Магниты Духа

KRAJONS caur Sergeju Kanaševski. KĀ SIBĪRIJA GĀJA UZ AMERIKU jeb PAR KO KLUSĒ AKMEŅI BRAITONBĪČĀ

Sveicināti, mani dārgie. Ar jums ir Krajons. Un šodien mēs runājam par to, ka daži pareģojumi piepildās (KRAJONA KOSMISKS SMAIDS).

Es ne reizi vien esmu vēstījis, ka pienāks laiks, kad arheoloģiskie atklājumi arvien vairāk un vairāk sāks dzīt strupceļā jūsu oficiālo vēstures zinātni. Vadošie zinātnieki vēl kādu laiku turpinās vērt ciet acis uz tiem faktiem, kuri ir pretrunā oficiālajai vēstures doktrīnai. Taču, agri vai vēlu, kvantitāte pāriet kvalitātē, vēstures zinātne pakāpeniski sāk savu atjaunotni. Tas ir ilgs un nevienkāršs process. Tomēr tas jau ir sācies. Arheologi arvien vairāk un vairāk izvelk dienas gaismā atradumus, kuri liek nopietni aizdomāties īstiem zinātniekiem.

Šodien arī būs runa par arheoloģiskiem artefaktiem. Par svarīgu arheoloģisku atklājumu, kurš pagaidām oficiāli nav atzīts. Vēl jo vairāk, ka to nav veikuši zinātnieki-arheologi, bet vienkārši vērīgi cilvēki publiskā vietā, Atlantijas Okeāna krastā.

Daudzi Gaismas Darbinieki jau ir sapratuši, par ko grib pastāstīt Krajons. Par tiem pašiem “akmeņiem” no Ņujorkas pludmales Braitonbīčā, kuri sacēla ne mazums trokšņa, izsaucot milzīgu interesi tūkstošos cilvēku.

Kāda ir atraduma būtība? Tiem, kam informācija nav zināma, pavēstīšu: Ņujorkas pilsētas (ASV) pludmalē tika atrasti akmeņi ar kādu senu cilvēku seju attēlojumu. Pie kam attēlotās sejas ir līdzīgas eiropiešu sejām, seju vairuma tips ir tuvs slāvu tipam.

Akmeņi ilgu laiku bija nostāvējuši vienā no Ņujorkas pilsētas vietām. Taču salīdzinoši nesen tie tika aizvākti (no tiem attīrīja apvidu) un ar transportu izvesti uz okeāna krastu. Seno cilvēku sejas klusējot raudzījās uz tiem, kas nāca uz pludmali. Taču maz kas no apmeklētājiem pamanīja, ka blakus viņiem ir seni artefakti, kuri var apgaismot Ziemeļamerikas kontinenta vēsturi. Vēsturi, saistītu ar mūsdienu cilvēku civilizētās sabiedrības, kurai patiesībā ir nedaudz vairāk kā pieci tūkstoši gadu, izcelšanos un attīstību.

