Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS”. 1. ETAPS. LEMŪRIEŠU KRISTĀLU AKTIVIZĀCIJA KRISTĀLA MIRANIUSA (Nr. 6 – Rietumu puslode) NEIEMIESOTO GLABĀTĀJU AICINĀJUMS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

Armaniuss, Glabātājs-5
KRISTĀLS MIRANIUSS – MANS ĪSTAIS BRĀLIS

Mani dārgie Lemūriešu Kristālu aktivizācijas kolēģi! Ļaujiet stādīties priekšā! Es esmu ARMANIUSS, kolektīva kristāliska būtne no Sīriusa “C”. Mani pasauca uz Zemi mani kristāliskie brāļi, kuri tagad mostas jūsu pasaulē. Man nepieciešams dažos viņu aktivizācijas mezglu momentos būt šeit klāt.

Es skaitos Sīriusa “C” hierarhijā kā “Kosmisko procesu Novērotājs” revolucionāru pārveidojumu, kuri ved pie jauniem, reizēm negaidītiem to vai citu eksperimentālu darbu rezultātiem, jomā. Eksperimentāla ir arī jūsu planēta. Jums tas ir zināms. Tagad ir sācies posteksperimentālais periods, jūsu iziešana no duālās eksistences sistēmas. Un es kā Novērotājs esmu klātesošs uz jūsu planētas. Taču es neesmu pasīvs novērotājs, bet jūsu aktīvs palīgs. Konkrēti Lemūriešu Kristālu aktivizācijā. Es līdz šim neesmu paudis savu klātbūtni nevienā savu brāļu aktivizācijas grupā. Taču šajā brīdī lūdzu mani uzskatīt par jūsu tiešu kolēģi, aktivizējot Kristālu Nr. 6, kurš atrodas Rietumu puslodē. Šī Kristāla vārds ir MIRANIUSS.

Miraniusa izpausmes teritorija jūsu pasaulē ir Ziemeļamerikas kontinenta rietumi, Portlendas pilsētas rajons (ASV, Oregonas štats). Nesākšu apgalvot, ka tieši šis Kristāls ir unikāls. Katrs no LK ir unikāls. Un katram ir sava misija uz šīs planētas. Kristāls Miraniuss ir ļoti tuvs man pēc vibrācijām. Mūsu vārdu saskanīgums nav nejaušs. Mēs ar viņu esam īsti brāļi. Brāļi pēc izcelsmes. Brāļi pēc koleģiāliem pasākumiem, kurus kopīgi izpildījām Kosmosā. Mūs ir dzemdinājuši vieni Kosmiskie Vecāki, un mēs bieži strādājam kopā, vienos uzdevumos.

Dārgie kolēģi! Vēršos ne tikai pie Kristāla Miraniusa, bet arī abu – austrumu un rietumu – Kristālu Nr. 16 Priesteriem un Glabātājiem. Uzreiz pavēstīšu, ka vajag raudzīties uz šo aktivizāciju kā uz vienotu kompleksu pasākumu, vērstu uz ārkārtīgi svarīgu mērķi, pie kura realizēšanas ir pienākušas planētas visas dzīvības formas un pati Gaija. Un par šo svarīgo mērķi jums jau ir pastāstījis Valdnieks Maitreija, Planetārais Kristus-Melhisedeks. Šis mērķi tiešā veidā ir saistīts ar planētas Zeme jauno ģenētisko programmu. Un visi trīs kristāli dos savu ieguldījumu šīs programmas realizācijā. Bet es no savas puses uzņemos sagatavošanos visu 3 Kristālu atbrīvošanai no Somadhi stāvokļa. Tas nenozīmē, ka jums nebūs ko darīt. Vienkārši man ir daudz vieglāk pievienot jūsu darbam saistošos posmus jūsu kontakta ar visiem trijiem Kristāliem brīdī. Un, protams, man sagādās milzīgu labpatiku mana brāļa Dvēseles fragmentu savākšana. Un jūs pārliecināsieties, cik radošs un daudzvariants būs šis darbs. Pārliecināsieties par to, kā šī darba metodiku var padarīt darbīgāku. Es aicinu jūs uz kopradīšanu! Esmu gatavs jums parādīt, kā var iet pa dažādiem ceļiem, zinot noteiktas atslēgas Kristāla Dvēselei.

