Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA

KRISTĀLU GELIOTRONS[1] (Nr. 16, Rietumu puslode: Dienvidamerika – Čīle; hiperborejiešu vārds – ANDIJARS[2]) un LADIANA[3] (Nr. 16, Austrumu puslode: Eirāzija – Ķīna; hiperborejiešu vārds – LANDIŅJAŅA[4]) NEIEMIESOTO GLABĀTĀJU AICINĀJUMS

 

caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

 

Glabātāji-5

1. Ābrams Linkolns

IMPULSS DAUDZDIMENSIONĀLAJAM GENOMAM

Sveicināti, dārgais Ābram Linkoln! Jūs sveic Projekta “Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos” iemiesotie kuratori. Mēs priecājamies, ka atkal esam kopā. Bet kāpēc Jūs tagad esat Glabātāju-5 grupā? Jūs taču mums vēstījāt, ka strādājat pie Ceturtā Garīgā Centra pilnveidošanas? Gaidām no Jums arī informāciju par Kristāliem Nr. 16.

Es sveicu visus Projekta dalībniekus! Jā, mēs atkal esam kopā. Un mani tas pilda ar neparastu prieku. Esmu laimīgs turpināt darbu šajā Projektā, tāpēc ka tas pastāvīgi pilnveidojas, piepildās ar jaunu saturu, Projekta dalībnieku radošā aktivitāte pieaug. Ar jums kļūst arvien interesantāk strādāt. Pienāk jauni izpildītāji, mostas bijušie Priesteri un Glabātāji. Ceru, ka ne pēdējo reizi strādāju ar jums.

Bet tagad – atbildu uz jūsu jautājumiem un esmu gatavs pastāstīt daudz jauna par to, kas ir noticis no to LK aktivizācijas brīža, kur es biju jūsu komandā Glabātājs-7. Un, protams, nodot visiem Svetozara Glabātājiem-7 lielu sveicienu un pateicību par kopīgo darbu. Svetozars un Miroslava izveidoja vienotību – KRISTĀLU MIROSVETU, MIROSVETA ENERĢIJU. Un tas ir planetāra mēroga notikums, kuram ir nozīme arī planetārās augšupcelšanās nākotnes procesiem.

Esmu gatavs pastāstīt, kāpēc sākšu strādāt pie abu sešpadsmito kristālu Dvēseles fragmentu savākšanas. Viņu vārdi ir GELIOTRONS un LADIANA. Geliotrons ir Rietumos, Ladiana – Austrumos.

Kopīgi ar Glabātājiem-5 es, tāpat kā Ercenģelis Santanīls Kristālam Miraniusam (Nr. 6), veikšu GELIOTRONA UN LADIANAS Dvēseļu saslēgšanu, mijiedarbību ar Ceturtā Garīgā Centra augstāko dimensiju. Tas kļūs par jaunu elementu mūsu darbā. Bet pagaidām – vajag gatavoties mūsu kopīgajai jaunradei kā svētkiem! Man jauna darba iespēja ar jums patiešām ir svētki!

Ladianai un Geliotronam ir daudz īpatnību. Viņu vienlaicīga aktivizācija no vienotām neiemiesotu un iemiesotu Glabātāju, Priesteru komandām dos viņiem atbilstošu noskaņu tālākai misijai. Un mēs ar viņiem sadarbosimies kā ar pāra Kristālu. Savienojuši ar viņu palīdzību planētas Austrumu un Rietumu puslodes, mēs turpināsim dualitātes izolētās planetārās apziņas apvienošanas procesu. Bet tagad, savienojot Kristālu apziņas lokus, mēs ar to pašu būvējam apvienošanās tiltu starp Austrumiem un Rietumiem, starp galvas smadzeņu kreiso puslodi un labo. Pie kam es runāju ne tikai par jūsu puslodēm, bet arī planetārajām “smadzenēm”.

