Магниты Духа

PROJEKTS “AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” AŠTARS ŠERANS un EL MORIJA caur Sergeju Kanaševski. Daudzdimensionālā genoma radīšana

Dārgie draugi! Gaismas Darbinieki! Mēs jau ne reizi vien esam vēstījuši par to, ka dažādi Gaismas darba veidi tā vai citādi ir saistīti ar daudzdimensionālo ģenētiku. Daudzi no jums jau sen strādā pie savas paša daudzdimensionālās ģenētikas radīšanas. Daudzdimensionālā Genoma radīšanas procesa aktīvā fāze sākās tad, kad Krajons pavēstīja par DNS 12 slāņiem. Taču DNS 12 slāņi – tā ir tikai daļa no jūsu ģenētiskās daudzveidības. Ir pienācis laiks sākt jaunu Daudzdimensionālā Genoma radīšanas darba etapu. Šis Gaismas jaunrades veids tagad ir ļoti svarīgs. Tāpēc mēs ne nejauši izdalām to atsevišķā mūsu Augšupcelšanās Projekta virzienā.

AŠTARS ŠERANS un EL MORIJA

caur Sergeju Kanaševski

radošā sadarbībā ar mākslinieku Viktoru Truhinu

Daudzdimensionālā genoma radīšana

Draugi! Aicinām piedalīties šajā virzienā tikai sagatavotus Gaismas Darbiniekus – tos, kas jūt savu gatavību tamlīdzīgam darbam. Un tikai tos, kam tas atrod pilnīgu atsaukšanos un sapratni! Noteikti pakonsultējieties ar savu augstāko “Es”, palūdziet svētību saviem Skolotājiem un Audzinātājiem no smalkā plāna. Un tikai pēc tam pieņemiet atbildīgu lēmumu.

Darbam Daudzdimensionālā Genoma radīšanā ir visai praktisks raksturs. Mēs ar jums daudz nodarbosimies ar praksēm – protams, neaizmirstot par teoriju. Jau iepriekš pateicamies tiem, kas atsauksies mūsu aicinājumam un kļūs par aktīvu Projekta dalībnieku. Pakāpeniski saformēsim daudzdimensionālu ģenētiķu vienību, kurai būs pa spēkam paši sarežģītākie un paši svarīgākie uzdevumi, nepieciešami Zemes, cilvēces, visu planetāro dzīvības formu Augšupcelšanai.

Gaismas Darbinieki! Jums pienākas saprast, ka Daudzdimensionālais Genoms – tā ir Daudzdimensionālā Evolucionārā Programma. Tā ir Programma, kura realizējas pēc Visuma Dieva-Radītāja Gribas. Piedaloties tajā, jūs kļūstat par JAUNĀS EVOLUCIONĀRĀS PROGRAMMAS LĪDZ-RADĪTĀJIEM. Jūs radāt jaunas daudzdimensionālās dzīves formas, vienlaicīgi piepildot tās ar jaunu saturu.

Pirms pieņemat lēmumu par piedalīšanos Projektā, jums, mūsu dārgie, pienākas saprast, ka, radot Daudzdimensionālo Genomu, jūs sākat mainīt ne tikai apkārtējo pasauli, jūs sākat radīt savus jaunos ķermeņus, tajā skaitā – savu jauno četrdimensiju ķermeni. Samērā ar Projekta izvēršanos jūs aktīvi mainīsieties un mainīsiet apkārtējo pasauli.

Ar mīlestību,

AŠTARS ŠERANS, Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes Priekšsēdētājs,

EL MORIJA, Brīvo Pasauļu Federācijas Planetārās Padomes Priekšsēdētājs.

 Zemāk mēs lasītāju uzmanībai piedāvājam praktisku Gaismas darbu, vērstu uz jaunās daudzdimensionālās ģenētikas radīšanu. Tie, kas pieņems lēmumu piedalīties Projektā, var sākt izpildīt daudzdimensionāli-ģenētiskās prakses. Priekš pārējiem šai informācijai ir iepazīšanās raksturs.

 1. DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA TRIĀLĀ SPIRĀLE

Mēs sākam mūsu darbu ar Daudzdimensionālā Genoma triālās spirāles radīšanu. Tāda spirāle ir viens no galvenajiem daudzdimensionālās ģenētiskās informācijas nesējiem. Viņa veidojas no fiziskā ķermeņa divām DNS spirālēm, par kurām jums ir labi zināms, un vienas toru (no toriem sastāvošas) ģenētiskās spirāles. Toru ģenētiskā spirāle sastāv no astoņiem toriem, kuri bezgalīgi atkārtojas un nes savā “Es” speciālu ģenētisku informāciju par astoņām dimensijām (septiņām pirmā Garīgā Centra dimensijām un vienu, astoto, otrā Garīgā Centra dimensiju). Tā ir jauna ģenētiska struktūra, kura guva iespēju atnākt uz jūsu pasauli pēc tam, kad sākās Visuma otrā Garīgā Centra (dimensijas 12-8) un jūsu, trešā Garīgā Centra (dimensijas 7-1) saaudzēšanas process. Šajā darba etapā mēs apvienosim fiziskās DNS spirāli un toru daudzdimensionālo Spirāli. Rezultātā iegūstam DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA TRIĀLO SPIRĀLI. Tālāk mēs šo spirāli caur trešo dimensiju nosūtīsim uz otro dimensiju. Otrā dimensija ģenētiski īpašā veidā ir saistīta ar ceturto. No vienas puses, mēs atnesīsim Daudzdimensionālā Genoma enerģētisko informāciju uz otro dimensiju – ar tās tālākās evolucionārās attīstības mērķi. No otras puses, mēs bagātināsim mūsu Daudzdimensionālo Genomu ar otrās dimensijas ģenētisko informāciju, kas ļaus šajā etapā “sablīvēt” mūsu Genomu, uztaisīt viņa materiālo piesaisti blīvajās pasaulēs. Šajā etapā mēs pagaidām nevaram strādāt ar pirmo dimensiju, tāpēc ka tur vēl nav radīti visi nepieciešamie apstākļi mūsu darbībai.

