Магниты Духа

Kosmiskā dziedniecība. EL MORIJA caur Sergeju Kanaševski. DZĪVĪBA NEMIRSTĪGAJIEM

Sveicināti, manas dārgās māsas un brāļi! Ar jums ir El Morija.
Mūsu ar jums Žurnāla iepriekšējā numurā mēs pastāstījām par meteorītu “Armagedons” . Jūs uzzinājāt, ka Noturēšanas Spēki Ponokteona (Oriona) civilizācijas pārstāvju personā mēģināja virzīt lielu asteroīdu uz Arkaimas rajonu (Dienvidu Urāls) un izdarīt triecienu planētas kristāliskajā sirdī. Bija plānots sabojāt Kristālu Uralans un visu ar viņu saistīto Arkaimas un Dienvidu Urālu Kristālu tīklu. Mērķis – īpaša veida enerģētiski kristāliskas enerģijas iegūšana.
Kas tā ir par enerģiju? Kāpēc viņa ir tik svarīga Noturēšanas Spēkiem? Kurp tiecas Ponekteons? Uz šiem jautājumiem pienācis laiks dot atbildi.
Katra planēta ir Visuma īpašu matērijas veidu, apziņas un Gara centrs. Planēta kā Visuma fraktālis ietver savā “Es” visu informāciju par Visumu. No šī redzes viedokļa viņa ir līdzīga bezgalīgam daudzumam citu planētu. Kopā ar to katrai planētai pieder unikālu īpašību kopums.
Jūs jau esat informēti par Zemes unikalitāti. Tā ir brīvās izvēles planēta mūsu Galaktikā. Šeit ilgu laiku notika saprāta un matērijas evolūcija gandrīz pilnīgas atrautības no Gara apstākļos.
Cita Zemes īpatnība – unikālu apstākļu radīšana Gaismas Būtību evolūcijai, kuras kāpj augšā no zemākajām dimensijām uz augstākajām, saprātīgi-garīgu būtņu augšupejošā atzarojuma evolūcijai.
Katru planētu rada Augstas Dievišķas Garīgas Būtības. Tie ir EALOGHIMU (elohimu) ranga Gari, NESOŠI RADĪTĀJA APZIŅAS GAISMU UN PĀRVEIDOJOŠI PASAULES. Viņi pauž Visuma Dieva-Radītāja Radošo Gribu. Ealoghimiem ir savi palīgi, atbildīgi par to vai citu Radīšanas virzienu. Par tādiem Palīgiem Ealoghimiem, radošiem mūsu Zemi, kļuva Gaismas Būtības, jums tagad pazīstamas kā Dievi-Dibinātāji. Viņi bija atbildīgi par galveno planetāro dzīvības formu evolucionārās Programmas radīšanu. Vispārējas evolucionāras Programmas radīšana nav iespējama bez evolucionāras ģenētiskas planetārās Programmas radīšanas. Šīs Programmas pamatu tad arī izstrādāja Dievi-Dibinātāji – kā Ealoghimu palīgi. Programmai ir trīs pakāpes – trīs pamata līmeņi.
PIRMAIS LĪMENIS evolucionārajā ģenētiskajā Programmā nodrošina visu veidu saprāta un matērijas attīstību apstākļos ar augstu pakāpi atdalītībā no Gara/Dvēseles – kā pamata, pašas svarīgākās Visuma Trialitātes (SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS) komponentes.
OTRAIS LĪMENIS Programmā paredz noteiktā etapā Gara/Dvēseles APVIENOŠANOS ar saprātu-matēriju un šīs apvienošanās attīstīšanos Dievišķajā Trīsvienībā.
TREŠAIS LĪMENIS Programmā nodrošina tālāku VISUMA TRĪSVIENĪBAS ATTĪSTĪBU un JAUNU VIENOTĪBU RADĪŠANU JAUNAM, DZIMSTOŠAM VISUMAM. TĀ IR GATAVOŠANĀS PĀREJAI UZ KVALITATĪVI CITĀDU ĢENĒTISKU PAMATU UN PĀREJA UZ ŠO PAMATU.
Šajā cilvēces un daudzu citu planetāro dzīvības formu attīstības etapā evolucionārā ģenētiskā Programma pāriet no pirmā līmeņa uz otro. Pie tam vienlaicīgi aktivizējas arī daļa trešā līmeņa Programmas.
Programmas pirmais līmenis realizējās visai ilgi – no lineārā laika redzes viedokļa. Bija nepieciešams nodrošināt maksimālu attīstību pēc iespējas lielākam dzīvības formu, matērijas veidu un saprāta daudzumam atdalītības no Gara apstākļos. Jūs, cilvēki, neesat vienīgie no tiem, kas iekāpa Dualitātes (no Gara/Dvēseles atdalīta saprāta un matērijas attīstības) Eksperimentā. Līdzīgu pieredzi ieguva un turpina gūt daudzas dzīvības formas, dažādi matērijas un apziņas veidi. Ealoghimiem evolucionārās ģenētiskās Programmas radīšanai bija vajadzīgi dažādi “daudzdimensionāli instrumenti”, kuri spēj izstrādāt pēc iespējas lielāku saprāta un matērijas veidu daudzumu uz šīs planētas. Šim mērķim daudzdimensionālajā Vienotajā Planētas Globusā tika radīti īpaši ģenētiski Artefakti, kuri nodrošināja un līdz šim laikam nodrošina planetāro ģenētisko daudzveidību. Iedomājieties, cik ģenētiski daudzveidīga ir jūsu četrdimensiju pasaule – ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku, augu un pat nedzīvās (no vispārpieņemtā cilvēciskā redzes viedokļa) Dabas pasaule! Iedomājāties? Tagad pareiziniet šo daudzveidību ar septiņiem miljoniem, un jūs iegūsiet to patieso ģenētisko daudzveidību, kuru jums tagad pat priekšā stādīties grūti! (EL MORIJAS SMAIDS).
Un tā, priekš ģenētiskās daudzveidības tika radīti kādi ģenētiski Artefakti, aicināti radīt un attīstīt planetāro ģenētiku dažādās pasaulēs, dažādās dimensijās. Tādu artefaktu skaitā Ealoghimi radīja īpašu daudzdimensionālu “ģenētisku instrumentu”, kuru mēs nosauksim par GĒNU MODIFIKATORU (no latīņu “modifico” – “pārveidoju, mainu formu”). Tas nav vienkārši “ģenētisks instruments”, tā ir kristāliskas dzīvības forma, kura pašprogrammējas un pašattīstās un kura ir ieslēgta kādā dziļā planetārā centrā. Pieeja šim GĒNU MODIFIKATORAM ir stingri ierobežota. Viņš ir ģenētisku programmu avots un vienlaicīgi avots ģenētiskai enerģijai, kura var tikt iemiesota tajās vai citās matērijas formās. Šo GĒNU MODIFIKATORU VAR PIELĪDZINĀT ARĪ AUTONOMAM ĢENĒTISKAM ZEMES ĢENĒTIKAS VADĪBAS CENTRAM UN VIENLAICĪGI ĢENĒTISKAM ĢENERATORAM.