Kristālu Nr. 16 un Kristāla Nr. 6 aktivizācija ļaus mums ievest speciālu IMPULSU apvienotajā daudzdimensionālajā Genomā. Plūstoši aktivizējot visu trīs Kristālu apziņu lokus, mēs spēsim ienest Genomā jaunas Radīšanas dzirksteles, saistītas ar jūsu zvaigžņu pagātni, tagadni un nākotni. ZVAIGŽŅU – tātad, kosmisko, galaktisko un pat starpgalaktisko.

Mēs ar jums iesim liela planetāra darba organizēšanas ceļu, par ko jūs jau sākat nojaust, saņemot speciālu informāciju no plato Naska un akmeņiem Iki. Mums stāv priekšā ļoti interesants darbs!

Tagad es neieslīgšu Glabātāju-5 (un pat Glabātāju-7) priekšā stāvošā darba detaļās, tāpēc ka mums stāv priekšā ne reizi vien tikties noteiktas mijiedarbības ietvaros. Ceru uz drīzu tikšanos!

Jūsu Ābrams Linkolns, ar dziļu cieņu un godbijību pret kolēģiem, saistītiem ar Kristāliem Nr. 16.

2013. gada 18. jūlijā.

 

2. Aleksandrs Abdulovs

LADIANA, GELIOTRONS UN… PLATO NASKA

Sveicināti, dārgo Aleksandr! Mēs priecājamies jūs sveikt! Jūs atkal esat Glabātājs-5 un tagad vēl arī diviem Kristāliem uzreiz. Ar prieku klausāmies Jūs, un ķersimies pie kopīga darba.

Sveicināti, dārgie draugi! Cik gaiši un priecīgi man ir ap sirdi no jaunas tikšanās ar jums. Un cik brīnišķīgi, ka mēs gatavojamies aktivizēt jaunus Lemūriešu Kristālus, pie tam trīs uzreiz! Un tā, gribu šo to pastāstīt par to, kāpēc es atkal esmu neiemiesoto Glabātāju komandā. Mēs jau daudz esam pavēstījuši jums par Lemūriešu Kristālu nozīmi ģenētiskās planetārās programmas pārveidošanas procesā. Taču vispārējo planetāro pārveidojumu process ir bezgalīgs, viss notiek patiesi kosmiskā ātrumā. Un man ir ļauts kopā ar jums apgūt šo plašo un svarīgo tēmu – jaunas genoma programmas radīšanu un nostiprināšanu uz mūsu planētas. Kā jums jau ir zināms no Planetārā Kristus-Melhisedeka vēstījuma, Kristālu Nr. 16, LADIANAS UN GELIOTRONA, divkāršā aktivizācija ir tiešā veidā ar to saistīta. Tāpēc es tikai turpinu ar jaunajiem Kristāliem manis agrāk izpildīto darbu. Un esmu laimīgs, ka man ir piešķirta tāda iespēja. Mazliet vēlāk es pastāstīšu, kā šis jautājums ir saistīts ar manu darbu 5-tās dimensijas Reabilitācijas Centrā.

Bet tagad atļaujiet man pastāstīt kaut ko interesantu, kam ir tiešs sakars ar mums priekšā stāvošo darbu. Teikšu atklāti, pats nesen par to uzzināju. Un uzzināju tieši no pašas Māmiņas Gaijas. Lieta tā, ka mūsu divi Kristāli, Ladiana un Geliotrons, ir savienoti ar ĪPAŠU, visiem neredzamu pavedienu. Kas tas ir par pavedienu? Bet šeit vajag vērsties pie Meistara Krajona, tāpēc ka runa ir pavedienu, kurš saista nevienkāršos šo Kristālu magnētiskos kokonus. Šie kokoni pārveido apkārtējās vides enerģijas triālajā magnētismā. Pats interesantākais ir tas, ka šos magnētiskos kokonus Kristāli ir uzturējuši un uztur pastāvīgi, pat Samadhi stāvoklī. Tikko kā uz Zemi atnāca jaunā magnētisma forma, Kristāli sāka savu jauno dzīvi, tuvu viņu aktīvam stāvoklim. Tagad viņiem ir sākusies savā starpā saskaņota mijiedarbība. Un tas pavediens, par kuru es teicu, ir sācis aktīvi pārvadīt magnētisko enerģiju. Ir saslēdzies magnētiskās saiknes trīsstūris, kurā ietilpst visi trīs aktivizācijai gatavojošies Lemūriešu Kristāli – “MIRANIUSS-LADIANA-GELIOTRONS”. Miraniuss (Nr. 6) bija pastāvīgi saistīts ar abiem 16-jiem Kristāliem. Tagad ir sākusies magnētiskās mijiedarbības starp visiem trijiem kristāliem izgaismošana. To mums ir svarīgi ņemt vērā aktivizācijā, tāpēc ka Kristālu Dvēseļu fragmentu vākšanu nepieciešams veikt, ņemot vērā magnētismu un šos sasaistošos pavedienus. Pavelc aiz viena diedziņa – atsauksies arī otrs Kristāls. Bet mums viss ir jāizdara harmoniski. Tā un tikai tā, dārgie kolēģi!

