Магниты Духа

Urusvati caur MARINU SHULTS VĒSTULES NO MĀJĀM Turpinājums. Sākums Nr. 2 (8) 2. vēstule. KUR IR PIEKTĀ DIMENSIJA?

Astrālais plāns vienmēr, visos laikos, ir bijis pārstāvēts ar septiņiem lieliem apgabaliem, kurus bieži sauca par apakšplāniem jeb apakšlīmeņiem. Šai klasifikācijai esat pieradināti daudzi no jums. Un ir ļoti grūti tagad pāriet pie jauniem jēdzieniem un jaunas terminoloģijas, kuru Mēs esam spiesti izmantot. Taču ir laiks “samierināt” visus jēdzienus. Tas ir svarīgi pilnīgai savstarpējai sapratnei. Astrālajai pasaulei arī tagad ir septiņiska uzbūve. Taču viņas uzbūvē ir parādījusies zināma īpatnība, kura tieši tagad ir sākusi arvien vairāk izpausties. Izmaiņu dinamika pieņemas spēkā. Tāpēc uz laiku, tikai uz laiku, mēs vēl kādu laiku varam runāt veco teozofisko jēdzienu terminos.

Mūsu uzdevums ir visu terminoloģiju pakāpeniski pārvest uz jaunu, saprotamu, kura izrādīsies jauna tikai mūsu analīzes rezultātā. Jūs varēsiet pārliecināties, ka jaunie jēdzieni pilnībā saskaņojas ar vecajiem. Ilgu laiku Mēs bijām spiesti jums visiem skaidrot laika ilgšanas linearitātē. Kopš zināma laika mēs stingri atdalījām mentālo, astrālo un fizisko pasauli. Daudzi no jums saprata, ka šo pasauļu matērija ieplūst viena otrā. Taču daudzi to nepieņēma.

Tagad ezotēriskajos vēstījumos bieži tiek runāts par 5-to dimensiju. Pamatots ir jautājums: kur tā ir? Kādai pasaulei jeb slānim pieder? Kā attiecas esības plāni un dimensijas?

Astrālajai pasaulei vienmēr ir bijusi un ir septiņiska uzbūve. Mēs saucām šo dalījumu par apakšplāniem. Tagad mēs runājam par šīs pasaules dimensijām. Bet šeit tad arī slēpjas atšķirība, ar kuru mēs tagad tiksim skaidrībā. Domājat, ka astrālā un fiziskā pasaule bija stingri nodalīta viena no otras? Tā nekad nav bijis. Un tā nav vienkārši matērijas savstarpēja ieplūšana. Nē. Tieši astrālās pasaules pirmo apakšplānu mēs tagad saucam par 1-ās dimensijas līmeni. Fiziskā pasaule bija pilnībā savienota ar atbilstošu astrālās pasaules apakšplānu (jeb frekvenču līmeni). Tāpēc pirmā dimensija – tas vecajā terminoloģijā ir astrālās pasaules pirmais apakšplāns. Taču uz matērijas savstarpējās ieplūšanas rēķina tas vienmēr ir bijis cieši saistīts ar pašām blīvākajām zemes fiziskajām vibrācijām. Un, tātad, ar pašu blīvāko planētas matēriju. Tāds stāvoklis ir arī tagad. Par to, kas tagad tur notiek, pavēstīsim mazliet vēlāk. Astrālās pasaules otrais apakšplāns arī ir eksistējis un tagad eksistē ciešā sakarā ar fizisko, zemes matēriju. Tā ir otrā dimensija ar visu tās dzīvi, kura skar gan zemes, gan astrālo globusu. Pāriesim pie trešā apakšplāna un teiksim to pašu. Beidzot mēs ar jums mūsu sarunā pārejam pie ceturtās dimensijas. Un šeit jums var rasties neizpratne! Kā!? Mēs tātad visu laiku esam dzīvojuši astrālajā pasaulē un neko par to nezinājām? Zināja tie, kas meklēja atbildes uz esības jautājumiem. Nezināja tie, kas arī tagad neinteresējas par tamlīdzīgiem jautājumiem, atrodoties blīvajos ķermeņos. Saku to tāpēc, ka, pārejot uz smalko eksistenci, jūs visi to lieliski apzināsieties.

Ejam tālāk. Es stāstu jums, kā pareizi saprast četrdimensionalitāti. Un kāpēc mēs četrdimensiju eksistenci attiecinām uz dzīvi fiziskajā pasaulē.

Mani mīļie! Četrdimensionalitāte konkrēti ir divu pasauļu – gan astrālās, gan fiziskās – simbioze. Tās būtnes, kuras dzīvo dimensijās no pirmās līdz trešajai, nes gan vienas, gan otras pasaules zemās vibrācijas. Un tāpēc tikai daži cilvēki, atguvuši redzi augstāku vibrāciju pasaulēs (Es runāju par tiem, kas ir attīstījuši sensitīvās spējas), pieņēma un apzinājās savu dzīvi četrdimensionalitātē kā smalko plānu būtņu dzīvi, kuras uz laiku atrodas zemes plāna rupjajās vibrācijās. Jā, tas viss ir sarežģīti, taču mēs tomēr tiksim skaidrībā. Un tā, ceturtā dimensija, tā pirmkārt ir astrālās pasaules dimensija. Tā balstās uz rupjo zemes, fiziskā plāna matēriju – augstāku pēc vibrācijām salīdzinājumā ar dimensijām no 1-ās līdz 3-jai. Un tāpēc jūs, četrdimensionālie, arī jūtat savu dzīvi blīvajā matērijā skaidrāk nekā astrālajā. Taču no astrālās matērijas ir taisīti jūsu astrālie ķermeņi. Un neviens no jums nenoliegs, kāda vadoša loma jūsu dzīvē ir jūtām un emocijām. To ir svarīgi saprast, tāpēc ka bieži vien tieši jūtas un emocijas vada visu jūsu dzīvi. Lūk, jums tad arī ir sakars ar astrālo pasauli!