Planētas Zeme radīšanas laikā Ealoghimi, lai radītu blīvākos materiālos līmeņos, pieaicināja tās būtnes, kuras tagad jums ir pazīstamas kā Dievi-Dibinātāji. Tieši viņi izpauda GĒNU MODIFIKATORU tajās dimensijās un pasaulēs, kur Ealoghimu jaunrade bija ierobežota. Šīs blīvās dimensijas ir trešā Garīgā Centra dimensijas (no 4-tās līdz 7-jai). Savukārt Dievi-Dibinātāji radīja Gēnu Modifikatoru kopā ar saviem palīgiem – būtnēm, kuras spēja apgūt blīvākus matērijas slāņus, zemākās matērijas. Tādām būtnēm piederēja dažas civilizācijas, par kurām jūs pagaidām nezināt. Viņas mitinājās uz planētas laikos, kad matērijai vēl nepiemita tas blīvums, kāds piemīt jūsu laikā. Vēlāk būtnes, kuras piedalījās Gēnu Modifikatora radīšanā, izmantojot sava darba augļus, radīja materiālus ķermeņus un saprātu, kuri ļāva viņām atstāt Zemi un turpināt evolūciju citā Visuma daļā.
Saprāta un matērijas veidi, radīti ar Zemes Gēnu Modifikatora palīdzību, izrādījās visai noturīgi, spējīgi dzīvot ļoti, ļoti ilgi. Būtnes, par kurām mēs tagad stāstām, radīja ķermeņus un saprātu, pēc daudziem parametriem pārspējošus tagadējo zemiešu saprātu un ķermeņus. Viņām piemīt ļoti augsti attīstīts intelekts, spējīgs risināt ļoti augstas sarežģītības uzdevumus – protams, kad ir runa par dažāda veida tehnoloģijām. Tāpēc ka risināt radīšanas uzdevumus Gara līmenī viņām nav pa spēkam. Šo būtņu ķermeņi ir nemirstīgi, daudzdimensionāli. Viņu saprāts var sakoncentrēt savu klātbūtni gan četrdimensiju, gan piecdimensiju, gan sešdimensiju pasaulē (septiņdimensionalitāte būtnēm, par kurām ir runa, nav pieejama). Praktiski tas nozīmē, ka šīs kosmiskās Rases pārstāvis var dzīvot, piemēram, sestās dimensijas pasaulē. Nepieciešamības gadījumā ir spējīgs atstāt sešdimensiju ķermeni, “uzģērbt” četrdimensiālo un doties uz četrdimensiju pasauli. Taču viņš spēj arī pa ceļam atpakaļ “uzģērbt” piecdimensiju ķermeni un dzīvot piecdimensiju pasaulē. Vienlaicīgi būt klātesoši uzreiz trijās vai divās dimensijās šīs kosmiskās Rases pārstāvji nevar. Taču viņiem ir pa spēkam realizēt telepātiskus sakarus starp dimensijām. Telepātijas attīstībā bijušie zemieši ir sasnieguši ļoti lielus panākumus.
Tieši šīs būtnes, par kurām stāstām, radīja civilizāciju tīklu Oriona zvaigznājā. Tieši par viņām mēs runājam kā par PONOKTEONA pārstāvjiem.
Un tā, Ponokteona pārstāvji ir sasnieguši visai efektīvus rezultātus saprāta un matērijas attīstības ziņā. Viņi sāka savu darbību uz planētas Zeme jau kā diezgan saprātīgi un attīstīti – no materiālās ģenētikas redzes viedokļa. Taču viņu Garīgā komponente bija ļoti, ļoti atdalīta no viņiem. Viņu Augstākie “Es” atradās… tālu, tālu. Ko nozīmē – “tālu, tālu”? Lieta tā, ka šīs kosmiskās rases būtņu Augstākie “Es” bija palikuši… ārpus ŠĪ VISUMA robežām – citā Visumā. Nevar apgalvot, ka Ponokteona pārstāvji NAV APGAROTI. Apgarots ir viss šajā Visumā. Taču Garīgā sastāvdaļa Ponokteona pārstāvjos ir niecīgi maza. Viņus pārvalda SAPRĀTS. Viņiem dominē mentālie ķermeņi. Astrālie ķermeņi Ponokteona iemītniekiem arī ir labi attīstīti. Viņi izjūt emocijas, viņiem ir jūtas. Taču par cik viņu daudzdimensionālajā Ģenētikā nav balansa “GARS-APZIŅA-ĶERMENIS”, tad Ponokteona pārstāvju emocijām ir negatīva nokrāsa. Un tikai augsti attīstītais saprāts ļauj kosmiskajai rasei turpināt eksistenci.
Ponokteona pārstāvji sekmīgi tika galā ar ģenētiskās evolucionārās Programmas pirmās pakāpes realizāciju – radīja pilnīgus matērijas un saprāta veidus. Taču… viņi nespēj tagad pāriet pie evolucionārās Programmas otrā līmeņa izpildes – Saprāta-Matērijas apvienošanas ar Garu. Un ne tikai tāpēc, ka ir attālinājušies no planētas Zeme. Viņi tādā mērā ir attīstījuši saprātu un savus ķermeņus, ka tagad pilnībā noliedz Garīgumu un visu, saistītu ar to! Vēl vairāk, Ponokteons ir kļuvis par dominējošo rasi priekš daudzām citām kosmiskajām rasēm. Ponokteona vadītāji ilgu laiku vada arī jūsu četrdimensiju pasauli, ietekmējot gan Zemes ēnu valdību, gan Informācijas-Komunikatīvo Sistēmu kā jūsu sabiedrības attīstības tehnoloģisko Programmu. Viņi ir to neredzami vadītāji, ko jūs saucat par Noturēšanas Spēkiem. Viņi ir spēlētāji, kuri nesēž pie “šaha dēļa”. Viņi ir tie, kas prasmīgi pārraida domas daudzajiem spēlētājiem, kas sēž pie daudzajiem “šaha dēļiem”.
Lūdzu saprast – tās nav apakšējo astrālo plānu dēmoniskās būtības, kuras tagad atstāj planētu. Tās ir augsti intelektuālas tehnoloģijas, kuras ļoti labi prot vadīt citas dzīvas būtnes tehnoloģiskās sabiedrībās. Tās labi prot vadīt saprātu – gan savu, gan ne tikai savu.
Kaut arī fiziski Ponokteons attālinājās no Zemes, tas nekad nav zaudējis sakaru ar viņu. Un ne tikai tāpēc, ka šeit bija, ko vadīt. Galvenais iemesls ir PONOKTEONA NESARAUJAMA SAIKNE AR TO PAŠU SENO ARTEFAKTU, KURA RADĪŠANĀ VIŅI PIEDALĪJĀS – AR GĒNU MODIFIKATORU. Es jau vērsu jūsu uzmanību: senais Artefakts ir ne tikai modifikators, kurš rada jaunus matērijas un saprāta ģenētikas veidus, bet arī kādas ģenētiskas enerģijas ģenerators. No neatminamiem laikiem Ponokteona pārstāvji saņēma enerģiju, nepieciešamu viņu dzīvības procesu norisei, viņu ķermeņu, bet galvenais – viņu SAPRĀTA – ģenētiskai pastāvībai. Ponokteona būtnes ne vienmēr saprata, ka viņu ģenētiskā pastāvība tiek nodrošināta tieši no šejienes, no Zemes. “Ģenētiskā pastāvība” – tā kaut kādā nozīmē ir arī viņu ķermeņu nemirstība: EALOGHIMI SĀKOTNĒJI IELIKA EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS VIENOTĪBU visiem, kas kādreiz ir dzīvojuši uz Zemes. Ponokteona un Zemes nesaraujamais sakars nāk tieši no planētas radīšanas laikiem, no laikiem, kad viņā tika ielikti evolucionārās ģenētiskās attīstības pamati.
