Магниты Духа

KUT HUMI caur Sergeju Kanaševski “OSĪRISA LAIVA”

 

PAVADĀM DVĒSELI UZ AUGSTĀKU PASAULI

Dārgie draugi! Gaismas Ģimene piedāvā jums kļūt par Vienotā Dvēseļu Pārejas Portāla, kurš tagad veidojas starp ceturto un piekto dimensiju, līdzradītājiem. Mēs lūdzam jūs saprast, ka Vienoto Pārejas Portālu jūsu pasaulei esat aicināti izpaust jūs, ceturtās dimensijas Gaismas Darbinieki. Ir svarīgi par viņa eksistenci ne tikai noinformēt cilvēkus, ejošus Garīgās attīstības ceļu. Pienākas sākt ar Portālu aktīvu kopēju radošu darbu, mijiedarbību. Tā ir struktūra, kura attīstās un kura samērā ar mijiedarbību ar viņu aktīvi transformēsies. Kopā ar to mijiedarbība ar Vienoto Pārejas Portālu pamodinās jūsu smalkmateriālajos gaismas ķermeņos procesus, nepieciešamus Augšupcelšanai. Jūsu smalkmateriālās struktūras arī sāks mainīties, iegūstot īpašības, kuras nepieciešamas dzīvei piektajā dimensijā.

Mijiedarbojoties ar Vienoto Portālu, jūs šajā etapā spēsiet risināt vienlaicīgi divus ļoti svarīgus uzdevumus: palīdzēt Dvēselēm maksimāli komfortabli, efektīvi aiziet uz Augstākām Pasaulēm un transformēt savus smalkos ķermeņus, gatavot tos dzīvei piektajā dimensijā.

Jums jau ir pazīstamas dažas struktūras, kuras ir Vienotā Pārejas Portāla daļas. Tas ir apvienotais Dzīvinošās Uguns un Polipasaules Portāls. Mēs joprojām rekomendējam jums sākt jūsu Gaismas darbu ar ieiešanu šajā Portālā. Tāpēc ka Dzīvinošā Uguns katru reizi paaugstina jūsu vibrāciju frekvences, attīra jūs, bet Polipasaule – transformē jūsu struktūras uz piecdimensionalitātes pusi. Bez tam jūsu iešana caur apvienoto Dzīvinošās Uguns un Polipasaules Portāla struktūru – tas katru reizi ir ieguldījums četrdimensionalitātes un piecdimensionalitātes apvienošanas krājkasītē, tā ir enerģija, kura tiek izmantota Polipasaules radīšanai.

Piedāvāju jums veikt praktisku darbu, ar kura palīdzību jūs sāksiet mijiedarboties ar Vienoto Pārejas Portālu:

1. Piesauciet kopradīšanai savu Augstāko “Es”, savus Skolotājus un Meistarus-Audzinātājus. Piesauciet kopējām darbībām piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbiniekus. Izsakiet tīru nodomu pavadīt Dvēseli, pārejošu uz Augstāku Pasauli, izsakiet tīru nodomu mijiedarboties ar Vienoto Pārejas Portālu.

2. Ieejiet apvienotajā Dzīvinošās Uguns un Polipasaules Portālā. Tādā veidā jūs uzreiz nodibināt enerģētisku saikni ar VIENOTO PĀREJAS PORTĀLU. Priekš tā domās izejiet pa Dzīvinošās Uguns Portāla sfērām, veicot apļus pulksteņa rādītāja virzienā, pa katru no sfērām. Un, lūk, jūs esat centrālajā Baltajā Sfērā. Ievietojiet savu “Es” Polipasaules centrā. Pie tam pievērsiet uzmanību, ka Polipasaules, kura mijiedarbojas ar Vienoto Portālu, centrā tagad nav struktūru Mebiusa lenšu veidā. Baltās sfēras iekšienē atrodas maza sarkana sfēra, bet tās iekšienē – astoņstaru oranža Zvaigzne.

Ievietojat savu “Es” oranžās zvaigznes pašā centrā. Tā ir saiknes nodibināšana ar otro Garīgo Centru, ar astoto dimensiju. Viņa, šī saikne, nodrošina jums efektīvāku gaismas darbu.

3. No astoņstaru oranžās zvaigznes centra jūs pārvietojat savu “Es” uz lielas Zelta Sfēras centru. Tā ir jums jauna Vienotā Pārejas Portāla struktūra, kuru stāv priekšā apgūt. Apkārt Zelta Sfērai novietots horizontāls izstiepts elipsoīda tors violetā krāsā. (2. zīm.) Pēc formas šī Vienotā Portāla daļa atgādina aci, kur Zelta Sfēra līdzinās acu zīlītei. Patiesībā tā ir enerģētiski magnētiska gaismas membrāna, kura pārvada īpašus enerģiju veidus, tā ir Atdzimšanas un Transformācijas Sfēra. Atrodoties Zelta Sfērā, vērsieties pie sava Augstākā “Es” un palūdziet nodibināt enerģētisku saikni ar to Dvēseli, kura ir atstājusi fizisko ķermeni un ir gatava veikt pacelšanos uz Augstāku Pasauli. Kad saikne būs nodibināta, jūs sajutīsiet atsaukšanos savā sirds telpā. Uzreiz nosūtiet Dvēselei Mīlestības Enerģiju un pavēstiet, ka jūs šeit esat priekš tā, lai atvieglotu viņai Pāreju uz Gaismu, uz Augstāku Pasauli. Palūdziet Dvēseli pietuvoties un nostāties blakus. Tikko kā Dvēsele izrādīsies blakus, jūs sajutīsiet vai ieraudzīsiet ar garīgo redzi viņas klātbūtni. Nosūtiet viņai mierīguma, pārliecības par to, ka viss notiks pietiekami ātri un komfortabli, enerģijas.

