Магниты Духа

GAISMAS DARBS KIJEVAS PILSĒTAS KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJĀ 2013. GADA 22. JŪNIJĀ

Dalībnieki: Marina Shults, Sergejs Kanaševskis, Svetlana Dračova

Svetlana Dračova:

– Mēs apvienojamies Vienotā Sakrālā Sirdī. Mēs savienojamies ar visiem Ceremonijas dalībniekiem – kā ar priesteriem, tā arī vienkārši ar dalībniekiem, ar visiem, kas piekļaujas šai Ceremonijai, kas ir izteikuši tīru nodomu dalībai tajā.

Marina Shults un Sergejs Kanaševskis:

– Pievienojamies.

Svetlana:

– Pievienojamies. Tā jau vairs nav Vienotā Sakrālā Sirds, bet tas ir kopējs kristāls, tas ir vienots kristāls. Radīšanas, radīšanas un polaritātes, Dualitātes aizvākšanas vienotais kristāls.

Marina:

– Cik interesanti!

Svetlana:

– Šis kristāls aug. Un viņš sāk izkārtoties interesantā kristāliskā matricā, kura savieno virkni atskaites punktu. Mēs savienojam Svētās Krievzemes Kristālu. Mēs savienojam aktivizētos Lemūriešu Kristālus. Mēs savienojam planētas kristālisko sirdi – Sfinksu, Uralanu, Saelvotoru. Mēs savienojam Kijevas kristālus. Mēs savienojam tos planetāri-kristāliskā režģa kristālus, ar kuriem esam strādājuši un kurus labi pazīstam – Altisu (Dursupe, Latvija), Atlantisu (Kolomenskoje[1], Maskava), Siņ-akmeni pie Pleščejeva ezera (Perejaslavj-Zaļeskij)[2]. Mēs savienojam atlantisko kristālu “Om”, ar kuru vakar strādājām. Pievienojam programmējošo kristālu tīklu, ar kuriem mēs strādājām pagājušā gada augustā, teneksus[3] Ramaharu un Kailasu. Īpaši ielūdzam Princesi Metaharu. Tas ievēro to ideju, par kuru mums teica Meistars Kiraels – par visu ķēdīšu, tīklu un visu kristālu pūliņu apvienošanā vienotā planetārās Augšupcelšanās programmā.

Tādejādi, vienotā Augšupcelšanās Projekta mērķis – tie nav tikai Lemūriešu Kristāli, tie ir visi kristālu veidi, visas ķēdītes, visas sistēmas, apakšsistēmas. Attiecīgi tagad runa būs par visu kristālisko struktūru atkalapvienošanos vienotā kristāliskā planētas apziņā. Un šodienas darbs uz Septiņiem pakalniem – tā ir šī visplanetārā uzdevuma, visplanetārā darba daļa. Tāpēc mūsu, mūsu grupas, uzdevums ir uzbūvēt kristālisku struktūru, kristāliskus tīklus, ķēdes planetārās Augšupcelšanās projekta tālākai izvēršanai. Un iebūvēt šajā kristāliskajā struktūrā, šajā kristāliskajā matricā šodienas darbu, darbu ar Septiņiem pakalniem. Atbilstoši enerģijas ies caur mums un no mums, un pie mums arī. Šeit rit ļoti spēcīga enerģētiskā apmaiņa. Tāpēc mēs ar jums tagad nofokusēsim uz vienoto kristālisko planetārās Augšupcelšanās struktūru visas kristāliskās ķēdes, kuras jau ir pievienotas. Mēs izteicām tīru nodomu viņu apvienošanai, un tagad ar Maitreijas Kristāla, planetārās apziņas kristāla, palīdzību mēs veidojam vienotu kristālisku visas planētas veidojumu. Planetārā Augšupcelšanās ir saistīta ar apziņu un daudzdimensionālo genomu. Mēs tagad ar jums radām Augšupcelšanās kristālisko matricu, planetārās Augšupcelšanās kristālisko matricu.

Mēs izteicām nodomu visu kristālisko saišu, ķēžu un ķēdīšu, struktūru iekļaušanai, un tās jau turp dodas. Un mēs izsakām nodomu savienot kristālisko planetārās Augšupcelšanās matricu ar Mātes-Dieva-Tēva enerģiju un ar planetārajiem Mariju Maitreiju, Kristu Maitreiju. Mēs tagad sagredzenojam kristāliskās enerģētiskās saiknes ar to, lai visi apziņas kristalizācijas projekti tiktu iekļauti vienotā kanvā, tiktu iekļauti vienotā matricā. Un tādejādi tur jau tagad izvēršas kristāla Libedj[4] aktivizācijas projekts.

Enerģijas ir dotas, vispārējā kanvā iekļautas, kristāliskajā planetārās Augšupcelšanās matricā projekts ir iekļauts, un tas virzās atbilstoši savai iekšējai loģikai, apziņas kristāliskuma attīstības uz visas planētas loģikai. Uzdodu jautājumu: “Kas mums vēl tagad ir jāizdara?” Atbilde: No Vienotās Sakrālās Sirds nosūtīt Dievišķās Mīlestības plūsmas.

Sergejs Kanaševskis:

– Ja atļausiet, es mazdrusciņ tagad pievienošu praktisko darbu.

Marina un Svetlana:

– Labi.