Attēliem uz akmeņiem arī ir ne vairāk par pieciem tūkstošiem gadu. Krajons var nosaukt precīzāku šo artefaktu dzimšanas datējumu. Tos sāka izgatavot pirms 4624 gadiem. Kas ir šie uz akmeņiem attēlotie cilvēki? Kā šie akmeņi nonāca Amerikā – tajos laikos, kad par kuģniecību pat runāt nevar?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, nākas pievērst uzmanību mūsdienu civilizācijas sākotnēm un atzīt: tās pamatu ir ielikuši jau diezgan augsti attīstīti cilvēki, augsti attīstīti Gari. Ar Tartoarijas (stāstu par Tartoāriju var izlasīt mūsu Žurnāla numuros Nr. 4, 5, 6 no 2012. g. – redakcijas piezīme[1]) piemēru mēs parādījām jums, ka tagadējā cilvēku civilizācija sākās ne “tukšā vietā”. Pieaugušu cilvēku ķermeņos, kuri glabājās somadhi stāvoklī, iemājoja augsti attīstīti Gari, kuri palīdzēja jaunās cilvēku sabiedrības tapšanai. Es jau esmu vēstījis jums, ka bez Tartoārijas bija septiņi civilizācijas attīstības pamata perēkļi. Jums ir labi pazīstams centrs Āfrikas ziemeļos, Senās Ēģiptes vēsture. Jūs esat dzirdējuši par Eiropas druīdiem. Tagad jūs jau zināt par Sibīrijas katarusiem, Tartoārijas iemītniekiem. Uzreiz gribu pavēstīt, ka tāds civilizācijas perēklis bija arī Ziemeļamerikas kontinentā. Jums var likties, ka šis perēklis ir zināms – Ziemeļamerikas kontinenta dienvidu daļa, mūsdienu Meksikas teritorija, kur savu attīstību guva Maiju civilizācija. Taču tas tā nav. Ziemeļamerikas centrālā daļa kļuva par to perēkli, no kurienes izplatījās cilvēku sabiedrības eksistence Ziemeļamerikas kontinentā. Un precīzāk – rietumu-centrālā daļa. Apvidus, par kuru es tagad runāju, ir pazīstams ar to, ka šeit atrodas Portlendas pilsēta (ASV, Oregonas štats). Ieleja, tagad saukta par Willamette, kļuva par pajumti tiem cilvēkiem, kuri atnāca šurp no slepenām glabātavām, kuras atradās Kordiljeru kalnos. Kā jūs saprotat, es tagad stāstu par notikumiem, ļoti līdzīgiem stāstam par Tartāriju. Tas ir, šurp, uz ieleju Willamette, atnāca tie, kas bija iemiesojušies cilvēku ķermeņos, kuri līdz tam atradās somadhi stāvoklī. Šeit sāka iedegties spēcīgs civilizācijas pavards, kurš vēlāk izplatīja cilvēku sabiedrību uz kontinenta ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem. Dzīve šeit sāka mutuļot pirms 4838 gadiem. Pilsēta šeit uzcelta netika, cilvēki mitinājās vienkāršos mājokļos. Taču kultūra, zināšanas, tehnoloģijas priekš visa kontinenta sāka plūst tieši no šejienes – no Ziemeļamerikas rietumu nomales.

Tie cilvēki, kuri sāka attīstīt civilizāciju no Amerikas rietumiem, bija sarkanādaini. Viņi kļuva par daudzu indiāņu tautu, cilšu senčiem. No fiziskās ģenētikas redzes viedokļa Amerikā tajā laikā nebija tādas daudzveidības, kāda bija novērojama Eirāzijas teritorijā. Šajā kontinentā realizējās un turpina realizēties daļa no vispārējās Daudzdimensionālā Genoma Radīšanas Programmas. Tie, kas toreiz dzīvoja Amerikas teritorijā, atnāca šurp tādēļ, lai pabeigtu seno atlantu programmas un sagatavotu augsni nākotnes notikumiem, bet precīzāk – sagatavotu enerģētiskās informācijas platformu priekš nākotnes lielās dažādu zemes rasu, nāciju, tautu, apvienošanās. Tieši šeit, Amerikā, ievērojama daļa reiz sadalītā cilvēces Daudzdimensionālā Genoma vēlāk sāka vākties vienotā veselā – sākumā enerģētiskā līmenī, bet pēc tam – arī fiziskajā plānā. Tas notika tad, kad jūras braucēji kārtējo reizi atklāja Ameriku (KRAJONS SMAIDA).

Bet, ja civilizācijas senais perēklis atradās Rietumos, tad kāpēc senos artefaktus atrada austrumos – Ņujorkas pilsētā?

O! Tas ir ļoti interesants un svarīgs stāsts! To tad arī gribu jums pavēstīt!

Kā jūs sapratāt, par Ziemeļamerikas iemītniekiem kļuva sarkanādaini cilvēki – indiāņu senči. Sekojoši, nav grūti noprast, ka attēli uz akmeņiem – tie nav pamatiedzīvotāju, bet kādu viesu attēli. Kaut gan arī vārdu “viesi” šeit var lietot ar zināmu atrunu. Kāpēc? Tāpēc ka līdz sarkanādainajai rasei šeit dzīvoja pašas dažādākās ādas krāsas cilvēki.

Protams, ka vērīgi lasītāji un klausītāji spēja noprast – Amerikas Austrumu viesi – tie ir tie, kas atnāca no Eirāzijas, bet precīzāk – no Sibīrijas, no Tartoārijas. Jā, mani dārgie, uz senajiem akmeņiem var ieraudzīt katarusu pēcteču attēlus – pie tam tikai vienas Dzimtas pēcteču attēlus. Tāpēc ka paši katarusi, kā es jau esmu vēstījis, nepiederēja cilvēkiem tikai ar vienu ādas krāsu.