Padalīšos vēl ar vienu jaunumu, nevaru nociesties. Mēs gatavosimies pavisam ne vienkāršai aktivizācijai. Gadījums ir, ak, kāds nevienkāršs! Geliotrons un, sekojoši, arī divi pārējie Kristāli, ir cieši saistīti ar Plato Naska. Plato Naska uzticami glabā savu noslēpumu. Vēl lielāku noslēpumu glabā Amazones biezokņi. Taču mums nevajag tiekties turp fiziski. Mēs spēsim saprast visu procesu fiziku ar savām sirdīm. Un izdarīsim to, ko novēlēja mūsu tālie senči, atstājuši savas relikvijas mūsu šodienas apskaidrībai. Bet jūs jau sākat saprast, ka tas viss… – ir mūsu pašu roku darbs (SMAIDA ENERĢIJA). Pievērsiet uzmanību Amazones upei!!! Uzticamas rokas ir ielikušas tajā vajadzīgos Artefaktus. Es palīdzēšu jums ar to tikt skaidrībā, bet pagaidām – neliela intriga.

Mani dārgie draugi! Mūsu Kristāli ir neparasti Kristāli. Jā, jā, jā, tā var teikt par visiem Lemūriešu Kristāliem. Ari Svetozars bija neparasts. Taču šeit, var teikt, ir sava “neparastuma specifika”. Un es jums, lūk, ko teikšu – Kristāli Ladiana un Geliotrons dos Zemes pasaulei jaunas attīstības programmas uz daudziem gadsimtiem! Tāda lieliska misija ir viņiem. Un viss tāpēc, ka viņi ir atnācēji uzreiz no vairākām Pasaulēm. Plejādes sāks runāt ar mums gēnu valodā. Sīriusa enerģijas nolaidīsies pār mums un Kristāliem gatavošanās aktivizācijai laikā. Bet pats interesantākais ir tas, ka daudziem no jums tas viss būs ļoti pazīstams un bezgalīgi tuvs. Un tāpēc teikšu – jūs visi esat uz atklājumu un apgaismību sliekšņa. Un to atnesīs mums šie divi neaprastie Kristāli!

Tiksimies, draugi, tieši darbā.

Ar mīlestību Aleksandrs Abdulovs.

2013. gada 18. jūlijā.

 

Glabātāji-7

1. Arbakats

TOKĀTA LEMŪRIEŠU KRISTĀLIEM

Mēs sveicam dārgo Arbakatu! Pavisam nedaudz laika ir pagājis, un mēs atkal tiekamies LK aktivizācijā! Kas jūs pamudināja atkal ieiet LK Glabātāju komandā? Un kāpēc Jūs no Glabātājiem-5 pārgājāt uz Glabātājiem-7? Jūs teicāt, ka ar Kristālu Svetozaru esat bijuši saistīti sākotnēji, bet kāda saikne ir ar 16-jiem Kristāliem – LADIANU UN GELIOTRONU?