Turpmāk mēs ar jums ne reizi vien atgriezīsimies pie darba ar blīvajām dimensijām, apvienojot tās ar augstākajām dimensijām. Daudzdimensionālā Genoma radīšana tad arī tieši paredz visu dimensiju pilntiesīgu vienotību un mijiedarbību mūsu Visumā, kurā pagaidām eksistē 12 dimensijas plus viena īpaša – 13-tā (tas, ko mēs saucam par Lielo Centrālo Sauli).

Noskaidrojuši uzdevumus, ķeramies pie praktiskā darba.

Noskaņojamies uz Beznosacījuma Mīlestības vilni. Piesaucam kopradīšanai Galaktisko Kristu-Melhisedeku, Ercenģeli Mihaēlu, Vargusu Laertu, starpgalaktiskos Laertu un Arhontu Dienestus, savus Skolotājus un Audzinātājus. Iezīmējam sava Gaismas darba mērķi: JAUNA DAUDZDIMENSIONĀLA GENOMA RADĪŠANU cilvēces, visu visuma dzīvības formu evolucionārās attīstības vārdā. Uzdevumi: genoma informācijas pieņemšana un nodošana, tās transformācija un jaunu genoma struktūru radīšana.

1. Apvienojamies Vienotā Sakrālā Sirdī ar visiem Gaismas Darba dalībniekiem (to var izdarīt, izsakot tīru nodomu).

2. Domās ieejam Dzīvinošās Uguns portālā. (1. zīm.)

3. Ieejam POLIPASAULES struktūrā vienlaicīgi caur visiem trīs tās portāliem (zīmējumā tie iezīmēti gaišzilā krāsā). Piepildām ar savu enerģiju visas piecas piecdimensionalitātes Polipasaules sfēras. Varat domās iztēloties, ka jūsu “Es” ieiet katras sfēras – zilās, violetās, zaļās, dzeltenās un sarkanās – centrā. (2. zīm.)

4. Paziņojam par gatavību pieņemt genoma enerģētisko informāciju. Caur Polipasaules kreiso portālu (zīmējumā – pa kreisi) iet spirāle no diviem DNS pavedieniem (fizisko ķermeņu DNS spirāle). Caur labo – spirāle no astoņiem toriem (daudzdimensionālā ģenētiskā spirāle). Toru krāsu secība (sākot no portāla): violeta, zaļa, sarkana, zila, dzeltena, balta, gaišzila, oranža. (3. zīm.)

Spirāles ieiet katrā no sfērām. Gaismas Darbinieki pieņem viņas sākumā katrā no Polipasaules sfērām, bet pēc tam – savās sakrālajās sirdīs, precīzāk – visu Gaismas jaunrades dalībnieku APVIENOTAJĀ Sakrālajā Sirdī. Vienotajā Sakrālajā Sirdī apvienojam abas spirāles vienā. Izveidojas TRIĀLĀ SPIRĀLE. (4. zīm.)

5. Domās ieejam pašā Polipasaules centrā. Ievadām DNS triālo spirāli caur Polipasaules apakšējo Portālu. No šejienes viņa nokļūst struktūrā no trijām sfērām, apvienotām ar vienas palīdzību. Sfēras: sarkana, zila, dzeltena. Spirāle iet apvienotajā zilās, centrālās sfēras centrā. (5. zīm.)

Trīs sfēras simbolizē īpašu genomu trīsmēru dimensijai. Apvienojam trešās dimensijas informāciju vienotā veselā. Var iztēloties, kā trīs sfēras saplūst vienā. Iznāk viena zila sfēra. Mūsu spirāle atnāk uz šo VIENOTO ZILO SFĒRU (6. zīm.).

Pēc tam viņa dodas tālāk – DIVDIMENSIONALITĀTĒ.

6. Redzam, kā no zilās sfēras mūsu spirāle fraktāli jau ir atspoguļojusies TRIJĀS VIENĀDĀS spirālēs. Tā ir tāda pati triāla spirāle, taču viņa iet pa trijiem ceļiem: spirāles ienāk struktūrā no divām savstarpēji saplūstošām sfērām, sfēras ir sarkana un dzeltena. Apvienotā sfēru daļa ir gaišzila (7. zīm.).

7. Mēs esam ienesuši mūsu triālo spirāli divdimensionalitātē. Taču jāatceras, ka arī divdimensionalitāte dāvā mūsu spirālei savu ģenētisko kodu. Notiek apmaiņa ar enerģētisko informāciju

Rezultātā mūsu spirāles zilie pavedieni maina krāsu. Viens pavediens kļūst violets, otrs – oranžs. Un šī DNS spirāle tagad ir OTRĀS UN CETURTĀS DIMENSIJAS APVIENOTĀ DNS SPIRĀLE. Mēs ievietojam jauno ģenētisko DNS spirāli mūsu apvienotajā sakrālajā sirdī ar vislielāko mīlestību – kā dārgu artefaktu. Nesteidzamies. Dodam laiku ģenētiskajai apmaiņai, jaunās spirāles dzimšanai.

Lūk, viņa – šī jaunā divdimensionalitātes, četrimensionalitātes un astoņdimensionalitātes Apvienotā Genoma spirāle (8. zīm.).