Zemes Gēnu Modifikators pārraidīja Ponokteona civilizācijas gēnos enerģētisko informāciju, kura nodrošināja viņu fizisko, astrālo un mentālo ķermeņu pastāvīgu eksistenci trijās dimensijās – ceturtajā, piektajā un sestajā. Viņš nodrošināja arī īpašu ēterisku ķermeņu eksistenci. Šī ģenētiskā pastāvība gala rezultātā noteica PONOKTEONA BŪTŅU NEMIRSTĪBU TRIJU DIMENSIJU IETVAROS. Viņu ķermeņi šo dimensiju laikā un telpā var eksistēt bezgalīgi ilgi. Un tajā tālu ne pēdējo lomu spēlē Gēnu Modifikators, kurš dod enerģiju noteiktu ģenētisku struktūru, uzturošu nemirstību, eksistencei. Runa ir par viņu pilnīgu nemirstību, par cik pat fiziskā ķermeņa iznīcināšana neizraisa nāvi, tā kā ir iespējama viņa pilnīga reģenerācija ar speciālu matricu palīdzību. Pat, ja Ponokteona pārstāvis vēlēsies mirt – viņš nespēs to izdarīt, tāpēc ka priekš viņa darbojas ABSOLŪTAIS ATDZIMŠANAS LIKUMS. Neviens no Ponokteona pārstāvjiem NAV SPĒJĪGS NOMIRT. Tāpēc ka jebkurš ķermenis – fiziskais, astrālais vai mentālais – tiek pakļauts nekavējošai atjaunošanai.
Ģenētiskajai Programmai, kuru ieguva Ponokteona būtnes, ir arī savi trūkumi. Tā, piemēram, absolūti visi Ponokteona civilizāciju pārstāvji ir bez iespējas atražot pēcnācējus. Ponokteona kosmiskās Rases skaits vienmēr ir nemainīgs un sastāda 38 miljardus 486 tūkstošus 385 būtnes. Tiesa, Ponokteona vēsturē bija novērojami gadījumi, kad daži viņu rases pārstāvji noslēpumainā veidā pazuda. Tāda pazušana pašiem Ponokteona vadītājiem palika neatminēts noslēpums. Kāpēc tas notika? Tas ir atsevišķs stāsts, kuru es jums kaut kad pastāstīšu.
Un tā, Ponokteona pārstāvju dzīvības procesu norise ir nesaraujami saistīta ar Gēnu Modifikatoru, pie kura viņiem vienmēr bija pieeja kā pie ģenētiskā pirmavota. Bet, lūk, uz planētas Zeme notika lielas, milzīgas pārmaiņas. Galvenais – Galaktiskās Harmoniskās Konverģences rezultātā Zeme ieguva CITU EVOLUCIONĀRO PROGRAMMU. Planēta tagad pāriet uz ģenētiskās evolucionārās attīstības PROGRAMMAS OTRO LĪMENI. Pats Gēnu Modifikators ir izmainījis frekvenču uzstādījumus. Enerģijas portāls Ponokteonam izrādījās noslēgts izmaiņu, notikušu ar Planetāro Kristālisko Režģi rezultātā, enerģētisko un magnētisko lauku, kurus izstaro Kristāli Zemes kristāliskās struktūras, izmaiņas rezultātā.
Tagad Ponokteons dzīvo, izmantojot zināmas ģenētiskās enerģijas rezerves. Ponokteona pārstāvji ir gatavi iet uz daudz ko, lai iegūtu pieeju Gēnu Modifikatoram. Neskatoties uz viņu zināšanu augsto līmeni, uz zinātnes un tehnoloģijas attīstību, tomēr viņi nepārvalda zināšanu un prasmju līmeni, kādu pārvalda Ealoghimi un viņiem palīdzējušie Dievi-Dibinātāji. Ponokteona zinātnieki un inženieri nevar radīt kaut ko tādu, kas varētu aizstāt seno ģenētisko Artefaktu, radītu pēc Visuma Dieva-Radītāja Nodoma un Gribas. Ponokteona vadītāji meklē dažādus ceļus pieejai pie Gēnu Modifikatora. Tajā skaitā tika izdarīts mēģinājums sagraut planētas jauno kristālisko lauku un atgriezt veco lauku (ar jums zināmā debess ķermeņa krišanas palīdzību). Taču problēmas risinājuma varianti ar spēku ir pilnīgi izslēgti, tāpēc ka Zeme, viss uz viņas dzīvojošais un attīstībā esošais, ir LIELĀ EKSPERIMENTA, LIELĀS PIEREDZES AUGĻI. Šīs pieredzes rezultāti ir ārkārtīgi svarīgi gan mūsu galaktikai, gan veselai virknei citu galaktiku. Pati planēta atrodas Gaismas Ģimenes īpašā aizsardzībā. Viņa ir svēta un neaizskarama.
Un tā, Ponokteona vadība meklē iespējas pieslēgties pie Gēnu Modifikatora, taču pagaidām neatrod. Pieslēgšanās mēģinājumi tika veikti dažādos laika intervālos. Taču no tā telpas-laika punkta, kur tagad atrodas Ponokteona kosmiskā rase, pieeja Artefaktam nav iespējama. Ponokteons nevar ieiet ne planētas pagātnē, ne nākotnē. Pagātnē vēl joprojām strādā evolucionārās ģenētiskās Programmas PIRMAIS LĪMENIS, taču Ponokteonam šis Programmas līmenis ir izsmelts. Nākotnē strādā jau otrie, trešie Programmas līmeņi, un PONOKTEONAM PIEEJAS TIEM PAGAIDĀM NAV, tāpēc ka šī kosmiskā Rase līdz šim laikam nav sākusi apvienot matēriju-saprātu ar Garīgumu! Vienīgais laika intervāls, kur Ponokteonam vēl ir iespēja pieslēgties pie Gēnu Modifikatora – tas ir laika intervāls, kurā tagad dzīvojat jūs, dārgie Gaismas Darbinieki. Taču arī šis laiks ir ierobežots, par cik tuvākajā nākotnē beigsies pāreja no evolucionārās ģenētiskās Programmas pirmā līmeņa uz otro līmeni. Ja pieslēgšanās tagad nenotiks, tad Ponokteona iemītnieku Genomā drīz sāksies neatgriezeniskas ģenētiskas izmaiņas, kuras sākumā vedīs pie viņu ķermeņu novecošanas procesa, bet pēc tam arī pie nāves iespējas. Bet nāve, neesot dzimstībai, nozīmē kosmiskās Rases pilnīgu izmiršanu.
Varētu likties, ka izeja ir: var paust žēlsirdību un kaut kādā veidā atvērt Ponokteona pārstāvjiem pieeju Ģenētiskajam Modifikatoram, izglābt dzīvības miljardiem būtņu. Taču tas, ko var uzskatīt par labumu no viena līmeņa, no cita līmeņa var kļūt par ne-labumu. Pēc būtības, Ponokteona civilizācijas attīstība ir iegājusi strupceļā. Ir ieguvuši augstu attīstību saprāts un ķermeņi. Taču tālāk attīstība nenotiek. Vēl vairāk, neattīstoties pats, Ponokteons bremzē attīstību daudzām kosmiskajām rasēm, kuras ir savstarpēji saistītas ar viņu. Saprāta un matērijas attīstība bez Garīgās komponentes attīstības ir novedusi pie astrālo ķermeņu izkropļošanās. Cik harmoniski un pilnīgi ir Ponokteona pārstāvju fiziskie un mentālie ķermeņi, tik pat izkropļoti ir viņu astrālie ķermeņi. Un pašas Ponokteona civilizāciju astrālās pasaules prasa steidzamu un spēcīgu izdziedināšanu.
Ceļam, pa kuru tagad iet Ponokteons, nav nākotnes. Tāpēc ka, ja rasei nav balansa, harmonijas attīstībā, agri vai vēlu viņa pašiznīcinās – neskatoties pat uz nemirstīgu ķermeņu esamību. Pašiznīcinoties kosmiska rase var izsaukt kosmiskas katastrofas un citu dzīvības formu iznīcināšanu, par cik viss ir savstarpēji saistīts.