Protams, aizejot no zemes dzīves, cilvēks varēja nonākt arī pēc vibrācijām augstākos astrālās pasaules apakšplānos. Tas taču ir likumsakarīgi! Katram no jums ir savs garīgās attīstības līmenis. Un atgriezties četrdimensionalitātē varēja no jebkuras dimensijas.

Bet tagad saprotiet, kādas izmaiņas notiek astrālajā pasaulē, paaugstinoties planētas vibrācijām kopumā. Šis process pieaug. Un tas ved pie tā, ka pirmā, otrā un trešā dimensija sāk pievilkties jaunam līmenim. Tās it kā “kolapsē” veco vibrāciju diapazonu. Tieši tāpēc jums nākas izvadīt gan savus aspektus, gan šo dimensiju iedzīvotājus no vecajiem eksistences apgabaliem. Tas nenozīmē, ka pirmās trīs dimensijas astrālajai pasaulei pārtrauks savu eksistenci. Tās pārveidojas un jau sen nenes to negatīvo stāvokli, par kuru jums ilgu laiku bija zināms. Tagad ir pienācis laiks kardināli pārskatīt visu teikto par astrālās pasaules apakšējiem apakšplāniem. Bērnišķīgo lineāro spriedumu laiks ir pagājis. Ir pienācis laiks nobriedušam vērtējumam par patieso stāvokli pasaulēs, kurās jūs dzīvojat savas dzīves, un pilnīgai visu procesu, kuri notiek šajās Pasaulēs, sapratnei.

Saprotu, ka ir liels juceklis astrālās pasaules parādību dažāda traktējuma dēļ, eksistē skaidra fiziskās un astrālās pasaules saslēguma nesapratne. Jūs mierīgi runājat par Augšupcelšanos, savu reizi nesaprotot paša procesa un tā seku būtību. Viss pēc sapratnes it kā notiek pareizi, taču pilnīgi atrauti no šo divu pasauļu eksistences un tajās notiekošo izmaiņu kopējās ainas. Tagad saprotiet, ka četrdimensionalitāte sastāv no trīs telpas koordinātēm, savietotām ar laika sfēru. Bez laika nav iespējamas nekādas šo ģeometrisko telpas komponentu izpausmes. Tas sen ir zināms. Taču jūs šajā savienojumā neņēmāt vērā astrālās pasaules telpu, kura neizbēgami ir iesaistīta un iekļūst fiziskajā pasaulē ne tikai ar savu matēriju, bet arī ar savu laiku. Bet ko tādu jūsu pašreizējā momentā nevarat neņemt vērā. ASTRĀLAIS LAIKS ŠAJĀ ETAPĀ SĀK MIJIEDARBOTIES AR FIZISKO LAIKU. Un jūs to reāli jūtat savās dzīvēs. Tāpēc mēs norādām uz to, ka ir laiks mainīt arī savus raksturojumus. Priekš visas ceturtās dimensijas kopumā mēs vēl varam runāt par kaut kādu stabilu laika raksturojumu, taču arī šis uzstādījums tagad mainās. Un katrs ceturtās dimensijas apakšlīmenis sāk iegūt savus laika parametrus. Pie kā tas ved? Un kā jūs varat tam izsekot? Ļoti vienkārši. Kļūstiet par vērīgiem novērotājiem savā dzimtajā ceturtajā dimensijā.

Pavērojiet to, kā jūs ne visu paspējat izdarīt jūsu dienas ritmā salīdzinājumā ar to, ko darījāt agrāk. Jūs sakāt – “LAIKS SKRIEN ĀTRĀK!”. Bet Es paskaidroju tā: laiks sāk mainīt savus parametrus un grupēties pa ceturtās dimensijas apakšlīmeņiem. Un priekš tiem, kas savā būtībā aiziet uz augstākiem četrdimensionalitātes līmeņiem, laiks sāk ritēt citādāk. Daži to pamana. Un, tai skaitā, visu paspēj. Izeja ir arī šeit, mani dārgie. Jums nav jāplāno sava dzīve taisnā virzienā, kā darījāt agrāk. Jums ir Atbalsta Grupas no augstākām pasaulēm, ar kurām var plānot jūsu kopīgo darbību – atbilstoši to ceturtās dimensijas apakšlīmeņu izmainītajiem laika parametriem, kuros jūs atrodaties. Jā, katram tagad ir savi apakšlīmeņi. Tāpēc bieži rodas zināmas grūtības jūsu saziņā ar citiem cilvēkiem. Jūs dzīvojat ar viņiem VIENĀ LAIKA ZONĀ, taču tai pat laikā dažādos laika apakšlīmeņos. Nav nejaušība, ka cilvēki kā nekad agrāk sāk grupēties pa interesēm. Tas padara iespējamu efektīvi pildīt savas funkcijas un savas garīgās misijas – tajā skaitā. Raugieties uz tādu pārgrupēšanos kā uz normālu jūsu pārkārtojumos esošās dzīves parādību.