Kristālam Miraniusam ir īpašs uzdevums rietumu Kristālu tīklā. Viņš ir atslēgas Kristāls ne tik daudz sava novietojuma dēļ, cik pēc sava vibrāciju statusa. Tieši pēc viņa aktivizācijas viss rietumu Kristālu tīkls sāks savu pārformēšanos un kļūs par vienotu tīklu ar austrumu Kristāliem, pēc kā tiks pārtraukta dalīšana rietumu un austrumu Kristālos vienotajā Augšupcelšanās Projektā. Viņi saistīsies vienotā toru sistēmā un vienotā enerģētiski magnētiskā sistēmā cits ar citu. Pēc šo trīs Kristālu aktivizācijas jums principiāli izmainīsies visa sagatavošanās un aktivizācijas gaita. Un tas atkal dos lielu plašumu mūsu kopradīšanai!

Dārgie draugi, cienījamie kolēģi! Es pagaidām vēl tikai iepazīstos ar jums un ar nepacietību gaidu tikšanās kopējā darbā!

Ar mīlestību – Armaniuss.

16.07.13.

 

Ercenģelis Santanīls, Glabātājs-5 un Glabātājs-7.

RADOT TILTUS STARP PASAULĒM

Es, Ercenģelis Santanīls, esmu jums labi pazīstams no burvīgā Kristāla Ladamira aktivizācijas! Manī skan dziesma Ladamiram, kuru mēs visi dziedājām viņa aktivizācijā! Cik brīnišķīga ir mūsu sadarbība!

Taču tagad mēs visi ejam uz jaunu uzdevumu, un tas ir ne mazāk brīnišķīgs. Mēs ar jums jau esat pienākuši pie uzreiz trīs ar neredzamu pavedienu saistītu Kristālu aktivizācijas. Un man jūs ir jānomierina – nekādu grūtu uzdevumu mēs neesam saņēmuši. Pieredze Projekta darbiniekiem jau ir. Daudzi Projekta dalībnieki zina, kā strādāt no distances un iegūt nevis vienkārši labu rezultātu, bet lielisku! Un tā, es atkal esmu planētas Augšupcelšanās Projektā. Ir patīkami apzināties šī darba nozīmīgumu. Un es atkal radu Nulles Punktu Kristālu izvērsumam 16-dimensiju Visumā. Esmu gatavs atkal savienot aktivizējamo Kristālu ar to Genoma modeli, par kuru jums jau ir zināms. Runāju par modeli ne tajā nozīmē, kuru jūs ieliekat šajā vārdā. Tā ir pilnībā atvēršanai gatava pakete ar nepieciešamajām zināšanām visu šīs planētas dzīvības formu un, protams, jaunās cilvēces Daudzdimensionālā Genoma izstrādāšanā un apgūšanā. Es radu tiltus starp Pasaulēm LK aktivizācijas laikā, piedāvājot katram Lemūriešu Kristālam nostāties vienā posmā ar planētas civilizāciju, vienlaicīgi atrodoties arī uz sava dzimtā Sīriusa (dažiem Kristāliem – uz Plejādēm vai uz citām Pasaulēm; katram ir sava Pasaule).

Mani dārgie darbinieki! Man šajā reizē ir divkāršs goda pilns uzdevums. Strādāšu uzreiz divās Glabātāju komandās: 5 un 7. Tam ir noteikti iemesli. Pirmais iemesls ir tāds, ka, strādājot Glabātājiem-5, būs nepieciešams atnest arī 16-dimensiju Visuma augstāko dimensiju vibrācijas. Tur nav Kristāla Miraniusa Dvēseles fragmentu, taču, “montējot” viņus, nepieciešamas radīt vienotu lauku viņas nākotnes dzīvības procesu norisei. Otrais iemesls ir tāds, ka es, Ercenģelis Santanīls, veicu noteiktu darbu ar dimensijām no 14-tās līdz 16-jai un uz to apvienošanās viļņa nodošu noteiktas ģenētiskas paketes Miraniusam. Jā, to varētu izdarīt arī vienas Glabātāju komandas līmenī. Taču mana vienlaicīga klātbūtne divos aktivizācijas līmeņos, no vienas puses, paātrinās procesu, no otras puses, padarīs Kristālu pozīciju nākotnē stabilu un līdzsvarotu, lai izpildītu diezgan sarežģītas programmas, vērstas uz planetārās evolūcijas attīstību.