8. Caur Polipasules centru (Mebisua lentu) atgriežamies Polipasaules sfērās. Jauno spirāli dāvājam katrai Polipasaules sfērai. Pēc tam ievedam šo spirāli vienlaicīgi kreisajā un labajā portālā. Pie tam saprotam: caur kreiso portālu mēs nesam šo genoma informāciju uz mūsu pasauli. Caur labo portālu jaundzimusī triālā spirāle dodas uz augstākām pasaulēm.

 

2. DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA IKS-HROMOSOMAS (X-hromosomas) RADĪŠANA

Turpinām darbu jaunā, apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšanā. Mūsu pirms tam veiktā Gaismas darba rezultātā mēs ieguvām triālu ģenētisku spirāli. Mēs divus DNS pavedienus savienojām ar toru spirāli, izvedām viņu cauri Polipasaulei, trešajai dimensijai un nogādājām otrajā dimensijā. Tur, otrajā dimensijā, notika ģenētiska enerģētiska apmaiņa. Mūsu triālā spirāle ieguva otrās dimensijas ģenētisko informāciju. Rezultātā DNS zilie pavedieni tika iekrāsoti oranžā un violetā krāsā. Lūk, DNS TRIĀLĀ SPIRĀLE, kuru mēs ieguvām rezultātā. Pievērsiet uzmanību, ka tori viņā ir novietoti iekšpusē, bet fiziskā ķermeņa DNS spirāles apvij torus no ārpuses. Piedāvājam apzīmēt šo struktūru par “Spirāli-12” (1 un 2, 1 – iekšpusē, 2 – ārpusē). Burtu apzīmējums – spirāle “K” (“K” atbilst skaitlim 12 krievu valodas alfabētā).

Krāsu secība toros: violeta, zaļa, sarkana, zila, dzeltena, balta, gaišzila, oranža.

Šī spirāle pēc būtības ir genoma informācija, kura apvieno speciālu daudzdimensionalitātes (tora spirāle), 4-dimensionalitātes (divi DNS pavedieni) un 2-dimensionalitātes (violetā un oranžā divu pavedienu krāsa) informāciju.

Pirms turpināt darbu, jūs transformējat šo spirāli, izmantojot POLIPASAULES instrumentu. Bet tālāk sāksies galvenā jaunrades daļa, kuras mērķis ir īpašas daudzdimensionālas Hromosomas DZEMDINĀŠANA, balstoties uz triālajām spirālēm un Dzīvinošās Uguns Portālu.

1. Vizualizējam triālo Spirāli-12, ar toru spirāli iekšpusē. (9. zīm.) Nosūtām šai ģenētiskajai struktūrai Mīlestības enerģiju.

2. Caur Dzīvinošās Uguns portālu dodamies uz Polipasaules centru. Ieejam caur apakšējo portālu. (10. zīm.)

3. Piesaucam Dzīvinošo Uguni Vienotajā Sakrālajā Sirdī. Redzam Dzīvinošo Uguni kā astoņ-krāsu Dzīvinošās Uguns Portālu. (11. zīm.)

4. Domās nosūtām mūsu triālo Spirāli-12 pa Dzīvinošās Uguns Portāla apļiem. Kustamies pulksteņa rādītāja virzienā. Sākumā izejam sarkano aploci (sfēru), pēc tam pārejam uz Oranžo sfēru.

Kad sasniedzam oranžo sfēru, oranžo spirāli (DNS pavedienu) pakāpeniski, lēni, pārvadām uz toru IEKŠIENI, uz toru spirāles iekšieni. Pēc tam veicam apļus pa dzelteno sfēru… zilo… Kad nonākam violetajā sfērā, pārvadām violeto spirālveida DNS pavedienu uz toru iekšieni. Mums iznāk jauna triāla spirāle, kurā divi DNS pavedieni, oranžā un violetā krāsā, ir toru spirāles iekšpusē.

Apzīmēsim šo struktūru kā ģenētisko “Spirāli-21” (2 un 1, 2 – iekšpusē, 1 – ārpusē), Burtu apzīmējums “У” (“У” atbilst skaitlim 21 krievu valodas alfabētā).

Nosūtām šai daudzdimensionālās DNS triālajai spirālei savu Siržu Mīlestības enerģiju un dodamies tālāk, uz pašu Dzīvinošās Uguns Portāla centru – uz Dievišķo Balto Sfēru.

6. Un tā, Gaismas Darbinieki, mēs stāvam Polipasaules centrā. Bet tagad vēl arī Dzīvinošās Uguns Portāla centrā. Mēs esam radījuši divas triālas spirāles, kuras atšķiras  viena no otras ar to, ka vienā spirālē divi DNS pavedieni ir toru iekšpusē, bet otrā – ārpusē.

Jūs atceraties, ka spirāli, kur DNS pavedieni ir toru ārpusē, mēs radījām ar jums tad, kad veicām ceļojumu uz divdimensionalitāti. Mūsu divi zilie spirāles pavedieni simbolizēja četrdimensionalitāti, toru spirāles – astoņdimensionalitāti. Kad mēs apvienojām 4-dimensionalitāti un daudzdimensionalitāti, mēs ieguvām triālu spirāli ar īpašiem divdimensionalitātes raksturojumiem.

Stāvot Polipasaules un vienlaicīgi Dzīvinošās Uguns Portāla centrā, mēs sākam no mūsu divām spirālēm radīt jaunas struktūras. Sākumā mūsu uzdevums ir izveidot, lūk, tādu X-veida struktūru. Iekšējā baltā sfēra – tas ir Dzīvinošās Uguns Portāla centrs, kurš kļūst par MŪSU APVIENOTO SPIRĀĻU CENTRU. (13. zīm.)