Pavērojiet vēl nedaudz. Piemēram, jums jau ir izstrādājies noteikts dzīves ritms. Taču tas tagad sāk jukt neparedzamā veidā. Kāds mazāk guļ. Kādam miega nepietiek. Kāds ir sācis vairāk ēst, bet kāds apgūst enerģētisko barošanos, kas pats par sevi ir milzīgs solis sava vibrāciju līmeņa paaugstināšanā. Paskatāmies uz to arī no laika parametru saistības ar astrāli-fiziskās matērijas apakšļīmeņiem izmaiņas redzes viedokļa. Kāpēc dažiem pazūd nepieciešamība pēc ilga miega? Nu tāpēc, ka, pārejot uz augstāku frekvenču apakšlīmeņiem, VIŅI IR NONĀKUŠI CITĀ LAIKĀ, nekā agrāk. Jā, tas viss notiek tieši tagad. Gan lielo daudzveidību, gan mainību jūsu dzīvē pirmkārt nosaka tas, ka jūs nonākat citā telpas-laika mijiedarbībā. Un tas viss ir REĀLI FAKTI jūsu četrdimensionalitātē, kura strauji mainās.

Tupināsim vērot jūsu izmaiņas un pamēģināsim tās izskaidrot. Piedāvāju pievērst uzmanību tiem bērniem, kuri nekādi neiederas vispārējos priekšstatos, kas noformējušies gadsimtiem. Protams, Es saprotu, ka jūs jau daudz zināt par tā saucamajiem jaunajiem bērniem. Pat zinātnieki jau runā par viņu ģenētiskā komplekta vienreizīgumu, nelīdzināšanos salīdzinājumā ar parastiem cilvēkiem. Taču neaizmirstiet, ka viņi sāka nākt uz iemiesošanos tieši tad, kad sāka mainīties ceturtās dimensijas telpas-laika parametru kombinācijas. Tieši šie jaunie telpas-laika raksturojumi spēja dot viņiem iespēju izpausties viņu neparastajām spējām. Kaut arī daudzos gadījumos viņi vēl nespēj atnest uz jūsu pasauli savas programmas. Bet programmas viņiem ir unikālas. Un tās ir vērstas uz vispusīgu dzīves harmonizāciju. Jaunie bērni prasa īpašu telpas-laika kontinuumu. Tas pakāpeniski formējas viņiem nepieciešamajā virzienā. Bērni parasti to smalki jūt. Taču pieaugušie cilvēki dažbrīd nesaprot, ko viņiem grib pavēstīt viņu bērni.

Un tā, jaunie bērni atnāk tad, kad ir veiktas nepieciešamās izmaiņas. Atnākot uz šo pasauli, viņi attīsta to ar savu klātbūtni. Pārmaiņu process jūsu planetārajā dzīvē prasa JŪSU UN JAUNO BĒRNU MIJIEDARBĪBU.

Kad jūs paši aktīvi maināt pasauli, kad jūs pārejat uz jaunu dzīves līmeni, pie jums atnāk jaunie bērni ar jaunām programmām. Tas ir kosmisks likums, par kuru jums pienākas zināt un izpildīt to apzināti.

 

3. vēstule

 

BARJERAS PĀRVARĒŠANA

Bet tagad piedāvāju doties uz augstākām dimensijām. Jo Es taču apsolīju jums pastaigu pa dažādām pasaulēm. Izsekosim izmiesota cilvēka ceļam pēc viņa iziešanas no fiziskā ķermeņa.

Un pie viena uzzināsim par nopietnām izmaiņām, kuras notikušas ar astrālo pasauli.

Jūs esat pieraduši uzskatīt (un tas ilgu laika periodu bija pareizi), ka cilvēks, aizejot no fiziskā ķermeņa, pārvar telpas-laika (jeb enerģētisko) barjeru, lai nonāktu astrālajā pasaulē. Principā viss pietiekošā mērā ir pareizi. Taču izkoriģēsim mūsu priekšstatus par cilvēku aiziešanu – ņemot vērā to, ko Es teicu augstāk. Atgādinu – uzskatiet, ka fiziskā pasaule vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar astrālo pasauli. Nevis vienkārši bija sajūgta vai ar savstarpēju matērijas ieplūšanu, bet tieši nedalīta. Uz ko tieši Es tik neatlaidīgi vēršu jūsu uzmanību? Pāriešana no vienas pasaules uz otru vienmēr tika uzskatīta par krasu robežu starp pasaulēm. Patiesībā aizejošā cilvēka dvēselei šajā sajūgtajā mezglā (divu plānu telpa-laiks-matērija) bija jāpāriet uz citu telpas-laika kombināciju un astrālā plāna matērijas esamību bez fiziskā plāna. Tā tad arī skaitījās apziņas stāvokļa izmaiņa. Tā tad arī ir “aizsega” pārvarēšana. Tā tad arī ir paša cilvēka magnētisko raksturojumu pārveidošanās, tāpēc ka “aizsegs” tad arī pirmkārt sastāv no cilvēka magnētiskā kokona, un magnētisms ir neatraujams no telpas-laika raksturojumiem.

Un tā, cilvēkam, kā likums, bija grūti aiziet no fiziskās pasaules. Un kas kalpoja kā šķērslis? Tie cilvēki, kuri prata pavadīt citus cilvēkus uz citu pasauli, zina par daudziem faktoriem, kuru dēļ cilvēks nekādi nevarēja pārvarēt šo barjeru un aiziet aiz “aizsega”. Nosauksim to par cilvēka nesagatavotību. Protams, tas ir pareizi. Taču nezin kāpēc arī visiem, pat garīgi mācītiem cilvēkiem, radās bailes un nedrošība pēc iziešanas no fiziskā ķermeņa. Tas izskaidrojams tieši ar telpas-laika raksturojumu atšķirību. Bija nepieciešama saskaņošanās, un tas prasīja daudz laika. Taču daudzām tautām radās un līdz šim laikam ir saglabājušies īpaši rituāli, kuri ļauj cilvēkiem saskaņoties ar tās telpas jaunajiem raksturojumiem, uz kuru viņi pāriet. Mēs saucām to par aizejošā cilvēka izvadīšanu. Jā, kādam iemiesotie palīdzēja. Taču daudzi palika pilnīgi bez jebkādas palīdzības un varēja ilgi atrasties fiziskajā pasaulē, kaut arī viņiem nebija nekādas piesaistes tai. Tas bija grūti un nelietderīgi.