4. Kad sajutīsiet, ka saikne ar piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbiniekiem ir nodibināta, domās izveidojiet apkārt Zelta Sfērai trīs pussfēras. Divas – sānos, vienu – augšā. Pa kreisi ir oranžā pussfēra, pa labi – zaļā pussfēra, augšā – gaišzilā pussfēra.

Pussfēras – tie ir ceļi īpašas Harmonizējošas un Transformējošas enerģijas atnākšanai. Ar nodomu aktivizējam visas trīs pussfēras. Caur oranžo pussfēru sāk ienākt enerģija, kura nodrošina jūsu unikālā SMALKMATERIĀLĀ FIZISKĀ ĶERMEŅA eksistēšanu. Šis ķermenis būs nepieciešams dzīvei tajā cilvēces Nākotnes Pasaulē, kuru mēs apzīmējam kā četr-piecdimensionalitātes Polipasauli. Pateicoties tādam ķermenim, Dvēseles nākotnē spēs nolaisties blīvākās dimensijās. Caur zaļo sfēru sāk ienākt enerģija piektās dimensijas mentālā ķermeņa formēšanai. Vienlaicīgi ar to notiek četrdimensiju mentālā ķermeņa reabilitācijas un viņa transformācijas process. Caur augšējo, gaišzilo sfēru, nāk enerģija jaunā piecdimensiju astrālā ķermeņa dzemdināšanai. Notiek arī četrdimensiju astrālā ķermeņa reabilitācija. Visi procesi rit diezgan ātri, tāpēc ka Vienotā Pārejas Portāla struktūrai tamlīdzīgam procesam piemīt ļoti augstas spējas. Dvēseles Attīstības Programmu praktiski momentāni “nolasa” Membrāna-Sfēra, un tūlīt pat sākas individuālas, unikālas Reabilitācijas un jauno piecdimensiju ķermeņu kopradīšanas Programmas realizācija.

Kad Reabilitācijas un jauno ķermeņu kopradīšanas Programma būs pabeigta, jūs saņemsiet enerģētisku zīmi, sajutīsiet, ka laiks darboties tālāk. Pie tam jūs konstatēsiet, ka jūsu Zelta Sfēras iekšienē, viņas centrā… kaut kas dzimst! Kas tas ir? Jūs varat ieraudzīt to kā divas Fibonači spirāles, pēc formas veidojošas sirdi. Tā virzās enerģijas, kuras sāk formēt piecdimensiju ĒTERISKO ĶERMENI DVĒSELEI, kura veic Pāreju. ĒTERISKAIS ĶERMENIS, kurš atrodas centrā, ir SAISTOŠAIS POSMS piecdimensionalitātes smalkfiziskajam, mentālajam un astrālajam ķermeņiem.

Pēc tam, kad ieraudzīsiet ēteriskā ķermeņa formēšanās procesus Zelta Sfēras iekšienē, jūsu darbs šajā etapā beidzas. Jūs vēlat Dvēselei patīkamu ceļojumu uz augstāku Pasauli un sakāt viņai “UZ REDZĒŠANOS”. Jūs pateicaties par kopradīšanu visiem Pārejas dalībniekiem un saprotat, ka esat spēruši ļoti svarīgu soli VIENOTĀ DVĒSEĻU PĀREJAS PORTĀLA apgūšanā.

Tagad jūs ne tikai palīdzējāt Dvēselei aiziet uz Augstāku Pasauli, bet arī radījāt pilnīgi jaunā līmenī! Dvēsele atnāks Augstākā Pasaulē daudz sagatavotāka! Bez tam jūs apguvāt jaunu Pārejas Portāla Garīgo struktūru, kura… daudziem no jums bija pazīstama gan Lemūrijā, gan agrīnajā Atlantīdā. Tā ir “OSĪRISA LAIVA” – enerģētiski magnētiskā gaismas Membrāna-Sfēra. Tiesa, tagad viņa ir ievērojami pilnveidota un modernizēta. Šī struktūra, kā arī pieņemts Osīrisa Enerģijām, atmodina jaunu dzīvību. Krajons ne uz mirkli neatstāj bez uzmanības “Osīrisa Laivu”. Viņš kontrolē Reabilitācijas Programmu katrai Dvēselei.

Jūs varat pajautāt, kāpēc tad mēs nepiesaucām kopradīšanai pašu Krajonu? Te ir divi iemesli. Pirmkārt, viņa aktīvās darbības sfēra atrodas augstākā līmenī. Otrkārt, jūs varat pajautāt par otro iemeslu pašam Krajonam. Viņš kaut ko čukst, jums, paklausieties.

“Jūs te lieliski tiekat galā arī bez manis, mani dārgie. Jūs esat izauguši un kļuvuši par īstiem Radītājiem. Es ļoti priecājos, ka mēs beidzot radām KOPĀ Vienoto Pārejas Portālu.”

Dārgie draugi! Par šo notikumu priecājas ne tikai Krajons. Bet arī visi mēs, visa Gaismas Ģimene! VIENOTAIS PASAULES PORTĀLS JAU IZPAUŽAS JŪSU PASAULĒ UN IR JAU SĀCIS DARBOTIES. Pirmie Gaismas Darbinieki jau ir atvēruši ceļu pie viņa! Tas ir diženākais notikums planētas dzīvē! Diženākais!

Un tas patiesi ir tā!

KUT HUMI – ar Gaismas Ģimenes Mīlestību.

13.05.2013.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email