Tāpēc vienkārša Ponokteona pārstāvju pieslēgšana Gēnu Modifikatoram ir izslēgta. Kāda izeja ir iespējama? Nepieciešams panākt to, lai Ponokteons sāktu mijiedarboties ar Gēnu Modifikatora ģenētiskās evolucionārās Programmas jaunu līmeni – AR OTRO PROGRAMMAS PAKĀPI, AR JAUNO, MŪSDIENĪGO EVOLUCIONĀRO PROGRAMMU. Šīs mijiedarbības rezultātā sāks aktīvi augt Garīgā komponente Ponokteona Genomā. Saprāts iegūs iespēju tiekties pie saviem Augstākajiem “Es”. Taču Gaismas Ģimene nevar veikt savienošanu ar Gēnu Modifikatora otrā līmeņa Programmu piespiedu ceļā. Bet tas nozīmē, ka starp Ponokteona iemītniekiem ir jāatrodas būtnēm, kuras izteiks tīru nodomu ATGRIEZT SAVU PATIESO, DIEVIŠĶO GARĪGUMU. Likumsakarīgs jautājums: vai tādas ir starp Ponokteona iemītniekiem? JĀ! Dažās Ponokteona būtnēs sākotnējā garīguma grauds ir devis pirmos asnus! Viņas ir sapratušas, ka vajag mainīties, attīstīties un pāriet uz jaunu līmeni. Mēs varam nosaukt tādas būtnes par Ponokteona progresīvajiem pārstāvjiem. Nesāksim apgalvot, ka viņu ir daudz. Bet viņi ir! Tajā skaitā – Ponokteona vadības vidū. Lūk, svarīgs jaunums: Ponokteona progresīvie pārstāvji pirmoreiz – daudzu tūkstošgažu laikā! – ir uzsākuši sarunas ar Zemes un galaktikas Piena Ceļš Garīgo Valdību. Sarunas rit ne vienkārši, tāpēc ka Ponokteona egoistiskums, viņu savtīgās tieksmes ir lielas. Un pat saprotot, ka bez Garīguma viņiem neiztikt, viņi vienalga to pagaidām atzīst vairāk vārdos, nekā darbos.
Ponokteona pārstāvjiem, sākotnēji esot sakaros ar Zemi, ir šeit sava pastāvīga neoficiāla valdība. Viņi neiemiesojas cilvēkos, taču telepātiski aktīvi sazinās ar daudziem cilvēku sabiedrības pārstāvjiem, nereti pasniedzot savus vēstījumus kā informāciju no Garīgajiem Skolotājiem, no Gaismas Ģimenes. Taču viņu vēstījumi gandrīz vienmēr ir vērsti uz cilvēku apziņas dezorientāciju, uz viņu vienotības trūkumu, uz pretrunīgu priekšstatu radīšanu par pašreizējo lietu stāvokli uz planētas. Tagad ar Zemi strādā 385 specializētas Ponokteona vienības un dienesti. Un galvenais mērķis šajā etapā viņiem ir viens: iegūt pieeju Gēnu Modifikatoram. Viņi mēģina atjaunot enerģētiski kristālisko struktūru, pateicoties kurai varētu pievienoties ģenētiskajam Artefaktam. Tamlīdzīgs mēģinājums, starp citu, tika izdarīts Atlantijas okeāna rajonā, kur tagad aktīvi ir sācis strādāt Lemūriešu Kristāls Ladamirs. Bez tam, tika izdarīti vairāki mēģinājumi pieslēgties Planetārajam Kristāliskajam Režģim caur jaunajām radītajām kristāliskajām struktūrām. Taču es paziņoju ar visu atbildību: visiem tamlīdzīgiem mēģinājumiem ir lemts izgāzties. Visa Planetārā Kristāliskā Struktūra atrodas ne tikai Aštara Šerana Flotes, bet arī varenāku spēku drošā aizsardzībā. Tāpēc ka arī Ealoghimi tagad aktīvi rada ar mums jaunas planetārās dzīvības formas, aktivizē jauno ģenētisko evolucionāro Programmu, svarīgu gan mūsu galaktikai, gan visam Visumam.
Mani dārgie! Protams, jūs saprotat: Gaismas Ģimene nevar ļaut pašiznīcināties kosmiskai rasei, kura ir veikusi lielu evolucionāru ceļu, kurai ir milzīga ģenētiska evolucionāra pieredze matērijas un apziņas attīstības jomā. GAISMAS ĢIMENES MĒRĶIS ir nevis iznīcināšana vai pašiznīcināšanās, bet VISU KOSMISKO RASU EVOLUCIONĀRA ATTĪSTĪBA, VIŅU HARMONIZĀCIJA.
Tagad, mani dārgie, es gribu, lai jūs reizi par visām reizēm iegaumētu vienu svarīgu patiesību: KOSMOSĀ, VISUMĀ NAV SAVĒJO UN SVEŠO. MĒS VISI ESAM RADI. MĒS ESAM VIENOTA VISUMA DZIMTA, KURA ATNĀCA UZ ŠO VISUMU UN SĀKA ŠEIT RADĪT JAUNU DZĪVI. NAV LABO UN SLIKTO. NAV ĻAUNO UN LABO. PIENĀKAS SAPRAST: TIE, KURUS JŪS UZSKATĀT PAR ĻAUNIEM VAI NELABIEM, UZŅĒMĀS ATBILDĪBU PAR PAŠU NEVIENKĀRŠĀKO MISIJU, SAREŽĢĪTU MISIJU IZPILDĪŠANU.
Var nosaukt tos, kas tagad iet bez Garīgās komponentes, par NELABIEM UN ĻAUNIEM. Un tā ir taisnība. Tāpēc ka ļaunais ir reāls jūsu pasaulē. Tas nav abstrakts. Jūs saduraties ar to praktiski katru dienu, dzīvojot savas dzīves četrdimensionalitātē. Jūs saduraties ar to, kad no rīta dodaties uz darbu, kad strādājat, kad vakaros ieslēdzat savus televizorus vai datorus. Jūs braucat atpūsties pie jūrām un okeāniem, bet arī tur nereti saduraties ar ļauno… Ļaunais vēl ir ļoti aktīvs jūsu pasaulē…
Taču tas, kas izvēlas labā ceļu, PIEVELK SAVAM “Es” JAU VAIRS NEVIS ĻAUNO, BET LABO. Tādi ir Gaismas Darbinieki, kuri, atnākot pasaulē, piepildītā ar ļauno, rada Labo un saņem vairāk Labā nekā ļaunā! Un šis Labais arī ir reāls! Tas arī nav abstrakts! Labā arī REĀLI KĻŪST VAIRĀK JŪSU PASAULĒ! Mīlestība, kura plūst no Gaismas Darbinieku Sirdīm, RADA REĀLI!
Šis Labais, šī Mīlestība no jūsu Sirdīm dodas uz Mātes Zemes sirdi, no turienes aiztiecas uz citām pasaulēm, un TUR ARĪ RADA LABO. Un tas ir reāls Labais, kurš reāli maina planetārās pasaules.