Tēlaini runājot, mēs sakrustojam triālo Spirāli-12 ar triālo Spirāli-21 un iegūstam struktūru burta “X” veidā, kuras centrā atrodas Baltās Dievišķās Uguns sfēra. Taču mēs to nedarām, vienkārši uzliekot vienu spirāli uz otras. Šis process ir sarežģītāks! Darbojoties no Portāla centra, mēs sākam sagriezt mūsu spirāles. Spirāli-12 griežam PULKSTEŅA RĀDĪTĀJA VIRZIENĀ, bet SPIRĀLI-21 – PRETĒJI. Pie tam spirāli novietojam tā, pieci augšējie tori atrodas Baltās Sfēras vienā pusē, bet trīs tori – otrā. Spirāles iet pa sarežģītu trajektoriju Portāla iekšienē un veido struktūru burta “X” (“iks”) veidā. Jums nav obligāti izsekot visu spirāļu ceļu. Vienkārši nosūtiet viņas ceļojumā pa Dzīvinošās Uguns Portālu, bet pēc tam, pēc kāda laika, domās radiet struktūru, kura parādīta 13. zīmējumā. Šī struktūra ir DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA IKS-HROMOSOMA (X- HROMOSOMA), kura ietver astoņdimensionalitātes, četrdimensionalitātes un divdimensionalitātes apvienotā Genoma informāciju.

Mūsu dārgie! Nosūtiet šai struktūrai savu Siržu Enerģiju, Mīlestības Enerģiju! Patiesībā Gaismas Ģimene ir ne mazums pastrādājusi, lai radītu šo neparasto daudzdimensionālo Hromosomu, kuras vizuālo tēlu un enerģētiku mēs nododam jums.

Mēs radījām daudzdimensionālā Apvienotā Genoma iks-hromosomu. Un tas patiesi ir tā.

 

3. DAUDZDIMENSIONĀLO IGREK-HROMOSOMU (Y-hromosomu) RADĪŠANA

1. Ievietojam daudzdimensionālā Genoma IKS-HROMOSOMU, kuru mēs radījām, DZĪVINOŠĀS UGUNS PORTĀLĀ.

Nodibinām ar šo hromosomu enerģētisku saikni, nosūtām viņu uz Vienoto Sakrālo Sirdi. (14. zīm.)

Ir svarīgi saprast, ka šī hromosoma apvieno divu īpašu daudzdimensionālu ģenētisku spirāļu enerģiju un Dzīvinošās Uguns Portāla daudzdimensionālo ģenētisko enerģiju. Ģenētiskās triālās spirāles ir AUGŠUPEJOŠĀ EVOLŪCIJAS ATZAROJUMA (Spirāle-21, kur divi pavedieni ir tora iekšpusē) un LEJUPEJOŠĀ EVOLŪCIJAS ATZAROJUMA (Spirāle-12, kur divi pavedieni apjož torus) nesēji. Un tā, daudzdimensionālajā Ģenētikā mūsu Hromosoma apvieno augšupejošā evolūcijas atzarojuma (21) ģenētiku, lejupejošā evolūcijas atzarojuma (12) ģenētiku un Dzīvinošās Uguns ģenētiku.

Bet kas ir Dzīvinošās Uguns ģenētika? Tā ir īpaša ENERĢIJA 8-ņu dimensiju un, sekojoši, Otrā Garīgā Centra, daudzdimensionālajai Ģenētikai. Radot jauno daudzdimensionālo ģenētiku, mēs dzēšam robežas starp otro un trešo Garīgajiem Centriem, apvienojam viņus vienā ģenētiskā veselā. Un bez tam ieliekam enerģētisku pamatu ģenētiskās Programmas tālākai izvēršanai.

2. Iks-hromosoma jau ir apvienota ar Dzīvinošās Uguns Portālu caur Baltās Dievišķās Uguns centrālo sfēru (vienoto centru). Taču tas nav pietiekami. Mums pienākas veikt Dzīvinošās Uguns un mūsu daudzdimensionālās X-hromosomas papildus ģenētisku sakrustošanu. Priekš tā fraktāli atstarojam, radām četras X-hromosomas mini-kopijas un ievietojam viņas Dzīvinošās Uguns sfērās: violetajā, zilajā, gaišzilajā, zaļajā, dzeltenajā. Ievietojam centrā starp visiem četriem X-hromosomas zariem.

Lūk, tā, piemēram, izskatīsies X-hromosoma, “sakrustota” ar Dzīvinošās Uguns Portāla violeto sfēru. (15. zīm.)

Katra Dzīvinošās Uguns sfēra, ģenētiski sakrustota ar X-hromosomu, pēc būtības ir īpaša struktūra, kura ir DAUDZDIMENSIONĀLS X-GENOTIPS.

Katrs tāds X-genotips kalpo par pamatu daudzdimensionālu dzīvu būtņu atsevišķa veida ģenētikas radīšanai. Daudzdimensionālu ģenētisku mutāciju laikā Dzīvinošā Uguns iegūst īpašas dzīvinošas plazmas funkcijas. Nosauksim šo ģenētisko struktūru par DAUDZDIMENSIONĀLO UGUNĪGO PLAZMOGĒNU (X-GENOTIPS).

Pievērsiet uzmanību, ka oranžajā un sarkanajā Dzīvinošās Uguns Portāla sfērās X-hromosoma neatspoguļojas. Tas notiek tāpēc, ka šajā gadījumā šīs Dzīvinošās Uguns sfēras neietver dzīvinošo plazmu. Viņas kalpo kā savdabīgs arējs aizsardzības kokons ģenētiskajām struktūrām, dzimstošām iekšienē.

Bet, lūk, ir vispārīgā shēma X-hromosomai, kura piecas reizes atspoguļo savu “Es” katrā no piecām Dzīvinošās Uguns sfērām: violetajā, gaišzilajā, zilajā, zaļajā, dzeltenajā. (16. zīm.)