Ejam tālāk. Kas tad agrāk notika ar cilvēku, kad viņš nonāca aiz “aizsega”? Cilvēks parasti nonāca saskaņotības stāvoklī ar tām astrālās pasaules matērijas vibrācijām, kuras viņam bija vistuvākās. Un varēja diezgan ilgi nodzīvot šajos astrālās pasaules apakšplānos.

Ar ko tad tagad atšķiras no agrākā Pārejas process? Ir notikušas daudzas izmaiņas. Un pārmaiņu process pieaug. Jums sen saka par to, ka “aizsegs” kļūst plānāks un tam ir jāizzūd pavisam. Un Es runāju par to pašu. Ja notiek diferencēšanās telpas-laika apakšlīmeņos ar jauniem raksturojumiem jau četrdimensionalitātē, tad vairums cilvēku daudzējādā ziņā ir gatavi ātrai “aizsega” pārvarēšanai. Pat tie, kurus mēs saucam par “negataviem”. Tas vienkārši notiek tāpēc, ka mainās arī cilvēku magnētiskie raksturojumi. Paātrinās jūsu pārdalīšanās pa ceturtās dimensijas frekvenču apakšlīmeņiem. Barjeras pārvarēšana reizēm notiek diezgan ātri. Un, jums saņemot jaunus aizejošo dvēseļu pavadīšanas instrumentus, jūs spēsiet gandrīz momentāni “transportēt” viņas uz astrālās pasaules telpu.

Izmiesotie cilvēki secīgi iziet dažādus astrālās pasaules apakšlīmeņus. Tagad tas notiek daudz ātrāk nekā agrāk. Bet tie, kas iet pēc vecā varianta (Es vēlāk norādīšu arī citus variantus), var, tāpat kā agrāk, aizkavēties astrālajā pasaulē. Dzīvot tajā un strādāt. Kaut gan garīgi visattīstītākās dvēseles tiecas ātrāk aiziet atpakaļ, saprotot, ka, būdamas fiziskā stāvoklī, var nest lielāku labumu lielajai planetārās dzīves pārveidošanai. Es negribu aizskriet uz priekšu. Pateikšu vienīgi to, ka pēc tam šie cilvēki iziet arī atvadīšanos no astrālās pasaules, nometot savus astrālos apvalkus. Mentālā pasaule prasa īpašu sarunu. Par to parunāsim vēlāk.

Domāju, ka nav vērts identificēt dvēseļu pēcnāves ceļu astrālajā pasaulē ar to, kas tagad tiek plānots priekš cilvēces kā pāreja ilgstošai dzīvei 5-tās un augstāku dimensiju pasaulēs. Es risinu šo sarunu ar jums, lai kļūtu saprotams jūsu jaunais ceļš no četrdimensionalitātes uz piecdimensionalitāti.

Lai saprastu atšķirību dvēseļu pēcnāves ceļā astrālajā pasaulē, kura eksistē tagad, man jums ir jāpastāsta par kardinālajām izmaiņām, kuras notiek šajā pasaulē.

 

4. vēstule

 

VECĀ UN JAUNĀ ASTRĀLĀ PASAULE

Astrālā pasaule tagad pārdzīvo īpašas izmaiņas. No vienas puses, tajā vēl ir daudz no tā, kas nodrošina reinkarnācijas procesu. No otras puses, dzimst jaunais – tas, kas nodrošina ilgstošu attīstību cilvēkiem un daudzām dzīvības formām no ceturtās dimensijas. Apvienot abus procesus vienā un tai pašā telpā ir ļoti sarežģīti, bet reizēm – neiespējami. Tāpēc ka tie būtiski atšķiras viens no otra, un šajos procesos ir iesaistīti dažādi cilvēki. Vieni vēl iet pāriemiesošanos ritenī, bet citi aiziet uz astrālās un citu pasauļu jauniem apgabaliem ilgstošai dzīvošanai un darbam, vērstam uz kardināliem planetāriem, galaktiskiem un visuma pārveidojumiem. Un tāpēc jau diezgan ilgu laika periodu astrālā pasaule pārdzīvo nopietnus pārkārtojumus. Var teikt, ka astrālā pasaule tagad ir kļuvusi “slāņaināka”, daudzlīmeņaināka.

Bija nepieciešams atdalīt gan augstāk apzīmētos procesus, gan būtiski pacelt astrālo apakšplānu matērijas vibrāciju, lai realizētu planētas un planetārās kopienas augšupcelšanos. Un šeit palīgā atnāca magnētisms. Nav nejaušība, ka Krajona Dienests tā ir aktivizējis savu darbu. Tagad ar īpašu magnētisku barjeru, īpašu magnētisku membrānu un tādu membrānu kompleksu palīdzību astrālā pasaule ir sadalīta nesaskarošos, diezgan autonomos apgabalos. Vienā apgabalā turpinās vecie procesi, saistīti ar reinkarnāciju. Citā apgabalā norit jauna celtniecība. Šeit tiek gatavoti, pirmkārt, piektās dimensijas apakšlīmeņi liela skaita dzīvības formu pieņemšanai. Es speciālu neteicu – cilvēku pieņemšanai, tāpēc ka pāreju uz jaunu kvalitāti gaida visa planetārā vienotība, visas planetārās dzīvības formas. Lūk, kāpēc mēs runājam par procesu, kuri tagad notiek ar jums un ap jums, sarežģītību.

