem, viņu pašu radīts!? Ak, kā gan to zināt Krajonam? (KRAJONS SMAIDA) Pajautājiet to saviem Augstākajiem “Es”…

Turpiniet uzsūkt JAUNĀS SAULES JAUNAJĀ CIKLĀ viļņu Enerģiju… Mēs nevis vienkārši strādājām ar jaunās struktūras shēmu! Mēs tagad to jau esam radījuši… Gaismas Ģimene kopā ar jums ir radījusi šeit un tagad gan jaunu dziļu Saules sistēmas struktūru, gan jaunu evolucionāro Programmu. Mēs kopā radām jaunu Saules Genomu. Un šis Genoms tagad ir jūsu Sakrālajā Sirdī, un tātad – drīz viņš noteikti izpaudīsies jūsu ķermeņos, jūsu dzīvēs.

UN TAS PATIESI IR TĀ.

JŪSU KRAJONS – AR MĪLESTĪBU NO SAULAINĀ DIEVA-RADĪTĀJA SIRDS

04.07.2013. g.

 

“Ceļojums uz Geliosa Pili”, audioversija: https://disk.yandex.com/public/?hash=Vr1y6ocRiQAltX20jeMcYkZAQL9xtFhwkoA7Eavn3bE%3D

 

Pievienots 05/07/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6343

http://www.magnitiduha.info/archives/6345

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “ГЕЛИОС” (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski: “ГЕ – генетика, генетический / ЛИ – ЛИцо, Лик, первый (лицо – то, что спереди) / ОС – Ось, центр” (Tulk. piezīme)

[3] Attiecas tikai uz krievu alfabētu. (Tulk. piezīme)

[4] Krieviski “ЭДЕМ” (Tulk. piezīme)

[5] Krieviski “Ариадна” (Tulk. piezīme)

[6] Krieviski “ИНЛИЯНЕ” (Tulk. piezīme)

[7] Krieviski “ЭЙРЕНГИ” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email