Магниты Духа

VALDNIEKS MAITREIJA, PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Kur dzīvo elite

Sveicināti, Mani Bērni, Planētas Bērni! Jūsu sirdīs ir Valdnieks Maitreija – planetārais Kristus-Melhisedeks, Zemi ar Mīlestību apgarojošs.

Svarīgas, ļoti svarīgas pārmaiņas ir sākušās planētas un cilvēces Daudzdimensionālajā Genomā. Vēstu jums, Mani Bērni, ka ir noticis ļoti svarīgs notikumus šajā mūsu ģenētisko pārveidojumu etapā: IR DZEMDINĀTA JAUNĀ UGUNĪGĀ PLAZMOŠŪNA JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ GENOMĀ.

Cilvēces attīstības daudzvariantums paliek. Taču jūsu Augstākie “Es”, ieejot Apvienotās Realitātes Koridorā, ir izvēlējušies pakāpenisku pāreju uz augstāku pasauli ar visu un visa saglabāšanu un harmonizāciju! Tāpēc jūs tagad ejat dimensiju saaudzēšanas, harmoniskas apvienošanas ceļu. Un POLIPASAULE ir jūsu pati varbūtīgākā realitāte. POLIPASAULE ir cilvēces nākotnes pasaule, kura ceturtās un piektās dimensiju radniecīguma noteiktā etapā apvienos, nodrošinās to harmonisku saplūšanu.

JAUNĀ UGUNĪGĀ PLAZMOŠŪNA ir šīs apvienošanās fakts daudzdimensionālā ģenētiskā līmenī. Viņa jau ir kļuvusi par jūsu daudzdimensionālās ģenētikas daļu. Un jūs jau tagad varat padarīt viņu par jūsu personiskās Ģenētikas daļu, izsakot tam savu tīru nodomu.

Ievērojamu lomu Ugunīgās Plazmošūnas veidošanā nospēlēja pamodušies Lemūriešu Kristāli – kā svarīga daudzdimensionālās planetārās ģenētikas struktūra. Tā, piemēram, pamodies Lemūriešu Kristāls LADAMIRS, saņēmis no Gaismas Ģimenes jaunas programmas, VAJADZĪGAJĀ MOMENTĀ atdeva savus gaismas kodus UGUNĪGĀS PLAZMOŠŪNAS VEIDOŠANAI. Šie gaismas kodi ir svarīga daļa no visiem gaismas kodiem, kuri tagad ienāk no blīvākām dimensijām (1-mās, 2-rās, 3-šās). ŠIE GAISMAS KODI TIKA APVIENOTI AR DIVĀM GAISMAS KODU PLŪSMĀM, atnākušām no kosmosa. Vienai Gaismas kodu plūsmai ir galaktiska izcelsme. Otra plūsma ir atnākusi no mūsu galaktikas ārpuses. Tā ir dāvana no citu galaktiku draudzīgām civilizācijām, kuras atbalsta mūsu Eksperimenta ideju un, vēl vairāk – aktīvi piedalās tajā no paša sākuma. Šīs civilizācijas ir mūsu Eksperimenta līdzdibinātājas un nes APVIENOTĀ GENOMA DAUDZDIMENSIONĀLOS GĒNUS – daļu no zvaigžņu sēklām, iesētām daudzajās Zemes pasaulēs, tajā skaitā – ceturtās dimensijas cilvēces ģenētikā, tas ir – jūsu ģenētikā, dārgie Mani Bērni!

Ir piemēroti saprast, ka Lemūriešu Kristāli, izgājuši evolūciju Zemes blīvajās pasaulēs, tagad aktīvi nodod enerģētisko informāciju DNS spirālei, kuru mēs apzīmējām kā Spirāli-12 (lejupejošais evolūcijas atzarojums). Bet galaktiskās un ārpusgalaktiskās enerģētiskās informācijas plūsmas atnesa kodus Spirālei-21 (augšupejošais evolūcijas atzarojums).

TRĪS ENERĢĒTISKĀS INFORMĀCIJAS PLŪSMU APVIENOŠANA UGUNĪGAJĀ PLAZMOŠŪNĀ ĻĀVA VIŅAI IEŅEMT PIENĀCĪGU VIETU APVIENOTAJĀ DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ GENOMĀ, kļūt par pamatu jūsu piektās dimensijas ķermeņu uzbūvēšanai.

Planētas Bērni! Jums ir laiks nostiprināt domu, ka nevis vienkārši augšupceļaties uz piekto dimensiju, kur visi jūs reiz atradāties. Tā piektā dimensija, no kurienes jūs iemiesojāties, ir sava veida sagatavošanas centrs iemiesojumam ceturtās dimensijas pasaulēs. Bet tagad jūs augšupceļaties uz pavisam citu piekto dimensiju, kuru paši radāt! Jūs radāt JAUNU PASAULI AR JAUNU APVIENOTU ĢENĒTISKO PAMATU. Un tā ir jūsu lielā misija, un tas ir jūsu uzdevums, kuru jūs sev uzstādījāt, kad devāties no augstajām pasaulēm uz blīvākām pasaulēm.

“Valdniek Maitreija! Vai tas nozīmē, ka mēs… tā arī nenokļūsim Mājās un nesatiksimies ar saviem Garīgajiem Radiniekiem, ar tiem, kas pavadīja mūs šajā daudzdimensionālajā ceļojumā?”