Pašas astrālās pasaules ir pārdzīvojušas būtiskas izmaiņas. Pat tiem telpas apgabaliem, kur atrodas dvēseles, kuras gatavojas kārtējam iemiesojumam, tagad ir augstāku frekvenču raksturojumi. Šeit ir sākušas izpausties jaunā Telpas-Laika Kontinuuma īpatnības. Uz šejieni ir atnācis jaunais magnētisms un jaunā Apziņa. Tas nodrošina evolūcijas augšupejošā atzarojuma dvēseļu ĻOTI ĀTRU APZIŅAS IZAUGSMI. Agrāk vairums dvēseļu, atstājušas savus fiziskos ķermeņus, sāka eksistēt astrālajā pasaulē, taču tā bija īpaša astrāla četrdimensiju pasaule, atdalīta no fiziskās. Tālāk katrai dvēselei bija iespēja pacelties astrālajā pasaulē uz augstākiem apakšplāniem vai uzreiz atgriezties jaunā iemiesojumā. Tagad tā ir pārveidota astrālā plāna četrdimensionalitātes pasaule, jau tuva piecdimensionalitātei, kur dvēseles iegūst jaunus apstākļus ātrai evolūcijai, pārejai uz kvalitatīvi citu līmeni, tajā skaitā – jaunam iemiesojumam KĀ JAUNAJIEM BĒRNIEM, par kuriem Es teicu jums augstāk. Vecā četrdimensiju astrālā pasaule arī “kolapsējas”, beidz darbību un tiek arhivēta tālākai izmantošanai citos telpas-laika apgabalos. Tā ir tā pati pasaule, par kuru Marija Maitreija vēstīja jums kā par “Gaidīšanas Dārzu”.

Veiksim nelielu ceļojumu pa to Astrālās Pasaules apgabalu, kuru Es ar dažiem labojumiem varu saukt par veco. Paiesim pa šī apgabala apakšplāniem un paskatīsimies, kāda tajā ir dzīve. Kas notiek ar cilvēkiem pēc Pārejas no vienas pasaules otrā? Izmaiņas īstenojas katru dienu! Tām grūti izsekot. Un tomēr – paskatieties: lūk, tagad viena no dvēselēm pārvar “aizsegu”. Domājat, ka viņa nonāks tukšumā vai vakuumā? Nē, skatieties! Viņai pretī stiepjas mīlošas rokas. Un cik daudz ir sagaidītāju! Mīlestība un siltums izlīst pār pārgājušo. Un nav nozīmes – ko dvēsele līdz tam ir darījusi fiziskajā plānā. Pār viņu nav nekādas tiesas – ir tikai Mīlestība! Saprotiet, vecie spriedumi par to, ka noziedzniekiem un zema attīstības līmeņa cilvēkiem ir sava “elle” astrālajā pasaulē, sen ir aizgājuši pagātnē. Nu tagad jūs saprotat, ka cilvēki uz planētas būtiski atšķiras tikai pēc savām iemiesojuma programmām, kuras savukārt daudzējādā ziņā ir atkarīgas no tā, kuram evolūcijas atzarojumam (augšupejošajam vai lejupejošajam) tās pieder. Bez tam, no cilvēkiem ir noņemti pienākumi turpināt Dualitātes eksperimentu. Protams, lielākoties vēl pāriet dvēseles, kuras ir turpinājušas uz Zemes duālo eksistenci un neko nav zinājušas par Lielo Eksperimentu. Bet tā taču bija jūsu visu ieplānota atvienošanās! Un visus astrālajā pasaulē sagaida kā uzvarētājus. Tikai tur var īsteni noskaidrot, ko dvēsele ir izdarījusi, kas viņai ir izdevies, bet kas nē, un varbūt kaut kādā virzienā plāns ir bijis pat pārpildīts! Taču katra pieredze ir ieguvums visas cilvēces, visas planetārās vienotības Zelta Fondam. Un, tātad, tādai pieredzei ir visgalaktiska nozīme. Neviena pārgājusī dvēsele nepaliek bez uzmanības un gādības. Daudziem ir vajadzīga reabilitācija pēc smaga iemiesojuma. Par reabilitāciju mēs parunāsim zemāk sīkāk, tāpēc ka jums jau ir zināms par Reabilitācijas Centra eksistenci 5-jā dimensijā. Un Es, dabiski, paskaidrošu, kādā veidā šis Centrs pieņem tās dvēseles, kuras iet nosacīti veco reinkarnācijas ceļu. Tagad pateikšu tikai to, ka šis centrs strādā vecajos astrālās pasaules apgabalos. Un tāpēc tie, kas atgriežas astrālajā pasaulē izmiesošanās ceļā, nonāk atbilstošu speciālistu maigajās rokās. Pēc reabilitācijas, bet dažiem – komfortablas atpūtas, visas dvēseles iziet prezentāciju Slavas Zālē, par kuru jums ir zināms no Krajona.