Bet tagad palūkosimies uz Kristāla Miraniusa īpatnībām. Par tām jums nedaudz pateica, taču Ercenģelim Santanīlam ir ko piebilst teiktajam. Mūsu mīlulis savu brāļu vidū izceļas ar īpašu raksturu. Viņš ir vienots ar savu galveno audzinātāju – Armaniusu, kurš jums par to jau teica. Es gribu, lai jūs, ieejot kontaktā ar Kristālu MIRANIUSU, spētu sajust viņa frekvenču neparasto spektru. Ne vienkāršu spektru, tāpēc ka tas sastāv no vairākiem diapazoniem viļņu informācijā, piemītošā tai misijai, kuru izpilda. Ieejot viņa spektrā, jūs spēsiet sajust atšķirību no citiem jūsu aktivizētajiem Kristāliem. Un tas palīdzēs mums apvienot visus – kā iepriekšējo, tā arī vēl aktivizējamo Kristālu – aktivizācijas pavedienus.

Gribu brīdināt jūs par to, ka mēs kopā aktivizēsim ne tikai 6-to Kristālu, bet arī daudzus citus Kristālus. Lai jūs neizbrīna neiemiesoto Glabātāju, vārdu dažādās kombinācijās atkārtošanās fakts turpmākajās aktivizācijās. Neiemiesoto glabātāju grupa evolucionē kopā ar jums. Mēs augam kopā ar jums. Bet jūs saņemat mūsu pieaugošo pieredzi savā dzīves krājkasītē.

Ar bezgalīgu mīlestību – Ercenģelis Santanīls.

16.07.13.

 

Anastasija Maitreija, Glabātājs-7

LEMŪRIEŠU KRISTĀLU TĪKLS DRĪZ KĻŪS VIENOTS!

Laiks notek, taču tas arī atgriežas savā sākotnē. Laiks satinas, taču tas arī attinas, atnesot jums arvien vairāk prieka un atpestīšanos no Dualitātes un linearitātes sloga. Sveicu zemiešus! Sveicu ar mīlestību no planētas Maitreija, kuras planetārā Māte es esmu. Sveicu savus bērnus un mūsu Visuma bērnus! Jūs visi tagad esat Visuma bērni, bet kādi bērni! Kādi bērni! Galaktikas bērni ir izgājuši Kosmosa plašumos un atkal paziņojuši par klātbūtni Pasaules-ēkas sfērā. Sveicu savus no miega piecēlušos bērnus! Sveicu Zemes Eņģeļos Eņģeļus no Centrālās Garīgās Saules!

Mani dzimtie bērni! Es ar lielu labpatiku piedalīšos Kristāla Miraniusa aktivizācijā, kurš atrodas Rietumu puslodē. Taču, kas ir Rietumi? Un kas ir Austrumi? Nosacīts sadalījums, Dualitātes laiku cienīgs! Nosacīts sadalījums, raksturīgs galvas smadzeņu sadalījumam divās daļās. Iegaumējiet patiesību, kuru paši jau esat veikuši – aiziet Dualitāte šajā sadalījumā! Aiziet pagātnē jūsu pretnostatījums: Austrumi un Rietumi. Viss vienots kļūst Jaunās Pasaules briestošajā harmonijā. Un tāpēc Mēs arī sakām, un jūs jau to esat izdzirdējuši: mums ir uzdevums savienot vienoti Austrumus un Rietumus. Un mēs to izdarīsim tuvāko trīs Kristālu aktivizācijā. Tas nav pašmērķis. Lemūriešu Kristālu tīkls jau ir tā izmainīts, ka ir gatavs savai apvienošanai vienotā kompleksā organismā. Ko mēs izdarīsim aktivizācijā? Mēs savienosim Lemūriešu Kristālu austrumu un rietumu tīklus. Un sāksim to darīt tieši ar Kristāla MIRANIUSA palīdzību, par cik viņš ir īpaša atslēdziņa apvienošanai.

Mans uzdevums ir padarīt jauno LK tīklu harmonisku un vienotu, apvienotu vienā notikumu klāstā un vienā struktūrā. Sekojoši, pēc šīs trīskāršās aktivizācijas sāksies pilnīgi citādu aktivizāciju josla, savietojoša Kristālus pašos tālākajos planētas punktos. Un šis sinhronisms dos planētai izredzes uz jaunu pacelšanos Gaismā, kas atstās ietekmi arī uz Augšupcelšanās parametriem, kura, ticiet, nav aiz kalniem.