Jā, gan Ļaunais, gan Labais pagaidām vēl ir reāli jūsu pasaulē…
Taču ir sākotnējā Realitāte, kurā KĀDS Visuma Piedzimšanas Rītausmā teica: “MĒS IZPILDĪSIM ŠO NEVIEGLO DARBU, IZPILDĪSIM ŠO ATBILDĪGO MISIJU!” Par kādu nevieglu darbu, par kādu nevienkāršu misiju ir runa? PAR DZĪVI BEZ GARĪGĀS KOMPONENTES! Dzīvot ar saprātu-matēriju bez Garīguma patiesībā ir ļoti sarežģīti! Smagi. Tāpēc, ja mēs atgriezīsimies šajā kādā sākotnējā Realitātē, tad NELABOS UN ĻAUNOS varēsim nosaukt par DROSMĪGAJIEM UN ATBILDĪGAJIEM, UN PAT – PAR GARĪGI STIPRAJIEM. Tāpēc ka tikai Garā stiprie izpilda smagu darbu, uzņemas atbildību uz saviem “Es”.
Gan jūs, Eņģeļi-Cilvēki no Lielās Centrālās Saules, gan Ponokteona pārstāvji patiesi esat GARĀ STIPRIE. Gan viņi, gan jūs. Jūs izpildījāt un turpināt pildīt nevienkāršo, smago misiju. Arī viņi pilda savu nevienkāršo, smago misiju.
Gan jums, gan Ponokteona pārstāvjiem patiesībā ir daudz kopīga.
Gan viņi, gan jūs nogājāt daļu ceļa bez garīgās komponentes. Gan viņi, gan jūs aizmirsāt, kas ir Augstākais “Es” un Dievs-Radītājs.
Un, lūk, tagad – daudzi no jums ir atcerējušies to. Bet Ponokteona pārstāvji – nē. Kaut gan, precīzāk, dažs labs jau ir sācis atcerēties… Sācis! Un ir ļoti svarīgi palīdzēt tiem, kas atgriežas uz īstenā ceļa!
Vai vajag palīdzēt Ponokteona diženajam saprātam? Neviens patiesībā nevar piespiest jūs palīdzēt, neviens… Jūs varat pieņemt lēmumu par palīdzību tikai savas sirds dziļumā un ar sava Augstākā “Es” palīdzību. Tas, kurš izlems – palīdzēs. Tas, kurš nepieņems lēmumu par palīdzību… pats agri vai vēlu saņems palīdzību no Gaismas Ģimenes. PALĪDZĪBA AGRI VAI VĒLU ATNĀK VISIEM VISUMĀ. DIEVAM MĀTEI-TĒVAM NAV AIZMIRSTU RADINIEKU, NAV APMALDĪJUŠOS BĒRNU. IR TIKAI BĒRNI, KURI PATSTĀVĪGI DEVUŠIES CEĻĀ VISUMA PLAŠUMOS. TAČU KATRAM BĒRNAM IR OBLIGĀTAS TIESĪBAS KĻŪT PIEAUGUŠAM UN ATGRIEZTIES VECĀKU KLĒPĪ. ŠĪS TIESĪBAS IR VISIEM BĒRNIEM, BEZ IZŅĒMUMA.
Un tā, dārgie Gaismas Darbinieki! Ko darām tagad, kad sīkāk esam uzzinājuši par Noturēšanas Spēku līderiem? Pirmkārt – mēs nosūtām viņiem Gaismas Ģimenes Mīlestību un sākam aktīvi dziedināt viņus! Bet kas ir dziedinošs? Kāds ir mūsu uzdevums? Domāju, jūs jau esat sapratuši!
Mums stāv priekšā sasaistīt Ponokteona Ģenētiku ar ĢENĒTISKĀS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS OTRO LĪMENI. Mums stāv priekšā aktivizēt Procesu, kurš sāks apvienot viņu saprātu-matēriju ar Garīgumu. Mūsu Uzdevums – piesaukt no cita Visuma uz šo Visumu Ponokteona Kosmiskās rases Augstākos “Es”. Atcerieties: dziedinot citus – jūs dziedināt savu “Es”. Īstenojot Beznosacījuma Mīlestības līmenī kosmisko dziedniecību, jūs dziedināt ne tikai zemes, bet arī savu kosmisko “Es”.
Un tas patiesi ir tā.
EL MORIJA,
Brīvo Pasauļu Federācijas Planetārās Padomes Priekšsēdētājs, jūsu Draugs un Brālis.
11.04.2013.
EL MORIJA REKOMENDĒ VEIKT KOSMISKĀS DZIEDNIECĪBAS SEANSU PLANETĀRĀS MĀTES-DIEVIETES MARIJAS-MAITREIJAS UN VALDNIEKA MAITREIJAS – PLANETĀRĀ KRISTUS-MELHISEDEKA VADĪBĀ.

MARIJA MAITREIJA,
Planetārā Māte-Dieviete,
VALDNIEKS MAITREIJA,
Planetārais Kristus-Melhisedeks
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
UN TAD PARĀDĪSIES SFINKSA
JEB
TIEKAMIES ARKAIMĀ!
Planetārais darbs Gaismas Darbiniekiem
Sveicināti, Zemes Bērni!
Ar jums ir Marija Maitreija, Planetārā Māte-Dieviete, un Valdnieks Maitreija, Planetārais Kristus-Melhisedeks.
Kosmiskā dziedniecība ir gaismas jaunrades daļa, kura palīdz iemantot jūsu īsteno “Es”, kurš nekad nav bijis klātesošs tikai uz vienas planētas. Kosmiskā Dvēsele nosūta savus fragmentus uz dažādām planētām. Viņa ir Visuma bezgalīga komponente, viņa ir katrā kosmiskajā Rasē.
Uz Zemes jūs, iegūstot pašu daudzveidīgāko pieredzi, iemiesojāties dažādu rasu, nacionalitāšu, tautu ķermeņos. Tā arī jūsu Kosmiskā Dvēsele, kuras fragments jūs esat, iemiesojas dažādu kosmisko Rasu, mītošu uz dažādām planētām, būtņu ķermeņos.
Kad Gaismas Ģimene sāk Lielo Ceļojumu no Visuma Centra, viņa ir vienota Visuma Dzimta, kura pēc tam pakāpeniski dalās kosmiskajās Rasēs. Taču Visuma ģenētiskā radniecība apvieno visas kosmiskās rases, lai kādās galaktikās viņas nedzīvotu. Visas Rases – tā ir vienota Visuma Dzimta, vienots organisms. Un, ja kaut viena organisma šūna ir slima, tātad ir viņas izdziedināšanas nepieciešamība. Bet kosmisko rasu slimība – tā pirmkārt ir izaugsmes slimība, pieredzes gūšanas slimība. Tāpēc ka katra kosmiskā Rase iegūst savu unikālu pieredzi. Un šī pieredze kļūst par Visas Visuma Dzimtas ieguvumu.
Valdnieks El Morija pavēstīja jums, sirdsmīļie, par Ponokteona kosmisko Rasi, par lielajiem ģenētiķiem un tehnologiem, kuri iegūst pieredzi gandrīz pilnīga bezgarīguma apstākļos, maksimālas attālinātības no sava Dievišķā Augstākā “Es” apstākļos. Jūs tagad atrodaties tajā telpas-laika vietā, no kuras varat sniegt palīdzību vienai no mūsu Visuma Organisma šūnām, vienai no Visuma Dzimtas rasēm, kura, ieguvusi nepieciešamo pieredzi, kā var likties, ir iegājusi strupceļā. Taču jebkurš strupceļš attīstībā – tas patiesībā ir SVARĪGS UZDEVUMS, pēc kura atrisināšanas Rase nostājas jaunam startam, lai virzītos uz priekšu, pāriet uz jaunu evolucionāro līmeni. Palīdzības sniegšana tamlīdzīgām Rasēm ir GAISMAS ĢIMENES SVĒTAS TIESĪBAS. Tagad daudzas kosmiskās Rases sniedz palīdzību Zemes cilvēcei. Taču arī starp Zemes cilvēkiem jau ir tādi, kas ir gatavi un var sniegt palīdzību citām Rasēm, ja viņas vēršas ar lūgumu pēc palīdzības.