Un tā, mēs ar jums esam klātesoši tādā svinīgā visu astrālās pasaules iemītnieku un planētas Garīgās Valdības Augstās Pārstāvniecības sapulcē. Jā, klātbūtne vienmēr ir ļoti augsta. Dvēsele arī pati sāk saprast savu īsteno statusu. Reabilitācijas laikā dvēselei tiek atgriezta visu iemiesojumu atmiņa un skaidra sapratne par savu misiju uz planētas. Ja pārgājušais cilvēks ir bijis kaut kādas citas zvaigžņu civilizācijas pārstāvis, tad vienmēr ir klāt viņam radniecīgas dvēseles. Paskatieties! Ja jūs sakoncentrēsiet savu uzmanību, tad izdzirdēsiet brīnišķīgu dziedāšanu un ieraudzīsiet Gaismas jūru, kura mainīsies atkarībā no balvām, kādas dvēselei pasniedz viņas Audzinātāji un Skolotāji. Un, protams, vienmēr klāt ir Krajons, tāpēc ka magnētisma Meistars lemj pašus galvenos jautājumus dvēseles liktenī par viņas pacelšanos pa apakšplāniem. Pēc tam dvēselei tiek piešķirta dzīves vietas un darbības veida izvēle. Tagad daudzas dvēseles, kā Es jau teicu, šeit ilgi neuzkavējas. Viņām gribas atkal aiziet uz četrdimensionalitāti un kopā ar visiem gatavot Augšupcelšanos. Taču ir tādas, kuras, izmantojot šīs pasaules bagātīgās iespējas, paliek ražīgam darbam uz ilgu laiku. Agrāk tika teiks, un Es to apstiprinu, ka cilvēki ar zemām vibrācijām nevarēja eksistēt vai pat uz laiku pacelties uz astrālās pasaules augstākajiem apakšplāniem. Bet kāda tagad ir situācija ar šo likumsakarību? Likumsakarība ir pārstājusi būt likumsakarība. Tas ir fakts. Izmaiņas šajā pasaulē, gan pašas astrālās matērijas, gan pārejošo dvēseļu ievērojama vibrāciju paaugstināšanās padara arvien iespējamāku cilvēku sazināšanos pa visiem astrālās pasaules apakšplāniem. Un tāpēc arī tajā ir nopietnas izmaiņas.

 

5. vēstule

 

PAR NĀKOTNES PASAULI

Izskatīsim tagad arī jautājumu par dvēseļu mitināšanos tajos astrālās pasaules apgabalos, kurus var nosaukt par jaunajiem.

Astrālās pasaules jaunais apgabals tiek būvēts atsevišķi no tās vecās konstrukcijas. Šajā jaunajā astrālajā apgabalā un caur to tiek radītas tās pašas 5-tās dimensijas telpas, uz kurām jūs tiecaties pāriet pēc iespējas ātrāk. Tā tad arī ir tās pasaules daļa, kuru jums vajag iekārtot vēl līdz tam, kad jūs turp nokļūsiet. Tieši uz šīs jaunās pasaules radīšanu ir mērķēts Projekts “Cilvēces Nākotnes Pasaule”.

Un, lūk, šeit ir pienācis laiks atcerēties par augsto sarežģītības pakāpi tiem procesiem, kuri notiek ar jums un ap jums. Kā evolucionāri augošas Gaismas Būtības jūs nevarat sakoncentrēt savu klātbūtni tikai vienā no pasaulēm. Šajā gadījumā – tikai astrālajā pasaulē. Caur astrālās pasaules piekto dimensiju sāks noritēt aktīva daudzplānu PIEKTĀS DIMENSIJAS MATĒRIJAS, kura tikai daļēji sastāvēs no astrālās matērijas, radīšana. Pievienosies matērijas citas komponentes – fiziskā (augstfrekvences), mentālā un Visuma Esības dažādu plānu augstākās matērijas formas sāks pieslēgties jūsu jaunās piecdimensiju pasaules veidošanā.

Protams, astrālās pasaules jauno apgabalu ir nepieciešams pagaidām izolēt no vecā, tāpēc ka tam jāsatur tie jaunie telpas-laika principi, par kuriem jums jau ir vēstījuši jūsu Garīgie Skolotāji, tajā skaitā – Krajons. Sapratīsim tagad galveno, ko Es gribu līdz jums aiznest. Bet Es gribu akcentēt jūsu uzmanību uz to, ka dažas no jūsu pasaules aizejošās dvēseles jau uzreiz nonāk šajos astrālās pasaules apgabalos. “Kāpēc?” – jautāsiet jūs. – “Un kā var uzzināt, kur es nokļūšu pēc iziešanas no fiziskā ķermeņa?” Galvenā atspere, kura var jūs pārnest uz jaunajiem apgabaliem, ir jūsu tiekšanās uz jauno dzīvi, jūsu gatavība dzīvot jaunajos piecdimensiju apstākļos. Dabiski, ja cilvēks ir uzbūvējis ķermeņus dzīvei 5-jā dimensijā, viņam ir atbilstoši Gaismas Ķermeņi, ir Ugunīgā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma, kura ļaus viņam mierīgi dzīvot šajā telpā, ja cilvēks ir gatavs nopietnam darbam planētas evolūcijas labā, tad Mēs palīdzēsim viņam pāriet uz jauno apgabalu. Viņam, iespējams, nebūs vajadzīgas jaunas pāriemiesošanās. Un, ja tikai viņš pats vēlēsies atgriezties četrdimensionalitātē, tad tāda iespēja viņam tiks piešķirta. Pie kam, ar vienu ļoti būtisku detaļu. Jūs zināt, ka sagatavošanās augšupcelšanai procesā dvēsele būvē savus ķermeņus no jauna. Taču dvēseles atgriešanās no 5-tās dimensijas process var tikt organizēts pavisam citādāk. Ja pat cilvēks ir pārgājis turp bez sava fiziskā ķermeņa, tad viņš var uzbūvēt to no jauna un uzreiz viņā ieiet. Jums šis process ir pazīstams ar augšāmcelšanas nosaukumu. Tā dabas “tehnoloģija” uz šodienu ir atstrādāta tādā mērā, ka dvēsele pati spēs to īstenot. Bet tiem cilvēkiem, kuri jau tagad aiziet augšupcelšanās ar saviem fiziskajiem ķermeņiem ceļā, ir iespēja staigāt pa koridoriem “5-4-5”, tas ir, pārradīt savu četrdimensiju ķermeni un nākt tajā uz piekto dimensiju, pēc kā – atkal atgriezties turpat, īpašā veidā transformējot četrdimensionalitātes fizisko ķermeni.