Tādejādi, mūsu X-hromosomas, sakrustotas ar Dzīvinošās Uguns sfērām, vispārīgā struktūra sastāv no iekšējās Baltās Dievišķās Uguns Sfēras un pieciem daudzdimensionālajiem ugunīgajiem plazmogēniem.

Tādu X-hromosomu mēs varam nosaukt par daudzdimensionālo UGUNĪGO X-PLAZMOHROMOSOMU (saīsināti – “daudzdimensionālā X-hromosoma”).

3. Jūs zināt, ka hromosoma četrdimensiju ģenētikā ietver sevī iedzimto ģenētisko informāciju. Olšūna satur tikai X-hromosomu. Bet vīrišķā šūna satur X-hromosomas un У(igrek)-Hromosomas. Šajā etapā mūsu jaunās daudzdimensionālās ģenētikas radīšanas process kaut kur ir līdzīgs procesam, kad apaugļojas olšūna un dzimst У(igrek)-hromosoma. Taču mēs tagad nerunājam par cilvēka dzimuma pazīmēm. Jo tiek taču radīta DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĢENĒTIKA, un tā atšķiras no jums pierastās četrdimensiju ģenētikas. Šajā gadījumā X-hromosoma – TĀ IR APVIENOTO EVOLŪCIJAS ATZAROJUMU PLANETĀRĀ DAUDZDIMENSIONĀLĀ UGUNĪGĀ PLAZMOHROMOSOMA. Viņā sākotnēji ir gan vīrišķās, gan sievišķās pazīmes. Taču nosacīti viņa var spēlēt sievišķo lomu, par cik ir jaunu šūnu dzimšanas pamats. Mums ir nepieciešama arī У(igrek)-hromosoma. Bet tikai šajā gadījumā runa ir nevis par DZIMUMA ĢENĒTIKU, bet par jauno, TRIĀLO ĢENĒTIKU. Mēs ar Dzīvinošās Dievišķās Uguns palīdzību ienesam Daudzdimensionālajā Genomā TREŠO – apvienojošo, harmonizējošo Dievišķo sākumu. Šis sākums neatceļ jūsu dalījumu pēc dzimuma piederības četrdimensionalitātē. Tas ļauj jums eksistēt augstākās pasaulēs UZ PRINCIPIĀLI JAUNA PAMATA. Konkrēti piektajā dimensijā, uz kuru jūs tā tiecaties, jūsu ķermeņi būs iekātoti pēc pavisam cita principa. Tur Gari var izpaust savu ģenētiku dažādos veidos, apvienojot savā “Es” tos sākumus, kuri jums atradās dualitātē, un pievienojot tiem jaunus ģenētiskus sākumus.

Ugunīgā У-plazmohromosoma (saīsināti – У-hromosoma) ir nepieciešama Daudzdimensionālajā genomā divu galveno iemeslu dēļ.

1. Viņa izpauž trialitāti apvienotajā Daudzdimensionālajā Genomā.

2. Piešķir iespēju trialitātes līmenī apvienot dažādus evolūcijas atzarojumus, kombinēt trešā Garīgā Cemtra (1. – 7. dimensija) apvienoto ģenētiku un savienot viņu ar otrā Garīgā Centra (8. – 12. dimensija) ģenētiku.

Un tā, dārgie draugi! Tagad mēs ķersimies pie ugunīgās У-plazmohromosomas – kā apvienotā Daudzdimensionālā Genoma trialitātes pamata – radīšanas. Kā radīšanas pamats kalpos mūsu daudzdimensionālā X-hromosoma Dzīvinošās Uguns Portālā (16. ZĪM.).

Lai mums būtu ērtāk strādāt, apzīmēsim X-hromosomas četrus zarus ar skaitļiem:

Labais augšējais zars (Spirāle-12) – 19.

Kreisais apakšējais zars (Spirāle-12) – 13.

Kreisais augšējais zars (Spirāle-12) – 16.

Labais apakšējais zars (Spirāle-12) – 3.

Spirāļu “21” un “12” apvienojums X-hromosomā ir iešifrēts jūsu vārdā:

БУКВА[1]”: 2-21-12-3-1.

“DIVAS (2) SPIRĀLES, “21” un “12” veido trīs(3)-vienību(1)” – TRIALITĀTE.

Bet tagad pievērsīsimies vārdam… “СЛОВО[2]”.

Tajā ir iešifrēti X-hromosomas četri zari.

С-19

Л-13

О­-16

В-3

О-16

Skaitļi “19”, “13”, “16”, “3” atspoguļo burtu kārtības numerāciju krievu valodas alfabētā. Un tā, iesākumā patiešām bija СЛОВ-О. Dzīvības uz zemes ģenētiskās jaunrades sākumā bija daudzdimensionālā Hromosoma ar četrām ģenētiskajām spirālēm-zariem: С-19, Л-13, О­-16, В-3. Tagad viņa ir nogājusi evolucionāro ceļu un mēs dzemdinām JAUNU X-HROMOSOMU, nepieciešamu evolucionārās attīstības jaunam līmenim.

Cienījamie Gaismas Darbinieki! Nedomājiet, ka daudzdimensionālā ģenētika un krievu valodas vārds ir dažādi jēdzieni un visādas sakritības ir nejaušas. Nepavisam! Situācija ir gluži otrāda. Krievu valoda daudzējādā ziņā ir atslēga darbā ar daudzdimensionālo ģenētiku. Un par to jums vēl ne reizi vien stāv priekšā pārliecināties!