Un tā, pirms vairāk nekā četriem ar pusi tūkstoš gadiem Ziemeļamerikas austrumos kaut kādā veidā izrādījās ieceļotāji no Tartārijas – senie Sibīrijas iedzīvotāji, JARA DZIMTAS pārstāvji.

Nākas atzīmēt, ka vārds JARA bija plaši pazīstamas daudz agrāk – gan Hiperborejas laikos, gan Atlantīdas laikos. Un tas vienmēr ir attēlojis cilvēka saikni ar sauli. “Я-РА”, “Я-СОЛНЦЕ[2]”. Pie kam atšķirībā no ĀRIJIEM, RA dzimtas cilvēkiem jau bija cita ģenētika. Āriji bija cieši saistīti ar Iekšējo Zemes (un ne tikai zemes) Sauli (AR – iekšējā saule). Jaunie cilvēki, kuri kļuva par mūsdienu cilvēku senčiem, jau bija cieši saistīti ar Ārējās Pasaules sauli – RA. Taču ir svarīgi saprast, ka “JARA” dzimts nozīmēja ne tikai “Я-РА”. “Я” nesa skaitļa 33 simboliku. Tā, piemēram, katrai no JARA dzimtas kopienām bija 33 vecākie (32 vecākie plus Dzimtas galva), seši cilvēki (trīs plus trīs) veidoja vecāko iekšējo loku.

Kāpēc tieši skaitlis 33 tā tika godāts pie katarusu pēctečiem – izceļotājiem no Sibīrijas Tartoārijas? Šī skaitļa Sakrālā jēga ir daudznozīmīga. Taču mums tagad ir svarīga ģenētiskās jēgas slodze skaitlim 33, kuru senie cilvēki dalīja uz 32 un 1. Jums, Gaismas Darbiniekiem, informētiem par Lemūriešu Kristālu Aktivizāciju, nav grūti saskatīt SAIKNI STARP JARA DZIMTU un DAUDZDIMENSIONĀLO ĢENĒTIKU. Trīsdesmit divi Kristāli plus kāds noslēpumains 33-šais Kristāls, kuru stāv priekšā izveidot. 32 kristāli Austrumu puslodē, 32 Rietumu puslodē… 32 plus 32… 64 – arī ir ar daudznozīmīgu sakrālu jēgu. Konkrēti, tie ir 64 Daudzdimensionāli Kodoni, kuri rada kādu jaunu Daudzdimensionālu Ģenētisku Struktūru, kura izpaudīsies tajā skaitā arī cilvēka fiziskajā plānā. Kas ir KODONS pēc savas būtības? TĀ ir ģenētiskā Koda vienība. Kad 32 kodoni apvienojas, tad dzimst “33”, kas krievu valodā atbilst burtam “Я”. Bet “Es[3]” – tas ir Dievišķais “Es” – JAUNĀ LĪMEŅA APVIENOTAIS ĢENĒTISKAIS KODS. Tāpēc 32-vu KODONU dzimšana, apvienošanās, attīstība ved pie DIEVIŠĶĀ “Es” dzimšanas JAUNĀ LĪMENĪ! 64 kodoni rada JAUNU ĢENĒTISKO VIENĪBU, ŠĪS VIENĪBAS DZIMŠANA IR KVANTU PĀREJA. Tāpēc ka dzimst NĀKOŠĀ DIEVIŠĶĀ EVOLŪCIJAS LĪMEŅA ĢENĒTIKA.