Jūs varat pamatoti jautāt: “Vai ir dvēseles, kurām lemts pastāvīgi griezties “pāriemiesojumu ritenī”? Nē, mani dārgie. Protams, nē. Daudzi no tiem, kas pāriet uz astrālo pasauli vēl pēc reinkarnācijas programmas, var kardināli izmainīt savas dzīves programmas.

Tagad pateikšu arī to, ka starp veco un jauno astrālās pasaules apgabalu ir Pārejas. Kā gan bez tām? Nav taču iespējams plānot pilnīgu izolāciju, tas, vismaz, neatbilst evolūcijas plāniem. Tāpēc tagad ir novērojams dvēseļu atplūdums no vecajiem apgabaliem uz jauno, ja dvēsele jau ir gatava dzīvei 5-jā dimensijā. Tādai dvēselei Mēs īpašās Skolās palīdzam iziet atbilstošu sagatavošanos. Pēc tam tiek būvēti dzīvei piektajā dimensijā nepieciešamie ķermeņi. Dvēsele iziet caur Portālu, savienojošu apgabalus, un nonāk 5-jā dimensijā. Tādējādi, gribu, lai jūs saprastu: arī pēc pāriešanas uz astrālās pasaules vecajiem apgabaliem dvēselei ir tiesības realizēt savu brīvo izvēli. Taču, vai zināt, pagaidām šo izvēli izmanto nedaudzi. Vieniem patīk darbs astrālajā plānā. Citi grib drīzāk atgriezties četrdimensionalitātē, redzot tur savu iespēju un savas meistarības pielietojumu. Saprotiet, ka katram no jums ir savs attīstības plāns un savas misijas, par kurām jūs pa pilnam uzzināsiet tikai pēc tam, kad paši veiksiet Pāreju no šīs pasaules uz citu pasauli.

 

6. vēstule

 

VISPĀRĒJĀ AUGŠUPCELŠANĀS

Mani draugi! Laiks manām “Vēstulēm no Mājām” nav nejaušs. Ir pienācis laiks daudz ko izskaidrot, daudz kam jūs pievērst, tāpēc ka jūsu apziņa tagad ļoti ātri, kvantiski paplašinās, un jums gribas uzzināt uzreiz un daudz ko no tā, pie kā jūs lielā ātrumā ved zemes evolūcija. Zemes perturbācijas ir lielā skaitā. To galvenais virziens tagad ir izeja no Dualitātes Eksperimenta. Dualitātes Eksperimenta ceļu jūs paši reiz izvēlējāties. Sekmīgi to izgājāt, un tagad vajag iziet no Eksperimenta. Un tikai uz to ir jābūt vērstām visām jūsu pūlēm. Bet ko tas apzīmē mūsu sarunas tēmā? Es pašā sākumā pieminēju Maiju pareģojumus. Un ne nejauši. Par ko tomēr nākotnes cilvēkiem teica Maiji? Viņi runāja par Sauļu nomaiņu, kas vēsta cilvēces un pašas planētas jaunu laikmetu. Viņi pareģoja jaunu laiku. Arī Hosē Argueljess, Pirmās Harmoniskās Konverģences zemes iedvesmotājs, aicināja uz kalendāra maiņu, kas pagaidām nav atradis atsaukšanos pie tiem, kas rada zemes likumdošanu. Maiju pareģojumi līdz šim laikam vai nu nav saprasti, vai arī nepareizi tiek traktēti. Bet patiesībā Maiji tad arī runāja par jaunas pasaules radīšanu – ar jaunu telpu-laiku, ar jauniem eksistences principiem un jaunām kosmiskām iespējām. MAIJU KALENDĀRA BEIGAS – TĀS IR BEIGAS EKSISTENCEI VECĀ TELPAS-LAIKA KONTINUUMA APSTĀKĻOS. IR PIENĀCIS LAIKS PĀREJAI NO VIENA KONTINUUMA UZ OTRU, VECO TELPAS-LAIKA APGABALU TRANSFORMĀCIJAI – JAUNOS.

Taču atgriezīsimies pie pašreizējās īstenības. Mēs tagad dodam daudz informācijas par notiekošajiem gan planetāras, gan galaktiskas nozīmes notikumiem. Mēs ar jums pārdzīvojam pēc spēka un nozīmes neredzētu apvērsumu cilvēku civilizācijas vēsturē. Un tagad ir svarīgi saprast priekš savas attīstības to, ka patstāvīgi mēs nespētu iziet no Eksperimenta. Jā, mūsu vietā neviens to neradīja. Taču mūs pastāvīgi nodrošināja, neļaujot iet bojā planētas zemo vibrāciju laukā. Planēta tādā mērā iegremdējās zemajās vibrācijās, ka viņa pat kļuva slikti saredzama no dažu Kosmosa Pasauļu pozīcijas. Taču tagad viss ir krasi izmainījies. Zeme ir kļuvusi brīnišķīgā Gaišzilās Liesmas planēta un pārliecinoši paaugstina savas vibrācijas. Un nav iespējams atdalīt planētu no tām dzīvības formām, kuras viņa nes savā sirdī. Jā, viņa visus ļoti mīl un lolo. Un tagad – it īpaši. Viņai arī pašai gribas, tēlaini runājot, “ieelpot pilnu krūti un iztaisnot plecus”. Un tikai ar jūsu palīdzību viņa spēs to izdarīt. Tagad kā nekad cilvēcei ir jāsaplūst kopībā savās interesēs ar planētu un visu planetāro dzīvību. Un Es, to sakot, nekādā gadījumā nenovirzos no Manis izvirzītās sarunas tēmas. Turpināsim to no jaunas pozīcijas – jūsu ieinteresētības saglabāt Gaijas visas dzīvības formas un izvest viņas, tāpat kā jūs, uz jaunu eksistences vibrāciju līmeni – pozīcijas. Dažus no jums var pārsteigt Manis teiktais. Jūs neesat pieraduši domāt par citām dzīvībām uz planētas tādā aspektā. Bet, Mani mīļie, jūs nekad neesat eksistējuši atrauti no viņām. Cilvēki ir pieraduši būt patērētāji, neapzinoties, ka arī jūsu dzīve ir iespējama vienīgi tāpēc, ka ir visplanetārās dzīves organiska daļa. Un tagad daudzi sāk apzināties savu atbildību par citām dzīvības formām. Taču lieta ir ne tikai tajā, lai pārstātu būt šo dzīvības formu iznīcinātāji. Ir pienācis laiks saprast, ka arī pareiza visa jūsu organisma, nevis tikai fiziskā ķermeņa, funkcionēšana ir atkarīga no viņu saglabāšanas un dzīves nodrošināšanas. Tā liekas fantastika? Nē, dzimtie Mani, tā nav fantastika. Tā tad arī ir pareiza izpratne par vispārīgajiem savstarpējiem sakariem vienotajā planetārajā dzīvē.