Zaru ir četri, bet burtu vārdā “СЛОВО” – pieci. Galā atkārtojas burts “О”, kurš atbilst skaitlim 16. Tas, protams, var samulsināt daudzus lasītājus, taču ne jūs, mūsu dārgie daudzdimensionālie ģenētiķi, Gaismas Darbinieki. Jo jūs taču jau esat lieliski informēti par jaunā 16-dimensiju Visuma radīšanu, un tāpēc saprotat, ka skaitlis 16 te nemaz nav nejauši. Cilvēces X-Hromosoma trešā Garīgā Centra līmenī bija organizēta no 16 zvaigžņu sēklām, 16 civilizācijas deva cilvēkiem savus ģenētiskos pamatus. X-Hromosomas no četriem zariem evolūcija ved pie vispārīga ģenētiskā pamata-16. Mēs nosauksim šo pamatu par GENOMU-16 un mūsu darbā vēl atgriezīsimies pie viņa.

Lūk, tie – daudzdimensionālo У-hromosomu dažādie tipi. (17.-20. zīm.)

5. Tagad ievietojam hromosomu tipus Dzīvinošās Uguns Portālā. Tagad jūsu uzdevums ir nevis atdalīt igrek-hromosomu no iks-hromosomas, bet nokopēt, radīt igrek-hromosomu FRAKTĀĻUS no iks-hromosomām. Pie tam mēs radām arī mini-igrek-hromosomas Dievišķās Dzīvinošās Uguns sfērās. Mums iznāk jauni DAUDZDIMENSIONĀLIE UGUNĪGIE PLAZMOGĒNI – У(igrek)-genotips.

Lūk, ko mēs ar jums radīsim rezultātā (21.-24. zīm.):

Gaismas Ģimene lūdz jūs ievietot katru no šīm struktūrām mūsu apvienotajā Sakrālajā Sirdī un lēni, nesteidzoties, piesūcināt katru ar Beznosacījuma, Dievišķās Mīlestības enerģiju. Iztēlojieties, ka jūs piedalāties bērna dzimšanā. Un nevis viena bērna, bet daudzu bērnu dzimšanā… Jums jāsaprot, mani dārgie, ka, ievietojot šīs struktūras apvienotajā Sakrālajā Sirdī, jūs radāt Jauno apvienoto Daudzdimensionālo Genomu nevis vienkārši priekš cilvēkiem, bet arī priekš visas planētas, priekš visām planetārajām dzīvības formām. Savā laikā radītie genotipi izpaudīsies arī cilvēku četrdimensiju DNS, mainot fiziskos ķermeņus, gatavojot fiziskos ķermeņus Augšupcelšanās Procesam.

Un tas patiesi ir tā.

 

 

4. UGUNĪGĀS PLAZMOŠŪNAS RADĪŠANA

Ar katru dienu, ar katru stundu aug jūsu radītāju meistarība. Bet ar katru dienu, ar katru stundu uz Zemes notiek svarīgas pārmaiņas. Un, kaut arī tās ir nezināmas cilvēku absolūtajam vairākumam, notiekošās izmaiņas ir ar patiesi kosmisku nozīmi.

Jūs jau zināt, ka no Kosmosa uz planētu ienāk ģenētiskas enerģētiskas paketes, kuras nes aktīvu radošo sākumu. Un mēs ar jums, mani dārgie, esam piedalījušies un turpinām piedalīties sagatavošanās radošajā procesā, kura mērķis ir radīt daudzdimensionālas enerģētiskas struktūras, nepieciešamas jaunās kosmiskās genoma informācijas pieņemšanai un jaunu dzīves formu radīšanai.

Mēs ar jums izveidojām daudzdimensionālo ugunīgo iks-plazmohromosomu un daudzdimensionālās ugunīgās igrek- plazmohromosomas, apvienojām jūsu trešā Garīgā Centra augšupejošās un lejupejošās evolūcijas ģenētiku ar otrā Garīgā Centra ģenētiku, ar Dzīvinošās Uguns ģenētiku.

Ko stāv priekšā radīt tagad? Mēs apvienosim mūsu ugunīgo iks-plazmohromosomu un četras ugunīgās igrek- plazmohromosomas kādā vienotā veselā. Kādā unikālā daudzdimensionālā ģenētiskā struktūrā.

Priekš tā piedāvājam atcerēties, ar ko sākās mūsu darbs. Mēs DNS spirāles – gan spirāli no diviem pavedieniem, gan toru spirāli – vedām caur POLIPASAULES struktūru. Un tālāk, kad sākām radīt daudzdimensionālo iks-hromosomu un daudzdimensionālās igrek-hromosomas, mēs ar jums IEGĀJĀM PAŠĀ POLIPASAULES CENTRĀ!

Mani draugi! Gribam jums pavēstīt: tai laikā, kamēr jūs turpināt savu zemes klātbūtni četrdimensionalitātē, kamēr jūs izpildāt savus zemes pienākumus, kamēr jūs guļat vai esat nomodā jūsu četrdimensiju pasaulē, JŪSU AUGSTĀKIE “Es” turpina atrasties centrā, POLIPASAULES sirdī un Dzīvinošās Uguns Portāla centrā! Un nevis vienkārši atrasties, bet pastiprināti strādāt, RADĪT DAUDZDIMENSIONĀLO GENOMU.

Tāpēc, pirms turpinām mūsu darbu, lūdzam atcerēties, ka mēs ar jums pirms darba sākšanas arī iegājām gan Dzīvinošās Uguns Portāla centrā, gan Polipasaules centrā. Mēs radām tieši no šejienes! Un tagad, kad jūs to esat atcerējušies, turpinām mūsu Daudzdimensionālā Genoma radīšanu.

1. Saprotot, ka atrodamies vienlaicīgi vienotā Dzīvinošās Uguns Portāla un Polipasaules centrā, ievietojam mūsu ugunīgo iks-plazmohromosomu POLIPASAULES centrālajā sfērā. Darām to nesteidzoties, ar Mīlestību… Piesātiniet radāmo ar savu siržu enerģiju.