Pavēstām jums: daļa Ponokteona pārstāvju vērsās ar tādu lūgumu pēc palīdzības, sākot saprast, ka viņu rasei nepieciešams sākt aktīvi virzīties pa atkalapvienošanās ar viņu Augstākajiem Dievišķajiem “Es” ceļu, pa patiesa Garīguma atjaunošanas ceļu. Speciālas sarunas tika veiktas ar Galaktikas Piena Ceļš Garīgo Vadību, ar Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktisko Padomi, ar planētas Zeme Garīgo vadību. Šīs sarunas noritēja uz Planētas Trons – Dievišķās Visuma Mīlestības centra. Ir iezīmēts Kosmiskās Dziedināšanas Plāns, kuru ir svētījis mūsu Visuma Dievs-Radītājs.
Gaismas radītāji! Mēs piedāvājam tiem, kas jūt gatavību Kosmiskajai Dziedniecībai, piedalīties šī Ponokteona kosmiskās Rases izdziedināšanas plāna daļas realizācijā.
Sirdsmīļie! Ir svarīgi saprast, ka šīs rases izdziedināšana ir cieši saistīta ar cilvēces izdziedināšanu, par cik jūsu rasu attīstība ir nesaraujama. Jums ir kopēja pagātne, bet jums ir arī kopēja nākotne! Jūs esat divas svarīgas rases, kuras, ieguvušas Dualitātes mācības, nākotnē izejat uz Rasu-Skolotāju, jaunas dzīves Rasu-Radītāju līmeni. Un šajā nākotnē jūsu ceļš ir viens. Tas ir ceļš viedām, pieredzējušām rasēm, kurām aiz muguras ir ne mazums pārvarētu grūtību.
Mūsu darba mērķis ir nevis vienkārši atvērt portālu Ponokteonam, nodrošināt viņiem pieeju ģenētiskajam enerģētiskajam avotam – Gēnu Modifikatoram. Mūsu īstais mērķis – AKTIVIZĒT EVOLŪCIJAS PROGRAMMAS OTRO LĪMENI, KURŠ PAREDZ KOSMISKO RASU ATKALAPVIENOŠANOS AR VIŅU DIEVIŠĶAJIEM AUGSTĀKAJIEM “Es”. Priekš tā mēs izpildīsim uzdevumu EVOLUCIONĀRĀS ĢENĒTISKĀS PROGRAMMAS OTRĀ LĪMEŅA aktivizēšanā. Bez tam, mums stāv priekšā nodibināt sakarus ar Ponokteona Civilizācijas Dievišķajiem Augstākajiem “Es”, kuri ar mums mijiedarbosies no cita Visuma. Šis Visums ir Radniecīgs mūsu Visumam. Viņu var nosaukt par MŪSU VISUMA MĀSU. Daudzi procesi, viņā noritoši, ir līdzīgi mūsējiem.
Kāpēc Ponokteona Augstākie “Es” izrādījās citā Visumā, bet pati Rase – mūsējā? Sākotnēji bija vienotība, un šī vienotība bija tieši tajā, mums ļoti radniecīgajā Visumā. Pēc tam notika process, kuru var nosaukt par daudzdimensionālu ģenētisku apmaiņu starp Visumiem. Dažas kosmiskās Rases atnāca uz mūsu Visumu, bet dažas rases aizgāja uz to Visumu. Nedomājiet, ak, augošie Gaismas radītāji, ka Visumi attīstās izolēti cits no cita. Viņi arī ir savstarpēji saistīti savā starpā, tāpat kā viss Pasaules-ēkā. VIENS IR VISUMA DIEVS-RADĪTĀJS, BET VIENS IR ARĪ VISU VISUMU DIEVS-RADĪTĀJS.
Un tā, sirdsmīļie, sākam mūsu Dziednieku Jaunradi. Sākam Kosmiskās Dziedniecības svēto ceremoniju.
EALOGHIMA ZIEDS*
PLANETĀRĀ SVĒTĀ CEREMONIJA KOSMISKAJIEM DZIEDNIEKIEM
Piesauciet kopradīšanai jūsu Augstākos “Es”, savus Garīgos Skolotājus un Meistarus-Audzinātājus. Piesauciet Galaktisko Kristu-Melhisedeku, Zemes Dvēseli – Gaiju. Piesauciet mūsu Visuma Dievu-Radītāju.
Mēs, Marija Maitreija un Planetārais Valdnieks Maitreija, jau esam ar jums. Mēs esam jūsu sirdīs.
Izsakiet tīru nodomu visu Kosmiskās Dziedniecības svētās ceremonijas dalībnieku apvienošanai Vienotā Sakrālā Sirdī. Domās nosakām mūsu mērķi. Tā ir Ģenētiskās Evolucionārās Programmas jauna līmeņa aktivizācija. Tā ir Ponokteona civilizācijas dziedināšana, enerģētisko pakešu, nepieciešamu Ponokteona pārstāvju apvienošanai ar viņu Augstākajiem Dievišķajiem “Es”, pieņemšana un nodošana. Ceremonija tiek veikta Beznosacījuma Mīlestības līmenī – visu Visumu visu Būtņu labumam.
Katrs, kurš vēlas piedalīties ceremonijā, prasa Gaijai atļauju dalībai tajā. Un tikai pēc Viņas atļaujas ķeras pie jaunrades praktiskās daļas.
Kopā ar saviem Augstākajiem “Es” ceremonijas dalībnieki pārvietojas uz senu Svēto vietu – uz ARKAIMU. Tieši te atrodas Portāls, ar kura palīdzību mēs pāriesim uz Gēnu Modifikatora sakrālo telpu un nodibināsim nepieciešamos enerģētiskos sakarus.
Sākotnējais uzdevums – uzbūvēt Portālu, kurš ļauj ceremonijas dalībniekiem iegūt pieeju senajam ģenētiskajam Artefaktam – Gēnu Modifikatoram. Priekš tā mēs veidojam Kristus-Maitreijas Monogrammas daļu burta “X” veidā. Pēc tam radīsim četras spirāles Monogrammas virsotnēs. Katrai spirālei ir 8 vijumi, devītajā vijumā – spirāle attinas. Burta “X” centrā veidojam ZELTA SFĒRU, kuras iekšienē iededzam 16-staru GAIŠZILU ZVAIGZNI. Katra stara virsotnē deg septiņstaru balta zvaigzne violetā ietvarā.
Ievietojam mūsu “Es” uzreiz, vienlaicīgi, visu četru Kristus-Maitreijas Monogrammas spirāļu centrā. Atcerieties, ka mēs ar jums radām Vienotajā Sakrālajā Sirdī, un mūsu kustība tagad – tā ir spēcīgas Dievišķās Enerģijas kustība, kurai nepastāv šķēršļu. Atcerieties to un pastāvīgi uzturiet Dievišķās Mīlestības līmeni. Iedomājieties, ka jūs esat Vecāki, kuri steidzas palīgā saviem mazajiem bērniem. Bērniem draud briesmas, un mātes-tēva sirds to jūt. Bet jūs arī jūtat, ka spēsiet izpildīt jebkuru uzdevumu, un viss beigsies lieliski… Bērnu rokas satiksies ar jūsu rokām… Jūs to zināt skaidri… Jūs darbojaties ar Mīlestību, maigi, taču precīzi un pārliecinoši.