Sveicināti, dārgie Gaismas Darbinieki! Mēs ar jums jau esam pazīstami no brīnišķīgā Kristālu pāra – Miroslavas un Svetozara aktivizācijas. Un kā es varēju paiet garām otram – ne mazāk brīnišķīgam pārim – LADIANAI-GELIOTRONAM? Dziesma trīs Arbakata sirdī! Šī Kristālu pāra mīlestības un slavinājuma dziesma! Nevaru nociesties, lai nepateiktu dzejā:

Прекрасен пыл восточного заката, Skaisti kvēlo saulriets austrumos,
Во мгле рождается  ночных  теней токката, Dūmakā dzimst ēnu tokāta,
И сказка дивная вплетается средь них – Un burvju pasaka iepinas tajās –
То наш Кристалл  звучит вибрацией любви! Tas mūsu Kristāls, kurš skan mīlas vibrācijā!
Ему собратья отвечают нежно, Tam brāļi atbild maigi,
Но дорог тот, кто зА морем безбрежным Bet dārgs ir tas, kas aiz jūras bezgalīgās
Несёт в ответ любви прекрасной звук, Atbildot nes mīlas brīnišķīgās skaņu,
Зовёт в объятия крылатых, нежных рук. Sauc spārnotu, maigu roku apskāvienā.

Tomēr atgriežos pie prozas. Vajag taču paskaidrot, ko man nozīmē dalība šajā nopietnajā darbā. Man tas ir – Miroslavas un Svetozara aktivizācijas turpinājums. Jā, jā, jā! Viens Kristālu pāris radīja nākošo aktivizācijas. Un piedzimušais Mirosvets dod impulsu turpinājumam nākošajā darbā. Es, tāpat kā ar iepriekšējiem Kristāliem, pirmkārt pildīšu uzdevumu galvas smadzeņu pusložu apvienošanā gan cilvēcei, gan planētai. Tādēļ man šoreiz nācās kļūt par Glabātāju-7. Jūs esat pārsteigti? Nav vērts! Tagad visu paskaidrošu. Jā, strādāšu ar informācijas pakešu nodošanu no ceturtā Garīgā Centra mūsu Kristāliem. Taču šī informācija šoreiz kļūs par iedarbināšanas momentu tālākai labā un kreisā, planētai – rietumu un austrumu, apvienošanai. Šī saplūšana ir jau daudzu procesu, iedarbinātu uz jūsu planētas, sākta. Un ļoti daudz deva Svetozara un Miroslavas aktivizācija, bet tagad, var teikt, ir otrais etaps. Bez tam jums jau ir zināms, ka aktivizējamie trīs Kristāli – “MIRANIUSS-LADIANA-GELIOTRONS” veicinās genoma programmas izvēršanos. Un šie jautājumi ir tiešā veidā viens ar otru saistīti. Bez planētas austrumu un rietumu (cilvēkiem – labās un kreisās) pusložu saplūšanas iedarbināt daudzdimensionālā apvienotā Genoma programmu ir grūti, praktiski neiespējami. Šī programma jau ir sagatavota savai dzimšanai. Mēs tagad, puzli pēc puzles, sākam iemīt tai ceļu. Un šī jautājuma risināšana izvērsīsies nākošajās LK aktivizācijās. Tagad es gribu pieskarties vienam ļoti svarīgam momentam, kad mēs gatavojamies Kristālu aktivizācijai. Esmu noskaņots aktīvi palīdzēt visai komandai. Un būšu ļoti pateicīgs, ja man dos iespēju sniegt palīdzību Glabātāju-7, visas komandas sagatavošanā. Man, bez šaubām, būs pārinieks šajā komandā. Taču man ir vērtīgi priekšlikumi par mūsu vispārējo kopīgo darbu. Esmu gatavs būt noderīgs! Gaidu aicinājumu, mani dārgie! Bet mūsu Kristāli – tie ir burvīgi Kosmosa ziedi. Mēs sāksim viņus modināt un uzdāvināsim viņiem jaunu dzīvi uz atjaunojošās planētas Zeme!