JARA DZIMTA toreiz, pirms vairāk nekā četriem tūkstošiem gadu, ietvēra sevī programmu “GENOMS-32”, tas ir, 32-vu Daudzdimensionālo Kodonu ģenētiku. Un jau tad tika veikts darbs Daudzdimensionālā Genoma radīšanā, kuru izpildīja senie Gaismas Darbinieki, par kuriem jums pagaidām maz kas ir zināms. Jā, tie bija katarusu pēcteči, un viņi devās no Tartoārijas uz Austrumiem, pārvarēja ceļu no Sibīrijas līdz Ziemeļamerikas austrumu krastiem – caur Aļasku. Kādēļ gan viņi atnāca uz vietu, kur tagad ir izauguši Ņujorkas debesskrāpji? Viņi atnāca turp, lai uzceltu speciālas svētas būves, kuras tagad var nosaukt par TEMPĻU KOMPLEKSU. Šis tempļu komplekss sastāvēja no 32 piramīdām, salīdzinoši pazemām (augstums sasniedz 8 metrus) un akmens būvēm, kuras ļāva pieņemt enerģētisko informāciju no smalkajiem plāniem un nodot to planētai, enkurot enerģijas. Konkrēti Jara dzimta pieņēma un nodeva planētai plejādiešu enerģijas. Katarusu pēcteči, JARA DZIMTA, dzīvoja Ziemeļamerikas austrumu krastā 32-vus gadus. 33-jā gadā viņi cauri visam kontinentam devās uz rietumiem, uz to apvidu, kur tagad atrodas Portlendas pilsēta. Šeit notika sarkanādaino un baltādaino cilvēku satikšanās. Un tā bija garīgu radinieku satikšanās, kuri zināja viens par otru un gaidīja šo tikšanos! Kopā viņi nodzīvoja vēl 32 gadus, veicot speciālas kalpošanas enerģiju pieņemšanā un nodošanā. Plejāžu enerģija šeit apvienojās ar Oriona enerģiju. Darba būtība bija ne tikai Daudzdimensionālā Genoma Radīšana. Tika pieņemta un nodota uz Zemes iekšieni enerģētiskā informācija planētas Evolūcijai tuvākajiem tūkstoš gadiem; cilvēki ļoti cieši kontaktēja ar smalko pasauli, neskatoties uz to, ka “aizsegs” jau bija diezgan blīvs. Ar Gaismas Ģimenes palīdzību JARA DZIMTA un MARA DZIMTA (Mara Dzimta – sarkanādaino cilvēku Dzimta, dzīvojoša ielejā Willamette) radīja VIENOTU PROGRAMMU ZIEMEĻAMERIKAS UN EIRĀZIJAS EVOLŪCIJAI. Kā es jau esmu vēstījis, pamata ģenētiskā programma katrā laikmetā vienmēr izpaudās caur kaut kādu kontinentu pāri (sk. informāciju “KRAJONS. TARTOĀRIJA – PAZUDUŠĀS VALSTS VĒSTURE”). Pēdējos piecus tūkstošus gadu pamata ģenētisko programmu nesa EIRĀZIJA. Tāpēc JARA DZIMTA pieņēma sava veida ģenētisku stafeti no MARA DZIMTAS, AMERIKAS DZIMTAS (iepriekšējais cikls). “AKIRREMA” – tā hiperborejieši sauca Ziemeļamerikas kontinentu. Izlasiet vārdu no otra gala un visu sapratīsiet (KRAJONA SMAIDS).

AKIRREMA – tā ir “IZPAUŠANĀS VIETA” (AK) “DVĒSELE” (IR), “ATGRIEZTIES” (RE), “MĀTE” (MA)[4]. DZIMTA MARA – tā ir MĀ-tišķā RA (saule), SAULES SIEVIŠĶAIS ASPEKTS. Kontinents AKIRREMA (Amerika) iepriekšējā ciklā (pirms 11-5 tūkst. gadu) izpildīja KONTINENTA-MĀTES lomu, pēc kā nodeva šīs mātišķās funkcijas EIRĀZIJAI.

Un, lūk, kas ir svarīgi, mani dārgie! MARA DZIMTA UN JARA DZIMTA TIKA SAKRUSTOTAS FIZISKAJĀ LĪMENĪ! Tūkstošiem sarkanādainu vīriešu un sieviešu ar visu sirdi iemīlējās tūkstošos baltādainu vīriešu un sieviešu. Pēc kā izveidojās vienota JARAMIRA DZIMTA. ŠĪ DZIMTA kopā ar JARA DZIMTU sākumā devās uz dienvidiem, uz Kaliforniju, kur tika veiktas speciālas kalpošanas un radīti speciāli GEOGLIFI, kurus var atrast arī tagadējos laikos. Bet pēc tam atkal atgriezās Atlantijas Okeāna austrumu krastā tur, kur tagad ir uzcelta pilsēta Ņujorka. Tieši tur apvienotās JARAMIRA DZIMTAS pārstāvji izkala uz akmeņiem JARA UN MARA DZIMTAS dibinātāju sejas – atmiņai par divu ģenētisko atzarojumu un divu KONTINENTU, kuri reiz bija absolūta vienotība, lielo apvienošanos.