2. Bet tagad, arī nesteidzoties, izvietojam četras daudzdimensionālās igrek-plazmohromosomas apkārt – četrās Polipasaules sfērās.

Sākumā ievietojam igrek-hromosomu augšējā kreisajā sfērā, pēc tam – augšējā labajā… Neaizmirstiet pie tam sūtīt saviem ģenētiskajiem jaundzimušajiem patiesas maigas mīlestības enerģiju… Pēc tam ievietojam ugunīgo У-plazmohromosomu labajā apakšējā sfērā, pēc tam – kreisajā apakšējā… Izdariet to tā, kā parādīts zīmējumā. (25. zīm.)

3. Pēc tam, kad jūs ievietosiet ugunīgās plazmohromosomas Polipasaules sfērās, vērsiet savu uzmanību uz centrālo, ugunīgo iks-plazmohromosomu.

Atcerieties, ka mēs apzīmējām šīs hromosomas zarus ar skaitļiem.

Labais augšējais zars (Spirāle-12) – 19.

Kreisais apakšējais zars (Spirāle-12) – 13.

Kreisais augšējais zars (Spirāle-12) – 16.

Labais apakšējais zars (Spirāle-12) – 3.

Tagad, kad visas ugunīgās plazmohromosomas atrodas Polipasaules sfērās, ir pienācis laiks ģenētiskām iekšējām pārmaiņām! Tagad visas piecas hromosomas saplūdīs savā starpā – pateicoties savstarpēji saplūstošajām Polipasaules sfērām! Par saplūšanas centru kļūst kļūst X-Hromosoma! Tieši šeit sākumā sāksies svarīgas izmaiņas!

Sāciet radīt šīs pārmaiņas, mani dārgie! Un vienlaicīgi vērojiet, kas notiks ar mūsu daudzdimensionālo ģenētisko struktūru.

Uztveres ērtībai iekrāsosim X-Hromosomas zaru “16” sarkanā krāsā. Kāpēc – “16”? Tas ir viens un seši! Precīzāk, SEŠU VIENOTĪBA. Šajā zarā vienotību veido piecas spirāles daļas (katrā daļā ir savs tors) plus Baltās Dzīvinošās Uguns sfēra. Jā, jā! Tas ir ļoti svarīgi! Hromosomas zaram pievienojas Baltās Uguns sfēra – Portāla centrs! Tā ir sava veida iekšējā saule, iekšējais enerģijas avots. Un tā, “16” (VIENS UN SEŠI) – tā ir sešu vienotība. Ugunīgo plazmohromosomu apvienošanās ar Polipasaules struktūru brīdī sākas ĪPAŠS MŪSU SPIRĀĻU IZVĒRSUMS. Zars “16” izveido “astotnieku”, bet precīzāk – struktūru Mebiusa lentas veidā. Spirāles piecas daļas ar toriem (pieci vijumi) kopējas, fraktāli atspoguļojas SEŠAS REIZES (pa trīs reizēm katrā Mebiusa lentas cilpā). Tādejādi, katrā lentas cilpā mums ir spirāles 5 daļas (tori) trīs reizes plus Baltās Uguns sfēra (iekšējais saules avots). Kopā – 16. (26. zīm.)

Pievērsiet uzmanību, ka daudzdimensionālās DNS spirāle pieņem savā “Es”, savā struktūrā, Baltās Dzīvinošās Uguns sfēru, un sfēra, līdzīga tai, kura ir Portāla centrā, dzimst arī jaunās Mebisua lentas centrā! Tādejādi, mēs iegūstam lentas struktūru, kura “taisa izvērsumu” uz 30 bijušā zara “16” elementu un divu Dzīvinošās Uguns sfēru pamata! Pavisam kopā lenta sastāv no 32 daļām! Viena Baltās Dzīvinošās Uguns sfēra ir visas struktūras paša centrā (Polipasaules centrālajā sfērā), otra – Mebiusa lentas centrā.

Un tā, iks-hromosomas zars “16” ģenētiskās pārvēršanās procesā transformējas Mebiusa lentā, kur katrā cilpā ir 16 elementu.

Piesātinām šo iks-hromosomas zaru ar Mīlestību un virzāmies tālāk…

5. Tagad pievēršam savu uzmanību zaram “19” (labais augšējais zars).

Atšķirībā no zara “16” mēs aplūkojam šo zaru kā X-hromosomas apakšējā un augšējā zaru vienotību. Viņš veidojas no labā augšējā zara piecām daļām, kreisā apakšējā zara trijām daļām un centrālās Baltās Dzīvinošās Uguns sfēras (5+3+1=9). Tas ir, dzimstošās Mebiusa lentas pamatu šeit sastāda nevis SEŠI, bet DEVIŅI ELEMENTI, un šajā gadījumā ir piemēroti runāt par DEVIŅU VIENOTĪBU – zars “19”. Šo zaru, arī uztveres ērtībai, iekrāsojam VIOLETĀ KRĀSĀ (zīmējumā – lielais violetais “astotnieks”). Šī zara spirāle arī veic izvērsumu Mebiusa lentā, taču šeit mēs iegūstam pēc izmēra lielāku spirāli, viņas pamats sastāv no augšējā un apakšējā zara.

Pienākas pievērst uzmanību Mebiusa lentas augšējās un apakšējās cilpas uzbūves īpatnībai. Augšējā cilpa sastāv no 15 daļām (piecas daļas fraktāli atspoguļojas trīskārt). Katra daļa ir saistīta ar vienu no toriem. Šīm 15 daļām pievienojam Baltās Dzīvinošās Uguns sfēru, kura atrodas Portāla centrā. Apakšējā cilpa arī sastāv no 15 daļām. Taču šeit TRĪS daļas (trīs tori) atkārtojas PIECAS REIZES, Dzīvinošās Uguns sfēra ir spirālveida cilpas 16-tā daļa.