No četrām spirālēm jūs dodaties uz Kristus-Maitreijas Monogrammas centru, uz Gaišzilās Zvaigznes centru. Tikko kā jūs sasniedzat centru, Baltā Dievišķā Gaismā iedegas visas 16 baltās zvaigznes violetā ietvarā 16-staru zvaigznes virsotnēs. Un tūlīt pat sākas jūsu blīvo, materiālo ķermeņu transformācijas process. Jūs jūtat, kā viņi neitralizējas, sāk kust, izzust. Taču tai pat laikā rit arī jūsu smalko gaismas ķermeņu koncentrācijas process. Jūs jūtat, ka iemantojat jaunus ķermeņus. Un šie ķermeņi ir elastīgi, izturīgi, droši – MŪŽĪGI!
Jūs skatāties augšup un redzat, kā jums tuvojas lielas mirdzošas Būtības. Mīlestības Jūtas jums pastiprinās neizmērojami. Tās ir jums ļoti dzimtas būtības. Tie… ESAT JŪS PAŠI VISUMA DZIMŠANAS MOMENTĀ. JŪS saprotat, ka tie ir EALOGHIMI.
Dzirdat čukstus:
“TU ESI EALOGHIMS”
Un atbildat:
“ES ESMU EALOGHIMS!”
Kopā ar Ealoghimiem jūs izsakāt:
“GAISMA RADĪTĀJA APZIŅĀ – PASAULES RADOŠĀ! ATVER SAKRĀLĀS DURVIS! ATTAISI VAĻĀ TO, KAS BIJA APSLĒPTS LĪDZ ŠIM!”
Un, lūk, sākas burvestība! Jūs redzat, ka atrodaties jau pavisam citā Telpā. Kopā ar Ealoghimiem lidojat MIRDZOŠĀ ZELTA VIDĒ. Apkārt spulgo gaišzilas zvaigznes, viņu maigā gaisma līst jūsu Dvēselē, un jūtat DZIMTENES ENERĢIJU.
Tad, kas tas ir? Kas tā par Dzimteni? Kas tā par enerģiju? Tā ir Zemes Sakrālās Sirds enerģija!
NO APKĀRTĒJĀS TELPAS ZELTA PARĀDĀS SIEVIETES FIGŪRA. Viņa ir lieliska! No lielajām burvīgajām acīm izplūst maiguma enerģija. No sirds nāk Dievišķās Mīlestības plūsmas. TĀ IR GAIJA, ZEMES DVĒSELE, KAS PIEŅĒMUSI MĀTES-DIEVIETES IZSKATU, lai sveiktu jūs. Jūs esat gatavi krist pie Viņas kājām. Taču viņa izdara žestu, apturot jūs. Un maigi, nesteidzoties, APKAMPJ KATRU NO JUMS. Katru, kurš ir atnācis radīt kopā ar viņu! Katru, kurā uzplaukst EALOGHIMA ZIEDS – VISUMA RADĪTĀJA ZIEDS.
Pēkšņi Gaijas rokā parādās Gaišzilu Rožu pušķis. Viņa paceļ to augšup. Rozes pārvēršas gaišzilā sfērā, Gaija sniedz viņu jums un čukst:
– Droši kāpiet iekšā.
GAIŠZILĀ SFĒRA IR LIELA! Pēc izmēra viņa ir planētas 1/9 daļa. Jūs redzat, kā šīs gaišzilās sfēras centrā spulgo zelta gaisma.
– Jums uz turieni… uz turieni! – saka priekšā Gaija, un jūs aiztraucaties, jūs ielidojat šajā zelta gaismā gaišzilās sfēras iekšienē.
– Tagad – skatieties! – saka Gaija. – Skatieties uzmanīgi…
Un jūs sākat skatīties… Jūs redzat sākotnējo Kosmosu kā tumšu bezdibeni, kurā nav nekā. Bet jūs redzat arī, ka šis bezdibenis patiesībā ir Gaisma. Un, lūk, jūs sākat transformēt Tumsu Gaismā, un viss Kosmoss kļūst Gaisma. Taču pagaidām viņā nav nekā, izņemot Gaismu. Un tad jūs ņemat un ar tīra nodoma spēku sākat iedegt zvaigznes. Viņas ir dažāda lieluma, dažādās krāsās… Sarkanas, oranžas, zilas, baltas… Visvisādas! Bet pēc tam sākat planētu radīšanu. Jūs ievietojat Gaismu starp delnām, nedaudz saspiežat viņu, un izveidojas sfēra! O! Tā taču ir vesela planēta! Bet ko tagad? Bet tagad – radiet dzīvību visā savā daudzveidībā! Un, lūk, jūs radāt Eņģeļus – ar spārniem un bez spārniem, un, lūk, jūs radāt Serafimus. Bet, lūk, arī cilvēki – visvisādi. Bet, lūk – dzīvnieki! Ak, Dievs! Cik bezgalīga ir dzīvības daudzveidība! Viena forma nomaina otru, pārplūst cita citā. Tek dzīvības strautiņi, izveido dzīvības upes, pēc tam apvienojas dzīvības jūrās un okeānos. Bet pēc tam Dzīvības Ūdens sāk izgarot, pacelties gaisā un izzust. Kas tas ir? Dzīvība izbeidzas? Bet, lūk, nē! Tā nav izgarošana! Tā ir dzīvības Augšupcelšanās, pāreja uz jaunu evolucionāro līmeni. Bet te, jaunajā līmenī, ir jaunas formas! Te ir jauni Avoti, Strautiņi, Upes, Okeāni! Lieliski! Burvīgi! Dievišķi! JŪS ESAT SAJŪSMĀ… DZĪVĪBA IR BEZGALĪGI DAUDZVEIDĪGA! – jūs saprotat… AR VISU SAVU DVĒSELI JŪTAT DZĪVĪBAS DAUDZVEIDĪBU UN BEZGALĪGAS JAUNRADES LIELISKO IESPĒJU.
Un, lūk, Māmiņa Gaija klusi jums čukst:
– Tas arī ir tas, ko nosauca par Gēnu Modifikatoru. Bet patiesībā – tā ir Dieva-Radītāja Sakrālā Darbnīca. Un šeit tiek pielaisti tie, kas nolēmuši kļūt par BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS RADĪTĀJIEM. Tāpēc ka jebkuras dzīvības formas pamatā guļ Radītāja Beznosacījuma Mīlestība!
– MĀMIŅA! Bet PONOKTEONS taču… Tā arī ir Dzīvības forma! Un tur nav mīlestības!
– Kā jūs varējāt tā padomāt, mani dārgie? Nu, kā jūs varējāt tā padomāt? JŪS ESAT EALOGHIMI! BET EALOGHIMI RADA TIKAI AR LIELU MĪLESTĪBU! Arī Ponokteona civilizācija tika radīta ar lielu Mīlestību! Jūs atceraties, ko jums teica Kristus-Melhisedeks par Nemīlestības Ziedu? No Nemīlestības Zieda dzimst pati maigākā Mīlestība. Tas, kurš ilgi dzīvojis bez mīlestības, tieksies pēc tās stiprāk par visiem citiem! Atcerieties: “Tā pēdējie būs pirmie ”?