Izpildījusi paredzēto, JARAMIRA DZIMTA devās atpakaļ uz Eirāzijas teritoriju. Un līdz šim laikam Āzijas teritorijā var atrast viņu pēctečus.

JARA, MARA UN JARAMIRA DZIMTU diženākās misijas būtība bija tāda, ka viņas ielika pamatus ģenētiskajai Programmai priekš mūsdienu cilvēces –gan smalkajā plānā, gan fiziskajā. Viņas atjaunoja Eirāzijas un Amerikas Seno Vienotību. Šī vienotība ir eksistējusi vienmēr. Un eksistē tagad. Ar katru desmitgadi tā sāks izpausties arvien vairāk. Kamēr beidzot Austrumi un Rietumi neapvienosies absolūti vienotā veselā.

Paskatieties uz sejām, attēlotām uz akmeņiem, atrastiem Ņujorkā. Tās ir jūsu KOPĪGO SENČU sejas. Tie ir senie Gaismas Darbinieki, par kuriem jūs neizlasīsiet vēstures mācību grāmatās. Taču tieši viņi un viņiem līdzīgi ir īstie vēsturiskie darbinieki, kura nosaka cilvēku civilizācijas attīstību. Pirmkārt viņi radīja vēsturi, mierīgi Gaismas Radītāji, nevis pazīstami karotāji, kuru vārdi ir palikuši vēsturē… Starp citu, šīs diženās Dvēseles jums ir pazīstamas zem citiem vārdiem. Jo tajā Lielajā Pārgājienā (no Sibīrijas uz Ameriku un atpakaļ) piedalījās tie, kurus jūs tagad saucat par Augšupceltajiem Skolotājiem.

Tie bija viņi, kas radīja gan Vienotību, gan Evolucionāro Programmu, Daudzdimensionālo Ģenētiku. Un turpina tagad radīt – kopā ar jums, mani dārgie. Tāpēc ka Daudzdimensionālā Ģenētika – tā patiešām ir Dievišķā Vienotība. Un jūs esat vienoti ar saviem Augšupceltajiem Skolotājiem. Viņi – tie esat jūs. Jūs tagad esat Viņi.

Un tas patiesi ir tā.

Jūsu Krajons – ar mīlestību no Radītāja Sirds.

14.05.2013.

FOTOGRĀFIJĀS: AKMEŅI, KURI TAGAD GUĻ BRAITONBĪČAS PLUDMALĒ

Fotogrāfijas ir sagatavojusi Žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ“ ārštata darbiniece HELĒNA MEŽERICKA (ASV)

Par atradumiem Braitonbīčas pludmalē var izlasīt, piemēram, aizejot uz vietni: http://chudinov.ru/braytonbich/

NO ŽURNĀLA REDAKCIJAS:

MĒS NEAPSPRIEŽAM JAUTĀJUMA ĒTISKO PUSI, KĀ PĒC UN KĀ SENIE PIEMINEKĻI IZRĀDĪJĀS IZMESTI OKEĀNA KRASTĀ. TAČU ĻOTI CERAM, KA ATRADĪSIES CILVĒKI, KURI SPĒS PIEVĒRST ŅUJORKAS VARAS PĀRSTĀVJU UZMANĪBU FAKTIEM PAR NECIENĪGU ATTIEKSMI PRET SAVAS DZIMTENES PAGĀTNI.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe



[1] Skat. http://www.magnitiduha.info/archives/3775 ; http://www.magnitiduha.info/archives/4569 un http://www.magnitiduha.info/archives/5239 Visi, kas vēlas, var pa e-pastu saņemt pilnu (visas 3 daļas apkopotas), ar attēliem papildinātu rakstu (Tulk. piezīme)

[2] Netulkojami. “ES-RA, ES-SAULE”. (Tulk. piezīme)

[3] Krieviski “Я”. (Tulk. piezīme)

[4] “Mātes, kura atgriežas, dvēseles izpaušanās vieta” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email