O nē, nē, nē, mani Bērni! Tur tad arī ir jaukums, tur tad arī ir jaunā Daudzdimensionālā Genoma brīnumdarītāja spējas, ka jūs no savas PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULES varēsiet diezgan komfortabli ceļot kā uz augstumu pasaulēm, tā arī uz blīvākām, mazāku dimensiju pasaulēm, kur vēl stāv priekšā veikt daudz gaismas darba. Par jauno Daudzdimensionālo Genomu sapņo daudzas Gaismas Būtnes! Taču jūs, Mani Bērni, vieni no pirmajiem iegūsiet viņu savos Gaismas ķermeņos. Un sāksiet, kā Gaismas Spēku Avangards, dzīvot un radīt jaunos Gaismas ķermeņos.

Jūs bez pūlēm spēsiet aiziet uz citām pasaulēm, pie jūsu radiniekiem, sazināties ar viņiem, viesoties, dzīvot tik, cik vēlēsieties. Taču pagaidām ne visi no viņiem spēs nākt uz jūsu jauno radīto pasauli. Tāpēc ka tā ir īpaša piektās dimensijas pasaule. Pasaule ar īpašu daudzdimensionālu Ģenētiku!

Pie jums, jūsu pasaulē, ir vārds “ELITE”. Tas ir īpašs cilvēku slānis, klase, kuri, kā tiek uzskatīts, daudz ko ir sasnieguši šajā pasaulē. Pirmām kārtām jūsu elitei pieder materiālas vērtības un vara. Jūs, mani dārgie Bērni – Eksperimenta uz Zemes dalībnieki – arī var nosaukt par GALAKTISKO ELITI, kaut arī jūs par to pat nenojaušat un atsakāties kam tādam ticēt. Taču tas patiešām ir tā. Tas patiesi ir tā. Tikai jūsu četrdimensiju pasaules elite rada vērtības pirmām kārtām priekš saviem “Es”, savam šaurajam radu un tuvinieku lokam. BET GAISMAS ĢIMENES ELITE, OTRĀDI, RADA VISU PASAUĻU VĒRTĪBAS PRIEKŠ VISĀM VISUMA BŪTNĒM, VISIEM VISUMIEM UN DALĀS ŠAJĀS VĒRTĪBĀS AR VISĀM BŪTNĒM, BALSTOTIES UN DIŽENĀKO MĪLESTĪBU, KURU JŪS ESAT NOSAUKUŠI PAR BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBU.

Jūs, Mani Bērni, radījuši jaunu pasauli, pasauli ar burvīgu, apbrīnojamu Ģenētiku, sāksiet, balstoties uz Beznosacījuma Mīlestību, dalīties šajā daudzdimensionālajā Ģenētikā ar visiem, kas izteiks tam savu tīru nodomu, ar visiem, kas spēj uztvert BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS LĪMENI un piedalīties VISUMA GAISMAS ĢIMENES kolektīvajā jaunradē.

Jūs pieņēmāt savās dziļajās struktūrās zvaigžņu ģenētiskās sēklas, izaudzējāt šīs sēklas savās sakrālajās ģenētiskajās struktūrās. Jūs saņēmāt šīs veltes, lai dzīvotu un radītu jaunā evolucionārā līmenī. Un šīs veltes jūs pasniegsiet citām Būtnēm, kuras arī pāries uz jaunu līmeni un sāks nodot Dievišķās Veltes pa pēdām ejošajiem, augošajiem Visuma bērniem… Vai tas nav brīnišķīgi, mani Bērni!? Tā patiešām ir liela laime – radīt, saņemt jaunas veltes un nodot šīs veltes ar Mīlestību citiem, vērojot, kā viņos aug Dievišķais Pamats!

Tad, lūk, mana dārgā GAISMAS ELITE! Vērsieties pie saviem Augstākajiem “Es”. Vērsieties pie saviem Garīgajiem Audzinātājiem un Skolotājiem! Sazinieties ar Planetārajām, Galaktiskajām, Visuma Būtnēm! Sarīkojiet Lielo Ģimenes Padomi, kuras dienas kārtībā ietveriet tikai vienu jautājumu:

“VAI MĒS RADĀM APVIENOTO DAUDZDIMENSIONĀLO GENOMU UZ PLANĒTAS ZEME VISU VISUMA BŪTŅU LABUMAM UN UZ BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS PAMATA?”

Bet kad saņemsiet atbildi “jā”, metiet pie malas savas šaubas. Tajā skaitā – nešaubieties par savu kompetenci, jo jūs esat GAISMAS RADĪTĀJI no sākotnes. BET GAISMA JAU IR DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĢENĒTIKA. JŪSU VIDŪ, dārgie Gaismas Radītāji, ir liels skaists DAUDZDIMENSIONĀLO ĢENĒTIĶU, kuri šeit ir tādēļ, lai izpildītu paredzēto.

Prasiet pēc Galaktiskā Kristus-Melhisedeka Svētības! Prasiet pēc Pasaules Mātes Svētības! Prasiet pēc Manas Svētības, Mani Bērni! Un tikko kā šo Svētību saņemsiet, uzrotiet piedurknes un ķerieties pie darba! Plašuma jaunradei ir daudz!

Projekts “DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA RADĪŠANA” kļūst par jaunu, vissvarīgāko AUGŠUPCELŠANĀS PROJEKTA virzienu!

Un tas patiesi ir tā.

VALDNIEKS MAITREIJA,

PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS

12.02.2013 – 01.05.2013.

GAISMAS DARBINIEKI!

Pieņēmušie lēmumu strādāt Projektā “Daudzdimensionālā Genoma Radīšana” var nosūtīt pieteikumu dalībai kopīgā jaunradē uz e-pastu:

irina.genom16@mail.ru

Projekta koordinators:

Irina GOVORUŠKO.

DAUDZDIMENSIONĀLO ĢENĒTIĶU VIENĪBA JAU IR SĀKUSI SAVU DARBU!

GAIDĀM JŪS SAVĀS RINDĀS!

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

 

Print Friendly, PDF & Email