Ах, нежные цветы забвенья голубого, Ak, gaišzilās aizmiršanās maigie ziedi,
Вас много среди нас, а мы хотим иного. Jūsu daudz mūsu vidū, bet gribam ko citu.
Нас увлекает даль других просторов Mūs aizrauj citu plašumu
Неведомых миров, немыслимых узоров. Nezināmu pasauļu, neiedomājamu rakstu tāle.
Влечёт туман созвездий, уносит ветер Солнца, Pievelk zvaigznāju miglājs, aiznes Saules vējš,
Сияет средь планет портал, как свет оконца. Mirdz starp planētām portāls kā gaisma logā.
Течёт река миров, проносятся кометы, Plūst pasauļu upe, aiztraucas komētas,
А нам и невдомёк, что это всё приметы Bet mēs pat nejaušam, ka viss tas ir pazīmes
Великой жизни в нас, вобравших всю Вселенную. Par lielo dzīvi mūsos, kas iekļāvuši visu Visumu.
И проложивших средь миров свою стезю нетленную. Un ieminuši starp pasaulēm savu taku neiznīcināmo.
Ваш Арбакат поёт цветы, цветы любви прозрения, Jūsu Arbakats dzied ziedus, apgaismības mīlestības ziedus,
И опускает вас сейчас на Землю. Без сомнения Un nolaiž jūs tagad uz Zemes. Bez šaubām
У нас есть всё сполна, не нужно нам стремиться Mums visa ir papilnam, nevajag mums tiekties
Уйти в миры иные, иль улететь Жар-Птицей. Aiziet uz pasaulēm citām vai aizlidot kā Ugunsputnam.
Мы можем жизнь украсить и изменить планету, Mēs varam dzīvi izdaiļot un izmanīt planētu,
«И это всё любви прекрасные приметы»! “Un viss tas ir mīlestības brīnišķīgās pazīmes”!

Draugi, esmu ar jums pastāvīgi. Sāciet sarunu ar Arbakatu! Gaidu visus bez izņēmuma!

Jūsu Arbakats, nemainīgi jūs mīlošs.

2013. gada 19. jūlijā.

 

2. Arno Babadžanjans

MŪZIKA – ATSLĒGA AKTIVIZĀCIJAI

Sveicināti, dārgais kolēģi! Mēs ar Jums esam pirmoreiz, un gribam par Jums uzzināt vairāk. Un arī – kāpēc Jūs Projektā esat tieši Glabātājs-7? Ko jūs gribat pateikt mūsu Kristālu Nr. 16 aktivizācijas darbiniekiem?

Я хочу, чтобы люди знали, как люблю я эту планету, Es gribu, lai cilvēki zinātu, kā es mīlu šo planētu,
Я хочу, чтобы эта весть благая пронеслась  по Земле с ветром. Es gribu, lai šī labā vēsts aiztrauktos pār Zemi ar vēju.
Я хочу, чтобы вас любили и дарили цветы постоянно, Es gribu, lai jūs būtu mīlēti un jums dāvātu ziedus pastāvīgi,
Я хочу, чтоб мы вместе были, чтобы утром вставали рано. Es gribu, lai mēs kopā būtu, lai no rīta agri celtos.
Насладившись ночной росою, пробежали к крутому брегу, Izbaudījuši nakts rasu, aizskrietu līdz stāvajam krastam,
И нырнули бы вниз головою в тихой заводи, связанной с небом. Un ienirtu uz galvas lejup klusajā līcī, ar debesīm saistītā.
Я хочу, чтобы вы оценили все красоты Земли мной любимой. Es gribu, lai jūs novērtētu manas mīļotās Zemes visus krāšņumus.
И наверх, к небесам, не спешили. Насладитесь утренней дымкой! Un augšup, uz debesīm, nesteigtos. Izbaudiet rīta dūmaku!
И пошлите всем тварям и людям любовь из раскрытого сердца! Un nosūtiet visām radībām un cilvēkiem mīlestību no atvērtas sirds!
Эту радость земного приюта вы оцените позже, поверьте! Šo Zemes pajumtes prieku jūs novērtēsiet vēlāk, ticiet!