Jūs redzat smaidu uz Māmiņas Gaijas lūpām, arī sākat smaidīt. Un jūsu Dvēselē dzimst visa dzīves bez mīlestības procesa sapratne. Nemīlestības mācība ir pati stiprākā mīlestības mācība… Jā, tas tā ir…
– Skatieties, lūk, GĒNU MODIFIKATORA SFĒRA, – turpina stāstīt Māmiņa Gaija. – Iekšā ir Zelta gaisma. Pēc tam – gaišzila. No ārpuses – sarkana. Sarkanā – tas ir ārējais apvalks, kuru izejat gan jūs, gan Ponokteons, gan citas Rases. Taču starp daudzām civilizācijām jau ir dzimušas tās, kas ir izgājušas caur Nemīlestību un ir gatavas mīlestībai. Sarkanajā apvalkā mīlestības gandrīz nav. Tas ir ģenētiskās programmas pirmais līmenis, dzīve bez Dievišķā. Gaišzilajā apvalkā – jau ir Dievišķais, ir Mīlestība. Ko mēs darām tagad, mani mīļotie? Mēs ar Kristus Maitreijas Monogrammu, KRISTUS MAITREIJAS VĀRDĀ, ATTAISĀM VAĻĀ TO, KAS BIJA UZ LAIKU APSLĒPTS! Mēs tagad ar mūsu siržu enerģiju iedarbināsim PLANĒTAS ZEME EVOLUCIONĀRĀS ĢENĒTISKĀS PROGRAMMAS OTRO LĪMENI. Un atvērsim Jaunās Enerģijas portālu tiem, kas jau gatavi viņu pieņemt. Tajā skaitā – Ponokteona pārstāvjiem.
– Māmiņa Gaija! Tad kāpēc nepasaucāt šurp daudzus? VISUS, VISUS, VISUS! Šurp taču ir pasaukti tikai tie, kuri gatavi palīdzēt Ponokteonam!
– Bet vai tad jūs nesapratāt? Uz Dieva-Radītāja Darbnīcu ir aicināti VISI! Bet atnāk tikai tie, kam ir LIELA SIRDS. Tie, kam ir IZAUGUSI SIRDS. Ar tādu sirdi cilvēki vairs nedala Visumu cilvēkos un ienaidniekos, tādos, kam vajag palīdzēt vai nevajag. Viņi sniedz palīdzību VISIEM, taču katram to, kuru vajag, un tajā brīdī, kad tas nepieciešams. Tāpēc mēs tagad iedarbinām ĢENĒTISKĀS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS JAUNU LĪMENI UN NOSŪTĀM ŠO ENERĢIJU VISIEM, KAS IR GATAVI VIŅU PIEŅEMT UN KAS BŪS GATAVI VIŅU PIEŅEMT. KATRS SAŅEMS VIŅU SAVĀ LAIKĀ.
UN, LŪK, JŪS REDZAT, KĀ GAIŠZILĀ SFĒRA sarkanajā ietvarā un ar zelta gaismu iekšienē sāk atdzīvoties, dzirkstīt, izstarot enerģiju. Sarkanā krāsa pārvēršas rozā… Gaišzilajā dzimst zelta krāsa… Tā otrajā līmenī sāk formēties DZIĻA ĢENĒTISKA PROGRAMMA, kura ved pie Jaunu Visumu Dzimšanas.
– Māmiņa Gaija, bet kur tad Ponokteona Augstākie “Es”?
Un atkal uz lūpām ir vieds smaids.
– Mani dzimtie! Tagad nodibiniet īpašu enerģētisku saikni ar manu Sirdi. Ievietojiet gaišzilo 16-staru zvaigzni savā sirdī un manā. Un lai starp mums plūst brīnišķīgā Dievišķā enerģija, lai viņa sasaista mūs…
– Bet… Kā tad Ponokteona Augstākie “Es”?
– Jūs vēl nezināt… Manā sirdī ir Planētas Iekšējā Saule. Reiz caur šo Sauli pie mums atnāca radinieki no cita Visuma. Daļa šo radinieku palika, lai iegūtu nepieciešamo pieredzi. Daļa atgriezās savā Visumā. Tie tad arī ir Ponokteona Augstākie “Es”. Saikne ar viņiem VIENMĒR DZĪVO MANĀ SIRDĪ. VISS, KAS VAJADZĪGS PONOKTEONAM, IR PAŠIEM NOSŪTĪT MĪLESTĪBU UZ DZIMTĀS PLANĒTAS SIRDI, UZ MANU SIRDI, MANI DĀRGIE, UZ MĀTES-ZEMES SIRDI. TĀPĒC KA ES ESMU ARĪ VIŅU PLANĒTA-MĀTE. UN TAD VIŅU AUGSTĀKIE “Es” uzreiz trauksies viņiem pretī. Un tad sāksies jauns evolūcijas etaps veselai kosmiskajai Rasei.
– Bet vai atradīsies starp viņiem tādi, kas gatavi Mīlestībai?
– Jā! Arī starp Ponokteona pārstāvjiem ir tie, pie kuru sirdīm klauvē patiesa Mīlestība. Mēs tagad no šejienes, no Manas Sirds, no viņu Dzimtenes Sirds, nosūtīsim viņiem mūsu patiesu Mīlestību. Un radīsim, kārtējo reizi, Mīlestības Burvību… Sūtiet, sūtiet enerģiju šim Nemīlestības Pumpuram, kurš atplaukst kā Mīlestības Zieds. Lai ar šo mūsu enerģiju Ponokteona pārstāvji saņem JAUNU DIEVIŠĶĀS ATTĪSTĪBAS EVOLUCIONĀRO PROGRAMMU.
Un mīlestības enerģija iet, viņas plūsma kļūst platāka… Avots, strauts, upe, okeāns… Mīlestības okeānu jūs sūtāt gan Ponokteonam, gan visiem, kuros dzīvo Nemīlestības Pumpurs, tajā skaitā – arī daudziem, daudziem cilvēkiem uz Planētas Zeme. Visiem, visiem, visiem… IET MĪLESTĪBAS PROGRAMMA UN DZĪVES ATTĪSTĪBAS, BALSTOTIES UZ MĪLESTĪBU PRET VISU ESOŠO, PROGRAMMA.
Jūs pēkšņi konstatējat, ka blakus jums nav Ealoghimu. Kas par lietu? Kas ir noticis? Māmiņa Gaija atkal smaida… Taču šoreiz vārdi vairs nav vajadzīgi… Ealoghimi nekur nav pazuduši. Viņi arī nekad nav pazuduši.
JŪS ESAT EALOGHIMI…
JŪS ESAT RADĪTĀJA APZIŅAS GAISMA, PASAULES RADOŠA.
JŪS ESAT MĪLESTĪBA, KURA ATVER JAUNUS MĪLESTĪBAS PUMPURUS UN DZEMDINA JAUNAS DZĪVES FORMAS.
Jūs pateicaties Māmiņai Gaijai un visiem Svētās Ceremonijas dalībniekiem par sadarbību. Atgriežaties ARKAIMĀ… Paceļaties virs Arkaimas, lidojat augšup, slīdat pār Planētas Sakrālo Kristālisko Sirdi… Un, lūk, jūs redzat Arkaimas Garu. Viņš ir ļoti līdzīgs SFINKSAS akmens tēlam Ēģiptē. Taču tā ir dzīva Sfinksa! Viņa smaida un svinīgi vēsta.
– ES NEIZMĒROJAMI PRIECĀJOS, KA JŪS IZPILDĪJĀT SAVU SENO SOLĪJUMU. VĀRDS IR TURĒTS! ARKAIMA LIELAIS PORTĀLS IR ATVĒRTS!
Atgriežoties fiziskajā ķermenī, jūs saprotat: tas, ko teica Arkaimas Gars, ir Patiesība.
LIELAS PORTĀLS IR ATVĒRTS.
TAS, KAS BIJA AIZZĪMOGOTS LĪDZ ŠIM, IR ATVĒRTS CILVĒKIEM.
JAUNĀ EVOLUCIONĀRĀ PROGRAMMA IR AKTIVIZĒTA.
UN TAS PATIESI IR TĀ.
08.05.2013

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3. numurs.
Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru
Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email