Pienācis laiks teikt dažus vārdus par jūsu Augšupcelšanos un visas planetārās dzīvības Augšupcelšanos. Kaut kas jums jau zināms, bet kaut ko jūs vēl neesat sapratuši. Lietas būtība ir tāda, ka nepieciešams gatavot VISPĀRĒJU AUGŠUPCELŠANOS. Un spriedumi tikai par personīgo augšupcelšanos ir netiesīgi. Es negribu teikt, ka cilvēki individuāli negatavosies un neaugšupcelsies. Tādi būs, arī jau tagad tādi ir. Taču īstenais CILVĒKS – tas ir Visuma Mūžības Gars! Un viņš nopietnos pārkārtojumu procesos neies kā vieninieks. Viņš nesāks nošķirties. Jūs drīz ieraudzīsiet, kā uz planētas sāks izzust dažas dzīvības formas. No vienas puses, tas ir izsaukts jūsu darbību dēļ, kuras viņas iznīcina. Un viņas ir spiestas no jums slēpties augstākos eksistences plānos, tas ir, viņas pārtrauc savu eksistenci fiziskajos ķermeņos, un jūs pārstājat viņas redzēt. Taču tas vēl nenozīmē, ka viņas ir izgājušas augšupcelšanos. Kaut arī dažas dzīvnieku un, īpaši, augu sugas jau augšupceļas pa īstam. Bet tagad saprotiet: jūs esat aicināti gatavot un radīt augšupcelšanos visai planetārajai dzīvībai! Tikai tas dos gan jums, gan citām dzīvības formām iespēju pareizi sagatavoties un harmoniski pāriet uz jauno eksistences gaismas diapazonu. Jūs taču negribat viņu pilnīgu pazušanu? Jūs, pārejot uz 5-to dimensiju, vēlēsieties ieraudzīt tur augu un dzīvnieku pasauli. Jūs jau iztēlojaties šo pasauli kā brīnišķīgu. Bet tad iekļaujiet savos augšupcelšanās plānos arī citu planētas dzīvības formu sagatavošanu tai. Un taču arī pašu Gaiju! Jā, protams, Gaija kā diženākā garīgā būtība var augšupcelties arī bez jūsu palīdzības. Bet viņa tad lieliski saprot kopējas sagatavošanās un kopējas augšupcelšanās īpatnības. Viņa maigi jūs pie tā ved. Bet tagad padomājiet – cik tīkamāk ir veikt augšupcelšanos kopradīšanā ar savu planētu, saprotot ar to visu planetāro vienotību. Parūpējieties par visiem. Tas taču ir tik dabiski! Lūk, tad arī katram no jums sāks izkārtoties citādas un unikālākas augšupcelšanās iespējas. Jo arī augšupcelšanās ir daudzvariantiska, ticiet Man. Un kad jūs ņemsiet savās rokās planetārās augšupcelšanās procesa sagatavošanu, tikai tad jūs atcerēsieties par savu kosmisko statusu un sāksiet strādāt atbilstoši tam. Ziniet, ka ar katru savu daudzdimensionālo ķermeņu šūniņu jūs esat saistīti ar visu planetāro vienotību. Glabājiet to! Zeme, Gaija – tas ir unikāls dzīvs organisms. Un jūs esat šī lieliskā organisma daļa. Un, kā jebkurā organismā nevar pateikt par kāda orgāna priekšrocību, tā arī uz zemes nevar izdalīt galveno dzīvības līniju. Kopējās veselības dēļ visiem ir jābūt lieliskā stāvoklī. Un ceļš pie šīs lieliskās simbiozes sasniegšanas ir atrodams caur dziļu MĪLESTĪBAS sajūtu pret visu esošo! Mīliet sava “Es” iekšienē visu Zemes pasauli. Mīliet savu “Es” neatrauti no šīs Pasaules. Mīliet Zemi – jūsu kopīgo kosmisko šūpuli. Mīliet šajā Pasaulē Dievišķo Radītāja izpausmi un atcerieties, ka visa planetārā dzīvība – tas ir VIŅŠ, DIEVS-RADĪTĀJS. Visur un visapkārt viss ir Viņa Mīlestības sasaistīts. Nebojājiet šīs Mīlestības pavedienus, bet harmoniski saskaniet ar šiem pavedieniem, paši kļūstiet par šiem pavedieniem. Sajūtiet, kā Radītājs neatlaidīgi lūdz jūs atvērties Mīlestībai – Mīlestībai pret visiem Viņa radījumiem. Un tad jūs paši kļūsiet citādi. Lai katrs no jums atklāj savā sirdī patiesu Dievišķo Mīlestību un dāsni sāk dāvāt viņu visai Pasaulei!

(TURPINĀJUMS SEKOS)

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email