Mani dārgie draugi! Esmu gan komponists, gan dziedonis, gan mākslinieks! Un esmu gatavs atkal un atkal apdziedāt mūsu Zemes krāšņumus kā Debesīs, tā arī tur, no kurienes esmu aizgājis. Es gribu teikt vēlreiz – nesteidzieties! Protams, jūs visi gatavojaties Augšupcelšanai. Un tas ir īsteni un pareizi! Citādi arī būt nevar. Taču mūsu pieredze ir visu dimensiju pieredze. Un tāpēc iesūciet dziļi visus jūsu dimensijas zemes dzīves jaukumus, krāšņumus un aizgrābtību. Būs ko atcerēties un salīdzināt. Es reizēm skumstu pēc zilās jūras, gaišzilajām debesīm un lauku zāļu aromāta, kaut arī šeit to visu var radīt no jauna pašā vislabākajā veidā.

Bet kāpēc es to visu saku? Tas tiešā veidā attiecas uz mums priekšā stāvošo darbu. Jā, tā arī ir. Mums stāv priekšā atgriezt dzīvē, izpaust četrdimensionalitātē neparastas būtnes, kuras pēc savas būtības pieder citām Pasaulēm, bet kuras ir atnākušas Zemes pacelšanas dēļ posteksperimentālajā periodā. Viņas ir atnesušas sev līdzi, tāpat kā es uz Smalko Pasauli, savus sapņus un siltas atmiņas par savām dzimtajām Mājām, ar kurām dāsni dalīsies ar jums. Un tas mums ir ļoti svarīgi! Iespējams, jūs par to nekad neesat domājuši un iedomājušies, ka tādām augstām būtnēm var būt tamlīdzīgi pārdzīvojumi. Bet kā gan savādāk? Un šīs atmiņas var palīdzēt mums būvēt Nākotnes Pasauli. Parunājiet ar jau aktivizētajiem LK, un viņi jums to apstiprinās. Bet tagad galvenais – es gribu jūs iepriecināt! Visiem LK ļoti stipri ir attīstīta muzikalitāte. Un jums jau pēc aktivizētajiem Kristāliem ir zināms, kādā pakāpē viņi mīl mūziku. Mūsu Kristāli šajā nozīmē nav izņēmums. Un es kļuvu par Glabātāju-7 tādēļ, lai ar savām muzikālajām spējām dotu savu ieguldījumu mūsu Kristālu aktivizācijā. Es arī šeit saceru mūziku. Tā ir pavisam citāda un ievērojami tuvāka Kosmosa skanējumam. Taču Kristāli to dzird. Būdams Glabātājs-7, es, dabiski, esmu saistīts ar ceturto Garīgo Centru. Un apgalvoju, ka nepieciešamās informācijas nodošana Kristāliem un viņu saslēgšana ar šī Centra dimensijām ļoti harmoniski norit muzikālā pavadījumā. Tāpēc es piedāvāju sekojošā veidā savienot mūsu pūliņus. Es saceru mūziku mūsu Kristāliem un piepildu ar to nepieciešamo telpu ap viņiem, bet jūs, zemes plānā, arī piemeklējat piemērotu mūziku. Pamēģiniet Arno Babadžanjana mūziku!!! Iespējams, tā viņiem patiks. Savienosim pūliņus, mani sirdsmīļie! Esmu gatavs dot padomu, izvēloties. Taču visdrīzāk to pateiks paši Kristāli. Gaidu jūsu tālākās darbības.

Vienmēr ar jums, Arno Babadžanjans.

2013. gada 19. jūlijā.

 

3. Amritubati

UZ PASAULES MĀTES STARA

Cienījamā Amritubati! Mēs priecājamies iepazīties ar Jums un sākt sadarbību. Kas Jūs esat? Kāpēc esat ar mums Projektā? Ko jūs gribat teikt saviem kolēģiem Glabātājiem-7?