Violetā lenta tādejādi apvieno augšējo zaru “19” un apakšējo “13”.

Taču X-hromosomas apakšējais kreisais zars (“13”) vēl izpaužas atsevišķas struktūras veidā – iekšējās Mebiusa lentas veidā (zīmējumā – dzeltenais “astotnieks” apakšējās violetās cilpas iekšienē). Šajā gadījumā lenta sastāv no trijām spirāles daļām (spirāles ar trijiem toriem trijiem vijumiem), kuras atkārtojas piecas reizes. Šai struktūrai pieder arī divas Baltās Dzīvinošās Uguns sfēras, tāpat kā gadījumā ar zaru “16”. Bet tikai zarā “16” spirāles piecas daļas atkārtojas trīs reizes, bet zarā “13” spirāles trīs daļas atkārtojas piecas reizes. Tamlīdzīga spirāle ir arī labais apakšējais zars “3” (zīmējumā – gaišzilais “astotnieks”). Viņa taisa izvērsumu Mebiusa lentā, kura sastāv no trijām daļām, kuras atkārtojas piecas reizes, plus divām Baltās Dzīvinošās Uguns sfērām.

Un tā, mūsu ugunīgā Iks-plazmohromosoma transformējas jaunā struktūrā. Zaru spirāļu vietā izveidojas Mebiusa lentas. Vai viņa pie tam paliek ugunīgā X-hromosoma? NĒ! Tikko kā notiek ģenētisko spirāļu izvērsums Mebiusa lentās, bijusī Iks-hromosoma iegūst jaunu kvalitāti! Viņa pārstāj būt vienkārši X-hromosoma un kļūst par daudzdimensionālās UGUNĪGĀS PLAZMOŠŪNAS daļu. Mūsu gadījumā viņa kļūst par TĀDAS PLAZMOŠŪNAS 1/5 daļu.

Spirāļu izvērsums notiek ne tikai lielajā X-hromosomā, bet arī visos mazajos fraktāļos, kuri atrodas Dzīvinošās Uguns Portāla sfērās.

Ugunīgā PLAZMOŠŪNA KĻŪST PILNVĒRTĪGA TAD, kad mēs X-hromosomu un visas У-hromosomas apvienojam ar Polipasaules sfērām! Polipasaules enerģija dod jaunu dzīvību mūsu neparastajā šūnā.

LŪK, VIŅA – JAUNĀ UGUNĪGĀ PLAZMOŠŪNA. Mūsu apvienotā daudzdimensionālā Genoma pamats. Ar Mīlestību iedvesiet viņā dzīvību! APGAROJIET VIŅU! (27. zīm.)

Dzīvinošās Uguns Portāla centra un Polipasaules centra savietošanas brīdī notiek vēl viens svarīgs process, par kuru jums pienākas zināt. Dzīvinošās Uguns Portāla centrā dzīvo divas iekšējas, dziļas enerģētiski magnētiskas struktūras divu krustojošos Mebiusa lenšu veidā. Tamlīdzīgas lentas, bet tikai novietotas citā leņķī, dzīvo, kā jums jau ir zināms, Polipasaules centrā. Kad mēs Dzīvinošās Uguns Portāla centru apvienojam ar Polipasaules centru, tad dzimst jauna struktūra. Pašā vidū dzimst struktūra no ČETRĀM MEBIUSA LENTĀM, jeb no ASTOŅĀM DZĪVINOŠĀS UGUNS LIESMĀM. Un tā ir savdabīga MŪSU UGUNĪGĀS PLAZMOŠŪNAS IEKŠĒJĀ SAULE, viņas iekšējās enerģijas Dievišķais avots.

Lūk, šī iekšējā avota shēma. (28. zīm.)

Avotu aptver violeta krāsa, tāpēc ka tieši Violetās Uguns sfēra Dzīvinošās Uguns Portālā aptver Baltās Uguns iekšējo sfēru.

Un tā, mūsu ģenētiskās jaunrades rezultātā mēs iegūstam Ugunīgo PLAZMOŠŪNU, kura tagad ir gatava pieņemt Daudzdimensionālo Ģenētisko informāciju, kura nāk uz mūsu planētu no Kosmosa dziļumiem.

Šī Ugunīgā Plazmošūna ir pamats jūsu nākotnes pasaulei, POLIPASAULEI, kura apvieno ceturto un piekto dimensiju. Taču šajā plazmas ŠŪNĀ ir ietverta informācija, kura ne tikai apvienos jūs ar visām citām mūsu Visuma dimensijām, bet arī ļaus radīt jaunas dimensijas jaunajam 16-dimensiju Visumam.

Mūsu dārgie! Viss, kas tagad ir nepieciešams šīs apbrīnojamās ŠŪNAS radīšanai – TĀ IR JŪSU MĪLESTĪBA. Jūs jau zināt par daudzdimensionālās ugunīgās PLAZMOŠŪNAS eksistēšanu. Viņa jau ir iegājusi jūsu dzīvē. Bet jūsu Mīlestība radīs viņas Dievišķo Attīstību, viņas Dievišķo evolūciju – saskaņā ar Dieva-Radītāja plānu.

UN TAS PATIESI IR TĀ.

2013. g. janvāris-maijs.

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe[1] БУКВА – latviski “BURTS”. Skaitļu piesaiste burtiem attiecas tikai uz krievu alfabētu. (Tulk. piezīme)

[2] СЛОВО – latviski “VĀRDS”. Skaitļu piesaiste burtiem attiecas tikai uz krievu alfabētu. (Tulk. piezīme)

Print Friendly, PDF & Email