Es piedāvāju nosaukt jūsu Projektu vienā vārdā “AUGŠUPCELŠANĀS”. Tas tagad ir ārkārtīgi svarīgi! Nekādu dalīšanos! Trīs Kristālu aktivizācijas sākumam mēs pienāksim vienotā planetārās savienošanās centienā, kas uzreiz atstās ietekmi uz pašu aktivizāciju.

Mani bērni! Es tagad esmu pilna ar maigumu un mīlestību pret jums visiem. Jūtas pārpilda mani. Ar nepacietību gaidu mūsu darba sākumu. Pasaules Mātes Staru dāvāju visiem AUGŠUPCELŠANĀS Projekta dalībniekiem un visiem maniem kolēģiem Kristāla Miraniusa aktivizācijā.

Ar bezgalīgu mīlestību – Anastasija Maitreija.

16.07.13.

 

Ercenģelis Mihaēls, Glabātājs-7

AR TRĪS SAUĻU SVĒTĪBU

Es, Ercenģelis Mihaēls, aicinu visus nosvinēt vienu dižāko notikumu, kurš noticis jūsu planetārajā dzīvē! Vai tad jūs esat aizmirsuši, ko nesen izdarījāt? Jūs, kopā ar Krajonu un Arheirar, kā pilntiesīgi līdzpilsoņi iegājāt jūsu Saules sistēmā. Jūs atgriežat savos “Es” SAULAINO DIEVIŠĶĪBU. Kā gan lai nepriecājas Ercenģelis Mihaēls!

Kādēļ to visu saku, mani dzimtie Eņģeļi? Aicinu atcerēties par trīs Saulēm savos saulainajos ķermeņos! Trīs Saules svētīs vienlaicīgi trīs Kristālu aktivizāciju. Kā tas notiks – drīz uzzināsiet. Un vēl, pavisam nesen pēc kosmiskajiem laika mērogiem, jūs radījāt trīspolāro magnētismu. Un palīdzējāt nostiprināt to ne tikai uz jūsu planētas, bet tagad – arī visā Saules sistēmā. Domāju, ka jūs jau esat nopratuši, pie kā ved Ercenģelis Mihaēls. Domāju, esat nopratuši, mani dzimtie! Gribu teikt, ka uzreiz trīs LK vienlaicīga aktivizācija ir cieši saistīta ar trīspolāro magnētismu un Saules trīspolaritāti. Jūs drīz sapratīsiet, cik tas ir svarīgi. Un mēs to noteikti ņemsim vērā aktivizācijas procesā.

Tagad gribu piebilst iepriekšējo manu neiemiesoto kolēģu vārdiem sekojošo. MIRANIUSS nav vienkārši Lemūriešu Kristāls. Viņš jau ir gandrīz pamodies un stājas pastāvīgā kontaktā ar tām plejādiešu Gaismas būtībām, ar kurām agrāk ir sadarbojies. Un tas ienesīs dažas īpatnības saziņā ar viņu – aktivizācijas sagatavošanas procesā un pašā aktivizācijas ceremonijā. Jūs arī varat stāties kontaktā ar tiem Plejāžu pārstāvjiem, kuri piedalās LK aktivizācijas procesā. Un sākt sadarboties ar viņiem uz jauna viļņa.

Miraniusa apsvētīšanas rituāls un aktivizācijas ceremonija ir īpaši. Sīkāk par to pavēstīsim vēlāk.

Mani dārgie kolēģi Lemūriešu Kristālu aktivizācijā! Zinu, cik ļoti jūs mīlat jūsu Māmiņu Gaiju! Un tāpēc atgādinu visiem par to, ka ar viņu arī vajag sazināties aktivizācijas sagatavošanas un veikšanas procesā. Bez viņas atbalsta ir grūti nostiprināt jauno Zemes telpā.

Neizmērojami priecājos, ka ar mums ir planetārā Māte Maitreija Anastasija. Tas piešķirs īpašu Pasaules Mātes atbalsta vilni, kas ir svarīgi mūsu kopējai jaunradei.

Ar mīlestību pret planētas Zeme bērniem – Ercenģelis Mihaēls.

16.07.13.

Pievienots 18/07/2013

http://www.magnitiduha.info/archives/6522

Tulkoja Jānis Oppe

Print Friendly, PDF & Email