Es sveicu zemiešus! Jūs esat nedaudz pārsteigti par šo vēršanos? Taču es esmu kosmiska klejotāja, kura strādā uz Valdnieces Urusvati Stara. Es esmu daļējs Viņas Stara izpaudums. Un man ir ļoti viegli kontaktēties ar zemiešiem, tā kā Urusvati nemainīgi ir klātesoša uz šīs planētas.

Mani dārgie draugi! Man ir prieks apzināties savu sakaru ar lielo Zemes un visas Zemes dzīvības garīguma pamošanos sākotnējai Dievišķībai lietu! Es pastiprināti palīdzu jums šajā lielajā pārvērtībā.

Bet tagad gribu teikt dažus vārdus par savu klātbūtni uz Zemes. Es esmu kosmiska klejotāja. Palīdzu realizēt tos procesus planetāros pārkārtojumos, kuri prasa Dievišķības, iznākošas no visu Kosmosa Pasauļu Mātes, koncentrētas enerģijas. Tieši tāpēc pavisam nesen es atnācu uz Zemi. Jau bija skaidrs, kāda palīdzība viņai būs vajadzīga. Urusvati ieveda un deva sākotnējās programmas. Man jau ir bijis daudz iemiesojumu, pilnīgi atšķirīgu pēc savas būtības un darbību uzdevuma. Taču vienmēr es esmu bijusi sieviete. Es norādīju savu vārdu Amritubati pēc sava indiešu iemiesojuma, kur biju, pēc pirmā acu uzmetiena, vienkārša dejotāja Templī. Taču ne viss ir tik vienkārši, mani dārgie. Es nevis vienkārši izpildīju rituālas dejas. Es biju sakaru kanāls ar Garīgo Pasauli Indijas karotājiem un valdniekiem. Mani dēvēja par pareģotāju un gaišreģi. Tas tā ir. Un tā bija mana lielā misija. Biju es daļēji arī Indiras Gandijas ķermenī. Par viņas sabiedrisko darbību jums ir daudz zināms. Taču arī Indira pirmkārt bija saistošais posms starp Garīgo un zemes pasauli. Ne vienkārša misija un traģiska. Es zināju, uz ko gāju. Taču tāds bija laika pavēlējums. Reizēm traģēdija daudz stiprāk pamodina cilvēcisko apziņu nekā paši labākie darbi, skaidri pierādoši cilvēka Gara spēku.

Bet tagad parunāsim par mums priekšā stāvošo darbu. Esmu iekļauta komandā kā Pasaules Mātes Stara nesējs, kas ir īpaši svarīgi LADIANAS – austrumu Kristāla Nr. 16 pamodināšanā. Taču Pasaules Mātes Stars ir svarīgs visiem trīs Kristāliem. Šķirt tos nevajag! Mēs aktivizējam trialitāti! Iegaumējiet to.

Mani dārgie! Es ar nepacietību gaidu mūsu gatavošanās darbības sākumu. Man būs, ko teikt jums mūsu tikšanās reizēs. Esmu gatava katru no jums (es zinu, ka Glabātāju-7 komandā ir tikai sievietes) pieslēgt nepieciešamajām Pasaules Mātes Stara Sievišķā spektra enerģijām. Pasaules Mātes Starā ir arī Vīrišķais frekvenču spektrs. Tieši tāpēc sākas dievišķo vīrišķo enerģiju mošanās jūsu planētas telpā.

Es ceru uz patīkamu sadarbību. Jau jūtu jūsu vibrācijas, kad jūs lasāt manu Vēstījumu. Esiet svētīti Pasaules Mātes Starā!

Jūsu Amritubati – ar visa Kosmosa mīlestību.

2013. gada 19. jūlijā.

 

Pievienots 22/07/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6528

Tulkoja Jānis Oppe[1] Krieviski “ГЕЛИТРОН” (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “АНДИЯР” (Tulk. piezīme)

[3] Krieviski “ЛАДИАНА” (Tulk. piezīme)

[4] Krieviski “ЛАНДИНЬЯНЬ” (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email