Sergejs Kanaševskis:

– Tagad mēs radām septiņstaru zvaigzni, un Septiņi Pakalni, tie ir septiņi mini-kristāli. Un katru kristālu mēs novietojam uz viena no septiņstaru zvaigznes stariem. Tālāk mēs novietojam septiņstaru zvaigznes virsotnē Laertomisu, bet uz atlikušajiem sešiem stariem mēs novietojamies paši – trīs LK aktivizācijas austrumu virziena kuratori un trīs LK aktivizācijas rietumu virziena kuratori. Tādejādi mēs strādājam kopā ar Laertomisu, mūsu ir septiņas Gaismas Būtnes.

Un mēs tagad saskaņojamies, būvējam smalkākos plānos otru septiņstaru zvaigzni, kur galva ir Ercenģelis Mihaēls, bet pārējās pozīcijas arī aizņem seši ercenģeļi. Caur divām septiņstaru zvaigznēm mēs izejam uz Galaktiskā Kristus-Melhisedeka, Izīdas un Osīrisa enerģiju. Mēs tagad sūtām apvienošanās enerģiju uz Kijevu, dodam Apvienošanās enerģiju, kura palīdzēs būt vienotai Senajai Kijevas Krievzemei. Mēs apvienojam Krievzemi sākotnējo. Apvienojam Krievzemi nedalāmo kā garīguma teritoriju, kā garīgā veselā teritoriju, kā Mātes Zemes vietu, no kuras izplūst mīlestība un garīgums, kur nav atdalītības no Melhisedeka kristāla avotiem, no atjaunotnē esošajiem Izīdas un Osīrisa avotiem. Mēs barojam visas Krievzemes, visas vienotās nedalāmās Krievzemes, visu zemi ar sākotnējā garīguma dzīvinošo valgmi, ar valgmi no pirmavota, apvienojošā pirmavota, dzīvinošā pirmavota, dzīvību radošā vispārējā labumā un harmonijā.

Tagad skatieties, kā virs Krievzemes teritorijas krājas gaišie spēki, ielenc ar saviem Mīlestības spārniem. Un mēs redzam, ka vienotā Krievija – tā ir to teritoriju vienotība, kuras ir gan Austrumos, gan pat Rietumos. Tāda bija Krievija savā laikā. Vienotā Rusija! No Eirāzijas rietumu krastiem līdz Eirāzijas austrumu krastiem. Un uz dienvidiem paplašinājās gar Indijas okeāna krastiem. Patiesi tā! Un tā bija vienota valsts, kuras vārdu jūs vēl nezināt, kura bija citā laikā un dimensijā! Brīnišķīga liela garīga valsts, kura tagad ir uzcelta, taču smalkajā plānā, kā vienota valsts… Arimoija! Arimoija! Arimoija!

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks caur Sergeju Kanaševski:

Debesu sfēru mūzika skan tagad: Arimoija! Arimoija! Arimoija!

Dejojiet, mani bērni, līksmojieties, nāks Vienotības laiki, nāks vispārējas Mīlestības laiki, kad visi kopā apvienosies, lai šķirti neietu. Arimoija! Arimoija! Arimoija! Mēs piepildām visu Eirāzijas kontinentu ar Mīlestības enerģijām, visu Eirāzijas kontinentu piepildām ar Gaismu.

Arimoija! Arimoija! Arimoija! Plašinām, plašinām šo Gaismu. Audzējam šo Gaismu.

Arimoija! Arimoija! Arimoija! Āfrika, Austrālija! Dienvidu un Ziemeļu Amerika kā vienots debesu vesels.

Arimoija! Arimoija! Arimoija! Visu lodi pielejam ar debesu Arimoijas gaišzilo Gaismu! Debesu Gari dejo ar jums, skan debesu zvaniņi, debesu arfas izdod dievišķīgas skaņas. Timpāni maigi dun, pareģojot, ka nāks Arimoija kā vienota valsts, vienota zeme, kā visu Zemes tautu vienota nācija.

Arimoija! Arimoija! Arimoija! Māte Zeme ir Kristus Melhisedeka maigajās delnās. Izīda ar Osīrisu atbalsta viņu.

Arimoija! Arimoija! Arimoija! Dievišķā planēta. Dievišķā planēta. Gaismu nesošā.

Arimoija! Arimoija! Arimoija!

Sergejs:

– Darbs ir pabeigts.

– Pateicamies Galaktiskajam Kristum-Melhisedekam, dzīvojošam mūsu sirdī. Arimoija!

Marina un Svetlana:

– Pateicamies Galaktiskajam Kristum-Melhisedekam, pateicamies visiem gaismas jaunrades dalībniekiem!

Gaismas darbs 22.06.2013 tika izrediģēts publikācijai

Tehniskais atbalsts: Lilija Timofejeva

25.06-10.07.2013

Pievienots 12/07/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6476

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “Коломенское”. Skat. http://ru.wikipedia.org/wiki/Коломенское (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “Синь- камень на Плещеевом озере (Переяславль-Залесский) (Tulk. piezīme)

[3] “TENEKSS – tas nozīmē “CENTRS, KURŠ APVIENO GARĪGO UN MATERIĀLO”. TENEKSS – tas nav kristāla vārds, bet viņa AMATS, POZĪCIJA, FUNKCIJA. Tas ir Kristāls-koordinators. Viņš translē enerģiju no Garīgās pasaules uz materiālo, viņš ir TRANSLĀCIJAS CENTRS.” Skat. http://light-group.info/co-creation/ascensionintheeastandwest/458-kailosspeaking.html (Tulk. piezīme)

[4] Krieviski “Лыбедь” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email